Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 9. 2022 14:55:04 - 15:10:24 72. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1177 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ďakujem pekne, pán predseda.
Vážené kolegyne a kolegovia, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač č. 1190. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, poprosím vás, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
20. 9. 2022 11:25:11 - 11:40:30 72. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1104 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
93.
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona, tlač č. 1110.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem pekne.
20. 9. 2022 11:10:11 - 11:25:31 72. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1110 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
93.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu
=====
28. 6. 2022 18:25:00 - 18:38:44 66. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Janka, ďakujem aj za tvoje vystúpenia, pretože ty veľmi dobre vieš, o čom si hovorila. Sedela som v týchto laviciach, keď v roku 2000 alebo 2001 bolo, boli zaradené hospice a paliatívna starostlivosť do zákona o zdravotníckych zariadeniach a zdravotnícku starostlivosť. Vtedy sa hovorilo o tom, ako majú byť hospice a paliatívna starostlivosť zabezpečená a tak ako hovoril (povedané so smiechom) pán poslanec Svrček, teraz hovoríme po 22 rokoch o tom istom.
Tento zákon bol takmer prijatý v rámci stratifikácie nemocníc tesne pred koncom volebného obdobia, ale nakoniec bol stiahnutý práve kvôli nemocniciam a teraz sme už, by som povedala, že v cieľovej rovinke a je to zákon, ktorý rieši veľmi delikátnu časť ľudského života, ale je vyvážený. Rieši ju racionálne. Pozerá sa na potreby, pozerá sa na zabezpečenie finančné, pozerá sa na ľudské zdroje, ktoré je potrebné na zabezpečenie paliatívnej starostlivosti, ale zároveň je veľmi citlivý a veľmi ľudský. Tak sa chcem pripojiť ku všetkým mojim kolegom, ktorí vyzývajú Národnú radu Slovenskej republiky, aby tento zákon prijala, pretože to pomôže skupine najzraniteľnejších ľudí na konci života.
Ďakujem pekne.
4. 5. 2022 18:17:36 - 18:18:57 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 916 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
127.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Ja podporujem tento zákon a podporujem adekvátne financovanie takej inštitúcie ako je Matica slovenská. Mňa veľmi mrzí, že jej existencia, jej ďalší rozvoj, jej ďalšia podpora je spochybňovaná aj na oficiálnych miestach. A mnohí argumentujú, že načo nám je Matica slovenská, stačí nám Historický ústav Slovenskej akadémie vied, ktorý obsiahne aj portfólio Matice slovenskej.
V roku 1635 vo Francúzsku vznikla La Academia Francesa, jej náplň je približne podobná ako náplň Matice slovenskej. Za tie stáročia nikto nespochybnil vo Francúzsku, že už netreba rozvíjať francúzsky jazyk, že už dosiahli to, čo, to, čo chceli, že už je moderná doba, že už nebudú podporovať La Academia Francesa zo štátneho rozpočtu.
Ja dúfam, že aj my na Slovensku toto, toto národné povedomie dáme na také miesto, aké mu patrí. Ďakujem pekne.
4. 5. 2022 14:17:57 - 14:19:57 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem pekne, pán predseda.
Ja si myslím, že k tomuto vystúpeniu kolegyne Lucii Drábikovej nie je veľa čo dodať. Jednak z toho zákona vychádzala a v skratke popísala všetky kritériá, ktoré by mala spĺňať dlhodobá starostlivosť, paliatívna a hospicová starostlivosť, ale ukázala aj tú súčasnú tvár každodenného života, kde sú obrovské nedostatky. Naplniť to, čo si zaumienil tento zákon, nebude jednoduché, pretože ten nedostatok špecializovaných zdravotníckych zariadení paliatívnej alebo hospicovej starostlivosti je veľmi málo. Nie sú dofinancované. A čo je dôležité, keď si pozreme kritériá, ktoré sú nastavené, kto by mal na týchto oddeleniach paliatívnej starostlivosti pracovať, tak existujúci stav je taký, že by sme potrebovali násobne, niekoľkonásobne viacej odborníkov, aby mohli poskytovať odbornú pomoc.
Ja len dúfam, že keďže na tento zákon alebo na realizáciu tohto zákona boli vynaložené, alebo majú byť vynaložené aj finančné prostriedky z plánu rozvoja, že tá druhá časť toho plánu rozvoja je plán udržateľnosti, že keď sa spotrebujú finančné prostriedky, ktoré sú určené na začiatok spustenia tohoto plánu alebo tejto starostlivosti, že sa na ministerstve, či už zdravotníctva, alebo financií, nájdu aj ďalšie finančné prostriedky.
23. 3. 2022 18:50:53 - 18:52:30 60. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 935 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
134.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem aj kolegovi Szőllősovi za jeho vystúpenie. Jeho vystúpenie bolo odborné, fundované a vidno, že sa v celej tej problematike vyzná.
Tri krátke poznámky. Tento návrh zákona je v rozpore s čl. 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a rovnako s čl. 18 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. Takáto novela zákona, ako predkladá kolega Valášek, si neviem predstaviť, že by bola prijatá bez niekoľkoročnej diskusie, tak ako to bol zákon o financovaní cirkví a náboženských spoločností. A pokiaľ sa týka tých kompetencií, zasahovanie do kompetencií chodu cirkví a náboženských spoločností spomenul už kolega Szőllős, ja chcem povedať len jedno. Mne v tomto zákone už len chýba jeden, jeden bod, aby mi to pripomínalo komunistický návrh zákona. A to je, cirkevní tajomníci, ktorí kontrolovali, čo robia kňazi, kde chodia kňazi, koho krstia, koho birmujú, kto sa v ich kostole sobášil. Inak tomu zákonu nechýba absolútne nič.
