Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
27. 10. 2021 18:55:01 - 18:56:07 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

27. 10. 2021 18:55:01 - 18:55:01 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

27. 10. 2021 18:52:37 - 18:54:41 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
27. 10. 2021 18:50:34 - 18:52:37 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
27. 10. 2021 18:49:55 - 18:50:34 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
27. 10. 2021 18:47:49 - 18:49:55 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
27. 10. 2021 18:40:01 - 18:40:01 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
27. 10. 2021 18:36:22 - 18:38:22 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Ďakujem. Končím možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy. Evidujem štyroch poslancov, pána Beluského, pána Urbana, pána Kočiša a pán Bašku. Prvý v rozprave vystúpi pán poslanec Beluský. Nech sa páči, máte slovo.
27. 10. 2021 18:35:02 - 18:36:14 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
S ďalšou faktickou vystúpi pán poslanec Krajčír. Nie je prítomný. Pán poslanec Marian Kotleba. Nie je prítomný. Pán poslanec Baška.
27. 10. 2021 18:33:02 - 18:35:02 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
S ďalšou faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Čepček. Nech sa páči, máte slovo.
27. 10. 2021 18:30:59 - 18:33:02 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
S ďalšou faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Urban.
27. 10. 2021 18:28:20 - 18:30:58 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 741 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem poslancovi, pánovi poslancovi Viskupičovi. Konštatujem, že Národná rada zvolila Jozefa Bednára za člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v oblasti žurnalistiky na funkčné obdobie do 26. februára 2024. Ďakujem za zápisnicu.
Teraz budeme pokračovať o vládnom návrhu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Máme tuná faktické poznámky. S prvou faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Kočiš. Nech sa páči, máte slovo.
27. 10. 2021 18:25:01 - 18:28:19 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 741 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Zaznievanie gongu.) Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme v rokovaní. Prosím povereného overovateľa, aby oznámil výsledok hlasovania o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry.
27. 10. 2021 18:10:01 - 18:25:20 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 741 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Prestávka.)
=====
27. 10. 2021 17:55:01 - 18:10:20 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 741 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Verejné hlasovanie.)
Pýtam sa vážené poslankyne, vážení poslanci, či každý poslanec využil svoje právo? Prosím, kto nevyužil ešte rýchlo.
Pýtam sa vážené panie poslankyne, páni poslanci, či každý poslanec využil svoje právo hlasovať? Ak áno, vyhlasujem hlasovanie za skončené. Prosím, overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie. Vyhlasujem prestávku.
(Prestávka.)
=====
27. 10. 2021 17:42:32 - 17:42:43 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 741 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Prosím pre záznam opraviť. Ďakujem.
(Verejné hlasovanie.)
=====
27. 10. 2021 17:40:01 - 17:42:31 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 689 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
...Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za 93, proti 9, zdržalo sa 32.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu na zmeny v zložení výborov. Na voľbu predsedu skupiny priateľstva, ako ho máte v tlači 695.
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 66, proti 1, zdržalo sa 66, nehlasovali 3.
Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.
Pristúpime k verejnému hlasovaniu o návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (tlač 741), ktoré vykonáme použitím hlasovacieho lístka. Svoju voľbu vyjadrite tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta označíte tú alternatívu, za ktorú hlasujete, za, proti, zdržiavam sa. Pri voľbe člena Správnej rady Tlačovej agentúry je možné v hlasovacom lístku označiť alternatívu za najviac u jedného kandidáta. Hlasovací lístok je neplatný ak pri niektorom mene nie je voľba označená alebo ak je hlasovací lístok menený alebo doplňovaný. Prosím upozorňujem, minule ste sa pomýlili, že toho vašeho kandidáta ste zaznačili za, ale toho protikandidáta ste už nechali voľnú kolonku a vtedy je ten lístok neplatný. Prosím, označte všetko. Prosím všetkých overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie. Súčasne prosím, aby hlasovali ako prví. Pristúpime k vykonaniu hlasovania.
Prosím ešte kľud v sále. Máme tu procedurálny návrh pána poslanca Viskupiča. Nech sa páči, máte slovo.
27. 10. 2021 17:25:01 - 17:40:20 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 738 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 119, proti 8, zdržalo sa 9.
Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve.

