Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
28. 9. 2022 11:25:04 - 11:25:04 72. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vašečka, Richard (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Vážený pá predseda, ja by som chcel, aby sme si upresnili, že teraz do 12.00 h máme túto schôdzu 71. O 14.00 h začína schôdza na vyslovenie nedôvery a ako je s pokračovaním tejto 71. schôdze vo štvrtok o 9.00 h, aby sme si to vyslovili. Dobre, ďakujem.
29. 6. 2022 11:25:01 - 11:40:20 66. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia 3 Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vašečka, Richard (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pán predseda. Ja navrhujem presunúť hlasovanie o tlači 1058, je to návrh, môj návrh, na vydanie zákona o financovaní škôl, na riadnu septembrovú schôdzu na návrh troch poslaneckých klubov OĽANO, SaS a SME RODINA.
23. 6. 2022 11:10:01 - 11:25:20 66. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vašečka, Richard (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem za slovo, pán predseda. Na návrh troch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA ,SaS navrhujem presunúť hlasovanie o tlačiach 1032 a 1052, to sú body 40 a 41, teda návrh poslankýň Hatrákovej a Hajšelovej a potom návrh poslankyne Hatrákovej na koniec tejto riadnej 66. schôdze, Ďakujem.
22. 6. 2022 17:10:01 - 17:25:20 66. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 904 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vašečka, Richard (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
77.
Vážený pán predseda, na návrh troch poslaneckých klubov OĽANO, SaS, SME RODINA navrhujem presunúť hlasovanie o bode 36, tlač 1058, už prerokovaný bod, len samotné hlasovanie na záverečné hlasovanie tejto 66. schôdze.
22. 6. 2022 11:55:02 - 12:00:54 66. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 762 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vašečka, Richard (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
90.
Pán predseda mi síce neudelil slovo, ale nejak sa to spustilo, ja len chcem tiež informovať ako predseda výboru kolegov zo školského výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, že teraz 12.05 máme zasadnutie výboru v zasadačke 33 a ďakujem aj systému.

(Prerušenie rokovania o 12.00 hodine.)

(Pokračovanie rokovania o 14.00 hodine.)
15. 6. 2022 14:10:00 - 14:25:20 66. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1058 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vašečka, Richard (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem pánom kolegom, že sa prihlásili, že využili možnosť. Tento zákon, ktorý podávam ja, je navrhnutý s účinnosťou od 1. januára tisíc deväťsto, pardon (povedané so smiechom), 2023. Čiže nerušíme to, pokiaľ nebude v platnosti to krúžkovné. A je tam v možnosti, rokovali sme teda so sekciou financovania na ministerstve školstva, že by to prípadne bolo posunuté až na 30. 6. alebo na 31. 8. podľa toho, ako presne vyšpecifikujeme to použitie vzdelávacích poukazov v rámci tohto školského roku. Čiže urobíme to tak, aby tento školský rok 2022/2023 nebol tým zasiahnutý. To je prvá odpoveď.
Druhá odpoveď. Mali sme stretnutie, na ktorom boli aj zástupcovia centier voľného času. Bola tam jedna pani z tejto asociácie, ktorá už desiatky rokov doslova pracuje, a vypočuli sme si ich pripomienky. Ja len chcem poznamenať, že pri tom krúžkovnom, aj keď toto nie je obsah toho zákona, tak je to, myslím, že asi 3 eurá na jedno dieťa mesačne. Pri krúžkovnom hovoríme o 60 eurách, čo je dvadsaťnásobok. To znamená, že veľká časť tých, bude to veľké navýšenie tých finančných prostriedkov.
Áno, kde sú veľké peniaze, samozrejme, sú rôzni ľudia, ktorí to chcú zneužiť. Tak ako to bolo odprezentované, to krúžkovné je vymyslené alebo navrhnuté, myslím si, že so serióznym kontrolným spôsobom. Samozrejme, zneužívajú sa aj dnes, napríklad aj v centrách voľného času mnohé veci. Ale nepovedal by som, že centrá voľného času sú zlé alebo mali by sme ich zavrieť, alebo mali by sme ich prestať financovať. Ak potrebujeme zvýšiť kontrolu, fajn. Takisto pri tom krúžkovnom, ak máte konkrétne návrhy, ako zlepšiť tú kontrolu, sem s nimi. Ja si myslím, že na tom pracujeme seriózne a budeme pracovať. Ak budete mať nejaké podnety, sľubujem vám, že určite ich zapracujeme, aby skutočne sa minimalizoval únik tých peňazí niekam inam, než na čo sú určené.
Ešte raz ďakujem za vaše vecné pripomienky.
15. 6. 2022 13:55:00 - 14:10:20 66. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1058 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vašečka, Richard (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem pekne za slovo.
