Výsledky vyhľadávania v uzneseniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345
ČísloNázovČPTDátum
332 Návrh programu 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 20. 10. 2020
333 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 311). 311 20. 10. 2020
334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 201). 201 20. 10. 2020
335 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 154). 154 20. 10. 2020
336 Vládny návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 202). 202 21. 10. 2020
337 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 312) - prvé čítanie. 312 21. 10. 2020
338 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 269) - prvé čítanie. 269 21. 10. 2020
339 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 274) - prvé čítanie. 274 21. 10. 2020
340 Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operačného veliteľstva vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI (tlač 260). 260 21. 10. 2020
341 Vládny návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 261) - prvé čítanie. 261 21. 10. 2020
342 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 259) - prvé čítanie. 259 21. 10. 2020
343 Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 270) - prvé čítanie. 270 21. 10. 2020
344 Vládny návrh zákona o reforme súdnictva (tlač 271) - prvé čítanie. 271 21. 10. 2020
345 Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 195). 195 21. 10. 2020
346 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (tlač 300). 300 21. 10. 2020
347 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 313). 313 21. 10. 2020
348 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov (tlač 278) - prvé čítanie. 278 21. 10. 2020
349 Návrh na voľbu dvoch podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (tlač 240). 240 21. 10. 2020
350 Návrh na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 295). 295 21. 10. 2020
351 Návrh na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych seátov (tlač 316). 316 21. 10. 2020
12345

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.