Ďakujem pekne.
25. 2. 2022 14:19:55 - 14:21:02 59. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 920 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia.
K faktickej poznámke pánov kolegov Tarabu a Kotlebu by som povedala len toľko, že keď si prečítate ešte raz alebo vypočujete zo záznamu môj prejav, tak zistíte, že vaše reakcie boli bezpredmetné. Ten môj prejav nebol o tom, čo ste vy hovorili, nehovoriac o tom, že ja osobne bola som zásadne za vojnu v Iraku aj v Kuvajte, považovala som to za nespravodlivú vojnu a proti preletom v Juhoslávii som hlasovala v tomto parlamente. Skutočne, že, ešte raz, znovu vyzývam, nevracajme sa alebo nevyťahujme teraz rozbroje, ktoré sú medzi nami. Dokážeme len spoločne zastaviť to, čo sa deje na východ od našich hraníc, a je to strašné.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
25. 2. 2022 14:06:02 - 14:10:15 59. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 920 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne a kolegovia, každý národ a štát má právo žiť v mieri. Vojna nie je riešenie. Vojna je zlyhaním diplomacie a zlyhaním politikov.
Včera skoro ráno jednotky Ruskej federácie vstúpili na zvrchované ukrajinské územie. To musí každý z nás odsúdiť. Ukrajina sa, žiaľ, dostala do stredu konfliktu medzi veľmocami. Už dlho nebola vojna k našim hraniciam tak blízko.
No hoci je vojna blízko, je potrebné povedať, že vďaka politike budovania spojenectiev je Slovensko a náš národ v bezpečí. Možnosť, že príde vojna k nám, je podľa môjho najlepšieho presvedčenia mizivá. Za to chcem poďakovať vládam Slovenskej republiky od roku 1998. Opakujem, pevne verím, že Slovensko, naša vlasť, je v bezpečí. Nie je teda čas na hystériu, je čas na pokoj a zomknutosť. A to platí aj o nás politikoch.
Tento parlament ešte pred pár dňami zažíval nezmieriteľný boj, vzájomné urážky, ba aj fyzické útoky. Teraz je čas na jednotu a spoluprácu.
Ďakujem vláde Slovenskej republiky za expresné predloženie potrebnej legislatívy a obraciam sa aj na našu váženú opozíciu, aby sme o tejto legislatíve konštruktívne diskutovali. Žijeme komplikované časy a musíme na ne reagovať spoločne a v súzvuku. Stanovisko Slovenska musí byť pevné. Slovensko je, vždy bolo a bude za dodržiavanie dohôd. Chránia menších a slabších. Medzinárodné dohody určujú aj hranice štátov a štáty sa dávno dohodli, že ich nie je možné meniť vojnovou cestou. Táto zásada bola porušená a to je neprijateľné. Je čas sadnúť si za rokovací stôl, nie rinčať zbraňami a zabíjať nevinných ľudí.
Verím, že prvé pozitívne signály od ukrajinských aj ruských predstaviteľov budú zavŕšené zdarnými rokovaniami. Iba diplomacia a rozhovory môžu zastaviť ničenie a zabíjanie.
Úlohou, povinnosťou, ale aj potrebou Slovenska vzhľadom na jeho polohu je pomôcť bojujúcim stranám k mieru, k možnosti začať rokovania. Obraciam sa preto aj na nášho premiéra, ministra zahraničných vecí a obrany, aby urobili všetko pre mier. Nie silné slová o vojne, ale ešte silnejšie slová o ceste k mieru teraz potrebujeme. Vieme, že urobia pre záujmy Slovenska všetko, čo bude v ich silách.
Utrpenie a strach je na Ukrajine realitou a my musíme rozmýšľať, ako pomôcť obyčajným ľuďom. Väčšina ostane vo svojej vlasti, vo svojich domovoch. Niektorí prídu k nám, potrebujeme otvoriť nielen naše domovy, ale aj naše srdcia, aby sme im pomohli dôstojne žiť a čo najrýchlejšie sa vrátiť domov. Nech nám všetkým v tom zúčastneným pomáha všemohúci Boh.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
16. 2. 2022 15:59:34 - 16:04:54 55. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 870 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako správne pán predkladateľ kolega Taraba povedal, na Slovensku z ústavy vyplýva poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzané zo zdravotného poistenia. A nielen to. To zdravotné poistenie je uhrádzané bez podmienok. To znamená, že len preto, že je pandémia, len preto, že sa vyskytlo takéto ochorenie, len preto, že je problém so zaočkovanými alebo nezaočkovanými, nemôžeme proste meniť tieto podmienky a hovoriť to, že tí, ktorí nie sú zaočkovaní, budú prispievať alebo si budú platiť zdravotné ošetrenie alebo zdravotnú starostlivosť.
Ja chcem poukázať ale na iný aspekt. Baget zdravotnej poisťovne, to, čo je určené na zdravotnú starostlivosť, je limitované, sa nedá nafúknuť a rozpočet, štátny rozpočet ukáže, koľko môžeme minúť na nasledujúci rok. A preto by som chcela poprosiť, že okrem tých, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, lebo ochoreli na COVID, sú tu aj tí, ktorí potrebujú inú zdravotnú starostlivosť, a rovnako urgentnú, pretože ochorenie na rakovinu nepočká. Čiže ja by som chcela, aby sme rovnako, tak ako hovoríme, že nech neplatia tí, ktorí nie sú zaočkovaní, vyzývali k zodpovednosti a hovorili, že keď už nie sú zaočkovaní, aby sa aspoň chránili, aby neochoreli, lebo aj im sa môže stať, že nebude im poskytnutá zdravotná starostlivosť, ktorú budú potrebovať.