Milé kolegyne, kolegovia, možno trocha taký kontext. Tento zákon je úzko spojený so zákonom o voľnom čase dieťaťa, ktorý sme schválili v Národnej rade na predchádzajúcej schôdzi v máji, z čoho sa veľmi teším, pretože aj konkrétne v oblasti vzdelávania, školstva, rodiny je to veľký prísun finančných prostriedkov, ktorý môžu využiť tieto inštitúcie, ktoré vlastne s deťmi a mládežou pracujú a maximálne to podporujem. A keďže nastala medzitým situácia, že pani prezidentka sa rozhodla vrátiť Národnej rade tento zákon, tak zároveň sa budem snažiť a budem robiť všetko pre to, aby tento zákon bol znovu schválený a aby sme teda mohli takúto veľmi silnú pomocnú ruku rodinám s deťmi podať, ale prakticky, keďže bude, bude nasledovať to hlasovanie až niekedy v utorok alebo v stredu budúci týždeň a tento zákon nadväzuje, tak aj po dohode tuto s kolegami z koaličných partnerských strán aj navrhujem pánu spravodajcovi, aby sme dali hlasovanie, potom navrhli až po tom hlasovaní o, na tom návrhu, ktorý je vrátený pani prezidentkou, o tom voľnom čase dieťaťa. Čiže nie dnes ešte o sedemnástej, ale až na budúci týždeň.
A teraz ten dôvod. Samozrejme, pri aplikácii toho zákona o voľnom čase dieťaťa sú niektoré veci, ktoré treba doriešiť. Ja som na stretnutí, ktoré som zvolal a na ktoré prišiel aj pán minister školstva so zamestnancami, s úradníkmi z ministerstva školstva, aj pán minister financií taktiež so svojím sprievodom, tak som navrhol, že ja podám na túto júnovú schôdzu, avizoval som, že podám takýto návrh zákona, ktorý keď Národná rada schváli, budeme ho mať v septembri v druhom čítaní a budeme môcť prípadné pripomienky, námietky z prostredia hlavne škôl, ale takisto aj teda rodičov alebo iných organizácií, ktoré pracujú s deťmi a mládežou, potom akceptovať a využiť tento priestor, pretože od toho tu sme. Nie sme od toho, aby sme si my niečo presadili a mali zavreté oči, uši, ale naopak, aby sme mali oči otvorené, uši pozorne nastražené a počuli, počúvali, čo sa hovorí. Ja si zvlášť dávam pozor na to, čo hovoria riaditelia škôl, pretože riaditeľ škôl to má také, také pestré. Okrem toho, že je manažér, tak musí sa rozumieť a musí pracovať aj s právnymi záležitosťami, s finančnými záležitosťami a, samozrejme, v neposlednom rade s pedagogickými záležitosťami. A takisto sme už absolvovali, aj práve teraz ideme z komisie pre študentov a mládež, kde tiež aj konkrétne organizácie pracujúce s mládežou majú otázky a pripomienky k tomuto zákonu.
Čiže tento zákon vo svojom materiálnom jadre rieši jednu konkrétnu vec, a tou vlastne plní uznesenie vlády, ktoré súvisí s tým zákonom o voľnom čase dieťaťa, a to je zrušenie vzdelávacích poukazov v nadväznosti na ten zákon. A tam hovoríme radovo o miliónoch eur, kdežto tu hovoríme pri tom voľnom čase dieťaťa o stámiliónoch eur, ktoré pôjdu do tohto prostredia. Preto sa vláda rozhodla a navrhla, aby sa tieto vzdelávacie poukazy zrušili. Chcem povedať jednu takú hypotetickú vec. Keby ten zákon o voľnom čase dieťaťa nebol schválený, tak potom nebudeme rušiť vzdelávacie poukazy. Čiže ja by som tento zákon stiahol, poprípade ak by sa tam pridávali nejaké veci, tak pozmeňujúcim návrhom by sme tento fakt z neho vypustili.
To je možno aj pre vás odpoveď, niekto sa na to možno budete aj pýtať, ale hlavne je to odpoveď pre riaditeľov škôl a ďalších teda učiteľov, že aby nemali obavy, pretože ako sme pri jednej diskusii ešte pred prijímaním zákona o voľnom čase dieťaťa počuli, že radšej, radšej vrabec v hrsti, ako holub na streche, tak čiastočne s tým súhlasím. Hlavne by sme nechceli, aby nastala situácia, že nebude ani vrabec, ani holub. Na druhej strane si myslím, že aj rodiny s deťmi, aj naše školstvo si zaslúži, aby sme, aby boli aj nejaké tie holuby, aby sme stále nezostali len pri tých vrabcoch, aj keď v hrsti. Takže to navýšenie vítam.
Čiže chcem vás požiadať o podporu tohto zákona do druhého čítania a dávam vám džentlmenský sľub, ktorý, ktorý nie je žiaden problém dodržať, že naozaj podľa toho vývoja budeme v septembri v druhom čítaní tento zákon upravovať. A nie je to preto, tento zákon tu nie je práve preto, aby som si ja alebo niekto iný presadil svoju vôľu, ale na to, aby sme dali príležitosť tým, ktorí vidia nejak potrebné zmeny, aby sa mohli uskutočniť. Čiže je to príležitosť, nie je to ohrozenie.
