Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 10. 2021 10:57:23 - 10:58:02 48. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marian (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Blaha, vy sa čudujete, že tu niektorí koaliční poslanci pištia ako potkani, ktorému stúpite na chvost. Veď ste im týmto návrhom ukázali zrkadlo, oni hovoria o nás, že sme fašisti, extrémisti, nacisti ale najprv to bol Matovič, ktorý povedal, že má ambíciu prekonať NSDAP Hitlerovu stranu a teraz sú to koaliční poslanci, ktorí obhajujú mníchovskú zradu, obhajujú nástup moci Hitlerovej tretej ríše. Takže sa aspoň dnes úplne jasne vo vašom zrkadle v tomto návrhu ukazuje kto sú skutočne nacisti a fašisti v tomto parlamente. Ďakujem pekne pán poslanec.
21. 10. 2021 10:41:50 - 10:43:42 48. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marian (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Žiak, vám sa asi zle priznáva jedna vec, že západné štáty, tak ako teraz, ani vtedy naše slovanské národy nemali za nič, že západné štáty nás proste, keď im to vyhovovalo podhodili ako psov proste, aby nemali oni tie problémy. Tak však Česi, Slováci, no čo. Vám sa veľmi zle počúva teraz kritika toho, že to bola skutočne Mníchovská zrada, v ktorej ale krokoch, ale musíme povedať aj b, veľmi úspešne pokračuje zločinecká organizácia NATO a ja tento krok zo strany SMER-u vnímam ako krok istého uvedomenia si geopolitických reálií a síce, že tak, ako bola zrada na našich národoch zo strany západných štátov realizovaná počas tej Mníchovskej dohody, tak tak sa stávame obeťami expanznej svetovládnej politiky Spojených štátov Amerických a zločineckej organizácie NATO dnes, dnes a toto sa veľmi ťažko týmto západofilom, ktorí sú združení v súčasnej koalícii počúva. Toto sa im veľmi ťažko prenáša do ich vedomia a svedomia, lebo sami sú si toho vedomí, že pre tých ich bruselských pánov na západe sme my proste nič. Preto vítam túto iniciatívu a my ju určite podporíme a bude to veľký signál toho, že si uvedomujeme, celý národ si uvedomuje to, že sme Slovania, našu identitu a že tá skazená západná Európa nás nebude krútiť ako červíky na vidličke.
19. 10. 2021 16:12:32 - 16:13:32 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 686 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marian (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za všetky konštruktívne faktické poznámky a treba povedať, že aj keď na začiatku bolo o tomto návrhu ticho, tak dnes už verejnosť prejavila záujem, ľudia sa na túto novelu pýtajú, ľudia sledovali aj túto rozpravu a som presvedčený, že aj keď nie je asi dostatočne veľa, ale mnoho ľudí na Slovensku si zas otvorí oči o tom alebo v tej otázke, že čo vláda potichu tu chystá, čo sa tu v podstate za tie dva roky do volieb má všetko udiať len s jedným jediným cieľom, aby sa z dnes možnosti podriadiť sa očkovaniu za ktoré nikto neberie zodpovednosť, stala v podstate povinnosť pre ľudí, ktorí sa nechcú nechať vylúčiť zo spoločenského života. Takže, občania, bdejte, občania, sledujte túto vládu, pretože každým krokom nás presviedčajú o tom, že ich úmysly nie sú čisté.
19. 10. 2021 16:03:32 - 16:09:29 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 686 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marian (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, máme tu ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Nasaďte si, prosím vás, pán poslanec, rúško, buďte taký dobrý.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Máme tu overenú bonzáčku Aničku Zemanovú. Ale okrem toho tu máme, okrem toho tu máme, no samozrejme, aj bonzáka Benčíka, ale tak to je, ale k veci. Okrem toho tu máme novelu zákona o výkone volebného práva, v podstate o výkone volieb. A v tejto novele potichučky minister vnútra zavádza absolútnu selekciu podmienok pre výkon aktívneho volebného práva obyvateľov v Slovenskej republike, alebo občanov Slovenskej republiky.
Považujem za mimoriadne dôležité upozorniť ľudí na to, že podľa tejto novely budú mať ľudia, ktorí budú podliehať karanténnym opatreniam menšie právo ako väzni. Podľa tejto novely ľudia, ktorí vyhláškou budú podliehať na základe vyhlášky karanténnym opatreniam, budú jednoducho z volieb vyradení. Voliť nebudú môcť. Na druhej strane väzni odsúdení aj vo väzbe voliť stále môcť budú. To znamená, štát v tejto chvíli zastúpený ministrom vnútra Mikulcom z ľudí, ktorí nejakým spôsobom neporušili zákon, z ľudí, ktorí ničím sa proti legislatíve platnej v Slovenskej republike neprehrešili, len jednoducho budú povinní byť v karanténe na základe možno vyhlášky, ktorá bude účinná tri dni pred dňom volieb. Budú mať menšie volebné, to znamená, aj menšie občianske právo ako väzni, ktorí sú napríklad odsúdení na doživotie za nejaký obzvlášť závažný zločin.
A tak ako pred chvíľkou úplne trefne spomenul kolega Rastislav Schlosár, tento zákon je napísaný tak vágne a tak voľne, že je úplne namieste obava z toho, že pravidlá na umiestňovanie ľudí do karantény, pravidlá, ktoré budú definovať to, kto musí a kto nemusí byť v karanténe počas volieb, budú môcť byť kľudne spravené nejakou vyhláškou na všetko ochotného hlavného hygienika.
A na základe tejto vyhlášky ľudia zo dňa na deň dostanú na výber, buď sa podriadia nezmyselným totalitným opatreniam v rámci COVID pandémie, alebo si zachovajú svoju slobodu, zachovajú si svoje vlastné uvažovanie a rozhodovanie, no ale ako odmenu za to stratia cez voľby svoje aktívne volebné právo. Volieb sa nebudú môcť zúčastniť a budú sa môcť len prizerať na to ako sa kreujú, vytvárajú nové štátne orgány vo voľbách a tento proces nebudú môcť nijakým spôsobom ovplyvniť.
Kolegyne, kolegovia, ak niečo smeruje k absolútnej diskriminácii veľkej skupiny ľudí, ak niečo smeruje k absolútne totalitnému nastaveniu volebného systému na Slovensku, tak je to práve táto novela, ktorá má na základe vymyslených zdravotných kritérií z volieb doslova eliminovať veľké skupiny obyvateľov.
Ak by to tak nemalo byť, ak by to tak nemalo byť, potom nevidíme ani jeden racionálny dôvod, pre ktorý, pre ktorý táto novela dnes do parlamentu prichádza. Nejde teda o nič iné ako o zle zamaskovaný pokus odstrániť z volieb tých, ktorí nesúhlasia s proti ľudskými, proti demokratickými a nezákonnými COVID opatreniami súčasnej vlády a týchto ľudí tak úplne vylúčiť z akéhokoľvek, z akejkoľvek možnosti ovplyvňovať veci verejné.
To znamená, že voľby s takto upravenou skupinou voličov nemôžu dopadnúť inak ako v prospech vládnych strán, v prospech strán presadzujúcich COVID buzeráciu vlastných občanov. Ja verím, že sa nájde v tejto sále dostatok poslancov, ktorí si toto riziko, toto nebezpečenstvo uvedomia a že táto novela, ktorá by znamenala koniec slobodným voľbám na Slovensku tu schválená nebude. Ďakujem pekne.
