Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 6. 2021 18:55:11 - 18:56:23 32. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 595 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)


24. 6. 2021 18:55:11 - 18:56:23 32. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 595 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)


24. 6. 2021 18:55:11 - 18:56:23 32. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 595 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)


24. 6. 2021 18:55:11 - 18:56:23 32. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 595 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)


24. 6. 2021 18:10:49 - 18:12:49 32. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 595 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

23. 6. 2021 19:06:16 - 19:07:42 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 595 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo pán predseda. Pán poslanec Žiak na poslednej riadnej schôdzi parlamentu, keď sa schvaľovalo, keď sa schvaľovala tá novela zákona o štátnom rozpočte, ku ktorému mimochodom vaša strana si postavila správny postoj, viacerí poslanci SAS-ky hovorili, že jedna plus jedna, že to neni štyri, že jedna plus jedna neni štyri viacerí to hovor rozprávali, ale vy tiež keď idete vystupovať, tak by ste mali zvážiť v prvom rade si fakty a čísla, argumenty, pretože už to aj kolega Filip Kuffa povedal. Od posledného návrhu zákona o umelom prerušení tehotenstva neprešlo šesť mesiacov, ale desať mesiacov. To je podľa mňa rozdiel. Už to tu viacerí povedali. Neviem aký to má zmysel to číslo opakovať, ale v poriadku, keď sa chcete o tom baviť, tak sa bavme teda konkrétne.
Potom ste povedali, že, že pán poslanec Čepček, že tu pretláča nejakú vieru, že vám tu vnáša tú vieru a viera ste to opakovali niekoľkokrát. Ale 99% argumentov aj v rozprave aj dôvodových správach aj všeobecne v akejkoľvek odbornej diskusii sa netýka viery. To sú my sa tu bavíme o medicíne, my sa tu bavíme o psychológii, bavíme sa tu o rôznych vedných odboroch a o viere sa tu nerozpráva takmer vôbec. Takže to ste zachytili asi veľmi nesprávne.
A posledná vec, ktorá ma veľmi zaujala, vy ste povedali, že, že základné ľudské právo je právo rozhodnúť sa. To neviem kde ste videli, to by som sa keby ste mi to mohli ukázať, pretože ja neviem o tom, ani som to nenašiel na internete, že by ľudské právo bolo právo rozhodnúť sa. Také právo neexistuje.
23. 6. 2021 16:33:56 - 16:35:25 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 568 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo, pán podpredseda a ďakujem tiež poslancovi Marianovi Kotlebovi za uvedenie ďalších argumentov, prečo je potrebné sfunkčniť referendum. A je pravda, že otázka referenda vyvoláva veľa nejasností, napríklad v prípade, že by bolo referendum úspešné, teda aby bolo dostatočný počet ľudí by sa rozhodlo prísť a vyjadriť sa. A napríklad by sa vyjadrili tak, že by odmietli tie otázky. Otázka je tiež, či by mali byť, či by výsledok tohto referenda sa mal tiež vyhlásiť ako zákon, takisto, čo v prípade, že poslanci nebudú akceptovať výsledky toho referenda. Veď aj dnes sa prezidentka obrátila na Ústavný súd, aby sa vyjadril ohľadne vykonateľnosti toho referenda. Čiže pri tom referende stále ostáva veľmi veľa otázok a nejasností, ktoré, ku ktorým by mala vzniknúť nejaká odborná debata, nejakých asi ústavných právnikov, alebo nejakých ľudí, ktorí sa tejto problematike venujú široko, pokiaľ možno medzinárodnej, ako to je v iných štátoch. A ja verím a dúfam, že aj takýto návrh zákona prispeje k tejto odbornej debate a že sa začne reálne a diskusia a reálne kroky, ktoré budú smerovať k tomu, že sa na Slovensku zavedie funkčné vykonateľné referendum, aby ľudia, ktorí sú pôvodcovia moci mohli aj reálne túto moc prostredníctvom referenda vyjadrovať. Ďakujem pekne.
