Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
27. 6. 2023 18:18:51 - 18:19:29 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1639 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem, dobre, takže začnem vami pán kolega. Správne ste podotkli, ja som tento návrh zákona podporila. Nemôžem rozhodovať za mojich kolegov a urobila by som to znova, pretože si nemyslím, že, že mladiství by sa mali nalievať nejakými energetickými nápojmi. A kolega Miloš Svrček, ďakujem pekne za podporu a ja len verím, že tak ako v prvom čítaní, taj aj v druhom čítaní táto novela zákona bude podporená naprieč celým politických spektrom. Ďakujem pekne kolegovia.
27. 6. 2023 18:05:59 - 18:15:03 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1639 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, na úvod chcem veľmi jasne povedať, že ako ja, tak aj moji spolupredkladatelia, sme si plne vedomí množstva návrhov, ktoré musíme na tejto schôdzi prerokovať. To ale pre mňa nie je argument, prečo by sme mali rezignovať na niektoré iné kľúčové témy pre túto spoločnosť. Jednou z takých tém je pre mňa osobne, ochrana mladistvých pred závislosťami, či už na tabaku, na nikotíne, alkohole, alebo iných látkach, ktoré vyvolávajú závislosť. Tento problém sa stal obzvlášť vypuklý počas pandémie COVID-19. Touto témou sa zaoberám dlhšiu dobu. Aktívne som podporila aj reguláciu nikotínových vrecúšok, ktorú minulý rok predložil kolega Peter Kremský. Už vtedy som avizovala, že je správne, aby všetky výrobky obsahujúce nikotín mali regulačný rámec a zároveň som poukázala aj na nebezpečenstvo, ktoré predstavujú elektronické cigarety, ktoré nikotín neobsahujú, ale môžu byť vstupnou bránou do sveta cigariet a fajčenia. Mieru nebezpečenstva týchto výrobkov bez nikotínu, som si plne uvedomila prostredníctvom tzv. kauzy "vitavej". Pamätám si veľmi jasne vtedajšie spravodajstvo, že na každoročnej súťaži krásy bola kategória Miss vitavej. Nepotrebujete viac ako 5 minút, aby ste si našli instagramový profil tohto výrobku, ktorý má 90 tis. sledovateľov, hlavne veľmi veľa mladých ľudí. Keď som sa do problematiky zahĺbila, zistila som aké množstvo týchto výrobkov existuje. Je to obrovské množstvo prevažne z Číny, ktoré majú všetky farby dúhy, jasnú spojitosť s ovocím, čo evokuje, že sú to nebodaj zdravé výrobky. My na Slovensku netušíme koľko týchto výrobkov tu je a ani čo obsahujú. Keďže nemáme ani základný regulačný rámec, môžeme sa iba domnievať, že tieto výrobky neobsahujú nikotín, ale sme si istí? Zároveň platí, že ak aj nikotín neobsahovali, tak závislosť môže vzniknúť aj na samotný rituál a odtiaľ je už veľmi krátka cesta k cigaretám.
Navyše neexistujú dostatočné vedecké dôkazy, že inhalovanie vitamínov, za čo sa schovávajú tieto výrobky bez nikotínu, je zdraviu prospešné. Práve naopak, niektoré vitamíny by sa inhalovať nemali, a to netvrdím ja, to tvrdí Slovenská pneumologická a fyziologická spoločnosť, ktorá taktiež vydala svoje stanovisko k tzv. wellnes vatingu. Dovolím si zacitovať zo spomínaného stanoviska.
"Všeobecne platí, že mnohé látky a zlúčeniny, ktoré sú inak pre telo prospešné, alebo benígne sa môžu stať škodlivými, ak sa podávajú netestovaným spôsobom, alebo sa podávajú nesprávnej skupine pacientov.", pričom chcem zdôrazniť, že ja nehovorím, že tieto výrobky treba zakázať. To vôbec nie, ale musia existovať pravidlá hry, a to pre všetkých. Musíme mať aspoň minimálnu reguláciu, aby výrobcovia a predajcovia museli dané výrobky notifikovať relevantným orgánom rovnako ako iné nikotínové a tabakové výrobky, aby sa definovali miesta predaja, zákaz predaja mladistvým, reklama, atď. Naším cieľom by malo byť v súlade s nedávno schváleným Národným akčným pánom na kontrolu tabaku a súvisiacich výrobkov na roky 23 až 30, robiť všetko pre to, aby sa znižovala prevalencia fajčenia k úplnej abstinencii, ale zároveň, tam kde je to jediná cesta aj umožniť súčasným fajčiarom dostupnosť výrobkov so zníženým rizikom. Mali by sme podať pomocnú ruku hlavne tým dospelým fajčiarom, ktorí si so svojím zlozvykom nevedia dlhodobo poradiť, prekonať svoju závislosť, pretože na túto skupinu ľudí nezaberajú súčasné prístupy. A toto je veľká skupina ľudí. Opäť si dovolím zacitovať zo správy Slovenskej pneumologickej a fyziologickej spoločnosti: "E-cigarety sú určené striktne dospelým fajčiarom ako pomôcka pri
===== Ktorý si zo svojim zlozvykom nevedia dlhodobo poradiť prekonať svoju závislosť, pretože na túto skupinu ľudí nezaberajú súčasné prístupy a toto je veľká skupina ľudí. Opäť si dovolím zacitovať zo správy Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. E-cigarety sú určené striktne dospelým fajčiarom ako pomôcka pri odvykaní od cigariet. Sú založené na princípe znižovanie zdravotných rizík a viaceré štúdie potvrdili, že môžu fungovať ako systém, ako súčasť systému riešenia fajčiarskej závislosti. Existujú štúdie a odborné vyjadrenia významných regulačných autorít, že e-cigarety znižujú riziko plynúce z užívania nikotínu. Obsah škodlivým je výrazne nižší pretože neobsahujú oxid uhoľnatý a decht, dve z najškodlivejších látok obsiahnutých v cigaretovom dyme. V prípade nenikotínových inhalátorov s výživovými doplnkami takéto posudky nie sú. Pretože wellness vapes neobsahujú nikotín neuplatňujú sa na ne požiadavky o regulácii. Marketing wellness vapingu smeruje na mladistvých. Všeobecne sa marketing v tejto kategórie výrobkov snaží zákazníkov oslovovať prostredníctvom sociálnych sietí.
Súčasný stav kedy absentuje akákoľvek regulácia predmetných výrobkov nie je želateľným stavom. Ako optimálne sa javí také nastavenie legislatívy ktoré zohľadňuje mieru škodlivosti všetkých výrobkov na trhu a na základe tejto škodlivosti a miery negatívnych spoločenských dopadov týchto výrobkov prispôsobí mieru regulácie, vrátane výšky daňového zaťaženia.
Záverom k tejto prvej časti chcem povedať, že mne osobne sa páči prístup Českej republiky, alebo ešte viac Veľkej Británie, kde majú regulované úplne všetko ale tak, že regulácia jednotlivých produktov zohľadňuje ich spoločenskú škodlivosť. Dokonca v Británii chcú znížiť podiel existujúcich fajčiarov tak, že milión ľudí dostane zadarmo elektronické cigarety a finančnú odmenu. Pričom ale súčasťou plánu sú aj kroky proti predaju všetkých produktov maloletým.
