NRSR: Pri pozastavení študijného programu by sa doň už nemali prijímať študenti Vytlačiť stránku / Print page

11. 5. 2021 11:24

Bratislava 11. mája (TASR) - Legislatívna úprava, podľa ktorej študenti nemôžu vykonať štátnu skúšku v študijnom programe, ktorý pozastavila Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, by sa mohla zmeniť. Po novom by sa do tohto programu len nemali prijímať študenti. Vyplýva to z novely zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Návrh z dielne opozičného Smeru-SD podporili poslanci jednohlasne.
      Cieľom návrhu je podľa slov predkladateľov vyriešenie doterajšieho stavu, v ktorom študenti nemôžu vykonať štátnu skúšku v príslušnom študijnom programe, ak jeho uskutočňovanie agentúra pozastaví, a to aj napriek tomu, že zistený nedostatok je možné odstrániť úpravou študijného programu. Znenie zákona chcú preto poslanci zmeniť, aby sa neobmedzil výkon štátnej skúšky, ale prijímanie nových študentov.
      Ustanovenie v legislatíve, že vysoká škola odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o pozastavení uskutočňovania študijného programu nesmie "uskutočňovať štátne skúšky v príslušnom študijnom programe", sa má zmeniť na "nesmie prijímať uchádzačov na štúdium v príslušnom študijnom programe".
      Novela by mohla byť účinná od 1. septembra 2021.


      luc sum liv

Deň v parlamente

<- ->