Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 10. 2021 18:01:57 - 18:02:54 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 721 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

21. 10. 2021 17:49:30 - 17:59:52 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 721 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)


21. 10. 2021 17:49:30 - 17:59:52 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 721 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)


21. 10. 2021 17:49:30 - 17:59:52 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 721 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)


21. 10. 2021 17:49:30 - 17:59:52 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 721 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)


21. 10. 2021 16:53:54 - 16:55:14 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 721 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)


21. 10. 2021 16:53:54 - 16:55:14 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 721 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)


21. 10. 2021 16:53:54 - 16:55:14 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 721 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)


21. 10. 2021 16:53:54 - 16:55:14 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 721 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)


19. 10. 2021 14:36:16 - 14:38:02 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 707 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pani kolegyňa, opäť, nám je asi ťažko vyčítať, že by sme chceli nasilu kritizovať sociálne služby. Keď už aj moja predrečníčka, tak chcem zopakovať aj ja, že čo sa týka opatery doma od príbuzných, tak tak sme naozaj navýšili ten opatrovateľský príspevok na úroveň čistej minimálnej mzdy, čo všetci ocenili. Ale ja len tu odborne diskutujem, pretože aj ja som za to, aby samozrejme, každý občan mal právo slobodného výberu, ale hneď jedným dychom treba dodať, že či je hospodárne, aby teda obec, mesto, VÚC-ka mala vo svojej pôsobnosti nejaké zariadenie, ktoré nie je naplnené a zároveň prispievala neverejnému zariadeniu. Vy ste pravicová vláda, vy sa k tej hospodárnosti tak hlásite a ja sa len obávam, že pokiaľ by vznikla naozaj povinnosť v takomto prípade, tak jednoducho tu budete mať opäť, opäť kritiku a protesty zo strany Združenia miest obcí Slovenska a už tých protestov je na Slovensku dosť kvôli súdnej mape, kvôli, kvôli zdravotníctvu a pod. Čiže ja som len ministrovi položil jednu-dve otázky, kde by som si tento problém rád vyjasnil a už vôbec to nie je nič proti Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb, kde ja tiež mám veľmi dobré vzťahy. Čiže len taká tá ľudská, logická, odborná otázka, ako vyrieši tento, tento problém, aby neostali tie verejné zariadenia prázdne, keď to tak preženiem a neverejné plné a VÚC-ky, mestá, obce ešte budú tým neverejným platiť. Čiže toto treba vyriešiť nejako. Ale samozrejme na prvom mieste je občan a, a záujem o neho.
19. 10. 2021 14:25:03 - 14:28:01 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 707 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, v princípe nemám rozsiahlu reč v tejto rozprave. Skôr potrebujem vyjasniť určité nejasnosti. Samozrejme, čo sa týka zvýšenia príspevku na
===== Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, v princípe nemám rozsiahlu reč v tejto rozprave. Skôr potrebujem vyjasniť určité nejasnosti. Samozrejme, čo sa týka zvýšenia príspevku na krízovú intervenciu, to môžme všetci kvitovať. Je to podobná situácia, ako pri akomkoľvek zvyšovaní príspevkov, napr. pre zdravotne ťažko postihnutých a preto ja som sa veľmi angažoval v tej oblasti ZŤP a vítam, opakujem, vítam, že sa tie príspevky zvyšujú. Ale čo sa týka tých toho poskytovania sociálnych služieb, vy ste hovorili, že vznikla nejaká dohoda zainteresovaných strán na nejakom jednoročnom prechodnom období, kde sa všetko vyštrngá, ako sa hovorí, ale nemám podobnú informáciu, pretože najviac sa to týka ZMOS, teda obcí, miest a samozrejme aj VÚC-iek, ktorí sú zriaďovateľmi domovov sociálnych služieb. Je to taký dlhodobý, dlhodobá diskusia, keď to tak nazvem, že či v prípade, že obec alebo mesto, alebo VÚC-ka disponujú vlastným zariadením a v prípade, že sa klient rozhodne pre to neverejné zariadenie a napriek tomu, že v tom verejnom, teda v tom vúckarskom alebo mestskom a obecnom je voľné miesto, či by mala VÚC-ka a obec prispievať svojou zložkou do toho príspevku na klienta. Lebo možno nie všetci poslanci vedia, ale ten príspevok na jednotlivého klienta je trojzložkový. Prispieva štát, prispieva samotný klient a samozrejme VÚC a obce a mestá zriaďovatelia. No a je taká kardinálna otázka, samozrejme, že keď má obec alebo mesto voľné svoje zariadenie, ale zároveň si klient vyberie to neverejné zariadenie, napriek voľnému miestu vo verejnom, či má teda obec a mesto dávať ešte príspevok tomuto klient.
No a toto je, samozrejme, aj otázka pre ZMOS resp. túto otvorenú otázku má ZMOS a teda nie je mi jasné úplne aj v kombinácii s chystaným pozmeňujúcim návrhom, ako to vlastne bude, pretože základná otázka znie, či to bude povinnosť alebo to bude dobrovoľnosť, resp. podmienenosť tzv. podmienenosť tým, že VÚC a obec a mesto požiadajú neverejného poskytovateľa sociálnych služieb o to, aby túto službu poskytol a vtedy, samozrejme, logicky dajú tento príspevok. Čiže ja mám túto nejasnosť a nemám ju len ja. Teraz som pred touto rozpravou tesne komunikoval so ZMOS-om, čiže keby sa toto dalo vysvetliť, aby sme sa vedeli pohnúť ďalej.
Ďakujem pekne.
19. 10. 2021 14:25:03 - 14:28:01 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 707 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, v princípe nemám rozsiahlu reč v tejto rozprave. Skôr potrebujem vyjasniť určité nejasnosti. Samozrejme, čo sa týka zvýšenia príspevku na
===== Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, v princípe nemám rozsiahlu reč v tejto rozprave. Skôr potrebujem vyjasniť určité nejasnosti. Samozrejme, čo sa týka zvýšenia príspevku na krízovú intervenciu, to môžme všetci kvitovať. Je to podobná situácia, ako pri akomkoľvek zvyšovaní príspevkov, napr. pre zdravotne ťažko postihnutých a preto ja som sa veľmi angažoval v tej oblasti ZŤP a vítam, opakujem, vítam, že sa tie príspevky zvyšujú. Ale čo sa týka tých toho poskytovania sociálnych služieb, vy ste hovorili, že vznikla nejaká dohoda zainteresovaných strán na nejakom jednoročnom prechodnom období, kde sa všetko vyštrngá, ako sa hovorí, ale nemám podobnú informáciu, pretože najviac sa to týka ZMOS, teda obcí, miest a samozrejme aj VÚC-iek, ktorí sú zriaďovateľmi domovov sociálnych služieb. Je to taký dlhodobý, dlhodobá diskusia, keď to tak nazvem, že či v prípade, že obec alebo mesto, alebo VÚC-ka disponujú vlastným zariadením a v prípade, že sa klient rozhodne pre to neverejné zariadenie a napriek tomu, že v tom verejnom, teda v tom vúckarskom alebo mestskom a obecnom je voľné miesto, či by mala VÚC-ka a obec prispievať svojou zložkou do toho príspevku na klienta. Lebo možno nie všetci poslanci vedia, ale ten príspevok na jednotlivého klienta je trojzložkový. Prispieva štát, prispieva samotný klient a samozrejme VÚC a obce a mestá zriaďovatelia. No a je taká kardinálna otázka, samozrejme, že keď má obec alebo mesto voľné svoje zariadenie, ale zároveň si klient vyberie to neverejné zariadenie, napriek voľnému miestu vo verejnom, či má teda obec a mesto dávať ešte príspevok tomuto klient.
