Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
2. 5. 2023 16:23:11 - 16:24:02 90. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1709 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuca, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
71.
Ďakujem za slovo.
Vážená pani Zemanová, vy ste povedali, že v odôvodnení je napísané, že pre svoj osobný prospech. Pani Zemanová, sme politici, sme v Národnej rade, myslí sa to politický osobný prospech. Politický osobný prospech. Potom ste nám radili, pani poslankyňa, aby sme slová zobrali späť. To radíte vy nám? Ja keď by som teraz začal rozprávať, čo všetko vy ste o nás porozprávali, o našom predsedovi, o mojich kolegoch z poslaneckého klubu, tak keby ste vy mali tie všetky slová zobrať späť, tak už na druhé nepoviete ani dobré ráno do budúcnosti. Nemá to nič spoločné s priamym prenosom z výboru pre obranu a bezpečnosť, ten priamy prenos nevadí ani mne, ani kolegovi Saloňovi, pani Zemanová. Verte, že tak to nie je.
Ďakujem za pozornosť.
2. 5. 2023 16:13:12 - 16:14:49 90. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1709 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuca, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
63.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážený a ctený pán poslanec Krúpa, to som teraz povedal myslím absolútne vážne bez sarkazmu. Jeden z dôvodov, prečo sme podali návrh na vaše odvolanie, ste predviedli hneď v úvode. SMER, sovietska socialistická demagógia. Marián Saloň pokladník. Marián Saloň nie je žiadny pokladník SMER-u. Ochranný výbor SIS. Mnoho takých, prepáčte, kecov ste používali pri riadení nášho branno-bezpečnostného výboru. Áno, máte pravdu, prežili sme zložitú dobu, boli tam zložité témy, ale nikdy sme my nezneužívali výbor politicky, nikdy sme vás nezosmiešňovali a snažili sme sa byť absolútne vecní. Predposledný výbor bol taký, aký bol. podobné výroby ako tu ste uvádzali vo vašej diskusii, tak nám trošku, ani nie, sme sa rozhodli, že ten návrh na vaše odvolanie podáme. Čakal som, že budete rozprávať čokoľvek iné ako to, čo ste predviedli v rozprave. Verte mi, pán Krúpa, verte mi, pán Krúpa, nemá to nič spoločné s pani Kurilovskou, nemá to nič spoločné s Vietnamcom, na týchto výboroch sme boli tiež a pýtali sme sa tiež. Nemá to nič spoločné. To je ten váš štýl výkonu predsedu funkcie, predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť, pretože ste sa správali ako majiteľ tohto výboru. Vy ste nie majiteľ výboru, ste predseda, vy ste spíker, ste moderátor tohto výboru. Takže preto, pán poslanec Krúpa.
Ďakujem pekne.
7. 2. 2023 15:25:09 - 15:27:09 83. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuca, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pán podpredsedajúci, pán podpredseda.
Vážený pán predkladateľ, na úvod musím povedať, že kvitujem to, čo ste na záver urobili, urobili v svojom vystúpení, že sťahujete tento návrh zákona na dopracovane. Bolo pre mňa trochu prekvapenie, keď ste začali to vaše úvodné slovo s tým, že sú mám tie isté noviny pred sebou čo vy, tie odborové noviny policajtov a ste povedali, že oni s týmto návrhom zákona problém nemajú. No oni, oni nemali problém jedine s tými dvoma bodami, kedy ste znižovali vekovú hranicu prijatia do Policajného zboru z 21 na 18 a so zrušením štátnej služby kadetov. So všetkým ostatným zásadný problém mali.
Keď ste pozorne čítali tieto noviny tak ako som čítal ja, tak viete, že raz sa už snažila vláda Slovenskej republiky tento zákon v 21. roku pustiť von. Preš...
