NRSR:Postih za obchod s nelegálne získaným umeleckým predmetom sa má sprísniť Vytlačiť stránku / Print page

4. 5. 2021 17:49

Bratislava 4. mája (TASR) – Ak bude niekto obchodovať na Slovensku s predmetom kultúrnej hodnoty, ktorý bol získaný na území iného štátu nelegálnou činnosťou a bol na územie SR dovezený v rozpore s právnymi predpismi, Ministerstvo kultúry (MK) SR by mu mohlo udeliť sankciu až do výšky 200.000 eur, a to aj opakovane. Za samotný dovoz takéhoto predmetu by mohla hroziť pokuta do 100.000 eur. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty, ktorý v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
      Návrh z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR primárne rieši prvú fázu implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ, zavádzajúceho jednotný postup kontroly tovaru vstupujúceho na územie Únie s cieľom zabrániť tomu, aby nezákonne získané a vyvážané predmety kultúrnej hodnoty z tzv. tretích krajín neslúžili na financovanie terorizmu alebo pranie špinavých peňazí.
      Rezort upozorňuje, že sa rozšírila aj definícia okruhu nelegálnych spôsobov získavania predmetov kultúrnej hodnoty. "Ide o reakciu na jav vykonávania nelegálnej archeológie, rabovania múzeí a ničenia kultúrnych pamiatok počas vojnových operácií na Blízkom východe v nedávnej minulosti," upozornilo ministerstvo.
      Novela má tiež spresniť a doplniť už aplikované procesné postupy pri vývoze a dovoze predmetov kultúrnej hodnoty a má uľahčiť komunikáciu ministerstva kultúry s colnými orgánmi. Upraviť by sa mal aj postup určených orgánov pri posudzovaní žiadostí o povolenie na vstup predmetov kultúrnej hodnoty na územie SR v rámci colného územia EÚ. Upraviť sa má aj postup slovenských orgánov v prípade zadržania alebo zhabania predmetu kultúrnej hodnoty a právny rámec disponovania s týmto zadržaným predmetom.
      Legislatívny návrh má tiež zaviesť novú definíciu tzv. "príležitostného predajcu predmetu kultúrnej hodnoty", čím by sa povinnosti zákona pri obchodovaní s týmito predmetmi mali vzťahovať aj na tých, ktorí ich ponúkajú príležitostne, prostredníctvom burzy starožitností, v online prostredí alebo na stretnutiach zberateľov.
      MK vysvetľuje, že novelizácia má napraviť doterajší stav, keď príležitostní predajcovia stáli mimo akéhokoľvek právneho vymedzenia a administratívnej záťaže a svojím často neetickým alebo aj nezákonným správaním deformujú rovnosť postavenia jednotlivých subjektov na trhu s predmetmi kultúrnej hodnoty.


      luc em liv

Deň v parlamente

<- ->