Čiže poďme sa pozrieť na to z druhej strany, poďme vyzývať k tomu, aby sme čo najviac šetrili ten baget zdravotnej poisťovne a ste vošli sa do toho rozpočtu, pretože potom možno málo pozeráme na tých, ktorých ošetrenie a vyšetrenie je odkladané a často to hrozí s vážnym ohrozením zdravia, až smrťou.
Ďakujem pekne.
16. 2. 2022 15:55:20 - 15:56:47 55. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 870 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona (tlač 870). Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Vyplývajú z oprávnení, vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od predlože, prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
9. 12. 2021 16:42:39 - 16:44:10 51. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 705 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
87.
Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Začnem od toho druhého. To je vlastne posunutie termínu, aby, pretože sa nestíhajú idú vydávať občianske preukazy bez fotografie, čiže sa posunie termín o 1 rok a dovtedy sa, môžu používať tie, ktoré sú s fotografiou, ale musia byť s čipom.
Ten druhý pozmeňovací návrh vlastne vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a rádioklinickom skúšaní liekov. Doteraz na Slovensku bola len národná etická komisia, ktorá vo všeobecnosti riešila, riešila etické otázky, podľa nariadenia Európskej komisie musíme mať špeciálnu etickú komisiu, ktorá bude posudzovať etiku pri klinickom skúšaní liekov, a vlastne tu bolo len... a každý národný štát musí v rámci toho nariadenia si urobiť svoju vlastnú legislatívu, podľa ktorej bude pokračovať. Čiže akú legislatívu sme si pripravili, takú budeme mať a uvidíme, ako to bude fungovať.
Ďakujem veľmi pekne.
9. 12. 2021 16:41:53 - 16:42:27 51. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 705 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vymazať nadbytočný rámček!!!
9. 12. 2021 16:14:42 - 16:41:24 51. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 705 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
83.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovoľte mi, aby som predniesla dva pozmeňujúce návrhy. Len také, len krátke zdôvodnenie.
Ako už spomínal pán minister vo svojej úvodnej reči, je potrebné na základe transponovania národného... nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z roku 2014 o klinickom skúšaní liekov prispôsobiť našu legislatívu tomu, tejto, tomuto nariadeniu, a preto musíme dať niektoré veci, ktoré absentujú na národnej právnej úrovni vo vzťahu k otázkam tohto nariadenia, pretože európske inštitúcie ponechávajú na rozhodnutí členských štátov národnú právnu úpravu. Čiže pozmeňujúci návrh znie:
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Záborskej... alebo poslankyne... k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 705).
1. V čl. I sa za bod 81 vkladajú nové body 82 až 84, ktoré znejú:
82. V § 29 ods. 6 sa slová „zdravému človeku“ nahrádzajú slovami, slovom „účastníkovi“.
83. V § 29a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Úlohy etickej komisie podľa osobitného predpisu 42aa) plní etická komisia pre klinické skúšanie zriadená podľa § 142a ods. 3.“
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
84. § 29a sa dopĺňa odsekmi 9 až 12, ktoré znejú:
„(9) Spisová dokumentácia podľa osobitného predpisu 42a) sa podáva v slovenskom jazyku.
(10) Hodnotiaca správa podľa osobitného predpisu 42a) sa vypracuje v anglickom jazyku.
(11) Stanovisko etickej komisie pre klinické skúšanie sa vypracuje v slovenskom jazyku.
(12) Rozhodnutie štátneho ústavu sa vypracuje v slovenskom jazyku.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Body 82 až 84 nadobúdajú účinnosť šesť mesiacov po dni zverejnenia oznámenia Európskej komisie podľa článku 82 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014 zo 16. apríla 2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie, ktorým sa zrušuje smernica 2001120/ES, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona.
2. V čl. I bod 82 znie:
„82. § 29b až 29g vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 42f sa vypúšťajú.“
3. V čl. I sa za bod 82 sa vkladajú nové body 83 až 96, ktoré znejú:
„83. V nadpise § 29h sa slová „výkone dohľadu nad priebehom povoleného klinického skúšania“ nahrádzajú slovami „centralizovanom klinickom skúšaní“.
84. V § 29h sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Štátny ústav vypracuje stanovisko k hodnotiacej správe časť I. 42a)
(3) Etická komisia pre klinické skúšanie vypracuje stanovisko k hodnotiacej správe časti II a môže sa vyjadriť k časti I.“
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako 4 až 7.
85. V § 29h sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
86. V § 29h odsek 6 znie:
„(6) Štátny ústav požiada etickú komisiu pre klinické skúšanie o stanovisko vždy, keď môže byť etická komisia zapojená do posúdenia povoľovania a priebehu klinického skúšania podľa osobitného predpisu. 42a) Etická komisia pre klinické skúšanie vypracuje stanovisko a predloží ho štátnemu ústavu v lehote stanovenej štátnym ústavom.“
87. § 29i a 29j vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 42u až 42aa, 42ac a 42ae sa vypúšťajú.
88. V § 29k odsek 1 znie:
„(1) Ak je podľa osobitného predpisu zadávateľ oprávnený podať odvolanie proti rozhodnutiu štátneho ústavu vydaného podľa osobitného predpisu, 42a) zadávateľ môže podať odvolanie prostredníctvom európskeho elektronického portálu pre klinické skúšanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.“
89. V § 29k ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Ak zadávateľ vzal odvolanie späť, nemôže podať odvolanie znova.“
90. V § 29k ods. 3 sa slová „klinické skúšanie humánneho lieku nebolo povolené z dôvodu“ nahrádzajú slovami „zadávateľ podal odvolanie proti rozhodnutiu vydanému na základe“.
