Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
28. 9. 2021 17:14:57 - 17:15:41 43. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím vás pekne, keďže to na začiatku nebolo vysvetlené, viete mi povedať, aký bude priebeh schôdze? Bolo vysvetlenie, viete my povedať, aký bude priebeh schôdze?
28. 9. 2021 17:14:57 - 17:15:41 43. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím vás pekne, keďže to na začiatku nebolo vysvetlené, viete mi povedať, aký bude priebeh schôdze? Bolo vysvetlenie, viete my povedať, aký bude priebeh schôdze?
28. 9. 2021 17:14:57 - 17:15:41 43. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím vás pekne, keďže to na začiatku nebolo vysvetlené, viete mi povedať, aký bude priebeh schôdze? Bolo vysvetlenie, viete my povedať, aký bude priebeh schôdze?
28. 9. 2021 17:14:57 - 17:15:41 43. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím vás pekne, keďže to na začiatku nebolo vysvetlené, viete mi povedať, aký bude priebeh schôdze? Bolo vysvetlenie, viete my povedať, aký bude priebeh schôdze?
21. 9. 2021 15:13:08 - 15:14:15 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Ja chcem kolegovi Rašimu poďakovať za jeho prejav, ktorý bol veľmi fundovaný, odborný, bez nejakých zbytočných politických ťahaníc a škriepok atď. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby si predkladatelia to možno ešte raz všetko vypočuli, lebo tie, tie poznámky sú strašne dôležité, strašne dôležité. Lebo raz príde ten odpočet toho, čo sa tu vytvorilo a raz sa pozrieme na to všetci, neni to akože nejaká, nejaká hrozba, ale raz všetci sa budeme chcieť vidieť, aký to malo celé zmysel. A naozaj veľmi silne cítiť, že to celé až taký veľký zmysel nemá, aspoň to v súčasnosti tak vyzerá, pretože je jednoznačné, že všetky tie úlohy, ktoré tento budúci inštitút bude mať, všetky sa už teraz robia alebo sa môžu robiť, ak ich treba rozšíriť na rôznych sekciách ministerstva zdravotníctva, ktoré boli v kope ako inštitút zdravotnej politiky alebo inštitút zdravotníckych analýz.
Takže ja ten príhovor ešte raz extrémne oceňujem a ďakujem.
21. 9. 2021 14:59:43 - 15:01:30 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani kolegyňa, ja som naozaj rád, že ste v tomto svojom pozmeňujúcom návrhu použili niektoré veci, o ktorých sme tu rozprávali v takom širšom kontexte v prvom čítaní. A to je to rozšírenie tej pozície pre všetky zdravotné poisťovne, ktoré tam majú byť. To je správna vec. To tak nemôže byť, že tam môže byť iba jedna poisťovňa. Potom je tam napríklad hodnotenie podľa výsledkov toho inštitútu. To je tiež veľmi dôležité. Tiež sme to hovorili. Žitie podľa svojej práce, to je tiež extrémne dôležité. Celkový ten návrh, ktorý ste predložili nevyzerá zle. Budeme zvažovať, aby sme ho mohli podporiť.
Chcel by som ale upriamiť ešte jednu vec, ktorá sa tu žiada, pretože vy ste ju spomenuli, a je to extrémne dôležité pre slovenské zdravotníctvo. A to je kvôli hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti z hľadiska toho objemu peňazí, ktorý máme. A tam si treba uvedomiť jednu vec, na ktorú naše zdravotníctvo aj dlhodobo zomiera alebo dlhodobe ňou trpí, a to je, že život zachraňujúce výkony, život zachraňujúce výkony sú platené pod svoje náklady a liečba, ktorá vlastne len iluzórne predlžuje život, resp. iluzórne pomáha a tie výsledky sú naozaj biedne, je platená niekoľkonásobne akoby podľa zákona o kvôli, čo znamená je rok pridaného života, ktorý by mal stáť okolo 40-tis. eur platíme. Ak nezmeníme tento neporiadok, si dúfam môžem povedať, tak budeme stále trpieť na to, že nebudeme mať dostatočných zdrojov na tú zdravotnú starostlivosť, ktorou naozaj vieme extréme pomôcť všetkým tým ľuďom, ktorí ju potrebujú. Ďakujem pekne.
