Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 5. 2023 14:55:12 - 14:55:43 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Dobre super, ďakujem veľmi pekne pán minister. Ja mám teda ešte takú podotázku, Vieme, že časť peňazí taká najväčšia bola určená na Rászochy
===== Dobre, dobre, dobre super. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Ja mám teda ešte takú podotázku. Vieme, že časť peňazí taká najväčšia bola určená na Rázsochy. Vieme, v akom stave sú Rázsochy, teda v akom skôr nie sú ako sú a teda ja sa chcem opýtať, či tieto peniaze ministerstvo vie potom presunúť na nemocnice kategórie štyri. Či sa s tým ráta. Štátne nemocnice.
25. 5. 2023 14:55:12 - 14:55:43 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Dobre super, ďakujem veľmi pekne pán minister. Ja mám teda ešte takú podotázku, Vieme, že časť peňazí taká najväčšia bola určená na Rászochy
===== Dobre, dobre, dobre super. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Ja mám teda ešte takú podotázku. Vieme, že časť peňazí taká najväčšia bola určená na Rázsochy. Vieme, v akom stave sú Rázsochy, teda v akom skôr nie sú ako sú a teda ja sa chcem opýtať, či tieto peniaze ministerstvo vie potom presunúť na nemocnice kategórie štyri. Či sa s tým ráta. Štátne nemocnice.
25. 5. 2023 14:55:12 - 14:55:43 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Dobre super, ďakujem veľmi pekne pán minister. Ja mám teda ešte takú podotázku, Vieme, že časť peňazí taká najväčšia bola určená na Rászochy
===== Dobre, dobre, dobre super. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Ja mám teda ešte takú podotázku. Vieme, že časť peňazí taká najväčšia bola určená na Rázsochy. Vieme, v akom stave sú Rázsochy, teda v akom skôr nie sú ako sú a teda ja sa chcem opýtať, či tieto peniaze ministerstvo vie potom presunúť na nemocnice kategórie štyri. Či sa s tým ráta. Štátne nemocnice.
25. 5. 2023 14:55:12 - 14:55:43 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Dobre super, ďakujem veľmi pekne pán minister. Ja mám teda ešte takú podotázku, Vieme, že časť peňazí taká najväčšia bola určená na Rászochy
===== Dobre, dobre, dobre super. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Ja mám teda ešte takú podotázku. Vieme, že časť peňazí taká najväčšia bola určená na Rázsochy. Vieme, v akom stave sú Rázsochy, teda v akom skôr nie sú ako sú a teda ja sa chcem opýtať, či tieto peniaze ministerstvo vie potom presunúť na nemocnice kategórie štyri. Či sa s tým ráta. Štátne nemocnice.
17. 5. 2023 15:47:03 - 15:48:42 90. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem za slovo.
Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej radyP etry Krištúfkovej, Igora Kašpera, Ľudovíta Gogu, Zuzany Šebovej a Adriány Pčolinskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a o munícii v znení neskorších predpisov a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, tlač 1525. V súlade s § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
17. 5. 2023 15:25:04 - 15:25:04 90. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1546 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (tlač 1546). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
17. 5. 2023 15:23:11 - 15:25:11 90. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1546 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem za slovo.
=====
17. 5. 2023 14:47:45 - 14:49:16 90. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1621 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1621). V súlade s § 83 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa záležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby Národná rada sa po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Pán predsedajúci, otvorte, prosím rozpravu.
23. 3. 2023 14:40:07 - 14:40:07 88. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
35.
Ďakujem veľmi pekne.
Takže môžme podať návrh zákona, pani ministerka? Podporujete to?
23. 3. 2023 11:10:02 - 11:25:22 88. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem. Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
23. 3. 2023 11:10:02 - 11:25:21 88. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem, pán predseda.
Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
22. 3. 2023 18:17:12 - 18:18:57 88. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
113.
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Petra Kremského a Igora Matoviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1500). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada sa po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
22. 3. 2023 17:59:30 - 18:01:10 88. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
101.
Ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Petra Kremského a Mareka Krajčího na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (tlač 1489). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
22. 3. 2023 9:10:20 - 9:12:00 88. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil ako spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o transformácii Technického skúšobného ústavu Piešťany, štátny podnik na akciovú spoločnosť a o doplnení zákona č. 111/1990 Z. z. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, tlač 1469. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
16. 3. 2023 9:51:46 - 9:52:01 88. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1395 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem všetkým za faktické poznámky. Ďakujem všetkým tým, ktorí podporia tento zákon, a pánovi Sujovi dodatočne odpoviem na akékoľvek otázky v súkromí. Ďakujem.
16. 3. 2023 9:46:33 - 9:49:02 88. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1395 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem. Ako som povedal v úvodnom slove prednesiem a odôvodním pozmeňovací návrh k tomuto návrhu zákona.
Jeho obsahom sú štyri body, ktoré precizujú text zákona. V tomto som sa stotožnil s odborom legislatívy a aproximácie práva.
V bode 1 ide o úpravu textu tak, aby bolo zrejmé, že taxatívny výpočet mestských častí bude uvedený v štatúte mesta Košice a na vytvorené zrušenie alebo zlúčenie alebo rozdelenie mestských častí sa už nebude vyžadovať zmena zákona v Národnej rade Slovenskej republiky, ale len zmena štatútu.
Body 2 a 3 sú len technicko-legislatívne úpravy.
Ďalej v bode 4 sa navrhuje doplniť prechodné ustanovenie a ods. 2, ktorým sa upravuje, že po nadobudnutí účinnosti tohto zákona a vypustení prílohy zákona, v ktorej sú vymenované mestské časti, ostatnú mestské časti tak, ako sú upravené v prílohe až do momentu, kým samospráva mesta nerozhodne inak.
Prečítam teda pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Libu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Libu, Vojtecha Tótha, Erika Ňarjaša a Jaroslava Karahutu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, tlač 1395.
1. V čl. I v bode 1 § 3 ods. 2 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová "uvedené v štatúte".
2. V čl. I sa vypúšťa bod 2.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I sa za bod 10 vkladá bod 11, ktorý znie:
"11. V § 18 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú tieto slová "ak tento zákon neustanovuje inak".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I bod 11 znie:
"11. Za § 27d sa vkladá § 27e, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 27 e) prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023
1. mestské zastupiteľstvo vykoná zmeny štatútu podľa tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona,
2. mestské časti podľa zákona účinného do 30. apríla 2023 sú mestskými časťami podľa tohto zákona.
Ďakujem. Skončil som.
16. 3. 2023 9:40:50 - 9:42:13 88. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1395 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážení prítomní poslanci, poslankyne, dovoľte mi odôvodniť návrh na zmenu zákona Slovenskej národnej rady o meste Košice.
Cieľom tejto navrhovanej zmeny je úprava a zjednodušenie procesu, ktorým môže dôjsť k budúcej zmene usporiadaní mestských častí v Košiciach. Už v prvom čítaní som pri uvádzaní návrhu povedal, že počet a rozdelenie mestských častí v meste Košice je veľmi nerovnomerný. Vo výsledku to napríklad znamená, že až tri mestské časti v meste Košice majú menej ako 1 000 obyvateľov, pričom najväčšia mestská časť Západ má až 40 000 obyvateľov. Napriek týmto nepomerom musí mať každá mestská časť prirodzene vlastnú samosprávu, starostov, úrady i miestne zastupiteľstvá.
Týmto návrhom zákona nebudeme meniť počet mestských častí ani sa o nich nijako rozhodovať. Účelom novely je presunutie rozhodovania o samosprávnom usporiadaní v meste Košice z celoštátnej úrovne, teda z úrovne Národnej rady na hlavného nositeľa samosprávy v meste Košice a posilniť kompetenciu mestského zastupiteľstva v Košiciach. Práve to je totiž hlavným nositeľom samosprávy na území mesta Košice a mestské časti majú podľa zákona de facto len odvodenú samosprávu.
V rozprave chcem predniesť pozmeňujúci návrh, ktorý precizuje niektoré body po dohode s odborom legislatívy a aproximácie práva. Do rozpravy sa preto hlásim ako prvý.
Ďakujem.
9. 2. 2023 9:56:09 - 9:58:57 83. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážení prítomní poslanci, poslankyne, dovoľte mi predložiť návrh zákona Národnej rady o meste Košice. Ide o zákon 401/1990 Zb. o meste Košice.
