Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
3. 2. 2023 11:16:09 - 11:18:09 83. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1349 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
1. 2. 2023 18:50:09 - 18:59:55 83. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1297 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán minister, ja samozrejme vítam zjednotenie tohto systému aj pod číslom 112 tak ako je to v iných krajinách, ale rada by som otvorila v tejto súvislosti ešte jednu tému a mrzí ma, že sa nám nepodarilo v tomto duchu pripraviť pozmeňovací návrh. Týka sa to problematiky vodnej záchrannej služby, ale chcem to pri tejto príležitosti , pri takej veľkej zmene zákona ako teraz vlastne ju predkladáte, prezentujete, tak rada by som túto problematiku otvorila s tým, že by sme, máme ambíciu sa s rezortom stretnúť a vyriešiť problematiku vodnej záchrannej služby a by som teraz chcela aj povedať ten apel, že prečo je to dôležité. Iste si pamätáte pred viac ako 30 rokmi na veľké nešťastie, tragédiu, ktorá sa stala na Zemplínskej Šírave, kedy v krátkom čase došlo k veľkej prudkej zmene počasia a viacero, najmä tých bicyklov vodných odfúklo na šíru plochu, na týchto bicykloch boli rodiny s malými deťmi od dosť aj malých po tínedžerov a to nešťastie, ktoré sa stalo, bolo, že aj vďaka tomu, že tam nebola vodná záchranná služba, tak malo veľmi tragické následky, hoci plavčíci, ktorí boli na brehu, urobili čo sa dalo, tak napriek tomu došlo k veľkým stratám na životoch aj stratám v rámci rodín.
Práve pri tejto príležitosti takto možno sú to dva roky dozadu, sme mali stretnutie na Zemplínskej Šírave, kde , ktoré zvolali občianske združenie Šíravania, ktorí sa zapodievajú touto problematikou a už dlhodobo sa snažia poukázať na to, že vodná záchranná služba vymizla z našich vodných plôch. Netýka sa to, teraz nehovorím o plavčíkoch,. ktorí sú povinní v rámci zákona o verejnom zdravotníctve povinní byť na tých verejných plážach, ktoré prevádzkujú ako kúpaliská, ale vodnú záchrannú službu, ktorá poskytuje, by mala poskytovať záchranu ľuďom, ktorí sa nachádzajú na otvorených vodných plochách, kde je veľká kumulácia obyvateľstva. To znamená, to sú tí ľudia, ktorí sa nachádzajú, plavia sa po tých otvorených plochách na rôznych plavidlách, poťažmo sú aj takí, ktorí si trúfnu ich preplávať z jednej strany na druhú, ale faktom je, že aj títo ľudia, ktorí majú, sú najmä držitelia nejakých vodných plavidiel, aj si platia rôzne poplatky za prevádzkovanie týchto plavidiel, ak sa im niečo stane na tejto vodnej ploche, tak nemajú koho zavolať a dočkať sa vodnej záchrannej služby.
Dala som si robiť aj parlamentnú štúdiu o tom ako funguje v iných krajinách . Samozrejme tá otázka vždy skončila v rôznych debatách na financiách, že kto by takúto službu financoval, lebo je predpoklad, že vodná záchranná služba je sezónnou záležitosťou najmä v jarných, letných, možno teplejších jesenných mesiacoch. No v súčasnosti už aj s prichádzajúcou klimatickou zmenou to oteplenie je čoraz viacej a stretávame aj s tým, že aj mnohí ľudia aj v zimných mesiacoch vodné plochy využívajú. Čiže tá, aj ten dôvod, pre ktorý sme s tým, s ambíciou s pozmeňovacím návrhom do tohto vládneho návrhu ešte neprišli, lebo sme nemali dostatočne vyriešenú túto problematiku. Je to rôzne. Niekde vodná záchranná služba je pod Červeným krížom, aj u nás je sekcia pod Slovenským Červeným krížom ako vodná záchranná služba, týka sa to aj plavčíkov a podobne. To, čo vlastne je naša ambícia je, aby zložka tak ako bola v minulosti a zanikla myslím v roku 2009 a fungovala pod rezortom ministerstva zdravotníctva, proste ako zmizla z vyhlášky, ktorá ju definovala malou novelou zákona, tak je ambícia, aby sa vytvorila nanovo a bola súčasťou integrovaného záchranného ...
===== v roku 2009 a fungovala pod rezortom ministerstva zdravotníctva, proste ako zmizla z vyhlášky, ktorá ju definovala malou novelou, novelou zákona, tak je ambícia, aby sa vytvorila nanovo a bola súčasťou integrovaného záchranného systému, samozrejme nie na každej vodnej ploche, ale na tých, ktoré sú vytipované ako veľkou, veľká koncentrácia, kde sa takéto príhody aj náhle zmeny počasia môžu stať. Je to ako Zemplínska Šírava, Domaša, Oravská priehrada, Senecké jazerá, Zlaté piesky, asi osem vodných plôch, ktoré sú takto vytipované aj z pohľadu toho, toho širokého využívania. Tá ambícia bola taká, že tá vodná záchranná služba by mala svoje vybudované stanovištia na týchto vybraných vodných plochách s príslušným vybavením, to znamená kľúčový je ten motorový čln, ktorý nemôže byť hocijaký. Napr. aj v súčasnosti na Zemplínskej Šírave existuje napr. štátni policajti, ktorí tam hliadkujú a dohliadajú práve na bezpečnosť, ale skôr z pohľadu bezpečnosti prevádzkovania rôznych motorových člnov, či ich nešoférujú, alebo teda neriadia kapitáni pod vplyvom alkoholu, alebo skôr dodržiavajú taký verejný poriadok, ale tieto ich člny napr. nie sú uspôsobené na vyťahovanie topiacich sa ľudí. Lebo tá prax, žiaľ, dnes je už taká, že keď aj dôjde k nešťastiu, niekto sa topí, tak už potom prídu hasiči, ale oni už, žiaľ, hľadajú iba dohľadávajú utopených ľudí v týchto vodných plochách a my potrebujeme, aby boli k dispozícii tí vodní záchranári vtedy, keď ešte sa dokážu zachrániť topiacich sa ľudí tak, aby prežili. Čiže v minulosti aj sú vybudované na týchto vodných plochách tieto stanovištia, momentálne sú opustené, mnohé sú aj zdevastované, ale stále sú ešte v majetku štátu, poväčšine sú v majetku Slovenského vodohospodárskeho podniku, alebo na tých plochách vybudované, ktoré boli vybudované v rámci budovania vodných plôch, čiže isté zázemie tam je, no ale teraz vlastne je potrebné nájsť ten celý mechanizmus fungovania, fungovania tejto vodnej záchrannej služby.
Týmto by som vlastne možno aj tak skončila, hoci by som o tom mohla veľa rozprávať, ale nie je to mojím cieľom, mojím cieľom bolo otvoriť túto debatu aj vás poprosiť, že či teda je možné sa k tejto téme dostať. Prečo to aj tak dlho trvalo, lebo my sme pôvodne mali súhlas pána ministra Lengvarského, že pôjdeme tou cestou ako to bolo v minulosti, že tá vodná záchranná služba bude pod rezortom ministerstva zdravotníctva, ale následne rôznymi teda odbornými diskusiami sa ukázalo, že nie je to, lebo tam sa neposkytuje zdravotnícka záchrana, tam sa poskytuje záchrana toho topiaceho, oni mu poskytnú len prvú pomoc ako hasiči pri dopravnej nehode a následne volajú lekára. Čiže oni nie sú lekári, tí vodní záchranári nie sú lekári, oni sú síce zdatní v plávaní, majú, vedia, majú skúsenosti z prvej pomoci, ale to nie sú lekári. Vodný záchranár je ako hasič, alebo ako policajt, že poskytne prvú pomoc a okamžite ho cez tento integrovaný záchranný systém volá sanitku, volá lekára, ktorý už následne si preberie toho živého topiaceho sa človeka, ktorému bola poskytnutá prvá pomoc. Preto sme teda sa priklonili, že pôjdeme tou cestou cez záchranný integrovaný systém a verím, že nájdeme pochopenie. Hľadáme aj to financovanie, aby sme vedeli to celé tak premyslieť, aby to bolo funkčné, aby to nebolo len na pleciach štátu, pretože mnohé tie, tie činnosti, ktoré vykonávajú tie skupiny ľudí môžu byť aj financované v rámci nejakého poistenia. Ďakujem pekne za slovo.
1. 2. 2023 18:50:09 - 18:59:55 83. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1297 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán minister, ja samozrejme vítam zjednotenie tohto systému aj pod číslom 112 tak ako je to v iných krajinách, ale rada by som otvorila v tejto súvislosti ešte jednu tému a mrzí ma, že sa nám nepodarilo v tomto duchu pripraviť pozmeňovací návrh. Týka sa to problematiky vodnej záchrannej služby, ale chcem to pri tejto príležitosti , pri takej veľkej zmene zákona ako teraz vlastne ju predkladáte, prezentujete, tak rada by som túto problematiku otvorila s tým, že by sme, máme ambíciu sa s rezortom stretnúť a vyriešiť problematiku vodnej záchrannej služby a by som teraz chcela aj povedať ten apel, že prečo je to dôležité. Iste si pamätáte pred viac ako 30 rokmi na veľké nešťastie, tragédiu, ktorá sa stala na Zemplínskej Šírave, kedy v krátkom čase došlo k veľkej prudkej zmene počasia a viacero, najmä tých bicyklov vodných odfúklo na šíru plochu, na týchto bicykloch boli rodiny s malými deťmi od dosť aj malých po tínedžerov a to nešťastie, ktoré sa stalo, bolo, že aj vďaka tomu, že tam nebola vodná záchranná služba, tak malo veľmi tragické následky, hoci plavčíci, ktorí boli na brehu, urobili čo sa dalo, tak napriek tomu došlo k veľkým stratám na životoch aj stratám v rámci rodín.