19. 10. 2021 13:52:44 - 13:54:01 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 703 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marian (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia. Pán minister, ja vystupujem len preto, lebo ste vystúpili v úvodnom slove, nedá sa na vás reagovať, mám v podstate len jednu otázku, dve, že či medzi tie zdvíhacie zariadenia budú zaradené aj nielen tie plošiny, ale aj tie žeriavy samotné s tým celým žeriavovým systémom, pretože veľa ľudí, ktorí sú dlhodobo odkázaní na pomoc týchto zariadení, tak vlastne nevystačia si s plošinou, ale sú aj po domoch alebo po bytoch sa prepravujú pomocou týchto žeriavov a s týmito žeriavami, že to bolo vždy trošku problematickejšie. Takže toto keby ste mohli zodpovedať a druhá otázka. Že či, keď dvíhate ten relatívny strop na tých 98 percent, čo je samozrejme super, lebo naozaj to sú obrovské čísla a tam každé percento znamená stovky až tisícky eur, tak či nejakým spôsobom sa tam ruší alebo dvíha aj limit v absolútnych číslach, lebo pri niektorých zariadeniach sa mnohí odkázaní ľudia stretávali s tým, že na percentá im to vychádzalo, ale na absolútnu sumu sa stretávali s nejakým stropom a proste mali smolu, takže keby ste mohli odpovedať na túto otázku, aby sme potom s kľudným svedomím prípadne mohli tento váš návrh podporiť. Ďakujem pekne.
19. 10. 2021 13:39:28 - 13:41:03 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 643 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marian (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za faktické poznámky, pár reakcií. Pán poslanec Pročko, vy ste povedal, že ja mám jeden problém, no vy pán poslanec Pročko máte tých problémov zjavne viac a žiaľ, žiaľ pán poslanec ľudia zomierajú aj po očkovaní, ľudia majú obrovské problémy zdravotné po očkovaní len si netreba predtým zatvárať oči. Treba sa pozrieť nato aká je skladba pacientov na urgentnom príjme na ARE v Banskej Bystrici v Rooseveltovej nemocnici a ak nie ste slepí tak potom takéto drísty už nebude viacej hovoriť. Pán poslanec Krupa, my sme monotematickí, nenechajte sa vysmiať pán poslanec. Vaša vláda spravila ľuďom na Slovensku zo života peklo, vy ste obyvateľom Slovenskej republiky pán poslanec nanútili jedinú tému, vy ste im nanútili jedinú tému a to je strach o život a strach o živobytie
===== ... nebudete viacej hovoriť. Pán poslanec Krupa, my sme monotematickí? Nenechajte sa vysmiať, pán poslanec. Vaša vláda spravila ľuďom na Slovensku zo života peklo. Vy ste obyvateľom Slovenskej republiky, pán poslanec, nanútili jedinú tému, vy ste im nanútili jedinú tému a to je strach o život a strach o živobytie len preto, len preto, že sa nechcú podrobiť vášmu nútenému očkovaniu. Takže nabudúce, pán poslanec, zvážte slová. No a pán poslanec, pán minister Naď, vám chcem iba na záver odkázať, že vy ma nebudete zastrašovať ako poslanca trestnými oznámeniami za môj politický názor. Trestnými oznámeniami za to, že chceme ľudí varovať predtým, čo chystáte a po mojom vystúpení vy nebudete hovoriť, že vy z môjho vystúpenia spravíte doplnenie trestného oznámenia. Môžte to robiť, nech sa páči, ale absolútne ma tým nezastrašíte a len ukazujete ľuďom, že sa naozaj majú zaoberať tým, čo tu vyvíjate, pretože ten systém má robiť všetko proti tým ľuďom a nie v ich prospech.
19. 10. 2021 13:39:28 - 13:41:03 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 643 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marian (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za faktické poznámky, pár reakcií. Pán poslanec Pročko, vy ste povedal, že ja mám jeden problém, no vy pán poslanec Pročko máte tých problémov zjavne viac a žiaľ, žiaľ pán poslanec ľudia zomierajú aj po očkovaní, ľudia majú obrovské problémy zdravotné po očkovaní len si netreba predtým zatvárať oči. Treba sa pozrieť nato aká je skladba pacientov na urgentnom príjme na ARE v Banskej Bystrici v Rooseveltovej nemocnici a ak nie ste slepí tak potom takéto drísty už nebude viacej hovoriť. Pán poslanec Krupa, my sme monotematickí, nenechajte sa vysmiať pán poslanec. Vaša vláda spravila ľuďom na Slovensku zo života peklo, vy ste obyvateľom Slovenskej republiky pán poslanec nanútili jedinú tému, vy ste im nanútili jedinú tému a to je strach o život a strach o živobytie
===== ... nebudete viacej hovoriť. Pán poslanec Krupa, my sme monotematickí? Nenechajte sa vysmiať, pán poslanec. Vaša vláda spravila ľuďom na Slovensku zo života peklo. Vy ste obyvateľom Slovenskej republiky, pán poslanec, nanútili jedinú tému, vy ste im nanútili jedinú tému a to je strach o život a strach o živobytie len preto, len preto, že sa nechcú podrobiť vášmu nútenému očkovaniu. Takže nabudúce, pán poslanec, zvážte slová. No a pán poslanec, pán minister Naď, vám chcem iba na záver odkázať, že vy ma nebudete zastrašovať ako poslanca trestnými oznámeniami za môj politický názor. Trestnými oznámeniami za to, že chceme ľudí varovať predtým, čo chystáte a po mojom vystúpení vy nebudete hovoriť, že vy z môjho vystúpenia spravíte doplnenie trestného oznámenia. Môžte to robiť, nech sa páči, ale absolútne ma tým nezastrašíte a len ukazujete ľuďom, že sa naozaj majú zaoberať tým, čo tu vyvíjate, pretože ten systém má robiť všetko proti tým ľuďom a nie v ich prospech.
19. 10. 2021 13:39:28 - 13:41:03 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 643 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marian (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za faktické poznámky, pár reakcií. Pán poslanec Pročko, vy ste povedal, že ja mám jeden problém, no vy pán poslanec Pročko máte tých problémov zjavne viac a žiaľ, žiaľ pán poslanec ľudia zomierajú aj po očkovaní, ľudia majú obrovské problémy zdravotné po očkovaní len si netreba predtým zatvárať oči. Treba sa pozrieť nato aká je skladba pacientov na urgentnom príjme na ARE v Banskej Bystrici v Rooseveltovej nemocnici a ak nie ste slepí tak potom takéto drísty už nebude viacej hovoriť. Pán poslanec Krupa, my sme monotematickí, nenechajte sa vysmiať pán poslanec. Vaša vláda spravila ľuďom na Slovensku zo života peklo, vy ste obyvateľom Slovenskej republiky pán poslanec nanútili jedinú tému, vy ste im nanútili jedinú tému a to je strach o život a strach o živobytie
===== ... nebudete viacej hovoriť. Pán poslanec Krupa, my sme monotematickí? Nenechajte sa vysmiať, pán poslanec. Vaša vláda spravila ľuďom na Slovensku zo života peklo. Vy ste obyvateľom Slovenskej republiky, pán poslanec, nanútili jedinú tému, vy ste im nanútili jedinú tému a to je strach o život a strach o živobytie len preto, len preto, že sa nechcú podrobiť vášmu nútenému očkovaniu. Takže nabudúce, pán poslanec, zvážte slová. No a pán poslanec, pán minister Naď, vám chcem iba na záver odkázať, že vy ma nebudete zastrašovať ako poslanca trestnými oznámeniami za môj politický názor. Trestnými oznámeniami za to, že chceme ľudí varovať predtým, čo chystáte a po mojom vystúpení vy nebudete hovoriť, že vy z môjho vystúpenia spravíte doplnenie trestného oznámenia. Môžte to robiť, nech sa páči, ale absolútne ma tým nezastrašíte a len ukazujete ľuďom, že sa naozaj majú zaoberať tým, čo tu vyvíjate, pretože ten systém má robiť všetko proti tým ľuďom a nie v ich prospech.