91. V § 29k ods. 2 (pozn. red.: správne „ods. 4“) sa slová „klinické skúšanie humánneho lieku nebolo povolené z dôvodu“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie bolo vydané na základe“.
92. V § 29l sa vypúšťa odsek 3.
93. V § 29m sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 13 sa označujú ako 6 až 12.
94. V § 29m ods. 9 sa za slová „v nemocničnej lekárni“ vkladajú slová „alebo môžu byť pripravované držiteľom povolenia na výrobu liekov v rámci klinického skúšania“.
95. V § 29m sa vypúšťa odsek 10. Doterajšie odseky 11 až 12 sa označujú ako 10 až 11.
96. V § 29n sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) uchovávať skúšaný humánny liek a sprievodný liek v nemocničnej lekárni poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa nachádza pracovisko, alebo v nemocničnej lekárni, alebo vo verejnej lekárni, alebo na pracovisku, ktoré spĺňa podmienky na uchovávanie skúšaného humánneho lieku alebo sprievodného lieku uvedeného v protokole.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tieto body nadobúdajú účinnosť šesť mesiacov po dni zverejnenia oznámenia Európskej komisie podľa článku 82 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014 zo 16. apríla 2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie, ktorým sa zrušuje smernica 2001/20/ES, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona.
4. V čl. 1 sa za bod 146 vkladajú nové body 147 a 148, ktoré znejú:
147. V § 111 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Úlohy etickej komisie podľa osobitného predpisu 42ea) plní etická komisia pre klinické skúšanie zriadená podľa § 142 ods. 3. Etická komisia pre klinické skúšanie vypracuje stanovisko k hodnotiacej správe časti II a môže sa vyjadriť k časti I.“
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
148. § 111 sa vypúšťa.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. 1 sa za bod 147 vkladajú nové body 148 až 151, ktoré znejú:
148. V § 111e odsek 1 znie:
„(1) Ak je podľa osobitného predpisu zadávateľ oprávnený podať odvolanie proti rozhodnutiu štátneho ústavu vydaného podľa osobitného predpisu 42ea), zadávateľ klinického skúšania zdravotníckej pomôcky môže podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.".
149. V § 111e ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Ak zadávateľ vzal odvolanie späť, nemôže podať odvolanie znova.“
150. V § 111e ods. 3 sa slová „klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky nebolo povolené z dôvodu“ nahrádzajú slovami „zadávateľ podal odvolanie proti rozhodnutiu vydanému na základe“.
151. V § 111e ods. 4 sa slová „klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky nebolo povolené z dôvodu“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie bolo vydané na základe“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I sa vypúšťa bod 148.
7. V čl. I bode 149 v § 111h sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Úlohy etickej komisie podľa osobitného predpisu 42eb) plní etická komisia pre klinické skúšanie zriadená podľa § 142a ods. 3. Etická komisia pre klinické skúšanie vypracuje stanovisko k hodnotiacej správe časti II a môže sa vyjadriť aj k časti I.“
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
8. V čl. I bode 149 sa §111i vypúšťa.
V nadväznosti na uvedenú úpravu sa § 111j až 111m označujú ako § 111i až 111l a upraví sa úvodná veta v bode 149.
9. V čl. I bode 149 sa v § 111k... Zopakujem. V čl. I bod 149 v § 111k odsek l znie:
„(1) Ak je podľa osobitného predpisu zadávateľ oprávnený podať odvolanie proti rozhodnutiu štátneho ústavu vydaného podľa osobitného predpisu, 42eb) zadávateľ môže podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.“
10. V čl. I v bode 149 sa v § 111k ods. 2 na konci pripája táto veta:
„Ak zadávateľ vzal odvolanie späť, nemôže podať odvolanie znova.“
11. V čl. I bode 149 v § 111k ods. 4 sa slová „štúdia výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro nebola povolená z dôvodu“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie bolo vydané na základe“.
12. V čl. I bode 149 v § 111m písm. b) treťom a štvrtom bode sa slová „má byť uzavretá“ nahrádzajú slovami „musí byť uzavretá“.
13. V čl. VII bod 1 znie:
„1. V § 5 ods. 1 sa za slová „(§ 2 ods.12)“ vkladá čiarka a slová „okrem klinického skúšania humánneho lieku, klinického skúšania zdravotníckej pomôcky a štúdie výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro,“.
14. V čl. VII sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
2. V § 5 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „vrátane klinického skúšania humánneho lieku a klinického skúšania zdravotníckej pomôcky“.
15. V čl. VII bod 2 znie:
2. V § 5 odsek 8 znie:
„(8) Etické otázky vznikajúce pri klinickom skúšaní humánnych liekov, klinickom skúšaní zdravotníckych pomôcok alebo štúdií výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro posudzuje etická komisia zriadená podľa osobitného predpisu 9.“
16. Čl. VII sa dopĺňa bodmi 3 až 6, ktoré znejú:
3. V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q) inšpektorovi správnej klinickej praxe Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, osobe poverenej zadávateľom klinického skúšania a pracovníkovi poverenému pracoviskom, na ktorom sa klinické skúšanie vykonáva, v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu povinností podľa osobitného predpisu 34a) osoba poverená zadávateľom klinického skúšania a pracovník poverený pracoviskom, na ktorom sa klinické skúšanie vykonáva, sa pri nahliadaní do zdravotnej dokumentácie účastníka klinického skúšania preukazujú písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
„34a) § 29n ods. l, § 29n ods. 3 písm. a) a § 29 ods. 2 písm. e) bod 3 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
4. V § 25 ods. 2 sa za slová „nahliadať do zdravotnej dokumentácie“ vkladá čiarka a slová „okrem osoby podľa odseku 1 písm. r),“ a na konci sa pripája táto veta: „Inšpektor správnej klinickej praxe Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv má právo robiť si na mieste pseudonymizované výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu ustanovenom v odseku 1 písm. r).“
5. V § 29 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.
Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 8 až 11.