A ešte pripomínam to, čo som povedal na začiatku. Budeme hlasovať a ja navrhujem a pán spravodajca to povie, budeme o tomto návrhu hlasovať až po rozhodnutí, či schválime nanovo zákon o voľnom čase dieťaťa. Takže nebudeme to lámať teraz pred tým, ale spravíme to až potom, aby to bolo všetko v poriadku.
Ak máte, ak máte nejaké otázky vo faktických, vidím Martina Čepčeka zatiaľ, tak som mu k dispozícii.
Ďakujem, kolegovia. (Krátka pauza, spravodajca komunikuje s predsedajúcim.)
15. 6. 2022 13:55:00 - 14:10:19 66. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1058 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vašečka, Richard (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Návrh tohto zákona, ktorý ste uviedli, o financovaní škôl a školských zariadení nadväzuje na zákon o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý bol Národnou radou schválený 24. mája 2022 s navrhovanou účinnosťou od 1. 1. 2023. Týmto zákonom sa zavádza podpora voľnočasových aktivít dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a kultúry prostredníctvom príspevku na voľnočasové aktivity. Z dôvodu duplicity príspevku na záujmové vzdelávanie upravené v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a novozavedeným príspevkom na voľnočasové aktivity dieťaťa sa navrhuje príspevok na záujmové vzdelávanie vypustiť.
Toľko na úvod. Ja sa potom hlásim do rozpravy ako prvý, aby mohli kolegovia na mňa reagovať.
Ďakujem.
24. 5. 2022 11:19:01 - 11:19:13 65. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 1026 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vašečka, Richard (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
45.
Ďakujem za slovo. Pozývam členov výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na zasadnutie výboru o dvanástej hodine v zasadačke výboru. Ďakujem.
20. 5. 2022 15:30:35 - 15:32:35 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vašečka, Richard (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
178.
Ja chcem veľmi podobne ako pán poslanec Nemec poďakovať a chcem spomenúť, že pán premiér tu sedel, sedel tu dnes viac ako ja napriek tomu že ja som poslanec Národnej rady, ale som zároveň aj predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, a preto som aj dosť veľa vecí musel dneska obehávať súvisiace s týmto zákonom. Už sme zvolávali schôdzu výboru, riešili sme vlastne tie voľnočasové aktivity alebo podporu, aby sa to naozaj realizovalo. Ja som vďačný aj za všetky pripomienky, ale je to naozaj taká principiálna vec a vidieť to aj z toho, že pán premiér nielen teraz vystúpil a prišiel, odišiel, ale že tu naozaj sedí, počúva, že naozaj tento návrh zákona, táto myšlienka, táto idea má silnú podporu a že to naozaj je niečo, pričom môžme tiež povedať, že stojíme na správnej strane, na správnej strane dejín, že proste keď toto raz tak prelomíme, až tak revolučne, tak je to niečo, čo tu naozaj zostane, ako to pán premiér povedal. Ja sa tomu veľmi teším, aj keď podobne ako to už dneska zaznelo, my už sme z toho vyrástli, my už máme veľké deti, náš už sa to týkať nebude. Ale my sa tešíme, že všetky tie rodiny, ktoré tie deti vychovávajú, toto, čo my sme si prežili a možno ešte chvíľku aj prežívame, tak vlastne vieme, aká je to cenná pomoc, ako to pomôže, ale nielen tej konkrétnej rodine v jej aktuálnej sociálnej situácii, ale aj tej nálade v spoločnosti, že je tu naozaj niekto, kto ocení tú rodinu, to materstvo, otcovstvo, dáva určitú takú výraznú podporu.
Ja viem, keď sme boli ešte v nejakom, nejaké tie roky dozadu v Poľsku a obdivovali sme ich podporu + 500 zlotých, čo bolo asi nejakých 110 eur na dieťa, tak sme si hovorili, to keby bolo u nás. A dnes tu budeme mať snáď raz toľko, takže ďakujem všetkým, ktorí to podporujú, ale teda aj pánu premiérovi, ktorý to osobne aj teraz tým vystúpením podporil.
Ďakujem.
19. 5. 2022 19:10:05 - 19:10:22 65. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vašečka, Richard (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
243.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcem pripomenúť členom školského výboru, že hneď teraz pokračujeme v prerušenom výbore z rána, čiže hneď po skončení na školskom výbore. Ďakujem.
4. 5. 2022 17:57:19 - 17:59:08 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 924 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vašečka, Richard (OĽANO) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
115.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Spolu s kolegami predkladáme návrh na novelu zákona o Fonde na podporu vzdelávania. Tak ako znie názov toho fondu, ide naozaj o podporu vzdelávania, či už je to zo strany učiteľov, alebo zo strany študentov.