Zároveň mi dovoľte v stručnosti vysvetliť ďalšie dve zmeny, ktoré predkladáme spolu s kolegami a ktorými sa snažíme napraviť existujúce legislatívne nedostatky. Ako som už spomínala na začiatku svojho vystúpenia, minulý rok som podporila novelu zákona ktorým sa konečne začali regulovať nikotínové vrecúška. Bol to dobrý návrh a správny krok. Každopádne pri diskusii so zástupcami Slovenskej obchodnej inšpekcie vyvstalo niekoľko technických nedostatkov, ktoré sa teraz snažíme napraviť. Jedná sa o technickú, ale dôležitú zmenu. Ide o to, aby výkon kontroly nad predajom týchto výrobkov vykonávala Slovenská obchodná inšpekcia tak ako je to mu pri všetkých ostatných výrobkov. Samotná Slovenská obchodná inšpekcia si túto zmenu vyžiadala, čo je chvályhodné, pretože dnes by mali kontrolu robiť obce, ktoré na to nemajú ani kapacitu, ani expertízu.
Zároveň pri debate so Slovenskou obchodnou inšpekciou vznikla ďalšia požiadavka na vyšpecifikovanie mechanizmu overovania veku pri predaji tabakových výrobkov na diaľku, číže cez internet. Cieľom zmeny je, aby predajcovia informovali Slovenskú obchodnú inšpekciu o svojom systéme overovania veku vopred a to s dostatočnou časovou lehotou pre orgány Slovenskej obchodnej inšpekcie.
Zároveň samozrejme nechceme, aby táto lehota bola príliš obmedzujúci pre hospodárske subjekty a komplikovala podnikateľské prostredie. Preto navrhujeme po dohode so Slovenskou obchodnou inšpekciou lehotu 7 dní. Zároveň našim cieľom je, aby po nejakom čase Slovenská obchodná inšpekcia mala dostatočný prehľad o jednotlivých systémoch overovania veku, ktorú predajcovia uplatňujú a na základe toho mohlo v spolupráci s ďalšími štátnymi orgánmi pripraviť jednotné usmernenie na systém overovania veku pre všetkých predávajúcich.
Kolegovia, chcela by som vás veľmi pekne poprosiť o podporu týchto návrhov, nakoľko sa jedná o zlepšenie ochrany mladistvých pred závislosťami, ale zároveň neobmedzujeme možnosť výberu pre dospelých fajčiarov, aby mali slobodnú voľbu rozhodovania sa. Ďakujem veľmi pekne.
27. 6. 2023 18:05:59 - 18:15:03 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1639 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, na úvod chcem veľmi jasne povedať, že ako ja, tak aj moji spolupredkladatelia, sme si plne vedomí množstva návrhov, ktoré musíme na tejto schôdzi prerokovať. To ale pre mňa nie je argument, prečo by sme mali rezignovať na niektoré iné kľúčové témy pre túto spoločnosť. Jednou z takých tém je pre mňa osobne, ochrana mladistvých pred závislosťami, či už na tabaku, na nikotíne, alkohole, alebo iných látkach, ktoré vyvolávajú závislosť. Tento problém sa stal obzvlášť vypuklý počas pandémie COVID-19. Touto témou sa zaoberám dlhšiu dobu. Aktívne som podporila aj reguláciu nikotínových vrecúšok, ktorú minulý rok predložil kolega Peter Kremský. Už vtedy som avizovala, že je správne, aby všetky výrobky obsahujúce nikotín mali regulačný rámec a zároveň som poukázala aj na nebezpečenstvo, ktoré predstavujú elektronické cigarety, ktoré nikotín neobsahujú, ale môžu byť vstupnou bránou do sveta cigariet a fajčenia. Mieru nebezpečenstva týchto výrobkov bez nikotínu, som si plne uvedomila prostredníctvom tzv. kauzy "vitavej". Pamätám si veľmi jasne vtedajšie spravodajstvo, že na každoročnej súťaži krásy bola kategória Miss vitavej. Nepotrebujete viac ako 5 minút, aby ste si našli instagramový profil tohto výrobku, ktorý má 90 tis. sledovateľov, hlavne veľmi veľa mladých ľudí. Keď som sa do problematiky zahĺbila, zistila som aké množstvo týchto výrobkov existuje. Je to obrovské množstvo prevažne z Číny, ktoré majú všetky farby dúhy, jasnú spojitosť s ovocím, čo evokuje, že sú to nebodaj zdravé výrobky. My na Slovensku netušíme koľko týchto výrobkov tu je a ani čo obsahujú. Keďže nemáme ani základný regulačný rámec, môžeme sa iba domnievať, že tieto výrobky neobsahujú nikotín, ale sme si istí? Zároveň platí, že ak aj nikotín neobsahovali, tak závislosť môže vzniknúť aj na samotný rituál a odtiaľ je už veľmi krátka cesta k cigaretám.
Navyše neexistujú dostatočné vedecké dôkazy, že inhalovanie vitamínov, za čo sa schovávajú tieto výrobky bez nikotínu, je zdraviu prospešné. Práve naopak, niektoré vitamíny by sa inhalovať nemali, a to netvrdím ja, to tvrdí Slovenská pneumologická a fyziologická spoločnosť, ktorá taktiež vydala svoje stanovisko k tzv. wellnes vatingu. Dovolím si zacitovať zo spomínaného stanoviska.
"Všeobecne platí, že mnohé látky a zlúčeniny, ktoré sú inak pre telo prospešné, alebo benígne sa môžu stať škodlivými, ak sa podávajú netestovaným spôsobom, alebo sa podávajú nesprávnej skupine pacientov.", pričom chcem zdôrazniť, že ja nehovorím, že tieto výrobky treba zakázať. To vôbec nie, ale musia existovať pravidlá hry, a to pre všetkých. Musíme mať aspoň minimálnu reguláciu, aby výrobcovia a predajcovia museli dané výrobky notifikovať relevantným orgánom rovnako ako iné nikotínové a tabakové výrobky, aby sa definovali miesta predaja, zákaz predaja mladistvým, reklama, atď. Naším cieľom by malo byť v súlade s nedávno schváleným Národným akčným pánom na kontrolu tabaku a súvisiacich výrobkov na roky 23 až 30, robiť všetko pre to, aby sa znižovala prevalencia fajčenia k úplnej abstinencii, ale zároveň, tam kde je to jediná cesta aj umožniť súčasným fajčiarom dostupnosť výrobkov so zníženým rizikom. Mali by sme podať pomocnú ruku hlavne tým dospelým fajčiarom, ktorí si so svojím zlozvykom nevedia dlhodobo poradiť, prekonať svoju závislosť, pretože na túto skupinu ľudí nezaberajú súčasné prístupy. A toto je veľká skupina ľudí. Opäť si dovolím zacitovať zo správy Slovenskej pneumologickej a fyziologickej spoločnosti: "E-cigarety sú určené striktne dospelým fajčiarom ako pomôcka pri
===== Ktorý si zo svojim zlozvykom nevedia dlhodobo poradiť prekonať svoju závislosť, pretože na túto skupinu ľudí nezaberajú súčasné prístupy a toto je veľká skupina ľudí. Opäť si dovolím zacitovať zo správy Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. E-cigarety sú určené striktne dospelým fajčiarom ako pomôcka pri odvykaní od cigariet. Sú založené na princípe znižovanie zdravotných rizík a viaceré štúdie potvrdili, že môžu fungovať ako systém, ako súčasť systému riešenia fajčiarskej závislosti. Existujú štúdie a odborné vyjadrenia významných regulačných autorít, že e-cigarety znižujú riziko plynúce z užívania nikotínu. Obsah škodlivým je výrazne nižší pretože neobsahujú oxid uhoľnatý a decht, dve z najškodlivejších látok obsiahnutých v cigaretovom dyme. V prípade nenikotínových inhalátorov s výživovými doplnkami takéto posudky nie sú. Pretože wellness vapes neobsahujú nikotín neuplatňujú sa na ne požiadavky o regulácii. Marketing wellness vapingu smeruje na mladistvých. Všeobecne sa marketing v tejto kategórie výrobkov snaží zákazníkov oslovovať prostredníctvom sociálnych sietí.
