Predseda NR SR Boris Kollár: „Je veľmi dôležité, že sa vo formáte V4 vieme navzájom o seba oprieť, v Európe tak máme väčší hlas.“ Vytlačiť stránku / Print page

11. 6. 2021 17:00

Topacz/Bratislava 11. jún 2021 (Kancelária NR SR) - Na za´mku Topacz neďaleko poľske´ho mesta Vroclav sa dnes konalo stretnutie predsedov parlamentov štátov Vyšehradskej spolupráce, na ktorom sa zu´častnil aj predseda NR SR Boris Kolla´r. Dnešne´ rokovanie bolo zároveň prvy´m osobny´m stretnutí´m šéfa slovenského parlamentu s ostatnými predsedami parlamentov v tomto formáte. Počas poľského predsedníctva vo V4, ktoré sa oficiálne začalo v júli 2020, sa totiž stretnutia z dôvodu pandémie koronavírusu konali len prostredníctvom online videokonferencií a to v janua´ri a aprí´li tohto roka.

V úvode stretnutia lídri diskutovali najmä o kybernetickej bezpečnosti, spolupra´ci v ra´mci bezpečnostny´ch euroatlanticky´ch štruktu´r, či o pri´padny´ch hrozba´ch ďalšej migračnej vlny, nevynechali však ani te´my pande´mie. Predseda slovenského parlamentu B. Kollár počas rokovania otvoril aj te´mu tzv. očkovaci´ch pasov a najmä problematiku uzna´vania potvrdeni´ o očkovani´ la´tkou Sputnik V v krajina´ch Vyšehradskej štvorky. „Je načase túto tému uzavrieť a na rovinu povedať, či ruskú vakcínu budeme alebo nebudeme akceptovať. Predovšetkým však musíme našim občanom zabezpečiť, aby mohli cestovať aspoň do susedných krajín aj s potvrdením o očkovaní vakcínou Sputnik V,“ upresnil B. Kollár.

 V rámci poobedného rokovania sa predsedníčka a predsedovia zhovárali o úlohách národných parlamentov a následnej spolupráci aj na úrovni V4. Ako uviedol B. Kollár: „Je veľmi dôležité, že sa vo formáte V4 vieme navzájom o seba oprieť, v Európe tak máme väčší hlas.“

Na margo blížiacej sa konferencie o budúcnosti Európy predseda NR SR B. Kollár zdôraznil, že ju nemôžeme vnímať len ako povinnú jazdu politikov. „Dostávame veľmi veľa podnetov od občanov týkajúcich sa budúcnosti EÚ. Nesmieme dopustiť, aby sa tieto podnety nezapracovali do pripravovanej reformy EÚ. Bolo by to najväčšie sklamanie našich občanov. Na dnešnom stretnutí som preto navrhol, aby sme vybrali pár dôležitých tém a tie spoločne presadzovali za V4 v Bruseli,“ uzavrel predseda parlamentu.

 

 

 

Deň v parlamente

<- ->