Cieľom návrhu zákona je najmä rozšírenie pôsobnosti tohto fondu a ďalšie činnosti súvisiace s poskytovaním finančných prostriedkov fondom, pričom návrhom sa zavádza popri existujúcej možnosti poskytovania pôžičiek možnosť poskytovania iných foriem finančných prostriedkov, napríklad prostredníctvom grantov alebo štipendií, pričom rámcové podmienky ich poskytovania budú obsahovať programy a schémy vlády alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Zároveň sa navrhuje sprístupnenie poskytovania pôžičiek pre širší okruh žiadateľov, pri ktorých možnosti zabezpečenia pôžičky ručením sú obmedzené, napríklad ak ide o osobu, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Pri vymedzenom okruhu žiadateľov sa navrhuje nevyžadovať zabezpečenie pôžičky ručením.
Návrh obsahuje aj niekoľko úprav vo vzťahu k rade fondu a k dozornej rade. Úpravy sa týkajú najmä: zloženia oboch orgánov, predĺženia funkčného obdobia vo vzťahu k členom oboch orgánov, pôsobnosť rady fondu vzhľadom na všeobecné rozšírenie pôsobnosti fondu. Okrem iného sa navrhujú niektoré procesné úpravy s cieľom zefektívnenia činnosti tak niektorých orgánov fondu, ako aj doterajšieho procesu poskytovania pôžičiek fondom. Niektoré opatrenia smerujú aj k zníženiu administratívnej náročnosti vo vzťahu k žiadateľom fondu, napríklad zrušenie predkladania potvrdenia o návšteve školy, ako aj v rámci fondu samostatné posudzovanie žiadostí naprieč jednotlivými termínmi.
Poprosím vás o podporu. Je to taká drobná, ale veľmi konkrétna praktická vec. Ďakujem.
4. 5. 2022 17:49:50 - 17:50:47 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 924 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vašečka, Richard (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
109.
Ďakujem, pán predseda, za slovo a aj za ospravedlnenie. Nie je za čo sa ospravedlňovať. Myslím, že sme mali náročné chvíľky aj hlasovanie, takže veľmi stručne, milí kolegovia. Zákon, ktorý máme v druhom čítaní, je len veľmi jednoduchý zákon, ktorý robí to, po čom mnohí volajú a zjednodušujú, a to je zjednodušenie procesu uznávania dokladov o vzdelávaní mimo európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. Uviedol som ten zákon aj v prvom čítaní, takže nechcem hovoriť nejaké detaily, podrobnosti, ale tento zákon je len veľmi jednoduchou pomôckou v tejto oblasti, tak ako aj viaceré organizácie reagovali, sa žiada väčšia zmena, tá sa pripravuje, ale je tam potrebné vstúpiť do viacerých zákonov, ktoré sa týkajú napríklad aj regulovaných, regulovaných odvetví, takže to sa nedá urobiť takouto rýchlou, jednoduchou novelou. Takže reflektujeme na tie poznámky a budeme s nimi pracovať ďalej. Zatiaľ toľko.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
4. 5. 2022 16:55:07 - 16:57:22 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 910 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vašečka, Richard (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením zo 16. marca 2022 č. 1308 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, tlač 910, v druhom čítaní, a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Uvedené, pardon, určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: ústavnoprávny výbor v uznesení č. 496 z 21. apríla 2022, výbor pre financie a rozpočet v uznesení č. 307 z 21. apríla 2022 a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 157 z 20. apríla 2022 zhodne odporúčali návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 20 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 26. apríla 2022 č. 164.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.

Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

4. 5. 2022 16:50:34 - 16:52:52 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 909 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vašečka, Richard (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením zo 16. marca 2022 č. 1307 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, tlač 909, v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: ústavnoprávny výbor v uznesení č. 495 z 21. apríla 2022, výbor pre obranu a bezpečnosť v uznesení č. 151 z 25. apríla 2022 a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 156 z 20. apríla 2022 zhodne odporúčali návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 5 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport gestorský výbor z 26. apríla 2022 č. 163.
Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som, pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
24. 3. 2022 11:08:30 - 11:08:46 60. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vašečka, Richard (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
65.
Ďakujem, pán predsedajúci. Po dohode a na návrh troch poslaneckých klubov – OĽANO, SaS, SME RODINA – navrhujem hlasovanie o tlači 959 presunúť na dnes na sedemnástu hodinu. Ďakujem.
23. 3. 2022 11:16:55 - 11:17:11 60. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vašečka, Richard (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
125.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Ako spravodajca k tlači 822, je to novela zákona o vysokých školách, navrhujem určiť termín hlasovania dnes o sedemnástej o tejto tlači 822 novela o vysokých školách. Ďakujem.
22. 3. 2022 19:12:40 - 19:13:32 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 880 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vašečka, Richard (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem. Ja len oznámim hlasovanie, že bude na tejto schôdzi a ešte presne bude určené, ktorý deň, o ktorej hodine. Ďakujem pekne.
22. 3. 2022 18:40:01 - 18:49:48 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 822 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vašečka, Richard (OĽANO) - poslanec NR SR -  
účinných od 25. apríla 2022 si jej členovia na jej prvom zasadnutí žrebom určia členov v počte zodpovedajúcom polovici členov správnej rady verejnej vysokej školy zaokrúhlenom nahor, ktorých funkčné obdobie je päť rokov. Funkčné obdobie ostávajúcich členov správnej rady verejnej vysokej školy je dva roky.
