Komisia pre cestovný ruch hodnotila opatrenia vlády SR prijaté za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 na sektor cestovného ruchu Vytlačiť stránku / Print page

25. 6. 2021 0:00

 Bratislava, 25. júna 2021 (K NRSR) - Dňa 24. júna 2021 zasadala Komisia pre cestovný ruch pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti. Komisiu zvolal jej predseda Peter Liba s cieľom bilancovať doteraz prijaté opatrenia vlády SR na prekovanie dopadov krízy na sektor cestovného ruchu a otvoriť zásadnú otázku možnosti zníženia DPH pre gastro sektor.

S členmi komisie a poslancami Národnej rady SR diskutovali minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal, štátny tajomník ministerstva financií SR Ľuboš Jančík, generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy a výstavby Radúz Dula a Mojmír Beňo, vedúci oddelenie DPH na ministerstve financií.

Vláda doteraz vyčlenia na podporu cestového ruchu 257 mil €, z toho 220 mil € zo schémy de minimis a 37 mil € zo schémy štátnej pomoci. Prvá etapa pomoci bola uzatvorená a momentálne prebieha príjem žiadostí v druhej etape. Uvedená suma predstavuje 15-20% celkovej pomoci štátu určenej na prekonanie negatívnych dopadov pandémie COVID-19. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal predpokladá prevádzkovanie týchto schém aj v mesiacoch september až december 2021.

Zníženie DPH pre gastro sektor zhodne považujú všetci členovia komisie za strategické opatrenie, ktoré by podporilo dlhodobú konkurencieschopnosť a rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Sadzba 20% predstavuje štvrtú najvyššiu DPH na gastro v EÚ. Podľa štátneho tajomníka ministerstva financií Ľuboša Jančíka je zníženie sadzby v aktuálnej kritickej situácii verejných financií veľmi citlivá téma a treba o nej detailne diskutovať priamo s predstaviteľmi cestovného ruchu. Prítomní členovia komisie vyjadrili presvedčenie, že predpokladaný výpadok v štátom rozpočte by bol mnohonásobne kompenzovaný pozitívnymi benefitmi pre celú spoločnosť.

Členovia komisie na záver apelovali na politikov, aby akékoľvek verejné vyjadrenia týkajúce sa aktuálnej pandemickej situácie a následné opatrenia boli komunikované jednoznačne a premyslene, pretože segment cestovného ruchu na ne reaguje veľmi citlivo.

 

Deň v parlamente

<- ->