Práve pri tejto príležitosti takto možno sú to dva roky dozadu, sme mali stretnutie na Zemplínskej Šírave, kde , ktoré zvolali občianske združenie Šíravania, ktorí sa zapodievajú touto problematikou a už dlhodobo sa snažia poukázať na to, že vodná záchranná služba vymizla z našich vodných plôch. Netýka sa to, teraz nehovorím o plavčíkoch,. ktorí sú povinní v rámci zákona o verejnom zdravotníctve povinní byť na tých verejných plážach, ktoré prevádzkujú ako kúpaliská, ale vodnú záchrannú službu, ktorá poskytuje, by mala poskytovať záchranu ľuďom, ktorí sa nachádzajú na otvorených vodných plochách, kde je veľká kumulácia obyvateľstva. To znamená, to sú tí ľudia, ktorí sa nachádzajú, plavia sa po tých otvorených plochách na rôznych plavidlách, poťažmo sú aj takí, ktorí si trúfnu ich preplávať z jednej strany na druhú, ale faktom je, že aj títo ľudia, ktorí majú, sú najmä držitelia nejakých vodných plavidiel, aj si platia rôzne poplatky za prevádzkovanie týchto plavidiel, ak sa im niečo stane na tejto vodnej ploche, tak nemajú koho zavolať a dočkať sa vodnej záchrannej služby.
Dala som si robiť aj parlamentnú štúdiu o tom ako funguje v iných krajinách . Samozrejme tá otázka vždy skončila v rôznych debatách na financiách, že kto by takúto službu financoval, lebo je predpoklad, že vodná záchranná služba je sezónnou záležitosťou najmä v jarných, letných, možno teplejších jesenných mesiacoch. No v súčasnosti už aj s prichádzajúcou klimatickou zmenou to oteplenie je čoraz viacej a stretávame aj s tým, že aj mnohí ľudia aj v zimných mesiacoch vodné plochy využívajú. Čiže tá, aj ten dôvod, pre ktorý sme s tým, s ambíciou s pozmeňovacím návrhom do tohto vládneho návrhu ešte neprišli, lebo sme nemali dostatočne vyriešenú túto problematiku. Je to rôzne. Niekde vodná záchranná služba je pod Červeným krížom, aj u nás je sekcia pod Slovenským Červeným krížom ako vodná záchranná služba, týka sa to aj plavčíkov a podobne. To, čo vlastne je naša ambícia je, aby zložka tak ako bola v minulosti a zanikla myslím v roku 2009 a fungovala pod rezortom ministerstva zdravotníctva, proste ako zmizla z vyhlášky, ktorá ju definovala malou novelou zákona, tak je ambícia, aby sa vytvorila nanovo a bola súčasťou integrovaného záchranného ...
===== v roku 2009 a fungovala pod rezortom ministerstva zdravotníctva, proste ako zmizla z vyhlášky, ktorá ju definovala malou novelou, novelou zákona, tak je ambícia, aby sa vytvorila nanovo a bola súčasťou integrovaného záchranného systému, samozrejme nie na každej vodnej ploche, ale na tých, ktoré sú vytipované ako veľkou, veľká koncentrácia, kde sa takéto príhody aj náhle zmeny počasia môžu stať. Je to ako Zemplínska Šírava, Domaša, Oravská priehrada, Senecké jazerá, Zlaté piesky, asi osem vodných plôch, ktoré sú takto vytipované aj z pohľadu toho, toho širokého využívania. Tá ambícia bola taká, že tá vodná záchranná služba by mala svoje vybudované stanovištia na týchto vybraných vodných plochách s príslušným vybavením, to znamená kľúčový je ten motorový čln, ktorý nemôže byť hocijaký. Napr. aj v súčasnosti na Zemplínskej Šírave existuje napr. štátni policajti, ktorí tam hliadkujú a dohliadajú práve na bezpečnosť, ale skôr z pohľadu bezpečnosti prevádzkovania rôznych motorových člnov, či ich nešoférujú, alebo teda neriadia kapitáni pod vplyvom alkoholu, alebo skôr dodržiavajú taký verejný poriadok, ale tieto ich člny napr. nie sú uspôsobené na vyťahovanie topiacich sa ľudí. Lebo tá prax, žiaľ, dnes je už taká, že keď aj dôjde k nešťastiu, niekto sa topí, tak už potom prídu hasiči, ale oni už, žiaľ, hľadajú iba dohľadávajú utopených ľudí v týchto vodných plochách a my potrebujeme, aby boli k dispozícii tí vodní záchranári vtedy, keď ešte sa dokážu zachrániť topiacich sa ľudí tak, aby prežili. Čiže v minulosti aj sú vybudované na týchto vodných plochách tieto stanovištia, momentálne sú opustené, mnohé sú aj zdevastované, ale stále sú ešte v majetku štátu, poväčšine sú v majetku Slovenského vodohospodárskeho podniku, alebo na tých plochách vybudované, ktoré boli vybudované v rámci budovania vodných plôch, čiže isté zázemie tam je, no ale teraz vlastne je potrebné nájsť ten celý mechanizmus fungovania, fungovania tejto vodnej záchrannej služby.
Týmto by som vlastne možno aj tak skončila, hoci by som o tom mohla veľa rozprávať, ale nie je to mojím cieľom, mojím cieľom bolo otvoriť túto debatu aj vás poprosiť, že či teda je možné sa k tejto téme dostať. Prečo to aj tak dlho trvalo, lebo my sme pôvodne mali súhlas pána ministra Lengvarského, že pôjdeme tou cestou ako to bolo v minulosti, že tá vodná záchranná služba bude pod rezortom ministerstva zdravotníctva, ale následne rôznymi teda odbornými diskusiami sa ukázalo, že nie je to, lebo tam sa neposkytuje zdravotnícka záchrana, tam sa poskytuje záchrana toho topiaceho, oni mu poskytnú len prvú pomoc ako hasiči pri dopravnej nehode a následne volajú lekára. Čiže oni nie sú lekári, tí vodní záchranári nie sú lekári, oni sú síce zdatní v plávaní, majú, vedia, majú skúsenosti z prvej pomoci, ale to nie sú lekári. Vodný záchranár je ako hasič, alebo ako policajt, že poskytne prvú pomoc a okamžite ho cez tento integrovaný záchranný systém volá sanitku, volá lekára, ktorý už následne si preberie toho živého topiaceho sa človeka, ktorému bola poskytnutá prvá pomoc. Preto sme teda sa priklonili, že pôjdeme tou cestou cez záchranný integrovaný systém a verím, že nájdeme pochopenie. Hľadáme aj to financovanie, aby sme vedeli to celé tak premyslieť, aby to bolo funkčné, aby to nebolo len na pleciach štátu, pretože mnohé tie, tie činnosti, ktoré vykonávajú tie skupiny ľudí môžu byť aj financované v rámci nejakého poistenia. Ďakujem pekne za slovo.
1. 2. 2023 18:50:09 - 18:59:55 83. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1297 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán minister, ja samozrejme vítam zjednotenie tohto systému aj pod číslom 112 tak ako je to v iných krajinách, ale rada by som otvorila v tejto súvislosti ešte jednu tému a mrzí ma, že sa nám nepodarilo v tomto duchu pripraviť pozmeňovací návrh. Týka sa to problematiky vodnej záchrannej služby, ale chcem to pri tejto príležitosti , pri takej veľkej zmene zákona ako teraz vlastne ju predkladáte, prezentujete, tak rada by som túto problematiku otvorila s tým, že by sme, máme ambíciu sa s rezortom stretnúť a vyriešiť problematiku vodnej záchrannej služby a by som teraz chcela aj povedať ten apel, že prečo je to dôležité. Iste si pamätáte pred viac ako 30 rokmi na veľké nešťastie, tragédiu, ktorá sa stala na Zemplínskej Šírave, kedy v krátkom čase došlo k veľkej prudkej zmene počasia a viacero, najmä tých bicyklov vodných odfúklo na šíru plochu, na týchto bicykloch boli rodiny s malými deťmi od dosť aj malých po tínedžerov a to nešťastie, ktoré sa stalo, bolo, že aj vďaka tomu, že tam nebola vodná záchranná služba, tak malo veľmi tragické následky, hoci plavčíci, ktorí boli na brehu, urobili čo sa dalo, tak napriek tomu došlo k veľkým stratám na životoch aj stratám v rámci rodín.
Práve pri tejto príležitosti takto možno sú to dva roky dozadu, sme mali stretnutie na Zemplínskej Šírave, kde , ktoré zvolali občianske združenie Šíravania, ktorí sa zapodievajú touto problematikou a už dlhodobo sa snažia poukázať na to, že vodná záchranná služba vymizla z našich vodných plôch. Netýka sa to, teraz nehovorím o plavčíkoch,. ktorí sú povinní v rámci zákona o verejnom zdravotníctve povinní byť na tých verejných plážach, ktoré prevádzkujú ako kúpaliská, ale vodnú záchrannú službu, ktorá poskytuje, by mala poskytovať záchranu ľuďom, ktorí sa nachádzajú na otvorených vodných plochách, kde je veľká kumulácia obyvateľstva. To znamená, to sú tí ľudia, ktorí sa nachádzajú, plavia sa po tých otvorených plochách na rôznych plavidlách, poťažmo sú aj takí, ktorí si trúfnu ich preplávať z jednej strany na druhú, ale faktom je, že aj títo ľudia, ktorí majú, sú najmä držitelia nejakých vodných plavidiel, aj si platia rôzne poplatky za prevádzkovanie týchto plavidiel, ak sa im niečo stane na tejto vodnej ploche, tak nemajú koho zavolať a dočkať sa vodnej záchrannej služby.