(12) Do nadobudnutia účinnosti štatútu verejnej vysokej školy schváleného podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022 sa rozsah samosprávnej pôsobnosti fakulty, pôsobnosť orgánov fakulty a spôsob ustanovovania orgánov fakulty spravuje podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(13) Študent zapísaný do 31. októbra 2022 na štúdium študijného programu prvého stupňa v externej forme štúdia, študijného programu druhého stupňa v externej forme štúdia alebo študijného programu spájajúceho prvý stupeň a druhý stupeň v externej forme štúdia dokončí štúdium so štandardnou dĺžkou štúdia podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(14) Študijný program, ktorý vysoká škola neposkytuje, pardon, opravujem, neposkytovala do 31. decembra 2021, sa podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022 zostavuje od 1. januára 2023. Zostavenie študijného programu, ktorý vysoká škola poskytovala do 31. decembra 2021, vysoká škola zosúladí do 31. decembra 2026 s predpismi účinnými od 25. apríla 2022.
(15) Školné v študijnom programe, ktorý sa uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku, sa uhrádza podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, ak sa študent zapísal na štúdium príslušného študijného programu do 24. apríla 2022.
(16) Výberové konania na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov a výberové konania na obsadenie funkcií profesorov a docentov, ktoré sa začali a neskončili do 24. apríla 2022, sa dokončia podľa predpisov účinných do 24. apn1a 2022.
(17) Oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita" udelené do 24. apríla 2022 zostávajú nedotknuté.".
Poznámka pod čiarou odkazu 55 znie:
„55 § 37 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. v znení zákona č. 410/2020 Z. z.".".
11.V čl. II bode 68 § 28e vrátane nadpisu znie:
㤠28e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 25. apríla 2022
(1) Rady agentúry zriadené pre skupiny odborov vedy a techniky podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022 vykonávajú svoju činnosť do zriadenia rád agentúry pre všetky skupiny odborov vedy a techniky podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022.
(2) Do zavedenia systému hodnotenia projektov medzinárodnými expertnými panelmi, najneskôr však do 31. decembra 2023, možno posudzovať žiadosti podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022, aj ak nie sú splnené podmienky podľa § 19 ods. 4 v znení účinnom od 25. apríla 2022. To neplatí, ak ide o hodnotenie projektov na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Poznámka 16aa)
(3) Žiadosti podané do 24. apríla 2022 sa posudzujú a poskytovateľ o nich rozhodne podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(4) Funkčné obdobie členov predsedníctva agentúry vymenovaných podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022 sa skončí uplynutím funkčného obdobia, na ktoré boli vymenovaní podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(5) Členstvo v rade pre vedu, techniku a inovácie, ktoré vzniklo podľa predpisov účinných do
24. apríla 2022, zostáva zachované do odvolania príslušného člena.
(6) Do schválenia národnej stratégie, najneskôr však do 31. decembra 2022, sa za hlavný dokument štátnej vednej a technickej politiky považuje dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky v znení k 24. aprílu 2022.
(7) Do nadobudnutia účinnosti vykonávacieho právneho predpisu vydaného na základe § 26c ods. 9 a § 26d ods. 9 zostáva v platnosti a účinnosti vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.
(8) Posúdenie výstupov publikačnej činnosti a výstupov umeleckej činnosti zaevidovaných do
31. januára 2022 sa vykoná podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(9) Informačný systém obsahuje aj informácie o výsledkoch riešenia úloh výskumu a vývoja uskutočňovaných podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.".
12. V čl. III bode 40 § 40 celom texte sa slová „ 1. apríla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „25. apríla" v príslušnom tvare a slová „31. marca" sa nahrádzajú slovami „24. apríla".
13. Za článok III sa vkladá nový článok IV, ktorý znie:
„Čl. IV
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z. a zákona č. 39/2022 z. z. sa mení a dopÍňa takto:
1. V § 5 ods. 2 písm. d) sa za slovo „prijímateľa" vkladá čiarka a slovo „sprostredkovateľa".
2. V § 5 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.
3. V § 25 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a iných osôb".
4. V § 25 sa odsek 2 dopÍňa písmenom f), ktoré znie:
„f) ďalšie údaje v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov. 27)".
5. Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
32. Zákon č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
6. V § 26 ods. 3 sa za slovo „predpisov" vkladá čiarka a slová „a § 94a zákona č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak nejde o poskytovanie finančných prostriedkov vysokej škole,".".
Doterajšie články sa primerane preznačia.
14. V čl. IV sa slová „1. apríla" nahrádzajú slovami „25. apríla".
Koniec. Kvôli možno aj šetreniu času uvedeného procesu, ak ste neobjavili nejakú chybu, že som, aby sme to nemuseli znova počúvať, tak ja som teda skončil, ešte poviem procedurálnu vec. Ako sa hovorí, že kto má nejakú námietku, tak nech prehovorí vo faktickej, alebo mlčí naveky radšej. Takže ešte v súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom, navrhujem body 4 a ž 6, 12, 25, 26, 44, 50 a 97 až 99 spoločnej správy vyňať na samostatné hlasovanie.