19. 10. 2021 13:39:28 - 13:41:03 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 643 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marian (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za faktické poznámky, pár reakcií. Pán poslanec Pročko, vy ste povedal, že ja mám jeden problém, no vy pán poslanec Pročko máte tých problémov zjavne viac a žiaľ, žiaľ pán poslanec ľudia zomierajú aj po očkovaní, ľudia majú obrovské problémy zdravotné po očkovaní len si netreba predtým zatvárať oči. Treba sa pozrieť nato aká je skladba pacientov na urgentnom príjme na ARE v Banskej Bystrici v Rooseveltovej nemocnici a ak nie ste slepí tak potom takéto drísty už nebude viacej hovoriť. Pán poslanec Krupa, my sme monotematickí, nenechajte sa vysmiať pán poslanec. Vaša vláda spravila ľuďom na Slovensku zo života peklo, vy ste obyvateľom Slovenskej republiky pán poslanec nanútili jedinú tému, vy ste im nanútili jedinú tému a to je strach o život a strach o živobytie
===== ... nebudete viacej hovoriť. Pán poslanec Krupa, my sme monotematickí? Nenechajte sa vysmiať, pán poslanec. Vaša vláda spravila ľuďom na Slovensku zo života peklo. Vy ste obyvateľom Slovenskej republiky, pán poslanec, nanútili jedinú tému, vy ste im nanútili jedinú tému a to je strach o život a strach o živobytie len preto, len preto, že sa nechcú podrobiť vášmu nútenému očkovaniu. Takže nabudúce, pán poslanec, zvážte slová. No a pán poslanec, pán minister Naď, vám chcem iba na záver odkázať, že vy ma nebudete zastrašovať ako poslanca trestnými oznámeniami za môj politický názor. Trestnými oznámeniami za to, že chceme ľudí varovať predtým, čo chystáte a po mojom vystúpení vy nebudete hovoriť, že vy z môjho vystúpenia spravíte doplnenie trestného oznámenia. Môžte to robiť, nech sa páči, ale absolútne ma tým nezastrašíte a len ukazujete ľuďom, že sa naozaj majú zaoberať tým, čo tu vyvíjate, pretože ten systém má robiť všetko proti tým ľuďom a nie v ich prospech.
19. 10. 2021 13:24:42 - 13:29:18 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 643 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marian (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, s absolútnou nechuťou, ale aby ste nemali pripomienky si dávam túto okupačnú handru na tvár, aby ste zbytočne nerušili moje vystúpenie. Máme tu návrh zákona, ktorý rieši v tom čase aktuálny dnes úplne smiešny problém s povyšovaním nejakých v tom čase už civilov do vojenských hodností...
===== Máme tu návrh zákona, ktorý rieši v tom čase aktuálny dnes úplne smiešny problém s povyšovaním nejakých v tom čase už civilov do vojenských hodností kde to bol jasný prejav papalášstva kde bo tento mechanizmus využívaný nato, aby si osoby vo výslužbe masírovali svoje ego tým, že dostanú nejaké hodnosti navyše, že sa z členov mužstva stanú poddôstojníci alebo dôstojníci a preskočia sa aj viaceré hodnosti v hodnostnom rebríčku vojakov. Určite je to krok k spravodlivosti v tejto otázke ale treba povedať, že dnes má Slovensko pod vedením súčasnej vlády diametrálne iné problémy aj problémy, ktoré sa týkajú rezortu obrany. A preto by minister obrany, ktorý tu je mal reagovať na tieto problémy a mal by sa jasne k týmto problémom vyjadriť. Vážené poslankyne, vážení poslanci a hlavne vážení občania, preto z tohto miesta vyzývam pána ministra obrany Naďa nato, aby vytvoril komisiu z občanov komisiu z ľudí, ktorí budú veci rozumieť a ktorá bude mať prístup do Vojenského výcvikového priestoru Lešť počas testovania systému Movir, ktorý má slúžiť na sledovanie a izoláciu rôznych skupín obyvateľstva. Ďalej z tohto miesta vyzývam ministra obrany Naďa, aby úplne jasne povedal, že tento systém nikdy nebude na sadený proti občanom Slovenskej republiky len preto, že odmietajú proticovidové opatrenia alebo sa odmietajú podriadiť očkovaniu a toto očkovanie si nikdy do seba vpichnúť proti svojej vôli nedajú. Pán minister, toto sú problémy, ktoré trápia Slovensko, že tu s prispením armády sa vyvíja systém, ktorý môže byť veľmi ľahko zneužitý proti občanom Slovenskej republiky, ktorí sa ničoho nedopustili len jednoducho nezdieľajú tento vládny názor nato čo sa tu dnes ohľadom covidu deje. A pán minister, ak nemáte čo zakrývať ak nemáte čo skrývať pred ľuďmi tak jednoducho povedzte na rovinu, že pripustíte, vytvoríte komisiu, ktorá bude mať vstup do vojenského priestoru nato, aby mohla sledovať testovanie tohto systému pretože ako ste povedali do médií nejde o tajný systém, nejde o nič mimoriadne a preto keď to vo verejnosti vzbudilo také oprávnené pohoršenie oprávnené obavy, tak ak armáda nemá čo skrývať tak ústami svojho ministra tu jednoducho môže týmto ľuďom dať akési uspokojenie, že verejnosť bude pri testovaní tohto systému prítomná.
Ak to tak nie je, ak to tak nebude tak potom naozaj musíme povedať, že ide o vývoj systému, ktorý žiaľ bude môcť byť nasadený proti ľuďom proti vlastným občanom o vývoji systému, ktorého cieľom nebude chrániť ako to tu bolo z úst ministra mnohokrát alebo potom ako sme túto informáciu vytiahli prezentované ale, že úlohou tohto systému bude perzekuovať, sledovať násilným aj keď možno nie mechanickým spôsobom ľudí izolovať a vytvárať tak elektronické väzenia pre ľudí, ktorí sa ničím proti tomuto štátu neprevinili, ktorí nijakým spôsobom neprekročili zákon ale majú len ten problém a tú smolu, že si nechcú do seba nechať pichnúť vakcínu za ktorú im ani výrobca tejto vakcíny nijakým spôsobom neručí. Ďakuje pekne.
19. 10. 2021 13:24:42 - 13:29:18 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 643 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marian (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, s absolútnou nechuťou, ale aby ste nemali pripomienky si dávam túto okupačnú handru na tvár, aby ste zbytočne nerušili moje vystúpenie. Máme tu návrh zákona, ktorý rieši v tom čase aktuálny dnes úplne smiešny problém s povyšovaním nejakých v tom čase už civilov do vojenských hodností...
===== Máme tu návrh zákona, ktorý rieši v tom čase aktuálny dnes úplne smiešny problém s povyšovaním nejakých v tom čase už civilov do vojenských hodností kde to bol jasný prejav papalášstva kde bo tento mechanizmus využívaný nato, aby si osoby vo výslužbe masírovali svoje ego tým, že dostanú nejaké hodnosti navyše, že sa z členov mužstva stanú poddôstojníci alebo dôstojníci a preskočia sa aj viaceré hodnosti v hodnostnom rebríčku vojakov. Určite je to krok k spravodlivosti v tejto otázke ale treba povedať, že dnes má Slovensko pod vedením súčasnej vlády diametrálne iné problémy aj problémy, ktoré sa týkajú rezortu obrany. A preto by minister obrany, ktorý tu je mal reagovať na tieto problémy a mal by sa jasne k týmto problémom vyjadriť. Vážené poslankyne, vážení poslanci a hlavne vážení občania, preto z tohto miesta vyzývam pána ministra obrany Naďa nato, aby vytvoril komisiu z občanov komisiu z ľudí, ktorí budú veci rozumieť a ktorá bude mať prístup do Vojenského výcvikového priestoru Lešť počas testovania systému Movir, ktorý má slúžiť na sledovanie a izoláciu rôznych skupín obyvateľstva. Ďalej z tohto miesta vyzývam ministra obrany Naďa, aby úplne jasne povedal, že tento systém nikdy nebude na sadený proti občanom Slovenskej republiky len preto, že odmietajú proticovidové opatrenia alebo sa odmietajú podriadiť očkovaniu a toto očkovanie si nikdy do seba vpichnúť proti svojej vôli nedajú. Pán minister, toto sú problémy, ktoré trápia Slovensko, že tu s prispením armády sa vyvíja systém, ktorý môže byť veľmi ľahko zneužitý proti občanom Slovenskej republiky, ktorí sa ničoho nedopustili len jednoducho nezdieľajú tento vládny názor nato čo sa tu dnes ohľadom covidu deje. A pán minister, ak nemáte čo zakrývať ak nemáte čo skrývať pred ľuďmi tak jednoducho povedzte na rovinu, že pripustíte, vytvoríte komisiu, ktorá bude mať vstup do vojenského priestoru nato, aby mohla sledovať testovanie tohto systému pretože ako ste povedali do médií nejde o tajný systém, nejde o nič mimoriadne a preto keď to vo verejnosti vzbudilo také oprávnené pohoršenie oprávnené obavy, tak ak armáda nemá čo skrývať tak ústami svojho ministra tu jednoducho môže týmto ľuďom dať akési uspokojenie, že verejnosť bude pri testovaní tohto systému prítomná.
