Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
27. 5. 2021 9:10:57 - 9:11:06 28. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia - 27.05.2021 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ja by som prosil o vyjadrenie, že ktorá časť ZA ĽUDÍ teraz kričí nie, či Remišovej alebo Kolíkovej.
13. 5. 2021 18:54:31 - 18:56:31 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán kolega, ty si hovoril, že v súčasnosti len deväť ľudí je v kolúznej väzbe. Áno, ale to je teraz. Koľko ich bolo za posledný polrok, dajme tomu, hej. A súdy samozrejme týchto ľudí postupne prepúšťajú a tie dôvody, keď si pozrieš rozsudky a odôvodnenia Najvyššieho súdu alebo špeciálneho a trestného súdu, tak buď sú porušované práva týchto obvinených alebo dôkazná situácia stojí úplne na vode. Čiže áno, dnes je deväť ľudí, ale tých ľudí je diametrálne viac len za posledné mesiace. A ako hovorila kolegyňa, každý jeden človek stojí za niečo. Čo sa týka návrhu, on nerieši len kolúznu väzbu, on rieši aj preventívnu väzbu. Čiže to nie je len o kolúznej väzbe, to je aj o preventívnej väzbe. Čiže tu sa bavíme rádovo o stovkách až neviem koľko...
===== ... čiže áno dnes je deväť ľudí, ale tých ľudí je diametrálne viac len za posledné mesiace a ako hovorila kolegyňa každý jeden človek stojí za niečo. Čo sa týka návrhu. On nerieši len kolúznu väzbu, on rieši aj preventívnu väzbu. Čiže to nie je len o kolúznej väzbe, to je aj o preventívnej väzbe. Čiže tu sa bavíme radovo o stovkách až neviem koľko pomaly dvoch tisícoch ľudí. Ty si hovoril, že OČTK postupujú v súlade so zákonom. Ja to nespochybňujem a teraz si len položme rečnícku otázku v úvodzovkách. Čo ak niekedy OČTK ohýbajú zákon, vykladajú si ho po svojom napríklad. Ako príklad uvediem to zbavenie mlčanlivosti. OČTK a prokuratúra tvrdia, že môže vypovedať o všetkých veciach, ktoré sú mu kladené za vinu, bla, bla, bla bez toho, aby bol zbavený mlčanlivosti. Lenže jediný, kto v zmysle zákona môže vykladať narábanie s utajovanými skutočnosťami je Národný bezpečnostný úrad a metodické usmernenie Národného bezpečnostného úradu, že za každých okolností musia byť zbavení mlčanlivosti. Čiže je to v súlade so zákonom? No zjavne nie, ale napriek tomu, oni ďalej tvrdia, že nemusí byť zbavený mlčanlivosti. Ja sa pýtam prečo? Prečo je to taký problém, však napíšem jeden papier, prezidentka podpíše a vybavené, ale dva mesiace tvrdošijne odmietajú.
13. 5. 2021 18:54:31 - 18:56:31 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán kolega, ty si hovoril, že v súčasnosti len deväť ľudí je v kolúznej väzbe. Áno, ale to je teraz. Koľko ich bolo za posledný polrok, dajme tomu, hej. A súdy samozrejme týchto ľudí postupne prepúšťajú a tie dôvody, keď si pozrieš rozsudky a odôvodnenia Najvyššieho súdu alebo špeciálneho a trestného súdu, tak buď sú porušované práva týchto obvinených alebo dôkazná situácia stojí úplne na vode. Čiže áno, dnes je deväť ľudí, ale tých ľudí je diametrálne viac len za posledné mesiace. A ako hovorila kolegyňa, každý jeden človek stojí za niečo. Čo sa týka návrhu, on nerieši len kolúznu väzbu, on rieši aj preventívnu väzbu. Čiže to nie je len o kolúznej väzbe, to je aj o preventívnej väzbe. Čiže tu sa bavíme rádovo o stovkách až neviem koľko...
