Predseda NR SR B. Kollár počas dnešnej pracovnej cesty navštívil Maticu slovenskú, v Martine a Vrútkach rokoval s ich primátormi o podpore výstavby nájomných bytov Vytlačiť stránku / Print page

28. 5. 2020 18:30

Bratislava / Martin / Vrútky 28. mája (Kancelária NR SR) - Predseda parlamentu B. Kollár počas dnešnej pracovnej cesty v Martine navštívil Maticu slovenskú a stretol sa aj s primátorom mesta Jánom Dankom. Predmetom ich spoločnej diskusie bola podpora mesta a ďalší regionálny rozvoj, vrátane spolupráce pri výstavbe a financovaní mestských nájomných bytov. Na následnom stretnutí s predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom a jej členmi ocenil predseda NR SR úsilie všetkých členov odborov MS pri posilňovaní slovenských tradícií a kultúry. Podpora výstavby nájomných bytov bola aj témou ďalšieho dnešného stretnutia predsedu B. Kollára s primátorom Vrútok Branislavom Zacharidesom.

Úvod dnešnej pracovnej cesty zahájil predseda parlamentu B. Kollár stretnutím s primátorom mesta Martin Jánom Dankom. Po ich spoločnom rokovaní predseda NR SR skonštatoval, že majú mnoho prienikov vo svojich prioritách, či už je to cestovný ruch, doprava alebo podpora výstavby štátnych resp. mestských nájomných bytov a ich financovanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania. „Vzhľadom na dosah našich kompetencii v rámci koalície a prostredníctvom nášho ministerstva dopravy sa budeme v regióne Martina snažiť pomôcť v oblasti cestovného ruchu aj dopravnej infraštruktúry, a taktiež vo výstavbe nájomných bytov,“ doplnil predseda NR SR B. Kollár. Zároveň primátorovi J. Dankovi navrhol aj spoluprácu a dohľad pri realizovaní projektov výstavby nájomných bytov, ktoré má martinský primátor pripravené. „Rád by som sa zúčastnil aj osobne otvorenia prvých nájomných bytov v tomto komplexe spolu s pánom primátorom,“ dodal predseda B. Kollár. Predseda parlamentu taktiež vyjadril presvedčenie, že práve dnešná návšteva odštartuje aj ďalšiu spoluprácu a pomoc tomuto regiónu. „Som presvedčený, že bude určite na čo ďalej nadviazať a do budúcna bude naša spolupráca prínosná hlavne pre občanov tohto mesta a regiónu,“ dodal predseda B. Kollár na záver stretnutia.

Po ukončení rokovania na mestskom úrade v Martine sa predseda parlamentu presunul na Národný cintorín, kde položil vence k pamätníku M. Hodžu a absolvoval krátku prehliadku s výkladom Zdenka Ďurišku, riaditeľa Odboru správy a spracovania výskumných pôvodných prameňov Slovenskej národnej knižnice.

Svoju dnešnú cestu v Martine predseda NR SR B. Kollár zavŕšil stretnutím s predsedom Matice slovenskej, Mariánom Gešperom priamo v jej historických priestoroch. V následnom príhovore k matičiarom v parku sv. Cyrila a Metoda predseda B. Kollár ocenil úsilie a nadšenie všetkých členov miestnych odborov Matice slovenskej. „Bez ich zapálenia pre prácu a ich entuziazmu by činnosť Matice nebola taká, aká dnes je. Pevne verím, že ich nadšenie pre slovenskú históriu, kultúru, pre naše tradície im vydrží aj do budúcnosti, a v tomto im chcem vyjadriť moju plnú podporu,“ povedal pri tejto príležitosti. Predseda tiež poukázal na to, že práve vďaka Matici slovenskej sa Slovákom podarilo v 20. storočí sformovať sa na moderný európsky národ, ktorého emancipačné snaženie bolo zavŕšené v roku 1993 vznikom samostatnej Slovenskej republiky. „Ani tento štát by nevznikol bez spoluzakladateľov Matice slovenskej, ktorými boli aj J. M. Hurban a M. Dulla, taktiež predsedovia Slovenskej národnej rady. Naša história sa začala písať práve tu,“ doplnil B. Kollár. Zároveň vyjadril želanie, aby Matica slovenská aj naďalej plnila svoje poslanie, vytvárať a upevňovať v našich občanoch národné povedomie a pevný vzťah k štátu. „Matica slovenská zohráva dôležitú úlohu aj dnes, kedy je jej cieľom budovať predovšetkým v mladých ľuďoch vzťah k našim dejinám a k našej kultúre, čo pokladám za nesmierne dôležité,“ zdôraznil predseda B. Kollár.

Počas svojej návštevy Matice slovenskej si predseda NR SR prezrel taktiež jej publikačnú činnosť pre deti a mládež a oboznámil sa s fungovaním jej zložiek, vrátane folklórnych matičných skupín a divadelných ochotníckych súborov. „Som rád, že na Slovensku máme takúto inštitúciu, ktorá sa venuje deťom, edukuje ich a zároveň svojou činnosťou podporuje folklór a divadelníctvo. Teší ma, že som tu dnes mohol byť. Budem brániť túto slovenskú najstaršiu národnú ustanovizeň,“ dodal predseda B. Kollár.

           Z Martina sa predseda parlamentu presunul aj do blízkych Vrútok, kde absolvoval stretnutie s primátorom mesta B. Zacharidesom. Ústrednou témou ich rokovania bola opäť podpora výstavby mestských nájomných bytov, čo je taktiež jednou z priorít hnutia Sme rodina. Primátor Zacharides predsedovi parlamentu ukázal lokalitu plánovanej výstavby nájomných bytov.

Dnešná pracovná cesta v Martine a vo Vrútkach bola kvôli pandémii vôbec prvou oficiálnou pracovnou cestou B. Kollára do slovenských regiónov, odkedy sa ujal funkcie predsedu NR SR.

Deň v parlamente

<- ->