6. Za § 49m sa vkladá § 49n, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49n
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Etická prijateľnosť projektu biomedicínskeho výskumu, ktorý je klinickým skúšaním humánneho lieku, sa posudzuje podľa § 26 až 34 do dňa, ktorý predchádza dňu uplynutia šiestich mesiacov po dni zverejnenia oznámenia Európskej komisie podľa článku 82 ods. 3 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014 zo 16. apríla 2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie, ktorým sa zrušuje smernica 2001/20/ES.“
Koniec pozmeňovacieho návrhu a môžem vám dopredu povedať, to bol ten prvý pozmeňujúci návrh, že ten druhý je podstatne kratší.
Jedná sa o vydávanie občianskych preukazov bez podoby tváre, hej, ktoré by mali byť používané pri otvorení zdravotníckej elektronickej zdravotnej knižky a vzhľadom na náročnú technickú realizáciu riešenia vydávania občianskych preukazov bez podoby tváre nie je možné zo strany dodávateľov dokončiť procesy automatizovaného zasielania týchto dokladov v stanovenom termíne, a preto zo strany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa navrhuje predÍžiť túto lehotu na udeľovanie prístupov k údajom z elektronickej zdravotnej knižky prostredníctvom občianskych preukazov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, kde ošetrujúci zdravotnícky pracovník je oprávnený na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky použiť aj občiansky preukaz s elektronickým čipom.
Čiže ten krátky pozmeňovací návrh.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Záborskej, Evy Horváthovej, Moniky Kaveckej, Mareka Krajčího a Mareka Šefčíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch, zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 705):
Za čl. IX sa vkladajú čl. X a XI, ktoré znejú:
„Čl. X
Zákon č.153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č.148/2015 Z. z„ zákona č.167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., zákona č. 292/2020 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení takto:
V § 16 ods. 1 a 2, v § 17 ods. 1 až 4 a v § 19 sa slová „31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2022“.
Čl. XI
Zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 19 ods. 2 a 3 sa slová „31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2022“.
Doterajší článok X sa primerane prečísluje. Tieto články nadobúdajú účinnosť 30. decembra 2021, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Ďakujem veľmi pekne za trpezlivosť, skončila som.
10. 11. 2021 9:03:18 - 9:21:28 48. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, kolegyne a kolegovia poslanci, želám vám všetkým príjemné dobré ráno. Priznám sa, že som mala pripravený úplne iný prejav, kratší prejav, poviem ho na konci tohto príhovoru, ale po včerajšej debate tu v pléne som sa rozhodla inak a nemôžem mlčať. Ako žena, občianka a poslankyňa sa musím postaviť proti demagógii, ktorá tu zaznela. Dokonca sme boli svedkami tanca na hrobe mladej poľskej ženy Izabely, ktorá v septembri zomrela, všetko v mene ideológie páčikov na facebooku, rozdeľovania spoločnosti, koalície tohto parlamentu. Žiaľ, musím to povedať, v mene hesla čím horšie, tým lepšie.
Keby toto nebol záverečný prejav, hneď ako by som skončila, by sa spustila lavína faktických poznámok a pripomienok, že som to ja, kto rozdeľuje spoločnosť, lebo predkladám zákon, ktorý ubližuje ženám. Nie, nie a nie. Nie som to ja, kto ubližuje ženám. Sú to tí, ktorí tu mesiace blokujú legislatívu, ktorá im má pomôcť. Však ako najväčšia tyrania žien sa tu opakuje, o jeden deň, o jeden jediný deň je dlhšia lehota na premyslenie o potrate či zákaz komerčnej reklamy na potraty. Teda nie na prístup k informáciám, ale na komerčnú reklamu, že vám to kdesi urobia rýchlo, bezbolestne, ako v kruhu rodiny. To bol citát, páni a dámy, z jednej reklamy, ktorú som pred pár dňami našla na internete.
Áno, toto sú moje hriechy, pre toto sa roztočilo koleso nenávisti, pre toto pod oknami Národnej rady demonštrovalo niekoľko žien. Áno, už vidím vlnu v laviciach, vraj zopár. Ale použijem vašu logiku, páni a dámy oponenti, koľko je na Slovensku žien? Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky 2 793 295. A koľko ich tu bolo? Možno tisíc. To je koľko? Áno, ani nie zlomok promile žien Slovenska.
Rovnako by som mohla spochybňovať čísla vášho prieskumu, ktorým sa oháňate. Keď položíte manipulatívne otázky, pred ktorými vystríhajú už študentov prvákov na sociológii, nebuďte prekvapení, že dostanete zvláštne odpovede, doslova hausnumerá a to hlavne v porovnaní s ostatnými prieskumami, ktoré ste si neobjednali. Alebo to bol zámer položiť také otázky a použiť ich v politickom boji? Však načo sa zapodievať pravdou? Taká zvláštna kategória je pravda. Načo komu ešte dnes v 21. storočí vlastne nejaká pravda je? Stačí byť vo svojej facebookovej bubline, drukovať si v kaviarňach, ako sme tej Záborskej naložili. Čo tam po pravde, po ženách, po deťoch a ich osudoch.