23. 6. 2021 16:07:14 - 16:07:53 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 567 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Ja len veľmi krátko. Ja nemám pochybnosť o tom, že tento zákon prejde do druhého čítania, ale v prípade, že by sa tak náhodou nestalo, tak ja chcem vyzvať koaličných poslancov aj pána poslanca Slobodu, aby nečakali na to, že príde nejaká kampaň, ktorú všetkými desiatimi podporia, ale máte v rukách moc, máte v rukách verejné financie, máte možnosť rozhodovať, tak vás prosím a žiadam vás o to, aby ste urobili akýkoľvek krok, akýkoľvek krok. Či už to bude kampaň, či už to bude hocičo iné, aby ktoré budú smerovať k tomu, že pomôžeme zlepšiť stravovanie, či už detí, alebo vôbec ľudí, obyvateľov, ktorí žijú na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne.
23. 6. 2021 15:50:02 - 15:51:41 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 567 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Ďakujem poslancovi Marianaovi Kotlebovi za doplnenie ďalších argumentov a dôvodov, prečo by malo toto plénum hlasovať za náš návrh. A ja by som ešte doplniť, že tento návrh on nemá ambíciu vyriešiť problémy so stravovaním na Slovensku ako celok. Jednoducho nemáme takýto cieľ. A myslíme si, že práve takýto zákon je takým prvým krokom k tomu, aby sme mohli v tejto veci napomôcť. Pozrel som si ešte takú štatistiku. V krajinách Európskej únie je podľa štatistík ročný príjem cukru na osobu okolo 38 kíl. 38 kíl na rok je ročný príjem cukru na jednu osobu v krajinách Európskej únie, teda aj na Slovensku, čo keď si prepočítate na deň, tak vám to vyjde viac ako trojnásobok, ktorý je nejakej odporúčanej zdravej dávky cukru, ktoré by človek za deň mal zjesť. To znamená, že my úplne jasne proste a vedome trávime našich ľudí alebo pozeráme sa na to, ako sú naši občania ako sa trávia, ako sa trávia našej deti, a nerobíme s tým absolútne nič. A potom, samozrejme, náš zdravotný systém musí vynakladať obrovské peniaze na to, aby liečil choroby, ktoré sú práve sprievodné s týmito nezdravými návykmi.
A ja by som bol kľudne aj za ďalšie riešenia, podobné riešenia. Napríklad ja by som kľudne zaťažil nezdravé potraviny vyššími daňami. Proste, chceš si kúpiť nezdravú potravinu, zaplatíš si za to. A tie peniaze sa potom použijú na tvoje liečenie, pretože si si zničil svoje zdravie. Ďakujem za pozornosť.
23. 6. 2021 15:39:59 - 15:41:01 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 567 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za faktické poznámky.
Pán poslanec Sloboda, vy ste povedali, že rodičia nie sú nesvojprávni. Práve naopak, ja si myslím, že čo sa týka stravovacích návykov na Slovensku, rodičia a vôbec občania sú nesvojprávni, pretože siahajú po veľmi nezdravých potravinách. To sa aj odráža na zhoršovaní...
===== na faktické poznámky. Pán poslanec Sloboda, vy ste povedali, že rodičia nie sú nesvojprávni. Práve naopak, ja si myslím, že čo sa týka stravovacích návykov na Slovensku rodičia a vôbec občania sú nesvojprávni, pretože siahajú po veľmi nezdravých potravinách. To sa aj odráža na zhoršovaní zdravotného stavu našich obyvateľov. A vôbec ten trend je na celom svete vidieť. Naše deti, bohužiaľ, siahajú práve po takých výrobkov, ktoré dnes ja považuje za legálne drogy alebo za doslova jedy, pretože sú to potraviny s obsahom takých látok, ktoré ničia zdravie týchto detí alebo aj nás dospelých ľudí. A pokiaľ my nejakým spôsobom nezakročíme proti tomu, aby si tieto deti tieto legálne drogy a jedy dávali do svojich organizmov, tak potom to budeme musieť nahrádzať na zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť. Takže je to na vás.
23. 6. 2021 15:39:59 - 15:41:01 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 567 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za faktické poznámky.
