NRSR: Vzniknúť by mohla služba starostlivosti o deti v detskej skupine Vytlačiť stránku / Print page

24. 6. 2021 11:16

Bratislava 24. júna (TASR) - Na Slovensku by mohla vzniknúť služba starostlivosti o deti v detskej skupine.  Spočíva v opatrovaní dieťaťa v skupine od jedného roku do začatia povinného predprimárneho vzdelávania. Vyplýva to z návrhu zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách, ktorý vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
      Poskytovateľom služby by mohol byť podľa navrhovanej legislatívy zamestnávateľ rodiča dieťaťa, obec, samosprávny kraj, cirkev či náboženská spoločnosť, občianske združenie, ako aj rodič, ktorého dieťa je v danej skupine. Podľa návrhu môže ísť aj o mamičku na materskej dovolenke.
      Poskytovať službu by mohla osoba, ktorá je odborne spôsobilá byť lekárom, sestrou či zdravotníkom, alebo psychológom a sociálnym pracovníkom, ako aj osoba s kvalifikáciou na učiteľa, vychovávateľa či opatrovateľa detí.
      Koaličné poslankyne, ktoré predložili návrh, hovoria o probléme s nedostatkom miest v materských školách, a to najmä vo väčších mestách, pričom malé šance majú najmä deti so zdravotným či sociálnym znevýhodnením. "Nedostatok miest v materskej škole pre menšie deti sa môže v druhej polovici roka 2021 zhoršiť aj v dôsledku povinného predprimárneho vzdelávania pre všetky deti od piatich rokov veku," upozorňujú.
      Nová služba starostlivosti o dieťa v predškolskom veku by preto podľa nich mohla pomôcť vyriešiť deficit voľných miest v materských školách a zároveň rozšíriť ponuku pre rodičov o tzv. detské skupiny. "Detská skupina nemá byť voči škôlke konkurenciou, ale alternatívou, keďže tu nepôjde o klasický vzdelávací proces," podotkli poslankyne.
      Predkladateľky chcú, aby detské skupiny mohol využívať čo najširší okruh rodičov. "Preto sa navrhuje, aby zriaďovateľ mohol službu poskytovať za odplatu, ktorá neprevýši oprávnené náklady vynaložené na poskytovanie služby," uviedli v dôvodovej správe návrhu. Tvrdia, že mnohým rodičom vzhľadom na flexibilitu služby, ktorú budú detské skupiny ponúkať, bude umožnené lepšie si zosúladiť rodinný a pracovný život, a tak sa aj rýchlejšie zaradiť späť na trh práce.
      Zákon by v prípade definitívneho schválenia mohol byť účinný od 1. novembra.


      sum liv

Deň v parlamente

<- ->