Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 5. 2023 10:20:58 - 10:22:53 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1660 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctená snemovňa, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, som bola určená predsedom výboru za spravodajcu k navrhovanému ...

Pčolinský Peter, podpredseda NR SR
Pán poslanec Pollák, pri všetkej úcte, viete veľmi dobre, že používať telefón, fotiť, natáčať počas rokovania je v rozpore s rokovacím poriadkom. Prosím vás, aspoň to robte tak, aby som to nevidel, tak ako pán Šefčík. Ďakujem pekne.

Záborská, Anna, poslankyňa NR SR
Budem pokračovať, čiže som bola určená predsedom výboru za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1660). Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona zákona v Národnej rade v prvom čítaní. Prosím, pán predseda, otvorte rozpravu.
25. 5. 2023 9:01:03 - 9:02:25 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1472 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán predseda Viskupič, veľmi dobre sa mi počúvali vaše slová, keď ste obhajovali suverenitu Slovenskej republiky v jeho finančných otázkach. Veľmi mi to pripomínalo vystúpenie vášho pána predsedu Richarda Sulíka v Európskom parlamente, ktorý vždy sa prihlásil, keď bola ohrozená zvrchovanosť Slovenskej republiky. Ja by som bola ale veľmi rada, keby ste takto plemenne alebo takto dôsledne obhajovali Slovenskú republiku a jej zvrchovanosť aj v kultúrno-etických otázkach. Pretože v týchto otázkach v roku 2002 parlament Slovenskej republiky prijal deklaráciu a aj všetky zmluvy hovoria o tom, že v otázkach poskytovania zdravotnej starostlivosti, v otázkach rodinného práva je absolútna zvrchovanosť národného štátu. Ale zopakujem to znovu. Ďakujem vám za vaše vystúpenie a za hájenie Slovenska. Navyše aj ukotvenie toto v Ústave Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne.
24. 5. 2023 19:14:16 - 19:15:57 90. schôdza NR SR - 14.deň - B. popoludní Tlač 1679 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, pán predseda. Pani predkladateľka hovorila o tom, že v západnej Európe je interrupčná tabletka bežná. Nejaký čas som v tej západnej Európe žila a keď sa interrupčná tabletka zavádzala v západných krajinách, tak tie pravidlá užívania alebo používania tejto tabletky boli približne rovnaké, ako hovorí pani predkladateľka vo svojom zákone. A teraz, v súčasnosti a už pred štyrmi rokmi alebo troma rokmi, keď som odišla z Európy, táto tabletka sa užíva doma, čiže obidve fázy užívajú tie ženy doma, nie prvú, ako ona navrhuje v zdravotníckom zariadení, a dokonca interrupčnú tabletku môžu predpísať obvodní lekári bez toho, že by pred tým bola nejaká gynekologická konzultácia.
A preto štatistiky zo západných krajín sú pomerne priaznivé, lebo do nich sa dostanú len tie prípady, ktoré sú hospitalizované. Nie sú to prípady, ktoré by tie ženy užívajú tie tabletky doma. A tá chirurgická interrupcia je oveľa ťažšie zneužiteľná, ako tá tabletková. Čiže to je jeden z dôvodov, voči ktoré... pre ktorý som zdržanlivá voči užívaniu tejto tabletky.
Ďakujem pekne.
24. 5. 2023 19:01:10 - 19:03:02 90. schôdza NR SR - 14.deň - B. popoludní Tlač 1679 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctená snemovňa, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1679). Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
24. 5. 2023 17:26:13 - 17:27:47 90. schôdza NR SR - 14.deň - B. popoludní Tlač 1694 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem pekne, pán predseda.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1694. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný zákon, návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Ďakujem pekne, pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
24. 5. 2023 11:26:00 - 11:28:01 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
VYMAZAŤ RÁMČEK !
=====
24. 5. 2023 11:25:57 - 11:26:00 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem veľmi pekne pán predseda. V zákone o pomoci tehotným ženám nie je ani jeden bod kontroverzný. My túto pomoc ponúkame ženám, ktoré o ňu žiadajú, ktoré prídu a povedia, že chcú pomoc pri neočakávanom tehotenstve. Je tam núdzové bývanie, pomoc pri narodení ťažko postihnutého dieťaťa, pomoci pri kúpe auta rodinám s viac ako troma deťmi, dobrovoľné opakujem dobrovoľné doplnenie vyplnenie dotazníka, ktoré si môže tá žena zobrať v ambulancii, pomoc pri zabezpečení druhého lekára zo strany dieťaťa, inštitút utajeného pôrodu. Pani poslankyňa Bittó Cigániková, ja ostro protestujem proti tomu, aby ste tu hovorili, že v tomto zákone my predlžujeme alebo nedovoľujeme umelé ukončenie tehotenstva mladým ženám nad 16 rokov. To je v zákone z roku 2004, v zákone o zdravotnej starostlivosti, my sme sa tohto bodu vôbec nedotýkali. Je to klamstvo. A 48 hodín je platných aj v súčasnej legislatíve. Včera vo vystúpení pána poslanca Dostála sa, povedal, že tam je možno nepresnosť pokiaľ sa týka žien, ktoré sú v ohrození života. Súhlasila som vo faktickej poznámke, že to upravíme pozmeňovacím návrhom. Ja si skutočne vyprosujem, aby pri takomto citlivom návrhu sa používali nepravdy a aby sa deformovalo to čo my chceme pomôcť (Prerušenie vystúpenia časomerom.) (Potlesk.)