===== oni nemali problém, jedine s tými dvoma bodami, kedy ste znižovali vekovú hranicu prijatia do policajného zboru z 21 na 18 a so zrušením štátnej služby kadetov. So všetkým ostatným zásadný problém mali. Keď ste pozorne čítali tieto noviny, tak ako som čítal ja, tak viete, že raz sa už snažila vláda Slovenskej republiky tento zákon v ´21. roku pustiť von, prešlo medzirezortným pripomienkovým konaním a v prvom kole mal 63 zásadných pripomienok a v druhom kole na jedenástich (nezrozumiteľne a veľmi rýchlo vyslovené, pozn. prepis.) stranách mal 48 zásadných pripomienok. Tak zmýšľaný úvod (pozn. prepis.: nezrozumiteľne a veľmi rýchlo vyslovené) v dôvodovej správe, že zavádzate tzv. motivačné prvky štátnej služby policajtov vo vzťahu k výkonu štátnej služby, ako aj k jeho riadeniu. Ja mám taký pocit, že celý tento zákon, ako ho predkladáte, je absolútne de-mo-ti-vu-jú-ci. Áno, a hneď poviem prečo.
Je veľmi zaujímavé, že beriete teda ten paušálny príplatok za nerovnomernosť. My sme to tu síce vysvetlili, týka sa, týka sa vyšetrovateľov, vyšetrovateľov v skrátenom, operatívcov, policajtov v prvej línii. Myslím, že z tých sto eur nijaký policajt nezbohatne. Meníte to tu na ten premenlivý príplatok, kde je dôrazne jasné, aká bude normohodina, koľko on uvádza hodín, no ale to asi sa dorieši nejakými vyhláškami. Áno, aj toto odborári považujú za spravodlivé, ale toto je podľa mňa de-mo-ti-vu-jú-ce, pretože keď riadiaci funkcionár súčasne navrhne (pozn. prepis.: veľmi rýchlo a nezrozumiteľne vyslovené) 5 % z 90 % môže mať viac príplatok, vy ho dávate na 200. Tak koho to má motivovať? Koho to má motivovať? Rozprávate o tom, že to nebude mať nijaký negatívny vplyv na štátny rozpočet. No bude to mať negatívny vplyv na štátny rozpočet. Aj samotní financi nám odpísali, že tých, tá tretina z tých 2 330 riadiacich pracovníkov z polície odíde, tretina odíde a z toho to chcete financovať. No lenže tí chlapi a tie ženy pôjdu na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
7. 2. 2023 15:25:09 - 15:27:09 83. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuca, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pán podpredsedajúci, pán podpredseda.
Vážený pán predkladateľ, na úvod musím povedať, že kvitujem to, čo ste na záver urobili, urobili v svojom vystúpení, že sťahujete tento návrh zákona na dopracovane. Bolo pre mňa trochu prekvapenie, keď ste začali to vaše úvodné slovo s tým, že sú mám tie isté noviny pred sebou čo vy, tie odborové noviny policajtov a ste povedali, že oni s týmto návrhom zákona problém nemajú. No oni, oni nemali problém jedine s tými dvoma bodami, kedy ste znižovali vekovú hranicu prijatia do Policajného zboru z 21 na 18 a so zrušením štátnej služby kadetov. So všetkým ostatným zásadný problém mali.
Keď ste pozorne čítali tieto noviny tak ako som čítal ja, tak viete, že raz sa už snažila vláda Slovenskej republiky tento zákon v 21. roku pustiť von. Preš...
===== oni nemali problém, jedine s tými dvoma bodami, kedy ste znižovali vekovú hranicu prijatia do policajného zboru z 21 na 18 a so zrušením štátnej služby kadetov. So všetkým ostatným zásadný problém mali. Keď ste pozorne čítali tieto noviny, tak ako som čítal ja, tak viete, že raz sa už snažila vláda Slovenskej republiky tento zákon v ´21. roku pustiť von, prešlo medzirezortným pripomienkovým konaním a v prvom kole mal 63 zásadných pripomienok a v druhom kole na jedenástich (nezrozumiteľne a veľmi rýchlo vyslovené, pozn. prepis.) stranách mal 48 zásadných pripomienok. Tak zmýšľaný úvod (pozn. prepis.: nezrozumiteľne a veľmi rýchlo vyslovené) v dôvodovej správe, že zavádzate tzv. motivačné prvky štátnej služby policajtov vo vzťahu k výkonu štátnej služby, ako aj k jeho riadeniu. Ja mám taký pocit, že celý tento zákon, ako ho predkladáte, je absolútne de-mo-ti-vu-jú-ci. Áno, a hneď poviem prečo.
