Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
22. 6. 2022 11:25:02 - 11:40:22 66. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šipoš, Michal (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
63.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, milí kolegovia, kolegyne, poslanecký klub OĽANO považuje pomoc rodinám prostredníctvom prorodinného balíka z dielne ministra financií za rozumnú, systémovú a opodstatnenú vec. Najmä v čase zdražovania, v týchto časoch, ktoré vidíme, čo sa deje nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Poslanecký klub OĽANO preto opätovne podporí rodiny s deťmi, k čomu vyzývame aj ostatných poslancov a poslankyne. Ďakujem veľmi pekne.
10. 5. 2022 11:11:58 - 11:12:59 65. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia 2 Tlač 874 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šipoš, Michal (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem pekne, pán predseda. Na základe dohody troch koaličných poslaneckých klubov – OĽANO, SaS a SME RODINA – žiadam zaradiť do programu parlamentnú tlač 781, je to zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí, za parlamentnú tlač 857, to je novela Trestného zákona. Potom vyradiť z programu parlamentnú tlač 874, ústavný zákon, európske záležitosti, a parlamentnú tlač 931, to je rokovací poriadok parlamentu, a presunúť ich na najbližšiu riadnu schôdzu parlamentu.
Za ďalšie zaradiť parlamentné tlače v tomto poradí: tlač 840, novela zákona o potravinách, následne tlač 929, príspevok pri narodení dieťaťa, následne tlač 852, novela Zákonníka práce, sezónne práce, následne tlač 762, mediálny zákon, následne 898, zákon o publikáciách a na záver 857, novela Trestného zákona na koniec schôdze.
Odôvodnenie: cieľom je zefektívniť priebeh nadchádzajúcej schôdze (smiech v sále) Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem.
4. 5. 2022 10:12:05 - 10:15:22 65. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 828 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šipoš, Michal (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
59.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 828, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1204 z 1. februára 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre obranu a bezpečnosť. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
– ústavnoprávny výbor uznesením č. 454 z 9. marca 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi,
– výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 290 z 10. marca 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi,
– výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 137 z 10. marca 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi,
– výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 136 zo 14. marca 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1, 2 a 3 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 148 dňa 25. apríla 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
3. 5. 2022 8:55:02 - 9:09:57 65. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šipoš, Michal (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, v mene troch poslaneckých klubov OĽANO, SaS, SME RODINA podávam tento procedurálny návrh, aby sa bodom 7 žiadosť Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 1010, pokračovalo dnes od deviatej hodiny až do jeho prerokovania a aby sa rokovalo aj po 19. hodine s tým, že tento bod bude mať prednosť pred termínovanými bodmi a po jeho prerokovaní sa nanovo určí termínovanie jednotlivých bodov, ktoré v dôsledku prednostného prerokovania tlače 1010 neboli prerokované. Po prerokovaní bodu 7, tlač 1010, sa bude pokračovať bodom 64, návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Lukáča a Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o trinástom dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 914, a následne bude rokova... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
22. 3. 2022 17:07:38 - 17:07:53 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šipoš, Michal (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne. Pán predseda, na základe dohody troch poslaneckých klubov OĽANO, SaS, SME RODINA navrhujeme presunúť zákon o potravinách, to je tlač 840 na aprílovú schôdzu.
16. 2. 2022 17:14:30 - 17:14:47 55. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní 2 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šipoš, Michal (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ja chcem len uistiť všetkých poslancov v tejto sále, že poslanci za poslanecký klub OĽANO dodržujú všetky platné pravidlá a keď majú nejaký problém, nech si naštudujú vyhlášky, aby vedeli, ako to funguje. Ďakujem pekne.
16. 2. 2022 16:25:48 - 16:29:18 55. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 871 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šipoš, Michal (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ja chcem len uistiť všetkých poslancov v tejto sále, že poslanci za poslanecký klub OĽANO dodržujú všetky platné pravidlá a keď majú nejaký problém nech si naštudujú vyhláška aby vedeli ako tu funguje. Ďakujem pekne.
