Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 6. 2023 12:34:30 - 12:36:30 94. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1554 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
170.
Ďakujem veľmi pekne. Pár, pár poznámok hádam by som skúsil, už nemám tú emóciu takú, ako keď bolo vystúpenie, ale poviem to, čo mi napadlo ako prvé.
Keby bolo také jednoduché zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku s tým, že by sme zvýšili zisky v zdravotných poisťovniach, tak to by sme urobili zázrak, ktorý by bol hodný ani neviem akej ceny, to by sme všetkých predbehli, tak potom im dovoľme robiť maximálne zisky akékoľvek, zvýšme to na akékoľvek možnosti a budeme tu žiť vo fantastickom svete. Nie je to tak. Zisky musia byť obmedzené. Podľa mňa je to jednoznačné. Ale ešte, čert to zober, keď, ak by sa splňovali určité teda kvalitatívne systémy, ktoré by boli v tých zdravotných poisťovniach, tak ešte by človek ešte mohol povedať, že to 1 % má nejaký zmysel. Ale chcel by som upozorniť to, že ministerstvo financií vydalo alebo informovalo o nesúhlase so zrušením minimálneho limitu na náklady na zdravotnú starostlivosť. V tom zákone sú nahradené súčasné limity na minimálne náklady na zdravotnú starostlivosť limitom na maximálne prevádzkové výdavky. To bude viesť k zníženej transparentnosti a ja si myslím, že tam je schovaný ten pes, že, to si myslím, že to tak je. Však nemusí to tak byť. Myslím si, že to tak je, lebo to, o čom rozprávam, umožní robiť akékoľvek účtovné operácie potom v poisťovni, kde sa znova tie peniaze neprehľadne skryjú a nebudú sa používať na to, na čo bude potrebné. Čiže ešte raz, to aby sme si to uvedomili.
Ak by boli, ak by sa plnili teda kvalitatívne ukazovatele, aj k tým mám nejaké poznámky, ale už nemám toľko času, ale ide hlavne o možnosť tých účtovných operácií.
Ďakujem.
16. 5. 2023 11:46:03 - 11:46:24 90. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
93.
Ďakujem pekne. Pán predseda, prosím vás, aby ste zhrnuli možno na záver tohto hlasovania, ako to bude ďalej vyzerať s 91. schôdzou, s grémiom, pokračovaním schôdze a tak ďalej. Lebo stáva sa z toho také panoptikum a už...
10. 5. 2023 17:00:00 - 17:15:20 90. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1386 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Nech je to už tak alebo tak, chcem poďakovať pánovi predsedovi Karahutovi za jeho príspevok, hlavne v tom zmysle, ja som nie poľovník a veľmi sa do toho nevyznám, samozrejme, ale to, čo povedal na začiatku, je veľmi dôležité si uvedomiť. My, že my tu sme náchylní schvaľovať akékoľvek zákony, akékoľvek pozmeňovacie návrhy a akékoľvek predstavy, ktoré neprešli nejakým brainstormingom ani medzi nami, ani nikde inde a nakoniec je z toho to, presne čo povedal, to je ten guláš. To nakoniec je niečo, čo sa nedá vôbec vykonať, spôsobí to ťažkosti jednej aj druhej strane a absolútne bez toho, aby sme sa vôbec na tom zamysleli. To snáď aj výzva pre budúci parlament, aby sa vystríhal takýchto riešení a na konci volebného obdobia tu riešil možno osobné nejaké spory.
Ďakujem pekne.
29. 3. 2023 14:26:21 - 14:26:29 88. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
V každom prípade ďakujem veľmi pekne za všetky faktické poznámky a ďakujem pekne za pozornosť.
29. 3. 2023 14:06:26 - 14:19:26 88. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda Národnej rady. Chcem sa poďakovať pánovi kolegovi poslancovi Svrčekovi, že bol taký láskavý a umožnil nám dokončiť tento bod, pretože on mal termínovaný bod teraz, takže naozaj ešte raz veľmi pekne ďakujem.
Dostali sme sa k tomu, že Slovenská republika po svojom vzniku sa zdravotníctvu veľmi nevenovala. A po tej zmätočnej dobe, ktorá vtedy fungovala, ak si pamätáte, bolo tu viac ako 11 zdravotných poisťovní, ktoré krížovo medzi sebou zanikali, vznikali a odvádzali sa peniaze z celého systému. Tak po tejto zmätočnej dobe prišla veľká zmena, tá bola zmenou k lepšiemu, a to si treba priznať bez irónie, že bola veľmi dobre pripravená a prišli v dobe, keď všetci ostatní stáli v kruhu a nemali žiadnu ideu o tom, že čo treba urobiť ďalej. Tou zmenou bola ´Zajacova reforma´. Iste prinášala veľa dobrého, bola na svoju dobu naozaj veľmi revolučná. Ale napriek mojej osobnej sympatii ku kolegovi urológovi, exministrovi Zajacovi musím konštatovať, že úplne rozvrátila stávajúci systém a priniesla málo pozitívneho. Zo systému sa separovali všetky lukratívne činnosti, ktorých sa zmocnili ľudia, ktorý mali viac informácií, fištrónu či drzosti ako my, čo sme v systéme zostali a snažili sme sa z celých síl udržať úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Z kardioústavov, ktoré sa odčlenili od komplexných nemocníc, vznikli akciové spoločnosti a dostali, potvrdzujem to ešte raz, osobité financovanie z verejného poistenia, čo na dlhý čas udržalo legendu o tom, že akciové spoločnosti sú jedinou cestou ako udržať tento verejný sektor v kondícii. Ochromené a nedostatočne financované zdravotníctvo stagnovalo. Spoločnosť znova čakala na svojho nového spasiteľa či Lisana al Gaiba. A prišla terajšia vládna garnitúra. Všeobecne sa dá povedať, že v ich prípade sa nádherne dá pozorovať Dunningov-Krugerov efekt, kedy nízka intelektuálna výbava je spojená s vysokým sebavedomím v riadení vecí verejných. Môžme konštatovať, že sme dostali na úplný okraj priepasti a dúfam, že nie sme už za horizontom udalostí, odkiaľ niet návratov. Jediné čo nás môže zachrániť, je tvrdá práca. Tá tvrdá práca politikov, manažér, pracovníkov v zdravotníctve a to na príprave jasného plánu, ako sa z tejto šlamastiky dostať. Nevyhnutným predpokladom je nastavenie čistých ekonomických pravidiel. Je nemožné ďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť za okolností, keď vaša náklady vysoko prevyšujú príjmy zo zdravotných poisťovní, ktoré si popritom všetkom ešte mohli či môžu tvoriť zisk.
Apropo, keď hovorím o zdravotných poisťovní, je potrebné spomenúť stav, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, štátna zdravotná poisťovňa, ktorej akcionárom je minister zdravotníctva, mimochodom dvakrát kapitálovo posilnená a pravdepodobne nie celkom podľa pravidiel, navýšila v súčasnosti zdroje pre neštátne nemocnice a vybrané súkromné laboratóriá podstatne vyššie ako pre štátne koncové nemocnice. A v štátnych koncových nemocniciach sa poskytuje tá najnáročnejšia, finančne najnáročnejšia a najdrahšia zdravotná starostlivosť. Dorovnanie alebo vyrovnanie finančno-ekonomického hospodárenie, DRG úhrady ústavnej zdravotnej starostlivosti, spravodlivé platby v ambulantnom sektore, prehodnotenie platieb v SVALZ-och boli hlavné požiadavky Lekárskeho odborového združenia. Veď len z nej sa dajú vyvodiť prakticky všetky ostatné požiadavky.
Veľmi dôležitým bodom uznesenia bola optimalizácia siete nemocníc, kde sa majú upraviť materiálno-technické a personálne podmienky podľa mapy pohybu pacienta. A kde sme teraz? Táto snemovňa schválila zákon OSN, kde podľa harmonogramov sa má práve v tomto čase ukázať roztriedenie nemocníc podľa typov. Sme pripravení začať pracovať podľa tohto zákona? Zďaleka nie. Pri podrobnom preštudovaní zákona a vykonávajúcich vyhlášok zistíme, že sa v ňom nachádzajú také hrubé chyby, že zákon je v zásade nevykonateľný. Vzhľadom na stav, či právny alebo faktický, ktorý v systéme existuje, je celkom zjavné, že bude potrebovať novelizáciu. Keďže zrušenie je problematické, pretože je naviazaný na plán obnovy.