Súčasný stav kedy absentuje akákoľvek regulácia predmetných výrobkov nie je želateľným stavom. Ako optimálne sa javí také nastavenie legislatívy ktoré zohľadňuje mieru škodlivosti všetkých výrobkov na trhu a na základe tejto škodlivosti a miery negatívnych spoločenských dopadov týchto výrobkov prispôsobí mieru regulácie, vrátane výšky daňového zaťaženia.
Záverom k tejto prvej časti chcem povedať, že mne osobne sa páči prístup Českej republiky, alebo ešte viac Veľkej Británie, kde majú regulované úplne všetko ale tak, že regulácia jednotlivých produktov zohľadňuje ich spoločenskú škodlivosť. Dokonca v Británii chcú znížiť podiel existujúcich fajčiarov tak, že milión ľudí dostane zadarmo elektronické cigarety a finančnú odmenu. Pričom ale súčasťou plánu sú aj kroky proti predaju všetkých produktov maloletým.
Zároveň mi dovoľte v stručnosti vysvetliť ďalšie dve zmeny, ktoré predkladáme spolu s kolegami a ktorými sa snažíme napraviť existujúce legislatívne nedostatky. Ako som už spomínala na začiatku svojho vystúpenia, minulý rok som podporila novelu zákona ktorým sa konečne začali regulovať nikotínové vrecúška. Bol to dobrý návrh a správny krok. Každopádne pri diskusii so zástupcami Slovenskej obchodnej inšpekcie vyvstalo niekoľko technických nedostatkov, ktoré sa teraz snažíme napraviť. Jedná sa o technickú, ale dôležitú zmenu. Ide o to, aby výkon kontroly nad predajom týchto výrobkov vykonávala Slovenská obchodná inšpekcia tak ako je to mu pri všetkých ostatných výrobkov. Samotná Slovenská obchodná inšpekcia si túto zmenu vyžiadala, čo je chvályhodné, pretože dnes by mali kontrolu robiť obce, ktoré na to nemajú ani kapacitu, ani expertízu.
Zároveň pri debate so Slovenskou obchodnou inšpekciou vznikla ďalšia požiadavka na vyšpecifikovanie mechanizmu overovania veku pri predaji tabakových výrobkov na diaľku, číže cez internet. Cieľom zmeny je, aby predajcovia informovali Slovenskú obchodnú inšpekciu o svojom systéme overovania veku vopred a to s dostatočnou časovou lehotou pre orgány Slovenskej obchodnej inšpekcie.
Zároveň samozrejme nechceme, aby táto lehota bola príliš obmedzujúci pre hospodárske subjekty a komplikovala podnikateľské prostredie. Preto navrhujeme po dohode so Slovenskou obchodnou inšpekciou lehotu 7 dní. Zároveň našim cieľom je, aby po nejakom čase Slovenská obchodná inšpekcia mala dostatočný prehľad o jednotlivých systémoch overovania veku, ktorú predajcovia uplatňujú a na základe toho mohlo v spolupráci s ďalšími štátnymi orgánmi pripraviť jednotné usmernenie na systém overovania veku pre všetkých predávajúcich.
Kolegovia, chcela by som vás veľmi pekne poprosiť o podporu týchto návrhov, nakoľko sa jedná o zlepšenie ochrany mladistvých pred závislosťami, ale zároveň neobmedzujeme možnosť výberu pre dospelých fajčiarov, aby mali slobodnú voľbu rozhodovania sa. Ďakujem veľmi pekne.
27. 6. 2023 18:05:59 - 18:15:03 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1639 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, na úvod chcem veľmi jasne povedať, že ako ja, tak aj moji spolupredkladatelia, sme si plne vedomí množstva návrhov, ktoré musíme na tejto schôdzi prerokovať. To ale pre mňa nie je argument, prečo by sme mali rezignovať na niektoré iné kľúčové témy pre túto spoločnosť. Jednou z takých tém je pre mňa osobne, ochrana mladistvých pred závislosťami, či už na tabaku, na nikotíne, alkohole, alebo iných látkach, ktoré vyvolávajú závislosť. Tento problém sa stal obzvlášť vypuklý počas pandémie COVID-19. Touto témou sa zaoberám dlhšiu dobu. Aktívne som podporila aj reguláciu nikotínových vrecúšok, ktorú minulý rok predložil kolega Peter Kremský. Už vtedy som avizovala, že je správne, aby všetky výrobky obsahujúce nikotín mali regulačný rámec a zároveň som poukázala aj na nebezpečenstvo, ktoré predstavujú elektronické cigarety, ktoré nikotín neobsahujú, ale môžu byť vstupnou bránou do sveta cigariet a fajčenia. Mieru nebezpečenstva týchto výrobkov bez nikotínu, som si plne uvedomila prostredníctvom tzv. kauzy "vitavej". Pamätám si veľmi jasne vtedajšie spravodajstvo, že na každoročnej súťaži krásy bola kategória Miss vitavej. Nepotrebujete viac ako 5 minút, aby ste si našli instagramový profil tohto výrobku, ktorý má 90 tis. sledovateľov, hlavne veľmi veľa mladých ľudí. Keď som sa do problematiky zahĺbila, zistila som aké množstvo týchto výrobkov existuje. Je to obrovské množstvo prevažne z Číny, ktoré majú všetky farby dúhy, jasnú spojitosť s ovocím, čo evokuje, že sú to nebodaj zdravé výrobky. My na Slovensku netušíme koľko týchto výrobkov tu je a ani čo obsahujú. Keďže nemáme ani základný regulačný rámec, môžeme sa iba domnievať, že tieto výrobky neobsahujú nikotín, ale sme si istí? Zároveň platí, že ak aj nikotín neobsahovali, tak závislosť môže vzniknúť aj na samotný rituál a odtiaľ je už veľmi krátka cesta k cigaretám.
Navyše neexistujú dostatočné vedecké dôkazy, že inhalovanie vitamínov, za čo sa schovávajú tieto výrobky bez nikotínu, je zdraviu prospešné. Práve naopak, niektoré vitamíny by sa inhalovať nemali, a to netvrdím ja, to tvrdí Slovenská pneumologická a fyziologická spoločnosť, ktorá taktiež vydala svoje stanovisko k tzv. wellnes vatingu. Dovolím si zacitovať zo spomínaného stanoviska.
