Boris Kollár: Pandémia odhalila zraniteľné miesta nášho digitálneho priestoru Vytlačiť stránku / Print page

10. 5. 2021 19:00

Bratislava 10. mája 2021 (Kancelária NR SR)          
Predseda NR SR Boris Kollár sa v pondelok zúčastnil online videokonferencie predsedov parlamentov krajín Európskej únie. Ústrednou témou rokovania bola digitalizácia a meniaca sa verejná sféra.

Diskusia sa zameriavala najmä na hrozby a príležitosti pre demokraciu v kontexte digitalizácie. Predsedovia parlamentov rokovali o nevyhnutnosti moderných komunikačných technológii, čo sa prejavilo najmä počas pretrvávajúcej pandémie koronavírusu.

Digitalizácia so sebou taktiež prináša niekoľko rizík ale aj výziev pre verejnú správu. Šéfovia parlamentov spoločne diskutovali o prístupe občanov k digitálnym prostriedkom či o hrozbe redukcie nízkokvalifikovanej práce postupnými procesmi automatizácie.   Pandémia zároveň odhalila zraniteľné miesta nášho digitálneho priestoru, jeho závislosť na mimoeurópskych technológiách a vplyv dezinformácií na naše demokratické spoločnosti“, reagoval predseda NR SR Boris Kollár. Predseda parlamentu zároveň vyzdvihol Konferenciu o budúcnosti Európy ako príležitosť vyskúšať nástroje digitálnej participácie na posilnenie zastupiteľskej demokracie, získanie dôvery občanov a zohľadnenie príkladov z regiónov a obcí, kde sú občania zapájaní do rozhodovacích procesov.

Druhá časť konferencie bola venovaná schvaľovaniu dvoch dôležitých dokumentov – Zmenenej a doplnenej správe o posilnenej medziparlametnej spolupráci prostredníctvom moderných technológií a Správe pracovnej skupiny o upravených usmerneniach pre medziparlamentnú spoluprácu. Práve tieto dva dokumenty majú za úlohu usmerniť aktérov medziparlametnej spolupráce a uľahčiť využívanie moderných komunikačných prostriedkov v kontexte bilaterálnych vzťahov.

Deň v parlamente

<- ->