24. 5. 2023 10:39:44 - 10:41:29 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1682 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, pán predseda. Musím celkom úprimne povedať, že nie so všetkými bodmi tejto novely súhlasím, ale chcem podporiť otázku kompetencií Národnej rady, otázku kompetencií vlády. Ja sama mám skúsenosť, neviem presne, nespomínam si v akej záležitosti to bolo, ale kde bola flagrantne porušená subsidiarita a týkalo sa to bytostne Slovenskej republiky a žiadala som aj vládu, aj parlament, aby využili žltú kartu a musím povedať, že sa
===== Žltú kartu a musím povedať že sa na mňa s údivom pozerali, že prečo by proti niečomu čo navrhuje Európska únia mali využiť žltú kartu. Je to dobré, pretože ľudia aj vo verejnosti proste nadávajú na to čo všetko nám Európska únia nariaďuje, čo chce aby sme urobili, ale neuvedomujú si, že je to vo veľkej časti vina vlády Slovenskej republiky, ktorá na zasadnutiach Rady nepoužije svoje, nevyužije svoje právomoci a zároveň aj vina parlamentu ktorý mnoho razy v tom zozname, ktorý je predložený a tých bodov, ktoré sa rokujú na Rade paušálne s nimi súhlasí a nejak bližšie ich neanalyzuje, čiže v tomto bode som veľmi rada že si to do toho zákona dal. Ďakujem pekne.
24. 5. 2023 10:39:44 - 10:41:29 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1682 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, pán predseda. Musím celkom úprimne povedať, že nie so všetkými bodmi tejto novely súhlasím, ale chcem podporiť otázku kompetencií Národnej rady, otázku kompetencií vlády. Ja sama mám skúsenosť, neviem presne, nespomínam si v akej záležitosti to bolo, ale kde bola flagrantne porušená subsidiarita a týkalo sa to bytostne Slovenskej republiky a žiadala som aj vládu, aj parlament, aby využili žltú kartu a musím povedať, že sa
===== Žltú kartu a musím povedať že sa na mňa s údivom pozerali, že prečo by proti niečomu čo navrhuje Európska únia mali využiť žltú kartu. Je to dobré, pretože ľudia aj vo verejnosti proste nadávajú na to čo všetko nám Európska únia nariaďuje, čo chce aby sme urobili, ale neuvedomujú si, že je to vo veľkej časti vina vlády Slovenskej republiky, ktorá na zasadnutiach Rady nepoužije svoje, nevyužije svoje právomoci a zároveň aj vina parlamentu ktorý mnoho razy v tom zozname, ktorý je predložený a tých bodov, ktoré sa rokujú na Rade paušálne s nimi súhlasí a nejak bližšie ich neanalyzuje, čiže v tomto bode som veľmi rada že si to do toho zákona dal. Ďakujem pekne.
24. 5. 2023 10:39:44 - 10:41:29 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1682 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, pán predseda. Musím celkom úprimne povedať, že nie so všetkými bodmi tejto novely súhlasím, ale chcem podporiť otázku kompetencií Národnej rady, otázku kompetencií vlády. Ja sama mám skúsenosť, neviem presne, nespomínam si v akej záležitosti to bolo, ale kde bola flagrantne porušená subsidiarita a týkalo sa to bytostne Slovenskej republiky a žiadala som aj vládu, aj parlament, aby využili žltú kartu a musím povedať, že sa
===== Žltú kartu a musím povedať že sa na mňa s údivom pozerali, že prečo by proti niečomu čo navrhuje Európska únia mali využiť žltú kartu. Je to dobré, pretože ľudia aj vo verejnosti proste nadávajú na to čo všetko nám Európska únia nariaďuje, čo chce aby sme urobili, ale neuvedomujú si, že je to vo veľkej časti vina vlády Slovenskej republiky, ktorá na zasadnutiach Rady nepoužije svoje, nevyužije svoje právomoci a zároveň aj vina parlamentu ktorý mnoho razy v tom zozname, ktorý je predložený a tých bodov, ktoré sa rokujú na Rade paušálne s nimi súhlasí a nejak bližšie ich neanalyzuje, čiže v tomto bode som veľmi rada že si to do toho zákona dal. Ďakujem pekne.
24. 5. 2023 10:39:44 - 10:41:29 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1682 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, pán predseda. Musím celkom úprimne povedať, že nie so všetkými bodmi tejto novely súhlasím, ale chcem podporiť otázku kompetencií Národnej rady, otázku kompetencií vlády. Ja sama mám skúsenosť, neviem presne, nespomínam si v akej záležitosti to bolo, ale kde bola flagrantne porušená subsidiarita a týkalo sa to bytostne Slovenskej republiky a žiadala som aj vládu, aj parlament, aby využili žltú kartu a musím povedať, že sa
===== Žltú kartu a musím povedať že sa na mňa s údivom pozerali, že prečo by proti niečomu čo navrhuje Európska únia mali využiť žltú kartu. Je to dobré, pretože ľudia aj vo verejnosti proste nadávajú na to čo všetko nám Európska únia nariaďuje, čo chce aby sme urobili, ale neuvedomujú si, že je to vo veľkej časti vina vlády Slovenskej republiky, ktorá na zasadnutiach Rady nepoužije svoje, nevyužije svoje právomoci a zároveň aj vina parlamentu ktorý mnoho razy v tom zozname, ktorý je predložený a tých bodov, ktoré sa rokujú na Rade paušálne s nimi súhlasí a nejak bližšie ich neanalyzuje, čiže v tomto bode som veľmi rada že si to do toho zákona dal. Ďakujem pekne.