===== ... čiže áno dnes je deväť ľudí, ale tých ľudí je diametrálne viac len za posledné mesiace a ako hovorila kolegyňa každý jeden človek stojí za niečo. Čo sa týka návrhu. On nerieši len kolúznu väzbu, on rieši aj preventívnu väzbu. Čiže to nie je len o kolúznej väzbe, to je aj o preventívnej väzbe. Čiže tu sa bavíme radovo o stovkách až neviem koľko pomaly dvoch tisícoch ľudí. Ty si hovoril, že OČTK postupujú v súlade so zákonom. Ja to nespochybňujem a teraz si len položme rečnícku otázku v úvodzovkách. Čo ak niekedy OČTK ohýbajú zákon, vykladajú si ho po svojom napríklad. Ako príklad uvediem to zbavenie mlčanlivosti. OČTK a prokuratúra tvrdia, že môže vypovedať o všetkých veciach, ktoré sú mu kladené za vinu, bla, bla, bla bez toho, aby bol zbavený mlčanlivosti. Lenže jediný, kto v zmysle zákona môže vykladať narábanie s utajovanými skutočnosťami je Národný bezpečnostný úrad a metodické usmernenie Národného bezpečnostného úradu, že za každých okolností musia byť zbavení mlčanlivosti. Čiže je to v súlade so zákonom? No zjavne nie, ale napriek tomu, oni ďalej tvrdia, že nemusí byť zbavený mlčanlivosti. Ja sa pýtam prečo? Prečo je to taký problém, však napíšem jeden papier, prezidentka podpíše a vybavené, ale dva mesiace tvrdošijne odmietajú.
13. 5. 2021 18:54:31 - 18:56:31 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán kolega, ty si hovoril, že v súčasnosti len deväť ľudí je v kolúznej väzbe. Áno, ale to je teraz. Koľko ich bolo za posledný polrok, dajme tomu, hej. A súdy samozrejme týchto ľudí postupne prepúšťajú a tie dôvody, keď si pozrieš rozsudky a odôvodnenia Najvyššieho súdu alebo špeciálneho a trestného súdu, tak buď sú porušované práva týchto obvinených alebo dôkazná situácia stojí úplne na vode. Čiže áno, dnes je deväť ľudí, ale tých ľudí je diametrálne viac len za posledné mesiace. A ako hovorila kolegyňa, každý jeden človek stojí za niečo. Čo sa týka návrhu, on nerieši len kolúznu väzbu, on rieši aj preventívnu väzbu. Čiže to nie je len o kolúznej väzbe, to je aj o preventívnej väzbe. Čiže tu sa bavíme rádovo o stovkách až neviem koľko...
===== ... čiže áno dnes je deväť ľudí, ale tých ľudí je diametrálne viac len za posledné mesiace a ako hovorila kolegyňa každý jeden človek stojí za niečo. Čo sa týka návrhu. On nerieši len kolúznu väzbu, on rieši aj preventívnu väzbu. Čiže to nie je len o kolúznej väzbe, to je aj o preventívnej väzbe. Čiže tu sa bavíme radovo o stovkách až neviem koľko pomaly dvoch tisícoch ľudí. Ty si hovoril, že OČTK postupujú v súlade so zákonom. Ja to nespochybňujem a teraz si len položme rečnícku otázku v úvodzovkách. Čo ak niekedy OČTK ohýbajú zákon, vykladajú si ho po svojom napríklad. Ako príklad uvediem to zbavenie mlčanlivosti. OČTK a prokuratúra tvrdia, že môže vypovedať o všetkých veciach, ktoré sú mu kladené za vinu, bla, bla, bla bez toho, aby bol zbavený mlčanlivosti. Lenže jediný, kto v zmysle zákona môže vykladať narábanie s utajovanými skutočnosťami je Národný bezpečnostný úrad a metodické usmernenie Národného bezpečnostného úradu, že za každých okolností musia byť zbavení mlčanlivosti. Čiže je to v súlade so zákonom? No zjavne nie, ale napriek tomu, oni ďalej tvrdia, že nemusí byť zbavený mlčanlivosti. Ja sa pýtam prečo? Prečo je to taký problém, však napíšem jeden papier, prezidentka podpíše a vybavené, ale dva mesiace tvrdošijne odmietajú.
