Členovia brannobezpečnostného výboru sa zúčastnili na inšpekčnom dni v rámci cvičenia Slovenský štít Vytlačiť stránku / Print page

24. 6. 2021 9:20

Bratislava 23. júna (Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť) - Poslanci Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a ďalší poslanci sa v stredu 23. júna 2021 na pozvanie náčelníka Generálneho štábu Slovenskej republiky p. gen. Daniela Zmeka, spolu s členmi vlády Slovenskej republiky zúčastnili na „inšpekčnom dni“, v rámci najvýznamnejšieho a najväčšieho medzinárodného cvičenia „Slovenský štít“ v novodobej histórii ozbrojených síl SR, kde sa oboznámili s výsledkami cvičenia, s vysokou úrovňou profesionality v plánovacích procesoch a v obsluhe zbraňových systémov. Cieľom každoročného cvičenia je precvičiť spoluprácu s aliančnými partnermi, najmä pri plánovaní a pri vykonávaní operácií a preveriť oblasť uvádzania útvarov do vyšších stupňov bojovej pohotovosti a schopnosť poskytnúť vojenskú reakciu na riešenie krízy. Tento rok sa na „Slovenskom štíte 2021“ zúčastnili partneri z USA, Českej republiky, Maďarskej republiky a Poľskej republiky. Môžeme potvrdiť, že naše ozbrojené sily sú schopné reagovať na vojenské ohrozenia a tohtoročné cvičenie prebiehalo k maximálnej spokojnosti.

Deň v parlamente

<- ->