Výsledky vyhľadávania v uzneseniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12
ČísloNázovČPTDátum
148 Návrh programu 8. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 3. 6. 2020
149 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 117). 117 3. 6. 2020
150 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 119). 119 3. 6. 2020
151 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 118) - prvé čítanie. 118 3. 6. 2020
152 Vládny návrh zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 120) - prvé čítanie. 120 3. 6. 2020
153 Program stability Slovenskej republiky na roky 2020 až 2023 (tlač 113). 113 3. 6. 2020
154 Návrh na zmenu mandátu a na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky (tlač 106). 106 4. 6. 2020
155 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 118). 118 4. 6. 2020
156 Vládny návrh zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 120). 120 4. 6. 2020
157 Doplnenie programu 8. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 4. 6. 2020
158 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 107) - prvé čítanie. 107 4. 6. 2020
159 Návrh vlády Slovenskej republiky na doplnenie členov Rady Slovenského pozemkového fondu (tlač 121). 121 4. 6. 2020
160 Návrh na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (tlač 122). 122 4. 6. 2020
161 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. (tlač 123). 123 5. 6. 2020
162 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 125). 125 5. 6. 2020
163 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 127). 127 5. 6. 2020
164 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 129). 129 5. 6. 2020
165 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 131). 131 5. 6. 2020
166 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. (tlač 124) - prvé čítanie. 124 5. 6. 2020
167 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 126) - prvé čítanie. 126 5. 6. 2020
12

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.