13. 5. 2021 18:54:31 - 18:56:31 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán kolega, ty si hovoril, že v súčasnosti len deväť ľudí je v kolúznej väzbe. Áno, ale to je teraz. Koľko ich bolo za posledný polrok, dajme tomu, hej. A súdy samozrejme týchto ľudí postupne prepúšťajú a tie dôvody, keď si pozrieš rozsudky a odôvodnenia Najvyššieho súdu alebo špeciálneho a trestného súdu, tak buď sú porušované práva týchto obvinených alebo dôkazná situácia stojí úplne na vode. Čiže áno, dnes je deväť ľudí, ale tých ľudí je diametrálne viac len za posledné mesiace. A ako hovorila kolegyňa, každý jeden človek stojí za niečo. Čo sa týka návrhu, on nerieši len kolúznu väzbu, on rieši aj preventívnu väzbu. Čiže to nie je len o kolúznej väzbe, to je aj o preventívnej väzbe. Čiže tu sa bavíme rádovo o stovkách až neviem koľko...
===== ... čiže áno dnes je deväť ľudí, ale tých ľudí je diametrálne viac len za posledné mesiace a ako hovorila kolegyňa každý jeden človek stojí za niečo. Čo sa týka návrhu. On nerieši len kolúznu väzbu, on rieši aj preventívnu väzbu. Čiže to nie je len o kolúznej väzbe, to je aj o preventívnej väzbe. Čiže tu sa bavíme radovo o stovkách až neviem koľko pomaly dvoch tisícoch ľudí. Ty si hovoril, že OČTK postupujú v súlade so zákonom. Ja to nespochybňujem a teraz si len položme rečnícku otázku v úvodzovkách. Čo ak niekedy OČTK ohýbajú zákon, vykladajú si ho po svojom napríklad. Ako príklad uvediem to zbavenie mlčanlivosti. OČTK a prokuratúra tvrdia, že môže vypovedať o všetkých veciach, ktoré sú mu kladené za vinu, bla, bla, bla bez toho, aby bol zbavený mlčanlivosti. Lenže jediný, kto v zmysle zákona môže vykladať narábanie s utajovanými skutočnosťami je Národný bezpečnostný úrad a metodické usmernenie Národného bezpečnostného úradu, že za každých okolností musia byť zbavení mlčanlivosti. Čiže je to v súlade so zákonom? No zjavne nie, ale napriek tomu, oni ďalej tvrdia, že nemusí byť zbavený mlčanlivosti. Ja sa pýtam prečo? Prečo je to taký problém, však napíšem jeden papier, prezidentka podpíše a vybavené, ale dva mesiace tvrdošijne odmietajú.
13. 5. 2021 18:27:21 - 18:29:21 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Skúsim bez emócií, hoci by som kľudne mohol veľmi emočne vystupovať. Boris, spomínal si kolúzne konanie, že kolúzne konať. Tak len aby ste boli v obraze, sú prípady, kde človek ide do väzby, pretože vyšetrovateľ a prokurátor predpokladajú kolúzne správanie, že mohol by, že napriek tomu, že v prípade je len jeden svedok, ktorý sedí vo väzbe. Čiže prokurátor v niektorých prípadoch je schopný navrhnúť kolúznu väzbu z dôvodu ovplyvňovania svedkov, hoci svedok je vo väzbe. Čiže ide do väzby, aby nemohol ovplyvňovať niekoho vo väzbe, čo ako logicky je absolútny nezmysel.
Čo sa týka väzba verzus výkon, to znamená, keď máte väzobne stíhaných ľudí, ktorí sú vo výkone trestu, tak stačí si prečítať ústavný poriadok pre väzobne stíhaných a poriadok jednotlivých zariadení pre ľudí vo výkone trestu. A veľmi rýchlo zistíte, že väzobne stíhaní majú diametrálne horšie podmienky ako ľudia vo výkone trestu. To znamená, dnes sa kľudne bavme o tom, že väzba dnes je trest, hoci by nemal byť. Je to trest.
Čo sa týka ďalších vecí, dnes sa bohužiaľ, väzba nadužíva a nadužíva sa aj ako mučiaci nástroj, nie fyzicky, ale psychicky. To je na dlhšie, ale chcem vám ešte povedať, že v mnohých prípadoch sú odopreté práva na obhajobu obvineným. Napríklad poviem to rovno, v prípade môjho brat dodnes, dodnes nepožiadali o zbavenie mlčanlivosti, ktovie prečo, hoci ich vyzývame, aj advokáti žiadajú dva mesiace. Dodnes odmietajú ho zbaviť mlčanlivosti.