Celý politický náklad na túto zmenu sa vyčerpal v nekonečných hádkach o tom, ktoré nemocnice budú kde zariadené. Každý sa chcel vyhnúť tomu pejoratívnemu zaradeniu do prvého typu, kde sa ľudia, ktorých táto nemocnica obsluhovala, oprávnene obávali, že zdravotná starostlivosť ostane pre nich nedostupná. Teraz vidíme tento príklad v boji v breznianskom okrese. Prakticky neexistujúca vysvetľujúca kampaň tieto pochyby vôbec nerozptýlila. Stalo sa to možno aj preto, že ľudia, ktorí boli za touto zmenou, jej veľmi neverili, resp. vzhľadom na úplnú absenciu riadiacich zručností a chýbajúce skúsenosti z praxe a z našich reálií ani neboli schopní sami tieto zmeny absorbovať, a tým pádom nemohli o nich ani nikoho presvedčiť.
Čerešničkou na šľahačke je národná nemocnica piateho, piatej úrovne, Univerzitná nemocnica Bratislava, ktorá neexistuje ani virtuálne. Veď vytvoriť vzťahy medzi hlavnou univerzitnou nemocnicou Bratislava, ktorá sama osebe zmieta v neuveriteľných problémov so spolupracujúcimi nemocnicami, ako sú Národný onkologický ústav, srdcovo, slovenský ústav srdcovo cievnych chorôb, detský ústav národných srdcovo ciev... národný, národný ústav detských chorôb a tak ďalej a tak ďalej, je podľa zákona o OSN prakticky právne nemožné. Účtovanie medzi jednotlivými nemocnicami s právnou subjektivitou je enormne zložité vo fungujúcom prostredí a fungujúcim informačným manažérskym systémom. A nie v prostredí, kde prakticky nič neexistuje a ľudia majú vôbec problém pracovať s programom Excel. Miesto politických bojov o zaradenie nemocníc do jednotlivých kategórií sme sa mali koncentrovať na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblastiach, ktoré sú rozhodujúce pre zlepšenie zdravotného stavu našich obyvateľov, a tým si myslím, že sú rozvíjanie onkologického problému, programu, kardiovaskulárneho programu, strom centra, traumacentra, starostlivosť o detského pacienta či rozvíjanie preventívnych programov. Jedine tak môžme ovplyvniť hlavné parametre, kvôli ktorým, ktoré sa v zdravotníctve vyhodnocujú, ako sú odvrátiteľné úmrtia, preventabilné ochorenia či dožitie veku v zdraví.
Príslušné lekárske odborné spoločnosti z veľkej väčšiny tieto programy majú vypracované. Chýba len implementácia, zdroje a leadership. Celkove sa musí zlepšiť spolupráca s ministerstvom zdravotníctva, so slovenskou lekárskou spoločnosťou, slovenskou lekárnickou spoločnosťou, odborovými a profesnými komorami. Je nevyhnutné nachádzať spoločný záujem, ktorým je zrejme poskytovanie správnej zdravotnej starostlivosti našim občanom. Z OSN je veľmi úzko previazaný plán obnovy a odolnosti, kde na zdravotníctvo bola vyčlenená suma takmer jeden a pol miliardy eur. Podstatná časť bola naplánovaná pre obnovu zdravotníckych zariadení, a to štátnych zdravotníckych zariadení.
Napriek počiatočnému nadšeniu zrekonštruovať či postaviť hlavne teda koncové štátnej nemocnice stav je taký, že časť určená pre UMB Rázsochy je podľa mňa navždy stratená, pretože nikto sa nevie alebo nechce pozrieť pravde do očí a nasmerovať prostriedky inde. UNB, ktorá je na Slovensku nevyhnutná, ako je odborná akademicko-vedecká základňa, nevyhnutne vyžaduje samostatný prístup a myslenie.
Snáď, ak sa nebesá nad nami zmilujú, sa uskutoční stavba Univerzitnej nemocnici Martin, ktorá to potrebuje ako soľ, pretože poskytovať zdravotnú starostlivosť v starých priestoroch nemocnice je neetické a non lege artis. Podľa posledného rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky podstatná časť peňazí pôjde do menších nemocníc. Prečo a ako sa zmenil plán investovať hlavne do koncových nemocníc je záhada pre mnohých z nás, hoci tušenie tieňov tu je. Dokonca aj časť peňazí určená pre rozvoj záchrannej zdravotnej služby tam skončí, čo je prakticky neuveriteľné.
Musím tu spomenúť aj svoju Rooseveltovú nemocnicu v Banskej Bystrici, ktorá mala ukončené verejné obstarávanie na rekonštrukciu lôžkovej časti nemocnice za 84 mil. eur bez DPH. Tesne pred voľbami vláda rozhodla o tejto stavbe. Po voľbách nová vláda, nový minister zdravotníctva toto uznesenie zrušil, a tak sa pripravili o možnosť hovoriť aspoň o jednom zrealizovanom objekte počas výkonu svojej moci. Je to smutné.
Ambulantní poskytovatelia prechádzajú každý rok tortúrou, ktorá sa nazýva zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Je jasné, že poisťovne si musia strážiť svoje zdroje a efektívne ich používať. Toto ale nie je o efektívnom používaní zdrojov, ale bojom o prežitie. Krásny prípad poskytla predsedníčka úradu pre dohľad v článku, ktorý vyšiel práve v týchto dňoch v tlači, kde vraví, sú to slová, ktoré používam presne aj ja, že zmluvy so zdravotnými poisťovňami nepokrývajú oprávnené ekonomické náklady. Pridáva k tomu aj benchmark ambulantných výkonov v Českej republiky. A tu vidíme tie dramatické rozdiely. A pritom je pripravených 280 mil. euro pre ambulantný sektor už viac ako pol roka. Zámer ako použiť efektívne je úplne nejasný a ponechaním len na to, aby s ním bez pravidiel gazdovali zdravotné poisťovne a plnili zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a s svalzom podľa svojho svojvoľného rozhodnutia. Zdravotné poistenie a zdravotné poisťovne je kapitola, ktorá si zaslúži samostatné vystúpenie.
Podobným príkladom je poskytovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Na stránke ministerstva zdravotníctva je dokument "Stratégia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti do roku 2030". Výborný dokument, vypracovaný príslušnými hlavnými odborníkmi a lekárskymi spoločnosťami. Všetci vidíme, ako sa tento segment zdravotnej starostlivosti rúti do záhuby. Pýtam sa, aká je implementácia tohto, tejto stratégie. Aké je finančné krytie? Skúste si odpovedať sami.
Teraz rezonuje vo verejnosti a v sektore bod z memoranda o dodržiavaní minimálnych personálnych podmienok v ústavných zdravotníckych zariadeniach a k nemu pripravovaná novela o trestnej zodpovednosti manažérov nemocníc v prípade, ak úmyselne tento stav nedostatku spôsobia. Nie som fanúšik tejto úpravy, z kontextu môjho príspevku vyplýva prečo. Kým nie sú štátom vytvorené podmienky na vzdelávanie v dostatočnom počte hlavne u stredného personálu hradené všetky ekonomicky oprávnené náklady poskytovateľov, nie je možné od nich niečo také vyžadovať a ešte ich za to trestnoprávne stíhať. K tomu pristupuje ešte fakt, že v zákone o OSN je príloha, kde jednotlivé lekárske spoločnosti nastavili materiálno-technické a personálne normatívy tak, že ich uskutočnenie je už úplne mimo reality. Podľa dikcie tohto zákona môžu byť tieto normatívy nadriadené vyhláške o personálnych a materiálno-technických normatívov, ktoré sú platné dnes. Keďže som bol účastníkom jednej, jednaní OSN ako člen príslušnej pracovnej skupiny za dve odborné spoločnosti, viem z vlastnej skúsenosti, že tieto požiadavky vznikli na základe nesprávne, nesprávne zadaného, zadaných úloh od pracovníkov ministerstva zdravotníctva. Je to jeden bod, ktorý súvisí s novelizáciou, o ktorej som spomínal. Podľa terajšej analýzy pracovníkov ÚHP v Slovenskej republiky nie je nedostatok lekárov. Samozrejme, problémom je ich odborné zaradenie a geografické miesto určenia.