Pán poslanec Sloboda, vy ste povedali, že rodičia nie sú nesvojprávni. Práve naopak, ja si myslím, že čo sa týka stravovacích návykov na Slovensku, rodičia a vôbec občania sú nesvojprávni, pretože siahajú po veľmi nezdravých potravinách. To sa aj odráža na zhoršovaní...
===== na faktické poznámky. Pán poslanec Sloboda, vy ste povedali, že rodičia nie sú nesvojprávni. Práve naopak, ja si myslím, že čo sa týka stravovacích návykov na Slovensku rodičia a vôbec občania sú nesvojprávni, pretože siahajú po veľmi nezdravých potravinách. To sa aj odráža na zhoršovaní zdravotného stavu našich obyvateľov. A vôbec ten trend je na celom svete vidieť. Naše deti, bohužiaľ, siahajú práve po takých výrobkov, ktoré dnes ja považuje za legálne drogy alebo za doslova jedy, pretože sú to potraviny s obsahom takých látok, ktoré ničia zdravie týchto detí alebo aj nás dospelých ľudí. A pokiaľ my nejakým spôsobom nezakročíme proti tomu, aby si tieto deti tieto legálne drogy a jedy dávali do svojich organizmov, tak potom to budeme musieť nahrádzať na zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť. Takže je to na vás.
23. 6. 2021 15:39:59 - 15:41:01 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 567 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za faktické poznámky.
Pán poslanec Sloboda, vy ste povedali, že rodičia nie sú nesvojprávni. Práve naopak, ja si myslím, že čo sa týka stravovacích návykov na Slovensku, rodičia a vôbec občania sú nesvojprávni, pretože siahajú po veľmi nezdravých potravinách. To sa aj odráža na zhoršovaní...
===== na faktické poznámky. Pán poslanec Sloboda, vy ste povedali, že rodičia nie sú nesvojprávni. Práve naopak, ja si myslím, že čo sa týka stravovacích návykov na Slovensku rodičia a vôbec občania sú nesvojprávni, pretože siahajú po veľmi nezdravých potravinách. To sa aj odráža na zhoršovaní zdravotného stavu našich obyvateľov. A vôbec ten trend je na celom svete vidieť. Naše deti, bohužiaľ, siahajú práve po takých výrobkov, ktoré dnes ja považuje za legálne drogy alebo za doslova jedy, pretože sú to potraviny s obsahom takých látok, ktoré ničia zdravie týchto detí alebo aj nás dospelých ľudí. A pokiaľ my nejakým spôsobom nezakročíme proti tomu, aby si tieto deti tieto legálne drogy a jedy dávali do svojich organizmov, tak potom to budeme musieť nahrádzať na zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť. Takže je to na vás.
23. 6. 2021 15:39:59 - 15:41:01 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 567 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za faktické poznámky.
Pán poslanec Sloboda, vy ste povedali, že rodičia nie sú nesvojprávni. Práve naopak, ja si myslím, že čo sa týka stravovacích návykov na Slovensku, rodičia a vôbec občania sú nesvojprávni, pretože siahajú po veľmi nezdravých potravinách. To sa aj odráža na zhoršovaní...
===== na faktické poznámky. Pán poslanec Sloboda, vy ste povedali, že rodičia nie sú nesvojprávni. Práve naopak, ja si myslím, že čo sa týka stravovacích návykov na Slovensku rodičia a vôbec občania sú nesvojprávni, pretože siahajú po veľmi nezdravých potravinách. To sa aj odráža na zhoršovaní zdravotného stavu našich obyvateľov. A vôbec ten trend je na celom svete vidieť. Naše deti, bohužiaľ, siahajú práve po takých výrobkov, ktoré dnes ja považuje za legálne drogy alebo za doslova jedy, pretože sú to potraviny s obsahom takých látok, ktoré ničia zdravie týchto detí alebo aj nás dospelých ľudí. A pokiaľ my nejakým spôsobom nezakročíme proti tomu, aby si tieto deti tieto legálne drogy a jedy dávali do svojich organizmov, tak potom to budeme musieť nahrádzať na zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť. Takže je to na vás.