12. 5. 2021 10:46:54 - 10:47:35 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Ďakujem pekne. Keď bola oznámená táto legislatívna iniciatíva, my sme mali v koaličnej rade debatu práve k tomu, že ako s tým naložíme, keďže vy viete, že rodinná politika, viete, že tieto sociálne veci sú pre nás nesmierne dôležité, tak my sme žiadali, aby vláda prišla s nejakým vlastným návrhom. Vláda so žiadnym návrhom neprišla. Ja osobne budem hlasovať za tento návrh zákona.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
10. 5. 2021 22:05:02 - 22:05:05 29. schôdza NR SR - 1.deň - C. noc Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem pekne. Ja lenže sme, my sme poradu klubu nemali. Ďakujem.
5. 2. 2021 15:58:39 - 16:13:59 23. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 426 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
264.
Ďakujem pekne. Pár poznámok.
Pán kolega Blaha, sú tu spomínané veci, že bol zmenený zákon. Ja len vám pripomeniem, že vy ste chceli meniť ústavu, aby pán Fico mohol ísť na Ústavný súd. To je jedna vec.
Druhá vec. Je tu spomínaná previerka NBÚ. Chcem vám pripomenúť, že výbor na kontrolu NBÚ jednohlasne odhlasoval, že previerka je v poriadku vrátane tvojho kolegu pána Richtera. Poďme ďalej.
Politik. Pán Lipšic je štyri roky mimo politiky. Pán doktor Fico, tvoj predseda, bol aktívny politik, ktorý kandidoval na ústavnú funkciu. Ja si spomínam, keď ste tu mali siahodlhé rozpravy a uvádzali príklady zo zahraničia, ako aktívni politici môžu kandidovať na rôzne funkcie a tak ďalej. Ste hrozní farizeji.
Stíhať Krajniaka a Lipšica, už ste to chlapci raz skúšali. Nevyšlo.
A na záver. Toto nie sú fakty z vašej strany. To je strach. Nič iné len strach. A vy viete, že my vieme.
27. 1. 2021 11:24:25 - 11:24:32 23. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
105.
Mňa by len zaujímalo, že či nálezca dostal tú odmenu z tej veľkej finančnej hotovosti.
24. 11. 2020 17:03:03 - 17:03:26 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 337 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
125.
Ďakujem, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som mal procedurálny návrh. V mene štyroch poslaneckých klubov – OĽANO, SaS, ZA ĽUDÍ a SME RODINA – navrhujem termínovať body 17, 18, 19 a 20, to sú body pána ministra Krajniaka, tlač 269, 274, 325 a 326, na štvrtok 26. 11. o deviatej hodine.
21. 10. 2020 9:46:38 - 9:48:04 16. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 202 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem za slovo. No, pán kolega, vy sa teda k moci už nevrátite, vy skončíte na smetisku dejín, kam patríte a kam smerujete. Strana SMER cez ďalšie voľby neprelezie, pretože vaši voliči už vám to neveria, tieto žvásty, čo ste tu 10 minút, pán kolega, rozprával. Skôr uveria pánovi Pellegrinimu, tiež žiadna výhra, ale ja vám garantujem, že vy už do parlamentu nepreleziete. To je jedna vec.
Druhá vec, moji starí rodičia. Mne už žije len babka a viete, čo moja babka hovorí? Moja babka 20 rokov pľuje na SMER, pľuje na SMER. A pľuje na komunistov, ktorí ju okradli o pôdu. Taký je postoj mojich starých rodičov.
Pán Blaha, vy máte takú zázračnú schopnosť sa postaviť pred mikrofón, narozprávať všelijaké možné bludy, všelijaké možno nezmysly, vydávať to za pravdu, potom si, samozrejme, z toho urobiť pekne videjko, dať to na "fejsbučík" a poplakať, jaký je ten svet nespravodlivý a len vy jediný máte pravdu. Pán Blaha, bude mi smutno za vami možno po ďalších voľbách, ale taký je život, snáď si z archívu pozrieme nejaké vaše videjká, tak ako si dnes občas pre zábavu pozeráme videá Andreja Danka.
Ďakujem.