"Všeobecne platí, že mnohé látky a zlúčeniny, ktoré sú inak pre telo prospešné, alebo benígne sa môžu stať škodlivými, ak sa podávajú netestovaným spôsobom, alebo sa podávajú nesprávnej skupine pacientov.", pričom chcem zdôrazniť, že ja nehovorím, že tieto výrobky treba zakázať. To vôbec nie, ale musia existovať pravidlá hry, a to pre všetkých. Musíme mať aspoň minimálnu reguláciu, aby výrobcovia a predajcovia museli dané výrobky notifikovať relevantným orgánom rovnako ako iné nikotínové a tabakové výrobky, aby sa definovali miesta predaja, zákaz predaja mladistvým, reklama, atď. Naším cieľom by malo byť v súlade s nedávno schváleným Národným akčným pánom na kontrolu tabaku a súvisiacich výrobkov na roky 23 až 30, robiť všetko pre to, aby sa znižovala prevalencia fajčenia k úplnej abstinencii, ale zároveň, tam kde je to jediná cesta aj umožniť súčasným fajčiarom dostupnosť výrobkov so zníženým rizikom. Mali by sme podať pomocnú ruku hlavne tým dospelým fajčiarom, ktorí si so svojím zlozvykom nevedia dlhodobo poradiť, prekonať svoju závislosť, pretože na túto skupinu ľudí nezaberajú súčasné prístupy. A toto je veľká skupina ľudí. Opäť si dovolím zacitovať zo správy Slovenskej pneumologickej a fyziologickej spoločnosti: "E-cigarety sú určené striktne dospelým fajčiarom ako pomôcka pri
===== Ktorý si zo svojim zlozvykom nevedia dlhodobo poradiť prekonať svoju závislosť, pretože na túto skupinu ľudí nezaberajú súčasné prístupy a toto je veľká skupina ľudí. Opäť si dovolím zacitovať zo správy Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. E-cigarety sú určené striktne dospelým fajčiarom ako pomôcka pri odvykaní od cigariet. Sú založené na princípe znižovanie zdravotných rizík a viaceré štúdie potvrdili, že môžu fungovať ako systém, ako súčasť systému riešenia fajčiarskej závislosti. Existujú štúdie a odborné vyjadrenia významných regulačných autorít, že e-cigarety znižujú riziko plynúce z užívania nikotínu. Obsah škodlivým je výrazne nižší pretože neobsahujú oxid uhoľnatý a decht, dve z najškodlivejších látok obsiahnutých v cigaretovom dyme. V prípade nenikotínových inhalátorov s výživovými doplnkami takéto posudky nie sú. Pretože wellness vapes neobsahujú nikotín neuplatňujú sa na ne požiadavky o regulácii. Marketing wellness vapingu smeruje na mladistvých. Všeobecne sa marketing v tejto kategórie výrobkov snaží zákazníkov oslovovať prostredníctvom sociálnych sietí.
Súčasný stav kedy absentuje akákoľvek regulácia predmetných výrobkov nie je želateľným stavom. Ako optimálne sa javí také nastavenie legislatívy ktoré zohľadňuje mieru škodlivosti všetkých výrobkov na trhu a na základe tejto škodlivosti a miery negatívnych spoločenských dopadov týchto výrobkov prispôsobí mieru regulácie, vrátane výšky daňového zaťaženia.
Záverom k tejto prvej časti chcem povedať, že mne osobne sa páči prístup Českej republiky, alebo ešte viac Veľkej Británie, kde majú regulované úplne všetko ale tak, že regulácia jednotlivých produktov zohľadňuje ich spoločenskú škodlivosť. Dokonca v Británii chcú znížiť podiel existujúcich fajčiarov tak, že milión ľudí dostane zadarmo elektronické cigarety a finančnú odmenu. Pričom ale súčasťou plánu sú aj kroky proti predaju všetkých produktov maloletým.
Zároveň mi dovoľte v stručnosti vysvetliť ďalšie dve zmeny, ktoré predkladáme spolu s kolegami a ktorými sa snažíme napraviť existujúce legislatívne nedostatky. Ako som už spomínala na začiatku svojho vystúpenia, minulý rok som podporila novelu zákona ktorým sa konečne začali regulovať nikotínové vrecúška. Bol to dobrý návrh a správny krok. Každopádne pri diskusii so zástupcami Slovenskej obchodnej inšpekcie vyvstalo niekoľko technických nedostatkov, ktoré sa teraz snažíme napraviť. Jedná sa o technickú, ale dôležitú zmenu. Ide o to, aby výkon kontroly nad predajom týchto výrobkov vykonávala Slovenská obchodná inšpekcia tak ako je to mu pri všetkých ostatných výrobkov. Samotná Slovenská obchodná inšpekcia si túto zmenu vyžiadala, čo je chvályhodné, pretože dnes by mali kontrolu robiť obce, ktoré na to nemajú ani kapacitu, ani expertízu.
Zároveň pri debate so Slovenskou obchodnou inšpekciou vznikla ďalšia požiadavka na vyšpecifikovanie mechanizmu overovania veku pri predaji tabakových výrobkov na diaľku, číže cez internet. Cieľom zmeny je, aby predajcovia informovali Slovenskú obchodnú inšpekciu o svojom systéme overovania veku vopred a to s dostatočnou časovou lehotou pre orgány Slovenskej obchodnej inšpekcie.
Zároveň samozrejme nechceme, aby táto lehota bola príliš obmedzujúci pre hospodárske subjekty a komplikovala podnikateľské prostredie. Preto navrhujeme po dohode so Slovenskou obchodnou inšpekciou lehotu 7 dní. Zároveň našim cieľom je, aby po nejakom čase Slovenská obchodná inšpekcia mala dostatočný prehľad o jednotlivých systémoch overovania veku, ktorú predajcovia uplatňujú a na základe toho mohlo v spolupráci s ďalšími štátnymi orgánmi pripraviť jednotné usmernenie na systém overovania veku pre všetkých predávajúcich.
Kolegovia, chcela by som vás veľmi pekne poprosiť o podporu týchto návrhov, nakoľko sa jedná o zlepšenie ochrany mladistvých pred závislosťami, ale zároveň neobmedzujeme možnosť výberu pre dospelých fajčiarov, aby mali slobodnú voľbu rozhodovania sa. Ďakujem veľmi pekne.