Je veľmi zaujímavé, že beriete teda ten paušálny príplatok za nerovnomernosť. My sme to tu síce vysvetlili, týka sa, týka sa vyšetrovateľov, vyšetrovateľov v skrátenom, operatívcov, policajtov v prvej línii. Myslím, že z tých sto eur nijaký policajt nezbohatne. Meníte to tu na ten premenlivý príplatok, kde je dôrazne jasné, aká bude normohodina, koľko on uvádza hodín, no ale to asi sa dorieši nejakými vyhláškami. Áno, aj toto odborári považujú za spravodlivé, ale toto je podľa mňa de-mo-ti-vu-jú-ce, pretože keď riadiaci funkcionár súčasne navrhne (pozn. prepis.: veľmi rýchlo a nezrozumiteľne vyslovené) 5 % z 90 % môže mať viac príplatok, vy ho dávate na 200. Tak koho to má motivovať? Koho to má motivovať? Rozprávate o tom, že to nebude mať nijaký negatívny vplyv na štátny rozpočet. No bude to mať negatívny vplyv na štátny rozpočet. Aj samotní financi nám odpísali, že tých, tá tretina z tých 2 330 riadiacich pracovníkov z polície odíde, tretina odíde a z toho to chcete financovať. No lenže tí chlapi a tie ženy pôjdu na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
7. 2. 2023 15:25:09 - 15:27:09 83. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuca, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pán podpredsedajúci, pán podpredseda.
Vážený pán predkladateľ, na úvod musím povedať, že kvitujem to, čo ste na záver urobili, urobili v svojom vystúpení, že sťahujete tento návrh zákona na dopracovane. Bolo pre mňa trochu prekvapenie, keď ste začali to vaše úvodné slovo s tým, že sú mám tie isté noviny pred sebou čo vy, tie odborové noviny policajtov a ste povedali, že oni s týmto návrhom zákona problém nemajú. No oni, oni nemali problém jedine s tými dvoma bodami, kedy ste znižovali vekovú hranicu prijatia do Policajného zboru z 21 na 18 a so zrušením štátnej služby kadetov. So všetkým ostatným zásadný problém mali.
Keď ste pozorne čítali tieto noviny tak ako som čítal ja, tak viete, že raz sa už snažila vláda Slovenskej republiky tento zákon v 21. roku pustiť von. Preš...
===== oni nemali problém, jedine s tými dvoma bodami, kedy ste znižovali vekovú hranicu prijatia do policajného zboru z 21 na 18 a so zrušením štátnej služby kadetov. So všetkým ostatným zásadný problém mali. Keď ste pozorne čítali tieto noviny, tak ako som čítal ja, tak viete, že raz sa už snažila vláda Slovenskej republiky tento zákon v ´21. roku pustiť von, prešlo medzirezortným pripomienkovým konaním a v prvom kole mal 63 zásadných pripomienok a v druhom kole na jedenástich (nezrozumiteľne a veľmi rýchlo vyslovené, pozn. prepis.) stranách mal 48 zásadných pripomienok. Tak zmýšľaný úvod (pozn. prepis.: nezrozumiteľne a veľmi rýchlo vyslovené) v dôvodovej správe, že zavádzate tzv. motivačné prvky štátnej služby policajtov vo vzťahu k výkonu štátnej služby, ako aj k jeho riadeniu. Ja mám taký pocit, že celý tento zákon, ako ho predkladáte, je absolútne de-mo-ti-vu-jú-ci. Áno, a hneď poviem prečo.