15. 2. 2022 11:07:30 - 11:07:50 55. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 265 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šipoš, Michal (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne, pán predseda. Na základe dohody troch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA, SaS podávam procedurálny návrh, v ktorom navrhujem presunúť hlasovanie novely zákona č. 578/2004 Z. z. Je to zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, číslo parlamentnej tlače 758 na zajtra o sedemnástej hodine. Ďakujem.
9. 2. 2022 11:25:03 - 11:40:23 55. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 879 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šipoš, Michal (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne a kolegovia podpísanie zmluvy o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými považujeme v hnutí OĽANO za zodpovedný krok smerom k posilňovaniu európskej bezpečnostnej politiky ako aj obranyschopnosti Slovenskej republiky. Predmetnú obrannú zmluvu podpísalo 23 z 29 členských štátov NATO vrátane našich susedných krajín Poľska a Maďarska. Či ďalších štátov na východnej hranici. Táto obranná zmluva žiadnym spôsobom neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť Slovenskej republiky ako sa snaží ľudí oklamať opozícia na čele so Smerohlasom a fašistami. Poslanecký klub OĽANO preto bude hlasovať za prijatie obrannej dohody s USA. (Potlesk.)
1. 2. 2022 16:42:35 - 16:54:05 55. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 736 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šipoš, Michal (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
157.
Navrhujem hlasovať o tomto bode návrhu o sedemnástej dnes.
1. 2. 2022 16:38:52 - 16:41:58 55. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 736 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šipoš, Michal (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
151.
Ďakujem veľmi pekne.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, tlač 736, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 1148 z 2. decembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol zákon, návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledujúce stanoviská:
ústavnoprávny výbor uznesením č. 428 z 27. januára 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom;
výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 277 z 31. januára 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom;
výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 130 z 27. januára 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. spoločnej správy vyplynul jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať o jednom bode zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 135 zo dňa 1. februára 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
1. 2. 2022 16:07:19 - 16:08:49 55. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 828 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šipoš, Michal (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
131.
Ďakujem pekne.
Vážené pane poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona, tlač 828. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte prosím všeobecnú rozpravu.
14. 12. 2021 17:48:43 - 17:48:52 51. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní 2 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šipoš, Michal (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem pekne. Tak ja to uzavriem za najväčší poslanecký klub tejto snemovne. Poslanci hnutia OĽANO budú hlasovať za všetky reformné zákony na tejto schôdzi, ktoré Slovensko po dvanástich rokoch drancovania SMER-u a jeho kumpánov potrebuje ako soľ.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
9. 12. 2021 11:25:36 - 11:26:30 51. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šipoš, Michal (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
!!! VYMAZAŤ nadbytočný rámček !!!
9. 12. 2021 11:25:27 - 11:25:36 51. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šipoš, Michal (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem pekne, pán predseda, ja by som tiež chcel dať stanovisko za poslanecký klub OĽANO.
Dámy a páni, vážení kolegovia, poslanci hnutia OĽANO podporia tento návrh zákona, ktorý pomôže najohrozenejšej skupine ľudí nad 60 rokov, ktorý pomôže odbremeniť naše nemocnice a ktorý zároveň pomôže aj našej ekonomike, ktorá je zasiahnutá pandémiou koronavírusu. V poslaneckom klube OĽANO sme presvedčení, že prijatím tohto zákona odvrátime veľké množstvo zbytočných úmrtí.
Keďže ochranu života pokladáme v našom hnutí za absolútnu prioritu, zároveň prosím všetkých kolegov, aby tento zákon podporili. S touto prosbou sa takisto obraciame aj na opozičných kolegov a najmä samozvaných tzv. sociálnych demokratov, ktorí majú plné ústa rozdávania peňazí, žiaľ, len vtedy, keď sú v opozícii.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
2. 12. 2021 9:05:36 - 9:07:08 51. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šipoš, Michal (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
5.
Ďakujem veľmi pekne.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona (tlač 736).
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore 31. januára 2022 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
1. 12. 2021 18:19:40 - 18:23:16 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní 2 Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šipoš, Michal (OĽANO) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
43.
Ďakujem pekne, tak ja len skúsim v skratke sa ešte vyjadriť ku všetkým kolegom, kolegyniam, ktorí sa vyjadrili alebo ktorí sú ešte v tomto čase na schôdzi, tak chcem veľmi pekne poďakovať. Čo sa týka, čo sa týka možno aj vystupujúcich, ktorí vystúpili v rozprave, ja si vážim každého jedného človeka názor.