To, čo je náš obrovský problém, sú zdravotné sestry. Nie sú na trhu práce. To, čo je náš obrovský problém, je v tom, že začiatkom roku 2000 sme úplne rozbili vzdelávanie sestier. Mám podozrenie, že skôr pre zištné ako reálne dôvody. Tým reálnym dôvodom bola zle interpretovaná podmienka Európskej únie pre vzdelávanie sestier. Musíme vynaložiť všetko úsilie na poli ministerstva školstva a zdravotníctva a ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, aby sme vedeli zvládnuť túto ťažkú úlohu.
Vážené dámy a páni, o zdravotníctve, jeho stave a problémoch, v ktorých sa zmieta, sa dá hovoriť naozaj veľmi dlho. Faktom je aj to, že riešenie týchto problémov bude veľkou témou nasledujúcich volieb. Covid-19, štrajk lekárov a mnohé ďalšie faktory v plnej nahote odhalili problémy, s ktorými sa potýkame a budeme potýkať. Vysoká nadúmrtnosť počas covidu-19, vzopätie lekárov a konanie lekárskeho odborového združenia sú jedným zo znamení doby. Počúvajme a rešpektujme tieto znamenia.
Ďakujem veľmi pekne.
29. 3. 2023 11:56:49 - 12:00:26 88. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážené dámy a páni, troška v komornej atmosfére, ak budeme rozprávať o zdravotníctve, čo ako iste viete, je moja srdcová záležitosť, ale aj mnohí z nás, vítam ešte aj členov výboru, ktorí sú tu. Vláda v úplne poslednom možnom termíne, ako tu už aj povedal predkladateľ, podpísala koncom minulého roka s Lekárskym odborovým združením memorandum o plnení požiadaviek lekárov, ktoré sa týkajú financovania zdravotníctva, organizácie výučby lekárov pred aj postgraduálnej and last but not least, jedným z bodov bol aj bod, ktorý sa týka finančných kompenzácií alebo finančných požiadaviek lekárov a sestier. Predstavme si, aká žalostná a tristná je situácia v sektore, keď sa lekári rozhodli v takom veľkom počte podať výpovede a odísť od svojich pacientov aj napriek enormnému tlaku zo strany celej vlády a prakticky dokončiť svoj jediný možný nátlak na vládu, parlament a verejnosť až do konca. Lekárske odborové združenie oslovilo všetky relevantné politické strany, aby s nimi diskutovali o svojich požiadavkách. Strana SMER - slovenská sociálna demokracia s LOZ-om diskutovala a vzhľadom na žiadny progres v rokovaní LOZ-u a vlády predložila uznesenie o memorande do Národnej rady Slovenskej republiky a vďaka mnohým z vás a z nás bolo toto uznesenie schválené, za čo všetkým ďakujem. Už vtedy som v rozprave vyzval pána ministra zdravotníctva Dr. Lengvarského, aby nevnímal stanovisko LOZ-u ako problém, ktorý musí tlačiť pred sebou, ale ako výzvu, s ktorej pomocou môže on tlačiť na pozitívne zmeny, ktoré zdravotníctvo potrebuje.
Žiaľ, tieto výzvy neboli vypočuté a miesto seriózneho rokovania pokračoval len nátlak na lekárov, miestami až dehonestujúci a veľmi rozporuplný. Ten viedol k tomu, že v časovom strese bolo schválené memorandum, ktoré, hovorím to so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou, nie je úplne ideálne. Zdravotníctvo je v extrémne ťažkej a vážnej kríze. Príčin, prečo je tomu tak, je viacero. Z môjho pohľadu je to hlavne ekonomicko-finančná nevyváženosť celého systému. Hneď od začiatku fungovania zdravotníctva. Na rozdiel od nás v Českej republike sa chovali podstatne rozumnejšie. Snažili sa, aby systém bol dlhodobo finančne vyvážený a v terajších časoch žnú plody svojho rozhodnutia a české zdravotníctvo patrí medzi najlepšie v Európe.
Na Slovensku sme od vzniku, od vzniku samostatnej republiky z objektívnych, ale aj subjektívnych príčin odsúvali problém typu zdravotníctva bokom a netlačili a nepodporovali sme zmeny, ktoré naše zdravotníctvo potrebovalo. Dlho sme žili len zo svojich rezerv a v poslednej dobe už dokonca žijeme zo svojej vlastnej podstaty. Ak sa takto ďalej pôjde, nezostane kameň na kameni. To sa musí zastaviť a zmeniť. Ale späť k myšlienke. Do tej zmätočnej doby prišla obrovská zmena, ktorá mala byť zmenou k lepšiemu a tu treba priznať, že bola, a to vravím bez irónie, veľmi dobre pripravená a prišla v dobe, keď sme sa všetci motali v kruhu a nemali sme žiadne nápady a riešenia, ako pohnúť problém dopredu. Tou zmenou bola tzv. Zajacova reforma. Iste prinášala so sebou veľa dobrého a bola na svoju dobu naozaj dosť revolučná... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
28. 3. 2023 10:16:29 - 10:17:31 88. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Ďakujem pekne. Ja možno iba troška na odľahčenie a zamyslenie sa nad tým, že existoval taký britský, anglický ekonóm, volal sa Malthus. Kto z nás všetkých varoval pred tým, že geometricky rastie obyvateľstvo, ale výroba potravín rastie iba aritmeticky a že všetci tu zhynieme, ak nebudeme ovplyvňovať rast počtu obyvateľov? A na to prišla veľká hospodárska revolúcia a úplne sa zmenilo všetko, o čom sme si vedeli predstaviť, ako bude vyzerať.
Sme na prahu obrovskej revolúcie z hľadiska umelej inteligencie, robotizácie a digitalizácie spoločnosti. Ja si myslím, že nikto z nás si nevie vôbec predstaviť, ako sa bude vytvárať dôchodkový systém. A počítať malthusiánsky, že koľko ľudí musí robiť na jedného dôchodcu, to pokladám za takú vec, ako som počul jednu takú krásnu průpovídku, že, že jeden politik je ako analógový človek v čase 5G sietí.
Ďakujem.
2. 2. 2023 10:28:49 - 10:29:39 83. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1362 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
No už to nebudem veľmi zdržiavať. Áno, ja, samozrejme, súhlasím s tým všetkým, čo ste povedali. Viete, ja som to fokusoval na to, aby sme nevytvárali, aby respektíve, aby v budúcnosti sme zamedzili vytváraniu z tých konfliktných miest. Tie sú jediné problematické. Verte tomu, že medicína sa zmenila. Z toho šamanstva, kedy ani my sme nechceli ukázať, čo všetko vieme, aby to sme mali zahalené, lebo keď potom sa na to pozriete laici, tak zistíte, že to až tak veľa nevie, neni veľa, čo vieme. Takže to sa otvára, tá medicína sa otvára svetu, to je jasné. Vôbec doba hospitalizácie sa skracuje, všetko sa mení absolútne, čo najmenej ľudí, aby bolo čo najkratšie v nemocnici. To je jasné. Toto do toho zapadá. Preto som aj chválil ten zákon naozaj.
2. 2. 2023 10:18:54 - 10:20:49 83. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1362 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem. Pani poslankyňa, ja chválim ten návrh zákona. Samozrejme, prítomnosť rodiča alebo nejakej zodpovednej osoby pri dieťati je conditio sine qua non. To je naozaj nevyhnutné. Tomu všetci dobre rozumieme. Ale aj vy, lebo sa naozaj tomu veľmi veľa venujete, rozumiete, že tu nie je problém neochoty alebo aspoň dúfam, že vo veľkej väčšine prípadov ste sa s tým nestretli, aby lekárski alebo zdravotnícki pracovníci nerešpektovali prítomnosť rodičov, budem to tak skracovať, pri dieťati.