Dala som si robiť aj parlamentnú štúdiu o tom ako funguje v iných krajinách . Samozrejme tá otázka vždy skončila v rôznych debatách na financiách, že kto by takúto službu financoval, lebo je predpoklad, že vodná záchranná služba je sezónnou záležitosťou najmä v jarných, letných, možno teplejších jesenných mesiacoch. No v súčasnosti už aj s prichádzajúcou klimatickou zmenou to oteplenie je čoraz viacej a stretávame aj s tým, že aj mnohí ľudia aj v zimných mesiacoch vodné plochy využívajú. Čiže tá, aj ten dôvod, pre ktorý sme s tým, s ambíciou s pozmeňovacím návrhom do tohto vládneho návrhu ešte neprišli, lebo sme nemali dostatočne vyriešenú túto problematiku. Je to rôzne. Niekde vodná záchranná služba je pod Červeným krížom, aj u nás je sekcia pod Slovenským Červeným krížom ako vodná záchranná služba, týka sa to aj plavčíkov a podobne. To, čo vlastne je naša ambícia je, aby zložka tak ako bola v minulosti a zanikla myslím v roku 2009 a fungovala pod rezortom ministerstva zdravotníctva, proste ako zmizla z vyhlášky, ktorá ju definovala malou novelou zákona, tak je ambícia, aby sa vytvorila nanovo a bola súčasťou integrovaného záchranného ...
===== v roku 2009 a fungovala pod rezortom ministerstva zdravotníctva, proste ako zmizla z vyhlášky, ktorá ju definovala malou novelou, novelou zákona, tak je ambícia, aby sa vytvorila nanovo a bola súčasťou integrovaného záchranného systému, samozrejme nie na každej vodnej ploche, ale na tých, ktoré sú vytipované ako veľkou, veľká koncentrácia, kde sa takéto príhody aj náhle zmeny počasia môžu stať. Je to ako Zemplínska Šírava, Domaša, Oravská priehrada, Senecké jazerá, Zlaté piesky, asi osem vodných plôch, ktoré sú takto vytipované aj z pohľadu toho, toho širokého využívania. Tá ambícia bola taká, že tá vodná záchranná služba by mala svoje vybudované stanovištia na týchto vybraných vodných plochách s príslušným vybavením, to znamená kľúčový je ten motorový čln, ktorý nemôže byť hocijaký. Napr. aj v súčasnosti na Zemplínskej Šírave existuje napr. štátni policajti, ktorí tam hliadkujú a dohliadajú práve na bezpečnosť, ale skôr z pohľadu bezpečnosti prevádzkovania rôznych motorových člnov, či ich nešoférujú, alebo teda neriadia kapitáni pod vplyvom alkoholu, alebo skôr dodržiavajú taký verejný poriadok, ale tieto ich člny napr. nie sú uspôsobené na vyťahovanie topiacich sa ľudí. Lebo tá prax, žiaľ, dnes je už taká, že keď aj dôjde k nešťastiu, niekto sa topí, tak už potom prídu hasiči, ale oni už, žiaľ, hľadajú iba dohľadávajú utopených ľudí v týchto vodných plochách a my potrebujeme, aby boli k dispozícii tí vodní záchranári vtedy, keď ešte sa dokážu zachrániť topiacich sa ľudí tak, aby prežili. Čiže v minulosti aj sú vybudované na týchto vodných plochách tieto stanovištia, momentálne sú opustené, mnohé sú aj zdevastované, ale stále sú ešte v majetku štátu, poväčšine sú v majetku Slovenského vodohospodárskeho podniku, alebo na tých plochách vybudované, ktoré boli vybudované v rámci budovania vodných plôch, čiže isté zázemie tam je, no ale teraz vlastne je potrebné nájsť ten celý mechanizmus fungovania, fungovania tejto vodnej záchrannej služby.
Týmto by som vlastne možno aj tak skončila, hoci by som o tom mohla veľa rozprávať, ale nie je to mojím cieľom, mojím cieľom bolo otvoriť túto debatu aj vás poprosiť, že či teda je možné sa k tejto téme dostať. Prečo to aj tak dlho trvalo, lebo my sme pôvodne mali súhlas pána ministra Lengvarského, že pôjdeme tou cestou ako to bolo v minulosti, že tá vodná záchranná služba bude pod rezortom ministerstva zdravotníctva, ale následne rôznymi teda odbornými diskusiami sa ukázalo, že nie je to, lebo tam sa neposkytuje zdravotnícka záchrana, tam sa poskytuje záchrana toho topiaceho, oni mu poskytnú len prvú pomoc ako hasiči pri dopravnej nehode a následne volajú lekára. Čiže oni nie sú lekári, tí vodní záchranári nie sú lekári, oni sú síce zdatní v plávaní, majú, vedia, majú skúsenosti z prvej pomoci, ale to nie sú lekári. Vodný záchranár je ako hasič, alebo ako policajt, že poskytne prvú pomoc a okamžite ho cez tento integrovaný záchranný systém volá sanitku, volá lekára, ktorý už následne si preberie toho živého topiaceho sa človeka, ktorému bola poskytnutá prvá pomoc. Preto sme teda sa priklonili, že pôjdeme tou cestou cez záchranný integrovaný systém a verím, že nájdeme pochopenie. Hľadáme aj to financovanie, aby sme vedeli to celé tak premyslieť, aby to bolo funkčné, aby to nebolo len na pleciach štátu, pretože mnohé tie, tie činnosti, ktoré vykonávajú tie skupiny ľudí môžu byť aj financované v rámci nejakého poistenia. Ďakujem pekne za slovo.
1. 2. 2023 18:50:09 - 18:59:55 83. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1297 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán minister, ja samozrejme vítam zjednotenie tohto systému aj pod číslom 112 tak ako je to v iných krajinách, ale rada by som otvorila v tejto súvislosti ešte jednu tému a mrzí ma, že sa nám nepodarilo v tomto duchu pripraviť pozmeňovací návrh. Týka sa to problematiky vodnej záchrannej služby, ale chcem to pri tejto príležitosti , pri takej veľkej zmene zákona ako teraz vlastne ju predkladáte, prezentujete, tak rada by som túto problematiku otvorila s tým, že by sme, máme ambíciu sa s rezortom stretnúť a vyriešiť problematiku vodnej záchrannej služby a by som teraz chcela aj povedať ten apel, že prečo je to dôležité. Iste si pamätáte pred viac ako 30 rokmi na veľké nešťastie, tragédiu, ktorá sa stala na Zemplínskej Šírave, kedy v krátkom čase došlo k veľkej prudkej zmene počasia a viacero, najmä tých bicyklov vodných odfúklo na šíru plochu, na týchto bicykloch boli rodiny s malými deťmi od dosť aj malých po tínedžerov a to nešťastie, ktoré sa stalo, bolo, že aj vďaka tomu, že tam nebola vodná záchranná služba, tak malo veľmi tragické následky, hoci plavčíci, ktorí boli na brehu, urobili čo sa dalo, tak napriek tomu došlo k veľkým stratám na životoch aj stratám v rámci rodín.
Práve pri tejto príležitosti takto možno sú to dva roky dozadu, sme mali stretnutie na Zemplínskej Šírave, kde , ktoré zvolali občianske združenie Šíravania, ktorí sa zapodievajú touto problematikou a už dlhodobo sa snažia poukázať na to, že vodná záchranná služba vymizla z našich vodných plôch. Netýka sa to, teraz nehovorím o plavčíkoch,. ktorí sú povinní v rámci zákona o verejnom zdravotníctve povinní byť na tých verejných plážach, ktoré prevádzkujú ako kúpaliská, ale vodnú záchrannú službu, ktorá poskytuje, by mala poskytovať záchranu ľuďom, ktorí sa nachádzajú na otvorených vodných plochách, kde je veľká kumulácia obyvateľstva. To znamená, to sú tí ľudia, ktorí sa nachádzajú, plavia sa po tých otvorených plochách na rôznych plavidlách, poťažmo sú aj takí, ktorí si trúfnu ich preplávať z jednej strany na druhú, ale faktom je, že aj títo ľudia, ktorí majú, sú najmä držitelia nejakých vodných plavidiel, aj si platia rôzne poplatky za prevádzkovanie týchto plavidiel, ak sa im niečo stane na tejto vodnej ploche, tak nemajú koho zavolať a dočkať sa vodnej záchrannej služby.
Dala som si robiť aj parlamentnú štúdiu o tom ako funguje v iných krajinách . Samozrejme tá otázka vždy skončila v rôznych debatách na financiách, že kto by takúto službu financoval, lebo je predpoklad, že vodná záchranná služba je sezónnou záležitosťou najmä v jarných, letných, možno teplejších jesenných mesiacoch. No v súčasnosti už aj s prichádzajúcou klimatickou zmenou to oteplenie je čoraz viacej a stretávame aj s tým, že aj mnohí ľudia aj v zimných mesiacoch vodné plochy využívajú. Čiže tá, aj ten dôvod, pre ktorý sme s tým, s ambíciou s pozmeňovacím návrhom do tohto vládneho návrhu ešte neprišli, lebo sme nemali dostatočne vyriešenú túto problematiku. Je to rôzne. Niekde vodná záchranná služba je pod Červeným krížom, aj u nás je sekcia pod Slovenským Červeným krížom ako vodná záchranná služba, týka sa to aj plavčíkov a podobne. To, čo vlastne je naša ambícia je, aby zložka tak ako bola v minulosti a zanikla myslím v roku 2009 a fungovala pod rezortom ministerstva zdravotníctva, proste ako zmizla z vyhlášky, ktorá ju definovala malou novelou zákona, tak je ambícia, aby sa vytvorila nanovo a bola súčasťou integrovaného záchranného ...