Ak to tak nie je, ak to tak nebude tak potom naozaj musíme povedať, že ide o vývoj systému, ktorý žiaľ bude môcť byť nasadený proti ľuďom proti vlastným občanom o vývoji systému, ktorého cieľom nebude chrániť ako to tu bolo z úst ministra mnohokrát alebo potom ako sme túto informáciu vytiahli prezentované ale, že úlohou tohto systému bude perzekuovať, sledovať násilným aj keď možno nie mechanickým spôsobom ľudí izolovať a vytvárať tak elektronické väzenia pre ľudí, ktorí sa ničím proti tomuto štátu neprevinili, ktorí nijakým spôsobom neprekročili zákon ale majú len ten problém a tú smolu, že si nechcú do seba nechať pichnúť vakcínu za ktorú im ani výrobca tejto vakcíny nijakým spôsobom neručí. Ďakuje pekne.
19. 10. 2021 13:24:42 - 13:29:18 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 643 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marian (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, s absolútnou nechuťou, ale aby ste nemali pripomienky si dávam túto okupačnú handru na tvár, aby ste zbytočne nerušili moje vystúpenie. Máme tu návrh zákona, ktorý rieši v tom čase aktuálny dnes úplne smiešny problém s povyšovaním nejakých v tom čase už civilov do vojenských hodností...
===== Máme tu návrh zákona, ktorý rieši v tom čase aktuálny dnes úplne smiešny problém s povyšovaním nejakých v tom čase už civilov do vojenských hodností kde to bol jasný prejav papalášstva kde bo tento mechanizmus využívaný nato, aby si osoby vo výslužbe masírovali svoje ego tým, že dostanú nejaké hodnosti navyše, že sa z členov mužstva stanú poddôstojníci alebo dôstojníci a preskočia sa aj viaceré hodnosti v hodnostnom rebríčku vojakov. Určite je to krok k spravodlivosti v tejto otázke ale treba povedať, že dnes má Slovensko pod vedením súčasnej vlády diametrálne iné problémy aj problémy, ktoré sa týkajú rezortu obrany. A preto by minister obrany, ktorý tu je mal reagovať na tieto problémy a mal by sa jasne k týmto problémom vyjadriť. Vážené poslankyne, vážení poslanci a hlavne vážení občania, preto z tohto miesta vyzývam pána ministra obrany Naďa nato, aby vytvoril komisiu z občanov komisiu z ľudí, ktorí budú veci rozumieť a ktorá bude mať prístup do Vojenského výcvikového priestoru Lešť počas testovania systému Movir, ktorý má slúžiť na sledovanie a izoláciu rôznych skupín obyvateľstva. Ďalej z tohto miesta vyzývam ministra obrany Naďa, aby úplne jasne povedal, že tento systém nikdy nebude na sadený proti občanom Slovenskej republiky len preto, že odmietajú proticovidové opatrenia alebo sa odmietajú podriadiť očkovaniu a toto očkovanie si nikdy do seba vpichnúť proti svojej vôli nedajú. Pán minister, toto sú problémy, ktoré trápia Slovensko, že tu s prispením armády sa vyvíja systém, ktorý môže byť veľmi ľahko zneužitý proti občanom Slovenskej republiky, ktorí sa ničoho nedopustili len jednoducho nezdieľajú tento vládny názor nato čo sa tu dnes ohľadom covidu deje. A pán minister, ak nemáte čo zakrývať ak nemáte čo skrývať pred ľuďmi tak jednoducho povedzte na rovinu, že pripustíte, vytvoríte komisiu, ktorá bude mať vstup do vojenského priestoru nato, aby mohla sledovať testovanie tohto systému pretože ako ste povedali do médií nejde o tajný systém, nejde o nič mimoriadne a preto keď to vo verejnosti vzbudilo také oprávnené pohoršenie oprávnené obavy, tak ak armáda nemá čo skrývať tak ústami svojho ministra tu jednoducho môže týmto ľuďom dať akési uspokojenie, že verejnosť bude pri testovaní tohto systému prítomná.
Ak to tak nie je, ak to tak nebude tak potom naozaj musíme povedať, že ide o vývoj systému, ktorý žiaľ bude môcť byť nasadený proti ľuďom proti vlastným občanom o vývoji systému, ktorého cieľom nebude chrániť ako to tu bolo z úst ministra mnohokrát alebo potom ako sme túto informáciu vytiahli prezentované ale, že úlohou tohto systému bude perzekuovať, sledovať násilným aj keď možno nie mechanickým spôsobom ľudí izolovať a vytvárať tak elektronické väzenia pre ľudí, ktorí sa ničím proti tomuto štátu neprevinili, ktorí nijakým spôsobom neprekročili zákon ale majú len ten problém a tú smolu, že si nechcú do seba nechať pichnúť vakcínu za ktorú im ani výrobca tejto vakcíny nijakým spôsobom neručí. Ďakuje pekne.
19. 10. 2021 13:24:42 - 13:29:18 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 643 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marian (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, s absolútnou nechuťou, ale aby ste nemali pripomienky si dávam túto okupačnú handru na tvár, aby ste zbytočne nerušili moje vystúpenie. Máme tu návrh zákona, ktorý rieši v tom čase aktuálny dnes úplne smiešny problém s povyšovaním nejakých v tom čase už civilov do vojenských hodností...
===== Máme tu návrh zákona, ktorý rieši v tom čase aktuálny dnes úplne smiešny problém s povyšovaním nejakých v tom čase už civilov do vojenských hodností kde to bol jasný prejav papalášstva kde bo tento mechanizmus využívaný nato, aby si osoby vo výslužbe masírovali svoje ego tým, že dostanú nejaké hodnosti navyše, že sa z členov mužstva stanú poddôstojníci alebo dôstojníci a preskočia sa aj viaceré hodnosti v hodnostnom rebríčku vojakov. Určite je to krok k spravodlivosti v tejto otázke ale treba povedať, že dnes má Slovensko pod vedením súčasnej vlády diametrálne iné problémy aj problémy, ktoré sa týkajú rezortu obrany. A preto by minister obrany, ktorý tu je mal reagovať na tieto problémy a mal by sa jasne k týmto problémom vyjadriť. Vážené poslankyne, vážení poslanci a hlavne vážení občania, preto z tohto miesta vyzývam pána ministra obrany Naďa nato, aby vytvoril komisiu z občanov komisiu z ľudí, ktorí budú veci rozumieť a ktorá bude mať prístup do Vojenského výcvikového priestoru Lešť počas testovania systému Movir, ktorý má slúžiť na sledovanie a izoláciu rôznych skupín obyvateľstva. Ďalej z tohto miesta vyzývam ministra obrany Naďa, aby úplne jasne povedal, že tento systém nikdy nebude na sadený proti občanom Slovenskej republiky len preto, že odmietajú proticovidové opatrenia alebo sa odmietajú podriadiť očkovaniu a toto očkovanie si nikdy do seba vpichnúť proti svojej vôli nedajú. Pán minister, toto sú problémy, ktoré trápia Slovensko, že tu s prispením armády sa vyvíja systém, ktorý môže byť veľmi ľahko zneužitý proti občanom Slovenskej republiky, ktorí sa ničoho nedopustili len jednoducho nezdieľajú tento vládny názor nato čo sa tu dnes ohľadom covidu deje. A pán minister, ak nemáte čo zakrývať ak nemáte čo skrývať pred ľuďmi tak jednoducho povedzte na rovinu, že pripustíte, vytvoríte komisiu, ktorá bude mať vstup do vojenského priestoru nato, aby mohla sledovať testovanie tohto systému pretože ako ste povedali do médií nejde o tajný systém, nejde o nič mimoriadne a preto keď to vo verejnosti vzbudilo také oprávnené pohoršenie oprávnené obavy, tak ak armáda nemá čo skrývať tak ústami svojho ministra tu jednoducho môže týmto ľuďom dať akési uspokojenie, že verejnosť bude pri testovaní tohto systému prítomná.