27. 6. 2023 18:05:59 - 18:15:03 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1639 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, na úvod chcem veľmi jasne povedať, že ako ja, tak aj moji spolupredkladatelia, sme si plne vedomí množstva návrhov, ktoré musíme na tejto schôdzi prerokovať. To ale pre mňa nie je argument, prečo by sme mali rezignovať na niektoré iné kľúčové témy pre túto spoločnosť. Jednou z takých tém je pre mňa osobne, ochrana mladistvých pred závislosťami, či už na tabaku, na nikotíne, alkohole, alebo iných látkach, ktoré vyvolávajú závislosť. Tento problém sa stal obzvlášť vypuklý počas pandémie COVID-19. Touto témou sa zaoberám dlhšiu dobu. Aktívne som podporila aj reguláciu nikotínových vrecúšok, ktorú minulý rok predložil kolega Peter Kremský. Už vtedy som avizovala, že je správne, aby všetky výrobky obsahujúce nikotín mali regulačný rámec a zároveň som poukázala aj na nebezpečenstvo, ktoré predstavujú elektronické cigarety, ktoré nikotín neobsahujú, ale môžu byť vstupnou bránou do sveta cigariet a fajčenia. Mieru nebezpečenstva týchto výrobkov bez nikotínu, som si plne uvedomila prostredníctvom tzv. kauzy "vitavej". Pamätám si veľmi jasne vtedajšie spravodajstvo, že na každoročnej súťaži krásy bola kategória Miss vitavej. Nepotrebujete viac ako 5 minút, aby ste si našli instagramový profil tohto výrobku, ktorý má 90 tis. sledovateľov, hlavne veľmi veľa mladých ľudí. Keď som sa do problematiky zahĺbila, zistila som aké množstvo týchto výrobkov existuje. Je to obrovské množstvo prevažne z Číny, ktoré majú všetky farby dúhy, jasnú spojitosť s ovocím, čo evokuje, že sú to nebodaj zdravé výrobky. My na Slovensku netušíme koľko týchto výrobkov tu je a ani čo obsahujú. Keďže nemáme ani základný regulačný rámec, môžeme sa iba domnievať, že tieto výrobky neobsahujú nikotín, ale sme si istí? Zároveň platí, že ak aj nikotín neobsahovali, tak závislosť môže vzniknúť aj na samotný rituál a odtiaľ je už veľmi krátka cesta k cigaretám.
Navyše neexistujú dostatočné vedecké dôkazy, že inhalovanie vitamínov, za čo sa schovávajú tieto výrobky bez nikotínu, je zdraviu prospešné. Práve naopak, niektoré vitamíny by sa inhalovať nemali, a to netvrdím ja, to tvrdí Slovenská pneumologická a fyziologická spoločnosť, ktorá taktiež vydala svoje stanovisko k tzv. wellnes vatingu. Dovolím si zacitovať zo spomínaného stanoviska.
"Všeobecne platí, že mnohé látky a zlúčeniny, ktoré sú inak pre telo prospešné, alebo benígne sa môžu stať škodlivými, ak sa podávajú netestovaným spôsobom, alebo sa podávajú nesprávnej skupine pacientov.", pričom chcem zdôrazniť, že ja nehovorím, že tieto výrobky treba zakázať. To vôbec nie, ale musia existovať pravidlá hry, a to pre všetkých. Musíme mať aspoň minimálnu reguláciu, aby výrobcovia a predajcovia museli dané výrobky notifikovať relevantným orgánom rovnako ako iné nikotínové a tabakové výrobky, aby sa definovali miesta predaja, zákaz predaja mladistvým, reklama, atď. Naším cieľom by malo byť v súlade s nedávno schváleným Národným akčným pánom na kontrolu tabaku a súvisiacich výrobkov na roky 23 až 30, robiť všetko pre to, aby sa znižovala prevalencia fajčenia k úplnej abstinencii, ale zároveň, tam kde je to jediná cesta aj umožniť súčasným fajčiarom dostupnosť výrobkov so zníženým rizikom. Mali by sme podať pomocnú ruku hlavne tým dospelým fajčiarom, ktorí si so svojím zlozvykom nevedia dlhodobo poradiť, prekonať svoju závislosť, pretože na túto skupinu ľudí nezaberajú súčasné prístupy. A toto je veľká skupina ľudí. Opäť si dovolím zacitovať zo správy Slovenskej pneumologickej a fyziologickej spoločnosti: "E-cigarety sú určené striktne dospelým fajčiarom ako pomôcka pri
===== Ktorý si zo svojim zlozvykom nevedia dlhodobo poradiť prekonať svoju závislosť, pretože na túto skupinu ľudí nezaberajú súčasné prístupy a toto je veľká skupina ľudí. Opäť si dovolím zacitovať zo správy Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. E-cigarety sú určené striktne dospelým fajčiarom ako pomôcka pri odvykaní od cigariet. Sú založené na princípe znižovanie zdravotných rizík a viaceré štúdie potvrdili, že môžu fungovať ako systém, ako súčasť systému riešenia fajčiarskej závislosti. Existujú štúdie a odborné vyjadrenia významných regulačných autorít, že e-cigarety znižujú riziko plynúce z užívania nikotínu. Obsah škodlivým je výrazne nižší pretože neobsahujú oxid uhoľnatý a decht, dve z najškodlivejších látok obsiahnutých v cigaretovom dyme. V prípade nenikotínových inhalátorov s výživovými doplnkami takéto posudky nie sú. Pretože wellness vapes neobsahujú nikotín neuplatňujú sa na ne požiadavky o regulácii. Marketing wellness vapingu smeruje na mladistvých. Všeobecne sa marketing v tejto kategórie výrobkov snaží zákazníkov oslovovať prostredníctvom sociálnych sietí.
Súčasný stav kedy absentuje akákoľvek regulácia predmetných výrobkov nie je želateľným stavom. Ako optimálne sa javí také nastavenie legislatívy ktoré zohľadňuje mieru škodlivosti všetkých výrobkov na trhu a na základe tejto škodlivosti a miery negatívnych spoločenských dopadov týchto výrobkov prispôsobí mieru regulácie, vrátane výšky daňového zaťaženia.
Záverom k tejto prvej časti chcem povedať, že mne osobne sa páči prístup Českej republiky, alebo ešte viac Veľkej Británie, kde majú regulované úplne všetko ale tak, že regulácia jednotlivých produktov zohľadňuje ich spoločenskú škodlivosť. Dokonca v Británii chcú znížiť podiel existujúcich fajčiarov tak, že milión ľudí dostane zadarmo elektronické cigarety a finančnú odmenu. Pričom ale súčasťou plánu sú aj kroky proti predaju všetkých produktov maloletým.
Zároveň mi dovoľte v stručnosti vysvetliť ďalšie dve zmeny, ktoré predkladáme spolu s kolegami a ktorými sa snažíme napraviť existujúce legislatívne nedostatky. Ako som už spomínala na začiatku svojho vystúpenia, minulý rok som podporila novelu zákona ktorým sa konečne začali regulovať nikotínové vrecúška. Bol to dobrý návrh a správny krok. Každopádne pri diskusii so zástupcami Slovenskej obchodnej inšpekcie vyvstalo niekoľko technických nedostatkov, ktoré sa teraz snažíme napraviť. Jedná sa o technickú, ale dôležitú zmenu. Ide o to, aby výkon kontroly nad predajom týchto výrobkov vykonávala Slovenská obchodná inšpekcia tak ako je to mu pri všetkých ostatných výrobkov. Samotná Slovenská obchodná inšpekcia si túto zmenu vyžiadala, čo je chvályhodné, pretože dnes by mali kontrolu robiť obce, ktoré na to nemajú ani kapacitu, ani expertízu.
Zároveň pri debate so Slovenskou obchodnou inšpekciou vznikla ďalšia požiadavka na vyšpecifikovanie mechanizmu overovania veku pri predaji tabakových výrobkov na diaľku, číže cez internet. Cieľom zmeny je, aby predajcovia informovali Slovenskú obchodnú inšpekciu o svojom systéme overovania veku vopred a to s dostatočnou časovou lehotou pre orgány Slovenskej obchodnej inšpekcie.