===== v roku 2009 a fungovala pod rezortom ministerstva zdravotníctva, proste ako zmizla z vyhlášky, ktorá ju definovala malou novelou, novelou zákona, tak je ambícia, aby sa vytvorila nanovo a bola súčasťou integrovaného záchranného systému, samozrejme nie na každej vodnej ploche, ale na tých, ktoré sú vytipované ako veľkou, veľká koncentrácia, kde sa takéto príhody aj náhle zmeny počasia môžu stať. Je to ako Zemplínska Šírava, Domaša, Oravská priehrada, Senecké jazerá, Zlaté piesky, asi osem vodných plôch, ktoré sú takto vytipované aj z pohľadu toho, toho širokého využívania. Tá ambícia bola taká, že tá vodná záchranná služba by mala svoje vybudované stanovištia na týchto vybraných vodných plochách s príslušným vybavením, to znamená kľúčový je ten motorový čln, ktorý nemôže byť hocijaký. Napr. aj v súčasnosti na Zemplínskej Šírave existuje napr. štátni policajti, ktorí tam hliadkujú a dohliadajú práve na bezpečnosť, ale skôr z pohľadu bezpečnosti prevádzkovania rôznych motorových člnov, či ich nešoférujú, alebo teda neriadia kapitáni pod vplyvom alkoholu, alebo skôr dodržiavajú taký verejný poriadok, ale tieto ich člny napr. nie sú uspôsobené na vyťahovanie topiacich sa ľudí. Lebo tá prax, žiaľ, dnes je už taká, že keď aj dôjde k nešťastiu, niekto sa topí, tak už potom prídu hasiči, ale oni už, žiaľ, hľadajú iba dohľadávajú utopených ľudí v týchto vodných plochách a my potrebujeme, aby boli k dispozícii tí vodní záchranári vtedy, keď ešte sa dokážu zachrániť topiacich sa ľudí tak, aby prežili. Čiže v minulosti aj sú vybudované na týchto vodných plochách tieto stanovištia, momentálne sú opustené, mnohé sú aj zdevastované, ale stále sú ešte v majetku štátu, poväčšine sú v majetku Slovenského vodohospodárskeho podniku, alebo na tých plochách vybudované, ktoré boli vybudované v rámci budovania vodných plôch, čiže isté zázemie tam je, no ale teraz vlastne je potrebné nájsť ten celý mechanizmus fungovania, fungovania tejto vodnej záchrannej služby.
Týmto by som vlastne možno aj tak skončila, hoci by som o tom mohla veľa rozprávať, ale nie je to mojím cieľom, mojím cieľom bolo otvoriť túto debatu aj vás poprosiť, že či teda je možné sa k tejto téme dostať. Prečo to aj tak dlho trvalo, lebo my sme pôvodne mali súhlas pána ministra Lengvarského, že pôjdeme tou cestou ako to bolo v minulosti, že tá vodná záchranná služba bude pod rezortom ministerstva zdravotníctva, ale následne rôznymi teda odbornými diskusiami sa ukázalo, že nie je to, lebo tam sa neposkytuje zdravotnícka záchrana, tam sa poskytuje záchrana toho topiaceho, oni mu poskytnú len prvú pomoc ako hasiči pri dopravnej nehode a následne volajú lekára. Čiže oni nie sú lekári, tí vodní záchranári nie sú lekári, oni sú síce zdatní v plávaní, majú, vedia, majú skúsenosti z prvej pomoci, ale to nie sú lekári. Vodný záchranár je ako hasič, alebo ako policajt, že poskytne prvú pomoc a okamžite ho cez tento integrovaný záchranný systém volá sanitku, volá lekára, ktorý už následne si preberie toho živého topiaceho sa človeka, ktorému bola poskytnutá prvá pomoc. Preto sme teda sa priklonili, že pôjdeme tou cestou cez záchranný integrovaný systém a verím, že nájdeme pochopenie. Hľadáme aj to financovanie, aby sme vedeli to celé tak premyslieť, aby to bolo funkčné, aby to nebolo len na pleciach štátu, pretože mnohé tie, tie činnosti, ktoré vykonávajú tie skupiny ľudí môžu byť aj financované v rámci nejakého poistenia. Ďakujem pekne za slovo.
24. 1. 2023 18:47:01 - 18:49:01 78. schôdza NR SR - 16.deň - B. popoludní Tlač 1163 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
No pán kolega Takáč, ja vám vysvetlím prečo práve pani poslankyňa Kolíková čítala pozmeňovací návrh, ktorý je spoločným pozmeňovacím návrhom politických strán, ktoré boli súčasťou koalície a ktorá má ambíciu mať ústavnú väčšinu. Pani Kolíková je skvelá právnička s vysokou dôverou v jej legislatívnej schopnosti a práve preto, že ide o parlamentnú záležitosť tak ako bývalá ministerka spravodlivosti bola poverená spracovaním tohto návrhu pozmeňovacieho návrhu, ktorý je spoločný opakujem spoločný poslanecký návrh strán Hnutia OĽANO, SME RODINA, našej strany Sloboda a solidarita a strany ZA ĽUDÍ. Čiže nie pani Kolíková je tá čo si niečo vymyslela a prišla s ním sem s návrhom a teraz máme vyhovieť pani Kolíkovej. No ale ja by som chcela povedať inú vec, zamyslite sa nad tým čo tu hovoríte, že vy vlastne nie ste za znenie novely ústavy, čiže tým vlastne tým vy hovoríte vy zato nezahlasujete, nezabezpečíte to, aby naozaj tá novela ústavy bola prijatá a aby mohli sa realizovať predčasné voľby. Radšej sa tu budete hádzať o zem o tom, že vy chcete, aby bolo v novele ústavy zakotvené referendum lebo jedine referendum a nič iné nie je možné. Pozrite si v Bulharsku za dva roky je už teraz piate predčasné voľby budú, no tuto sa môže kľudne udiať aj na slovenskej scéne do budúcna keď sa takáto novela prijme jednoducho vláda nebude fungovať bude odvolaná a parlament sa dohodne 90, budú predčasné voľby. Tak ako to bolo v Dánsku a kdekoľvek inde len naozaj (Prerušené vystúpenie časomerom.)
24. 1. 2023 17:56:00 - 17:58:00 78. schôdza NR SR - 16.deň - B. popoludní Tlač 1163 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán podpredseda, trošku som aa zabavila, že, no že SME RODINA si nedáva žiadne podmienky. No a tak sa opýtam, ak kto predložil tento poslanecký návrh zákona do parlamentu. Veď bola to práve SME RODINA a poslanci za SME RODINA, ktorí ju predložili bez akejkoľvek diskusie aj s vtedajšou, s vtedajšou koalíciou alebo so širším nejakým plénom. A sám viete, že ten návrh ako ste ho predložili je neschváliteľný. ústava nie je zdrapom papiera kde v podstate z jedného, z večera do rána človek napíše tak dôležitú vec ako je napríklad aj zakomponovanie či už samorozpustenia, alebo aj zakomponovanie referenda do ústavy. Je to naozaj dôležité aby sa takého veci spravili dobre a boli správne na dlhé obdobia. Už takého zmeny sme mali aj v roku 2011, kedy sa menila ústava a do ústavy sa dostali chyby a ktorých aj dodnes sa s nim trápime. To znamená, že tie podmienky ste nastavili vy, vy ste nastavili tie podmienky o ktorých teraz všetci majú rokovať a vy sta tvárite akí ste čistí, ako vy vlastne nič nechcete. Vy chcete len to, aby sa schválil návrh pána poslanca Svrčeka a vy budete, vy budete spokojní. Ale to čo sa mi páčilo a teda kvitujem to vaše upozornenie na časť poslanecké zboru, ktorí teda sa zdráhajú prijať zmenu ústavy takú, aby sa mohla tie predčasné voľby konať či už tak, alebo tak. Musia rešpektovať, že tá väčšinová vôľa je tu nejakým spôsob nastavená poslaneckým návrhom, ktorý je predložený poslancami bývalej koalície. To, že pani Mária Kolíková ho ako odborníčka dala dokopy, tak nie je to jej návrh, jej iniciatíva, ale bola týmto spoločne poverená. Takže tak.
24. 1. 2023 17:43:57 - 17:45:57 78. schôdza NR SR - 16.deň - B. popoludní Tlač 1163 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán Tomáš, vy ste si asi pomýlili svoj príhovor, ktorý máte nachystaný na inú časť rokovania Národnej rady, možno keď príde k tomu rokovaniu o prijatí uznesenia, ak bude schválená novela ústavy. Vy hovoríte, že nebude schválená. Prečo by nemala byť schválená, veď teda sa pridajte k tomu. Ako vysvetlíte svojim voličom, že nebudete hlasovať za novelu ústavy, ktorá umožní skrátenie volebného obdobia, toho trápenia, o ktorom tu tak vy radi hovoríte. Prečo nechcete zahlasovať? Zahlasujte a prejde to a dohodneme sa vlastne hlasovaním pri uznesení, kedy tie predčasné voľby budú. Teraz ste si pomýlili tento príhovor, pretože dnes hovoríme o zmene ústavy, ktorá má ústavným spôsobom zagarantovať do budúcnosti, že parlament pri takejto situácii, v akej sme sa mi ocitli teraz, bude sa vedieť rozpustiť a ľudia budú môcť rozdať karty nanovo.
Čiže vy ste teraz zmiešali v svojom príhovore jablká s hruškami, ste tuná nás všetkých pookrikovali akým spôsobom nevieme fungovať, ale práve sme sa dohodli na tom, že tá možnosť toho rozdelenia nových kariet tuná bude, práve touto novelou ústavy. Ak tá novela ústavy neprejde, nuž tak bude potom tuná vládnuť buď vláda Eduarda Hegera v demisii, alebo ako pani prezidentka povedala, ona ustanoví svoju vládu a budeme tu až do februára 2024. Tak si veľmi dobre rozmyslite ako budete hlasovať pri tomto návrhu novely ústavy, ktorý je úplne v súlade s návrhom ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
19. 12. 2022 14:09:59 - 14:09:59 78. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 1236 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
No tak, na toto sa dá len tak povedať, že toto sú jedni nehumánni, radikálni teroristi, ktorí takýmto spôsobom rozprávajú, pretože vy vôbec nemáte absolútnu žiadnu vedomosť o tom, ako funguje život, nemáte vôbec o tom vedomosť, aké zákony už v súčasnosti sú platné na Slovensku, pretože my tu neprijímame nejaký nový zákon o ovzduší, ktorý sa objavil nejak z vesmíru padnutý... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Páni poslanci, poprosím vás o pokoj!