Je veľmi zaujímavé, že beriete teda ten paušálny príplatok za nerovnomernosť. My sme to tu síce vysvetlili, týka sa, týka sa vyšetrovateľov, vyšetrovateľov v skrátenom, operatívcov, policajtov v prvej línii. Myslím, že z tých sto eur nijaký policajt nezbohatne. Meníte to tu na ten premenlivý príplatok, kde je dôrazne jasné, aká bude normohodina, koľko on uvádza hodín, no ale to asi sa dorieši nejakými vyhláškami. Áno, aj toto odborári považujú za spravodlivé, ale toto je podľa mňa de-mo-ti-vu-jú-ce, pretože keď riadiaci funkcionár súčasne navrhne (pozn. prepis.: veľmi rýchlo a nezrozumiteľne vyslovené) 5 % z 90 % môže mať viac príplatok, vy ho dávate na 200. Tak koho to má motivovať? Koho to má motivovať? Rozprávate o tom, že to nebude mať nijaký negatívny vplyv na štátny rozpočet. No bude to mať negatívny vplyv na štátny rozpočet. Aj samotní financi nám odpísali, že tých, tá tretina z tých 2 330 riadiacich pracovníkov z polície odíde, tretina odíde a z toho to chcete financovať. No lenže tí chlapi a tie ženy pôjdu na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
7. 2. 2023 15:25:09 - 15:27:09 83. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuca, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pán podpredsedajúci, pán podpredseda.
Vážený pán predkladateľ, na úvod musím povedať, že kvitujem to, čo ste na záver urobili, urobili v svojom vystúpení, že sťahujete tento návrh zákona na dopracovane. Bolo pre mňa trochu prekvapenie, keď ste začali to vaše úvodné slovo s tým, že sú mám tie isté noviny pred sebou čo vy, tie odborové noviny policajtov a ste povedali, že oni s týmto návrhom zákona problém nemajú. No oni, oni nemali problém jedine s tými dvoma bodami, kedy ste znižovali vekovú hranicu prijatia do Policajného zboru z 21 na 18 a so zrušením štátnej služby kadetov. So všetkým ostatným zásadný problém mali.
Keď ste pozorne čítali tieto noviny tak ako som čítal ja, tak viete, že raz sa už snažila vláda Slovenskej republiky tento zákon v 21. roku pustiť von. Preš...
===== oni nemali problém, jedine s tými dvoma bodami, kedy ste znižovali vekovú hranicu prijatia do policajného zboru z 21 na 18 a so zrušením štátnej služby kadetov. So všetkým ostatným zásadný problém mali. Keď ste pozorne čítali tieto noviny, tak ako som čítal ja, tak viete, že raz sa už snažila vláda Slovenskej republiky tento zákon v ´21. roku pustiť von, prešlo medzirezortným pripomienkovým konaním a v prvom kole mal 63 zásadných pripomienok a v druhom kole na jedenástich (nezrozumiteľne a veľmi rýchlo vyslovené, pozn. prepis.) stranách mal 48 zásadných pripomienok. Tak zmýšľaný úvod (pozn. prepis.: nezrozumiteľne a veľmi rýchlo vyslovené) v dôvodovej správe, že zavádzate tzv. motivačné prvky štátnej služby policajtov vo vzťahu k výkonu štátnej služby, ako aj k jeho riadeniu. Ja mám taký pocit, že celý tento zákon, ako ho predkladáte, je absolútne de-mo-ti-vu-jú-ci. Áno, a hneď poviem prečo.
