NRSR: Oblasť ochrany osobných údajov zosnulých by sa mohla upraviť Vytlačiť stránku / Print page

24. 6. 2021 11:21

Bratislava 24. júna (TASR) - Oblasť ochrany osobných údajov zosnulých osôb by sa mohla upraviť. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania novelu zákona o ochrane osobných údajov. Autormi návrhu sú koaliční poslanci, ktorí hovoria o bariérách napríklad pri budovaní pietnych pamätníkov i pri vedení virtuálnych cintorínov, archívov či dokumentácie vojnových zločinov. Novela má preto meniť rozsah pôsobnosti zákona, má sa z nej vyňať okruh osobných údajov zosnulých osôb. Predkladatelia hovoria aj o zosúladení s právnymi aktmi Európskej únie.
      "Cieľom návrhu zákona je efektívna úprava zákona o ochrane osobných údajov v časti, ktorá v súčasnosti predstavuje bariéru pre budovanie významných pietnych pamätníkov symbolizujúcich pamäť nášho národa, vzdávajúcich úctu obetiam, ktorých smrť otriasla našou spoločnosťou a našimi dejinami, či bariéru pre mnohé pietne akcie spojené s uctením si týchto obetí," ozrejmili predkladatelia. Priblížili, že ide najmä o osoby padlé v bojoch za oslobodenie od nacizmu, obete zápasu za demokraciu na Slovensku, obete holokaustu, zločinov proti ľudskosti či genocídy a príslušníkov bezpečnostných zborov SR padlých pri plnení služobných povinností.
      Predkladatelia tvrdia, že súčasné znenie zákona spôsobuje ťažkosti v praxi aj pri vedení virtuálnych cintorínov, súkromných archívov, dokumentácii vojnových zločinov, usporadúvaní podujatí v súvislosti s pripomínaním si vojnových zločinov, napríklad čítanie mien umučených, pamätníky s menami padlých a podobne.
      Bariéru vidia v ustanovení, že ak dotknutá osoba nežije, súhlas so spracovaním jej osobných údajov môže poskytnúť jej blízka osoba. "Tento súhlas pritom nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas so spracovaním osobných údajov," poznamenali. V tejto súvislosti hovoria o neudržateľnosti a rozpore s európskymi právnymi aktmi. Preto považujú za dostatočné, ak SR chráni osobné údaje výlučne žijúcich osôb.


      luc mia

Deň v parlamente

<- ->