Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
23. 6. 2022 18:46:44 - 19:00:43 69. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1073 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Prerušujem schôdzu do zajtra do 9.00 hodiny ráno. Pekný večer všetkým.
======
23. 6. 2022 18:46:44 - 19:00:43 69. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1073 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Teraz otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som dostal štyri písomné prihlášky za poslanecký klub strany SMER od pána Richarda Takáča a ďalej od pána poslanca Filipa Kuffu, Milana Mazureka a Radovana Kazdu, ešte pred nimi sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Suja ako navrhovateľ. Nech sa páči.
23. 6. 2022 18:16:44 - 18:32:03 69. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1073 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Dávam teraz slovo spoločnému spravodajcovi predsedovi Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pánovi poslancovi Jaroslavovi Karahutovi, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch.
23. 6. 2022 18:01:44 - 18:17:03 69. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1073 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 69. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá bola zvolaná podľa čl. 83 ods. 2 ústavy a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 31 poslancov. Prosím, aby sme sa pred začatím rokovania prezentovali.
(Prezentácia.) Prítomných 99 poslancov.
Konštatujem, že Národná rada je uznášaniaschopná.

Na 69. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky budú overovateľmi poslanci Marián Viskupič a Jozef Habánik. Náhradníkmi budú poslanci Peter Dobeš a pani poslankyňa Jana Vaľová. Poslanci žiadajú na tejto schôdzi prerokovať návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Budajovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Podľa čl. 88 ods. 1 ústavy návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi prerokuje Národná rada vtedy, keď o to požiada najmenej pätina jej poslancov, teda program takejto schôdze sa neschvaľuje.
Návrh má tlač 1073, uvedený návrh bol podľa § 109 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pridelený na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady s tým, že ako gestorský bol určený výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Taktiež bol zaslaný vláde na zaujatie stanoviska.
Teraz pristúpime k samotnému rokovaniu o podanom návrhu na vyslovenie nedôvery. Prosím poslanca Miroslava Suju, aby ako poverený člen skupiny poslancov návrh uviedol. Po prosím vás kolegovia, aby ste sa utíšili. Slovo má pán poslanec Suja.
23. 6. 2022 14:55:01 - 15:10:21 66. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Chcem vás pekne poprosiť, kolegovia, aby ste doplňujúce otázky naozaj dávali ako otázky, lebo oberáme sa o čas, ktorý je obmedzený na Hodinu otázok.
Otázka č. 11 je od pána poslanca Miroslava Urbana. Pýta sa pána ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka: Nebude naša diplomacia podobne ako Amnesty International protestovať proti vydaniu Juliana Asanga do USA, kde mu hrozí doživotný trest?
23. 6. 2022 14:55:01 - 15:10:20 66. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pani poslankyňa má doplňujúcu otázku. Nech sa páči.
23. 6. 2022 14:55:01 - 15:10:20 66. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
...Ďalšiu otázku položila pani poslankyňa Romana Tabák ministerke kultúry Slovenskej republiky Natálii Milanovej.
Vážená pani ministerka, mala by som otázku týkajúcu sa rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky. Chcem sa opýtať, ako je potrebné postupovať v prípade, že je poškodená, avšak jej vlastník nemá záujem ju opravovať.
23. 6. 2022 14:40:01 - 14:55:21 66. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Doplňujúca otázka je? Pán poslanec nie je. Ďakujeme pekne. Ďalšiu otázku položila pani poslankyňa Romana Tabák ministerke kultúry Slovenskej republiky Natálii Milanovej. Vážená pani ministerka, mala by som otázku týkajúcu sa rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky. Chcem sa opýtať, ako je potrebné postupovať v prípade, že je poškodená, avšak jej vlastník
====