Je veľmi zaujímavé, že beriete teda ten paušálny príplatok za nerovnomernosť. My sme to tu síce vysvetlili, týka sa, týka sa vyšetrovateľov, vyšetrovateľov v skrátenom, operatívcov, policajtov v prvej línii. Myslím, že z tých sto eur nijaký policajt nezbohatne. Meníte to tu na ten premenlivý príplatok, kde je dôrazne jasné, aká bude normohodina, koľko on uvádza hodín, no ale to asi sa dorieši nejakými vyhláškami. Áno, aj toto odborári považujú za spravodlivé, ale toto je podľa mňa de-mo-ti-vu-jú-ce, pretože keď riadiaci funkcionár súčasne navrhne (pozn. prepis.: veľmi rýchlo a nezrozumiteľne vyslovené) 5 % z 90 % môže mať viac príplatok, vy ho dávate na 200. Tak koho to má motivovať? Koho to má motivovať? Rozprávate o tom, že to nebude mať nijaký negatívny vplyv na štátny rozpočet. No bude to mať negatívny vplyv na štátny rozpočet. Aj samotní financi nám odpísali, že tých, tá tretina z tých 2 330 riadiacich pracovníkov z polície odíde, tretina odíde a z toho to chcete financovať. No lenže tí chlapi a tie ženy pôjdu na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
9. 12. 2022 10:25:09 - 10:25:09 79. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1334 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuca, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený a ctený pán predseda Robert Fico, chcem vám poďakovať za vaše vystúpenie v rozprave. Od začiatku do konca, až do konca vášho diskusného príspevku bolo zrejmé, že vystupuje bývalý, trojnásobný premiér Slovenskej republiky. Váš diskusný príspevok bol faktografický, bol vecný, bol konkrétny a nastavil zrkadlo tejto nešťastnej, chaotickej vláde diletantov, ktorá nevie, čo so Slovenskom robiť ďalej. Áno, mali ste úplnú pravdu, keď ste povedali, že sa demokratickí poslanci navzájom chválili, hladkali, no v zlomku sekundy sa žrali a trhali ako besné psy. Všetci sme sa dozvedeli z úst pán premiéra Hegera, že je proeurópsky, že je proreformný a hlavne proukrajinský, len kedy sa už konečne dočkáme toho, keď niekto povie, že on s jeho bábkovou vládou sú aj proslovenskí, že ich zaujíma aj Slovák, nielen Ukrajinec. To asi nikdy. Tí veľkí, ohromní demokrati majú strach z predčasných volieb, majú strach z návratu SMER-u a hlavne majú strach z vás, pán predseda. No prečo asi? Už neplatí téza, že v parlamente budú sedieť ľudia, ktorí prejdú demokratickými voľbami, že získajú mandát od ľudí? Už neplatí téza, že vláda vznikne z demokraticky zvolených poslancov, ktorí dostanú mandát od ľudí? No asi nie, keby to mal vyhrať SMER, tak asi nie. Demokratické voľby budú vtedy, kedy vyhrá táto, táto lúza, ktorá tu nevie čo ďalej so Slovenskom. Áno, máte právo vy rozprávať jediný o vzniku Slovenskej republiky, o oslavách Slovenskej republiky, pretože ste boli pri zrode Slovenskej republiky, boli ste pri zrode slovenskej ústavy. Ale títo nešťastní ľudia si nevážia nikoho a nič. Ešte raz, pán predseda, ďakujem za vaše vystúpenie.