Vrátim sa k smutnému príbehu pani Izabely z Poľska. Áno, je pravda, že zomrela v nemocnici v 22. týždni tehotenstva. Je pravda, že jej dieťatko bolo postihnuté, čo nie je v Poľsku legálny dôvod na umelý potrat. Je ale zároveň pravda, a teraz dobre počúvajme, že poľské právo umožňuje život zachraňujúcu operáciu, ak je matka v ohrození života či zdravia. Jej dôsledkom môže byť aj smrť nenarodeného dieťaťa. Toto bolo potvrdené viacerými rozhodnutiami poľských súdov. To, čo sa v Poľsku stalo, teda nie je otázka poľskej legislatívy, ale zanedbania zdravotnej starostlivosti. A áno, je to hrozné. Ale nikoho to neoprávňuje pani Izabelu zneužívať, nikoho.
A ešte k pani Mesochoritisovej, ktorej stanovisko nám tu bolo prečítané k pozmeňovaciemu návrhu a tvrdí, že rozširujeme čakaciu lehotu aj na potraty zo zdravotných dôvodov. Len odcitujem dôvodovú správu k pozmeňovaciemu návrhu, čo, ako mi tu prítomní zamestnanci odboru legislatívy a aproximácie práva Národnej rady Slovenskej republiky potvrdia, je interpretačný kľúč k akémukoľvek právnemu textu vzhľadom na legislatívne pravidlá Národnej rady Slovenskej republiky. Citujem: "Prvou vetou sa má zachovať platná právna úprava. Má sa zvýrazniť, že navrhovaná právna úprava § 6b ods. 3 sa vzťahuje len na umelé ukončenie tehotenstva na žiadosť, t. j. tak, ako ho vymedzuje ustanovenie § 4 zákona Národnej rady, Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom ukončení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb. Zároveň sa skracuje lehota z 96 hodín na 72."
A ešte odcitujem § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb.: "Žene sa umelo preruší tehotenstvo, ak o to písomne požiada, ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a ak tomu nebránia jej zdravotné dôvody." Toto je text, ktorý navrhujeme v zákone, ktorý práve preberáme.
Neviem, či to stačí, či už je to jasné. Obávam sa, že pre našich odporcov nebude stačiť nič menšie ako stiahnutie tohto návrhu a zavedenie potratovej tabletky a to budú nazývať pomocou ženám. Nechať ženu sa samu vytrápiť s umieraním svojho dieťaťa v jej lone, ktoré môže trvať dni. To ja považujem za psychické týranie žien. Je to proti všetkému, na čom stojí naša civilizácia.
Posledná vec, ktorú ešte spomeniem, pani predsedníčka zdravotného výboru sa cítila dotknutá slovami môjho úvodného prejavu. Neviem, kde počula slová vrah a podobne. Určite to v mojom prejave nezaznelo, ale evidentne sa našla v slovách: "Opäť sa tu objavili ľudia, ktorí tvrdia, že ľudský život v istej fáze je iba zygota."
Keď som povedala, že mentálny komunizmus je späť, je to pravda. 30 rokov po tom, čo sme si mysleli, že sme ho porazili, sa opäť ozýva nielen na uliciach, ale dostal sa aj do parlamentu. A čo k tomu dodať? Nemyslela som to ako urážku, ale ako konštatovanie faktu. Toto sa hovorilo za komunizmu a dúfali sme, že sa to už nestane, a je to tu opäť. Dokonca ešte v agresívnejšej verzii, ako bol úpadkový komunizmus 80. rokov zaznávaného 20. storočia. Nuž, vývoj nejde iba dopredu.
Nerobím si žiadne ilúzie o poslaneckej práci komunistov pred rokom 1989. Nasledujúce slová poslankyne Fabušovej však považujem za platné aj dnes: "Sama som skúmala názory žien rôznych vekových kategórií, žien nábožensky založených vo svojom volebnom obvode na navrhovanú právnu úpravu. (Jedná sa o právnu úpravu z roku 1986.) Všetky bez rozdielu uvítali možnosť slobodného rozhodovania ženy za podmienok lekárskeho tajomstva a neškodnosti zákroku. Ide o riešenie na vyššej spoločenskej a medicínskej úrovni." Tieto, vyhláška... tieto slová potvrdzujú, že ak chceme zvýšiť ochranu života pred narodením, nemôžeme sa nechať viesť žiadnou legislatívou či politickou skratkou. Náš politický zápas o ľudský život musíme viesť s ľuďmi, ženami aj mužmi, dospievajúcimi deťmi, voličmi. Tým treba pomôcť.
Vyhláška prijatá v roku 1961 obsahovala zoznam dôvodov hodných osobitného zreteľa, pre ktoré bolo možné požiadať o potrat. Tieto dôvody môžu byť pre nás cenným podnetom na zamyslenie. Pretože ak dnes, pretože ak chceme presadiť väčšiu ochranu nenarodeného života, musíme odstrániť obavy, ktoré ženu vedú k úvahám o potrate. Strach z toho, že ďalšie dieťa nezvládne, že sa nemôže spoľahnúť na pomoc partnera, že vzťahy v rodine sa ešte zhoršia a dieťa bude trpieť, že nebudú stačiť peniaze, že ju okolie odsúdi alebo že nedokáže milovať dieťa, ktoré bolo počaté násilím. Odstrániť tieto obavy znamená ponúknuť riešenia od poradenstva až po dôveryhodnú politiku zodpovednej podpory matiek nielen formou dôstojných sociálnych dávok, ale aj podporou služieb pre rodiny s malými deťmi, bývanie a väčšej flexibility práce.
