Špeciálneho prokurátora volíme na obdobie sedem rokov Vytlačiť stránku / Print page

11. 1. 2021 12:30

Bratislava 11. január (Ústavnoprávny výbor NR SR) - Špeciálna prokuratúra je kľúčová inštitúcia. Do jej pôsobnosti patria závažné trestné činy a korupcia. Je v záujme našej krajiny a nás všetkých ako jej občanov, aby sme do čela špeciálnej prokuratúry vybrali človeka, ktorý bude po celé funkčné obdobie stáť na strane zákona a neúnavne chrániť verejný záujem. "Obdobie siedmich rokov je príliš dlhé, a preto treba vnímať voľbu špeciálneho prokurátora ako mimoriadne silný záväzok. Je našou povinnosťou vybrať spomedzi uchádzačov kandidáta, ktorý bude vynikať nie len odbornosťou, ale aj čestnosťou a statočnosťou a ktorý bude mať potenciál zvýšiť dôveru ľudí v spravodlivosť a právny štát."zdôrazňuje Milan Vetrák. Ústavnoprávny výbor čaká na verejnom vypočutí neľahká úloha - zistiť, ktorý z kandidátov má na to najlepšie predpoklady.

"Ako predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky ma teší, že práve náš výbor bude pri výbere nového špeciálneho prokurátora zastávať významné miesto. Nejde pritom len o overovanie, či jednotliví kandidáti na funkciu špeciálneho prokurátora spĺňajú zákonné podmienky, aby mohli byť zvolení, ale aj o aktívnu účasť na procese ich verejného vypočutia za účasti zástupcov prezidentky SR" ako sme si to už dvakrát overili. Z vypočutia bude verejne dostupný live prenos, ktorý bude môcť sledovať každý, kto prejaví záujem. Všetky materiály týkajúce sa kandidátov na funkciu špeciálneho prokurátora budú verejnosti prístupné už 20 dní pred samotným verejným vypočutím. Verejnosť bude mať dostatok času posielať poslancom otázky a vznášať prípadné výhrady voči jednotlivým kandidátom.

Kandidáti na vypočutie: Daniel Lipšic (nominácia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave), Vasiľ Špirko (nominácia poslanca NR SR Dominika Drdula), Peter Kysel (nominácia Rady prokurátorov), Ján Šanta (nominácia Paneurópskej vysokej školy, fakulty práva a poslancov NR SR
J. Gymesiho a P. Kremského)

Verejné vypočutie na Ústavnoprávnom výbore NR SR: 1. - 2. februára 2021
Voľba počas schôdze NR SR so začiatkom 26. januára 2021

Od nového šéfa špeciálnej prokuratúry očakávam, že bude konať riadne, čestne, nezávisle a nestranne, dodáva Milan Vetrák, predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR.

O funkciu sa môže uchádzať občan SR, ktorý je voliteľný do NR SR a dosiahol vek aspoň 40 rokov. Musí mať aspoň 15-ročnú prax v právnickom povolaní a odbornú justičnú skúšku. Posledné dva roky pred vymenovaním nesmel byť vo funkcii prezidenta SR, člena vlády, poslanca NR SR, europoslanca či primátora. V tejto chvíli sekretariát Ústavnoprávneho výboru NR SR preveruje formálne náležitosti všetkých kandidátov, ktorých následne pozve na verejné vypočutie. O konečnej zostave kandidátov, ktorí splnili podmienky kandidatúry, Vás budeme informovať v najbližších dňoch.

Deň v parlamente

<- ->