Zároveň samozrejme nechceme, aby táto lehota bola príliš obmedzujúci pre hospodárske subjekty a komplikovala podnikateľské prostredie. Preto navrhujeme po dohode so Slovenskou obchodnou inšpekciou lehotu 7 dní. Zároveň našim cieľom je, aby po nejakom čase Slovenská obchodná inšpekcia mala dostatočný prehľad o jednotlivých systémoch overovania veku, ktorú predajcovia uplatňujú a na základe toho mohlo v spolupráci s ďalšími štátnymi orgánmi pripraviť jednotné usmernenie na systém overovania veku pre všetkých predávajúcich.
Kolegovia, chcela by som vás veľmi pekne poprosiť o podporu týchto návrhov, nakoľko sa jedná o zlepšenie ochrany mladistvých pred závislosťami, ale zároveň neobmedzujeme možnosť výberu pre dospelých fajčiarov, aby mali slobodnú voľbu rozhodovania sa. Ďakujem veľmi pekne.
27. 6. 2023 18:02:09 - 18:03:37 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1604 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, aktuálne platná právna úprava definuje a následne reguluje iba elektronické cigarety obsahujúce nikotín. Európska legislatíva, konkrétne Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40EÚ o výrobe, prezentácii a predaji tabakových a súvisiacich výrobkov, ktorá je v Slovenskej republike transponovaná prostredníctvom zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov, ale umožňuje regulovať aj elektronické cigarety bez nikotínu. V kontexte vyššie napísaného je nevyhnutné využiť možnosť minimálnej regulácie elektronických cigariet bez nikotínu podľa viacerých krajín Európskej únie, napr. Nemecká spolková republika, Česká republika a mnohé ďalšie, a to práve z dôvodu ich širokej dostupnosti bez akéhokoľvek obmedzenia, vrátane obmedzenia veku. Tieto výrobky sú lákavé, hlavne pre mladistvých, pričom sú v dôsledku chýbajúcej regulácie propagované aj na sociálnych sieťach a v médiách, vrátane podujatí ako je napr. Miss Slovensko.
Potreba regulácie je spôsobená hlavne tým, že ich tvar a užívanie je identické s elektronickými cigaretami s nikotínom a môžu predstavovať vstupnú bránu až k fajčeniu. Zároveň je v súčasnej situácii veľmi komplikované kontrolovať, či dané výrobky naozaj neobsahujú nikotín. Viacej potom v rozprave, ďakujem pekne.
23. 6. 2023 11:39:16 - 11:40:30 94. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. No nuž pán kolega, keď ste ma teda už tu spomenuli ako jedinú zo SME RODINA, tak chápem, že ste to nepostrehli, lebo nie ste členom zdravotníckeho výboru, ale práve to zastropovanie zisku na 1 % bola naša iniciatíva a sedeli sme s kolegom Krajčím nad, naj nejakým dobrým riešením veľa hodín, aby ste teda súkromné zdravotné poisťovne úplne nezlikvidovali, alebo teda aby nezmizli z trhu. A myslím si, že sme vyšli z ústrety hlavne aj poisťovni Union. Bol tam ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý teda si myslím že môžu byť spokojní. A my sme podporili tento návrh v prvom čítaní práve kvôli tomu, aby prebehla takáto široká diskusia k tomu, aby sme si vypočuli rôzne argumenty a pri hlasovaní v druhom čítaní budeme hlasovať tak, ako
===== ... a my sme podporili tento návrh v prvom čítaní práve kvôli tomu, aby prebehla takáto široká diskusia k tomu, aby sme si vypočuli rôzne argumenty a pri hlasovaní v druhom čítaní budeme hlasovať tak, ako, ako uznáme za vhodné. Ďakujem veľmi pekne.
23. 6. 2023 11:39:16 - 11:40:30 94. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. No nuž pán kolega, keď ste ma teda už tu spomenuli ako jedinú zo SME RODINA, tak chápem, že ste to nepostrehli, lebo nie ste členom zdravotníckeho výboru, ale práve to zastropovanie zisku na 1 % bola naša iniciatíva a sedeli sme s kolegom Krajčím nad, naj nejakým dobrým riešením veľa hodín, aby ste teda súkromné zdravotné poisťovne úplne nezlikvidovali, alebo teda aby nezmizli z trhu. A myslím si, že sme vyšli z ústrety hlavne aj poisťovni Union. Bol tam ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý teda si myslím že môžu byť spokojní. A my sme podporili tento návrh v prvom čítaní práve kvôli tomu, aby prebehla takáto široká diskusia k tomu, aby sme si vypočuli rôzne argumenty a pri hlasovaní v druhom čítaní budeme hlasovať tak, ako
===== ... a my sme podporili tento návrh v prvom čítaní práve kvôli tomu, aby prebehla takáto široká diskusia k tomu, aby sme si vypočuli rôzne argumenty a pri hlasovaní v druhom čítaní budeme hlasovať tak, ako, ako uznáme za vhodné. Ďakujem veľmi pekne.
23. 6. 2023 11:39:16 - 11:40:30 94. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. No nuž pán kolega, keď ste ma teda už tu spomenuli ako jedinú zo SME RODINA, tak chápem, že ste to nepostrehli, lebo nie ste členom zdravotníckeho výboru, ale práve to zastropovanie zisku na 1 % bola naša iniciatíva a sedeli sme s kolegom Krajčím nad, naj nejakým dobrým riešením veľa hodín, aby ste teda súkromné zdravotné poisťovne úplne nezlikvidovali, alebo teda aby nezmizli z trhu. A myslím si, že sme vyšli z ústrety hlavne aj poisťovni Union. Bol tam ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý teda si myslím že môžu byť spokojní. A my sme podporili tento návrh v prvom čítaní práve kvôli tomu, aby prebehla takáto široká diskusia k tomu, aby sme si vypočuli rôzne argumenty a pri hlasovaní v druhom čítaní budeme hlasovať tak, ako
===== ... a my sme podporili tento návrh v prvom čítaní práve kvôli tomu, aby prebehla takáto široká diskusia k tomu, aby sme si vypočuli rôzne argumenty a pri hlasovaní v druhom čítaní budeme hlasovať tak, ako, ako uznáme za vhodné. Ďakujem veľmi pekne.
23. 6. 2023 11:39:16 - 11:40:30 94. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. No nuž pán kolega, keď ste ma teda už tu spomenuli ako jedinú zo SME RODINA, tak chápem, že ste to nepostrehli, lebo nie ste členom zdravotníckeho výboru, ale práve to zastropovanie zisku na 1 % bola naša iniciatíva a sedeli sme s kolegom Krajčím nad, naj nejakým dobrým riešením veľa hodín, aby ste teda súkromné zdravotné poisťovne úplne nezlikvidovali, alebo teda aby nezmizli z trhu. A myslím si, že sme vyšli z ústrety hlavne aj poisťovni Union. Bol tam ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý teda si myslím že môžu byť spokojní. A my sme podporili tento návrh v prvom čítaní práve kvôli tomu, aby prebehla takáto široká diskusia k tomu, aby sme si vypočuli rôzne argumenty a pri hlasovaní v druhom čítaní budeme hlasovať tak, ako
===== ... a my sme podporili tento návrh v prvom čítaní práve kvôli tomu, aby prebehla takáto široká diskusia k tomu, aby sme si vypočuli rôzne argumenty a pri hlasovaní v druhom čítaní budeme hlasovať tak, ako, ako uznáme za vhodné. Ďakujem veľmi pekne.