Milí priatelia, vrátim sa k tomu, čo som mala pripravené včera. Máme za sebou vášnivú debatu. Nielen tu v pléne, ale aj na stránkach médií, na sociálnych sieťach, v rodinách, medzi priateľmi. Bola to zvláštna debata, akosi prázdna. Chýbal jej skutočný záujem o matky a ich deti. Bolo tu viac fráz o slobode, zabránenie tyranizovania žien a podobne, ale to hlavné, čo bolo cítiť, bola ignorácia osudov iných, nezáujem, ľahostajnosť, proste prázdnota.
Nechcem už hovoriť dlho. Zaťatých oponentov nepresvedčím, ale aj tak chcem ponúknuť iný uhol pohľadu. Pomôžem si filmom, ktorý všetci poznáte. V Oscarovom filme Schindlerov zoznam sa pýta Oskar Schindler veliteľa koncentračného tábora: "Nakoľko si ceníš človeka?" A ten mu odpovedá protiotázkou: "Nakoľko si ho ceníš ty?"
Akú cenu má ľudský život? Sú to státisíce dolárov, ktoré stojí súdny proces a odvolania tých, ktorých americké súdy odsúdili na trest smrti? Sú to desaťtisíce eur, ktoré niektorí ľudia platia náhradným matkám v Indii za vynosenie dieťaťa? Sú to tisíce, ktoré zaplatí zdravotná poisťovňa za život zachraňujúcu operáciu? Alebo sú to len stovky eur, ktoré si za zdravého dospelého človeka vypýtajú novodobí otrokári na líbyjských trhoch? A možno má život človeka hodnotu dokonca len desiatok eur, za ktoré dokáže tropický tím lekárov z vysokej školy sv. Alžbety zachrániť životy detí v krajinách Ázie a Afriky.
Neexistuje cenovka, ktorú by sme mohli nalepiť na človeka, neexistuje žiadna pevná cena. Scenárista, ktorý písal filmový dialóg medzi Schindlerom a dôstojníkom SS, to vystihol tak presne, že z toho až mrazí. Ľudský život má práve takú hodnotu, akú zaň ponúkneme. Akú hodnotu má jeden ľudský život pre nás? Život matky, ktorá sa rozhoduje a ktorá je v ťažkostiach, a život dieťaťa, ktorému ide o život. Mnohé matky túžia po tom, aby mohli priviesť na svet nový život a starať sa oň. Zároveň však majú strach, že to nezvládnu, že nedokážu dieťaťu dať všetko to, čo potrebuje. Zabezpečiť mu strechu nad hlavou, teplo, lásku oboch rodičov, jedlo, plienky, oblečenie. Chceli by, ale nevedia ako. Cena, za ktorú dnes môžeme zachrániť život človeka, je nízka nie preto, že by budúce matky nepoznali jeho skutočnú hodnotu. Práve naopak, v ich očiach je dieťa tým najcennejším. Predstava, že by mu nevedeli zabezpečiť všetko, čo potrebuje, je pre ne nepredstaviteľná.
Keď človek číta príbehy žien na stránke skvelého projektu Zachráňme životy, vidí, aká dôležitá je nielen láska dvoch ľudí, ale aj ich zodpovednosť voči sebe navzájom. Vidí, aké dôležité sú vzťahy medzi deťmi a ich rodičmi a aké ťažké je pre dieťa, ak sa v krízovej situácii nemôže spoľahnúť na ich podporu. No vidí aj to, ako veľa znamená skutočné priateľstvo a pomoc. Tieto príbehy sú svedectvom o láske a odsúdení, nádejach aj zlyhaniach, o ľahkovážnosti aj odvahe. No je dôležité, aby pri ich čítaní mal človek na pamäti jedno. Tí, ktorí ženám ponúkajú potrat, nemajú o ich príbeh záujem, nezaujímajú ich dôvody, pretože nechcú riešiť príčiny. Ich riešenie by bolo totiž oveľa drahšie než približne 400 eur, ktoré stojí potrat. Často hovoria o slobode, ale v skutočnosti je to nezáujem.
Milí kolegovia, zopakujem otázku. Akú hodnotu má ľudský život pre nás, pre každého jedného z nás? Stojí pomoc hoci aj jednej jedinej žene a jej nenarodenému dieťaťu za hlasovanie za tento zákon? Mne to stojí, stojí mi za tie kýble špiny z posledných dní, týždňov a mesiacov. Aj keby to bol hoci len jeden jediný život. A vám na čom záleží?
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
9. 11. 2021 18:36:16 - 18:38:17 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
203.
Ďakujem pekne, pán predseda.
Pani predsedníčka výboru, vy ste sa znovu vrátili k tomu Poľsku, tak mi dovoľte len pár poznámok. Nič sa tak ľahko nezneužíva ako interpretácia chorôb či diagnóz. Ide o to, že to vyšetrovanie trvá obyčajne dlho, veľa vecí spadá pod lekárske tajomstvo, trvá to niekoľko dní, ale tá propaganda sa robí v podstate z jedného dňa na druhý.
My podľa správ, ktoré máme z Poľska, išlo o sepsu, čiže otravu krvi počas tehotenstva a skôr ide o neschopnosť, či nekompetentnosť lekárskych tímov liečiť infekcie počas tehotenstva. Došlo a nielen v Poľsku, hej, sú rozvinuté krajiny, kde v západnej Európe, kde sa to stalo tiež, kde dochádza k úmrtiam, ktoré boli najčastejšie spôsobené neskorým riešením a nekompetenciou odborných lekárov v antibiotickej liečbe. Ani sepsa, ani septikémia alebo žiadne takéto ochorenie sa nelieči interrupciou. Lieči sa antibiotikami a táto liečba bola zanedbaná.