21. 9. 2021 14:27:17 - 14:28:52 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci. Ako som už v prvom čítaní spomenul, ja nemám výhrady voči HTA prístupu a k všetkým technológiám a medicínskym zariadeniam a liekom všetkým potrebám, ktoré v zdravotníctve sú, jedine čo mi určitým spôsobom vadí na tomto zákone je sú možno dve, možno tri veci. Skúsim ich v rýchlosti povedať. prvá vec je, že nejde nato samostatná kapitola peňazí, ale peniaze sa berú znova zo zdravotných poisťovní, ktoré kde budú chýbať v systéme, pretože systém ich má nedostatok, to je jedna vec. Po druhé, veľa aj v pozmeňovacom návrhu, ktorý teraz predložil pán poslanec Krajčí je vlastne vyslovených určitých neistôt, ktoré existujú z toho, že neni celkom isté ako dobre tento systém celý bude fungovať. A z toho dôvodu som si myslel, že by bolo výhodnejšie keby celý systém fungoval pri ministerstve ako sekcia a potom sa pretransformoval na samostatnú jednotku. A po tretie, chcem ešte pripomenúť, že existuje slovenská spoločnosť pre HTA, je to vlastne člen Slovenskej lekárskej spoločnosti a ktorým bolo dobre spolupracovať blízko, pretože oni zastupujú tých odborníkov, korí sú z tej všeobecnej lekárskej praxe. Ďakujem pekne.
1. 7. 2021 10:44:54 - 10:46:08 32. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Ja v zásade ako personálne, ja Vladimír Baláž chápem snahu o zvýšenie percentu zaočkovaných ľudí na Slovensku za cieľom zabezpečenia nejakú komunitnú imunitu. Avšak to, že sa zlyhalo počas tých dlhých mesiacov, ktoré tu žijeme už s touto infekciou, tá kampaň ktorá, ani neviem v zásade či dobre prebieha, či vôbec neprebieha je absolútne bezzubá, nemá žiadny, žiadny, žiadny zmysel. Bude veľmi zaujímavé zistiť aj to, že koľko vlastne kampaň stále, čo nám to vôbec prinieslo. Tak teraz do zákona, ktorý v zásade mal dobrý úmysel odškodniť cestovné kancelárie, sa usadil prílepok, ktorý sa mi zdá ako keby partia ľudí vymyslela jeden večer. To, takto by asi nemalo celé existovať. Z toho tak či tak vznikne strašne veľké množstvo problémov, ktoré tu už mnohé boli spomenuté. V takomto stave, ako ten pozmeňovací, obidva pozmeňovacie návrhy boli prednesené, žiaľ, nebudeme môcť podporiť tento zákon. Ďakujem.
22. 6. 2021 9:42:23 - 9:42:34 32. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem a vítam možnosť diskusie o tomto návrhu a z hľadiska financovania celého toho podniku. Nebudem tu zdržiavať nejakými detailami. Ďakujem pekne.
22. 6. 2021 9:38:08 - 9:39:58 32. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ďakujem vám všetkým, pani kolegyňa a kolegovia, za poznámky. Skúsim len dve, dva komentáre.
Ja napriek tomu, že si myslím, že som človek, ktorý tomu rozumie aj z hľadiska toho etického a sociálneho a tak ďalej, si myslím, že v tomto prípade je ten ekonomický rozmer na prvom mieste, to nesmieme zabúdať, lebo my keď povieme, nech, nech ide ekonomika, tak si stále myslíme, že tým pádom všetkých ostatných odsúdime. Ale v tomto prípade tá ekonomika toho celého modelu nám prinesie to, že budeme môcť zachrániť viac ľudských životov, to znamená, že nevyplytváme zdroje, obmedzené zdroje, ktoré máme na niečo, čo je len fatamorgána, chiméra. Nechcem ďalej, ale rozumieme si, o čom som povedal.
