Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
18. 6. 2021 12:25:05 - 12:34:42 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pán poslanec a ešte ako posledný vystúpi pán poslanec Martin Hojsík.
18. 6. 2021 12:15:32 - 12:25:05 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

18. 6. 2021 12:10:01 - 12:15:32 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

18. 6. 2021 12:10:01 - 12:10:01 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

18. 6. 2021 11:55:40 - 12:06:29 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

18. 6. 2021 11:55:01 - 11:55:39 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

18. 6. 2021 11:55:01 - 11:55:01 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

18. 6. 2021 11:40:01 - 11:45:19 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujeme, pani poslankyňa. Teraz v rozprave vystúpi pán poslanec Vladimír Bilčík.
18. 6. 2021 11:34:06 - 11:35:55 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec, veľmi ma to mrzí, ale naozaj to tak nebolo. Ešte raz. Ja som bol ten, ktorý predniesol ...

Kuffa, Štefan, poslanec NR SR
Že akokoľvek rozhodnete, nech sa páči, ale bolo to schválené takto.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Ja som nerozhodol, pán poslanec, rozhodlo plénum všeobecným súhlasom. Je to v zázname, dá sa to pozrieť a porovnať to s realitou. A ak v zázname zistíte, že je to tak ako hovoríte, ja preruším schôdzu, preruším vystúpenia poslancov Európskeho parlamentu a umožním vám dokončiť vaše vystúpenie.

Takže, kolegyne, kolegovia, ako prvá z poslancov Európskeho parlamentu vystúpi pani poslankyňa Miriam Lexmann, nech sa páči.
18. 6. 2021 11:25:42 - 11:34:05 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 589 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Áno, je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Áno, ďakujem. Pán poslanec Taraba, vy ste mali pôvodne procedurálny? Nemáte záujem, dobre, ďakujem pekne. Vyhlasujem 4-minútovú prestávku do 11.30 a potom budeme pokračovať vystúpením poslancov Európskeho parlamentu.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v rokovaní 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa schváleného programu, ktorý je diskusia o konferencii o budúcnosti Európy. Je mi cťou privítať na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky poslankyne a poslancov Európskeho parlamentu.
Pri schvaľovaní návrhu programu 32. schôdze bol schválený postup prerokúvania tohto bodu, podľa ktorého poslanci Európskeho parlamentu vystúpia v poradí ako sa prihlásili v rozsahu najviac 10 minút. Po odznení všetkých vystúpení poslancov Európskeho parlamentu budú mať možnosť vystúpiť poslanci Národnej rady zo svojho miesta a položiť otázky v rozsahu najviac 10 minút, na ktoré potom budú môcť odpovedať jednotliví poslanci Európskeho parlamentu v rozsahu 2 minút. (Hlasy z pléna.) Po poslancoch Európskeho parlamentu, páni poslanci, áno. Nie, kolegovia, ja som prednášal ten procedurálny návrh, takže viem čo som povedal, prepáčte. Že najprv poslanci Európskeho parlamentu, potom dáme priestor ešte pánovi Kuffovi. Naozaj. Mrzí ma to, ale tak to bolo všeobecným súhlasom.
Pán poslanec Kuffa, procedurálny návrh, nech sa páči.
18. 6. 2021 11:25:01 - 11:25:42 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 589 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Hlasovanie.) Prítomných 118 poslancov, za 84, proti nikto, zdržalo sa 34, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja.

To bolo posledné hlasovanie. Ešte sme tu mali procedurálny návrh od pani poslankyne Žitňanskej.
18. 6. 2021 11:10:01 - 11:25:20 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 469 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Hlasovanie.) Prítomných 120 poslancov, za 119, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1.
Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty.
Nasleduje hlasovanie o bode 22 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku tlač 497.
Spoločným spravodajcom je člen výboru pre hospodárske záležitosti pán poslanec Rastislav Jílek. Prosím ho, aby uvádzal hlasovanie.

Jílek, Rastislav, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpil jeden poslanec. Bol podaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Pán predsedajúci, najskôr je potrebné aby sme podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku rozhodli o skrátení lehoty na hlasovanie o tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu ktorý odznel v rozprave.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujeme sa a hlasujme o skrátení lehoty.
(Hlasovanie.) Prítomných 120 poslancov, za 83, proti 11, zdržalo sa 26, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme skrátili lehoty.

Jílek, Rastislav, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy.
Pán poslanec Milan Vetrák požiadal vyňať na osobitné hlasovanie bod 3 spoločnej správy.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bodoch 1, 2 a 4 až 15 spoločnej správy spoločne, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujeme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 120 poslancov, za 91, proti nikto, zdržalo sa 29, hlasovali všetci prítomní.
Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

Jílek, Rastislav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bode spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Upozorňujem, že v rozprave pán poslanec Vetrák predložil komplexnejší pozmeňujúci návrh.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujeme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 119 poslancov, za 5, proti 85, zdržalo sa 25, hlasovali všetci prítomní.
Tento bod sme neschválili.

Jílek, Rastislav, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu z rozpravy. Dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Milana Vetráka.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujeme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 120 poslancov, za 85, proti nikto, zdržalo sa 35, hlasovali všetci prítomní.
Pozmeňujúci návrh pána poslanca Vetráka sme schválili.