Ja viem, že je veľmi jednoduché takýto prípad zneužiť ako propagandu. Ja som to zažila v Írsku a v iných krajinách, kde z takýchto diagnóz sa urobila politická záležitosť a nakoniec, keď vyšetrovanie skončilo, tak už potom nikto nestiahol tie reči, ktoré sa predtým rozprávali.
Ďakujem.
9. 11. 2021 15:22:58 - 15:24:57 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
47.
Ďakujem pekne, pán predseda.
Pán minister, Janko, ďakujem pekne, že si sa pozrel na tento návrh zákona z viacerých uhlov pohľadu. Určite by sme mohli o tom hovoriť, aj o tých témach, ktoré si otvoril, ktoré možno nie na všetko by sme našli celkom rovnaký názor. Ja sa, chcem len podčiarknuť a myslím, že si tomu venoval dosť pozornosti a to je, a to je poučenie tej ženy tehotnej predtým, ako sa rozhodne ísť alebo neísť na potrat, na umelé ukončenie tehotenstva. A aj my venujeme tomu pozornosť. Chceme aby tieto informácie ona dostala ústne od lekára, ale aby to dostala aj písomne, aby sa mohla k tomu potom doma vrátiť.
Spomenul si otázku antikoncepcie. Samozrejme, že ja považujem informáciu o antikoncepcii a o prirodzených metódach plánovania rodičovstva za veľmi dôležité, ale keď si prestavíme situáciu, že príde žena, ktorá je tehotná, a rozhoduje sa o tom, či pôjde na potrat, ja si myslím, že vtedy ona vôbec nie je disponovaná preto, aby jej rozprával ten lekár, aké sú metódy antikoncepcie alebo čo by mala robiť, aby neotehotnela. Ja teda keby som bola jej miesta, tak poviem, pán doktor to ste mi mali povedať predtým, ako som otehotnela.
Každá žena po interrupcii alebo po pôrode príde k lekárovi na kontrolu a vtedy si myslím, že je ten moment, kedy by jej mal povedať, ako by sa mala potom správať, keď chce alebo nechce ďalšie dieťa.
Ďakujem pekne.
9. 11. 2021 15:00:30 - 15:02:17 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
37.
Ďakujem pekne, pán predseda.
Ďakujem aj Aničke Andrejuvovej za jej vystúpenie. Keď tu zaznelo to, že my nemáme, sme nie tolerantní, tak nech si niekto pozorne prečíta alebo počúva to, čo kolegyňa Andrejuvová povedala. Nie každý život je rovnaký, nie každý životný osud je rovnaký. A keď hovoríme o možnosti voľby, tak tá možnosť voľby je dvojaká. Tá možnosť voľby je rozhodnúť sa pre ukončenie života toho nenarodeného dieťaťa alebo rozhodnúť sa pre to, že to dieťa donosím a porodím.
A práve, keď vy si myslíte, že je dobré a myslím si, že pani Andrejuvová to podčiarkla, je dobré podporovať tých, ktorí sú za potraty, v poriadku, my to, my to rešpektujeme, ale na druhej strane rešpektovať treba aj to, keď chceme, pomôže nám, ktoré chcú donosiť a porodiť svoje deti, ale sú v takej životnej situácii, že to samé nezvládnu. Čiže buďme, skutočne rešpektujme, rešpektujme a obidva tie póly toho života, oba tie ľudské osudy rešpektujme rovnako.
Ďakujem pekne.
5. 11. 2021 13:55:49 - 13:57:41 48. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
168.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Pán kolega Cmorej, možno sa vám zdalo, že som nepočúvala list komisárky. Počúvala som ho. Nehovoriac o tom, že ten list veľmi dobre poznám, pretože tento list pani komisárka len recykluje a píše a prepisuje dátumy. Napísala ho už niekoľkokrát. A nepíše ho len nám, ale píše ho aj iným krajinám. A možno do tých afrických krajín, keď to píše, tak tam ešte pripíše, že ak ju teda neposlúchnu, tak sa im obmedzia, obmedzí finančná pomoc v rozvojovej politike. Ja už len čakám, kedy nám povedia, že budú kvôli takémuto zákonu krátiť plán obnovy.
Tie listy, ktoré ste čítali, ja som síce pozorne prečítala aj list tých odborníkov, aj, aj tých mimovládnych organizácií, aj tie medzinárodné organizácie. Na 95 % sa to vôbec netýkalo nášho zákona. To vôbec nie je o našom zákone. Tento zákon o tom nehovorí. Ten zákon hovorí o pomoci tehotným ženám. A tie tri výtky, ktoré tam boli, no tak už sú bezpredmetné, pretože ako vyhlášky, tak reklama aj bezprostredné ohrozenie života a 92 hodín sme navrhli zmeniť v pozmeňovacích návrhoch. Čiže verím, že aj vy za tie pozmeňovacie návrhy zahlasujete, aby to nebolo tak, ako nám to vyčítajú tie mimovládne organizácie.
Ďakujem pekne.
5. 11. 2021 13:10:22 - 13:11:49 48. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
162.
Ďakujem pekne za ústretovosť aj za upozornenie pána spravodajcu.
Čiže prečítam posledný pozmeňovací návrh skupiny poslancov na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
163.
Pani poslankyňa, ja vás si dovolím prerušiť, mne tu z organizačného odboru hovoria, že ste prečítala všetkých päť, takže teraz neviem, kde sa stala chyba, pán spravodajca.

Záborská, Anna, poslankyňa NR SR
164.
Nie, asi, asi som neprečítala ten o reklame. (Reakcia spravodajcu.) No potom som povedala ďalší a ďalší, hej, čiže už som nečíslovala. Čítala som reklamu? Tak potom som, tak potom som prečítala všetky.

Deň v parlamente

<- ->