Čo sa týka pána Kotlebu, tak on tu spomínal, že Slovensko je už lokajom Európskej únie, my už sme tu úplne v područí a všetko nás tu organizujú nejakí západní agenti a neviem čo všetko ešte možné narozprávali v minulosti a stále to hovoria svojim voličom. Pravidelne im posielajú noviny, kde píšu množstvo klamstiev, množstvo výmyslov, dokonca už ani neviem, ktorý rok organizujú tu petíciu, a to referendum za vystúpenie z Európskej únie. Neviem, ako ste na tom s tými podpismi, či už máte dosť, ale vďaka tomu, že my sme dnes demokratický Európsky štát, aj vďaka tomu pán Kotleba tu dnes môžte byť, aj vaši kolegovia, ste zvolení, zastupujete nejakých svojich voličov.
Takisto vďaka tomu, že sme lokajmi, ako hovoríte, ja hovorím, že sme demokratická krajina, ste mohli byť zvolený za župana, mohli ste ukázať, aký ste dobrý župan, ako ste tam perfektne vládli. Potom na ďalšie voľby vás už nezvolili a toto, tomu sa hovorí demokracia. To, že tu dnes môžte byť, ste volený, môžte si rozprávať svoje názory, že sa vám páči možno ten bieloruský režim, ten Lukašenko, toto je demokracia a ja som rád, že každý z nás sa tu môže slobodne vyjadriť, len mali by sme hovoriť pravdu a nemali by sme klamať, nemali by sme zavádzať a tá situácia na tej hranici je fakt taká vážna, že, že to, ako spomínali moji kolegovia, že ten režim Lukašenkov vyslovene zneužíva bezbranných nevinných chudobných ľudí na to, že im vymýšľa alebo sľubuje im svetlé zajtrajšky a nakoniec ich postavia na hranicu a vytláčajú ich do v tomto prípade do Poľska, do Litvy, do Lotyšska. Čiže toto je na tomto zvrátené.
A zvrátene na tom bieloruskom režime je to, že tam napríklad Sviatlana Cichanovská, ktorá tu aj na Slovensku bola, rozprávala, ako tam funguje, tam to nefunguje, tak ako tu, že tuná by ona mohla prísť a si v bieloruskom parlamente takto pekne rozprávať, hovoriť si svoje názory, jednoducho ona bola, tam boli hrubo porušené demokratické práva, jednoducho nebola zvolená za prezidentku, aj keď všetci sme videli, aká tá situácia tam je a jednoducho, bohužiaľ, jednoducho nebola zvolená, mala smolu. Takto to funguje v Bielorusku momentálne, a to že vy tam, to že vy tam dávate nejaký alebo chceli by ste dať nejaký doplnok, že všeobecne o migrácií by ste chceli, aby tam bolo, že nezáleží akí migranti, kde, kto, akej hranici. My sa bavíme konkrétne o bielorusko-poľsko-lotyšsko-litovskej hranici, čiže toto je vyslovene zamerané na to. A keď chcete prijať nejaký doplňujúci návrh, je to váš demokratická možnosť, získajte väčšinu v pléne, keď máte dostatok, zahlasujú za to a presadíte to.
Ďakujem všetkým poslancom za podporu. Verím, že zajtra o jedenástej, predpokladám, budeme o tom hlasovať a že vyjadríme solidaritu a podporu tak Poľsku, Litve, Lotyšsku ako aj ostatným demokratickým krajinám. Pretože táto hranica je aj našou hranicou.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
1. 12. 2021 17:42:37 - 17:45:42 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní 2 Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šipoš, Michal (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.
Vážené kolegyne, kolegovia, milí poslanci, poslankyne, dovoľte mi, aby som predniesol uznesenie k návrhu Rady Slovenskej republiky, v ktorej sa deklaruje územnosť hraníc Európskej únie a taktiež opisuje sa tam situácia, ktorú zažívame momentálne v týchto časoch, resp. zažívajú naši, naši partneri hlavne Poľsko, Lotyšsko a Litva.