Potom by som sa chcel ešte raz, ešte raz vrátiť k tomu financovaniu, z obmedzeného rozpočtu zdravotných poisťovní brať ešte peniaze na ďalšie úrady je podľa mňa naozaj hazardujúce. Keď si prečítate, nechcel som tam byť dlhý, ale keď si prečítate ešte, že na čo všetko sa tie peniaze môžu používať, tak oni sa môžu používať aj na to, že ten náš inštitút pôjde napríklad nejakých medzinárodných vedeckovýskumných podujatí a tak ďalej, kde bude rôzne peniaze musieť platiť a tak ďalej, myslím si, že ten inštitút musí zarábať na seba. Preboha, však na to to je, tam sa musia nájsť nejaké, nejaký model na to, aby bolo úplne jasné, už sa to tu spomínalo, koľko, aký je ten prínos do toho systému. To je extrémne dôležité. Ak ten, ak to bude len tak, že tam žiadny systém, nebude žiadny prínos ani nič to nebude dávať, tak sme len vytvorili znova nejaký inštitút pre to, aby sme sa niekto zahojil a mohol niekde pracovať, alebo ja neviem, ako by som to aj povedal. To je to, čo som vravel, mysleli sme to dobre, ale dopadlo to ako vždy - zle.
Ďakujem pekne všetkým ešte raz.
22. 6. 2021 9:25:56 - 9:30:12 32. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, niekedy ten posledný má výhodu, že môže povedať niečo zaujímavé a zaujať, niekedy takú výhodu nemá, ako mám teraz ja, lebo v zásade všetko bolo povedané, čo mám pripravené, tak ja nebudem vás veľmi dlho zdržiavať, lebo som si toho pripravil viac.
Ale chcem všetkých ešte raz upozorniť, že my naozaj potrebujeme niečo, čo bude hodnotiť technológie v tom zmysle, v akom sú myslené tie technológie tu, ten názov je dosť nešťastný, je preložený z angličtiny, samozrejme, a tie technologies, to nie sú len technológie, to znamená, ja neviem, robotický systém, angiograf alebo niečo také, ale je to aj zaraďovanie nových liekov, dietetických pomôcok a zdravotníckych pomôcok. To všetko je extrémne dôležité.
Má byť na to nový úrad? Samostatný inštitút? To je dobrá otázka. Keďže sme na Slovensku a máme tie skúsenosti, že my všeličo myslíme dobre, ale obyčajne to vždy dopadne tak, ako obvykle, to znamená, že zle, stále sa mám obavu, že to bude ďalší úrad, ktorý nebude plniť svoju úlohu. My v súčasnosti žijeme dobu, kedy život zachraňujúce operácie verzus technológie v podobe liekov s veľmi nízkym kvôli bojujú okolo... oproti sebe s tým, že operácie, ktoré vedia zachrániť život a predĺžiť tomu človeku život o niekoľko veľa rokov, nie sú doplácané v našom systéme a niektoré lieky s veľmi nízkym kvôli sú preplácané. To znamená, že, samozrejme, my ten ekonomický prínos každej technológie v tom zmysle širokom, ako som ho povedal, potrebujeme vidieť a potrebujeme hodnotiť. Ja si myslím, že aj preto navrhovatelia tam dali tie otázky sociálno-pacientske, organizačné, právne, etické a tak ďalej, lebo s týmto sa budeme musieť vysporiadať. To je tak na začiatok.
Navrhujem, aby sme využívali ten HTA Core Model, ktorý je vytvorený pri Európskej únii, tam je taký network, Health Technology Assesment, ktorý to zoraďuje do tých už spomínaných 9 modulov a myslím si, že pre prvých 4 moduly budú aj finančné prostriedky z Európskej únie, a bolo by dobré, aby sme nemíňali finančné prostriedky naše, z našich zdrojov, keď budú budú minuté z Európskej únii.
Čo sa týka financovania, nie celkom sa mi páči, aby bolo financované, financovaný tento inštitút z prostriedkov verejného zdravotníctva. Myslím si, že by mal byť financovaný z poplatkov, ktoré sú úradované v rozhodovaniach o žiadosti týkajúcich sa zaradenia liekov a zdravotníckych pomôcok do systému.
Mám ešte jednu pripomienku ohľadom vymenovania šéfa, riaditeľa tohto inštitútu. Je tam podmienka, ktorá ma troška zarazila, bol by som zvedavý, jak sa to dá vysvetliť, platiť to majú všetky zdravotné poisťovne, ale môže sa tam uchádzať len človek, ktorý je zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, teda z poisťovne, ktorá má 100 % majetkovú účasť štátu. A tí ostatní sa nemôžu tam prihlásiť? To sa mi zdá nejaké nie veľmi kóšer.