23. 6. 2021 15:34:10 - 15:38:13 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 567 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ešte raz ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som trošku obšírnejšie vysvetlil, čo je vlastne cieľom návrhu nášho zákona, prečo tento návrh zákona predkladáme.
Všeobecne sa vie, že stravovanie viacerých skupín nášho obyvateľstva a osobitne sú to práve školopovinné deti, je, energeticky je veľmi vysoké, s vysokou spotrebou živočíšnych tukov, cukru, bielkovín, čo má priamy dopad na zvýšenie telesnej hmotnosti a vôbec obezity.
Minulý rok, a to presne 26. novembra 2020 bol vládnou koalíciou výrazným spôsobom zúžený počet detí, ktoré majú nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom, známa tiež pod názvom Obedy zadarmo. Táto zásadná zmena bola navyše urobená bez celospoločenskej diskusie prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu na výbore k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 534/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v znení neskorších predpisov, konkrétne to bola vtedy tlač 274, čím sa úplne obišiel štandardný legislatívny proces a vôbec pripomienky širokej aj odbornej verejnosti.
Zrušením týchto dotácií sa opätovne znížil počet detí, ktoré sa pravidelne môžu stravovať v školských jedálňach a zvýšil sa počet detí, ktoré sú odkázané iba na ambulantné stravovanie v školách a školských zariadeniach, ktoré však pomerne často nie sú, pomerne často nie je v súlade s vedeckými poznatkami a odporúčaniami. Ide najmä o úpravu predaja jedál doplnkového charakteru a potravinárskeho sortimentu tak, aby konzumáciou takýchto jedál bol zabezpečený znížený energetický príjem najmä nasýtených mastných kyselín a voľných cukrov.
Vzhľadom na ešte stále veľmi nedostatočnú výchovu a vzdelávanie v oblasti zdravého životného štýlu mnohé deti siahajú po nezdravých, najmä sladkých potravinách. Návyky, ktoré si deti vybudujú počas mladosti, sa negatívne odrazia na ich zdravotnom stave v budúcnosti, čo spôsobí aj zvýšené náklady štátu na zdravotnú starostlivosť. Práve preto musí štát aktívnym spôsobom zasahovať do toho, akým spôsobom sa naše deti stravujú.
Preto prichádza Ľudová strana Naše Slovensko s návrhom zákona, ktorým sa v školách a školských zariadeniach v rámci ambulantného predaja zakáže predaj zmrzliny, nanuku a mrazených ovocných drení, nápojov s obsahom alkoholu, kofeínu, chinínu a dekofeínových nápojov, energetických nápojov, potravín s obsahom cukru nad 10 g na 100 g hmotnosti, nápojov s obsahom cukru nad 5 g na 100 ml objemu a potravín a nápojov s pridaním umelých sladidiel.
Podobný návrh zákona bol už prerokovávaný v pléne Národnej rady Slovenskej republiky v šiestom volebnom období a bol dokonca aj schválený pod tlačou 1140, avšak po pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky neboli tieto ustanovenia o zakázaní predaja nezdravých potravín schválené, teda veto prezidenta nebolo prelomené.
My tento návrh zákona predkladáme na prerokovanie Národnej rady Slovenskej republiky tak, že odráža a zapracováva pripomienky vtedajšieho prezidenta Slovenskej republiky a odbornej verejnosti, čím sa stáva široko akceptovateľný.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem dopredu poďakovať za podporu a za posunutie nášho návrhu zákona do druhého čítania, aby sme sa mohli baviť o tom, aké ďalšie potraviny a nápoje vieme do tohto zoznamu zakázaných potravín pridať, aby sme zlepšili stravovacie návyky našich detí.
Ďakujem pekne za pozornosť.
23. 6. 2021 15:31:17 - 15:32:07 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 565 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z., tzv. školský zákon, ktorého cieľom je zvrátiť trend obezity u detí a mládeže a dosiahnuť zníženie existujúceho deficitu v príjme pozitívnych nutrientov vo výžive a súčasne dosiahnuť zníženie rizikových faktorov výživy tým, že sa zakáže predaj nezdravých potravín a nápojov v školách a školských zariadeniach. Tento návrh zákona je v súlade so zákonmi, je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, aj s platnými medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky. Viac uvediem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý. Ďakujem pekne.
