Výsledky vyhľadávania v uzneseniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

123456
ČísloNázovČPTDátum
1727 Návrh programu 75. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 19. 10. 2022
1728 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky týkajúceho sa ochrany slobody vierovyznania alebo presvedčenia (tlač 1164). 1164 19. 10. 2022
1729 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1264) 1264 19. 10. 2022
1730 Návrh na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1278) 1278 19. 10. 2022
1731 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1272) 1272 20. 10. 2022
1732 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1213) - prvé čítanie. 1213 20. 10. 2022
1733 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1214) - prvé čítanie 1214 20. 10. 2022
1734 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1206) - prvé čítanie 1206 20. 10. 2022
1735 Vládny návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1215) - prvé čítanie 1215 20. 10. 2022
1736 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov (tlač 1209) - prvé čítanie 1209 20. 10. 2022
1737 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1235) - prvé čítanie 1235 20. 10. 2022
1738 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1187) 1187 20. 10. 2022
1739 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1188) 1188 20. 10. 2022
1740 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Lukáša KYSELICU a Kataríny HATRÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1129) 1129 20. 10. 2022
1741 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1177) 1177 20. 10. 2022
1742 Zmena programu 75. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 20. 10. 2022
1744 Zmena programu 75. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 8. 11. 2022
1745 Doplnenie programu 75. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 8. 11. 2022
1746 Zmena programu 75. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 8. 11. 2022
1748 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Dominika DRDULA, Miloša SVRČEKA, Anny REMIÁŠOVEJ a Jána KEREKRÉTIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1189) 1189 8. 11. 2022
123456

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.