No a toto je, samozrejme, aj otázka pre ZMOS resp. túto otvorenú otázku má ZMOS a teda nie je mi jasné úplne aj v kombinácii s chystaným pozmeňujúcim návrhom, ako to vlastne bude, pretože základná otázka znie, či to bude povinnosť alebo to bude dobrovoľnosť, resp. podmienenosť tzv. podmienenosť tým, že VÚC a obec a mesto požiadajú neverejného poskytovateľa sociálnych služieb o to, aby túto službu poskytol a vtedy, samozrejme, logicky dajú tento príspevok. Čiže ja mám túto nejasnosť a nemám ju len ja. Teraz som pred touto rozpravou tesne komunikoval so ZMOS-om, čiže keby sa toto dalo vysvetliť, aby sme sa vedeli pohnúť ďalej.
Ďakujem pekne.
19. 10. 2021 14:25:03 - 14:28:01 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 707 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, v princípe nemám rozsiahlu reč v tejto rozprave. Skôr potrebujem vyjasniť určité nejasnosti. Samozrejme, čo sa týka zvýšenia príspevku na
===== Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, v princípe nemám rozsiahlu reč v tejto rozprave. Skôr potrebujem vyjasniť určité nejasnosti. Samozrejme, čo sa týka zvýšenia príspevku na krízovú intervenciu, to môžme všetci kvitovať. Je to podobná situácia, ako pri akomkoľvek zvyšovaní príspevkov, napr. pre zdravotne ťažko postihnutých a preto ja som sa veľmi angažoval v tej oblasti ZŤP a vítam, opakujem, vítam, že sa tie príspevky zvyšujú. Ale čo sa týka tých toho poskytovania sociálnych služieb, vy ste hovorili, že vznikla nejaká dohoda zainteresovaných strán na nejakom jednoročnom prechodnom období, kde sa všetko vyštrngá, ako sa hovorí, ale nemám podobnú informáciu, pretože najviac sa to týka ZMOS, teda obcí, miest a samozrejme aj VÚC-iek, ktorí sú zriaďovateľmi domovov sociálnych služieb. Je to taký dlhodobý, dlhodobá diskusia, keď to tak nazvem, že či v prípade, že obec alebo mesto, alebo VÚC-ka disponujú vlastným zariadením a v prípade, že sa klient rozhodne pre to neverejné zariadenie a napriek tomu, že v tom verejnom, teda v tom vúckarskom alebo mestskom a obecnom je voľné miesto, či by mala VÚC-ka a obec prispievať svojou zložkou do toho príspevku na klienta. Lebo možno nie všetci poslanci vedia, ale ten príspevok na jednotlivého klienta je trojzložkový. Prispieva štát, prispieva samotný klient a samozrejme VÚC a obce a mestá zriaďovatelia. No a je taká kardinálna otázka, samozrejme, že keď má obec alebo mesto voľné svoje zariadenie, ale zároveň si klient vyberie to neverejné zariadenie, napriek voľnému miestu vo verejnom, či má teda obec a mesto dávať ešte príspevok tomuto klient.
No a toto je, samozrejme, aj otázka pre ZMOS resp. túto otvorenú otázku má ZMOS a teda nie je mi jasné úplne aj v kombinácii s chystaným pozmeňujúcim návrhom, ako to vlastne bude, pretože základná otázka znie, či to bude povinnosť alebo to bude dobrovoľnosť, resp. podmienenosť tzv. podmienenosť tým, že VÚC a obec a mesto požiadajú neverejného poskytovateľa sociálnych služieb o to, aby túto službu poskytol a vtedy, samozrejme, logicky dajú tento príspevok. Čiže ja mám túto nejasnosť a nemám ju len ja. Teraz som pred touto rozpravou tesne komunikoval so ZMOS-om, čiže keby sa toto dalo vysvetliť, aby sme sa vedeli pohnúť ďalej.
Ďakujem pekne.
19. 10. 2021 14:25:03 - 14:28:01 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 707 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, v princípe nemám rozsiahlu reč v tejto rozprave. Skôr potrebujem vyjasniť určité nejasnosti. Samozrejme, čo sa týka zvýšenia príspevku na
===== Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, v princípe nemám rozsiahlu reč v tejto rozprave. Skôr potrebujem vyjasniť určité nejasnosti. Samozrejme, čo sa týka zvýšenia príspevku na krízovú intervenciu, to môžme všetci kvitovať. Je to podobná situácia, ako pri akomkoľvek zvyšovaní príspevkov, napr. pre zdravotne ťažko postihnutých a preto ja som sa veľmi angažoval v tej oblasti ZŤP a vítam, opakujem, vítam, že sa tie príspevky zvyšujú. Ale čo sa týka tých toho poskytovania sociálnych služieb, vy ste hovorili, že vznikla nejaká dohoda zainteresovaných strán na nejakom jednoročnom prechodnom období, kde sa všetko vyštrngá, ako sa hovorí, ale nemám podobnú informáciu, pretože najviac sa to týka ZMOS, teda obcí, miest a samozrejme aj VÚC-iek, ktorí sú zriaďovateľmi domovov sociálnych služieb. Je to taký dlhodobý, dlhodobá diskusia, keď to tak nazvem, že či v prípade, že obec alebo mesto, alebo VÚC-ka disponujú vlastným zariadením a v prípade, že sa klient rozhodne pre to neverejné zariadenie a napriek tomu, že v tom verejnom, teda v tom vúckarskom alebo mestskom a obecnom je voľné miesto, či by mala VÚC-ka a obec prispievať svojou zložkou do toho príspevku na klienta. Lebo možno nie všetci poslanci vedia, ale ten príspevok na jednotlivého klienta je trojzložkový. Prispieva štát, prispieva samotný klient a samozrejme VÚC a obce a mestá zriaďovatelia. No a je taká kardinálna otázka, samozrejme, že keď má obec alebo mesto voľné svoje zariadenie, ale zároveň si klient vyberie to neverejné zariadenie, napriek voľnému miestu vo verejnom, či má teda obec a mesto dávať ešte príspevok tomuto klient.
No a toto je, samozrejme, aj otázka pre ZMOS resp. túto otvorenú otázku má ZMOS a teda nie je mi jasné úplne aj v kombinácii s chystaným pozmeňujúcim návrhom, ako to vlastne bude, pretože základná otázka znie, či to bude povinnosť alebo to bude dobrovoľnosť, resp. podmienenosť tzv. podmienenosť tým, že VÚC a obec a mesto požiadajú neverejného poskytovateľa sociálnych služieb o to, aby túto službu poskytol a vtedy, samozrejme, logicky dajú tento príspevok. Čiže ja mám túto nejasnosť a nemám ju len ja. Teraz som pred touto rozpravou tesne komunikoval so ZMOS-om, čiže keby sa toto dalo vysvetliť, aby sme sa vedeli pohnúť ďalej.
Ďakujem pekne.
19. 10. 2021 13:57:37 - 13:58:07 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 703 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Ja som nestihol už asi rozpravu, predpokladám, že to bolo už ústne prihlasovanie a preto chcem využiť túto faktickú poznámku na kolegu len k tomu, aby som pán minister aj ja poďakoval, za tento zákon, lebo ja som dosť kritický v sociálnej oblasti, to asi všetci viete, ale toto je fakt dobrá vec, už som to urobil aj na výbore, takže ďakujeme a samozrejme tento návrh zákona podporíme.
6. 10. 2021 18:49:28 - 18:50:11 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Matúš, Igor Matovič dobre vedel prečo hovoril o tej straníckej knižke, že už nemôže byť len stranícka knižka nejakou podmienkou pre vstup do štátnej správy, lebo OĽANO má asi toľko straníkov, že sa všetci zmestia do výťahu. Ale v každom prípade on, ten princíp takzvaných našich ľudí povýšil na úplne inú úroveň, na piedestál, pretože teraz podľa nich je ten správny profesionálny úradník ten, ktorý sa stotožní, ako si správne povedal, s cieľmi a zámermi tejto vlády. Ak by toto začali húfne robiť naozaj úradníci, tak potom pán boh pomáhaj tejto krajine.
6. 10. 2021 18:16:50 - 18:18:30 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem všetkým mojim opozičným kolegom za doplnenie. Naozaj dôležitá je aj tá stabilizácia a stabilita štátnej správy. Nejde len o to, že pôjdu a budú cez tento zákon vyhadzovať ľudí, profíkov sami, ale vieme dobre, že mnoho profesionálov sami od seba radšej odišlo. A ja sa obávam, že potom čo príde nejaká vláda bude mať veľa čo naprávať. A obávam sa aj to, že tí ľudia už skončili v nejakej súkromnej sfére a nebudú sa chcieť za týchto okolností ani vracať do štátnej správy.