Ak to tak nie je, ak to tak nebude tak potom naozaj musíme povedať, že ide o vývoj systému, ktorý žiaľ bude môcť byť nasadený proti ľuďom proti vlastným občanom o vývoji systému, ktorého cieľom nebude chrániť ako to tu bolo z úst ministra mnohokrát alebo potom ako sme túto informáciu vytiahli prezentované ale, že úlohou tohto systému bude perzekuovať, sledovať násilným aj keď možno nie mechanickým spôsobom ľudí izolovať a vytvárať tak elektronické väzenia pre ľudí, ktorí sa ničím proti tomuto štátu neprevinili, ktorí nijakým spôsobom neprekročili zákon ale majú len ten problém a tú smolu, že si nechcú do seba nechať pichnúť vakcínu za ktorú im ani výrobca tejto vakcíny nijakým spôsobom neručí. Ďakuje pekne.
6. 10. 2021 17:29:28 - 17:29:42 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marian (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Pán poslanec Čekovský, ja len, že keby to, čo vy spravil ktorýkoľvek poslanec opozície, tak nás znesiete pod čiernu zem. Takže akceptujeme to, čo ste spravili, ale potom poprosím rovnaký meter na všetkých. Ďakujem.
6. 10. 2021 17:11:10 - 17:11:31 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marian (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Pán podpredseda, ja sa vás len chcem spýtať, či teda po tomto, čo ste tu teraz predviedli ešte vôbec tu platí slovo Borisa Kollára nejaké, ktoré proste dá aj v tej veci, že tlmočí závery poslaneckého grémia. Pretože vy ste dnes ho vymazali úplne z mapy. Ak teda Kollárove slovo neplatí, načo je predsedom Národnej rady. Ďakujem pekne.
6. 10. 2021 10:41:35 - 10:43:35 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marian (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Takže teraz najprv chlapcom Čekovskému a Benčíkovi. Ste úplne mimo priatelia. Trošku si to naštudujte a potom rozprávajte, lebo tieto vaše hlúpe táraniny, ktoré vychádzajú z vami vlastnými mediálnymi žvástami, to je škoda reagovať, ale aspoň takto jednou vetou, aby ste už boli v kľude a ak s tým máte nejaký väčší problém a chcete osobne takéto obvinenia, tak to povedzte konkrétne, aby som si to mohol s vami vybaviť. Ale takéto narážky to je také. No a teraz vraj som bol príliš tvrdý, tak budem jemnejší. Kolegynky, kolegovia, vraj sa tu teraz v rozprave rozvášnila nenávisť voči homosexuálom. No tú nenávisť, tú nenávisť, tú traumu spoločnosti jatríte a vyvolávate vy takýmito a podobnými návrhmi. Keby ste takéto hlúpe, zbytočné a len politicky motivované návrhy sem nedávali a nepredkladali, tak nikto tu žiadnych homosexuálov riešiť nebude. Nech si vo svojich bytoch, domoch medzi sebou robia, čo chcú. Nikoho to trápiť nebude. Ale vy chcete, vy to chcete povýšiť na nejakú spoločenskú normu správania a v tom je ten problém a v tom je potrebné vás kritizovať a v tom je potrebné používať aj tvrdšie výrazové prostriedky na vás, pretože na vás jednoducho dobré slovo neplatí a vám je to úplne jedno, pretože za vami stoja tie médiá a za vami stojí silný prúd mimovládok, na ktoré funguje len tvrdá jaderná kritika priamo do očí. Takže, takže o tom to je a nikto z vás kolegyne, kolegovia, nikto z vás, čo ste sa ich zastávali ste nevysvetlili, ako si dve ženy alebo dvaja muži na pustom ostrove môžu spraviť dieťa. Hrdinovia.
6. 10. 2021 10:18:38 - 10:27:58 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marian (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, vážení kolegovia, máme to tu na stole. Pôvodne vládny poslanec tejto tzv. konzervatívnej vlády Igora Matoviča, ktorá sa zmenila na otvorene liberálnu vládu Eduarda Hegera prišiel s návrhom na registrované partnerstvá vraj všetkých ľudí.
V dôvodovej správe však už na šiestom riadku prvého odstavca hovorí jednoznačne o tom, že ide o páry rovnakého pohlavia a ďalej až do konca dôvodovej správy sa v podstate hovorí len o pároch rovnakého pohlavia. Takže nejde o registrované partnerstvá všetkých ľudí, ale ide o registrované páry rovnakého pohlavia, kde na začiatku si predkladateľ pomáha tým, že má pomôcť situácii ľudí, ktorí chcú, ale nemôžu uzavrieť manželstvo. Zároveň vo svojom návrhu zákona v paragrafovom znení jasne hovorí, aké sú prekážky uzavretia takéhoto registrovaného partnerstva. A čuduj sa svete, tie prekážky sú rovnaké ako prekážky uzavretia manželstva v súčasnosti. To znamená, ak dnes existuje zákonný dôvod na uzavretia manželstva, tak tento zákonný dôvod bude existovať aj pri podaní alebo pri schválení tohto návrhu za uzavretie registrovaného partnerstva. Takže znova je to len barlička klamstvo, ktoré nič nerieši a malo len oklamať ľudí, že akože prináša nejaké nové práva všetkým. Skutočnosť je však taká, že ide len a len výlučne o homosexuálne registrované partnerstvá.
Reči o tom, že sa nemá jednať o adopciu detí a že v žiadnom prípade nejde o to, aby partneri, ktorí si prirodzenou cestou nikdy dieťa nemôžu spolu splodiť, tak hneď v dôvodovej správe v časti II je odsek, ktorý sa nazýva pomoc deťom vyrastajúcim s rodičmi rovnakého pohlavia. A ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím vás, páni poslanci, pán poslanec Kotleba, vás poprosím ...

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Pán podpredseda, ja vás úplne rešpektujem. Tuná andílek, nech ide bonzovať na základnú školu, keď mi to robí dobre a nech ma nevyrušuje, pán podpredseda. Dobre? Ďakujem. Poprosím vrátiť čas, lebo to sa nedá. (Hlas z pléna.) Ale vy nie ste môj vychovávateľ. pán poslanec Dostál. Vy ste možno boli andílek na základnej škole, kde sa udávaním a bonzovaním živili, okej, ale tu sme v parlamente. Dobre, tak sa spamätajte.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec Kotleba, nasaďte si rúško. Pán spravodajca, pán navrhovateľ, poprosím vás, neskáčte do rečí rečníkovi, ktorý má slovo. A pán Kotleba, poprosím vás, aby ste rešpektovali nariadenia, aj keď s ním možno nesúhlasíte, ale poprosím vás, nech sa páči.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Pán podpredseda, ďakujem. Takže máme v dôvodovej správe časť II. ktorá sa nazýva pomoc deťom vyrastajúcim s rodičmi rovnakého pohlavia. Kolegyne, kolegovia, povedzte mi ako môžu byť rodičia rovnakého pohlavia. Ako si dvaja, začnem tým jemnejším prípadom, ako si dve ženy samé na pustom ostrove vedia spolu spraviť dieťa. Zoberte Janku s Evičkou, dajte ich na pustý ostrov a vráťte sa o rok, či tie dve ženy jedna z nich bude tehotná. No, poďte mi niekto povedať, že to tak bude, pán poslanec Valášek alebo niekto. A poďme teda na ten exemplárnejší príklad. Zoberte pána poslanca Valášeka a pána poslanca Žiaka, dajte ich na pustý ostrov a poďme sa po roku pozrieť, či jeden z nich bude tehotný.