Ďalej, prosím, spoločnú spravodajkyňu z Výboru pre hospodárske záležitosti pani poslankyňu Miriam Šutekovú, aby uvádzala hlasovanie o bode 68 programu. Je to druhé čítanie o vládnom návrhu zákona o elektronických komunikáciách, tlač 645. Pardon. Ospravedlňujem sa, dostal som zlú informáciu. Takže mi prehodili papiere, takže budeme hlasovať teraz o bode 555 až 645 dávame na zajtra.
Takže nasleduje hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, tlač 555, bod 69 schváleného programu. Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z Výboru pre hospodárske záležitosti poslancovi Petrovi Vonsovi, aby hlasovanie uvádzal.

Vons, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán predseda, v rozprave vystúpili dvaja poslanci a bolo podaných päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Pán predsedajúci, najskôr je potrebné, aby sme podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku rozhodli o skrátení lehoty na hlasovanie o týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré odzneli dnes v rozprave. Dajte, prosím, o tom hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za 85, proti 9, zdržalo sa 41.
Uvedený návrh sme schválili.

Vons, Peter, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločnej správy spoločne.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 97, zdržalo sa 38, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Vons, Peter, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy. Dajte, prosím, hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu poslanca Miloša Svrčeka.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za 95, proti žiadny, zdržalo sa 37, nehlasovali 2.
Uvedený návrh sme schválili.

Vons, Peter, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu poslanca Miloša Svrčeka.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za 95, proti žiadny, zdržalo sa 39, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Vons, Peter, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o treťom pozmeňujúcom návrhu poslanca Miloša Svrčeka.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 95, proti žiadny, zdržalo sa 40, nehlasoval 1.
Aj tento návrh sme schválili.

Vons, Peter, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o štvrtom pozmeňujúcom návrhu poslanca Miloša Svrčeka.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za 95, proti žiadny, zdržalo sa 40.
Aj tento návrh sme schválili.

Vons, Peter, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslancov Tomáša Lehotského, Mariána Viskupiča, Radovana Kazdu a Petra Kremského.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 88, proti 6, zdržalo sa 39.
Uvedený návrh sme schválili.

Vons, Peter, poslanec NR SR
Pán predseda, keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy a o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rozprave, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za 120, proti 1, zdržalo sa 14, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.
Pristúpime k tretiemu čítaniu návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Vons, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za 119, proti žiadny, zdržalo sa 13, nehlasovali 2.
Konštatujem, že sme schválili vládny návrh návrh novely zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v prípade niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, tlač 744. Dávam slovo členovi Výboru pre hospodárske záležitosti poslancovi Milanovi Kuriakovi, aby hlasovanie uviedol.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje návrh vlády v skrátenom legislatívnom konaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 9, proti 21, zdržalo sa 103.
Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády rozhodla, že tento vládny návrh zákona neprerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Ďalej prosím spravodajcu, ktorého určil navrhnutý gestorský Výbor pre hospodárske záležitosti poslanca Radovana Kazdu, aby uviedol hlasovanie o bode 75 programu. je to prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy, tlač 688. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Ďakujem. V rozprave nevystúpili žiadni poslanci. Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3, písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za 135.
Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a aby určené výbory návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 134, proti žiadny, zdržali sa 2.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

Pristúpime k hlasovaniu v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona o Komore geodetov a kartografov, tlač 689, bod 76 schváleného programu. Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pani Miriam Šutekovej, aby hlasovanie uviedla. Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

Šuteková, Miriam, poslankyňa NR SR
V rozprave nevystúpili žiadni poslanci. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3, písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za 86, proti 8, zdržalo sa 41.
Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím, pani spravodajkyňu, aby uviedla hlasovanie.

Šuteková, Miriam, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
=====
27. 10. 2021 17:15:34 - 17:15:54 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec, viete, že o tomto, že o tomto nemôžem dať hlasovať, ale, dobre. Dávam hlasovať o, teraz dávam hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána podpredsedu Blanára.
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 50, proti 80, zdržalo sa 6, nehlasovali 2.
Uvedený návrh pána poslanca Blanára sme neschválili. (Potlesk.)