24. 5. 2023 9:49:29 - 9:50:19 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1674 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Ja by som rada podporila ten návrh, ktorý predložil pán poslanec Vetrák. Po mojich 15ročných skúsenostiach v Európskom parlamente môžem povedať, že princíp subsidiarity a proporcionality sa stal akousi mantrou, ale nebol dodržiavaný a myslím si, že ani, ani národný parlament Slovenskej republiky proste nevyužil všetky možnosti ktoré mal, keď pripomienkoval niektoré predložené návrhy, čiže bude dobré, keď sa to upresní a ja veľmi rada tento návrh zákona podporím.
Ďakujem pekne.
23. 5. 2023 16:10:21 - 16:14:31 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne, pán predseda. Milé kolegyne, milí ...
===== Ďakujem pekne, pán predseda. Milé kolegyne, milí kolegovia, ctená snemovňa, dovoľte mi, aby som v krátkosti uviedla tento návrh zákona. Preložený návrh zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády, ktoré hovorí, že budeme podporovať zvyšovanie povedomia o totalitných obdobiach slovenskej histórie. Osobitne chceme si pripomenúť tých, ktorí nebojácne 25. marca 1988 sa postavili na obranu ľudských práv a poukázať na tento významný deň slovenských dejín ako deň hrdosti.
Navrhuje sa zavedenie nového štátneho sviatku 25. marca Deň zápasu za ľudské práva, výročie Sviečkovej manifestácie. Tento rok sme si pripomenuli 35. výročie tohto dňa. 15. marec je jeden z najvýznamnejších výročí novodobých slovenských dejinách. Obyvatelia Slovenska spoločne vystúpili a žiadali dodržiavanie občianskych práv v Československu pre všetkých občanov, veriacich, aj neveriacich. V tomto ohľade je to kvalitatívne významný prelom, pretože dovtedy, kým sa robili manifestácie, tak buď to boli manifestácie neveriacich alebo manifestácie veriacich. A v tento deň sa spojila celá Československá republika, teda ľudia tí, ktorí žili na území Slovenska.
Kvalitou občianskeho odporu, šírkou záberu požiadaviek, odvahou zoprieť sa totalitnej moci a reálnym utrpením možno tento deň považovať za systémový začiatok definitívneho pádu komunistickej totality na Slovensku, ku ktorému došlo 17. novembra 1989. Zásahom štátnych bezpečnostných zložiek Verejnej bezpečnosti a štátnej bezpečnosti pri Sviečkovej manifestácii boli hrubo zasiahnuté občianske práva a slobody. Hlavne právo na slobodu zhromažďovania sa zaručenú Ústavou Slovenskej republiky z roku 1960. Mohli by sme predpokladať, tak ako pri iných právach, že v Ústave Slovenskej republiky právo na zhromažďovanie rovnako ako napríklad právo na vierovyznanie podľa vyjadrenia niektorých zodpovedných ľudí neplatili v Československu, boli v tej ústave len kvôli zahraničiu. Bol porušený aj medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý Československá socialistická republika prijala v roku 1976 a tiež boli porušené závery Helsinského aktu z roku 1975 a závery následnej Madridskej konferencie z roku 1983.
V našom zákone spoločne s kolegami navrhujeme, štátny sviatok 25. marca Deň zápasu za ľudské práva a výročie Sviečkovej manifestácie, ktoré bude štátnym sviatkom, ale nebude dňom pracovného pokoja. By som vás chcela veľmi úprimne požiadať o podporu tohto zákona a posunutie do druhého čítania. Ďakujem za pozornosť.
23. 5. 2023 16:10:21 - 16:14:31 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne, pán predseda. Milé kolegyne, milí ...
===== Ďakujem pekne, pán predseda. Milé kolegyne, milí kolegovia, ctená snemovňa, dovoľte mi, aby som v krátkosti uviedla tento návrh zákona. Preložený návrh zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády, ktoré hovorí, že budeme podporovať zvyšovanie povedomia o totalitných obdobiach slovenskej histórie. Osobitne chceme si pripomenúť tých, ktorí nebojácne 25. marca 1988 sa postavili na obranu ľudských práv a poukázať na tento významný deň slovenských dejín ako deň hrdosti.
Navrhuje sa zavedenie nového štátneho sviatku 25. marca Deň zápasu za ľudské práva, výročie Sviečkovej manifestácie. Tento rok sme si pripomenuli 35. výročie tohto dňa. 15. marec je jeden z najvýznamnejších výročí novodobých slovenských dejinách. Obyvatelia Slovenska spoločne vystúpili a žiadali dodržiavanie občianskych práv v Československu pre všetkých občanov, veriacich, aj neveriacich. V tomto ohľade je to kvalitatívne významný prelom, pretože dovtedy, kým sa robili manifestácie, tak buď to boli manifestácie neveriacich alebo manifestácie veriacich. A v tento deň sa spojila celá Československá republika, teda ľudia tí, ktorí žili na území Slovenska.
Kvalitou občianskeho odporu, šírkou záberu požiadaviek, odvahou zoprieť sa totalitnej moci a reálnym utrpením možno tento deň považovať za systémový začiatok definitívneho pádu komunistickej totality na Slovensku, ku ktorému došlo 17. novembra 1989. Zásahom štátnych bezpečnostných zložiek Verejnej bezpečnosti a štátnej bezpečnosti pri Sviečkovej manifestácii boli hrubo zasiahnuté občianske práva a slobody. Hlavne právo na slobodu zhromažďovania sa zaručenú Ústavou Slovenskej republiky z roku 1960. Mohli by sme predpokladať, tak ako pri iných právach, že v Ústave Slovenskej republiky právo na zhromažďovanie rovnako ako napríklad právo na vierovyznanie podľa vyjadrenia niektorých zodpovedných ľudí neplatili v Československu, boli v tej ústave len kvôli zahraničiu. Bol porušený aj medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý Československá socialistická republika prijala v roku 1976 a tiež boli porušené závery Helsinského aktu z roku 1975 a závery následnej Madridskej konferencie z roku 1983.