21. 6. 2023 9:52:10 - 9:55:52 94. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1753 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem pekne za slovo.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, tento návrh zákona sa predkladá z dôvodu potreby úpravy nastavenia a výšky príspevku na bývanie a potreby skoršej valorizácie súm pomoci v hmotnej núdzi. Predmetné opatrenia môžu v aktuálnej situácii čiastočne zmierniť nepriaznivé následky inflácie na najodkázanejšie skupiny obyvateľstva. Na neadekvátnu výšku a nastavenie príspevku na bývanie dlhodobo upozorňuje široká odborná verejnosť. Vzhľadom na súčasnú energetickú a inflačnú krízu môže toto opatrenie výrazne pomôcť nízkopríjmovým domácnostiam udržať si primerané bývanie.
V návrhu zákona sa navrhuje rozčleniť príspevok na bývanie na viac úrovní a zároveň zvýšiť jeho výšku, čím sa jednak zvýši disponibilný príjem domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zároveň sa zvýši počet týchto domácností. Návrhom zákona sa zároveň navrhuje dočasne upraviť valorizačný mechanizmus súm pomoci v hmotnej núdzi, a to tak, že predmetné sumy a koeficienty sa navrhuje valorizovať už od 1. októbra 2023 a nie od 1. januára 2024.
Cieľom návrhu je pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu, základného vybavenia a potrieb pre dieťa z dôvodu zvýšenej miery inflácie, ktorú spôsobili ekonomické dôsledky pandémie ochorenia covid a taktiež vojnový konflikt na Ukrajine. Minimálny dôchodok slúži na zabezpečenie príjmu poberateľa starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku za splnenia zákonom definovaných podmienok v takej sume, aby poberateľ dôchodku nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.
Od 1. júla 2023 sa v zmysle zákona č. 71/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, sumy minimálneho dôchodku opäť odvíjajú od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Základná suma, na ktorú sa od 1. júla 2023 zvýši starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku, je opäť 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a zvýši sa, ak poberateľ získal viac ako 30 rokov dôchodkového poistenia.
Vychádzajúc z doteraz dostupných údajov možno predpokladať, že suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu od 1. júla 2023 bude 264 eur a suma pomoci v hmotnej núdzi pre jednotlivca, ktorý má nárok na dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok a príspevok na bývanie sa od 1. októbra 2023 zvýši na 262 eur 30 centov. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje zvýšiť aj základná suma minimálneho dôchodku z doterajších 136 % na 145 % sumy životného minima a stanoviť aj niektoré zvyšné percentá na ďalšie získané kvalifikované roky dôchodkového poistenia, ktoré slúžia na posilnenie zásady zásluhovosti. Navrhované zvýšenie je určené tak, aby poberateľ minimálneho dôchodku po zvýšení súm pomoci v hmotnej núdzi v zásade nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.
Ďakujem pekne.
20. 6. 2023 11:20:11 - 11:20:38 94. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem pekne. Ja vás chcem požiadať o termínovanie bodu č. 117, je to tlač 1641, jedná sa o zákon o hmotnej núdzi, na stredu 21. 6. po bode 233, čo je ráno o deviatej. Ide tam o to, že máme tam účinnosť pätnásteho a potrebujeme to z tohto dôvodu prerokovať, aby sme to neprešvihli.
Ďakujem pekne.
18. 5. 2023 18:58:45 - 19:00:13 90. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1639 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem pekne.
Aktuálne platná úprava zákona č. 89/2016 Z. z. definuje a následne reguluje iba elektronické cigarety obsahujúce nikotín. Európska legislatíva, konkrétne smernica Európskeho parlamentu o výrobe, prezentácie a predaji tabakových a súvisiacich výrobkov, ktorá je v Slovenskej republike transponovaná prostredníctvom zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov, ale umožňuje regulovať aj elektronické cigarety bez nikotíny. V kontexte vyššie uvedené... napísaného je nevyhnutné využiť možnosť minimálnej regulácie elektronických cigariet bez nikotínu podľa vzoru viacerých krajín Európskej únie, napríklad Nemecká spolková republika alebo Česká republika, a to práve z dôvodu ich širokej dostupnosti bez akéhokoľvek obmedzenia vrátane obmedzenia veku. Tieto výrobky sú lákavé hlavne pre mladistvých, pričom sú v dôsledku chýbajúcej regulácie propagované aj na sociálnych sieťach a v médiách vrátane podujatia ako Miss Slovensko. Potreba regulácie je spôsobená hlavne tým, že ich tvár a užívanie je identické s elektronickými cigaretami s nikotínom a môže predstavovať vstupnú bránu až v fajčeniu. Zároveň je v súčasnej situácii veľmi komplikované kontrolovať, či dané výrobky naozaj neobsahujú nikotín.
Ďakujem pekne.
18. 5. 2023 18:55:34 - 18:56:27 90. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1638 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujme pekne pán predsedajúci. Predkladaný návrh zákona bol vypracovaný bol vypracovaný v súlade s cieľmi a míľnikmi Plánu obnovy a odolnosti.,
Predkladaný návrh zákona vyplýva z nereflektovanej potreby Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľa, koordinovať a podporovať riadiace procesy v organizáciách a rovnako aj z potrieb vedení organizácií v pôsobnosti ministerstva, súvisiacich s koordináciou ich riadenia zriaďovateľom.
Podkladom pre prípravu tohto návrhu zákona bola analýza existujúceho stavu a návrh riešenia.
Na základe zistení vyplývajúcich z analýzy sa navrhuje vytvorenie útvaru podpory riadenia. Prostredníctvom útvaru podpory riadenia bude ministerstvo zdravotníctva vykonávať podporu riadenia organizácií vo svojej pôsobnosti.
4. 5. 2023 11:34:10 - 11:34:22 90. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
49.
Ja len pripomínam kolegom z výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, dneska 13.05 h v obvyklej miestnosti. Ďakujem pekne.
24. 3. 2023 9:07:06 - 9:09:15 88. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva predkladá v súlade s § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technologických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane pred odpočúvaním správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2022. V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v mesiaci december 2022 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2022. Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2022 predložilo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov tak ako boli predložené sú uvedené v správe. Osobitný kontrolný Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva uvedenú správu prerokoval na 17. schôdzi výboru dňa 9. februára 2023. Prijal uznesenie, ktorým vzal predmetnú správu na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať uznesenie, ktoré vám teraz prečítam.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Osobitného kontrolného Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2022 (tlač 1425).
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu Osobitného kontrolného Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2022 (tlač 1425).
Pán predsedajúci, prosím otvorte rozpravu k tomuto bodu.