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
... zákon máme aktuálne platný, zákon o ovzduší, v ktorom mnoho vecí je premietnutých do tohto nového zákona, len sa prijíma nový, aby sa nerobila nejaká veľká, rozsiahla novelizácia. Množstvo tých vecí, o ktorých vy hovoríte a zosmiešňujete, že u nás nie sú žiadne smogové situácie, sú. Ľudia, áno, kúria tuhým palivom a to je úplne v poriadku, keď kúria tuhým palivom. Lenže vám je jedno, keď ľudia, ktorí sú v energetickej chudobe a kúria hocičím, môžu aj pre vás aj plastami, nech sa potrávia, to sú vaše reči, pretože vám je jedno, že čo dýchajú, že dýchajú nejaké jedovaté látky, že vlastne si ohrozujú zdravie sami sebe, svojim deťom, svojmu okoliu. A vy, vy toto podporujete?! Toto ochraňujete?! Sa môžete na to hanbiť.
Zákon, ktorý hovorí, nie je o šikane, je o základnej spravodlivosti v životnom prostredí. Je o tom, dáva aj možnosť edukácie, práve edukácie ľuďom, ktorí možno aj z nevedomosti, možno aj z toho, že nemajú iné prostriedky, využívajú na kúrenie látky, ktorými si poškodzujú vlastné zdravie, trávia svoje deti, ale o tom nevedia. A práve tento zákon upravuje a dáva možnosti veľmi slušným, ľudským spôsobom ich upozorniť a realizovať aj nápravu.
Toto, čo ste si vy tu, idete teraz zostrihávať svoje eko okienko, tak sa môžete akurát tak hanbiť!
19. 12. 2022 13:54:59 - 13:54:59 78. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 1236 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
... ja to doplním prípadne v a nie mám to tu pardon. Takže je to článok 3, som preskočila strany, čiže áno upravujeme ešte zákon o civilnej ochrane obyvateľstva s tým, že momentálne zákon o civilnej ochrane hovorí o ohrození verejného zdravia druhého stupňa a tam sa len dopĺňa, že slovo smogová situácia. Čiže nebudú, budú okrem tých okolností, ktoré už civilná ochrana pozná, tak bude aj mimoriadna situácia z dôvodu smogovej situácie. Áno a článok potom 5 je o tej štátnej hydrologickej službe. Takže mám to úplne a teraz dovoľte, aby som ten pozmeňujúci a doplňujúci návrh predniesla.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej k vládnemu návrhu zákona o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1236).
1. V čl. 1, § 8 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Uloženie ďalších opatrení musí byť riadne zdôvodnené.".
2. V čl. 1, § 13 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane obmedzenia malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo".
3. V čl. 1, § 27 ods. 15 písm. b) sa slová „záväzné stanovisko" nahrádzajú slovami „územnoplánovaciu informáciu", slovo „ktorým" sa nahrádza slovom „ktorou", slová „záväzné stanovisko" sa nahrádzajú slovami „územnoplánovacia informácia" a slovo „potrebné" sa nahrádza slovom „potrebná".
4. V čl. 1, § 27 ods. 17 slová „záväzné stanovisko" nahrádzajú slovami „územnoplánovaciu informáciu".
5. V čl. 1, § 51 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Kontrole na mieste môže predchádzať zistenie aktuálneho stavu za použitia bezpilotných prostriedkov, na ktorých môžu byť
umiestnené zariadenia na odber vzoriek alebo meranie spalín vypúšťaných z komína v súlade s osobitným predpisom. 92".
Poznámka pod čiarou k odkazu 92 znie:
„92) Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k nim sa primerane prečíslujú.
6. V čl. 1, § 51 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a ak tento nie je známy, za prevádzkovateľa sa považuje vlastník pozemku".
7. V čl. 1, § 55 ods. 1 písm. a) sa slová „ 10 000 eur" nahrádzajú slovami „330 eur" a v písm. b) sa slová „2 500 eur" nahrádzajú slovami „ 160 eur".
8. V čl. 1, § 55 ods. 2 písm. a) sa slová „2 500 eur" nahrádzajú slovami „330 eur" a v písm. b) sa slová „500 eur" nahrádzajú slovami „ 160 eur".
9. V čl. 1, § 55 ods. 4 písm. a) a b) sa slová „200 eur" nahrádzajú slovami „33 eur" a v písm. c) sa slová „50 eur" nahrádzajú slovami „20 eur".
10. V čl. 1, § 55 ods. 5 písm. a) sa slová „200 eur" nahrádzajú slovami „50 eur".
11. V čl. 1, § 55 ods. 6 písm. a) sa slová „ 10 000 eur" sa nahrádzajú slovami „330 eur" a v písm. b) sa slová „2 500 eur" nahrádzajú slovami „160 eur".
Body 7 až 11 navrhujem vyňať na osobitné hlasovanie, pán spravodajca.
12. V čl. 1, § 60 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
13. Za čl. 2 sa vkladá nový čl. 3, ktorý znie:
„Čl. 3
Zákon č. 42/1994 z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 220/1996 z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona
č. 261/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 568/2005 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z. zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 176/2021 z. z. a zákona č. 55/2022 Z. z. sa dopÍňa takto:
V § 3 ods. 2 sa za slová „ohrozenie verejného zdravia II. stupňa, I b)" vkladajú slová „smogová situácia, 1ba)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ba znie:
„I ba) § 12 ods. 2 zákona č. .../2022 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".".
Nový čl. 3 nadobúda účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Nasledujúce články sa primerane preznačia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
14. Za čl. IV sa vkladá nový čl. V, ktorý znie:
„Čl. V
Zákon č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe v znení zákona č. 39/2013 Z. z. sa mení a dopÍňa takto:
1. V § 5 ods. l sa na konci pripájajú tieto slová: „a monitorovanie a hodnotenie klimatických podmienok vhodných na liečenie".
2. V § 5 sa odsek 2 dopÍňa písmenom k), ktoré znie:
„k) monitorovanie klimatických podmienok vhodných na liečenie v rozsahu a v lehotách podľa osobitného predpisu, 5a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) Tretia časť zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 87/2006 Z. z. o požiadavkách na klimatické podmienky
vhodné na liečenie a o rozsahu a podmienkach ich monitorovania.".
3. § 5 sa dopÍňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ústav vykonáva monitorovanie klimatických ukazovateľov a kvality ovzdušia v ustanovenom rozsahu podľa osobitného predpisu.6a) Prevádzkovanie spojené so zabezpečením elektrickej energie pre monitorovanie uhrádza držiteľ povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov. Ak je držiteľov povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov viac, podieľajú sa na úhrade nákladov všetci pomerne podľa počtu lôžok.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a) § 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 87/2006 Z. z.".
4. § 8 sa dopÍňa odsekom 8, ktorý znie:
Účelom monitorovania a hodnotenia klimatických podmienok vhodných na liečenie podľa § 5 ods. 2 písm. k) je získanie kvalifikovaných údajov a informácií
a) pre konanie o uznaní klimatických podmienok vhodných na liečenie pre lokality vybrané na základe odporúčania štátnej kúpeľnej komisie, odkaz 6b ) a
b) na preukázanie zachovania uznaných klimatických podmienok vhodných na liečenie v miestach so štatútom kúpeľného miesta, odkaz 6c) s uznaním klimatických kúpeľov vhodných na
liečenie, odkaz 6d)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 6b až 6d znejú:
6b) § 33 ods. 1 zákona č. 538/2005 Z. z.
6c) § 35 ods. 3 a 10 zákona č. 538/2005 Z. z.
6d) § 30 a 31 zákona č. 538/2005 Z. z.".
5. § 9 sa dopÍňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Orgány štátnej správy, verejnej správy a samosprávy sú bez zbytočného odkladu povinné ústavu pri prevádzkovaní štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete poskytnúť potrebnú bezplatnú súčinnosť.".
6. § 11 sa dopÍňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Oprávnenia podľa odseku 2 písm. a) až c) sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá
Ústav v lehote do 90 dní od zriadenia pozorovacieho objektu štátnej hydrologickej alebo štátnej meteorologickej siete.".
V § 13 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Údaje na zistenie klimatických podmienok vhodných na liečenie ústavu sprístupňuje podľa osobitného prepisu. 10 ".
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
8. V § 17 ods.1 a 2 sa slová „§ 13 ods. 4" nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 5".".
Nový čl. V nadobúda účinnosť 1. januára 2027, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Nasledujúce články sa primerane preznačia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
To je všetko. Pozmeňovací návrh som prečítala. Ďakujem pekne za pozornosť.
19. 12. 2022 13:39:59 - 13:39:59 78. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 1236 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
kompletne nový návrh zákona o ovzduší. Nejde o žiadnu novelu. Prijatím tohto náv, tohto zákona sa vlastne zruší existujúcu zákon o ochrane ovzdušia. Tento zákon sa pripravoval dlhé mesiace, možno viac ako rok alebo minimálne ja som sa zapojila do prípravy odbornej diskusie ešte na jeseň minulého roka. Tá debata bola naozaj veľmi široká. Každý, kto mal chuť a energiu či to boli odborné organizácie, jednotlivci, občianske iniciatívy, ktoré sa téme venujú, mali priestor na to, aby ten úplne prvý návrh zákona z dielne ministerstva životného prostredia mohli pripomienkovať. Bol to aj COVID čas, takže takéto stretnutia sa konali aj online.