23. 6. 2021 15:21:50 - 15:22:44 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 565 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Ďakujem Tomášovi Tarabovi za vyjadrenie dôvery. Ja si dokonca viem predstaviť, že by ten zákon bol aj oveľa prísnejší, dokonca aj si viem predstaviť úplne zrušenie financovania politických strán zo štátneho rozpočtu, ale chceli sme prísť s takým návrhom, ktorý by mal mať podporu v pléne u väčšiny poslancov, pretože neexituje dôvod, ani podľa mňa nikto sa nedokáže postaviť pred kamery a vysvetli, prečo nezahlasoval za takýto návrh zákona a už hlavne i kvôli tomu, že my nevieme to spraviť retroaktívne, čiže nevieme povedať, že politické strany, ktoré už v súčasnosti sú v parlamente, tak sa im budú krátiť tie príspevky, ale bude to platiť do ďalšieho volebného obdobia, to znamená, že nikto z poslancov ani politických strán, ktoré v súčasnosti sú v parlamente, by nemali vedieť nájsť žiadny dôvod na to, prečo by takýto návrh nepodporili. Takže ďakujem ešte raz za vyjadrenie podpory.
23. 6. 2021 15:14:12 - 15:15:25 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 565 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ďakujem za faktické poznámky. Áno no naozaj tento návrh zákona pri tých miliardách eur, ktoré zo štátneho rozpočtu sa prehajdákajú, je to naozaj kvapka v mori, ale ľudia potrebujú vidieť ten symbol, ľudia potrebujú vidieť, že tie politické strany, že tí politici si vedia tiež utiahnuť tie opasky a vedia prejaviť solidaritu s občanmi Slovenskej republiky, ktorých sa práve v týchto ekonomických časoch tá pandémia, tie obmedzenia, ktoré sa dotkli veľmi výrazne a vôbec sa nedá zdôvodniť na verejnosti a nedá sa to proste podľa mňa vôbec nejako obhájiť, prečo by nejaká politická strana mala získať zo štátu desiatky miliónov eur na tie štyri roky, proste to je neuveriteľné veľa, tá strana nie je schopná podľa mňa také peniaze reálne minúť a hlavne tie peniaze nie sú, nespadajú ani pod nejakú transparentnú kontrolu, oni sú síce auditované, kontroluje to tá štátna komisia, ale občania ako takí tí nemajú možnosť do tých financií, akým spôsobom sú používané, vidieť a myslím si, že mali by sme urobiť takýto krok a ukázať ľuďom, že vieme a chceme šetriť aj na sebe. Ďakujem pekne.
23. 6. 2021 15:03:29 - 15:09:41 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 565 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pán podpredseda. Ešte raz, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som trošku obšírnejšie uviedol dôvod predloženia tejto novely zákona o zákona č. 85/2005 o politických stranách a politických hnutiach. Podľa § 25 až § 28 tohto zákona majú politické strany, ktoré vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získali viac ako 3 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov, nárok na finančný príspevok vo forme buď príspevku za hlasy získané vo voľbách alebo príspevku na činnosť alebo príspevku na mandát. Príspevok za hlasy a príspevok na činnosť sa vyplácajú v rovnakej výške, a to stranám, ktoré vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získali viac ako 3 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Ministerstvo financií uhradí za každý taký hlas zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky príspevok vo výške 1 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Príspevok na mandát patrí stranám podľa počtu získaných mandátov v Národnej rade Slovenskej republiky. Príspevok na mandát je vyplatený v sume násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom sa konali voľby.