Pani koaličná kolegyňka, ja som už aj povedal, že čerpám nielen, nie sú to len naše proste reči, resp. nie sú to len naše vety, ale čerpám zo zdrojov. A keď vám nestačí ani Rada pre štátnu službu, tak vám opäť odcitujem to, čo hovorila Európska komisia. V čase keď sme my zavádzali novelu zákona o štátnej službe bolo to potrebné prijať, bolo to potrebné prijať a profesionalizovať štátnu správu, pretože inak nám nepreplatia, nevyplatia eurofondy. Tak ja neviem o čom tu teraz vy vlastne tárate, prepáčte, niekto vám to asi napísal, lebo ste to čítali, ale ja mám rád odbornú, vecnú diskusiu. A ďalšia vec, keď vy hovoríte, že budete, že dovediete svojich vlastných odborníkov a profesionálov, tak to sa nad tým musím pousmiať, pretože vy ešte aj idete znižovať kvalifikačné predpoklady na jednotlivé tabuľky len aby teda ste tu vôbec niekoho dovliekli a je to naozaj smiešne, je to naozaj smiešne a je to v rozpore s vašimi predvolebnými sľubmi. Hovoríme tu ďalší generálny volebný podvod na občanoch.
6. 10. 2021 18:10:01 - 18:10:42 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (-) - poslanec NR SR -  
Okomentujete takýmito slovami, a potom aj predkladáte takýto zákon. Potom tu niečo nesedí. Pretože je normálne povedať, že takáto diskusia nemôže prebiehať bez ohľadu na rozhodnutie súdov. Čiže aby som to zhrnul jednou vetou. Páchate ďalší volebný podvod na občanov. Toto je volebný podvod. Lebo niečo iné ste im sľúbili a niečo iné teraz konáte a toto je veľmi smutné. Ďakujem pekne.
6. 10. 2021 18:01:02 - 18:10:37 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, ďakujem veľmi pekne. To bolo rečí, to bolo kecov pred voľbami, o tom ako to budete robiť ináč, ako obsadíte štátnu správu profesionálmi, odborníkmi a nie tzv. "našimi ľuďmi". Neustále ste kritizovali tzv. "naši ľudia" tam, tzv. "naši ľudia" sem a že, keď prídete do vlády, tak všetko bude inak. Vy ste dokonca aj vo vlastnom programovom vyhlásení vlády sa zaviazali v jednej stati, že výber ľudí do štátnej správy bude čisto odborný, transparentný a hlavne ste tú stať nazvali odborníci namiesto našich ľudí do štátnej správy. Opakujem, vo vašom programovom vyhlásení vlády sa píše odborníci na miesto našich ľudí. A doslova sa uvádza v tej spomínanej stati programového vyhlásenia, vláda zavedie transparentný výberový proces tak, aby boli do funkcií zástupcov štátov vyberaní ľudia napĺňajúci tie najlepšie odborné a osobnostné predpoklady, opakujem, tie najlepšie odborné a osobnostné predpoklady.
Hneď potom ako vláda a parlament vlastne prijali to programové vyhlásenie, ste začali ukazovať ako to v skutočnosti myslíte. Šéfa detskej fakultnej nemocnice ste obsadili lesníkom. Šéfa detskej, resp. kardiocentra v Košiciach ste obsadili hutníkom. Šéfa predsedu, alebo stoličku predsedu banského úradu ste obsadili nábytkárom. A potom prišiel ten zlatý klinec obsadzovania prednostov okresných úradov, všetkých prednostných úradov obsadili stranícke úderky OĽANO, ktoré sa ešte tvárili, že vlastne robili nejaké výberové konanie. To snáď ani nemyslíte vážne. To výberové konanie nerobil samotný úrad okresný, alebo ministerstvo vnútra, pod ktoré tie okresné úrady patria, ale stranícke úderky OĽANO. Takže hneď v tých prvých mesiacoch ste predviedli ako ste to vlastne s tou profesionalizáciou štátnej správy v skutočnosti mysleli.
Matovič povedal, že nie je to len to vrchné poschodie, to sa ináč nedá, len to vrchné poschodie okresných úradov obsadíme politicky, ale tie ostatné odbory, sekcie, to už budú len samí profíci. Buď ich tam necháme, alebo dáme profíkov. No a potom prišiel prvý paškvil, prvá novela zákona o štátnej službe, v ktorej sa už písalo, že v podstate vedúcich odborov bude môcť obsadzovať samotný minister, alebo dokonca úrad vlády, teda premiér. Po kritike ste to nechali v šuflíku, lebo až takú hanbu ste si nechceli pripustiť. Ale vidím, nedá vám to, nedá vám to, napriek vašim prísľubom, napriek vášmu programovému vyhláseniu vlády, a preto prichádzate s týmto zákonom a novelou zákona o štátnej službe, kde už všetko jasné.