Ten problém, ktorý tu máme a ktorý ani týmto zákonom to nevyriešime, je to prostredie, v ktorom my všetci pracujeme. Proste my nemáme na to ten priestor, aby tam tí rodičia mohli slušne bez nejakých obmedzení existovať pri tých deťoch. A ja viem, že týmto zákonom sa to nedá riešiť, ale mali by sme sa sústrediť na to, aby sme budovali tie nemocnice také a tie zdravotné zariadenia, aby tam tí rodičia pri tých dieťatkách mohli byť. Lebo to vytvára tie napäté situácie. Tam je to, tam je to úzke hrdlo tej fľaše. Že nervózni sú potom všetci. Aj zdravotnícki pracovníci, aj rodičia, ktorí potom si vynucujú, keďže je to v zákone, prítomnosť pri dieťati. A niet tam toho priestoru, ani ničoho, čo by sme im mohli ponúknuť.
A ja tam cítim ten najväčší problém, ktorý je. Takže možnože v budúcnosti budeme mať tú príležitosť, aby sme sa hlavne na toto sústredili. To, čo v Čechách funguje, je hlavne kvôli tomuto. A, samozrejme, potom sú to rôzne komunikačné schopnosti a komunikačné školenia aj pre zdravotníckych pracovníkov, v tom ja nevidím žiadny problém.
Takže ja vám držím palce, aby to vyšlo, naozaj. Ale pokračujte v tom boji aj za tie lepšie podmienky. Ďakujem pekne.
25. 1. 2023 11:45:27 - 11:45:55 78. schôdza NR SR - 17.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
31.
Pán predseda, len upresnenie, zajtra je schôdza o desiatej?

Kollár, Boris, predseda NR SR
32.
Áno, o 10.00 hod.

Baláž, Vladimír, poslanec NR SR
33.
A vtedy sa aj hlasuje? Alebo o jedenástej?

Kollár, Boris, predseda NR SR
34.
Nie, nie. Len...

Baláž, Vladimír, poslanec NR SR
35.
Len sa otvorí schôdza.

Kollár, Boris, predseda NR SR
36.
Len sa otvorí schôdza, áno.

Baláž, Vladimír, poslanec NR SR
37.
Ďakujem pekne. A máme nejaký predpoklad, kedy sa hlasuje, alebo niečo také?

Kollár, Boris, predseda NR SR
38.
Ja si myslím, že to bude v piatok alebo v utorok.

Baláž, Vladimír, poslanec NR SR
39.
Ďakujem.

Kollár, Boris, predseda NR SR
40.
Tak to vidím, lebo keď sa prihlásia, koľko ľudí sa prihlási...

Baláž, Vladimír, poslanec NR SR
41.
Jasné, rozumiem.

Kollár, Boris, predseda NR SR
42.
... koľko poslancov sa prihlási, ale predpokladám, že...

Baláž, Vladimír, poslanec NR SR
43.
Budeme rokovať vlastne o termíne skrátenia, o uznesení, áno. Ďakujem veľmi pekne.
8. 12. 2022 11:40:09 - 11:40:09 78. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1255 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
97.
Ďakujem pekne, pán predseda. Nechcem veľmi zdržiavať, ale prosím vás pekne, keď sme všeobecným súhlasom odsúhlasili, že v pondelok nebudeme prejednávať žiadne zákony, nevedeli sme, že prídu tri skrátené návrhy zákonov. Takže si myslím, že to nebolo správne rozhodnutie a rozhodli sme sa bez vedomostí vecí a ja si myslím, že by sme to mali prehodnotiť ešte. Ďakujem pekne.
30. 11. 2022 15:10:03 - 15:11:43 78. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 1330 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
11.
Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, tiež mi dovoľte pár poznámok. Budem reagovať aj na kolegu Krajčího.
Je to dva týždne, myslím si, čo sme za stranu SMER – sociálna demokracia podali návrh na uznesenie, ktoré prešlo v Národnej rade a ktoré Národná rada potvrdila nutnosť komunikovať s Lekárskym odborovým združením o ich podmienkach a vytvoriť memorandum, ktoré by zaručilo, že naši lekári sa vrátia k svojim pacientom do našich nemocníc a nebude ohrozená zdravotná starostlivosť. Tá cesta, ktorú sme prešli za tie dva týždne, bola, nebola jednoduchá. Bola aj tŕnistá. Snáď sa mohlo urobiť niečo iné a niečo lepšie, ale som naozaj tiež vďačný za to, že sa nám to vydarilo, tá cesta, a je to veľmi dôležité. Považujem to stále za určitý začiatok toho, ako by sme sa všetci tí, ktorí sú tu v tejto, v tomto, v tejto Národnej rade a majú a majú pod patronátom alebo majú záujem o zdravotníctvo, aby sme bez rozdielu politických strán o tom rozprávali a hľadali cesty, ako posunúť slovenské zdravotníctvo dopredu, k tomu nech nám Boh pomáha. A ešte raz ďakujem všetkým zúčastneným za, za cestu, ktorú sme mohli spolu prejsť.
Ďakujem veľmi pekne.
11. 11. 2022 12:10:35 - 12:10:35 76. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1292 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
97.
Vážené dámy a páni, ďakujem každému, ktorý vystúpil, či už v rozprave, alebo s faktickou poznámkou. Ďakujem za otvorenie schôdze. Ďakujem aj pánovi ministrovi, že sa zúčastnil a predvied... alebo vysvetlil svoj postoj. Nezabudnime, prečo sme tu. Som ja na rozdiel (povedané so smiechom) od pána predsedu Šipoša celkom rád, že to neznelo v nejakom veľmi konfrontačnom duchu. No my sme tu preto, aby 1. decembra prišli lekári do roboty. Preto sme tu, a to je to najdôležitejšie, čo z tohto musí vyjsť. My sme tu na to, aby pokračovala zdravotná starostlivosť. Preto sme zvolali túto schôdzu, preto sme reflektovali, tak ako povedal predseda Fico, na požiadavky lekárskych, lekárskeho odborového združenia. Nemám pred sebou všetky tie, tie (povedané so smiechom), tie uznesenia, tie jednotlivé body, ale keď sa vrátim k tomu, čo tu zaznelo o tom plate, tam my sme napísali: "Zariadiť buď teraz, alebo pripraviť celú tú cestovnú mapu k tým, k tým násobkom, ktoré si žiadajú." Je to tam tak napísané v tom uznesení. To je to, o čom by sme sa mali rozprávať. Už to, myslím, že niekto povedal, neviem teraz, či poslanec Taraba, myslím, že on, že v Čechách je pripravený zákon, ak už nie je schválený, že sa valorizuje príspevok štátu každý rok. To sú tie cesty, kde musíme ísť.
A by som ešte raz vám ozrejmil a zrejme aj pánovi poslancovi Kuriakovi, ak sa nemýlim, tak sa volá (reakcia z pléna), áno, že keď vytvárate systém, aby bol presne platený, to zdravotníctvo, tak vy musíte do toho DRG systému dávať hodinovú mzdu všetkých zúčastnených ľudí. Musíte ju tam dať a to vám potom ten systém zaplatí späť. Keď nemáte definovanú tú mzdu a oni si tú mzdu vydobyjú niekde na, v nemocniciach kolektívnymi zmluvami, tak tie nemocnice sa, bohužiaľ, znova a znova budú zadlžovať.
Ja som vyzval všetkých, využime túto príležitosť, ktorá tu je. Nedívajme sa teraz na, že kto je z ktorej strany alebo kde patrí. Toto musí byť náš spoločný záujem, aby zdravotníctvo dobre fungovalo. Vyzývam všetkých, aby v utorok hlasovali za toto uznesenie a žiadam vás všetkých, aby, ktorí majú kompetenciu, aby ste rokovali s lekárskym odborovým združením a s pracovníkmi v zdravotníctve preto, aby sme oddialili možnosti prerušenia poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale aj pripravili v zásade pôdu pre dlhodobé zlepšenie v oblasti zdravotníctva.