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v prerušenom rokovaní. Skôr ako pristúpime k hlasovaniu o prerokovaných bodoch programu, chcem vás informovať o záveroch poslaneckého grémia, na ktorom bolo dohodnuté, že zajtra, teda 28. októbra 2021 budeme rokovať do 11.00 hodiny. Po hlasovaní o 11.00 bude skončený rokovací deň. V piatok 29. októbra sa rokovať nebude, 48. schôdza bude pokračovať v utorok 2. novembra o 9.00 hodine a o 11.00 hodine by sme pristúpili k hlasovaniu. Je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Ďakujem pekne. Uvedené sme schválili.
Vzhľadom na to, že sme odsúhlasili časový postup pokračovania rokovania 48. schôdze podávam návrh na prerokovanie bodu 70. ministerky Kolíkovej zajtra dopoludnia po tlači 440 najskôr o 10.00 hodine. Je, prosím všeobecný súhlas? Ešte raz. Bol niekto proti. (Hlasy z pléna.) Tak fajn, dávam hlasovať o tomto bode. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za 85, proti 27, zdržalo sa 22, nehlasoval 1.
Pani Vaľovej ďakujem za zdržanie. Tento návrh sme schválili.

Ďalej vás chcem informovať, že minister financií požiadal o prerokovanie bodov č. 83 až 87 budúci týždeň v utorok 2. novembra 21 o 9.00 hodine. Body 80 a 81, je to skrátené legislatívne konanie požiadal zaradiť do návrhu programu ďalej riadnej schôdze, preto v mene troch poslaneckých klubov za OĽANO, SME RODINA a SaS podávam návrh na prerokovanie bodov 83 až 87 v termíne ako som uviedol a na vypustenie bodov 80 a 81 z programu 48. schôdze s tým, že uvedené návrhy budú zaradené do návrhu programu schôdze Národnej rady so začiatkom od 23. novembra 21. Je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Ďakujem pekne. Uvedené sme schválili.

Pristúpime k hlasovaniu o návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Richardovi Sulíkovi, poverenému riadením ministerstva hospodárstva, tlač 747. Chcem uviesť, že podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. To znamená, že súhlas najmenej 76 poslancov. Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre hospodárske záležitosti poslanca Radovana Kazdu, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpilo 12 poslancov. Zároveň v rozprave opakovane vystúpil minister hospodárstva Slovenskej republiky Richard Sulík. Pán poslanec Robert Fico predložil dva návrhy uznesení Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, dajte, prosím, najskôr hlasovať o uznesení, ktoré tvorí súčasť informácie výboru, t. j. že Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Richardovi Sulíkovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 50, proti 84, zdržal sa 1, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme neschválili. (Potlesk.)

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Pán predseda, teraz budeme hlasovať o prvom návrhu poslanca Roberta Fica na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa týka predloženia plánu boja proti zdražovaniu energií a eliminácii dopadov sprevádzkovania plynovodu Nord Stream 2.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137 poslancov, za 50, proti 55, zdržalo sa 30, nehlasovali 2.
Neschválili sme.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Pán predseda, teraz budeme hlasovať o druhom návrhu poslanca Roberta Fica na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa týka pochybností ohľadom nadobudnutia vlastníctva nehnuteľnosti. (Smiech v sále.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za 49, proti 78, zdržalo sa 7, nehlasoval 1.
Ani tento návrh sme neschválili.

Konštatujem, že Národná rada nevyslovila nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Richardovi Sulíkovi, poverenému riadením ministerstva hospodárstva. (Potlesk.)

Teraz budeme hlasovať v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a poskytovaní príspevku v civilnom letectve, ktorý prerokuvávame v skrátenom legislatívnom konaní, tlač 738. Dávam slovo spoločnému spravodajcu z výboru pre hospodárske záležitosti poslancovi Petrovi Vonsovi, aby hlasovanie uvádzal.

Vons, Peter, poslanec NR SR
Tak gratulujeme, že ste obstál, pán Sulík. Ideme na hlasovanie. Vážený pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil žiadny poslanec. Spoločná správa neobsahuje žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Pán predsedajúci, keďže návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, sme v treťom čítaní. Otvorte, prosím, rozpravu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pristúpime k tretiemu čítaniu. Otváram rozpravu v rámci tohto čítania. Hlási sa niekto do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Vons, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných
=====
27. 10. 2021 17:15:14 - 17:15:32 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Boris (SME RODINA) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Je to utorok 2., áno. Dávam o tomto návrhu, pán poslanec Šeliga.

Deň v parlamente

<- ->