15. 11. 2022 13:31:07 - 13:33:47 77. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1293 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuca, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážený pán kolega Marián Saloň, chcem ti poďakovať za tvoje vystúpenie v rozprave. Veľmi konkrétne si popísal, rozobral problém, ktorý na Slovensku máme a to je ilegálna migrácia. Som veľmi rád, že si citoval českého ministra vnútra, českého policajného prezidenta, rakúskeho ministra vnútra. Zaujímavé je toto. O chvíľu bude výročie vstupu Slovenska do schengenského priestoru, vstúpili sme tam 21. 12. 2007 a sme súčasťou krajín s Rakúšakmi a s Čechmi, ktorí sme v schengenskom priestore. Česi a Rakušáci uzavreli hranice, strážia si svoje hranice a argument nášho pána ministra vnútra je ten, že vnútornú hranicu strážiť medzi Maďarskom a Slovenskom nebudeme, lebo to je narušenie schengenského kódexu, to sa nedá a nemá to nijaká efekt. Tak pre Rakúšakov a Čechov to efekt má, pre slovenského ministra, ktorý už dávno v svojej pozícii nemal byť, to efekt nemá. Padali tu rôzne názory, bola tu debata o hermeticky uzavretí hraníc. No asi ťažko sa dajú hermeticky uzavrieť hranice, ale dá sa napríklad urobiť to, čo urobili Maďari, medzi Maďarskom a Srbskom postavili štvormetrový plot a poctivo si hranice strážia. Vôbec nesúhlasím s tým čo tu bolo povedané, že maďarsko-srbské hranice sú deravé ako ementál. Čiže tu sú tri rozdielne pohľady na jednu vec. A boli tu spomínané stanové mestečká. Ja by som skôr upriamil pozornosť na Úrad policajného zaistenia, ale to v prípade keby sme poctivo strážili hranice slovensko-maďarské, každý takýto ilegálny migrant by mal skončil práve v týchto dvoch zariadeniach, ktoré je jedno v Medveďove a jedno je v Sečovciach. A keby toto fungovalo, tak by sme nemuseli stavať stanové mestečká. To je ten problém a zásadný rozdiel medzi našim ministrom vnútra a ministrami vnútra okolitých krajín. Ďakujem pekne ešte raz za tvoje vystúpenie.
6. 10. 2022 16:16:05 - 16:16:05 74. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1234 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuca, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, ctené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť informáciu gestorského výboru o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k zneužívaniu inštitútov trestného práva na rozklad demokratického právneho štátu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1297 z 3. októbra 2022 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k zneužívaniu inštitútov trestného práva na rozklad demokratického právneho štátu týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky zároveň určil, aby Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky mal o predloženom návrhu rokovať 5. októbra 2022, ale nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť neprijal platné uznesenie z dôvodu, že predložený návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Návrh správy o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k zneužívaniu inštitútov trestného práva rozklad demokratického a právneho štátu prerokoval výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť na svojej 60... pardon, na svojej 82. schôdzi 5. októbra 2022. Správa výboru nebola schválená, keďže návrh správy nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru.
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť poveril poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Šucu, aby plnil úlohu spravodajcu a aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k zneužívaniu inštitútov trestného práva na rozklad demokratického a právneho štátu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky, a tiež poslancov Mariána Saloňa a Ondreja Ďuricu, aby plnili úlohu spravodajcov.
Pán predseda, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
17. 6. 2022 13:25:02 - 13:40:22 67. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1068 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuca, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Kazda, veľmi poctivo som si vypočul diskusný príspevok pána Gyimesiho a potom som počúval vás. Nechcem, aby moje krátke vystúpenie pôsobilo tak, že robím advokáta a právnika pánovi Gyimesimu, on to za potreby nemá, ja to robiť nebudem. Nemám taký pocit, že pán poslanec Gyimesi rozprával z cesty. Dlhodobo sa tejto téme venuje, áno, je to váš koaličný poslanec. Je to váš kolega, pán Kazda, žiadny opozičný poslanec, len trocha sa mu nepáči, že udrel klinec po hlavičke a je z vašich radov. Áno. Čo je na tom nepochopiteľné, keď Slovnaft komunikoval, že potrebuje trojročnú výnimku, vybavili ste osemmesačnú výnimku. Kto to má v svojom rezorte riešiť? Minister hospodárstva. Čo je na tom nepochopiteľné, že budú zvyšované ceny ropných produktov, že budú zvyšované ceny benzínu, benzínu, nafty, pôjde energia hore, teplo hore, čo je na tom nepochopiteľné? Čo je na tom nepochopiteľné, že ľudia to nebudú mať z čoho zaplatiť, pán Kazda? Čo je na tom nepochopiteľné, že sa ľuďom veľmi strpčí život v jeseni a hlavne v zime? Uvedomme si, čo všetko sa bude diať ďalej.