V našom zákone spoločne s kolegami navrhujeme, štátny sviatok 25. marca Deň zápasu za ľudské práva a výročie Sviečkovej manifestácie, ktoré bude štátnym sviatkom, ale nebude dňom pracovného pokoja. By som vás chcela veľmi úprimne požiadať o podporu tohto zákona a posunutie do druhého čítania. Ďakujem za pozornosť.
23. 5. 2023 16:10:21 - 16:14:31 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne, pán predseda. Milé kolegyne, milí ...
===== Ďakujem pekne, pán predseda. Milé kolegyne, milí kolegovia, ctená snemovňa, dovoľte mi, aby som v krátkosti uviedla tento návrh zákona. Preložený návrh zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády, ktoré hovorí, že budeme podporovať zvyšovanie povedomia o totalitných obdobiach slovenskej histórie. Osobitne chceme si pripomenúť tých, ktorí nebojácne 25. marca 1988 sa postavili na obranu ľudských práv a poukázať na tento významný deň slovenských dejín ako deň hrdosti.
Navrhuje sa zavedenie nového štátneho sviatku 25. marca Deň zápasu za ľudské práva, výročie Sviečkovej manifestácie. Tento rok sme si pripomenuli 35. výročie tohto dňa. 15. marec je jeden z najvýznamnejších výročí novodobých slovenských dejinách. Obyvatelia Slovenska spoločne vystúpili a žiadali dodržiavanie občianskych práv v Československu pre všetkých občanov, veriacich, aj neveriacich. V tomto ohľade je to kvalitatívne významný prelom, pretože dovtedy, kým sa robili manifestácie, tak buď to boli manifestácie neveriacich alebo manifestácie veriacich. A v tento deň sa spojila celá Československá republika, teda ľudia tí, ktorí žili na území Slovenska.
Kvalitou občianskeho odporu, šírkou záberu požiadaviek, odvahou zoprieť sa totalitnej moci a reálnym utrpením možno tento deň považovať za systémový začiatok definitívneho pádu komunistickej totality na Slovensku, ku ktorému došlo 17. novembra 1989. Zásahom štátnych bezpečnostných zložiek Verejnej bezpečnosti a štátnej bezpečnosti pri Sviečkovej manifestácii boli hrubo zasiahnuté občianske práva a slobody. Hlavne právo na slobodu zhromažďovania sa zaručenú Ústavou Slovenskej republiky z roku 1960. Mohli by sme predpokladať, tak ako pri iných právach, že v Ústave Slovenskej republiky právo na zhromažďovanie rovnako ako napríklad právo na vierovyznanie podľa vyjadrenia niektorých zodpovedných ľudí neplatili v Československu, boli v tej ústave len kvôli zahraničiu. Bol porušený aj medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý Československá socialistická republika prijala v roku 1976 a tiež boli porušené závery Helsinského aktu z roku 1975 a závery následnej Madridskej konferencie z roku 1983.
V našom zákone spoločne s kolegami navrhujeme, štátny sviatok 25. marca Deň zápasu za ľudské práva a výročie Sviečkovej manifestácie, ktoré bude štátnym sviatkom, ale nebude dňom pracovného pokoja. By som vás chcela veľmi úprimne požiadať o podporu tohto zákona a posunutie do druhého čítania. Ďakujem za pozornosť.
23. 5. 2023 16:10:21 - 16:14:31 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne, pán predseda. Milé kolegyne, milí ...
===== Ďakujem pekne, pán predseda. Milé kolegyne, milí kolegovia, ctená snemovňa, dovoľte mi, aby som v krátkosti uviedla tento návrh zákona. Preložený návrh zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády, ktoré hovorí, že budeme podporovať zvyšovanie povedomia o totalitných obdobiach slovenskej histórie. Osobitne chceme si pripomenúť tých, ktorí nebojácne 25. marca 1988 sa postavili na obranu ľudských práv a poukázať na tento významný deň slovenských dejín ako deň hrdosti.
Navrhuje sa zavedenie nového štátneho sviatku 25. marca Deň zápasu za ľudské práva, výročie Sviečkovej manifestácie. Tento rok sme si pripomenuli 35. výročie tohto dňa. 15. marec je jeden z najvýznamnejších výročí novodobých slovenských dejinách. Obyvatelia Slovenska spoločne vystúpili a žiadali dodržiavanie občianskych práv v Československu pre všetkých občanov, veriacich, aj neveriacich. V tomto ohľade je to kvalitatívne významný prelom, pretože dovtedy, kým sa robili manifestácie, tak buď to boli manifestácie neveriacich alebo manifestácie veriacich. A v tento deň sa spojila celá Československá republika, teda ľudia tí, ktorí žili na území Slovenska.