21. 10. 2020 9:18:42 - 9:20:13 16. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 202 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ja žasnem, že vy ste boli minister financií, lebo teda tie počty, tie počty akože jak vy strieľate čísla od buka do buka, z prsta si ich vycucáte, za 10 sekúnd v ďalšej vete to poviete ako relevantný fakt. Ako príklad, plošné testovanie bude stáť 48 mil. euro, ale ja si myslím, že to bude 100, možno 140, v druhej vete poviete 380 mil. na dôchodky menej plus tých 140 mil. euro, akože vy normálne idete ako raketa s tými číslami, ale to sú z prsta vycucané čísla. Viete, čo je, pán bývalý minister, realita? Realita je tá, že my sme nastúpili do vlády a našli sme dlhy pred splatnosťou, respektíve pohľadávky pred splatnosťou za pol miliardy euro, ktoré trebalo okamžite zaplatiť. Našli sme účtovné podvody v ÚRSO za ďalších 250 mil. euro, tak čo mi tu rozprávate, v akom stave vy ste zanechali krajinu! Vy ste tu zanechali obrovské dlhy, ktoré bolo okamžite treba platiť. A tieto vaše, toto vaše bačovanie my musíme teraz riešiť.
Ďalšia vec. (Ruch v sále. Zaznievanie gongu.) Pán bývalý minister, pán bývalý minister, štátny rozpočet ste každoročne, smerácke vlády, pripravovali tak, že ste účtovnými, účtovnými machináciami si skrášľovali ten rozpočet, ale realita bola úplne iná. Tento rok, na budúci rok rozpočet bude prvýkrát za posledných 10 rokov (ruch v sále), bude prvýkrát, bude reálny, budú to reálne čísla. Pán bývalý minister, vy ste klamali, kradli a podvádzali posledných 12 rokov.
Ďakujem. (Potlesk.)
20. 10. 2020 14:56:20 - 14:58:19 16. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 201 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Ďakujem za slovo. No bude videjko zase na fejsbúčik.
Pán Blaha, viete, v čase, keď, v čase, keď vaša vláda, keď vaša vláda vládla, Slovensko bolo na, môžme to kľudne povedať, na ekonomickom vrchole, lebo sme počúvali štyri roky, že krajine sa darí, krajine sa darí, krajine sa darí, treba sa podeliť s ľuďmi. Ako ste sa podelili s tými ľuďmi? Veď vy ste im od 2010. sľubovali tie 13. dôchodky. Nakoniec ste v roku 2019 tie 13. dôchodky schválili spolu s našimi hlasmi, áno, my sa za to nehanbíme, lenže pán minister Kamenický zabudol dať peniaze na tie 13. dôchodky. Tie peniaze tam jednoducho neboli.
Vy ste síce schválili, a my keď sme sa vtedy pýtali, pán minister bývalý, my keď sme sa pýtali, či na to budú peniaze, tak odpoveď bola, že jasné, jasné, neriešte, to je všetko, to je všetko už dopredu dohodnuté, neviem čo a tak ďalej. Tie peniaze tam ale neboli. Tak na rozdiel od vás, pán Blaha, ktorý vy ste desať rokov ľuďom sľubovali tie 13. dôchodky, my tie 13. dôchodky sme tam dali a tie 13. dôchodky aj prvýkrát, prvýkrát vyplatíme. Na rozdiel od vás. Vy ste desať rokov sľubovali, že niečo vyplatíte, my ich po polroku v tejto vláde aj prvýkrát vyplatíme. To je jedna vec.
Druhá vec, pán Blaha, naozaj by ste nemali zachádzať do nejakých tých takých osobných útokov, lebo to je u váš, to je u vás celkom, celkom bežné, lebo potom sa vám môže stať, že niekto, niekto na vás tiež slovne zaútočí a vy potom chodíte vyplakávať na Facebook, chodíte dávať trestné oznámenia, sťažovať sa, jak vám niekto krivdí, čiže niekedy naozaj treba vážiť slová.
Ďakujem. (Potlesk.)
20. 10. 2020 12:55:01 - 13:10:21 16. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem pekne. Pán predseda, podávam procedurálny návrh na zmenu programu tejto schôdze. Navrhujem, aby sme body 45, 46, 47, 51, 53, 55 a 62 presunuli na rokovanie ďalšej schôdze Národnej rady.
Odôvodnenie. Kvôli aktuálnej situácii s COVID-om navrhujeme skrátiť teda vypustením týchto bodov rokovanie Národnej rady. Môj procedurálny návrh ste dostali písomne.
Ďakujem pekne.