No, jednoducho to je nemožné, je to proti prírode, je to proti normálnosti, je to proti Bohu, je to proti všetkému, aby dve ženy samé so sebou alebo dvaja muži sami so sebou mohli mať dieťa, preto dieťa mať nemôžu. Tak keď to tu vidíme a čítame, že s rodičmi rovnakého pohlavia, tak vidíme o čo sa tu celé hrá. Toľko k dôvodovej správe, lebo omnoho dôležitejšie ako táraniny v dôvodovej správe je paragrafové znenie. A paragrafové znenie úplne jasne hovorí, kolegyne, kolegovia a hlavne vážení občania, že tu v tomto návrhu zákona sa jedná o absolútny pokus o prekopanie rodinného práva na Slovensku.
V § 3 totiž sa jasne hovorí o tom v odsekoch 6 a 7, že je to ušité na to, aby na Slovensku mohli registrované partnerstvá uzatvárať homosexuáli cudzej štátnej príslušnosti, to znamená cudzinci. V § 4 sa dokonca počíta s tým, že dvaja ľudia môžu mať medzi sebou manželstvo, takéto partnerstvo alebo ešte iný obdobný zväzok. Ja sa pýtam, čo je ešte iný obdobný zväzok, že si žena zoberie krokodíla? Alebo sa muž ožení s opicou? Lebo to presne o tomto tu je.
V § 9 v ods. 3 je zo zákona o rodine skopírované ustanovenie o vyživovacej povinnosti, kde tu predkladatelia hovoria, že vyživovacia povinnosť medzi životnými partnermi, podľa dôvodovej správy vieme, že ide o homosexuálov, čiže medzi dvoma homosexuálmi predchádza vyživovacej povinnosti voči vlastným rodičom.
Znova sa vrátim k deťom. Bolo to tu spomínané, že oni nechcú adopciu detí. § 12 v tomto návrhu
===== ...podľa dôvodovej správy vieme, že ide o homosexuálov, čiže medzi dvoma homosexuálmi predchádza vyživovacej povinnosti voči vlastným rodičom.
Znova sa vrátim k deťom, bolo to tu už spomínané, že oni nechcú adopciu detí. Paragraf 12 v tomto návrhu, kolegyne, kolegovia, hovorí a nazýva sa výkon rodičovských práv a povinností životnými partnermi. A lahôdka pre tých čo ešte ste vládni poslanci a uvažujete trošku a máte v sebe kúsok toho normálneho a nenechali ste sa proste zmanipulovať, v § 15, to vám dávam do pozornosti, je dokonca nárok na bezpodmienečné osvojenie dieťaťa bez súhlasu biologických rodičov. Tu je to pripravené, tu sa to pripravuje, že za určitých podmienok bez súhlasu biologických rodičov si budú môcť dvaja úchyláci, buzeranti, osvojiť dieťa. A my sa tvárime, že sa nič nedeje, že sa nič nedeje.
Toto je začiatok absolútnej degenerácie a likvidácie slovenskej spoločnosti. A preto, pán podpredseda, si dovoľujem a dávam to do pozornosti pánovi spravodajcovi, v zmysle § 73 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady podať tento procedurálny návrh a síce podľa § 73 ods. 3, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona. Ďakujem pekne.
6. 10. 2021 10:18:38 - 10:27:58 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marian (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, vážení kolegovia, máme to tu na stole. Pôvodne vládny poslanec tejto tzv. konzervatívnej vlády Igora Matoviča, ktorá sa zmenila na otvorene liberálnu vládu Eduarda Hegera prišiel s návrhom na registrované partnerstvá vraj všetkých ľudí.
V dôvodovej správe však už na šiestom riadku prvého odstavca hovorí jednoznačne o tom, že ide o páry rovnakého pohlavia a ďalej až do konca dôvodovej správy sa v podstate hovorí len o pároch rovnakého pohlavia. Takže nejde o registrované partnerstvá všetkých ľudí, ale ide o registrované páry rovnakého pohlavia, kde na začiatku si predkladateľ pomáha tým, že má pomôcť situácii ľudí, ktorí chcú, ale nemôžu uzavrieť manželstvo. Zároveň vo svojom návrhu zákona v paragrafovom znení jasne hovorí, aké sú prekážky uzavretia takéhoto registrovaného partnerstva. A čuduj sa svete, tie prekážky sú rovnaké ako prekážky uzavretia manželstva v súčasnosti. To znamená, ak dnes existuje zákonný dôvod na uzavretia manželstva, tak tento zákonný dôvod bude existovať aj pri podaní alebo pri schválení tohto návrhu za uzavretie registrovaného partnerstva. Takže znova je to len barlička klamstvo, ktoré nič nerieši a malo len oklamať ľudí, že akože prináša nejaké nové práva všetkým. Skutočnosť je však taká, že ide len a len výlučne o homosexuálne registrované partnerstvá.
Reči o tom, že sa nemá jednať o adopciu detí a že v žiadnom prípade nejde o to, aby partneri, ktorí si prirodzenou cestou nikdy dieťa nemôžu spolu splodiť, tak hneď v dôvodovej správe v časti II je odsek, ktorý sa nazýva pomoc deťom vyrastajúcim s rodičmi rovnakého pohlavia. A ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím vás, páni poslanci, pán poslanec Kotleba, vás poprosím ...

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Pán podpredseda, ja vás úplne rešpektujem. Tuná andílek, nech ide bonzovať na základnú školu, keď mi to robí dobre a nech ma nevyrušuje, pán podpredseda. Dobre? Ďakujem. Poprosím vrátiť čas, lebo to sa nedá. (Hlas z pléna.) Ale vy nie ste môj vychovávateľ. pán poslanec Dostál. Vy ste možno boli andílek na základnej škole, kde sa udávaním a bonzovaním živili, okej, ale tu sme v parlamente. Dobre, tak sa spamätajte.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec Kotleba, nasaďte si rúško. Pán spravodajca, pán navrhovateľ, poprosím vás, neskáčte do rečí rečníkovi, ktorý má slovo. A pán Kotleba, poprosím vás, aby ste rešpektovali nariadenia, aj keď s ním možno nesúhlasíte, ale poprosím vás, nech sa páči.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Pán podpredseda, ďakujem. Takže máme v dôvodovej správe časť II. ktorá sa nazýva pomoc deťom vyrastajúcim s rodičmi rovnakého pohlavia. Kolegyne, kolegovia, povedzte mi ako môžu byť rodičia rovnakého pohlavia. Ako si dvaja, začnem tým jemnejším prípadom, ako si dve ženy samé na pustom ostrove vedia spolu spraviť dieťa. Zoberte Janku s Evičkou, dajte ich na pustý ostrov a vráťte sa o rok, či tie dve ženy jedna z nich bude tehotná. No, poďte mi niekto povedať, že to tak bude, pán poslanec Valášek alebo niekto. A poďme teda na ten exemplárnejší príklad. Zoberte pána poslanca Valášeka a pána poslanca Žiaka, dajte ich na pustý ostrov a poďme sa po roku pozrieť, či jeden z nich bude tehotný.
No, jednoducho to je nemožné, je to proti prírode, je to proti normálnosti, je to proti Bohu, je to proti všetkému, aby dve ženy samé so sebou alebo dvaja muži sami so sebou mohli mať dieťa, preto dieťa mať nemôžu. Tak keď to tu vidíme a čítame, že s rodičmi rovnakého pohlavia, tak vidíme o čo sa tu celé hrá. Toľko k dôvodovej správe, lebo omnoho dôležitejšie ako táraniny v dôvodovej správe je paragrafové znenie. A paragrafové znenie úplne jasne hovorí, kolegyne, kolegovia a hlavne vážení občania, že tu v tomto návrhu zákona sa jedná o absolútny pokus o prekopanie rodinného práva na Slovensku.
V § 3 totiž sa jasne hovorí o tom v odsekoch 6 a 7, že je to ušité na to, aby na Slovensku mohli registrované partnerstvá uzatvárať homosexuáli cudzej štátnej príslušnosti, to znamená cudzinci. V § 4 sa dokonca počíta s tým, že dvaja ľudia môžu mať medzi sebou manželstvo, takéto partnerstvo alebo ešte iný obdobný zväzok. Ja sa pýtam, čo je ešte iný obdobný zväzok, že si žena zoberie krokodíla? Alebo sa muž ožení s opicou? Lebo to presne o tomto tu je.