Pán predsedajúci, skončil som, ďakujem pekne.
22. 3. 2022 18:22:27 - 18:49:45 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 822 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vašečka, Richard (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, hlavným cieľom môjho vystúpenia je predniesť pozmeňujúci návrh predtým krátky úvod a nejaké odôvodnenie.
Tu mám spoločnú správu, ktorú som aj uvádzal v úvodnom vystúpení ako spravodajca. Tá spoločná správa má 104 bodov, čo je teda dosť. Zažil som tu už dlhšie spoločné správy, ale veľmi často spoločná správa je takým by som povedal, že znakom nekvality, pripravené, pripraveného alebo navrhovaného zákona v tomto prípade. Ale táto spoločná správa je znakom naozaj ochoty počúvať a riešiť veľmi konkrétne veci ktoré sa ukázali ako problematické alebo oprávnené námietky. V tejto spoločnej správe sú zapracované aj pozmeňujúce návrhy opozície. Aj napríklad pána poslanca Habánika. Áno, nezhodli sme sa na všetkom niektoré pozmeňujúce návrhy sme akceptovali aj v spoločnej správe, niektoré nie, niektoré možno akceptujeme ešte v rozprave, niektoré nie. Podobne to bolo aj pri tých dialógoch. Bolo to tu už spomínané, nechcem to teraz naťahovať.
Myslím, že je veľmi dôležité, aby my ako poslanci aj konkrétne na školskom výbore sme pozorne počúvali. Neznamená, že spravíme, rozhodneme vždy tak ako si to všetci predstavujú, ale je samozrejme dobré, ak je spoločnosť aktívna ak tí ktorých sa to týka v tomto prípade Akademická obec sa vyjadruje, argumentuje, namieta a zase my pozorne počúvame, vyhodnocujeme a nakoniec rozhodneme. Pretože to je náš mandát, to je naša, naša právomoc.
Čo sa týka pozmeňujúceho návrhu, ktorý, ktorý podávam v mene poslancov Richarda Vašečku, Radovana Slobodu a Márie Šofranko, tak vlastne z veľkej časti rieši jednu veľmi praktickú vec, a to je posun termínu účinnosti na 25. apríla z dôvodu toho, že celé toto rokovanie sa posúva a aby zostala férová a zákonná lehota pre pani prezidentku v prípade schválenia zákona v treťom čítaní, tak budeme mnohé tieto veci posúvať.
Pozmeňujúci návrh má 14 bodov, takže len zlomok toho čo sme prijali na, na výbore. Odôvodnenie tohto pozmeňujúceho návrhu znie:
dátum účinnosti sa posúva na 25. apríla 2022 vzhľadom na dodržanie legisvakančnej doby vzhľadom na čo sa táto úprava premieta aj do prechodných ustanovení príslušných novelizačných článkov. Vzhľadom na navrhované doplnenie § 94a zákona č. 131/2002 Z. z. ktorým sa zavádza nový druh štipendií v nadväznosti na plán obnovy. Je potrebné navrhované ustanovenie premietnuť do znenia ustanovenia paragrafu...
===== vzhľadom na čo sa táto úprava premieta aj do prechodných ustanovení príslušných novelizačných článkov.
Vzhľadom na navrhované doplnenie § 94a zákona č. 131/2002 Z. z., ktorým sa zavádza nový druh štipendií v nadväznosti na plán obnovy, je potrebné navrhované ustanovenie premietnuť do znenia ustanovenia § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. Zároveň sa navrhuje navrhnúť technické úpravy zákona č. 368/2021 Z. z. Zároveň sa upravujú podmienky odvolania dekana tak, aby nedochádzalo k svojvoľnému uplatňovaniu kompetencií rektorov vo vzťahu k dekanovi. Vo vzťahu k zloženiu správnej rady verejnej vysokej školy sa upravuje, že subjekt, ktorý má alternatívne voliť jedného člena správnej rady, bude Slovenská akadémia vied a do pôsobnosti schvaľovania akademickým senátom verejnej vysokej školy sa zveruje aj schvaľovanie metodiky rozpisu dotácie.
Chcem poznamenať, že v tomto pozmeňujúcom návrhu sú zhrnuté napríklad aj také kvalifikované pripomienky pani poslankyne Horváthovej, pani poslankyne Šofranko a ďalších ľudí, ktorí spolupracovali. My sme vždy na to otvorení a sme vďační, keď niekto si všimne niečo, čo by mohol byť problém, prípadne navrhnúť niečo lepšie.
Takže teraz avizujem, že budem čítať znenie, znenie pozmeňujúceho návrhu tak, ako mi to predpisuje rokovací poriadok s tým, že môžeme zastaviť čas, vlastne nemusíme, ja som spravodajca, mám neobmedzený, ja len upozorním na to teda, že začínam čítať.
Pozmeňujúci návrh poslancov Richarda Vašečku, Radovana Slobodu, Márii Šofranko k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 822.