Jílek, Rastislav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy a o pozmeňujúcom návrhu, ktorý odznel v rozprave, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujeme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 120 poslancov, za 104, proti nikto, zdržalo sa 16, hlasovali všetci prítomní.
Návrh zákona sme posunuli do tretieho čítania.
Otváram rozpravu a pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Pán spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Jílek, Rastislav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 120 poslancov, za 104, proti nikto, zdržalo sa 16, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona o posudzovaní zhody výrobku.
Nasleduje hlasovanie o bode 8 programu. Je to druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, tlač 367.
Dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj pani poslankyni Zite Pleštinskej, aby hlasovanie uvádzala.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpil pán poslanec Ondrej Dostál, ktorý podal jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Keďže pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol podaný dnes, pán presedajúci dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujeme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 120 poslancov, za 85, proti 11, zdržalo sa 22, nehlasovali 2.
Konštatujem, že sme skrátili lehoty.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať spoločne o bodoch 1 až 3 zo spoločnej správy, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujeme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 118 poslancov, za 94, proti nikto, zdržalo sa 23, nehlasoval 1.
Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Odhlasovali sme body zo spoločnej správy, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána poslanca Ondreja Dostála.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujeme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 118 poslancov, za 95, proti 1, zdržalo sa 22, hlasovali všetci prítomní.
Pozmeňujúci návrh pána poslanca Dostála sme schválili.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Odhlasovali sme body zo spoločnej správy a pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že prerokujeme návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujeme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 118 poslancov, za 94, proti 2, zdržalo sa 22, hlasovali všetci prítomní.
Pristúpime teda k tretiemu čítaniu o návrhu zákona.
Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania a pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Budeme hlasovať o návrhu zákona ako o celku. Pani spoločná spravodajkyňa, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 119 poslancov, za 91, proti nikto, zdržalo sa 27, nehlasoval 1.
Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely živnostenského zákona.
Ďalej budeme hlasovať v treťom čítaní o návrhu uznesenia k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008, tlač 193.
Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť pána poslanca Marcela Mihálika, aby hlasovanie uviedol.

Mihálik, Marcel, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. vyslovuje súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008;
B. rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Ďakujem pán poslanec. Pripomínam, že na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Národnej rady.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 119 poslancov, za 118, proti nikto, zdržal sa 1, hlasoval všetci prítomní.
Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s uvedenou zmluvou.
A pristúpime ešte k hlasovaniu v druhom čítaní o návrhu poslancov Kremského, Viskupiča, Krajčíra, Lehotského a Krajčího na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, je to tlač 589.
Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre financie a rozpočet, poslancovi Jozefovi Hlinkovi, aby hlasovanie uvádzal.

Hlinka, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Pán predsedajúci, budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy č. 1 až 10 spoločne, s návrhom gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujeme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 118 poslancov, za 84, proti nikto, zdržalo sa 34, hlasoval všetci prítomní.
Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

Hlinka, Jozef, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, vzhľadom na to, že zákon sa prerokováva v skrátenom legislatívnom konaní, v súlade s § 89 zákona o rokovacom poriadku sme v treťom čítaní. Otvorte, prosím, rozpravu.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Otváram rozpravu v treťom čítaní. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Hlinka, Jozef, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku s prijatými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujeme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.)
=====
18. 6. 2021 10:57:19 - 11:00:11 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 504 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, skôr ako pristúpime k hlasovaniam, sa chcem opýtať na všeobecný súhlas s nasledovným návrhom a síce, že po vystúpení poslancov Európskeho parlamentu otázok a odpovedí, samozrejme by sme ešte si vypočuli pokračovanie vystúpenia pána poslanca Kuffu, ktoré bolo prerušené. Faktické poznámky prípadne na jeho vystúpenie a jeho reakciu, a potom by sa schôdza prerušila do utorka do 9.00 hodiny. Je všeobecný súhlas? Ďakujem pekne. Teraz budeme pokračovať v prerušenom rokovaní hlasovaním o bode 21 programu. Je to druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty (tlač 469). Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre kultúru a médiá, pána poslanca Milana Potockého, aby hlasovanie uvádzal.
17. 6. 2021 15:00:05 - 15:02:09 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 558 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pán minister. Prosím teraz spoločného spravodajcu predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť pána poslanca Juraja Krúpu, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch.
17. 6. 2021 14:55:01 - 15:00:04 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pani ministerka. Záverečné slovo pán spravodajca si neželá, takže prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
A veľmi rýchlo, len tu nastal taký drobný zmätok pri predchádzajúcom bode, vy ste v poriadku, pri prerušení rozpravy o návrhu pána ministra Krajniaka, ktorý by teda mal mať záverečné slovo, ak si želá, ale neželá si. A pani poslankyňa Drábiková ako spravodajkyňa takisto nie. Takže teraz prerušujem rokovanie o ich bode programu. Ďakujem pekne.
A v zmysle schváleného programu o 15.00 hodine máme termínovaný bod, a to návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO/EÚ a návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ. Návrh má tlač 558 a spoločná správa výborov má tlač 558a.
Návrh uvedie pán minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď.
17. 6. 2021 14:47:13 - 14:49:31 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Susko bol posledný prihlásený o rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa, či chce zaujať záverečné slovo pani ministerka ako navrhovateľka. Áno. Nech sa páči.
17. 6. 2021 14:45:09 - 14:47:12 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Susko.
17. 6. 2021 14:43:07 - 14:45:09 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Jedna faktická poznámka, pán poslanec Štefan Kuffa.
17. 6. 2021 14:41:02 - 14:43:07 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Baránik s faktickou poznámkou.
17. 6. 2021 14:40:01 - 14:40:01 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec, mali by ste reagovať na predrečníka, nie na faktické poznámky kolegov ako bol pán Kyselica a už vonkoncom nie na pani navrhovateľku. Poslanec Kyselica s faktickou poznámkou.

Deň v parlamente

<- ->