V roku 2021 sa začíname stretávať s novým fenoménom krízy hraníc a s tým súvisiace nelegálne migrácie a celkovou napätou situáciou na východnej hranici Európskej únie medzi Poľskom, Litvou, Lotyšskom a Bieloruskom. Návrh uznesenia predkladajú poslanci Národnej rady na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú znepokojení z dôvodu hybridného útoku bieloruského režimu formou umelého vyvolania migračného tlaku voči našim partnerom v Európskej únii a spojencom v Severoatlantickej aliancii. Konanie bieloruského režimu podľa predkladateľov ohrozuje spoločnú Schengenskú hranicu a je v rozpore s medzinárodnými záväzkami Bieloruska.
Uznesením chcem vyjadriť za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky plnú solidaritu a silnú podporu Poľsku, Litve a Lotyšsku, našim partnerom v Európskej únii a spojencom Severoatlantickej aliancii pri zvládaní tohto hybridného útoku na vonkajšej hranici Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Rovnako tiež podporujeme opatrenia Poľska, Litvy a Lotyšska na zabezpečenie ochrany hraníc s cieľom čeliť tomuto hybridnému útoku, predchádzať vzniku nových krízových situácií, či prevencie nelegálnej migrácie smerujúcej do Európskej únie a ďalších hybridných hrozieb.
Je nám ľúto a vyslovujeme znepokojenie nad opakovanými a vytrvalými útokmi zo strany Bieloruska so snahou o destabilizáciu regiónu a vyjadrujeme ľútosť nad konaním štátov, ktoré zneužívajú ľudí z tretích krajín ako rukojemníkov. Tiež odsudzujeme kroky bieloruskej strany vrátane stupňovania násilia zneužívania ilegálnej migrácie na politické účely s cieľom umelého vyvolania politického tlaku na Európsku úniu a jej členské štáty, deštrukciu politiky bieloruského režimu, ako aj hybridných útokov na vonkajšej hranici Európskej únie a proti jej členským štátom, vytváraním nových migračných trás a ambíciou destabilizovať demokratické spoločenstvo európskych krajín. Preto vyzývame bieloruské politické vedenie na dodržiavanie demokratických princípov tak, aby sa urýchlene skončilo zneužívanie bezbranných ľudí v núdzi pre presadzovanie politických cieľov voči susedným krajinám a vyzývame ho na okamžité skončenie mimoriadnej vypätej situácie na východnej hranici Európskej únie. Ďakujem, pán predseda, skončil som.
30. 11. 2021 17:10:15 - 17:10:37 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šipoš, Michal (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
133.
Ďakujem pekne, pán predseda. V mene troch poslaneckých klubov OĽANO, SaS, SME RODINA žiadame zaradiť nový bod programu, a to je uznesenie Národnej rady o situácii na vonkajších hraniciach Európskej únie s Bieloruskom, s termínom prerokovania zajtra 1. 12. 2021 o 18.00 h.
23. 11. 2021 14:41:58 - 14:42:57 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šipoš, Michal (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
33.
Ďakujem pekne, pán predseda.
Ja by som tiež chcel požiadať o zmenu návrhu programu. Na základe návrhu troch poslaneckých klubov OĽANO, SaS, SME RODINA navrhujeme, aby po prvé, sa číslo parlamentnej tlače 658, jedná sa o školské zdravotné sestry a zákony z oblasti zdravotníctva, číslo parlamentnej tlače 704, 705 a 758, zaradili na koniec programu schôdze pred bod 74 programu, a to je kategorizácia liekov, číslo parlamentnej tlače 706.
Po druhé, navrhujeme, aby sa o čísle parlamentnej tlače 667, jedná sa o lesné kluby, hlasovalo až na konci schôdze, to je po hlasovaní o čísle parlamentnej tlače 706, aktuálne 74. bod programu tejto schôdze.
Po tretie, aby sa prerokovanie čísla parlamentnej tlače 690, verejné vodovody a kanalizácie, termínovali na štvrtok 25. 11. ihneď po hodine otázok.
A po štvrté, aby sa prerokovanie čísla parlamentnej tlače 440, 547, 686 a 736, sú to vládne návrhy z ministerstva vnútra, termínovali na štvrtok 2. 12. od 9.00 hod.
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->