Výsledky vyhľadávania v uzneseniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234567
ČísloNázovČPTDátum
2185 Návrh programu 90. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 2. 5. 2023
2186 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1312) 1312 2. 5. 2023
2187 Zákon z 28. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1701) 1701 2. 5. 2023
2188 Návrh na voľbu člena Rady pre štátnu službu (tlač 1711) 1711 2. 5. 2023
2189 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Miloša SVRČEKA a Moniky PÉTER na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1641) - prvé čítanie 1641 2. 5. 2023
2190 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Jozefa HLINKU, Miloša SVRČEKA a Jozefa ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1605) - prvé čítanie 1605 2. 5. 2023
2191 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1585) - prvé čítanie 1585 2. 5. 2023
2192 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariálna Saloňa a Petra Šucu na odvolanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Krúpu z funkcie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiy pre obranu a bezpečnosť (tlač 1709) 1709 2. 5. 2023
2193 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PELLEGRINIHO, Denisy SAKOVEJ, Erika TOMÁŠA, Richarda RAŠIHO a Matúša ŠUTAJ EŠTOKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1481) 1481 3. 5. 2023
2194 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1586) - prvé čítanie 1586 3. 5. 2023
2195 Vládny návrh zákona o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1587) - prvé čítanie 1587 3. 5. 2023
2196 Vládny návrh zákona o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1457) 1457 3. 5. 2023
2197 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1101) 1101 3. 5. 2023
2198 Vládny návrh zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1583) - prvé čítanie 1583 3. 5. 2023
2199 Vládny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1584) - prvé čítanie 1584 3. 5. 2023
2200 Zmena programu 90. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 3. 5. 2023
2201 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1528) - prvé čítanie 1528 3. 5. 2023
2202 Vládny návh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557) - prvé čítanie 1557 3. 5. 2023
2203 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1560) - prvé čítanie 1560 3. 5. 2023
2204 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1461) 1461 3. 5. 2023
1234567

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.