23. 6. 2022 14:40:01 - 14:55:21 66. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Opäť, pán poslanec, aj vás chcem poprosiť, priestor je na doplňujúcu otázku nie konštatovania. Otázka č. 8 sa zhoduje so 7, takže bola zodpovedaná. Deviatu otázku položil pán poslanec Šudík podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Veronike Remišovej a otázka znie. Pani ministerka, ešte 13. októbra minulého roka bolo ukončené podávanie žiadosti o poskytnutie príspevku z výzvy IROP PO7 SC72/2021 74, ktorá bola vyhlásená 13. augusta minulého roka. Pokiaľ viem, do dnešného dňa nie je táto výzva vyhodnotená. Chcem sa opýtať, kedy dôjde k vyhodnoteniu výzvy, čo vyhodnotenie brzdí a zároveň či pripravuje ministerstvo ďalšie výzvy súvisiace s budovaním cyklotrás.
23. 6. 2022 14:40:01 - 14:55:20 66. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Šudík má v tomto prípade doplňujúcu otázku, takže nech sa páči.
23. 6. 2022 14:40:01 - 14:55:20 66. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec nemá doplňujúcu otázku, takže môžeme ísť na ďalšiu, ktorú položil pán poslanec Miroslav Kollár, ktorý však nie je v rokovacej sále, takže sa na túto otázku neprihliada. A ďalšiu otázku položil opäť pán poslanec Tomáš Šudík ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pánovi Samuelovi Vlčanovi a pýta sa ho. Pán minister, poľnohospodári, farmári a lesníci blokovali lesný horských priechod Dargov, čím podľa ich slov upozornili na viaceré pálčivé problémy v rezorte pôdohospodárstva ako zlyhania ministra. Systém dotácií, nadmerná byrokracia alebo slabá podpora malých firiem. Ako sa k týmto stanoviskám postavilo ministerstvo, v čom je pripravené poľnohospodárom vyhovieť a naopak, v čom nie.
23. 6. 2022 14:25:01 - 14:40:21 66. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujeme. Ďalšiu otázku položil pán poslanec Tomáš Šudík podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky Richardovi Sulíkovi. Otázka znie: Pán minister, aké má ministerstvo stanovisko na návrhy Európskej komisie REPowerEU. Plánujete v tejto súvislosti vyhlásiť výzvy pre podnikateľov, domácnosti či samosprávy zamerané na obnoviteľné zdroje? Majú, alebo budú mať teplárne či rovno samosprávy, ktoré vykurujú plynom nejakú možnosť získať dotáciu na zníženie nákladov či na diverzifikáciu výroby tepla?
23. 6. 2022 14:25:01 - 14:40:21 66. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec, máte doplňujúcu otázku? Nech sa páči.
23. 6. 2022 14:25:01 - 14:40:21 66. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujeme za odpovede. Ďalšiu otázku položil pán poslanec Miroslav Urban ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky pánovi Lengvarskému a znie: Aký "záložný" plán máte pripravený v prípade, ak nedôjde k dohode s Lekárskym odborovým združením a v septembri podajú lekári výpovede?
23. 6. 2022 14:25:01 - 14:40:21 66. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Doplňujúca otázka, pán poslanec Svrček, nech sa páči.
23. 6. 2022 14:25:01 - 14:40:20 66. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujeme pekne. Ďalšiu otázku položil pán poslanec Miroslav, pardon, Miloš Svrček ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Samuelovi Vlčanovi. Otázka znie: Niektorí odborníci tvrdia, že inflácia pri potravinách môže na jeseň prekročiť úroveň 20 percent. Slováci začínajú vyhľadávať lacnejšie potraviny a potraviny s nižšou pridanou hodnotou, nekupujú prémiové značky. Riešením potravinovej dostupnosti je podľa expertov cielená pomoc odkázaným skupinám. Druhým riešením podpory kúpy potravín je podpora živočíšnej výroby, ale najmä spracovateľov potravinárov cez cenu energií. Neuvažujete nad zavedením podobných krokov zo strany štátu?
23. 6. 2022 14:25:01 - 14:40:20 66. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Blcháč, má doplňujúcu otázku, nech sa páči.
23. 6. 2022 14:10:01 - 14:25:21 66. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďalšia otázka je od pána poslanca Jána Blcháča na ministra obrany Slovenskej republiky Jaroslava Naďa.
Pán minister, pri slávnostnom otvorení zrekonštruovaného pamätníka príslušníkom 1. Československého armádneho zboru v Liptovskom Mikuláši v auguste 2021, ste verejne prisľúbili finančnú podporu na jeho údržbu v roku 2022. Môžete vysvetliť, prečo ste túto podporu neudelili?
23. 6. 2022 14:10:01 - 14:25:21 66. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec, len ten priestor je na doplňujúcu otázku, tak máte otázku, či nie? Ak nemáte, tak musíme ísť. Tak položte ju, už mimo mikrofónu teda. Tak dohodnime sa, že tá otázka by mohla znieť: Mohli by ste tlmočiť pánovi Sulíkovi, aby... Tak, ďakujeme pekne.
23. 6. 2022 14:10:01 - 14:25:21 66. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Šimko má doplňujúcu otázku, trojku treba stlačiť, pán poslanec. Nech sa páči, máte slovo.

Deň v parlamente

<- ->