1. V čl. I bode 16 § 9 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:
„4. rozpočet verejnej vysokej školy,
5. metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy,".
2. V čl. I bode 16 § 9 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) prerokúva na návrh rektora pred rokovaním správnej rady verejnej vysokej školy rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy,".
3. V čl. I bode 16 § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Návrhy dokumentov podľa odseku 1 písm. b) a c) prerokuje akademický senát verejnej vysokej školy do 45 dní od ich predloženia rektorom; uplynutím tejto lehoty sa dokumenty podľa odseku 1 písm. b) považujú za schválené a dokumenty podľa odseku 1 písm. c) za prerokované." .
Doterajšie odseky 2 až 4 sa primerane preznačia.
4. V čl. I bode 17 § 10a ods. 1 písm. d) sa slová „správnej rade verejnej vysokej školy návrh rozpočtu" nahrádzajú slovami „akademickému senátu verejnej vysokej školy a správnej rade verejnej vysokej školy návrh rozpočtu verejnej vysokej školy a návrh metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti".
5. V čl. I bode 51 § 22 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ak bola funkcia dekana obsadená voľbou, môže rektor odvolať dekana len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov volebného zhromaždenia podľa odseku 4.".
6. V čl. I bode 54 § 40 ods. 2 sa slová „Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie" nahrádzajú slovami „Slovenskej akadémie vied".
7. V čl. I bode 54 § 41 odsek 1 znie:
„(1) Správna rada verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh rektora po schválení akademickým senátom verejnej vysokej školy rozpočet verejnej vysokej školy a metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy.".
8. V čl. I bode 54 § 41 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Správna rada verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh rektora po vyjadrení akademického senátu verejnej vysokej školy rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy.".
Doterajšie odseky 2 až 13 sa primerane preznačia.
V nadväznosti na vloženie nového odseku 2 v § 41 sa vykoná súvisiaca legislatívno-technická úprava (preznačenie odseku) v čl. I doterajšom bode 16 § 9 ods. 1 písm. g) a l).
9. V čl. 1bod 129 znie:
„129. Za § 94 sa vkladá § 94a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠94a
Štipendiá poskytované ministerstvom školstva
(1) Ministerstvo školstva môže poskytovať podľa dosiahnutých výsledkov vzdelávania štipendium študentovi, ktorý študuje
a) študijný program tretieho stupňa a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b) na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
c) na vysokej škole so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá je najmenej podľa dvoch nezávislých medzinárodných hodnotení vysokých škôl za posledný rok zaradená medzi 250 škôl s najvyšším hodnotením na svete a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2) Ministerstvo školstva môže poskytovať štipendium študentovi vysokej školy so sídlom na území Slovenskej republiky za dosiahnutie mimoriadnych výsledkov vzdelávania počas vzdelávania v strednej škole.
(3) Ministerstvo školstva môže poskytovať štipendium študentovi podľa štipendijného programu schváleného vládou alebo ministerstvom školstva.
(4) Za každého študenta, ktorému sa poskytuje štipendium podľa odseku 1 písm. b) alebo odseku 2, možno vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky poskytnúť finančné prostriedky na účel určený ministerstvom školstva.
(5) Ministerstvo školstva môže poveriť organizačno-technickým zabezpečením poskytovania a vyplácania štipendia podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 vysokú školu alebo inú právnickú osobu.
(6) Osoba podľa odseku 5 plní úlohy na základe písomnej zmluvy s ministerstvom školstva, ktorá obsahuje okrem identifikačných údajov zmluvných strán najmä
a) objem finančných prostriedkov určených na poskytovanie príslušných štipendií,
b) obdobie, za ktoré sa príslušné štipendium poskytuje, a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov na účel poskytovania príslušného štipendia,
c) dátum, do ktorého osoba podľa odseku 5 predloží ministerstvu školstva zúčtovanie.
(7) Počet študentov, ktorým sa priznáva štipendium, požadované študijné výsledky, lehotu na podávanie žiadostí, kritériá a spôsob hodnotenia žiadostí a ďalšie podmienky priznania štipendia podľa odsekov 1 a 2 určuje a zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Pre študentov so špecifickými potrebami podľa § 100 ods. 2 a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia možno požadované študijné výsledky a podmienky priznania štipendia podľa odsekov 1 a 2 určiť osobitne. Ak ide o štipendiá poskytované podľa odseku 3, štipendijný program zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.
(8) V rozhodnutí o priznaní štipendia podľa odseku 1 alebo podľa odseku 2 sa uvádza výška štipendia a odôvodnenie jeho priznania; ak sa štipendium neprizná, táto skutočnosť sa vyznačí na webovom sídle určenom ministerstvom školstva. Rozhodnutie o priznaní štipendia vydáva ministerstvo školstva; ak ministerstvo školstva poverí podľa odseku 5 vysokú školu, rozhodnutie o priznaní štipendia vydáva vysoká škola.".".