29. 9. 2020 10:00:24 - 10:01:59 12. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 154 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Ďakujem pekne. A na rozdiel od kolegyne predrečníčky ja si nemyslím, že je to nejaký veľký problém, pretože ak máme šípky, máme macíkov a máme akékoľvek zariadenia, kde sa hádžu peniaze, je úplne prirodzené, že štát by mal vedieť, kde má také zariadenia, a štát by mal výnosy z týchto zariadení mať aj zdanené. Nie? Lebo, pani kolegyňa, ak nebudeme vedieť, že kde tie stroje sú, tak potom akým spôsobom chce štát vybrať daň z príjmu? Alebo budeme tolerovať to, že niekto bude mať nezdanené príjmy, alebo ako to je?
Čiže ja plne súhlasím s mojím kolegom Gyimesim, tento, tento návrh zákona, ktorý, tento pozmeňovák, ktorý nakoniec nešiel, a mal byť podaný, pretože zásadným spôsobom sprísňuje problematiku kvízomatov, a, prosím, rozlišujme kvízomaty a nejaké zábavné zariadenia, naozaj treba trošku si aj doštudovať tú terminológiu v rámci zákona.
A ešte raz opakujem, ja na nich nevidím nič, na tom zlé, ak štát bude vedieť, kde má akékoľvek zariadenia, kde sa hádžu peniaze, pretože z tých zriadení a z tých príjmov by mal odviesť prevádzkovateľ nejakú daň. Ako chcete odvádzať daň, pokiaľ ani neviete, že také nejaké zariadenie vám tam niekde existuje, čiže na jednej strane sa ideme tváriť, že chceme zefektívniť výber daní, chceme, aby tie dane sa platili, a na druhej strane tu bojujete za to, aby sa tie dane v skutočnosti neplatili.
Ďakujem. (Potlesk.)
29. 9. 2020 9:49:36 - 9:51:36 12. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 154 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ďakujem pekne. Pán Kuffa, s mnohým súhlasím, čo ste hovorili, len odporúčam nabudúce viac trošku si prečítať to paragrafové znenie, lebo niekoľko nie veľmi presných vecí ste tam rozprávali. Napríklad tých 500 metrov, ktoré tam bude, to nie je 500 metrov od herne nesmú byť zariadenia, ale 500 metrov od zariadení nesmú byť herne. To je zásadný rozdiel.
Takisto zákaz reklamy, pokiaľ viem, tak už tá reklama na herne je zakázaná. Nesmú mať svetelné reklamy, ktoré vytŕčajú kolmo z budov, čiže tých vecí, ktoré ste spomínali, už viacero je vyriešených už v terajšej, v terajšom znení. A treba si ale uvedomiť, vždy treba mať na pamäti a o tom som sa aj s pánom predkladateľom bavil neraz, plošný zákaz hazardu je síce fajn, len potom nastáva problém s nelegálnym hazardom, preto aj do budúcna prídeme ešte s prísnejším riešením kvízomatov, ako je teraz uvedené, a je to na pomerne dlhú diskusiu a ja si uvedomujem, že čo všetko hazard spôsobuje.
Na druhej strane musíme si tiež všetci uvedomovať, že v týchto časoch nebude zase jednoduché tých niekoľko tisíc ľudí dať na trh práce, lebo práve ten pozmeňovák o tých 500 metrov, o ktorom ste rozprávali, tak práve ten pozmeňovák spôsobí to, že zhruba 80 % herní skončí, hej. Čiže to je, to je pomerne zásadná vec a štát sa bude musieť vysporiadať s tým, že akým spôsobom si tí ľudia tú prácu nájdu, ale to je v podstate, by som povedal, politické rozhodnutie, ktoré sme sa rozhodli urobiť, a ideme do toho a my určite podporíme tento návrh zákona.