Za každý získaný mandát, a to najviac za dvadsať mandátov, patrí strane príspevok na mandát v sume tridsaťnásobku priemernej mzdy. Za dvadsiaty prvý mandát a každý ďalší mandát patrí strane príspevok na mandát v sume dvadsaťnásobku priemernej mzdy. To znamená, že všetky tie príspevky sa počítajú v závislosti od priemernej mzdy, ktorá stabilne na Slovensku okrem teda asi jedného roku rastie a preto aj príspevky politickým stranám každé voľby narastajú. V minulých volebných obdobiach sa viaceré politické strany a politické hnutia snažili z pozície opozičnej strany presadiť úplne zrušenie financovania politických strán zo štátneho rozpočtu. Avšak po zvolení týchto strán do koalície z tohto sľubu upustili. Ľudová strana - Naše Slovensko preto do Národnej rady Slovenskej republiky prichádza s kompromisným návrhom, aby sa zmenil spôsob výpočtu týchto príspevkov. Navrhujeme, aby sa výška príspevkov nepočítala v závislosti od priemernej mzdy, ale v závislosti od minimálnej mzdy, čím dôjde k radikálnemu zníženiu výdavkov zo štátneho rozpočtu. Pri zohľadnení stavu verejných financií, zdravotníctva, školstva a mnohých ďalších rezortov je nemorálne, aby zo štátneho rozpočtu naďalej zákonom dotovala činnosť politických strán v takom vysokom rozsahu, ako doteraz.
Príspevky pre politické strany po každých voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, vzhľadom na zvyšujúcu sa priemernú mzdu, rastú. Aj v roku 2020 to znamená v roku kedy ekonomika Slovenska bola zasiahnutá opatreniami proti šíreniu koronavírusu sme zaznamenali nárast priemernej mzdy. Len pre taký prehľad napríklad v roku 2010 kedy sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa príspevky počítali od priemernej mzdy, ktorá bola rok predchádzajúci vo výške 745 eur, v 2012 už to bolo 786 eur, v 2016 už 883 eur a v roku 2020 už to bolo 1092 eur. V roku 2010 vznikol stranám nárok v celkovej výške takmer 38 mil. eur, po voľbách v roku 2020 tento nárok predstavoval už 63 mil. eur, čo je takmer dvojnásobok. Ak by sa príspevky počítali v závislosti od minimálnej mzdy, štátny rozpočet by ušetril zhruba polovicu zdrojov daňových poplatníkov. Podrobnosti je možné vidieť v predloženej tabuľke, v priloženom grafe, ktorý prosím poslancov, aby si v dôvodovej správe pozreli. Ďalším z dôvodov na predloženie tejto novely je aj negatívny vývoj dlhu Slovenskej republiky. Podľa schváleného vládneho návrhu štátneho rozpočtu na rok 2021 sa očakáva, že celkový hotovostný dlh Slovenskej republiky prekročí 55 miliárd eur. To znamená, že každý obyvateľ Slovenska tak okrem svojich súkromných dlhov bude dlhovať v prepočte ďalších viac ako 10 tisíc eur. Zodpovednosť za tento stav nesú v rozhodujúcej miere práve poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky a ďalší vedúci ústavní činitelia, ktorí dopustili, aby dlh Slovenska vzrástol do takejto extrémnej výšky.
Je zrejmé, že ani poskytovanie štátnych finančných príspevkov politickým stranám v takomto vysokom rozsahu v skutočnosti nezabránilo ovládnutiu mnohých politických strán oligarchami, ale viedlo len k zvýšeniu súm, za ktoré si oligarchovia kupujú priazeň niektorých politikov. Rovnako, ako ani zvyšovanie platov sudcov neobmedzilo korupciu na súdoch, ale len zvýšilo sumy úplatkov. Ani zvýšenie, ani udržanie súčasnej úrovne štátnych príspevkov politickým stranám nezaručí odolnosť proti korupcii, pretože tá vychádza
z charakteru ľudí a charakter rozhoduje. Činnosť politických strán a hnutí by mala byť financovaná len v minimálnej miere zo štátneho rozpočtu. Súčasná výška štátnych príspevkov sa však viaže na priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky, čo považujeme za neprimerané. Podľa predloženého návrhu zákona by po novom výška štátnych príspevkov viazala na minimálnu mesačnú mzdu, ktorá lepšie odzrkadľuje reálne platové pomery väčšiny bežných ľudí na Slovensku. Predložený návrh má jednoznačne pozitívny vplyv na štátny rozpočet, pretože by viedla len v rámci jedného volebného obdobia k úspore viac ako 30 mil. eur.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, sme ochotní baviť sa aj o iných možnostiach a nástrojoch ako znížiť alebo zastabilizovať financovanie politických strán zo štátneho rozpočtu či už napríklad zmrazením týchto príspevkov alebo iným spôsobom a uvítam akékoľvek ďalšie otázky a pripomienky. Ďakujem pekne za pozornosť.