Kvalitou občianskeho odporu, šírkou záberu požiadaviek, odvahou zoprieť sa totalitnej moci a reálnym utrpením možno tento deň považovať za systémový začiatok definitívneho pádu komunistickej totality na Slovensku, ku ktorému došlo 17. novembra 1989. Zásahom štátnych bezpečnostných zložiek Verejnej bezpečnosti a štátnej bezpečnosti pri Sviečkovej manifestácii boli hrubo zasiahnuté občianske práva a slobody. Hlavne právo na slobodu zhromažďovania sa zaručenú Ústavou Slovenskej republiky z roku 1960. Mohli by sme predpokladať, tak ako pri iných právach, že v Ústave Slovenskej republiky právo na zhromažďovanie rovnako ako napríklad právo na vierovyznanie podľa vyjadrenia niektorých zodpovedných ľudí neplatili v Československu, boli v tej ústave len kvôli zahraničiu. Bol porušený aj medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý Československá socialistická republika prijala v roku 1976 a tiež boli porušené závery Helsinského aktu z roku 1975 a závery následnej Madridskej konferencie z roku 1983.
V našom zákone spoločne s kolegami navrhujeme, štátny sviatok 25. marca Deň zápasu za ľudské práva a výročie Sviečkovej manifestácie, ktoré bude štátnym sviatkom, ale nebude dňom pracovného pokoja. By som vás chcela veľmi úprimne požiadať o podporu tohto zákona a posunutie do druhého čítania. Ďakujem za pozornosť.
23. 5. 2023 10:17:11 - 10:18:52 90. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 1618 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega Dostál, ja si veľmi vážim to, že ste poňali interrupcie začiatok života a v ochranu života, práva matky, práva plodu komplexne a možno aj preto dávame do tých základných ustanovení ten bod, že tento zákon ustanovuje podmienky umelého ukončenia tehotenstva so zreteľom na ochranu ľudského života už pred narodením na ochranu života a zdravia matky a v záujme plánovaného a zodpovedného rodičovstva. Všetky tieto tri body sú rovnocenné. My nedávame pred to dieťa alebo potom matku alebo podobne. K tomu, k tým 48. hodinám čo ste hovorili, tak v para z čoho sme možno, čo sa dá aplikovať na to, že v § 6 ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti sa hovorí, že informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať. Čiže dalo by sa aj v súčasnej dobe použiť tento paragraf a riešiť interrupciu, ak sa jedná o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ale v druhom čítaní si myslím, že to treba upraviť, aby bolo jasné, že v prípade neodkladnej starostlivosti netreba čakať dva dni, v každom prípade ďakujem za vaše vysvetlenie a sa s ním stotožňujem. Ďakujem pekne.
19. 5. 2023 15:32:20 - 15:41:04 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1618 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som predstavili v pléne návrh zákona o pomoci tehotným ženám. Tento zákon sa už dvakrát prerokovával na pléna Národnej rady a ja len celkom krátko. V úvodnom slove chcem povedať hneď na začiatku, že v tomto zákone o pomoci tehotným ženám nehovoríme o potratovom zákone, nehovoríme o obmedzovaní a zákaze interrupcií a budem to znovu opakovať, koľkokrát bude potrebné. Rovnako zopakujem, že na pomoc tehotným ženám a ich rodinám nevidím vhodný čas. Ten čas je vhodný vždy a v čase krízy o to viac. Argument, že počet umelých ukončení tehotenstva nie je témou, lebo ich počet klesá, posledné štatistiky hovoria niečo iné, tiež nie je tým zásadným argumentom.
Ako hovorím posledné štatistiky hovoria o niečom inom a my máme štatistiky všetkých spôsobov, ktoré ukončia tehotenstvo. Ak chceme objektívne pomáhať a nie zakazovať, musíme mať relevantné čísla. Také čísla, ktoré nám ukážu, prečo chodia ženy na umelé ukončenie tehotenstva, čo ich k tomu vedie, ako žijú a pod. Len na základe konkrétnych údajov vieme nastoliť efektívne výstupy, teda nástroje pomoci. Podľa štatistík vidíme, že na najvyššej priečke v počte umelých ukončení tehotenstva sa ukázali alebo figurujú tretie tehotenstvá, čiže rodina, ktorá má dve deti a čaká tretie. Bez kvalitných štatistík sa nepohneme dopredu a bez nich sa nedá robiť ani efektívna prorodinná a prosociálna politika. Neviem presne, prečo tie rodiny alebo tie ženy nechceli to tretie dieťa, ale určite tak, ako v štatistikách iných krajín, tam figurujú na prvých miestach sociálne a finančné dôvody.
A zopakujem, že ak chce nejaká žena podstúpiť umelé ukončenie tehotenstva, nikto jej na to, nikto jej to na Slovensku nezakáže. Naša pomoc je smerovaná na ženy, ktoré o ňu stoja. Ako spoločnosť sa musíme postarať o ženy a vytvoriť im také podmienky, aby vedeli finančne zvládnuť výchovu svojich detí, ale, alebo aby vedeli dieťa dať do adopcie, aby nemuseli cítiť tlak svojho prostredia, či už z rodiny, zo zamestnania alebo z niečoho iného a kvôli týmto dôvodom nedokázali to dieťa porodiť a vychovať. Náš návrh reálne pomôže tým matkám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a potrebujú pomoc. Potrebujú poradiť, aby sa vedeli slobodne rozhodnúť. Nie je mysliteľné, aby zdravie ženy v ideálnom veku pre materstvo, sa nemohli rozhodnúť pre materstvo a rozhodli sa pre umelé ukončenie tehotenstva len kvôli sociálnym a finančným dôvodom.
Ja len v krátkosti zopakujem hlavné body, ktoré sú v tomto návrhu zákona.
