Výsledky twinningového projektu pre moldavský parlament zožali úspech na konferencii „Inter pares: Parlamenty v partnerstve“ v Bruseli Vytlačiť stránku / Print page

15. 7. 2019 14:30

Bratislava 15. júla (Kancelária NR SR) – V dňoch 11. a 12. júla 2019 sa zástupkyne Kancelárie NR SR Natália Petranská Rolková a Natália Švecová zúčastnili otváracej konferencie projektu „Inter pares: Parlamenty v partnerstve – Globálny projekt EÚ na posilnenie kapacít parlamentov“ organizovanej v priestoroch Európskeho parlamentu. Cieľom tohto projektu je realizovať v priebehu nasledujúcich troch rokov projekty rozvojovej spolupráce vo viacerých regiónoch sveta a rozvíjať tak vzájomné partnerstvo medzi národnými parlamentmi členských štátov EÚ a prijímateľskými krajinami. Jedným z hlavných bodov programu podujatia bola aj diskusia o osvedčených pracovných postupoch pri implementácii projektov parlamentnej rozvojovej spolupráce. Natália Švecová, stála zástupkyňa twinningového projektu financovaného EÚ „Budovanie kapacít parlamentu Moldavskej republiky v oblasti aproximácie európskeho práva“, prezentovala metodiku práce a výsledky projektu pre moldavský parlament, ktorý počas dvoch rokov od 2017 do 2019 implementuje Kanceláriou NR SR v konzorciu s Kanceláriou Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky a s Kanceláriou Národného zhromaždenia Maďarska. Dosiaľ, počas 21 mesiacov trvania projektu bolo úspešne implementovaných 110 expertných misií v rámci 55 aktivít. Projekt dosiahol už aj prvé hmatateľné legislatívne výsledky, keďže odporúčania projektu boli schválené ako pozmeňujúce návrhy hneď k niekoľkým návrhom zákonov, a to napr. k návrhu zákona o doplnkovom dohľade nad bankami, poisťovňami, zaisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte; návrhu zákona o koncesiách na prácu a služby; návrhu zákona o energetickej účinnosti; návrhu zákona o dodržiavaní požiadaviek na kvalitu čerstvého ovocia a zeleniny, apod. Aj z tohto dôvodu je projekt pozitívne hodnotený nielen zo strany implementujúcich partnerov, ale aj zo strany EÚ.  

Deň v parlamente

<- ->