23. 6. 2021 14:59:55 - 15:01:32 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 565 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, poslanecký klub Ľudová strana - Naše Slovensko predkladá do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa novelizuje zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách
a politických hnutiach. A cieľom toho legislatívneho návrhu je zníženie zaťaženia štátneho rozpočtu na financovanie politických strán a politických hnutí. Ako isto všetci dobre viete, každá politická strana, ktorá prekročí 3 % vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky má nárok na príspevky podľa počtu percent, z toho boli príspevky na za hlasy získané vo voľbách, príspevky na činnosť a príspevky na mandát. V minulosti v minulých volebných obdobiach bola snaha niektorých poslaneckých strán a poslaneckých klubov nájsť alebo bola snaha, aby sa politické strany nefinancovali zo štátneho rozpočtu, nikdy sa však nenašla dostatočná podpora, preto sme prišli s kompromisným návrhom, ktorý, ktorý nebude úplne, ktorý neodstrihne úplne politické strany od financií zo štátneho rozpočtu ale takým výraznejším spôsobom to financovanie zníži. Viac uvediem potom v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý. Ďakujem pekne.
17. 6. 2021 18:56:57 - 18:58:57 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 441 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja mám, ja mám takú pripomienku aj k obsahu aj k forme predloženiu pozmeňujúceho návrhu. Najprv k tomu obsahu. Vy ste, pán poslanec Krúpa, povedali, že boli tam nejaké nedostatky, ktoré ste potrebovali napraviť. Avšak ja som presvedčený, že ten návrh zákona, ktorý išiel do medzirezortného pripomienkového konania mal nedostatky, ktoré boli potrebné napraviť, avšak tie boli po tom medzirezortnom pripomienkovom konaní dostatočným spôsobom napravené. Vašim pozmeňujúcim návrhom sa teraz precizujú alebo sa spresňujú ustanovenia o automatizovanom poskytovaní informácií, obmedzovanie poskytovania produktov, procesov alebo služby. To je v poriadku, s tým súhlasím, s tým vlastne nemám problém. Avšak úplne ste odtiaľ dali preč ustanovenia týkajúce sa blokovania. A v tom pozmeňujúcom návrhu sa odkazujete na § 27 súčasného zákona, kde hovoríte o nejakej dostatočnej kompetencii úradu, s čím ja úplne nemôžem súhlasiť, pretože podľa toho paragrafu úrad môže len vyhlásiť nejakú výstrahu alebo uložiť povinnosť nejakému poskytovateľovi základnej služby. Pred tým si myslím, že to bolo dôkladnejšie a lepšie. Boli tam jasné definície škodlivého obsahu, škodlivej aktivity, plus tam bola aj vyhláška, ktorá presne precizovala aj spôsob vykonávania toho blokovania. Takže podľa mňa zbytočne ste to dali odtiaľ preč. Ale rozumiem, že na tom nebola nejaká zhoda v koalícii, takže ste to museli nejakým spôsobom prerobiť.
A teraz k samotnému procesu. To čo spomenul aj pán podpredseda, zákon o rokovacom poriadku jasným spôsobom hovorí akým spôsobom má byť prednesený pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh. Avšak okrem toho, že vy ste čítali to odôvodnenie počas prednesu toho pozmeňujúceho návrhu, s čím by som nemal až taký zásadný problém, ale mám problém s tým, že vy ste čítali niektoré slová, ktoré tam vôbec neboli napísané a hlavne vy ste vynechali veľmi dôležité veci. Vy ste vynechali ten úvodný text, vy ste a napríklad v bode 6 v článku 1 bod 37...

Deň v parlamente

<- ->