Po dlhšej odluke, kedy sme už si mysleli, že ministerstvo životného prostredia vzdalo túto snahu, ale zrejme práve takéto rôzne infringementy a vedomosť teda, že tá situácia so stavom životného prostredia explicitne ovzdušia na Slovensku nie je ružová, i keď v rámci štatistík a meraní tých, ktoré máme dostupných je lepšia ako niekedy v minulosti, tak stále máme množstvo rezervy na to, aby sme na slovenskom, na Slovensku ovzdušie zlepšili. Aby ľudia nezomierali alebo nemali choroby z, zo znečisteného ovzdušia, aby naša krajina bola zdravá, ale aj turisticky atraktívna z titulu toho, že stále na Slovensku máme evidované aj klimatické kúpele, ktoré, na ktoré sú, ktoré sú viazané práve na kvalitu ovzdušia, kde sa ľudia môžu liečiť z rôznych ochorení. Najmä nejakých astmatických alebo nejakých aj iných podobných, ktoré, na ktoré je potrebné zdravé živo, ovzdušie alebo ovzdušie, ktoré má isté parametre potrebné na ich liečbu.
Následne teda prišiel návrh, vládny návrh do medzirezortného pripomienkového konania, možno niekedy na jar alebo pred letom. No ten návrh bol dosť iný, ako, ako bol ten pôvodný návrh, o ktorom sme ako odborná verejnosť debatovali. K tomuto návrhu prišlo množstvo, pán minister možnože upresní, desiatky, možno aj stovky pripomienky a určite nebolo jednoduchú ich zvládnuť. Tak ako bolo aj pán minister povedal, že samozrejme, tie opatrenia na dosiahnutie lepšieho životného prostredia, ovzdušia sú niekedy náročné, obmedzujúce, určite aj drahé a nie je jednoduché ich vykonať ani vymáhať. Preto určite nie každý bol spokojný s tým, ako to bolo nastavené, lebo to sa netýka len priemyslu. Týka sa to poľnohospodárstva, týka sa to aj obyčajných ľudí, domácnostiach, ktorý vykurujú najmä tí, ktorí vykurujú tuhým palivom. Pretože prekvapivo v štatistikách, že čo je najväčší zdroj znečistenia, ukazuje sa, že nie je to priemysel. Ukazuje sa, že nie je to ani tá doprava, o ktorej sa veľmi hovorilo, že práve doprava je producent, producentom tých PM častíc, ale sú to domáce kúreniská. Ľudia, ktorí vykurujú tuhým palivom, keby palivom, tak je dobre, ale tuhým materiálom, ktorý často nespĺňa kritériá paliva a práve toto sú zdroje najväčšie zdroje znečistenia ovzdušia, ktoré ale majú dosah a rozsah nie miestny, len na toho producenta, ale na celé regióny, kotliny a samozrejme, na zdravie aj tých ľudí, ktorí, ktorí sa snažia v maximálnej miere chrániť životné prostredie a prispievajú k tomu aj rôznymi inými svojimi a s vlastnými obmedzeniami.
Návrh zákona je rozsiahly a ten, ktorý prišiel do Národnej rady je iný, ako ten, ktorý bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní. To je celkom asi prirodzené teda, že potom rosporovom konaní bolo dosť veľa vecí upravených. Niektoré boli akceptované, mnohé boli akceptované, niektoré boli upravené nanovo, čiže trebalo sa nimi oboznámiť. Niektoré boli fajn, niektoré možno mene, ale v podstate ten zákon ako taký je správne, že ho ideme, že ho tu máme na stole a verím, že aj cez pozmeňovacie návrhy, ktoré tu máme na stole, minimálne jeden, ktorý prednesiem ja, jeden, ktorý bude prednesený neviem teraz kolegami, z či to bude ten pozmeňovací návrh, čo prinesie pán Karahuta alebo, alebo ešte teda sa prihlásia kolegovia z OĽANO, tzv. ten ministerský. Čo musím povedať a poďakovať sa, že napriek turbulentnej politickej situácie na tej najvyššej politickej úrovni sme dokázali na odbornej úrovni naozaj viesť hlbokú detailnú odbornú diskusiu, kde aj do toho, ak môžem povedať teda ministerského návrhu boli akceptované niektoré odporúčania a návrhy, ktoré, ktoré som ja vzniesla a ktoré boli ešte nedávno platnom programovom vyhlásení vlády a že našli sme taký nejaký prienik týchto dvoch návrhov. A som presvedčená, teda ak ten aj ten druhý bude prinesený v tom duchu ako, ako som ho v ostatnom čase nejak mohla vidieť, či je to ten, tak tento vládny návrh zákona myslím si, že bude dobrým, možno nie bezchybným, možno nie všetci budú spokojní, ale veľa vecí, tých pripomienok, ktoré mohli komplikovať život, či poľnohospodárom alebo aj priemyslu, kde mali obavy, aby priemysel alebo producenti neboli šikanovaní, ale samozrejme, právom kontrolovaní, keďže ovplyvňujú a znečisťujú životné prostredie. Ale taktiež sa nám podarilo nájsť cestu a opatrenia aj voči tým malým producentom. Pretože nemôžme povedať, že, že malý producent, ktorý v úhrne je robí najväčšieho znečisťovateľa ovzdušia, že toho necháme tak a budeme tolerovať, že spaľovaním rôznych materiálov dochádza k troveniu ľudí, ohrozovaniu ich zdravia, vytvárania neúnosných smogových situácií, ktoré obmedzujú život najmä v kotlinách.
Hľadali sme spoločne cestu ako nájsť vhodné riešenie vrátane toho, aby tí ľudia, ktorí možno z rôznych dôvodov aj nevedomosti takto konajú, aby neboli len sankcionovaní, ale aby boli aj vedení k náprave, mali šancu porozumieť, že svojím konaním neohrozujú, že ohrozujú seba, svoje deti, ohrozuje aj okolie a že musíme ako spoločnosť robiť kroky aj na tejto , na tomto poli znečisťovateľ, znečisťovania ovzdušia, pretože náš spoločný cieľ každého jedného by malo byť zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku.
Čo sa týka pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, len stručne teda poviem, čoho sa týkajú jednotlivé body a potom ho prečítam. Čiže týkajú sa toho, že keď orgán, povoľujúci orgán zváži, že nejaký producent v regióne je najväčším producentom a v úhrne s ďalšími možno aj menšími je potrebné, aby prijal ďalšie opatrenia, tak môžu mu byť nariadené avšak musia byť adekvátne zdôvodnené. Nemôže to byť bez nejakého konkrétneho dôvodu prečo má realizovať ďalšie opatrenia. Dôležitou úpravou je napr. umožnenie kontroly, kontroly z vypúšťaných emisií z komínov bezpilotnými prostriedkami. To znamená predtým, než dôjde k nejakej fyzickej kontrole aj návšteve obydlia cez inštitúciu, ktorá tým bude v zákone poverená, tak môže byť odber takýchto vzoriek aj bezpilotným prostriedkom. Samozrejme v súlade zákonmi, zákonom o civilnom letectve, tzv. leteckým zákonom.
Samostatná časť, ktorú navrhujem na vyňať na osobitné hlasovanie sú sankcie, kde teda sme nenašli nejak zatiaľ spoločnú, spoločnú reč s ministerstvom. Bude na pléne Národnej rady, že ako rozhodne. Návrh máme jeden v samotnom vládnom návrhu, nejaké sadzby, kde minimálne sú relatívne vysoké. My sa domnievame, že by mohli byť nižšie. To neznamená, že, že nemôžu byť uplatňované aj tie najvyššie sankcie, najmä pri nejakých opakujúcich sa deliktoch, prehreškoch, porušenia zákona a pod. Čiže náš, môj návrh zákona hovorí o znížení tých minimálnych, tých minimálnych hraníc pokút za jednotlivé porušenia zákona, ktoré sú teda definované v zákone a navrhujem tieto body teda na samostatné hlasovanie pri hlasovaní o mojom pozmeňovacom návrhu. To, čo je také dôležité je, že mení sa dávame návrh aj na zmenu zákona o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe a to v súvislosti s tým, že práve v tom, ako som spomínala, že na Slovensku máme aj územia, kde sú naozaj vysoko kvalitné ovzdušie, sú to tzv. klimatické kúpele, avšak tie nie sú monitorované, tie nie sú nikde tie ukazovatele zverejňované tak, aby napr. aj iné zariadenia v tých lokalitách, ak sa preukáže , že naozaj spĺňajú tie kritériá kúpeľných klimatických kúpeľov, aby mohli aj ten cestovný ruch vo väčšej miere využívať tú danosť toho územia. pretože to nie je len pridaná hodnota, ale to je množstvo obmedzení, ktoré musia ľudia žijúci, podnikajúci v tomto regióne strpieť len z dôvodu, že tam v tomto území sú vyhlásené klimatické kúpele. To znamená, že navrhujeme zvýšenie počtu monitorovacích miest aj tých konkrétnych ukazovateľov, ktoré je potrebné sledovať pri klimatických kúpeľoch a s tým, aby tieto údaje boli verejne dostupné. To znamená, nie len pri jednotlivých prevádzkovateľov niektorých kúpeľných penziónov, ale aby toto bolo verejne dostupné.
Ďalšou vecou, ktorú ešte dopĺňame je ... Mám pocit, že mi tuná chýba jeden bod. Tak ešte možnože v ústnej rozprave, musím si skontrolovať, že či mám môj úplný pozmeňujúci návrh. Pretože ešte sme plánovali, že vlastne bude riešená smogová situácia v rámci, v rámci vyhlasovania smogovej situácii v teréne, že keď vyhlási mimoriadnu situáciu okresný úrad z titulu vzniku smogu, tak bude tento moment doplnený v zákone o civilnej ochrane. Sa mi zdá, že v tejto časti mi ten pozmeňovací návrh vypadol, ale nevadí. Ja to doplním, prípadne v .. A nie, mám to tu! Pardon. Takže je to čl. 3, som preskočila strany. Čiže áno, upravujeme ešte zákon o civilnej ochrane obyvateľstva s tým, že momentálne zákon o civilnej ochrane hovorí o...