21. 3. 2023 8:55:03 - 9:10:22 88. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Musím mať kartičku? Nemusím mať. Nemusím mať kartičku. Nie.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Takže ja krátko uvediem navrho... navrhovaný zákon.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je umožniť zdravotnej poisťovni, ktorej jediným akcionárom je Slovenská republika, jedná sa o Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, samostatné vymáhanie pohľadávok, rovnako ako ho už realizuje Sociálna poisťovňa, a tak urýchliť proces vymáhania a zvýšiť jeho úspešnosť.
Navrhovaným zavedením inštitútu priameho vymáhania pohľadávok, ktorý má za cieľ urýchliť proces vymáhania pohľadávok a zlacniť celý proces, má vykonávať poisťovňa vo vlastnej réžii bez externých subjektov, pričom samotná rýchlosť vymáhania má výrazný vplyv na úspešnosť; úspešnosť vymáhania sa s plynúcim časom výrazne znižuje.
Návrh zákona má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a nemá vplyv na služby verejnej správy pre občana, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Ďakujem, pán predsedajúci.
1. 12. 2022 11:51:01 - 11:51:01 78. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia 2 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
53.
Ja takisto by som chcela pripomenúť členom osobitného kontrolného výboru, či na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, 13.05 h máme výbor tam, kde obyčajne. Ďakujem.
20. 10. 2022 10:55:08 - 10:55:21 75. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1177 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
83.
Ďakujem pekne kolegom a ja si myslím, že tu sa zjednotíme naprieč politickým spektrom, že toto je jeden z návrhov zákonov, ktorý, ktorý má zmysel. Ďakujem.
20. 10. 2022 10:40:08 - 10:47:11 75. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1177 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebová, Zuzana (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
75.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi zareagovať na poslanecký návrh kolegov z hnutia OĽANO k predmetnej novele zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov, ako aj zákona o ochrane nefajčiarov, ktorými sa zavádza regulácia nikotínových vrecúšok.
Rada by som poďakovala kolegom z OĽANO za túto poslaneckú iniciatívu. Osobne ju podporujem a pozitívne vnímam hlavne to, že v dnešnej dobe, kedy z objektívnych príčin dominujú v spoločnosti úplne iné témy, nezabúdame na tak kľúčovú oblasť, akou je verejné zdravie a prevencia. Hovorím to preto, že tému nikotínových vrecúšok registrujem už dlhšiu dobu a vnímam tu dva kľúčové momenty. Prvým a zároveň najdôležitejším je ochrana mladistvých, pokiaľ ide o prístup k nikotínovým vrecúškam.
Súčasná právna úprava neobsahuje žiadnu reguláciu týchto výrobkov a hoci sa predpokladá, že sú menej škodlivé, zároveň je potrebné si na rovinu povedať, že sú dostupné takmer všade a teoreticky by ich mohli predávať rovno v školských bufetoch. Sú teda široko dostupné a takmer úplne pre všetkých bez ohľadu na vek, keďže v súčasnosti sa na tieto výrobky nevzťahuje ani zákaz predaja osobám mladším ako 18 rokov. Doslova ma šokovalo, keď mi moji priatelia rozprávali o tom, ako viacerí rodičia našli v školských taškách svojich detí tieto výrobky a dokonca išlo o deti na prvom stupni základných škôl. Bohužiaľ, tento výrobok je veľmi populárny aj medzi mladými športovcami, kedy tréneri tieto výrobky nachádzajú pohodené len tak v šatniach. Pred pár týždňami o tomto probléme informovala aj televízia Markíza a preto je súčasný právny stav pre mňa do budúcna nepredstaviteľný.
Poslanecký návrh ďalej zavádza definíciu týchto výrobkov, spôsob uvádzania na trh, reguláciu zloženia, ako aj stanovenie maximálneho množstva nikotínu, zdravotné varovania, kontroly a sankcie. Páči sa mi, že nová právna úprava sa zavádza podľa vzoru legislatívy, legislatívnej úpravy elektronických cigariet. Nikotínové vrecúška sú už regulované vo viacerých krajinách, napríklad, napríklad aj v Českej republike a mne sa veľmi páči, že v tejto oblasti držíme krok s tými najzodpovednejšími.
Teraz by som prešla k druhému kľúčovému momentu, a to je fakt, že svet sa dynamicky mení vo všetkých sférach, vrátane v oblasti fajčenia. Zatiaľ čo napríklad pred desiatimi rokmi existovali iba cigarety a možno cigary, dnes je situácia dramaticky odlišná. A okrem už spomínaných nikotínových vrecúšok existujú elektronické cigarety s nikotínom, ale aj bez nikotínu, zahrievaný tabak a podobné nové výrobky. Myslím si, že potrebujeme poctivú diskusiu o tom, že zatiaľ čo mladistvých musíme od všetkých týchto výrobkov držať čo najďalej, pre dospelých ľudí, ktorí fajčia, môžu tieto produkty predstavovať šancu, ako prestať fajčiť alebo ako sa vzdialiť od cigariet.
Preto som toho názoru, že v 21. storočí by mal byť prístup k fajčiarom, ale aj k iným závislostiam komplexný a viac holistický. Moderný prístup, pokiaľ ide o závislosti ako fajčenie, si predstavujem tak, že budeme schvaľovať rozumné a pragmatické zákony, ktoré umožnia maximálnemu množstvu súčasných fajčiarov úplne prestať s fajčením. A ak prestať nevedia alebo nechcú, mali by mať prístup k novým moderným produktom, pri ktorých existuje predpoklad, že sú menej škodlivé, čo je aj prípad výrobku, o ktorom tu dnes hovoríme. Čiže áno, všetky tieto moderné výrobky musíme regulovať.
Nalejme si čistého vína, prohibícia nikdy nefungovala, história nám to jasne ukazuje, a práve preto je oveľa racionálnejšie schvaľovať rozumné zákony, ktoré rešpektujú realitu, neignorujú vedecké poznatky a ponúkajú existujúcim fajčiarom pomocnú ruku. Navrhovaná regulácia nikotínových vrecúšok podľa mňa spĺňa všetky tieto kritériá a preto ju podporujem.
Na záver chcem ale povedať, že túto novelu vnímam ako prvý krok, pretože jednoznačne ide správnym smerom a riešime ňou problém existujúcich závislostí, a to je hodné podpory. Stále sa však na trhu objavujú aj nové výrobky, ktoré nemajú žiadnu reguláciu a zneužívajú túto situáciu masívnou reklamou, ktorá je pre regulované výrobky, o ktorých som už dnes hovorila, eliminovaná.
Práve tieto neregulované výrobky vnímam ako veľmi nebezpečné, a to hlavne pre mladých, pretože tu vidím veľmi veľké riziko vzniku nových typov závislostí. A budem veľmi konkrétna. V médiách som v posledných dňoch zachytila prípad beznikotínových elektronických cigariet, tzv. VitaVape, ktoré práve pre absenciu akejkoľvek regulácie boli dokonca propagované počas súťaže Miss Universe Slovakia, ale rovnako je ich plný instagram, pričom vrcholom bolo instangramové promo, kde na fotke s týmto výrobkom je muž s pravdepodobne tehotnou ženou. To je niečo, na čo sa chcem ešte pozrieť detailne, a budem sa veľmi vážne zaoberať legislatívnym riešením tejto situácie.
Ďakujem vám pekne za pozornosť, kolegovia.

Deň v parlamente

<- ->