NRSR: Poslanci nezvolili člena Správnej rady TASR, voľba sa bude opakovať Vytlačiť stránku / Print page

1. 7. 2021 18:34

Bratislava 1. júla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtkovom verejnom hlasovaní nezvolili člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) pre oblasť žurnalistiky. Žiaden zo šiestich kandidátov nezískal potrebný počet hlasov. Voľba sa bude opakovať, postupujú do nej dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Plénum bude teda vyberať medzi Jozefom Bednárom a Henrietou Hrubou.
      O post v správnej rade sa okrem nich uchádzali Michal Frank, Peter Nedavaška, Marko Řehůřek a Marián Šinkovič. Parlament má zvoliť člena Správnej rady TASR na funkčné obdobie do 26. februára 2024, ktoré začne plynúť dňom jeho zvolenia. Doterajší člen správnej rady Árpád Korpás sa vzdal svojej funkcie 17. mája.
      Správna rada dohliada na plnenie úloh, ktoré tlačovej agentúre vyplývajú zo zákona, volí a odvoláva generálneho riaditeľa. Okrem iného tiež schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja TASR, návrh jej rozpočtu či účtovnej uzávierky, výročnú správu o činnosti a hospodárení TASR, návrhy na podnikateľské zámery, kontroluje hospodárenie agentúry a nakladanie s jej majetkom. Správna rada tiež prerokúva návrhy, podnety a sťažnosti, týkajúce sa činnosti tlačovej agentúry.


      sum ala liv

Deň v parlamente

<- ->