Podľa prílohy zákona o meste Košice tvorí mesto Košice 22 mestských častí. Cieľom navrhovanej zmeny zákona o meste Košice je úprava a zjednodušenie procesu, ktorým môže dôjsť k budúcej zmene k usporiadaniu mestskej časti v Košiciach.
Zákon o meste Košice vznikol v roku 1990 a poslanci vtedy nariadením zhora určili až 22 mestských častí. Keď sa vo výsledku dnes pozrieme na aktuálne čísla, nájdeme, že až tri mestské časti v meste Košice majú menej ako tisíc obyvateľov, pričom najväčšia mestská časť Západ má až 40-tisíc obyvateľov. Napriek týmto nepomerom musí mať každá mestská časť, prirodzene, vlastnú samosprávu, starostov, úrady a miestne zastupiteľstvá.
Týmto návrhom nechceme meniť počet mestských častí ani o nich rozhodovať. Účelom zmeny zákona je presunutie rozhodovania o samosprávnom usporiadaní v meste Košice z celoštátnej úrovne, teda z Národnej rady, na hlavného nositeľa samosprávy v meste Košice a posilniť kompetenciu mestského zastupiteľstva v Košiciach. Práve to je totiž hlavným nositeľom samosprávy na území mesta Košice a mestské časti majú podľa zákona de facto len odvodenú samosprávu.
Podľa dnešného stavu môže mestské zastupiteľstvo zlúčiť mestské časti, ale následne môže dotknutá mestská časť usporiadať miestne referendum a túto zmenu zablokovať. Keďže, prirodzene, vždy bude existovať záujem zachovať si svoju malú mestskú časť a jej orgány, táto možnosť veta predstavuje s veľkou, vysokou pravdepodobnosťou nerealizovateľný spôsob zníženia počtu mestských častí. V tomto novom návrhu preto možnosť blokácie referendom vypúšťame a rozhodnutie mestského zastupiteľstva bude mať možnosť zastaviť rada starostov, ktorému sa umožňuje využiť právo veta uznesením mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo následne bude oprávnené prelomiť zamietavé stanovisko rady starostov a to vyššou kvalifikovanou väčšinou, trojpätinovou všetkých poslancov zastupiteľstva.
Záverom chcem spomenúť, že obdobný návrh tu už bol aj v minulosti prostredníctvom vtedajšieho primátora mesta Košice Richarda Rašiho. Vnímam, že otázka úpravy mestských častí v Košiciach by nemala byť predmetom koalično-opozičných hádok, ale vecou odbornosti a zdravého rozumu. Spolu s ďalšími poslancami sme sa preto rozhodli tento návrh zákona opäť podať a skúsiť si preňho nájsť v parlamente dostatočnú podporu, čo sa pri minulom návrhu, bohužiaľ, nepodarilo.
Ďakujem pekne.
9. 11. 2022 9:25:03 - 9:25:03 75. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1284 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, predkladám informáciu Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti o výsledku prerokovania návrhu na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, tlač 1274. Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1332 zo 17. októbra 2022 pridelil návrh na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie na prerokovanie výboru pre hospodárske záležitosti s tým, že Národnej rade podá informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 27. októbra 2022 a prijal uznesenie č. 360. Vo svojom uznesení výbor vyjadril súhlas s návrhom vlády na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, tlač 1274 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 zákona č. 443/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky zvoliť Petra Kubov, Kuboviča za predsedu Úradu vlády, Úradu pre verejné obstarávanie na päťročné funkčné obdobie odo dňa nasledujúceho po vykonaní voľby v Národnej rade Slovenskej republiky. Navrhol verejné hlasovanie použitím technického zariadenia v rokovacej sále v súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov zo 17. jún 2011. Informácia výboru pre hospodárske záležitosti o prerokovanie návrhu na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie vrátane návrhu uznesenia Národnej rady bola schválená uznesením výboru č. 361 z 27. októbra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som informoval o výsledku rokovania výboru a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
25. 10. 2022 15:55:08 - 15:55:08 75. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1111 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Liba, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Kataríny Hatrákovej a Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1111, v druhom čítaní.
Národná rada uznesením číslo 1603 z 21. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 611 z 14. októbra 2022 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 345 z 18. októbra 2022. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 4 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 346 z 18. októbra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->