Predseda parlamentu Boris Kollár sa dnes stretol so zástupcami Združenia samosprávnych krajov „SK 8“ Vytlačiť stránku / Print page

4. 5. 2020 13:30

Bratislava 4. mája (Kancelária NR SR) -  Vytvorenie expertnej skupiny pri parlamentnom výbore pre verejnú správu a reforma verejnej správy. Práve toto boli nosné témy historicky prvého rokovania zástupcov SK 8 s vedením Národnej rady SR. Dopoludňajšieho stretnutia sa zúčastnili predsedovia a vicežupani ôsmych samosprávnych krajov a spolu s predsedom parlamentu sa venovali aj zmene financovania samospráv.
 
Predseda Národnej rady SR Boris Kollár dnes historicky po prvý raz v parlamente privítal zástupcov ôsmich samosprávnych krajov združenia „SK 8“. Spoločná diskusia bola venovaná najmä ďalšiemu rozvoju miestnej samosprávy na úrovni žúp v súlade s programovým vyhlásením vlády. Podľa slov predsedu parlamentu išlo o veľmi podnetné a nanajvýš aktuálne stretnutie. Hneď v úvode zároveň pozitívne zhodnotil aj výnimočne proaktívny prístup predstaviteľov žúp a ich efektívne a promptné opatrenia prijaté v súvislosti so šírením ochorenia nového koronavírusu v SR. „Sme premianti v zvládaní koronakrízy, za to patrí vďaka najmä županom. Jednali efektívne a rýchlo,“ vyzdvihol ich prínos a celkové opodstatnenie samospráv predseda NR SR B. Kollár.

Predmetom spoločného rokovania však bolo najmä úspešné dobudovanie reformy verejnej správy a súvisiaca zmena jej financovania. Ako po stretnutí informoval predseda parlamentu, za týmto účelom bude zriadená špeciálna komisia pri Výbore NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Pôjde o politicko-expertnú skupinu, ktorá bude združovať všetky zainteresované organizácie v samospráve, vrátane združenia samosprávnych krajov SK8. „Združenie SK 8 zastupuje priamo všetkých obyvateľov Slovenska, ich hlas by mal byť preto vypočutý,“ zdôraznil v tejto súvislosti predseda parlamentu. Predseda NR SR Boris Kollár jednoznačne víta iniciatívu a spoluprácu združenia SK 8 v dokončení reformy samosprávy. „Treba určite dobudovať reformu verejnej správy, je to aj v súlade s programovým vyhlásením vlády,“ uzavrel šéf NR SR Boris Kollár.

Práve Národná rada SR by mala aj podľa zástupcov SK 8 predstavovať akúsi zastrešujúcu platformu a ako najvyšší zákonodarný orgán by mala byť priamo aktívnou súčasťou dialógu o reforme verejnej správy. Lídrom agendy zavŕšenia reformy verejnej správy na parlamentnej pôde bude predseda výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jozef Lukáč, ktorý je zároveň aj vicežupanom Prešovského kraja.

Deň v parlamente

<- ->