V § 9 v ods. 3 je zo zákona o rodine skopírované ustanovenie o vyživovacej povinnosti, kde tu predkladatelia hovoria, že vyživovacia povinnosť medzi životnými partnermi, podľa dôvodovej správy vieme, že ide o homosexuálov, čiže medzi dvoma homosexuálmi predchádza vyživovacej povinnosti voči vlastným rodičom.
Znova sa vrátim k deťom. Bolo to tu spomínané, že oni nechcú adopciu detí. § 12 v tomto návrhu
===== ...podľa dôvodovej správy vieme, že ide o homosexuálov, čiže medzi dvoma homosexuálmi predchádza vyživovacej povinnosti voči vlastným rodičom.
Znova sa vrátim k deťom, bolo to tu už spomínané, že oni nechcú adopciu detí. Paragraf 12 v tomto návrhu, kolegyne, kolegovia, hovorí a nazýva sa výkon rodičovských práv a povinností životnými partnermi. A lahôdka pre tých čo ešte ste vládni poslanci a uvažujete trošku a máte v sebe kúsok toho normálneho a nenechali ste sa proste zmanipulovať, v § 15, to vám dávam do pozornosti, je dokonca nárok na bezpodmienečné osvojenie dieťaťa bez súhlasu biologických rodičov. Tu je to pripravené, tu sa to pripravuje, že za určitých podmienok bez súhlasu biologických rodičov si budú môcť dvaja úchyláci, buzeranti, osvojiť dieťa. A my sa tvárime, že sa nič nedeje, že sa nič nedeje.
Toto je začiatok absolútnej degenerácie a likvidácie slovenskej spoločnosti. A preto, pán podpredseda, si dovoľujem a dávam to do pozornosti pánovi spravodajcovi, v zmysle § 73 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady podať tento procedurálny návrh a síce podľa § 73 ods. 3, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona. Ďakujem pekne.
6. 10. 2021 10:18:38 - 10:27:58 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marian (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, vážení kolegovia, máme to tu na stole. Pôvodne vládny poslanec tejto tzv. konzervatívnej vlády Igora Matoviča, ktorá sa zmenila na otvorene liberálnu vládu Eduarda Hegera prišiel s návrhom na registrované partnerstvá vraj všetkých ľudí.
V dôvodovej správe však už na šiestom riadku prvého odstavca hovorí jednoznačne o tom, že ide o páry rovnakého pohlavia a ďalej až do konca dôvodovej správy sa v podstate hovorí len o pároch rovnakého pohlavia. Takže nejde o registrované partnerstvá všetkých ľudí, ale ide o registrované páry rovnakého pohlavia, kde na začiatku si predkladateľ pomáha tým, že má pomôcť situácii ľudí, ktorí chcú, ale nemôžu uzavrieť manželstvo. Zároveň vo svojom návrhu zákona v paragrafovom znení jasne hovorí, aké sú prekážky uzavretia takéhoto registrovaného partnerstva. A čuduj sa svete, tie prekážky sú rovnaké ako prekážky uzavretia manželstva v súčasnosti. To znamená, ak dnes existuje zákonný dôvod na uzavretia manželstva, tak tento zákonný dôvod bude existovať aj pri podaní alebo pri schválení tohto návrhu za uzavretie registrovaného partnerstva. Takže znova je to len barlička klamstvo, ktoré nič nerieši a malo len oklamať ľudí, že akože prináša nejaké nové práva všetkým. Skutočnosť je však taká, že ide len a len výlučne o homosexuálne registrované partnerstvá.
Reči o tom, že sa nemá jednať o adopciu detí a že v žiadnom prípade nejde o to, aby partneri, ktorí si prirodzenou cestou nikdy dieťa nemôžu spolu splodiť, tak hneď v dôvodovej správe v časti II je odsek, ktorý sa nazýva pomoc deťom vyrastajúcim s rodičmi rovnakého pohlavia. A ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím vás, páni poslanci, pán poslanec Kotleba, vás poprosím ...

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Pán podpredseda, ja vás úplne rešpektujem. Tuná andílek, nech ide bonzovať na základnú školu, keď mi to robí dobre a nech ma nevyrušuje, pán podpredseda. Dobre? Ďakujem. Poprosím vrátiť čas, lebo to sa nedá. (Hlas z pléna.) Ale vy nie ste môj vychovávateľ. pán poslanec Dostál. Vy ste možno boli andílek na základnej škole, kde sa udávaním a bonzovaním živili, okej, ale tu sme v parlamente. Dobre, tak sa spamätajte.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec Kotleba, nasaďte si rúško. Pán spravodajca, pán navrhovateľ, poprosím vás, neskáčte do rečí rečníkovi, ktorý má slovo. A pán Kotleba, poprosím vás, aby ste rešpektovali nariadenia, aj keď s ním možno nesúhlasíte, ale poprosím vás, nech sa páči.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Pán podpredseda, ďakujem. Takže máme v dôvodovej správe časť II. ktorá sa nazýva pomoc deťom vyrastajúcim s rodičmi rovnakého pohlavia. Kolegyne, kolegovia, povedzte mi ako môžu byť rodičia rovnakého pohlavia. Ako si dvaja, začnem tým jemnejším prípadom, ako si dve ženy samé na pustom ostrove vedia spolu spraviť dieťa. Zoberte Janku s Evičkou, dajte ich na pustý ostrov a vráťte sa o rok, či tie dve ženy jedna z nich bude tehotná. No, poďte mi niekto povedať, že to tak bude, pán poslanec Valášek alebo niekto. A poďme teda na ten exemplárnejší príklad. Zoberte pána poslanca Valášeka a pána poslanca Žiaka, dajte ich na pustý ostrov a poďme sa po roku pozrieť, či jeden z nich bude tehotný.
No, jednoducho to je nemožné, je to proti prírode, je to proti normálnosti, je to proti Bohu, je to proti všetkému, aby dve ženy samé so sebou alebo dvaja muži sami so sebou mohli mať dieťa, preto dieťa mať nemôžu. Tak keď to tu vidíme a čítame, že s rodičmi rovnakého pohlavia, tak vidíme o čo sa tu celé hrá. Toľko k dôvodovej správe, lebo omnoho dôležitejšie ako táraniny v dôvodovej správe je paragrafové znenie. A paragrafové znenie úplne jasne hovorí, kolegyne, kolegovia a hlavne vážení občania, že tu v tomto návrhu zákona sa jedná o absolútny pokus o prekopanie rodinného práva na Slovensku.
V § 3 totiž sa jasne hovorí o tom v odsekoch 6 a 7, že je to ušité na to, aby na Slovensku mohli registrované partnerstvá uzatvárať homosexuáli cudzej štátnej príslušnosti, to znamená cudzinci. V § 4 sa dokonca počíta s tým, že dvaja ľudia môžu mať medzi sebou manželstvo, takéto partnerstvo alebo ešte iný obdobný zväzok. Ja sa pýtam, čo je ešte iný obdobný zväzok, že si žena zoberie krokodíla? Alebo sa muž ožení s opicou? Lebo to presne o tomto tu je.
V § 9 v ods. 3 je zo zákona o rodine skopírované ustanovenie o vyživovacej povinnosti, kde tu predkladatelia hovoria, že vyživovacia povinnosť medzi životnými partnermi, podľa dôvodovej správy vieme, že ide o homosexuálov, čiže medzi dvoma homosexuálmi predchádza vyživovacej povinnosti voči vlastným rodičom.
Znova sa vrátim k deťom. Bolo to tu spomínané, že oni nechcú adopciu detí. § 12 v tomto návrhu
===== ...podľa dôvodovej správy vieme, že ide o homosexuálov, čiže medzi dvoma homosexuálmi predchádza vyživovacej povinnosti voči vlastným rodičom.