Generálny tajomník bez udania dôvodu môže odvolať akéhokoľvek riadiaceho pracovníka. Pre verejnosť treba vysvetliť, že generálny tajomník je vlastne vedúci konkrétneho úradu a už mu v tom nikto a nič nezabráni. Čo je ešte smiešnejšie, keď ste tak hovorili o tej odbornosti celý čas, že ešte aj znižujete kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé funkcie, pretože vy nemáte dostatok kvalifikovaných ľudí, aby ste obsadili. Vy normálne upravujete tabuľky, upravujete kvalifikačné kritériá pre jednotlivé tabuľky, aby ste tam mohli dostať tých svojich ľudí, ktorí tú odbornosť ani zďaleka nespĺňajú. To je neuveriteľné a samozrejme vy opozíciu nebudete počúvať, lebo vám sa to ťažko počúva, ale keď už nechcete počúvať opozíciu, tak ja vám poviem čo na to, na ten váš zákon, slávny zákon hovorí Rada pre štátnu službu. Ona má každý rok svoju správu, ja vám odcitujem, čo hovoria profíci na ten váš skvelý zákon. Rada pre štátnu službu považuje obsah a spôsob prijímania zmien za problematický, v porovnaní s inými krajinami vykazuje Slovensko vysokú mieru politizácie. To vám odkazuje Rada pre štátnu službu. A ešte upozorňuje na jeden zásadný fakt. V roku 2017 ešte naša vláda prijala novelu zákona o štátnej službe, ale to bolo pod tlakom Európskej komisie, tá povedala, že pokiaľ sa takýto zákon neprijme, tak bude problém s čerpaním eurofondov z operačného programu efektívna verejná správa.
Čiže vy tým, že chcete svojich ľudí, neodborných ľudí pretlačiť do štátnej správy, zároveň ohrozujete aj čerpanie eurofondov. A Rada pre štátnu službu aj my, vás na to upozorňujeme. Neuveriteľné, po tom, čo ste všetko natliachali verejnosti pred voľbami aj po nich. No a teraz všímame si aj pozmeňujúce návrhy. Prestavte si, ja som si zo všetkých vybral jeden prílepok, nie je to nič iné ako prílepok, a to je slušné slovo. Tak vy idete tým prílepkom zároveň meniť aj zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru a počúvajte dobre! Minister bude môcť nadriadeného policajta previesť, povedzme to tak slovenskejšie, preložiť na inú funkciu bez udania dôvodu. To znamená, ak nejaký riadiaci policajt nebude počúvať politické príkazy ministra vnútra, pôjde preč, možno ho dá aj na ulicu do nejakej hliadky. A toto robíte v tejto citlivej situácii, keď sa dejú veci v bezpečnostných zložkách aké sa dejú. Teraz to robíte, čím len idete zase potvrdiť to, že chcete politicky zneužívať orgány činné v trestnom konaní. Pokiaľ nejaký policajt nebude konať na pokyn ministra vnútra, bude takto potrestaný, bude takto potrestaný. Viete, veď aj pán Kyselica, ktorý to predkladá, v podstate to celé priznal. On v jednom z rozhovorov povedal, "nastal čas na čistky" v súvislosti s opatreniami v polícii. Tak som to prečítal v médiách, zo Sobotných dialógov, čiže ja to korektne citujem, pán Kyselica. Nastal čas na čistky, vy sa k tomu ešte aj priznávate, buď ste to povedali, alebo nepovedali, ale potom si to vyriešte so Slovenským rozhlasom.
V každom prípade, pán Kyselica, neberte to vôbec osobne ani nebudem osobný, v tom istom rozhovore, a teraz, keď sa bavíme v čom, že som citoval, že, že jeho výrok? To je osobné? No, tak tu počúvajte pána Kyselicu a nehovorte, že už sa stalo, pretože som korektný v tom, čo hovorím, dobre. Viem, že sa vám nepáči ten môj prejav, lebo vás odhaľujem v tom, že ste klamali verejnosť, ale takto, tak potom dobre ....(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, s faktickou poznámkou, keď. Dobre?