Ďakujem všetkým veľmi pekne. Všetkým vám prajem ešte príjemný víkend.
11. 11. 2022 11:25:35 - 11:25:35 76. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1292 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
69.
Ďakujem pekne. Ďakujem za zhodnotenie všetkých bodov uznesenia, pán minister. Vrátim sa k niektorým z nich. Bohužiaľ, sú to tie najdôležitejšie a tam to celkom tak nešlo a to je ten bod číslo 2. Sám ste povedali, že ste navrhovali, aby to bolo 1,9 % HDP a že vám to neprešlo. My sme navrhovali 4 %, kde sa takto zvykne používať, ale dobre, môžme sa dohadovať o tom. Ale na tomto neni vôbec nikde zhoda. Takže a tento bod je extrémne dôležitý, lebo od neho sa, od neho sa odvíjajú splnenie všetkých tých ostatných bodov, dokonca aj otázka personalistiky, materiálno-technického zabezpečenia, plánu cesty pacienta, systematizácia a tak ďalej a tak ďalej.
Dokonca aj bod číslo 1, to je vlastne systém DRG, lebo keď budete robiť DRG kalkulácia, nenakalkulujete tam to, čo stojí práce tých jednotlivých zdravotníckych pracovníkov, tak sa nám celý systém bude znova iba zadlžovať, preto tí zdravotnícky pracovníci urobia presne to, čo robia teraz, to znamená, že cez kolektívne zmluvy si dohodnú pod nátlakom úplne iné mzdy ako, ako budú odsúhlasené štátom a tie sa to DRG kalkulácii nepremietne. Takže musíte sa sústrediť na to, to je teda podľa mňa jednoznačná vec, že napriek tomu, že teda vravíte, že nefinančné plnenie je splnené, tak je to, je to len veľmi malá kvapka ktorá, ktorú ste zatiaľ urobili. A tá, to už hádam potom v záverečnom slove.
Ďakujem.
11. 11. 2022 9:10:35 - 9:23:17 76. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1292 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
3.
Vážené dámy a páni, vážený pán minister, mám dve také poznámky na začiatok. Dneska je svätého Martina a blahoželám každému Martinovi na celom Slovensku a Marošovi, nech sa majú dobre a nech si dajú večer martinskú hus a dobré mladé víno.
A chcem, samozrejme, poďakovať všetkým vám, ktorí ste otvorili túto schôdzu, lebo ju považujem za veľmi dôležitú. Považujem ju za veľmi dôležitú nie preto, aby som na niekoho nadával a vynášal nejaké súdy, ktoré by mohli ísť cez hranu toho celého. Nie, túto schôdzu považujem za dôležitú preto, že sa nám strašne kráti čas medzi tým, kedy lekári môžu uplatniť svoje výpovede v našich zdravotníckych zariadeniach a tým, že budeme mať, že prestane byť poskytovaná zdravotná starostlivosť prakticky po celom Slovensku.
Vieme, že viac ako 2 000 lekárov, 2 100 lekárov, ak mám dobré informácie, podalo výpovede, čo z tých asi 6- až 7-tisíc lekárov sa nezdá až tak veľa, ale keď sa pozriete na odbornosti, ktoré sú tam, tak vidíte, že celý systém prakticky skolabuje. To je, páni a dámy, nemysliteľné. Tomu musíme v každom prípade zabrániť. Lekárske odborové združenie, ktoré zorganizovalo a pripravilo tieto výpovede, podľa ich tvrdenia vyše roka sa snaží rozprávať s ministerstvom zdravotníctva, s ministerstvom financií, dá sa povedať s celou vládou o riešení tej situácie, ktorá tu existuje v zdravotníctve. Ich hlasy však nie sú vypočuté a dostali sme sa do situácie, keď prakticky o 19 dní nás čaká posledná možnosť vyrokovať niektoré z tých podmienok, ktoré Lekárske odborové združenie dalo pred vládu, pred parlament a pred všetkých politikov na Slovensku. Tu treba naozaj žiadať od každej strany tohto, nechcem povedať sporu, ale tejto situácie, aby si otvorila svoje srdcia a mysle a aby našla spoločné riešenie.
Všetci si dobre pamätáme rok 2006 a vystúpenie premiéra Slovenskej vlády v tom čase, ktorým bol pán Mikuláš Dzurinda, v nemocnici v Ružinove, keď bol zahádzaný bielymi plášťami. Bolo niekoľko mesiacov pred voľbami a memorandum, ktoré vzniklo z tejto akcie, musela v závere nakoniec riešiť vláda Roberta Fica, ktorá nastúpila po ňom a ministrom Valentovičom, ak sa nemýlim.
Všetci si veľmi dobre pamätáme rok 2011, kedy sa táto situácia znova opakovala. A znova celú tú situáciu aj memorandum, ktoré vtedy vzniklo, musela vyriešiť vláda Roberta Fica, ktorá potom nastúpila. Máte možnosť sa nedostať do takejto situácie. Máte možnosť vypočuť, čo od vás chcú. Každá vec, každá skutočnosť v živote, nech je akokoľvek temná, prináša príležitosť.
A, pán minister, táto skutočnosť prináša príležitosť, aby sme žiadali pre zdravotníctvo viac peňazí. Je to nevyhnutné, aby sme mali vyrovnaný finančný ekonomický model v zdravotníctve. Bez toho budeme stále zaostávať a nikdy sa z tohto bludného kruhu, z tohto cirkulovitiózu nedostaneme. To proste musíme prerušiť, musíme urobiť všetko pre to, aby sme to urobili. A ten covid, plán obnovy a všetko, čo sa deje okolo nás, nám dáva ohromnú príležitosť, aby sme presvedčili všetkých tých ostatných, tie hluché uši niekedy na ministerstve financií a na Úrade vlády, aby nás vypočuli, že to je naozaj nevyhnutné, čo potrebujeme urobiť.
My sa nepotýkame len s tým, že nám chcú odísť lekári. Nám odchádzajú sestry, k nám sestry neprichádzajú. To je tiež ďalšia kapitola, o ktorej snáď ešte v rozprave budeme rozprávať. Nám vypovedajú služby lekári a všetci zdravotnícki pracovníci. My tu nemôžme sa tváriť, že my budeme poskytovať akútnu zdravotnú starostlivosť. Prestanú fungovať programy, ako je transplantačný program, program robotickej chirurgie, akýkoľvek program, ktorý je zložitejší, prestane fungovať z toho dôvodu, že v zásade je závislý na službách a príslužbách týchto ľudí. Zastavme to. Využime túto príležitosť, ktorá tu je, a presvedčme tieto hluché a slepé hlavy, aby sme napravili situáciu v zdravotníctve. Veľmi vás o to prosím a žiadam. Nehrajme poker, prosím pekne, s ľuďmi, občanmi tejto vlasti. Nedá sa to nechať na posledný deň, kedy sa preruší poskytovanie zdravotnej starostlivosti a lekári odídu. Nehazardujme s týmto stavom. Žiadam vás o to.
Skúsim prísť k odôvodneniu nášho návrhu.