Znova sa vrátim k deťom, bolo to tu už spomínané, že oni nechcú adopciu detí. Paragraf 12 v tomto návrhu, kolegyne, kolegovia, hovorí a nazýva sa výkon rodičovských práv a povinností životnými partnermi. A lahôdka pre tých čo ešte ste vládni poslanci a uvažujete trošku a máte v sebe kúsok toho normálneho a nenechali ste sa proste zmanipulovať, v § 15, to vám dávam do pozornosti, je dokonca nárok na bezpodmienečné osvojenie dieťaťa bez súhlasu biologických rodičov. Tu je to pripravené, tu sa to pripravuje, že za určitých podmienok bez súhlasu biologických rodičov si budú môcť dvaja úchyláci, buzeranti, osvojiť dieťa. A my sa tvárime, že sa nič nedeje, že sa nič nedeje.
Toto je začiatok absolútnej degenerácie a likvidácie slovenskej spoločnosti. A preto, pán podpredseda, si dovoľujem a dávam to do pozornosti pánovi spravodajcovi, v zmysle § 73 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady podať tento procedurálny návrh a síce podľa § 73 ods. 3, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona. Ďakujem pekne.
6. 10. 2021 10:18:38 - 10:27:58 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marian (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, vážení kolegovia, máme to tu na stole. Pôvodne vládny poslanec tejto tzv. konzervatívnej vlády Igora Matoviča, ktorá sa zmenila na otvorene liberálnu vládu Eduarda Hegera prišiel s návrhom na registrované partnerstvá vraj všetkých ľudí.
V dôvodovej správe však už na šiestom riadku prvého odstavca hovorí jednoznačne o tom, že ide o páry rovnakého pohlavia a ďalej až do konca dôvodovej správy sa v podstate hovorí len o pároch rovnakého pohlavia. Takže nejde o registrované partnerstvá všetkých ľudí, ale ide o registrované páry rovnakého pohlavia, kde na začiatku si predkladateľ pomáha tým, že má pomôcť situácii ľudí, ktorí chcú, ale nemôžu uzavrieť manželstvo. Zároveň vo svojom návrhu zákona v paragrafovom znení jasne hovorí, aké sú prekážky uzavretia takéhoto registrovaného partnerstva. A čuduj sa svete, tie prekážky sú rovnaké ako prekážky uzavretia manželstva v súčasnosti. To znamená, ak dnes existuje zákonný dôvod na uzavretia manželstva, tak tento zákonný dôvod bude existovať aj pri podaní alebo pri schválení tohto návrhu za uzavretie registrovaného partnerstva. Takže znova je to len barlička klamstvo, ktoré nič nerieši a malo len oklamať ľudí, že akože prináša nejaké nové práva všetkým. Skutočnosť je však taká, že ide len a len výlučne o homosexuálne registrované partnerstvá.
Reči o tom, že sa nemá jednať o adopciu detí a že v žiadnom prípade nejde o to, aby partneri, ktorí si prirodzenou cestou nikdy dieťa nemôžu spolu splodiť, tak hneď v dôvodovej správe v časti II je odsek, ktorý sa nazýva pomoc deťom vyrastajúcim s rodičmi rovnakého pohlavia. A ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím vás, páni poslanci, pán poslanec Kotleba, vás poprosím ...

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Pán podpredseda, ja vás úplne rešpektujem. Tuná andílek, nech ide bonzovať na základnú školu, keď mi to robí dobre a nech ma nevyrušuje, pán podpredseda. Dobre? Ďakujem. Poprosím vrátiť čas, lebo to sa nedá. (Hlas z pléna.) Ale vy nie ste môj vychovávateľ. pán poslanec Dostál. Vy ste možno boli andílek na základnej škole, kde sa udávaním a bonzovaním živili, okej, ale tu sme v parlamente. Dobre, tak sa spamätajte.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec Kotleba, nasaďte si rúško. Pán spravodajca, pán navrhovateľ, poprosím vás, neskáčte do rečí rečníkovi, ktorý má slovo. A pán Kotleba, poprosím vás, aby ste rešpektovali nariadenia, aj keď s ním možno nesúhlasíte, ale poprosím vás, nech sa páči.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Pán podpredseda, ďakujem. Takže máme v dôvodovej správe časť II. ktorá sa nazýva pomoc deťom vyrastajúcim s rodičmi rovnakého pohlavia. Kolegyne, kolegovia, povedzte mi ako môžu byť rodičia rovnakého pohlavia. Ako si dvaja, začnem tým jemnejším prípadom, ako si dve ženy samé na pustom ostrove vedia spolu spraviť dieťa. Zoberte Janku s Evičkou, dajte ich na pustý ostrov a vráťte sa o rok, či tie dve ženy jedna z nich bude tehotná. No, poďte mi niekto povedať, že to tak bude, pán poslanec Valášek alebo niekto. A poďme teda na ten exemplárnejší príklad. Zoberte pána poslanca Valášeka a pána poslanca Žiaka, dajte ich na pustý ostrov a poďme sa po roku pozrieť, či jeden z nich bude tehotný.
No, jednoducho to je nemožné, je to proti prírode, je to proti normálnosti, je to proti Bohu, je to proti všetkému, aby dve ženy samé so sebou alebo dvaja muži sami so sebou mohli mať dieťa, preto dieťa mať nemôžu. Tak keď to tu vidíme a čítame, že s rodičmi rovnakého pohlavia, tak vidíme o čo sa tu celé hrá. Toľko k dôvodovej správe, lebo omnoho dôležitejšie ako táraniny v dôvodovej správe je paragrafové znenie. A paragrafové znenie úplne jasne hovorí, kolegyne, kolegovia a hlavne vážení občania, že tu v tomto návrhu zákona sa jedná o absolútny pokus o prekopanie rodinného práva na Slovensku.
V § 3 totiž sa jasne hovorí o tom v odsekoch 6 a 7, že je to ušité na to, aby na Slovensku mohli registrované partnerstvá uzatvárať homosexuáli cudzej štátnej príslušnosti, to znamená cudzinci. V § 4 sa dokonca počíta s tým, že dvaja ľudia môžu mať medzi sebou manželstvo, takéto partnerstvo alebo ešte iný obdobný zväzok. Ja sa pýtam, čo je ešte iný obdobný zväzok, že si žena zoberie krokodíla? Alebo sa muž ožení s opicou? Lebo to presne o tomto tu je.
V § 9 v ods. 3 je zo zákona o rodine skopírované ustanovenie o vyživovacej povinnosti, kde tu predkladatelia hovoria, že vyživovacia povinnosť medzi životnými partnermi, podľa dôvodovej správy vieme, že ide o homosexuálov, čiže medzi dvoma homosexuálmi predchádza vyživovacej povinnosti voči vlastným rodičom.
Znova sa vrátim k deťom. Bolo to tu spomínané, že oni nechcú adopciu detí. § 12 v tomto návrhu
===== ...podľa dôvodovej správy vieme, že ide o homosexuálov, čiže medzi dvoma homosexuálmi predchádza vyživovacej povinnosti voči vlastným rodičom.
Znova sa vrátim k deťom, bolo to tu už spomínané, že oni nechcú adopciu detí. Paragraf 12 v tomto návrhu, kolegyne, kolegovia, hovorí a nazýva sa výkon rodičovských práv a povinností životnými partnermi. A lahôdka pre tých čo ešte ste vládni poslanci a uvažujete trošku a máte v sebe kúsok toho normálneho a nenechali ste sa proste zmanipulovať, v § 15, to vám dávam do pozornosti, je dokonca nárok na bezpodmienečné osvojenie dieťaťa bez súhlasu biologických rodičov. Tu je to pripravené, tu sa to pripravuje, že za určitých podmienok bez súhlasu biologických rodičov si budú môcť dvaja úchyláci, buzeranti, osvojiť dieťa. A my sa tvárime, že sa nič nedeje, že sa nič nedeje.
Toto je začiatok absolútnej degenerácie a likvidácie slovenskej spoločnosti. A preto, pán podpredseda, si dovoľujem a dávam to do pozornosti pánovi spravodajcovi, v zmysle § 73 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady podať tento procedurálny návrh a síce podľa § 73 ods. 3, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona. Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->