=====
19. 12. 2022 13:24:59 - 13:24:59 78. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 1235 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán minister, pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, máme tu kompletne nový návrh zákona o ovzduší. Nejde o žiadnu novelu. Prijatím tohto zákona sa vlastne zruší existujúci zákona o ochrane ovzdušia. Tento zákon sa pripravoval
=====
19. 12. 2022 13:24:59 - 13:24:59 78. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 1235 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
v rámci zákona o Environmentálnom fonde momentálne nemeníme. Je možné, že tá diskusia príde aj v súvislosti s tým, čo som povedala v úvode, že Európska únia uvažuje, že teda tieto kvóty sa budú vzťahovať, tieto kvóty sa budú vzťahovať aj na misie z vykurovania budov, cestnú či námornú dopravu. Toľko také moje sprievodné slovo. A teraz dovoľte, aby som prečítala pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1235).
Bod 1. V čl. 1 sa za 37. bod sa vkladajú nový 38. až 41. bod, ktoré znejú:
„38. V § 18 odsek 7 znie: „(7) Výška použiteľného ročného výnosu z dražieb kvót na účely podľa odseku 4 je 70 %.".
39. V § 18 sa vypúšťa odsek 8. Doterajšie odseky 9 až 16 sa označujú ako odseky 8 až 15.
40. V § 18 odsek 10 znie: „(10) Environmentálny fond zverejňuje do 31. decembra kalendárneho roka výzvy na poskytovanie finančných prostriedkov na účely podľa odseku 4 v sume zodpovedajúcej sume použiteľného výnosu z dražieb kvót v príslušnom kalendárnom roku. Suma podľa prvej vety sa môže zvýšiť najviac o nevyčerpanú sumu za predchádzajúce kalendárne roky.". Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.
V § 18 ods. 15 sa slová „odseku 14" nahrádzajú slovami „odseku 13".". Nasledujúce body v čl. 1 sa primerane prečíslujú.
Bod 2. V čl. I sa za 53. bod sa vkladá nový 54. bod, ktorý znie: „54. V § 26 ods. 1 písm. q) sa slová „ods. 11" nahrádzajú slovami „ods. 10".". Nasledujúce body v čl. I sa primerane prečíslujú.
Bod 3. V čl. I sa za 54. bod sa vkladá nový 55. bod, ktorý znie: "55. V § 26 ods. 1 písm. s) sa slová „ods. 16" nahrádzajú slovami „ods. 15".". Nasledujúce body v čl. I sa primerane prečíslujú.
Bod 4. V čl. I sa za 77. bod vkladá nový 78. bod, ktorý znie: „78. Za § 38b sa vkladá § 38c, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 38c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia. Výška použiteľného ročného výnosu z dražieb kvót na účely podľa § 18 ods. 4 je do 31. decembra 2023 50 %. Ustanovenie § 18 ods. 7 sa do 31. decembra 2023 nepoužije.". Nasledujúce body v čl. I sa primerane prečíslujú. Ďakujem pekne. Skončila som čítanie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
19. 12. 2022 13:09:59 - 13:09:59 78. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne. Príjemné popoludnie. Vážený pán minister, pán podpredseda, kolegovia, kolegyne. Tento zákon o obchodovaní s emisnými kvótami je v pléne Národnej rade momentálne v druhom čítaní v troch podobách. Sú na stole, máme dva poslanecké návrhy novely tohto zákona a medzitým ako sa posúvali tieto naše poslanecké návrhy, prišiel na rad aj vládny návrh, ktorý máme v druhom čítaní, ktorý reaguje na transpozíciu rôznych európskych nariadení a je rozsiahlejšou novelou. Vzhľadom na túto situáciu som pripravila pozmeňovací návrh k tomuto vládnemu návrhu, ktorý je prekopírovaný môj poslanec alebo môj a pána poslanca Viskupiča návrh s tým rozdielom, že v našom pôvodnom poslaneckom návrhu máme, aby sa celá čiastka 70 percent aplikovala naspäť do pre producentov emisií a aby som trošku vyšla v ústrety aj informáciám alebo respektíve diskusiám, kde vzišlo, že teda je to pomerne veľká zmena vzhľadom na štátny rozpočet, tak po dohode sme čiastočne ustúpili s tým, že ten nábeh bude čiastočný, to znamená, že v prvom roku by išlo o sumu 50 percent, ale s tými istými pravidlami, že budú výzvy do konca roka a že sa vlastne odoberie kompetencia ministerstvu životného prostredia a ministerstvu financií zmeniť a znižovať toto percento. Čiže bude ten nábeh postupný a s tým, že ten ďalší bude až od ďalšieho roka, čiže tých ďalších 70 percenta účinnosť, účinnosť bude až od roku 2024. Toto je upravené následne teda v prechodnom ustanovení.
Vieme, že emisie sú jedným z vážnych dôvodov urýchľovania zmeny klímy. Je dôležité, aby sme so zmenou klímy bojovali na úrovni aj miestnom, regionálnom, na území národnom, ale faktom je, že aj Európska únia sa dohodla v ostatných dňoch, je to informácia z možno spred týždňa, dvoch, že sa dohodla na výraznom sprísnení a rozšírení obchodovania s emisiami ako hlavného nástroja na ochranu klímy a s tým, že kvóty sa majú sťahovať aj na vykurovanie budov a cestnú či námornú dopravu a spotrebiteľom má zmierniť dôsledky novozriadený klimatický fond. O tomto klimatickom fonde, ktorý by sa mal na tieto nové zdroje emisií vzťahovať, zatiaľ veľa informácií nemáme, v súčasnosti klimatický fond je zriadený na ministerstve pôdohospodárstva pre dopady pre poľnohospodárstvo a pôdohospodárstvo, ale faktom je, že peniaze, ktoré prichádzajú z obchodovania s emisnými kvótami momentálne na Slovensku sa sústreďujú na Environmentálnom fonde, kde z dôvodu toho, že tie prostriedky sa nečerpali v takých výškach ako ukladá aj smernica Európskej únie, tak sa tam na účte všeobecnej pokladnici vlastne nakumulovalo obrovské množstvo prostriedkov vyše jednej miliardy, ktorá nepomáha tomu, na čo bolo toto obchodovanie zriadené, ale pomáha vylepšovať bilanciu štátneho rozpočtu.
Aj v situácii, kedy dochádza naozaj k prejavom, intenzívnym prejavom zmeny klímy, je dôležité, aby sme už napĺňanie Štátnej pokladnice z týchto prostriedkov ukončili a nové zdroje, ktoré budú prichádza na Environmentálny fond, tak podľa tých pravidiel, ktoré sú v súčasnosti nastavené, aby naozaj sa tie prostriedky, ktoré prídu, použili na zmierňovanie emisií, teda to znamená tej mitigácie, ale aj na adaptáciu v tých pravidlách ako sú v súčasnosti nastavené, tie v rámci zákona o Environmentálnom fonde momentálne nemeníme, je možné, že tá diskusia príde aj v súvislosti s tým, čo som povedala v úvode, že Európska únia uvažuje, že teda tieto kvóty sa budú vzťahovať aj na, že tieto kvóty sa budú vzťahovať aj na emisie z vykurovania budov, cestnú či námornú ...
=====
12. 12. 2022 11:40:01 - 11:40:01 79. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1334 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR -  
Pán poslanec, vo svojom vystúpení ste povedali, že výber koaličného partnera je výber menšieho zla. No, tak áno, zjavne stolička členov vlády je prednejšia ako ľudia, lebo ja som si myslela, že koalícia sa zostavuje preto, že vláda myslí na ľudí, myslí na ľudí a na to, čo jej vláda a členovia, politické strany jej vláde ľuďom sľúbili. No, právny štát a posilňovanie demokracie bolo zjavné, že už v marci 2020 bude veľmi komplikovaným bodom zvládnutia vtedy ešte štvorkoalície. No, mala to jasné, že strana SME RODINA je veľmi drahou nevestou. A po dvoch rokoch spoločnej koalície aj s nami sa ukázalo, že to čo ste povedali, že výber menšieho zla, tak ste aj konali. Vybrali ste si, vybrali ste si menšie zlo. No, či je menšie, si dajte odpoveď, pretože kto bráni zmenám § 363? Kto predkladá a hlasuje za návrhy zákonov, ktoré ohrozujú demokraciu? Ten koaličný partner, ktorého ste si vybrali.