Núdzové bývanie pre tehotné ženy v krízovej situácii. Dievčatá a ženy, ktoré v súvislosti s tehotenstvom stratili bývanie napr. boli vyhodené z domu, budú môcť využiť núdzové bývanie do veku troch rokov dieťaťa, ak sa o toto dieťa starajú. V súčasnom zákone to nie je možné. Ďalší je osobitný príspevok pri narodení dieťaťa s ťažkým život, zdravotným postihnutím. Ide o štvornásobok súčasného príspevku a tento zohľadňuje zvýšené náklady na osobnú i zdravotnú starostlivosť nutnú pre toto dieťa. Ďalším je zníženie registračného poplatku na auto 70 % v prípade, že budúci, že kupujúci rodič má tri alebo viacej detí. Zavádza sa inštitút utajeného tehotenstva. To znamená, že v posledných mesiacoch, ak sa tá žena, dievča rozhodne, mladá žena rozhodne, že to dieťa dá do adopcie, tak alebo porodí anonymne, tak tie posledné tri mesiace by celé jej okolie vedelo, že je tehotná a preto navrhujeme pracovnú neschopnosť. Navrhujeme, aby sa premenovalo umelé prerušenie tehotenstva na umelé ukončenie tehotenstva. Okrem toho, že je to požiadavka rôznych organizácii a nie len Pro-life, od 90. rokov po páde komunizmu, ale tento pojem sa uvádza aj v správe, ktorú publikoval hlavný odborník pre gynekológiu. On tiež hovorí o umelom ukončení tehotenstva. Ďalej je to výrazné rozšírenie informácii, ktoré tehotná žena dostane pri žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva. Ďalším bodom je kontrola dodržiavania procesného postupu pri realizácii umelého potratu, ktorá prejde z vyššieho územného celku na ministerstvo zdravotníctva. Ďalej ministerstvo zdravotníctva bude vere, bude výročne zverejňovať správu o potratovosti na Slovensku s návrhom ďalších opatrení, pretože sa snažíme, aby čo najviac tehotenstiev dospelo k pôrodu. Zavádza sa právo na druhú lekársku poisťovňou hradenú správu, ktorá sa zabezpečí tejto žene, ak o to požiada, opakujem, ak o to požiada, v účinnosti s ošetrujúcim lekárom. Zavádza sa zisťovanie množstva ďalšieho množstva informácií o ženách, ktoré sa rozhodli podstúpiť umelé ukončenie tehotenstva. Hovorila som, že ak chceme efektívne pomáhať, musíme mať relevantné údaje a z toho vychádza tento bod. Najčastejšou kritikou v týchto zákon, tohto návrhu zákona v tých predchádzajúcich podaniach boli dve otázky alebo dva body. A bolo to predĺženie čakacej doby 24 hodín a zavedenia reklamy, pretože sa nevedelo odlíšiť, čo je reklama a čo je informácia. Obidva tieto body z tohto návrhu zákona ...
===== V predchádzajúcich podaniach boli dve otázky alebo dva body a bolo to predĺženie čakacej doby 24 hodín a zavedenia reklamy, pretože sa nevedelo odlíšiť čo je reklama a čo je informácia. Obidva tieto body z tohto návrhu zákona vypúšťam, to znamená, že zostáva súčasná legislatíva, ktorá platí 20 rokov, a to je 48 hodín čakacia doba a reklame v tomto zákone nie je.
Milí kolegovia, ja dúfam, že tieto argumenty, ktoré som vám uviedla budú vás viesť k tomu, aby sme sa konečne v Národnej rade rozhodli pomôcť tehotným ženám.
Ďakujem pekne.
19. 5. 2023 15:32:20 - 15:41:04 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1618 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som predstavili v pléne návrh zákona o pomoci tehotným ženám. Tento zákon sa už dvakrát prerokovával na pléna Národnej rady a ja len celkom krátko. V úvodnom slove chcem povedať hneď na začiatku, že v tomto zákone o pomoci tehotným ženám nehovoríme o potratovom zákone, nehovoríme o obmedzovaní a zákaze interrupcií a budem to znovu opakovať, koľkokrát bude potrebné. Rovnako zopakujem, že na pomoc tehotným ženám a ich rodinám nevidím vhodný čas. Ten čas je vhodný vždy a v čase krízy o to viac. Argument, že počet umelých ukončení tehotenstva nie je témou, lebo ich počet klesá, posledné štatistiky hovoria niečo iné, tiež nie je tým zásadným argumentom.
Ako hovorím posledné štatistiky hovoria o niečom inom a my máme štatistiky všetkých spôsobov, ktoré ukončia tehotenstvo. Ak chceme objektívne pomáhať a nie zakazovať, musíme mať relevantné čísla. Také čísla, ktoré nám ukážu, prečo chodia ženy na umelé ukončenie tehotenstva, čo ich k tomu vedie, ako žijú a pod. Len na základe konkrétnych údajov vieme nastoliť efektívne výstupy, teda nástroje pomoci. Podľa štatistík vidíme, že na najvyššej priečke v počte umelých ukončení tehotenstva sa ukázali alebo figurujú tretie tehotenstvá, čiže rodina, ktorá má dve deti a čaká tretie. Bez kvalitných štatistík sa nepohneme dopredu a bez nich sa nedá robiť ani efektívna prorodinná a prosociálna politika. Neviem presne, prečo tie rodiny alebo tie ženy nechceli to tretie dieťa, ale určite tak, ako v štatistikách iných krajín, tam figurujú na prvých miestach sociálne a finančné dôvody.