Takže ešte raz na záver, myslím si, že smer je dobrý, ako vždy (povedané so smiechom), ale, ale to naplnenie (povedané so smiechom), to naplnenie bude otázne.
Ja vám držím palce, lebo ako lekár, ktorý pravidelne sa stretáva s tým, že sú nedofinancované, ešte raz opakujem, nedofinancované život zachraňujúce operácie, lieky v tomto systéme, biosimuláry sa nevedia dostať do, do systému poriadne a tak ďalej, je potrebné tu urobiť poriadok. Či je ten poriadok nutný urobiť na báze samostatného inštitútu alebo inštitu... alebo organizácie priamo podriadenej ministerstvu zdravotníctva, bude ešte otázkou debaty.
Ďakujem veľmi pekne.
5. 5. 2021 17:22:37 - 17:23:09 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
137.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Chcel by som deklarovať, že pri hlasovaní o jedenástej som sa pri tlači 504, návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka, Evy Horváthovej, Tomáša Lehotského a tak ďalej, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pomýlil, osobne sám, a hlasoval som proti, chcel som byť za a, bohužiaľ, som ešte doviedol do omylu aj dvoch mojich kolegov, tak sa ospravedlňujem. (Smiech v sále.)
17. 3. 2021 11:46:24 - 11:47:06 25. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
141.
Ďakujem pekne. Veľa z toho, čo ste povedali, s tým sa dá súhlasiť.
Samozrejme, tá realita je taká, že tento váš návrh nebude schválený, a preto ja by som chcel v tejto mojej faktickej poznámke apelovať na poslancov z koalície, aby si uvedomili, že sa jedná o zneužívanie tohto, tohto opatrenia v našom prostredí a že by bolo dobré pripraviť nejaký zákon, ktorý sa bude volať trebárs lex COVID, lex epidémia, nech sa už volá akokoľvek, ale ktorý bude slúžiť na to, na čo má, a nie na obmedzovanie ľudských práv a slobôd.
Ďakujem pekne.
24. 11. 2020 14:46:15 - 14:48:14 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 275 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ďakujem za slovo. Nadviažem na pani kolegyňu Bittó Cigánikovú s tým, že by som tiež chcel poďakovať ministrovi za naozaj ústretové kroky v prijímaní určitých pozmeňujúcich návrhov k tomuto zákonu. To naozaj je hlboká vďaka.
Troška s vtipom by som chcel poznamenať, že znížiť stav diabetikov na Slovensku len tak, že si povieme, že takto to bude, tak to asi tak nejde. To je také stalinistické. To tak sa nedá urobiť. (Povedané so smiechom.) A so zdravotníctvom to asi má veľmi málo spoločné. Dobre.
Regulátor, organizátor, to je správna pripomienka. Ja som za to, aby regulátor, aby ministerstvo zdravotníctva bol oveľa silnejší regulátor, ako bol. To jednoznačne je treba hodnotiť priaznivo, pozitívne. Samozrejme, nemal by byť organizátor. S tým tiež súhlasím.
Programové rozpočtovanie. Programové rozpočtovanie je moderný prvok. Ten sme zaviedli my v poslednom roku. Žiaľ, tento rok sa to ukázalo, ako nie dobrá celkom záležitosť, pretože programové rozpočtovanie vyžaduje extrémne vyspelý celý systém, extrémne vyspelých ľudí, ktorí ho robia a tak ďalej a tak ďalej. Ale programové rozpočtovanie v zásade existuje.
Ak som dobre rozumel, pani predsedkyni, predsedníčke Cigánikovej vadí viac ten fond, ktorý tam je zriadený. My sme sa o tom rozprávali na výbore, ale podľa môjho chápania celej tej veci ten fond je určitým spôsobom flexibilný. A ja napríklad – na rozdiel od pani predsedníčky – chápem, prečo vznikol. Vznikol práve preto, že ministerstvo chce regulovať, kde tie prostriedky, ktoré má, pôjdu. Pretože, a keď to nechá len na samotné poisťovne, tak tie poisťovne, bohužiaľ, tá prax je taká, zneužili tie peniaze a dávali si ich tam, kde to vyhovovalo im a nie celému systému.
