Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. septembra 2020 o vyhlásení voľby kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky Vytlačiť stránku / Print page

11. 9. 2020 11:30

Bratislava 11.septembra (Kancelária NR SR) - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár podľa § 125 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/ 1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje voľbu kandidáta na post generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

Vzhľadom na uplynutie funkčného obdobia generálneho prokurátora Slovenskej republiky, rozhodnutím zo dňa 11. septembra 2020 predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľbu kandidáta na pozíciu generálneho prokurátora.

„Určujem termín na podávanie návrhov na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky do 9. októbra 2020 do 16.00 hodiny tak, aby sa voľba uskutočnila na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá začína 24. novembra 2020“, deklaroval predseda NR SR p. Boris Kollár.

Predseda parlamentu zároveň žiada navrhovateľov, aby v určenom termíne, a to do 9. októbra 2020, predložili návrhy na voľbu kandidáta generálneho prokurátora Slovenskej republiky Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to podaním do podateľne Kancelárie NR SR.

„Dostačujúcu lehotu štyroch týždňov na prihlásenie jednotlivých kandidátov určujem z dôvodu, že okrem vedomostných a osobnostných predpokladov musia predstaviť aj koncepciu riadenia a rozvoja prokuratúry“, dodal predseda parlamentu.

Ústavnoprávny výbor NR SR bude následne prihlásených kandidátov vypočúvať ešte pred začatím novembrovej schôdze parlamentu. V zmysle zákonnej lehoty tak Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky zverejní na svojej webovej stránke životopisy všetkých uchádzačov na post generálneho prokurátora Slovenskej republiky po dobu najmenej 20 dní pred samotným vypočúvaním.

Deň v parlamente

<- ->