10. V čl. I bod 166 znie:
„166. Za § 113ak sa vkladá § 113al, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠113al
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 25. apríla 2022
(1) Vysoké školy zosúladia do 31. augusta 2023 svoje vnútorné predpisy a vnútorné predpisy fakúlt s predpismi účinnými od 25. apríla 2022; tým nie je dotknutá lehota na zosúladenie vnútorného systému podľa osobitného predpisu." Poznámka horný index 55), ktorú prečítam potom, keď príde na rad. "Ak je to potrebné na účely ustanovenia orgánov verejnej vysokej školy alebo orgánov fakulty pred 31. augustom 2023, vysoká škola vykoná zmeny vo svojich vnútorných predpisoch v rozsahu nevyhnutnom na účely ustanovenia týchto orgánov podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022 bez zbytočného odkladu. Od 1. septembra 2023 sa zrušujú vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022. Vysoká škola vydá do 31. októbra 2022 zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora.
(2) Na účely počtu funkčných období rektora verejnej vysokej školy a dekana fakulty verejnej vysokej školy sa funkčné obdobie, ktoré začalo plynúť pred 25. aprílom 2022, považuje za prvé funkčné obdobie podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022. Výkon funkcie dekana vymenovaného podľa predpisov účinných do 24. apríla 2002" (2022, pozn. prepis.) "zostáva zachovaný do jeho zániku z dôvodov podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022.
(3) Funkčné obdobie rektorov, dekanov, členov kolektívnych orgánov vysokých škôl a členov kolektívnych orgánov fakúlt, ktoré začalo plynúť podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, ak odsek 11 neustanovuje inak. Funkčné obdobie prorektorov a prodekanov, ktoré začalo plynúť podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, uplynie dňom uplynutia funkčného obdobia príslušného rektora alebo príslušného dekana.
(4) Ak verejná vysoká škola po 25. apríli 2022 nemá rektora, akademický senát verejnej vysokej školy poverí do vymenovania nového rektora, najviac na 12 mesiacov, výkonom funkcie rektora osobu, s ktorej poverením súhlasí nadpolovičná väčšina všetkých členov akademického senátu verejnej vysokej školy.
(5) Voľba kandidáta na rektora, ktorá sa vyhlási do 30. apríla 2022, sa vyhlási a dokončí podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022. Voľba kandidáta na dekana vyhlásená do 24. apríla 2022 sa dokončí podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022. Voľby do akademického senátu verejnej vysokej školy a voľby do akademického senátu fakulty vyhlásené podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022 sa dokončia podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(6) Ak sa voľba kandidáta na rektora uskutoční pred 1. novembrom 2022 podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022, volebné zhromaždenie sa ustanoví tak, aby správna rada verejnej vysokej školy mala vo volebnom zhromaždení najmenej jednu pätinu hlasov.
(7) Akademické senáty fakúlt, vedecké rady fakúlt, umelecké rady fakúlt alebo vedecké a umelecké rady fakúlt a disciplinárne komisie fakúlt, ktoré vznikli podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, sa zrušujú ku dňu vymenovania, zvolenia alebo iného ustanovenia orgánov fakulty zriadených štatútom vysokej školy podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022.
(8) Ak vysoká škola zriaďuje orgány fakúlt, vykoná všetky úkony na to, aby sa vymenovanie a voľba členov orgánov fakulty uskutočnili do 31. augusta 2023.
(9) Konanie akademického senátu fakulty, ktoré sa začalo a neskončilo do 24. apríla 2022, dokončí od 25. apríla 2022 do dňa svojho zrušenia podľa odseku 7 akademický senát fakulty podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022. Konanie vedeckej rady fakulty, umeleckej rady fakulty alebo vedeckej a umeleckej rady fakulty, ktoré sa začalo a neskončilo do 24. apríla 2022, dokončí od 25. apríla 2022 do dňa svojho zrušenia podľa odseku 7 vedecká rada fakulty, umelecká rada fakulty alebo vedecká a umelecká rada fakulty podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(10) Konanie podľa odseku 9, ktoré nedokončí akademický senát fakulty alebo vedecká rada fakulty, umelecká rada fakulty alebo vedecká a umelecká rada fakulty, dokončí orgán fakulty určený štatútom vysokej školy postupom podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022.
(11) Členstvo v správnej rade verejnej vysokej školy, ktoré vzniklo do 24. apríla 2022, zaniká prvým ustanovením správnej rady verejnej vysokej školy podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022, najneskôr 30. novembra 2022. Minister školstva vymenuje a akademický senát verejnej vysokej školy zvolí do 30. novembra 2022 príslušný počet členov správnej rady verejnej vysokej školy v zložení podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022; ich funkčné obdobie začína plynúť v deň nasledujúci po ich vymenovaní alebo zvolení. Po prvom ustanovení správnej rady verejnej vysokej školy podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022 si jej členovia na jej prvom zasadnutí žrebom určia členov v počte zodpovedajúcom polovici členov správnej rady verejnej vysokej školy zaokrúhlenom nahor, ktorých funkčné obdobie je päť rokov; funkčné obdobie ostávajúcich členov správnej rady verejnej vysokej školy je dva roky.
=====

Deň v parlamente

<- ->