19. týždeň v parlamente (10. - 16. 5. 2021) Vytlačiť stránku / Print page

Pondelok 10.5.2021

10:00 29. schôdza Národnej rady SR
rokovacia sála, budova NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1

Tlačová konferencia

15:00 - 15:30Robert Fico: Cynické vystúpenie ministerky Kolíkovej v NR SR si zaslúži reakciu
Cynické vystúpenie ministerky Kolíkovej v NR SR si zaslúži reakciu
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť
9:35 - 10:15Mária Kolíková: Návrh na odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, výsledok stretnutia s premiérom Hegerom.
Návrh na odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, výsledok stretnutia s premiérom Hegerom.
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť


Výbory NR SR

9:00 Ústavnoprávny výbor NR SR
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 150
tlač 528, 528 (SSV), 487
Stanovisko ÚOOÚ k tlači 459
Rôzne

Utorok 11.5.2021

9:00 - 19:00 28. schôdza Národnej rady SR
rokovacia sála, budova NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1

Tlačová konferencia

10:30 - 11:00Richard Raši: Ďalšie kauzy tejto vlády
Ďalšie kauzy tejto vlády
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť
14:00 - 14:30Tomáš Taraba: Likvidácia národnej kultúry ministerkou Milanovou
Likvidácia národnej kultúry ministerkou Milanovou
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť


Výbory NR SR

12:05 Zahraničný výbor NR SR
hlavná budova NR SR, miestnosť č. 149, 1. poschodie
tlač 490
Návrat k plneniu bodov Minských dohôd ako predpoklad zmiernenia rusko- ukrajinského napätia
Návrh na prijatie uznesenia Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky týkajúce sa účasti Taiwanu na Svetovom zdravotníckom zhromaždení
Rôzne
12:05 Výbor NR SR pre kultúru a médiá
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 32
Žiadosť poslancov - členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá o zvolanie schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá s bodom programu: „Situácia s nezákonným postupom ministerky kultúry Natálie Milanovej v prípade vymenovania nového generálneho riaditeľa Divadla Nová scéna a tým nerešpektovanie výsledkov výberového konania“.
12:30 Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
rokovacia miestnosť č. 71 pri ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava
Podnet na začatie konania voči verejnej funkcionárke – č. P/57/21
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov – č. k. P/07/20/K
Podnet na začatie konania voči verejnému funkcionárovi – č. P/58/21
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov – č. k. P/01/20/K
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov – č. k. P/09/20/K
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov – č. k. P/397/20/K
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov – č. k. P/25/21/K
Rôzne

Streda 12.5.2021

9:00 - 19:00 28. schôdza Národnej rady SR
rokovacia sála, budova NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1

Tlačová konferencia

14:00 - 14:30Juraj Blanár: Prešľapy slovenskej diplomacie
Prešľapy slovenskej diplomacie
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť


Výbory NR SR

12:15 Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS
Námestie A. Dubčeka 1, budova Ubytovacieho zariadenia NR SR, rokovacia miestnosť č. 71

Štvrtok 13.5.2021

9:00 - 19:00 28. schôdza Národnej rady SR
rokovacia sála, budova NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1

Tlačová konferencia

14:00 - 15:00Peter Pellegrini: Príspevok pre deti
Príspevok pre deti
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť


Výbory NR SR

8:30 Ústavnoprávny výbor NR SR
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 150
tlač 534
Rôzne
8:30 Výbor NR SR pre financie a rozpočet
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 31
tlač 531
8:30 Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
v budove Národnej rady Slovenskej republiky, Nám. A. Dubčeka 1, v zasadacej miestnosti č. 32 (rokovacia miestnosť Výboru NR SR pre kultúru a médiá)
tlač 538
12:00 Výbor NR SR pre európske záležitosti
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 149
tlač 541
Rôzne
12:20 Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
hlavná budova NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, v rokovacej miestnosti Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostresie, č. 148, I. poschodie
tlač 541
Rôzne
13:00 Výbor NR SR pre zdravotníctvo
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 143
tlač 541, 541 (SSV)
19:00 Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 147a
tlač 533
Rôzne
19:00 Výbor NR SR pre zdravotníctvo
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 143
tlač 533

Piatok 14.5.2021

9:00 - 16:00 28. schôdza Národnej rady SR
rokovacia sála, budova NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1


Výbory NR SR

8:00 Ústavnoprávny výbor NR SR
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 150
tlač 533, 535, 535 (SSV)
Rôzne
8:15 Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
v budove Národnej rady Slovenskej republiky, Nám. A. Dubčeka 1, v zasadacej miestnosti č. 149a (rokovacia miestnosť Výboru NR SR pre európske záldžitosti)
tlač 533, 533 (SSV)
Rôzne

Sobota 15.5.2021

Akcie nie sú hlásené.

Nedeľa 16.5.2021

Akcie nie sú hlásené.

Zoznam návrhov zákonov prerokúvaných vo výboroch Národnej rady SR

tlač 487 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k ukončeniu núdzového stavu
tlač 490 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Partnerskou dohodou o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej
tlač 528 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Márii KOLÍKOVEJ, poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
tlač 531 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021
tlač 533 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
tlač 534 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov
tlač 535 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov
tlač 538 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (tlač 533)
tlač 541 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien (Navrhovatelia vzali listom z 21. mája 2021 svoj návrh zákona späť.)

Zoznam návrhov zákonov a iných materiálov podaných Národnej rade SR minulý týždeň

tlač 530 Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2020
tlač 531 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021
tlač 532 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021
tlač 533 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
tlač 534 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov
tlač 535 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov
tlač 536 Návrh na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky
tlač 537 Návrh na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
tlač 538 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (tlač 533)
tlač 541 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien (Navrhovatelia vzali listom z 21. mája 2021 svoj návrh zákona späť.)

Deň v parlamente

<- ->