Ďakujem veľmi pekne.
24. 11. 2020 14:30:54 - 14:31:54 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 275 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vytrhnúť úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosť z celého balíku zdravotníckych zákonov sa nedá jednoducho. To posilnenie úradu pre dohľad musí, samozrejme, ísť ruka v ruke s celou, celým pohľadom na koncepciu tých zákonov, ktoré sú v zdravotníctve. Neni možné dávať extrémne silné kompetencie úradu pre dohľad hlavne v dohľade na zdravotnou starostlivosťou a nemať štandardy v zdravotnej starostlivosti vypracované, nemať základný balík, nemať jasné, jasné personálne a materiálno-technické limity, ktoré, aké majú mať jednotliví zdravotnícki poskytovatelia. Takže vo veľa veciach sa dá súhlasiť, ale úrad pre dohľad by mal byť až tou poslednou, ktorú budeme alebo ktorú budete meniť v budúcnosti.
Ďakujem pekne.
5. 11. 2020 10:10:01 - 10:25:21 16. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 275 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
47.
Dobrý deň, vážené dámy a páni, vážený pán podpredseda, pán minister, dovoľte len v krátkosti. V zásade uvedený návrh zákona vítam. Moje vystúpenie bude krátke. Chcem len upozorniť na niektoré možno nedostatky v tomto zákone, ktoré sa budeme snažiť riešiť potom v druhom čítaní, teraz je to skôr len pre takú informáciu.
Mne ako lekárovi troška vadí podľa mňa nevyvážený stav medzi dohľadom nad zdravotnou starostlivosťou a právami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a troška mi vadia vysoké pokuty, ktoré sa zvýšili niekoľkonásobne, ale snáď ešte o tom budeme niekedy hovoriť.
Ďalej by som chcel upozorniť, že, že, že finančné zúčtovanie, to je, myslím, že § 11, sa má dávať do 31. 12., čo je nereálne, možnože by to bolo dobré do druhého, druhého čítania upraviť.
A v zásade, v zásade možnože mi ešte tam vadí a treba sa nad tým zamyslieť, že má sa stanoviť, ministerstvo zdravotníctva zriadi pre účely stanovenia úhradových mechanizmov a regulácie cien riadiaci výbor a zástupcovia zdravotnej starostlivosti sú tam len traja, podobne ako traja z ministerstva a tak ďalej, čo považujem za zdravotnú starostlivosť málo vzhľadom na to, koľko je poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nehnevajte sa, že som vám pokazil deň.
Ďakujem veľmi pekne.
13. 10. 2020 14:46:28 - 14:47:39 15. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 306 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
77.
Ďakujem. No, vrátim sa k vecnej téme nejakej. Myslím si, že ten prejav bol veľmi dobrý a bol veľmi zásadný, a dúfam, že ho všetci veľmi dobre počúvali, lebo to vravím od začiatku, čo povedal predseda Fico, že ten zákon sa nedá jednoducho opraviť. To proste sa nedá za noc urobiť. Ten zákon je zlý, opakujem vám, zlý. A, samozrejme, na tejto strane to všetci teda rozumejú, ale rozumiem, že v tom je politika, ale proste vojdite do toho zákona, porozmýšľajte. Predsa my sme tu od toho, aby sme prijímali právne zákony, právne čisté. Teda nielen také, že hala-bala, lebo si tak cítime. Takže ešte raz, nedá sa napraviť ten zákon len tak jednoducho, že si večer sadneme a niečo z neho vypustíme.
Mne je troška ľúto ministra zdravotníctva. Ja ako zdravotník to cítim, pretože on je v tomto dosť nešťastne namočený a bol by som radšej, keby takýto zákon predkladal niekto iný, napríklad ministerka spravodlivosti, do ktorej by sa dalo po právnej stránke viac obuť, pretože my doktori medicíny, samozrejme, nevieme argumentovať tak ako Ďakujem veľmi pekne.
13. 10. 2020 13:51:25 - 13:52:33 15. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 305 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ďakujem. No ak som tomu dobre celkom rozumel, tak v zásade ste, no dobre, na mojej strane, dobre. Venovali ste sa troška aj zákonu, takže využijem to, že budem na vás reagovať, hoci to nebolo celkom o skrátenom legislatívnom postupe.
