NRSR: Odsúhlasila predĺženie platnosti zmluvy medzi SR a ESA o 18 mesiacov Vytlačiť stránku / Print page

28. 1. 2021 11:18

Bratislava 28. januára (TASR) - Návrh na predĺženie platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) vo štvrtok odsúhlasila Národná rada (NR) SR. Zmluva mala pôvodne vypršať 3. februára 2021, vláda aj parlament ale schválili jej predĺženie o 18 mesiacov, teda do 4. augusta 2022.
      Vláda ešte 7. októbra súhlasila s pokračovaním spolupráce SR s ESA vo forme pridruženého člena a ministra školstva, vedy, výskumu a športu poverila začatím rokovaní s ESA v súvislosti s prípravou medzinárodnej zmluvy o pridruženom členstve SR. Päťročná spolupráca SR a ESA je založená na Zmluve o európskom spolupracujúcom štáte z roku 2015, ktorá nadobudla platnosť 4. februára 2016 a jej platnosť má uplynúť 3. februára 2021. Riešenia projektov zameraných na špičkový vesmírny výskum prispievajú podľa rezortu školstva k rozvoju a diverzifikácii malých a stredných podnikov a vzniku start-upov. "Ich výsledky napomohli vzniku inovatívnych riešení a tvorbe produktov v oblasti vesmírneho softvéru, hardvéru a vesmírnych aplikácií," uvádza sa v predloženom materiáli z dielne rezortu školstva.
      Virtuálne rokovanie na úrovni štátnych tajomníkov rezortov školstva, zahraničných vecí a európskych záležitostí či hospodárstva so zástupcami ESA za prítomnosti generálneho riaditeľa ESA Johanna-Dietricha Wörnera sa uskutočnilo 8. októbra. Štátni tajomníci oznámili ESA oficiálne stanovisko SR so zámerom pokračovania spolupráce SR s ESA vo forme pridruženého člena. "Oficiálne rokovania týkajúce sa prípravy medzinárodnej zmluvy o pridruženom členstve SR v ESA boli zahájené 28. októbra zaslaním listu ministra školstva, vedy, výskumu a športu generálnemu riaditeľovi ESA. Proces prípravy medzinárodnej zmluvy o pridruženom členstve je z časového hľadiska neuskutočniteľný do 3. februára 2021," konštatuje rezort školstva. S cieľom zamedziť vzniku právneho vákua bez zmluvného vzťahu s ESA SR na základe predchádzajúcej vzájomnej dohody požiadala ESA o predĺženie platnosti zmluvy až do obdobia ukončenia negociácií o pridruženom členstve, čo sa predpokladá v časovom horizonte 18 mesiacov.
      Na účel zintenzívnenia spolupráce, čo je nevyhnutným predpokladom plynulého prechodu do pridruženého členstva, bol schválený finančný príspevok do ESA vo výške 4,5 milióna eur ročne.


      luc siv ima

Deň v parlamente

<- ->