A zopakujem, že ak chce nejaká žena podstúpiť umelé ukončenie tehotenstva, nikto jej na to, nikto jej to na Slovensku nezakáže. Naša pomoc je smerovaná na ženy, ktoré o ňu stoja. Ako spoločnosť sa musíme postarať o ženy a vytvoriť im také podmienky, aby vedeli finančne zvládnuť výchovu svojich detí, ale, alebo aby vedeli dieťa dať do adopcie, aby nemuseli cítiť tlak svojho prostredia, či už z rodiny, zo zamestnania alebo z niečoho iného a kvôli týmto dôvodom nedokázali to dieťa porodiť a vychovať. Náš návrh reálne pomôže tým matkám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a potrebujú pomoc. Potrebujú poradiť, aby sa vedeli slobodne rozhodnúť. Nie je mysliteľné, aby zdravie ženy v ideálnom veku pre materstvo, sa nemohli rozhodnúť pre materstvo a rozhodli sa pre umelé ukončenie tehotenstva len kvôli sociálnym a finančným dôvodom.
Ja len v krátkosti zopakujem hlavné body, ktoré sú v tomto návrhu zákona.
Núdzové bývanie pre tehotné ženy v krízovej situácii. Dievčatá a ženy, ktoré v súvislosti s tehotenstvom stratili bývanie napr. boli vyhodené z domu, budú môcť využiť núdzové bývanie do veku troch rokov dieťaťa, ak sa o toto dieťa starajú. V súčasnom zákone to nie je možné. Ďalší je osobitný príspevok pri narodení dieťaťa s ťažkým život, zdravotným postihnutím. Ide o štvornásobok súčasného príspevku a tento zohľadňuje zvýšené náklady na osobnú i zdravotnú starostlivosť nutnú pre toto dieťa. Ďalším je zníženie registračného poplatku na auto 70 % v prípade, že budúci, že kupujúci rodič má tri alebo viacej detí. Zavádza sa inštitút utajeného tehotenstva. To znamená, že v posledných mesiacoch, ak sa tá žena, dievča rozhodne, mladá žena rozhodne, že to dieťa dá do adopcie, tak alebo porodí anonymne, tak tie posledné tri mesiace by celé jej okolie vedelo, že je tehotná a preto navrhujeme pracovnú neschopnosť. Navrhujeme, aby sa premenovalo umelé prerušenie tehotenstva na umelé ukončenie tehotenstva. Okrem toho, že je to požiadavka rôznych organizácii a nie len Pro-life, od 90. rokov po páde komunizmu, ale tento pojem sa uvádza aj v správe, ktorú publikoval hlavný odborník pre gynekológiu. On tiež hovorí o umelom ukončení tehotenstva. Ďalej je to výrazné rozšírenie informácii, ktoré tehotná žena dostane pri žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva. Ďalším bodom je kontrola dodržiavania procesného postupu pri realizácii umelého potratu, ktorá prejde z vyššieho územného celku na ministerstvo zdravotníctva. Ďalej ministerstvo zdravotníctva bude vere, bude výročne zverejňovať správu o potratovosti na Slovensku s návrhom ďalších opatrení, pretože sa snažíme, aby čo najviac tehotenstiev dospelo k pôrodu. Zavádza sa právo na druhú lekársku poisťovňou hradenú správu, ktorá sa zabezpečí tejto žene, ak o to požiada, opakujem, ak o to požiada, v účinnosti s ošetrujúcim lekárom. Zavádza sa zisťovanie množstva ďalšieho množstva informácií o ženách, ktoré sa rozhodli podstúpiť umelé ukončenie tehotenstva. Hovorila som, že ak chceme efektívne pomáhať, musíme mať relevantné údaje a z toho vychádza tento bod. Najčastejšou kritikou v týchto zákon, tohto návrhu zákona v tých predchádzajúcich podaniach boli dve otázky alebo dva body. A bolo to predĺženie čakacej doby 24 hodín a zavedenia reklamy, pretože sa nevedelo odlíšiť, čo je reklama a čo je informácia. Obidva tieto body z tohto návrhu zákona ...
===== V predchádzajúcich podaniach boli dve otázky alebo dva body a bolo to predĺženie čakacej doby 24 hodín a zavedenia reklamy, pretože sa nevedelo odlíšiť čo je reklama a čo je informácia. Obidva tieto body z tohto návrhu zákona vypúšťam, to znamená, že zostáva súčasná legislatíva, ktorá platí 20 rokov, a to je 48 hodín čakacia doba a reklame v tomto zákone nie je.
Milí kolegovia, ja dúfam, že tieto argumenty, ktoré som vám uviedla budú vás viesť k tomu, aby sme sa konečne v Národnej rade rozhodli pomôcť tehotným ženám.
Ďakujem pekne.
19. 5. 2023 15:32:20 - 15:41:04 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1618 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Záborská, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som predstavili v pléne návrh zákona o pomoci tehotným ženám. Tento zákon sa už dvakrát prerokovával na pléna Národnej rady a ja len celkom krátko. V úvodnom slove chcem povedať hneď na začiatku, že v tomto zákone o pomoci tehotným ženám nehovoríme o potratovom zákone, nehovoríme o obmedzovaní a zákaze interrupcií a budem to znovu opakovať, koľkokrát bude potrebné. Rovnako zopakujem, že na pomoc tehotným ženám a ich rodinám nevidím vhodný čas. Ten čas je vhodný vždy a v čase krízy o to viac. Argument, že počet umelých ukončení tehotenstva nie je témou, lebo ich počet klesá, posledné štatistiky hovoria niečo iné, tiež nie je tým zásadným argumentom.
