Výsledky vyhľadávania v uzneseniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

123
ČísloNázovČPTDátum
180 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s vystúpením poslancov Európskeho parlamentu na 9. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. 7. 7. 2020
181 Návrh programu 9. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 7. 7. 2020
182 Zmena programu 9. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 7. 7. 2020
183 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Borisa KOLLÁRA na odvolanie Borisa KOLLÁRA z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 167). 167 7. 7. 2020
184 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. 7. 7. 2020
185 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 160). 160 7. 7. 2020
186 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 161) - prvé čítanie. 161 8. 7. 2020
187 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (tlač 139) - prvé čítanie. 139 8. 7. 2020
188 Doplnenie programu 9. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 9. 7. 2020
189 Vládny návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe (tlač 138) - prvé čítanie. 138 9. 7. 2020
190 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie (tlač 146). 146 9. 7. 2020
191 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 107). 107 9. 7. 2020
192 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 140) - prvé čítanie. 140 9. 7. 2020
193 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 98). 98 9. 7. 2020
194 Návrh na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 148). 148 9. 7. 2020
195 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 161). 161 9. 7. 2020
196 Návrh na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov (tlač 168). 168 9. 7. 2020
197 Návrh na voľbu kandidátov člena Regulačnej rady (tlač 159). 159 9. 7. 2020
198 Návrh na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva – nová voľba (tlač 163). 163 9. 7. 2020
199 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 (tlač 169). 169 14. 7. 2020
123

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.