NR SR: Na pôde parlamentu sa dnes realizuje PreventDialóg Vytlačiť stránku / Print page

8. 12. 2010 14:47

Bratislava 8. decembra (TASR) - Poslanci a zamestnanci Národnej rady (NR) SR majú možnosť zapojiť sa do projektu PreventDialóg, ktorého piaty ročník sa dnes uskutočňuje na pôde parlamentu. Tento projekt má za sebou už štyri úspešné ročníky, v rámci ktorých sa merali poslancom a zamestnancom NR SR mnohé ukazovatele kardiometabolických ochorení. Po celý deň tak majú poslanci aj zamestnanci k dispozícii zdravotnícky personál, ktorý im zmeria hodnoty tlaku krvi, hladinu cukru, cholesterolu, podiel tuku a svalstva v tele. Namerané výsledky môžu priamo na mieste skonzultovať s prítomným lekárskym dozorom, príp. neskôr s parlamentným lekárom. Podujatie sa tento rok okrem iného zameriava aj na osvetu foriem prevencie, ku ktorým okrem pravidelných lekárskych prehliadok patrí i pravidelná fyzická aktivita, očkovanie, primerané stravovacie návyky a edukácia pre potrebu eliminácie vzniku rizikových faktorov ochorení. Jeho cieľom je upozorniť spoločnosť na skutočnosť, že prevencia predlžuje život, a preto je nesmierne dôležité mať svoje zdravie pod kontrolou. "Som veľmi rád, že sa toto podujatie v parlamente už dlhodobo teší veľkej obľube. Považujem ho za dobrý prostriedok, ako upozorniť na faktory mnohých civilizačných ochorení práve prostredníctvom poslancov NR SR. Dúfam, že aj touto formou sa podarí apelovať na ľudí a zvýšiť v ich povedomí dôležitosť lekárskej prevencie ochorení," uviedol predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Viliam Novotný. Novinkou tohto ročníka je test fyzickej zdatnosti (takzvaný Ruffierov test), ktorý vypovedá o zdatnosti srdcovo-cievneho systému a ktorým sa bude u poslancov zisťovať, či je ich telesná zdatnosť na primeranej úrovni alebo by bolo potrebné, aby sa začali viac hýbať. "Zmysluplný pohyb s primeranou fyzickou záťažou prispieva k zlepšovaniu telesného a duševného zdravia. Mali by sme mu venovať aspoň 30 minút denne, vzhľadom na to, že spolu s vyváženou stravou sú základnými piliermi posilňovania zdravia a prevencie pred mnohými ochoreniami," uviedla riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku Darina Sedláková. Namerané hodnoty budú poslancom a zamestnancom NR SR už tradične zaznamenané do ich Zdravotného pasu, čo im umožní kontrolu a porovnanie svojich výsledkov v rámci jednotlivých ročníkov. Slovensko si v rebríčku úmrtnosti na srdcovo-cievne ochorenia drží popredné miesto. Na choroby srdca zomiera u nás približne 54 percent pacientov, z toho 62 percent žien a 48 percent mužov. "Kardiovaskulárne ochorenia sú o to zákernejšie, že vysoký krvný tlak ani zvýšený cholesterol nebolia, a tak pacient často až po prehliadke zistí, ako na tom v skutočnosti je. Vďaka pravidelnej prevencii je možné znížiť alarmujúce čísla výskytu tohto ochorenia," dodal Ján Murín zo Slovenskej kardiologickej spoločnosti. sop pa 081447 dec 10 Táto stránka sa nachádza na www.tasr.sk <http://www.tasr.sk > © 1998 2010 eDevelopment, s.r.o <http://www.edevelopment.sk> Svoje pripomienky a námety posielajte na webmaster@tasr.sk <mailto: webmaster@tasr.sk>

Deň v parlamente

<- ->