Článkom 40 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje nielen právo na ochranu zdravia, ale pod ochranou ústavy aj zdravotná starostlivosť. Nárast tlaku na jej financovanie nadväzne vyvoláva veľký tlak aj na zabezpečenie personálnej zložky zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky a ústavou zaručená ochrana sa stáva problematická. Občania, od ktorých pochádza celá verejná moc, dlhodobe považujú zdravotníctvo a zdravotnícku starostlivosť a jej dostupnosť za prvoradú prioritu. Zabezpečenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti predstavuje kľúčovú výzvu súvisiacu s udržaním rastom kvality života. Organizácia zdravotnej starostlivosti a spôsob jej uplatňovania musia zabezpečiť pre každého nárok na kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súlade so súčasnými poznatkami a zákonmi. Poskytovatelia musia byť personálne, organizačne a materiálno-technicky vybavení tak, aby boli schopní plniť túto funkciu. Poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti je podmienené aj uceleným systémom rozvoja personálnej zložky zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Naviac k súťaži o zdravotnícke profesie dochádza v konkurenčnom prostredí minimálne okolitých štátov. Takto široko poňatú problematiku obsahujú aj požiadavky predložené Lekárskym odborovým združením. Zdravotníctvo je vo vážnej kríze a hrozí, že od decembra bude výrazne obmedzené poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Dôjde teda k ohrozeniu zdravia a života občanov Slovenskej republiky. Dlhodobé problémy nášho zdravotníctva, to si uvedomujeme všetci veľmi dobre, vyvrcholili a odhalili sa hlavne covidom-19. Celý systém sa zatriasol v svojich základoch. Napriek upokojovaniu situácie zo strany vlády Slovenskej republiky bolo však vedenie zdravotníctva v tej dobe chaotické, bez koncepčného riadenia a dobre organizovanej pomoci všetkým poskytovateľom zdravotníckej služby. Tento stav, ako dobre vieme všetci, vyvrcholil tým, že musel odísť premiér Slovenskej republiky z vlády Slovenskej republiky a minister zdravotníctva. Po následnom upokojení situácie a po všetkých tých rečiach, ktoré zdravotnícki pracovníci počuli, celý ten sektor zdravotníctva a, samozrejme, aj občania štátu očakávali celkom jasné a zreteľné kroky, ktoré budú starostlivo smerovať k stabilizácii celého systému. Hlavnými požiadavkami boli požiadavky personálne a finančné. Napriek občianskemu a politickému tlaku neboli jasne komunikované spôsoby, ako sa s danými problémami vysporiadať. Reprezentatívne orgány, organizácie zdravotníkov Slovenska vyjadrovali nespokojnosť s predkladanými riešeniami. Lekárske odborové združenie identifikovalo osem z jeho pohľadu najzávažnejších problémov, s ktorými navštívili aj všetky relevantné politické sily v našej zemi, aby sa tieto problémy bez zbytočného zdržania riešili. Sú medzi nimi požiadavky na dofinancovanie, požiadavky personálne, materiálno-technické, ale aj požiadavky, ktoré sa týkajú jednotlivých kategórií zdravotníckych pracovníkov. Napriek komplexne formulovaným očakávaniam bol prístup Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a aj vlády Slovenskej republiky k týmto požiadavkám ambivaletný, laxný a niekedy až arogantný. Vzhľadom na chýbajúcu diskusiu Lekárske odborové združenie zorganizovalo medzi svojimi členmi akciu, ktoré vyvrcholili podaním v tejto dobe 2 100 výpovedí lekárov. Len spomenuté nátlakové kroky podľa nás viedli k tomu, že vznikli niektoré čiastočné opatrenia zo strany vlády Slovenskej republiky. LOZ, teda Lekárske odborové združenie ich však vyhodnocuje ako nedostatočné a výpovede stále nestiahli. Lekárske odborové združenie ponúka, ponúka diskusiu vláde Slovenskej republiky na zlepšenie tejto situácie. My ako politická strana SMER - sociálna demokracia sme vypočuli volanie Lekárskeho odborového združenia a snažili sme sa otvoriť túto tému aj na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, čo sa nám vďaka vám všetkým podarilo. Pripravili sme uznesenie, ktoré keď sa pretaví do skutočnosti a bude prijaté, môže, môže napraviť situáciu v zdravotníctve a v prvom rade môže zamedziť tomu, aby 1. decembra neprišli lekári do práce. Tým pádom, ešte raz opakujem, a bolo ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Idem k uzneseniu.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z novembra 2022 k riešeniu krízovej situácie v zdravotníctve.
Národná rada Slovenskej republiky
A. schvaľuje
A.1 návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k riešeniu krízovej situácie v zdravotníctve;
B. berie na vedomie
B.1. prerokovanie krízovej situácie v zdravotníctve;
C. konštatuje
C.1. článkom 40 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje nielen právo na ochranu, ale pod ochranou ústavy je aj zdravotná starostlivosť,
C.2. občania, od ktorých pochádza verejná moc v Slovenskej republike, dlhodobo považujú zdravie, zdravotnú starostlivosť a dostupnosť jej poskytovania za prvoradú prioritu; zabezpečenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti predstavuje kľúčovú výzvu súvisiacu s udržaním a rastom kvality života,
C.3. podceňovanie zabezpečenia a rozvoja personálnej zložky zdravotníctva v priebehu, v súbehu s nízkou úrovňou spoločenského dialógu prispievajú ku kolapsovej situácii v zdravotníctve;
D. uznesenie vyzýva
D.1. vládu Slovenskej republiky a zdravotníckych pracovníkov na podpísanie memoranda na ukončenie krízy v zdravotníctve;
E. žiada
E.1.vládu Slovenskej republiky
a. pri vypracovaní memoranda v spolupráci s odbornými a stavovskými organizáciami podľa bodu D.1. tohto uznesenia adekvátne zohľadnili požiadavky zdravotníckych pracovníkov predložené prostredníctvom Lekárskeho odborového združenia:
1. dopracovať a zlepšiť implementáciu systému DRG, ktorý bude pokrývať ekonomicky oprávnené náklady vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pri zachovaní ich efektivity. Termín do 31. decembra 2023,
2. zabezpečiť zdroje v štátnom rozpočte na rok 2023 a dofinancovať sektor zdravotníctva v časti úhrady za poistenca štátu v rozsahu 4 % priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za poistenca štátu mesačne. Termín do 30. novembra 2022,
3. upraviť normatív počtu zdravotníckych pracovníkov (lekár, sestra a pôrodná asistentka, praktická sestra atď.) tak, aby spĺňal súčasné nároky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Termín 31. december 2023,
4. po dohode so stavovskými a odborovými organizáciami nájsť spôsob na zlepšenie fungovania jednotlivých zdravotníckych profesií; v spolupráci so stavovskými organizáciami nájsť spôsob na zmenu a posun kompetencií jednotlivých zdravotníckych kategórií a vytvoriť priestor na vznik nových zdravotníckych kategórií. Termín do 31. decembra 2023,
5. v spolupráci so stavovskými a odborovými organizáciami sestier a pôrodných asistentiek riešiť navýšenie platov sestier a pôrodných asistentiek tak, aby bola zabezpečená konkurencia konkurenčná schopnosť Slovenskej republiky. Do 30. novembra 2022,
6. navrhnúť zrušenie platnej legislatívy v oblasti povinného nepeňažného plnenia zdravotníckych pracovníkov. Myslím, že tento návrh zákona už pán exminister Krajčí podal, ale myslím si, že je to odložené hlasovanie. Toto, aby sa, toto sa navrhuje splniť do 30. novembra 2022,
7. vypracovať v priamej kooperácii Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a za účasti dekanov lekárskych fakúlt a zástupcov stavovských organizácií model teoretického a praktického, tak pregraduálneho ako aj postgraduálneho vzdelávania, ako aj stanoviť harmonogram na jeho realizáciu a zreformovať vzdelávanie mladých lekárov (predatestačné aj poatestačné). Termín do 31. decembra 2023,
8. pri optimalizácii siete nemocníc rešpektovať personálne a materiálno-technické normatívy nemocníc podľa plánovanej "mapy pohybu pacientov"; zabezpečiť, aby boli naplnené materiálno-technické a personálne zabezpečenia v súvislosti s reformou lôžkovej zdravotnej starostlivosti a adekvátne nové predpoklady zapracovať aj do normatívov ostatných typov zdravotnej starostlivosti tak, aby bola zabezpečená minimálne rovnaká kvalita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Termín 31. december 2023,
9. zabezpečiť po dohode s Lekárskym odborovým združením okamžité alebo aspoň postupne konkurencieschopnosť pri získavaní lekárov a sestier pre pacientov tak, aby neatestovanému lekárovi dosiahla základná zložka mzdy vo výške 1,7-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve, atestovanému lekárovi výšku 2,8-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve, so zohľadnením aktívne vykonávaných špecializácií a certifikovaných činností a so zohľadnením dĺžky praxe, a to zvýšením koeficientu za každý rok praxe o 0,05 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Termín 30. november 2022.