Tomáš, Erik, poslanec NR SR
Tak potom dobre, len mali by ste hlasovať proti tomuto zákonu.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prosím, neskáčte rečníkovi do reči.

Tomáš, Erik, poslanec NR SR
A teraz a teraz, mne to neprekáža. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. A ešte ma prekvapilo, viete, keď už hovoríme o tom, o tých podozreniach, aby som bol fakt korektný, zo zneužívania polície, že vy, vyšetrovateľ, poviete v tom istom rozhovore, že vlastne rozhovory vyšetrovateľov o koncipovaní uznesenia boli úplne normálne. Myslíme tých štyroch vyšetrovateľov Čurilu a spol. Ja ich samozrejme nebudem nazývať žiadnymi prívlastkami, ja mám rád vecnú diskusiu a rešpektujem prezumpciu neviny, rešpektujem rozhodnutie krajského súdu, ale rešpektujem aj rozhodnutie okresného súdu, ktorý ich dal do väzby, ale dobre, krajský súd je vyšší, ale povedzte mi, keď ste to uznesenie čítali, pán Kyselica, a ste bývalý vyšetrovateľ, to naozaj chcete povedať, že keď sa kreuje nejaké uznesenie o obvinení, alebo o trestnom stíhaní, to takto to vyzerá, že toto je normálne? Že bez toho, aby tí vyšetrovatelia mali najprv dôkazy a zistenia, sa tam dohadujú ako na nejakom lacnom trhu, že dáme tam korupciu, dáme tam vydieranie, dajme tam hlavne niečo, čo bude mať špeciálna prokuratúra? To hádam toto nemôžete vy verejnosti tvrdiť, že toto je normálne, pretože potom, keď predkladáte takýto zákon, kde naozaj ten minister vnútra zase získa politický vplyv, na to OČTK, on ho už má, len sa posilní. No tak potom asi ľudia na Slovensku môžu začať mať obavy, pretože v každej policajnej kancelárii sa môže niečo také vymyslieť, a toto mi je ľúto, že ešte aj uznesenie, ktoré existuje, okomentujete takýmito slovami, a potom aj predkladáte takýto zákon. Potom tu niečo nesedí, pretože je normálne povedať, že takáto diskusia nemôže prebiehať, bez ohľadu na rozhodnutie súdu. Čiže, aby som zhrnul, jednou vetou
=====
30. 9. 2021 17:29:13 - 17:30:24 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Všetkým trom opozičným kolegom veľmi pekne ďakujem za poznámky, absolútny súhlas, sústredím sa iba na pána Baránika. Pán Baránik, ten príbeh, respektíve tú vetu s tými perami už opakujete príliš často, ja neviem, či ste zaľúbený do mojich pier, ale naozaj ja vám opätovať túto lásku nebudem. Mne sa nepáčite. Ale toto nie je dôvod, pre ktorý som sa ozval. Vy ste hovorili, že ja som nejakým spôsobom povedal, že Sulík nesúhlasí so zriadením štátneho zastupiteľstva. Nie, Sulík nesúhlasil s tým, že vy ste povedali, že treba odstrániť generálneho prokurátora z funkcie. Odstrániť, pán Baránik, to len svedčí o vašej morálke, že dokážete pred človekom, ktorý fakt čelil pokusu o vraždu, hovoril slovíčko odstrániť. Nemáte ani trochu kultúry v sebe. Ani trochu kultúry. A keď sa už niekoľkýkrát vyhrážate, pán Baránik, nielen mne ale aj opozičným kolegom nejakou basou, že na nás to príde a tak ďalej, chcem vám povedať iba jednu vetu. Karma je zdarma, pán Baránik, karma je zdarma. Toto sa nerobí.

Deň v parlamente

<- ->