12. 12. 2022 9:40:01 - 9:40:01 79. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1334 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR -  
Viete, zmenu vzdelanie v pravidlách dal pán minister Hirman do medzirezortného pripomienkovacieho konania. To zníženie kritérií kvality je zjavné a to, že vlastne nominanti, ktorí boli na ministerstve hospodárstva v orgánoch spoločnosti si konajú a robia svoju prácu excelentne. Si pozrite na výsledkoch za tých dva a pol roka, výsledkov práce týchto spoločností. Je taká stránka ..., pán Kremský asi to poznáte, kde si to môžte krásne nájsť ako sa zmenilo hospodárenie keď do čela prišli odborníci, ktorých tam navrhol pán poslanec, vtedajší minister Sulík. No čo sa týka tých reforiem pán Svrček, tak to sa pýtajte na vláde, na koaličnej rade pána Lengvarského. Ja neviem vám odpovedať na hornú Oravu, ale faktom je, že toľko sa ustupovalo SME RODINA, že s tých pôvodných návrhov, ktoré vzišli z rokovaní s odborníkmi z medzirezortných pripomienkovacích konaní sa vytvorili naozaj až právne paškvily a tie nás teraz dobiehajú. Tie vás teraz dobiehajú čo sa týka aj súdnej mapy, pretože sám viete veľmi dobre, že to čo v konečnom dôsledku bolo schválené, bolo naozaj kompromis na kompromis a nič iné tam nešlo v SME RODINA len ovládnuť mestský súd, najmä v Bratislave tak, aby ste si mohli dosádzať a ovplyvňovať dosádzanie sudcov na krajských úrovniach. Toto bol celá snaha zmeny reformy súdnictva. A to že sa nerealizuje sa to teraz vešia, že sú to nie, kvôli peniazom z plánu obnovy a odolnosti. To sú všetko len vaše výhovorky aby pán minister Karas vedel zapracovať všetky vaše požiadavky to čo sa vám nepodarilo ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
12. 12. 2022 9:40:01 - 9:40:01 79. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1334 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR -  
Extrémizmus. Podľa prieskumov sa vytráca dôvera občanov v demokratickým inštitúciám a hrozí kríza demokracie, ako povedala aj pani prezidenta v správe o Slovensku. Vláda legitimizuje nenávistné prejavy nielen voči ženám, ale aj voči menšinám. Doteraz nedokázala odsúdiť ani teroristický čin ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, poslanec NR SR
Pán poslanec Šeliga, prosím vás, netelefonujte niekde inde veľmi vás počuť.

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
Vláda doteraz nedokázala odsúdiť ani teroristický čin vraždu dvoch nevinných ľudí na Zámockej ulici. Nenávisť a vulgarizmy sa stávajú úplnou súčasťou komunikácie aj vládnych predstaviteľov. K odvolávaniu vlády sme sa odhodlali po dôkladnom uvážení. Robíme to pre ľudí, pre budúcnosť našej spoločnosti, pre naše deti. Je tu rozklad verejných financií, zadlžovanie našej krajiny a najpopulistickejší rozpočet s rekordným deficitom.
Čudujem sa ti pán premiér Eduard Heger, že vyzývaš priamo SaS za jeho podporu aj keď vieš, že rozpočet nie je vyvážený a slušný a my ako rozpočtovo zodpovedná strana nikdy takýto rozpočet nepodporíme.
Pán predseda vlády, vlády klame Európsku úniu. Poškodzuje reputáciu Slovenska, nedodržiava zákony, ohrozuje čerpanie prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti. Ubližuje samosprávam, ktoré čelia energetickej a inflačnej kríze. A verejne prekrúca fakty, napríklad aj o pomoci samosprávam. Zlyhanie pri rokovaniach so zdravotníkmi bolo pre nás len utvrdením, že vláda už nesmie takto ďalej pokračovať. Hnutie OĽANO sklamalo státisíce voličov, ktorí verili že príde slušné Slovensko. Vláda si dala záväzok, že bude protikorupčná a spravodlivá, ale realita je taká, že je ohrozovaný právny štát. Boj za právny štát pre túto vlády dávno skončil a je mi z toho smutno.
Pán premiér, spomínal si tu minule príbehy, príbeh tety Anky, maséra Kostku. Ja spomeniem tiež jeden a je to kauza Bžán. Tá, kde sa advokát, blízky a niektorým súčasným členom koalície získal, získal milióny eur, získal milióny eur za svoje služby. A čudujem sa, že práve manažmenty spoločností, ktoré priniesli zisk pre štát v organizáciách, v spoločnostiach, ktoré sú pod ministerstvom hospodárstva, ktoré kvalitne pracujú a zo správy priniesli do miliónových ziskov, tak jedna z prvých vecí je odvolávanie týchto manažmentov a vypisovanie nových akože transparentných verejných výberových konaní ľudí, ktorí zo straty priviedli tieto organizácie k miliónovým ziskom. Týka sa to aj tejto spoločnosti MH Manažment, ktorá práve získala dôkazy a dokázalo sa jej obnoviť vyšetrovanie voči advokátovi Bžánovi. Takže, a viete že NAKA začala v tejto veci konať. Ja pevne verím, že nie toto je cieľom odvolávania manažmentov spoločnosti ministerstva hospodárstva, aby sa tam dostali nominanti bez vzdelania a nominanti blízky, povedzme si pravdu, ako sa hovorí v tých kuloároch SME RODINA.
Za toto všetko zodpovedá OĽANO, ktoré má väčšinu vo vláde. Avšak tú vládu odovzdala v parlamente aj vo vláde Borisovi Kollárovi. To je pravda, zatváranie očí pred jeho neskrývaným dohodám s poslancami, ktorí sa dostali do parlamentu na kandidátke SMER a fašistickej strany ĽSNS. Hlavné slovo má Boris Kollár, ktorý očividne podporuje mafiánske praktiky a rozkrádanie štátu. To sú partneri, s takými ľuďmi si podávate ruky a robíte dohodu.
Ak by sme teraz neurobili nič hrozí nielen návrat SMER-u ale i jeho víťazstvo aj v riadnych voľbách, ktoré budú o menej než 15 mesiacov. Ďakujem pekne.
12. 12. 2022 9:25:01 - 9:25:01 79. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1334 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem pekne za slovo. Dnes 12. decembra pokračuje rozprava k odvolávaniu vlády, vlády ktorej predsedá Eduard Heger. Vláda Slovenskej republiky stratila dôvod na svoju existenciu. Prečo? Lebo škodí celému Slovensku. Ale takto to už naozaj nemôže ísť ďalej. Pán premiér, síce nie je prítomný, ale chcem sa mu prihovoriť, lebo, pán premiér, predseda vlády Eduard Heger, ľudsky si mi naozaj blízky. Avšak kamarátstvo nemôže byť rozhodujúce v kľúčových chvíľach pre Slovensko. Tento krok odvolania vlády sme sa rozhodli urobiť z viacerých jasných dôvodov a na mysli máme najmä ľudí, ktorí žijú na Slovensku a budúcnosť našej krajiny. Pripomeniem v krátkosti, že potom ako sme v júli vypovedali koaličnú zmluvu, očakávali sme, že premiér Eduard Heger, tvoja vláda, pán premiér, si uvedomí hrozbu, ktorá bola v uprednostnení koaličného partnera SME RODINA a vyštvaní strany Sloboda a Solidarita z koalície.
Všetko sa potvrdzuje, SME RODINA, ktorá sa ani nehanbí robiť kroky spojené s podkopávaním princípov právneho štátu spolu so SMER-om a za aplauzu ľudí z fašistickej strany. A ja som osobne dôverovala premiérovi a klub SaS opakovane vyslovoval Eduardovi Hegerovi silnú podporu. Tá boja zjavná aj pri podpore reformných balíkov, kde práve v klube SaS, ty, pán premiér, si mal istotu podpory, lebo SME RODINA nepodporila žiadnu z kľúčových reforiem. Veľmi dobre si pamätám ako sme napočítavali každý jeden hlas, aby sme mali dosť hlasov, lebo SME RODINA nebude hlasovať. Pán premiér, stále mal čas na štátnický postup, v tom čo sa očakáva od premiéra zvrchovaného štátu. Žiaľ, službu ľuďom si postavil nad vlastné záujmy, tie pocity a falošnú lojalitu k osobám, ktoré evidentne poškodzujú Slovensko a nahrávajú návratu obávanej politickej garnitúre Fica a spol. Áno, mal si postaviť službu ľuďom nad tie vlastné záujmy. Nepostavil si. Vláda, ktorá si hovorí, že je vládou pre ľudí, vytvorila polarizujúcu atmosféru spoločnosti, kde rastie nenávisť a extrémizmus. Podľa prieskumov sa vytráca dôvera občanov k demokratickým inštitúciám a hrozí kríza demokracie, ako povedala aj pani prezidentka v správe o Slovensku.
Vláda
=====
12. 12. 2022 9:25:01 - 9:25:01 79. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1334 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR -  
Janka, spomínala si veľa vecí a ja to zhrniem, že ako OĽaNO si dáva také statusy a názvy, že nekradneme, pomáhame. Veľmi správne si povedala, že tá pomoc, ktorú OĽaNO prináša nie je cielená, nie je solidárna a nie je, tým pádom je aj veľmi drahá a nie správne nastavená. Nekradneme, ale lúpež nádeje je oveľa horšia ako nejaká iná lúpež. Tá sa nedá priamo potrestať a veľmi, veľmi ťažko sa vracia.
9. 12. 2022 10:55:09 - 10:56:53 79. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1334 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zemanová, Anna (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Michal, predviedli ste nám tu spomienkovú prehliadku do vzdialenej minulosti. A ja vám ale pripomeniem inú, ako sme spolu my dvaja počítali hlasy OĽANO, SaS a nezaradených od Za ľudí, aby sme spolu bez SME RODINA dokázali schváliť reformy s ktorými sa chválil aj premiér. Stretávali sme sa na koaličných radách a veľmi dobre viete kto blokoval kľúčové zmeny za právny štát, kľúčové zmeny za ktoré sme spolu stáli na námestiach. Dajte si odpoveď. Bol to Boris Kollár a jeho zástupcovia na koaličných radách Pčolinský a minister Krajniak. OĽANO si vybralo pokračovanie v koalícii so SME RODINA a odovzdali ste komplet vládnutie Borisovi Kollárovi, jeho strane, ktorá sa ani netají s tým, že rokuje a presadzuje svoje záujmy s hocikým. Michal, aj vy ste spoluzodpovedný za to, že máte menšinovú vládu. Ty, ste spoluzodpovedný ako predseda Klubu OĽANO a člen predsedníctva za vyštvanie SaS z vlády. Obdobne aj ďalší členovia predsedníctva OĽANO za to, že vaša strana nemá zodpovednosť a plníte aj nezmyselné sny vášho predsedu OĽANO. V demokratických stranách by po vzore vyspelých strán by vymenili svojho predsedu, ktorý je hlavnou príčinou toho, že teraz vláda Hegera čelí odvolávaniu.

Deň v parlamente

<- ->