Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 5. 2023 15:59:00 - 16:00:48 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1651 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - podpredseda NR SR -  
Otváram rozpravu, do ktorej nemám žiadnu písomnú prihlášku. Chce sa niekto prihlásiť ústne? Nie. Uzatváram možnosť. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán navrhovateľ nechce záverečné slovo, pán spravodajca, hlasovanie dnes o sedemnástej. Ďakujem pekne.
A teraz by som veľmi rád otvoril prvé čítanie o návrhu poslancov Pellegriniho, Sakovej, Richarda Rašiho, Erika Tomáša, Matúša Šutaj Eštoka na vydanie zákona o pomoci obyvateľom ohrozených chudobou. Návrh má parlamentnú tlač 1653, návrh na pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 1716.
Dávam slovo pani poslankyni Denise Sakovej, aby návrh zákona uviedla.
25. 5. 2023 15:55:04 - 15:59:00 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1651 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - podpredseda NR SR -  
Ďakujem. Teraz dávam slovo spravodajcovi z gestorského výboru pre financie a rozpočet poslancovi Martinovi Beluskému.
25. 5. 2023 15:54:57 - 15:58:48 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1651 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Ďakujem, žiadna faktická poznámka. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chce zaujať stanovisko navrhovateľka? Nie. Pán spravodajca, termín hlasovania dnes 17.00.
Prerušujem rokovanie o tomto bode, a teraz budeme pokračovať prvým čítaním návrhu poslancov Pellegriniho, Rašiho, Ferenčáka a Blcháča na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej Národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. Návrh zákona je uverejnený ako tlač 1651. Návrh na pridelenie o prerokovaní výborom je v rozhodnutí č. 1714.
Dávam slovo poslancovi Blcháčovi, aby návrh zákona uviedol a pripraví sa spravodajca Martin Beluský.
25. 5. 2023 15:52:13 - 15:54:12 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1629 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Otváram všeobecnú rozpravu, do ktorej nemám žiadnu písomnú prihlášku, pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne okrem navrhovateľky. Nikto, uzatváram možnosť sa prihlásiť. Čiže teraz v rozprave vystúpi pani navrhovateľka, nech sa páči.
25. 5. 2023 15:50:31 - 15:52:13 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1629 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Dávam teraz slovo spravodajcovi z gestorského výboru pre zdravotníctvo poslanko, poslancovi Marekovi Šefčíkovi.
25. 5. 2023 15:49:18 - 15:50:30 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1629 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Ďakujem pekne. Prerušujem rokovanie o tomto bode. Budeme pokračovať prvým čítaním návrhu poslankyne Hatrákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona má tlač 1629, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 1692.
Dávam slovo poslankyni Hatrákovej, aby návrh zákona uviedla.
25. 5. 2023 15:44:57 - 15:49:17 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1566 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Ďakujem, pán spravodajca.
25. 5. 2023 15:42:32 - 15:44:56 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1566 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Okrem pána navrhovateľa, v rámci rozpravy Milan? (Reakcia z pléna. "Nie v záverečnom slove.") V záverečnom slove. Nikto, uzatváram možnosť ústnej rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú, nech sa páči, v záverečnom slove.
25. 5. 2023 15:40:33 - 15:42:31 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1566 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Ďakujem pekne. S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Dostál.
25. 5. 2023 15:40:04 - 15:40:33 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1566 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Pán poslanec Vetrák s reakciou.
25. 5. 2023 15:40:04 - 15:40:33 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1566 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
A aj nám poslancom, ale aj verejnosti, že prečo ste ne neiniciovali tento návrh zákona, aby bol ministerský, keď ho kritizujete. Viete, že, že toto, toto ja neviem pochopiť, ale je to typické, typické od vás, že kritizujete, ale pritom málokto mal takú možnosť z nás poslancov ako vy a pani poslankyňa Kolíková...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
25. 5. 2023 15:36:27 - 15:38:28 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1566 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - podpredseda NR SR -  
Pán poslanec Kuriak.
25. 5. 2023 15:25:04 - 15:25:04 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1566 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - podpredseda NR SR -  
Ďakujem. Na vyše vystúpenie tri faktické poznámky. Uzatváram možnosť faktických. S prvou pán poslanec Mazurek.
25. 5. 2023 15:22:19 - 15:24:02 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1566 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - podpredseda NR SR -  
Ďakujem pekne. A teraz vystúpi v rozprave pán poslanec Dostál.
25. 5. 2023 15:21:35 - 15:22:19 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1566 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter (SME RODINA) - podpredseda NR SR -  
Ďakujem. S reakciou pán poslanec Vetrák.
25. 5. 2023 15:10:04 - 15:21:34 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1566 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Ďakujem. Poprosím teraz spravodajcu, zmizol. Nebola rozprava. To nebolo úvodné slovo? Aj tak tu musíš byť. Dobre. Ospravedlňujem sa. Ja som myslel, že ešte, dobre, ale v poriadku. Len ty musíš byť tu. Ty nemôžeš byť vonku. Takto, aby bolo jasné. Navrhovateľ a spravodajca musia vždy byť pri predkladaní zákona. Nemôžu byť preč. Musia byť tu v tejto sále. Čiže faktická poznámka pani poslankyňa Vorobeľová. Nech sa páči.
25. 5. 2023 15:07:29 - 15:09:08 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1566 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Otváram rozpravu, do ktorej mám jednu jedinú prihlášku pána poslanca Ondreja Dostála. Čiže teraz vystúpi. Chceš ísť najprv? Čiže najprv vystúpi pán navrhovateľ Milan Vetrák a potom vystúpi Ondrej Dostál.
25. 5. 2023 15:03:33 - 15:06:08 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Ďakujem pekne, pán minister. Nakoľko máme desať sekúnd do konca hodiny, nebudeme už pokračovať, nemá to zmysel, čiže tým pádom nám Hodina otázok končí. Vážená pani ministerka, vážení páni ministri, ďakujem pekne za vašu účasť a vidíme sa najbližšie na Hodine otázok asi až v júni snáď.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, my budeme pokračovať v popoludňajšom rokovaní 15. dňa 90. schôdze prvým čítaním o návrhu poslanca Milana Vetráka na vydanie zákona o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Chcem ale uviesť, že navrhovateľkou tohto zákona bola aj pani poslankyňa Miriam Šuteková, ktorej ale mandát poslankyne Národnej rady zanikol. Návrh zákona je pod tlačou 1566, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 1664. Dávam slovo poslancovi Milanovi Vetrákovi, aby návrh zákona uviedol a poprosím rovno aj pána spravodajcu Milana Kuriaka, Milan je tu, Milana Kuriaka, aby zaujal miesto gestora.
25. 5. 2023 14:59:43 - 15:03:33 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Ďakujem pekne. Doplňujúca otázka. Pán Kuriak nech sa páči.
25. 5. 2023 12:12:30 - 12:13:01 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pčolinský, Peter - podpredseda NR SR Vystúpenie v rozprave  
Čiže vážení kolegovia, tento zákon neprejde, práve kvôli ľuďom, ako je Jozef Pročko. Tak ako neprešiel poľovnícky zákon práve kvôli Jozefovi Pročkovi. Ak chcete, aby vám niečo prešlo, zakážte Pročkovi vystupovať, to je len moja rada. Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->