Nazvali ste pána Gyimesiho lobistom. Nemám pocit, že by bol lobista, mám pocit, že konečne sa bil za ľudí a bil sa aj za firmu, ktorá rozpráva, že s tým, že ste vy nevyjednali a mali ste vyjednať, jej nastanú ohromné problémy. To sú proste fakty, to je proste tak. Pán Gyimesi nie je opozičný poslanec, pán Gyimesi je váš koaličný partner.
A ešte jedna vec ma zaujala, keď ste rozprávali o poslaneckej cti a tá výzva, no možno keby sme žili v stredoveku, tak by sme urobili sekundantov my vo SMER-e, keby ste ho vyzvali na meče, ale rozprávať o poslaneckej cti po tom, čo vládni ministri vystrájajú, čo si odkazujete cez médiá, to je veľmi pritiahnuté za vlasy a vo vzťahu práve k tomu, čo povedal pán Gyimesi v rozprave.
Ďakujem pekne.
3. 5. 2022 18:41:26 - 18:42:53 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuca, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
191.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Boris, ty mávaš vysoko odborné diskusné príspevky, si špičkový renomovaný právnik. No to, čo si tu dnes povedal ohľadom tých vyšetrovateľov NAKA a toho súdu, to proste ma úplne zarazilo. Ak toto je pravda, tak tu vôbec nemôžeme rozprávať o právnom štáte. Ak toto tu je pravda, tak celé toto stíhanie Roberta Fica, žiadosť o vydanie na väzobné stíhanie je, je, je, a to vieme všetci, že absolútne politické a účelové. Iba za to, aby zavreli ústa Robertovi Ficovi a dali ho do kolúznej väzby.
Správne si vysvetlil dôvody kolúznej väzby a po tých desiatich dňoch myslím si, že už nie je žiadny dôvod na žiadnu kolúznu väzbu. Veď koho vyšetrovatelia chceli, toho už všetci mohli vypočuť. Vážne sa asi dostávame do 50. rokov minulého storočia a do horších 50. rokov, pretože to, čo sa deje, sa, sa proste nemôže stať.
Tak ako to už ix-krát bolo povedané, koalícia má oči podliate krvou, nenávisť voči SMER-u, voči Robertovi Ficovi je ohromná, tak musia asi urobiť to, čo urobiť chcú. Ale tu končí spravodlivosť. Končí demokracia a nastáva obdobie temna pre slovenský, pre Slovenskú republiku a pre slovenskú demokraciu.
Ďakujem pekne za tvoje vystúpenie.
3. 5. 2022 17:34:26 - 17:36:24 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuca, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
143.
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda.
Vážený pán poslanec Faič, chcem poďakovať za vaše vystúpenie a z vášho vystúpenia bolo cítiť, že ste dlhoročným odborníkom pre verejnú správu. Mám taký pocit, že toto vaše vystúpenie v diskusii si mali vypočuť intelektuálni titáni, ktorí majú ohromné množstvo sebavedomia, ale aj to patrí k výkonu poslaneckého mandátu, a myslím si, že trošku životných a pracovných skúseností. Áno, Národná rada je vrcholom človeka, ktorý politiku chce robiť. Mali by to byť ľudia, ktorí niečo prežili, ktorí niečo vedia a hlavne vedia, prečo sú tu. A čo vlastne ja po nich chcem, keď niektorí ani nevedia, že bola zrušená trestnoprávna a, trestnoprávna a priestupková imunita. Potom si spomenul vo svojom vystúpení z mája 2021 správu o činnosti SIS. No nikto nás hádam nemôže napadnúť za to, že tú správu písal Kaliňák, Fico, nebodaj nominant našej strany. Nie, bol to váš nominant a to bola pre nás obrovská studená sprcha, keď sme sa dopočuli a dozvedeli z oficiálneho orgánu, oficiálnej tajnej služby Slovenskej republiky, čo sa deje s manipuláciami, manipuláciami a výpoveďami svedkov. Čo sa vlastne deje. A bolo to veľmi strašné a to, čo je teraz tu, dnešný, včerajší deň, je len výsledok tej ohromnej nenávisti a toho tlaku na stranu SMER, toho, čo predchádzalo tomu dnešnému chaosu a vykonštruovanému trestnému stíhaniu na Roberta Fica a vydanie Roberta Fica do väzby. Toto je politický proces. Toto nemá nič spoločné so spravodlivosťou, to je začiatok konca demokracie na Slovensku.