Áno, je to presne tak, ten zákon je proste, jednoducho zlý, zlý, zlý. To je ten problém celý, čert ber ešte celé skrátené konanie. Dobre, bude sa robiť skrátené konanie, keby to bolo tak, ako to spomenula pani ministerka vo svojom príhovore, že sa upravia tie, tie náležitosti, ktoré má Úrad verejného zdravotníctva, čert to ber. Ale ten zákon je proste zlý, manipulatívny, ohrozuje základné ľudské práva a slobody, veď si to uvedomte, jednoducho si to uvedomte! Pozrite sa na to ešte lepšie, nedá sa napraviť behom nejakej jednej noci, nedá sa. Zákon je kompletne zlý a všetko to, čo teraz treba urobiť, to súčasná legislatíva umožňuje, aby sa urobilo. To neni tak, že nám niečo hrozí, ak tento zákon neprijmeme, tak sa tu všetci zbláznime, to proste nie je pravda, netreba si klamať.
13. 10. 2020 13:42:14 - 13:43:25 15. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 305 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Vážená pani ministerka, iste sa dá akceptovať tá pripomienka, ktorú ste povedali, že treba napraviť ten právny stav, ktorý nie je teraz dobrý. Nehnevajte sa, musím povedať, že ste mali na to pol roka, aby ste to urobili, takže tam to istotne niekde zaspalo. A keď už pol roka ste to neurobili, tak teraz keby ste pripravili skrátené legislatívne konania na nápravu toho problému tak, že by ste urobili len to, čo ste spomínali, že by ste dali tie kompetencie Úradu verejného zdravotníctva, ešte povedzme dobre. Ale vy ste ich podstatne rozšírili, zmenili, dali ste tam neurčité vyhlásenia. To proste nie je možné takto urobiť, to nie je možné, to nie je celkom pravda, čo ste povedali. Pretože tu nejdeme iba napraviť tú jednu vec, tu ideme meniť kompetencie v tom zákone a ten zákon je proste súčasťou toho skráteného legislatívneho konania. To je jednoducho tak. Tú prax poznáme, aká je, to proste takto nejde. Ten zákon, ktorý bude nasledovať po tomto skrátenom konaní, je jednoducho zlý, neprípustný. Porušuje základné práva a slobody, proste je to tak, to sa nedá napraviť za jednu noc, proste s tým sa nedá súhlasiť, prepánajána, však ste právnička, to musíte cítiť.
13. 10. 2020 13:27:33 - 13:29:13 15. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 305 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Vladimír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem pekne. Vážený pán kolega, vy ste veľmi zjemnili svoju rétoriku ohľadom skrátených konaní a ešte tým pádom, že toto skrátené konanie sa bude dotýkať vlastne ochrany práv a slobôd, ktoré týmto zákonom budú extrémne porušené. Je veľká škoda, že napriek upozorneniu na právne problémy, ktoré zazneli z opozície, hlavne zo strany SMER – sociálna demokracia, neboli tieto korigované až dovtedy, kým generálny prokurátor na tieto výzvy neupozornil, a ešte všetky tie výzvy boli, bohužiaľ, ešte aj uštipačne komentované.
Mám tomu rozumieť asi tak, že všetko to, čo bolo doteraz vydané od hlavného hygienika, bolo protiprávne? A teraz si myslíme, že dáme tomu nejaký generálny dišpenz alebo jak tomu mám vôbec rozumieť? Generálnu omluvu alebo presne, ja neviem, ako to treba rozumieť. Jednoducho tu treba povedať, že celé leto vláda úplne prehýrila. Je to teda extrémna škoda.
A ešte raz zopakujem. Skrátené konanie v tomto prípade, ak zákon bude ohrozovať práva a slobody občanov, je nonsens. Preto, pán Dostál, by som čakal, že budete viac orodovať za to, aby to proste nepokračovalo týmto spôsobom, pretože ten zákon budúci, o ktorom budeme potom rozprávať, treba kompletne celý prerobiť, pretože je úplne zlý. To sa nedá za jednu noc tu niekde v pléne pri káve urobiť.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->