23. 9. 2020 14:41:44 - 14:43:45 12. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem pekne. Pán kolega Kéry, teraz budem trošku kritický. Nie som si istý, či na tomto návrhu zákona ti až tak záleží. Poviem ti prečo. Ty si v politike pomerne dlho, vieš dobre, ako to funguje, vieš dobre, že každý návrh zákona prejde tak, že rokujeme, dohodneme sa, konsenzus, kompromis a potom to schválime. Moja otázka znie, že kedy si bol za nami, že chceš podporu tohto zákona, že chceš našich poslancov presvedčiť. Nebol si. Vieš veľmi dobre, že takéto veci sa nerobia tak, že o trištvrte na tri odprezentuješ zákon a o piatej chceš, aby sme tu za to zahlasovali. Keby ti na tom naozaj záležalo, tak prídeš minulý týždeň a povieš, že, chlapci, chcem rokovať o tomto návrhu zákona, chcem vás požiadať o podporu, chcem prísť na váš poslanecký klub. A ja by som bol ten, ktorý by na koaličnej rade otvoril túto tému, lebo si o tom myslím, že je to dobrá téma, že je to dobrý návrh zákona, a presviedčal by som koaličných partnerov o tom, aby sme to podporili.
Viete dobre, že s nami sa dohodnúť dá, že na rozdiel od vás, keď ste tu vládli, už ani neviem koľko rokov, ale dosť dlho, respektíve pridlho, tak na rozdiel do vás my sme ochotní vás počúvať, podporili sme vám zbraňovú amnestiu, my s tým nemáme absolútne žiaden problém. A keby vám na tom záležalo, pán kolega, tak prídeš za nami, obehneš si poslanecké kluby a požiadaš o podporu. Keby vám na tom záležalo. Keď my sme boli v opozícii a nám na niečom veľmi záležalo, a vy si veľmi dobre pamätáte, že som vás chodil otravovať s exekučnou amnestiou, nasľubovali ste mnohí, že áno, je to dobrý návrh zákona, potom ste zahlasovali, jak ste zahlasovali. Ale veľmi dobre vieš, že schvaľovanie zákonov a ten celý legislatívny proces, tak k tomu nasledujú ešte potom rokovania naprieč politickým spektrom, pokiaľ chceš získať podporu takého návrhu.
17. 9. 2020 10:49:26 - 10:51:27 12. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 202 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
83.
Ďakujem pekne. Ja žasnem, to, čo tu počúvam.
Martin, ako na teba reagoval pán kolega Jarjabek, že reagujem na teba, Martin. Ja žasnem, že niekto tu porovnáva 700-tisíc euro a 600 mil., akože to, to je fakt že úžasné niečo.
Ale iné som chcel. Ja si veľmi dobre pamätám takú tlačovku ešte pred vznikom tejto vlády, na ktorej stál pán Pellegrini a pani Saková a na pustené mikrofóny sme počuli, ako pani Saková hovorí, že to bude stáť veľa peňazí a pán Pellegrini na to, že však to už nebude náš problém. A to je presne to, čo vy ste urobili pred voľbami, že 13. dôchodky týždeň pred voľbami. Všetci sme hovorili, že je to politická korupcia, čo nakoniec priznal aj pán predseda Fico, že keby nie 13. dôchodky, máme 12-13 %, lebo takto to povedal, ale my sme sa vtedy pýtali, či na to sú peniaze. Jasné, čo riešite, áno, všetko je vykryté. Samozrejme, nemali ste na to ani cent. Hej? V rozpočte ste na to nemali ani cent. Však nejak to vymyslíte, nejak to urobíte, a keď náhodou nebudete vo vláde, tak to už nebude váš problém. To bola vaša filozofia.
A teraz v tejto mizérii, za ktorú nemôže ani Fico, ani Radičová, ani Matovič, ten COVID si nevymyslel ani jeden z týchto troch, jednoducho ten tu je, ekonomická situácia je taká, aká je, a v tejto mizérii naozaj nebolo 600 mil. euro na 13. dôchodky, tak ako boli schválené. Nieže my sme nedodržali, čo sme sľúbili, my sme, naopak, zachránili ten 13. dôchodok tým, že ide v takejto podobe. My sme tí, ktorí ten 13. dôchodok zachránili, lebo nemal byť žiadny. V týchto ekonomických problémoch, v akých sa krajina nachádza, nemal byť žiadny 13. dôchodok, pretože na to neboli peniaze, ale my sme tí, SME RODINA je tá, ktorá ich zachránila.
Ďakujem. (Potlesk.)
24. 7. 2020 4:17:07 - 4:17:23 10. schôdza NR SR - 1.deň - C. noc Tlač 182 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
182.
Ľubo, s tou vodou si nepochodil z jednoduchého dôvodu. V SMER-e pijú kolu, nie vodu. (Smiech v sále.)

Deň v parlamente

<- ->