Ako hovorím posledné štatistiky hovoria o niečom inom a my máme štatistiky všetkých spôsobov, ktoré ukončia tehotenstvo. Ak chceme objektívne pomáhať a nie zakazovať, musíme mať relevantné čísla. Také čísla, ktoré nám ukážu, prečo chodia ženy na umelé ukončenie tehotenstva, čo ich k tomu vedie, ako žijú a pod. Len na základe konkrétnych údajov vieme nastoliť efektívne výstupy, teda nástroje pomoci. Podľa štatistík vidíme, že na najvyššej priečke v počte umelých ukončení tehotenstva sa ukázali alebo figurujú tretie tehotenstvá, čiže rodina, ktorá má dve deti a čaká tretie. Bez kvalitných štatistík sa nepohneme dopredu a bez nich sa nedá robiť ani efektívna prorodinná a prosociálna politika. Neviem presne, prečo tie rodiny alebo tie ženy nechceli to tretie dieťa, ale určite tak, ako v štatistikách iných krajín, tam figurujú na prvých miestach sociálne a finančné dôvody.
A zopakujem, že ak chce nejaká žena podstúpiť umelé ukončenie tehotenstva, nikto jej na to, nikto jej to na Slovensku nezakáže. Naša pomoc je smerovaná na ženy, ktoré o ňu stoja. Ako spoločnosť sa musíme postarať o ženy a vytvoriť im také podmienky, aby vedeli finančne zvládnuť výchovu svojich detí, ale, alebo aby vedeli dieťa dať do adopcie, aby nemuseli cítiť tlak svojho prostredia, či už z rodiny, zo zamestnania alebo z niečoho iného a kvôli týmto dôvodom nedokázali to dieťa porodiť a vychovať. Náš návrh reálne pomôže tým matkám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a potrebujú pomoc. Potrebujú poradiť, aby sa vedeli slobodne rozhodnúť. Nie je mysliteľné, aby zdravie ženy v ideálnom veku pre materstvo, sa nemohli rozhodnúť pre materstvo a rozhodli sa pre umelé ukončenie tehotenstva len kvôli sociálnym a finančným dôvodom.
Ja len v krátkosti zopakujem hlavné body, ktoré sú v tomto návrhu zákona.
Núdzové bývanie pre tehotné ženy v krízovej situácii. Dievčatá a ženy, ktoré v súvislosti s tehotenstvom stratili bývanie napr. boli vyhodené z domu, budú môcť využiť núdzové bývanie do veku troch rokov dieťaťa, ak sa o toto dieťa starajú. V súčasnom zákone to nie je možné. Ďalší je osobitný príspevok pri narodení dieťaťa s ťažkým život, zdravotným postihnutím. Ide o štvornásobok súčasného príspevku a tento zohľadňuje zvýšené náklady na osobnú i zdravotnú starostlivosť nutnú pre toto dieťa. Ďalším je zníženie registračného poplatku na auto 70 % v prípade, že budúci, že kupujúci rodič má tri alebo viacej detí. Zavádza sa inštitút utajeného tehotenstva. To znamená, že v posledných mesiacoch, ak sa tá žena, dievča rozhodne, mladá žena rozhodne, že to dieťa dá do adopcie, tak alebo porodí anonymne, tak tie posledné tri mesiace by celé jej okolie vedelo, že je tehotná a preto navrhujeme pracovnú neschopnosť. Navrhujeme, aby sa premenovalo umelé prerušenie tehotenstva na umelé ukončenie tehotenstva. Okrem toho, že je to požiadavka rôznych organizácii a nie len Pro-life, od 90. rokov po páde komunizmu, ale tento pojem sa uvádza aj v správe, ktorú publikoval hlavný odborník pre gynekológiu. On tiež hovorí o umelom ukončení tehotenstva. Ďalej je to výrazné rozšírenie informácii, ktoré tehotná žena dostane pri žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva. Ďalším bodom je kontrola dodržiavania procesného postupu pri realizácii umelého potratu, ktorá prejde z vyššieho územného celku na ministerstvo zdravotníctva. Ďalej ministerstvo zdravotníctva bude vere, bude výročne zverejňovať správu o potratovosti na Slovensku s návrhom ďalších opatrení, pretože sa snažíme, aby čo najviac tehotenstiev dospelo k pôrodu. Zavádza sa právo na druhú lekársku poisťovňou hradenú správu, ktorá sa zabezpečí tejto žene, ak o to požiada, opakujem, ak o to požiada, v účinnosti s ošetrujúcim lekárom. Zavádza sa zisťovanie množstva ďalšieho množstva informácií o ženách, ktoré sa rozhodli podstúpiť umelé ukončenie tehotenstva. Hovorila som, že ak chceme efektívne pomáhať, musíme mať relevantné údaje a z toho vychádza tento bod. Najčastejšou kritikou v týchto zákon, tohto návrhu zákona v tých predchádzajúcich podaniach boli dve otázky alebo dva body. A bolo to predĺženie čakacej doby 24 hodín a zavedenia reklamy, pretože sa nevedelo odlíšiť, čo je reklama a čo je informácia. Obidva tieto body z tohto návrhu zákona ...
===== V predchádzajúcich podaniach boli dve otázky alebo dva body a bolo to predĺženie čakacej doby 24 hodín a zavedenia reklamy, pretože sa nevedelo odlíšiť čo je reklama a čo je informácia. Obidva tieto body z tohto návrhu zákona vypúšťam, to znamená, že zostáva súčasná legislatíva, ktorá platí 20 rokov, a to je 48 hodín čakacia doba a reklame v tomto zákone nie je.
Milí kolegovia, ja dúfam, že tieto argumenty, ktoré som vám uviedla budú vás viesť k tomu, aby sme sa konečne v Národnej rade rozhodli pomôcť tehotným ženám.
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->