Predseda NR SR Boris Kollár dnes v Tisovci diskutoval o zonácii Národného parku Muránska planina Vytlačiť stránku / Print page

17. 6. 2020 18:00

Bratislava / Tisovec 17. júna (Kancelária NR SR) - V rámci výjazdového rokovania v Tisovci sa dnes predseda NR SR Boris Kollár stretol s primátorkou mesta Irenou Milecovou. Venoval sa problematike návrhu zonácie Národného parku Muránska planina, ktorú prediskutoval aj priamo s dotknutými vlastníkmi pôdy a zástupcami lesov.

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár dnes v rámci pracovnej cesty navštívil mesto Tisovec, kde rokoval s primátorkou mesta I. Milecovou. Ústrednou témou dnešného pracovného výjazdu je aktuálny návrh zonácie Národného parku Muránska planina. V tejto súvislosti sa predseda parlamentu v Tisovci stretol aj so zástupcami dotknutých vlastníkov pôdy, pracovníkmi lesov a užívateľmi chránených území. Spoločne diskutovali o predstavenom návrhu zonácie národného parku, ktorý má priniesť veľké zmeny v úprave hraníc a tým aj v rozlohe národného parku i jeho ochranného pásma. Pripravenou zonáciou by sa dosiahlo výrazné zvýšenie výmery najprísnejšie chránených častí, v ktorých by sa mal aplikovať bezzásahový režim.

Návrh zonácie NP Muránska planina predstavený verejnosti na konci januára tohto roku má však aj svojich kritikov. Tí mu vyčítajú, že bol pripravený bez korektného prerokovania s vlastníkmi, správcami a užívateľmi území v parku, a taktiež bez spolupráce s miestnou samosprávou. Dôvodom rozhodnutia k uskutočneniu dnešnej návštevy predsedu NR SR bol aj list pätnástich primátorov a starostov dotknutého regiónu, ktorí sa týmto spôsobom aj spolu s ďalšími občanmi obrátili na predsedu B. Kollára a vyjadrili tak svoje vážne výhrady práve voči spôsobu prípravy a prerokovania návrhu zonácie. Nejasnosti v príprave zonácie tlmočila predsedovi NR SR na stretnutí aj primátorka Tisovca I. Milecová, podľa ktorej v procese prípravy návrhu zonácie jednoznačne chýba komunikácia zo strany štátnych orgánov a ľudia v regióne podľa nej nemajú dostatočné informácie od zodpovedných inštitúcií.

Predseda parlamentu B. Kollár vyjadril v tejto súvislosti presvedčenie, že na to aby bola zonácia NP Muránska planina vzorom aj na zriaďovanie ďalších národných parkov na Slovensku, malo by byť vo všeobecnom záujme, aby bola pripravená s ohľadom na požiadavky všetkých dotknutých subjektov. „Aby zonácia dosiahla svoj účel, zlepšil sa zdravotný stav lesa a národný park spĺňal všetky spoločenské úlohy, príprava návrhu by mala jednoznačne prebiehať v komunikácii so všetkými dotknutými subjektmi. Samozrejme s ústrednou prioritou ochrany prírody, aby sme ju zachovali pre ďalšie generácie,“ reagoval predseda NR SR B. Kollár. Zároveň na stretnutí s primátorkou Tisovca vyjadril pochybnosti, či by mal štát dostatok prostriedkov na prípadnú kompenzáciu a finančné odškodnenie vlastníkov pôdy negatívne dotknutých návrhom zonácie tohto územia. Aj na základe týchto skutočností sa B. Kollár dnes v Tisovci vyjadril, že navrhne zastaviť aktuálny proces zonácie Národného parku Muránska planina. „Nemali by sme dopustiť, aby sa v období koronakrízy prijímali rozhodnutia, ktoré môžu potenciálne zhoršiť podmienky ľudí žijúcich na vidieku a zvýšiť nezamestnanosť. Je potrebné mať jasnú víziu ako podporiť slovenský vidiek a zároveň zlepšiť zdravotný stav našich lesov,“ dodal predseda B. Kollár.

Popoludní sa predseda NR SR spolu s ostatnými účastníkmi stretnutia presunuli priamo do terénu. V lesnej oblasti horskej chaty Maretkina sa oboznámil s manažmentom tohto chráneného územia a jeho špecifikami. Keďže sa v Národnom parku Muránska planina vo veľkej miere vyskytujú mnohé významné prírodné hodnoty, nová zonácia by mala počítať aj s citlivým budovaním turistickej infraštruktúry, avšak so zvýšeným dôrazom na ochranu prírody. „Ľudí musíme kontinuálne vzdelávať a informovať, nie len ako chrániť prírodu a naše lesy, ale uvedomiť si najmä ich nevyčísliteľnú celospoločenskú hodnotu,“ zdôraznil predseda NR SR B. Kollár.

Efektívna zonácia NP Muránska planina by mala teda do budúcna nastaviť zároveň aj optimálny spôsob pre budovanie turistickej infraštruktúry a skvalitnenie služieb pre ďalší rozvoj cestovného ruchu a tým aj ekonomickej situácie v tomto regióne, vzhľadom na požadovaný stupeň ochrany daného územia.

Deň v parlamente

<- ->