E.2. žiada predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
a. zabezpečiť prerokovanie problematiky krízy v zdravotníctve na úrovni poslaneckého grémia s predstaviteľmi reprezentatívnych a odborových organizácií zdravotníctva, neodkladne.
Vážené dámy a páni, vážený pán minister, ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dúfam a verím pevne, že moje slová padnú na úrodnú pôdu a nájdeme cestu, aby sme zastavili to, čo sa na nás hrnie 1. decembra tohto roku.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
5. 10. 2022 17:10:03 - 17:10:03 72. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 265 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
185.
Ďakujem veľmi pekne. Rozumiem tejto finte, ktorú tu pán doktor Krajčí použil, ale to by sme potom nemohli hlasovať ani o zákone ako o takom, ani o zákone, že si zvýšime platy alebo znížime platy v parlamente a tak ďalej. Je to evidentne... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
186.
Ale to nie je procedurálny návrh.

Baláž, Vladimír, poslanec NR SR
187.
Však to bol návrh, ktorý dal pán doktor Krajčí.
4. 10. 2022 14:25:50 - 14:25:50 72. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1200 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ďakujem za to vystúpenie, pán kolega, a som rád, že aj vy ste podporili špecialistov v ich raste, lebo naozaj s tým sa dá iba súhlasiť. Ja som to tiež vravel, že proste to je hybný motor celého toho systému. Bez nich sa nikde nedostaneme. Takže áno, o tom sa dá dlho rozprávať. Však možno, že raz ešte bude taká šanca, že prekopeme celý ten systém a pochopíme, že ako by to malo fungovať. Rozumiem aj tomu, čo si vravel, že sme v určitom zmysle v strese a nikto nikomu nezávidí jeho pozíciu a držíme si všetci palce, aby to všetko dobre dopadlo.
Ďakujem veľmi pekne.
4. 10. 2022 14:10:50 - 14:10:50 72. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1200 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Všetkým veľmi pekne ďakujem za komentáre k môjmu vystúpeniu.
Pre pani poslankyňu Kaveckú, ja som to čerpal zo zdrojov ministerstva zdravotníctva, ministerstva financií. Ja som si to nevymyslel. Takto to je, takto je to zaznamenané vo všetkých análoch, tak to tam môžeme pozrieť. To ale nevraví no nič o tom, že sestrám netreba dať viac peňazí. Však ja s tým absolútne, samozrejme, súhlasím. Myslím si, že aj v príhovore toho, čo povedal tu pán doktor Valocký je úplne jasné, že my sa musíme zamerať na to, aby sme sem dostali sestry a musíme si otvoriť iné okná v našich mysliach a dušiach, aby sme pochopili, že čo potrebujeme.
My jednoducho v krízovej situácii nemôžme riešiť to, že či je Európska únia spokojná, alebo nespokojná. To takto jednoducho nemôže ísť. Nikde to tak nefunguje. Tu teraz kolega Muňko povedal, že naše absolventky zdravotných škôl odchádzajú mimo našej vlasti a úplne kľudne tam pracujú. Však to všetci poznáme tieto témy. Prosím každého, kto tam v tom pracuje, aby si otvoril svoju myseľ, lebo bez toho sme absolútne stratení.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne za poznámky.
4. 10. 2022 13:55:50 - 13:55:50 72. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Vážené dámy a páni, vážený pán minister, je nás teda tu veľmi málo na to, aká je to vážna situácia. Neviem, na čo sa všetci spoliehame, snáď na to, že každý má nejakého známeho, ktorého potom bude otravovať, aby sa dostal troška dopredu v zdravotníctve. To nie je dobrý rozmysel. Takto to nemôže fungovať. Preto sme aj tu, pretože to takto funguje u nás. To naozaj nie je správne.
Všetci vidíme, že naše zdravotníctvo je v kríze, hrozí, že bude obmedzené poskytovanie zdravotnej starostlivosti, čo priznal aj sám pán minister. Aktivita lekárskeho odborového združenia nás dostala až na samý okraj priepasti. Prečo sa to vlastne stalo? Príčin je viac. Ale podľa mňa jednou z hlavných týchto príčin je postup uvedenia štátu voči zdravotníckym pracovníkom počas pandémie COVID-19. Ich prístup a nesplnenie sľubov, ktoré zdravotníci dostali, boli katalyzátorom, ktorý celú reakciou urýchlili.
Tiež musím v zásade povedať, že súhlasím s tézami Lekárskeho odborového združenia, ktorých vymenovala osem, včítane podmienky pre platové úpravy lekárov a sestier a ostatných zdravotníckych kategórií.
Zásadným problémom, ktorý sprevádza zdravotníctvo odvtedy, ako si ho uvedomujem v súvislostiach, je ekonomicko-finančná nevyváženosť. Jednoducho povedané, ponúkame občanom zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia prakticky bez výraznejšieho obmedzenia. Keď však príde čas na hradenie nákladov za túto zdravotnú starostlivosť, tak oprávnené ekonomické náklady bohorovne neuhradíme. Tým vzniká obrovská nerovnováha na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a tá je zase absolútne nesystematicky riešená podivnými oddlženiami systému alebo vybraním rôznych poplatkov od príjemcov zdravotnej starostlivosti, ktoré sú nejasne určené a každý si ich vyberá ako mu to napadne. Riešenie je podľa mňa dlhodobe jasné každej zúčastnenej strane.
Dovoľte mi, aby som ho veľmi zjednodušene načrtol. Pri uhrádzaní zdravotnej starostlivosti musia byť poskytovateľom uhradené všetky ekonomiky oprávnené náklady aj s čiastkou na reprodukciu a primeraný zisk. Po druhé, aby vyčerpáme všetkým finančné možnosti úhrady zdravotného systému, v prvom bode je nutné, aby sme sa zamerali na rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorú si teda môžme dovoliť z verejného zdravotného poistenia. A buď ju obmedzili a vytvorili možnosti pripoistenia, alebo prijali jasné pravidlá na spoluúčasť pacientov.
Som presvedčený, že podstatná časť problému nášho zdravotníctva je spôsobená touto nerovnováhou. Jej vyriešenie potrebuje mať dobrý plán, ktorý prejde širokou konzultáciou všetkých zúčastnených, ale vláda taký plán jednoducho nemá, respektíve ho nepredstavila, a vždy po voľbách skoro všetci čakáme na nejakého Lisana alebo Geiba, alebo mesiáša, ktorý nás nahradí, ktorý nás zachráni alebo spasí. Namiesto toho je však nutná dobrá príprava a tvrdá práca.
Tiež si tu dovolím podotknúť, že podľa mňa akákoľvek právna forma nemocnice, príspevková, rozpočtová alebo obchodná spoločnosť, ako sú akciové spoločnosti napríklad, nehrá rolu v tomto systéme a neprinesie lepší výsledok. Snáď len akciové spoločnosti môžu prejsť dôkladnejšou kontrolou vnútorných procesov. V minulosti štátne nemocnice, akciové spoločnosti boli vychvaľované ako výborne hospodária a dávalo sa na to vrub tomu, že sú akciové spoločnosti. Pravda je však taká, že mali len podstatne lepšie zmluvy so zdravotnými poisťovňami, ktoré ich na trhu zvýhodňovali.
Vrátim sa k téme dnešného rokovania, k téme miezd zdravotníckych pracovníkov. Nedá sa mi však prejsť len tak in medias res k dnešnému dňu. Všetci si pamätáme na situáciu v roku 2011. Všetci vieme, aké prostriedky boli voči protestujúcim lekárom vtedy použité, ale tiež všetci vieme, ako to nakoniec dopadlo. Nie je nutné snáď tomu venovať sa viac.
Po memorande boli zvýšené platy lekárom podľa ich požiadaviek. Historické navýšenie bolo, historicky najvyššie navýšenie bolo nasledované valorizáciou miezd, tzv. platovým automatom pre lekárov až do týchto čias. Platy sestier sa vtedy nezvýšili, žiaľ, pre známe rozhodnutie Ústavného súdu. Platy sestier následne sa podstatne zvyšovali v rokoch 2016 a 2019, vždy približne o 10 %. V roku ´16 154 verzus 215 euro, keď berieme sestru bez špecializácie so špecializáciou, a v ´19 119 verzus 173 eur. Napriek tomu sa nezvrátil nedostatok sestier v systéme, čo bolo zapríčinením nielen ich nedostatočným finančným ocenením, ale aj nezmyselným nastavením vzdelávania a kompetenciami.
Napriek snahe dostať viac absolventiek či absolventov stredných zdravotných škôl do systému, táto snaha naráža na odpor a nepochopenie vo vlastnej komunite, ale aj v európskych štruktúrach, čo je prakticky pre mňa nezrozumiteľné, pretože pri aplikácie smernice Európskej únii ešte, myslím, v roku 2001 či v roku 2002 sme boli bez nutnosti len zlou interpretáciou legislatívy určili to, že sestra bude len tá, ktorá vyštuduje univerzitu, pričom len s malou úpravou školských a odborných povinností sme mohli pokračovať v pôvodnom nastavení a univerzitné štúdium vyčleniť pre potrebný počet vysoko vzdelaných sestier s podstatne väčšími kompetenciami v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Lekári z Lekárskeho odborového združenia predstavili vláde osem podmienok, za ktorých sú ochotní ich členovia stiahnuť výpovede z nemocníc. Niektoré veľmi pravdepodobne idú nad rámec toho, čím sa má Lekárske odborové združenie zaoberať. Napriek tomu ich treba brať všetky veľmi, veľmi vážne, pretože upozorňujú na hlavné nedostatky v systéme zdravotníctva.
Bolo potrebné, aby sa kompetentní ľudia nielen z ministerstva zdravotníctva, ale z ministerstva financií s nimi stretli a vážne zaoberali nielen na poslednú chvíľu. Mne ako vonkajšiemu pozorovateľovi, ktorý, samozrejme, nie je súčasťou týchto stretnutí, ale zdá sa to takisto aj rôznym novinárom alebo iným odborníkom, sa to teda berie tak, že kompetentní nebrali hrozbu vážne, reagovali povýšenecky až arogantne. Všeobecne sa dá povedať, že Dunning-Krugerov efekt, kedy nízka intelektuálna výbava spojená s vysokým sebavedomím je v súčasnom vedením štátu extrémne rozšírená.
Je potrebné urobiť všetko preto, aby sme sa vyhli hroziacemu scenáru v zdravotníctve. Poslanci SMER-u – SD budú za zvýšenie platov zdravotníckych pracovníkov hlasovať. Máme niektoré vážne výhrady. Stále nie je jasné, ako sa peniaze dostanú ku konkrétnym zdravotníkom. Riešenie cez zadlžovanie poskytovateľov je jednoducho striktne neprípustné. Ako sa to urobí teda? Navýšenie poistencov štátu? Máme programové rozpočtovanie v kapitole ministerstva zdravotníctva. Presunieme prostriedky len medzi kapitolami? Nikto o tom nič nevie.
Obyčajne sa to vždy stane tak, že tie peniaze sa rozpustia v systéme zdravotných poisťovní a medzi poskytovateľov prídu len ich zbytky a poskytovatelia musia dodržiavať zákon a budú sa zadlžovať. Práve prebieha v súčasnosti konferencia o zdravotníctve tu v Bratislave. Keby sme videli, koľko sa platí na hlavu v Českej republike za poistencov štátu a na Slovensku, tak porozumieme tomu, kde sa nachádzame. My sme naposledy najviac platili myslím v roku 2019 40 euro, teraz je to okolo 30 euro, 31, ak sa nemýlim. V Čechách 80. Vzďaľujú sa nám, ako keby sme my išli na vetroni a oni raketoplánom. Nikdy ich nedobehneme takýmto systémom a budeme môcť len plakať nad rozliatym mliekom.
Po druhé, je nutné jasne definovať, ako sa zvýšenia miezd, ako do zvýšenia miezd budú inkorporovaní ambulantní zdravotnícki pracovníci. To im musí byť jasne povedané a musí to byť jasný odkaz a splniteľný odkaz. A last but not least, lekári so špecializáciou nie sú ohodnotení samostatným koeficientom. Tomu veľmi dobre nerozumiem.
Lekári so špecializáciou sú vis vitalis v zdravotníctve. Sú to oni, ktorí poskytujú liečebný proces. Bez nich sa nikde nepohneme. Ja rozumiem filozofii, že treba dať niečo tým začiatočníkom, aby nám neutekali inde, ale pre mňa ako 40-ročného lekára je situácia úplne inakšia z môjho pohľadu. Práve oni musia byť tí, ktorí po štvor- až päťročnom usilovnom štúdiu dosiahnu špecializáciu a budú môcť konečne poriadne zarábať a vrátiť dlhy, ktoré si urobili počas toho, ako sa k špecializácii dostali. Nechať špecialistov bez toho, aby sme im nenavýšili koeficienty je podľa mňa tragický omyl.
Na záver mi teda, dámy a páni, dovoľte, aby som predložil pozmeňovací návrh. Je jednoduchý a ctené plénum žiadam o jeho prijatie. Navrhuje sa zvýšenie zákonom určenej základnej zložky mzdy aj lekára a zubného lekára, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializovanom odbore, a to z 2,3-násobku na 2,45-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve v Slovenskej republike zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.
Vlastný pozmeňovací návrh znie. Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Baláža a Jozefa Valockého k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1200.
V čl. I bode 2 § 80a ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a slová „2,30-násobok" sa nahrádzajú slovami „2,45-násobok''."
Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za pozornosť.
23. 6. 2022 9:40:01 - 9:55:21 66. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 976 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem pekne. Zareagujem mierne širšie. Ja si myslím, že ideA a návrh tohto celého zákona je veľmi dobrý, naozaj ho kvitujem. Sú tam mnohé veci, ktoré, s ktorými každý človek, ktorý pôsobí v zdravotníctve musí súhlasiť. Takže naozaj myslím si, že v tomto je ohľade ten zákon dobrý.
Čo sa týka celého zákona, problém je skôr v tom, či naozaj ten zákon, ktorý je tam ambiciózny, vieme naplniť. To je ten najväčší problém, ktorý ja vidím. A to očakávanie tej verejnosti bude neuveriteľne veľké. Budem veľmi pozorne sledovať, ako sa to odzrkadlí v rozpočte ministerstva zdravotníctva v tých nákladoch, ktoré, o ktoré sa to zvýši, jak som to dobre počul a prečítal, tak je to skoro 150 miliónov.
Teraz sa ľudia nevedia dostať k inovatívnym liekom a poisťovne im nedávajú výnimky, pretože na to nie sú, nie sú na to kryté alebo nie sú na to pripravené peniaze, nie sú tie výnimky kryté peniazmi. A odrazu uvoľníme celý ten trh a máme takú predstavu, že každý dostane všetko bez akejkoľvek kontroly. Dosť.
Teraz k tomu čo je ešte tu, je táto debata. Ja si myslím, že v detaili sa skrýva ten diabol vždy. A tu naozaj je vždy problém, keď sa na poslednú chvíľu niečo schvaľuje. A my sami vieme ako napríklad dopadol, dopadol návrh zmeny alebo teda tá, ten, ten návrh, ktorým sa zmenila preskripcia u všeobecných lekárov a špecialistov. Rozbúrilo to celý ten, celý ten stav, ktorý tu existuje. Ešte raz, na toto treba mať nejaké dobré dáta. Ak tie dáta existujú také, že keď tie originálne firmy znížia tie doplatky, že nič sa na trhu nestane, že takéto niečo sme už niekde vo svete videli, tak ja by som bol za. Ale ešte raz, mali by sme vidieť nejaké dáta, čo to vlastne s tým trhom celým urobí. Ak klesne počet generík, tak to ozaj nie je dobrý nápad.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->