Ďakujem pekne.
3. 5. 2022 16:30:11 - 16:32:11 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuca, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán poslanec Richter, je vidieť, že ste dlhoročný exminister práce, sociálnych vecí, pretože vo vašom príspevku ste sa dotkli socio-ekonomickej situácie našich ľudí. Vidieť, že vás trápi neschopnosť vlády riešiť problémy ľudí, nevedia pomôcť ľuďom. Nevedia, ako ďalej. Vo svojom diskusnom príspevku ste sa krátko dotkli histórie, minulosti, rozprávali ste o inkvizícii, inkvizičných súdoch, päťdesiatych rokoch.
Ja by som sa vrátil ešte ďalej k jednej téme a som tu spomínal, bolo tu už povedané, že história je učiteľkou, učiteľkou života a spomínal som také, menoval, že Maximilián Robespierre, ktorý bol šéf Jakobínov, Jakobínov a šéf francúzskej, Francúzskej revolúcie, a mal prezývku nepodplatiteľný. Tak ako tu už raz bolo spomínané, ciele v politike sú vždy rovnaké, nástroj na dosiahnutie cieľa a procesy sú, sú rôzne a čím staršia doba, čím dávnejšie, tým tragickejšie. Za hlavný presvedčovací nástroj svojej politiky presadzoval nástroj gilotínu, ktorý mali na námestí v Paríži. Na tej istej gilotíne, kde sťali hlavu Ľudovítovi XVI., francúzskemu kráľovi, Márii Antoinette, Dantonovi, politickému protivníkovi pána, pána Robespierra, po určitom čase sťali hlavu Robespierrovi a jeho, jeho bratovi. To znamená, že aj tak končia tí minulí revolucionári. Možno. Neznamená to, že keď na Slovensku gilotína nie je, tak by naši politickí (povedané so smiechom) protivníci neboli schopní nám stínať hlavy. Spomenuli ste tu leporelo pani Remišovej, bolo mi z toho veľmi smutno, keď si škrtala fotky funkcionárov, robila krížiky na tváre funkcionárov a na koniec pán generál Lučanský aj skončil s jedným veľkým krížom. Čiže toto tu hrozí, pokiaľ nastane totalita a veľmi dobre vieme, že toto je politický proces a snaha... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
3. 5. 2022 14:34:00 - 14:35:46 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuca, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci.
Vážený pán poslanec Muňko, pozorne a so záujmom som si vypočul váš diskusný príspevok v rozprave. Precízne, odborne ste sa povenovali vo vašom diskusnom príspevku k rozprave spolupracujúcim svedkom, tzv. kajúcnikom, a dotkli ste sa aj socio-ekonomickej situácie na Slovensku, k tomu tiež poviem pár viet. Áno, jeden svedčí v 86 prípadoch, druhý v 80 prípadoch, ja len nerozumiem, ako svedectvo takýchto univerzálnych kajúcnikov môžu byť kardinálne svedectvá na to, aby sa na základe takýchto výpovedí brali ľudí do väzby, resp. aby sme ich stíhali. Je to proste tak. Univerzálny svedok je proste univerzálny svedok a robí to, čo robiť má alebo to, čo mu niekto poradí.
Na základe takýchto svedectiev, na základe takýchto kajúcnikov môže vládna koalícia zbaliť do väzby koho chce, kedy chce a kohokoľvek. Súhlasím s vami aj s tým, keď ste rozprávali, v akom ekonomickom a sociálnom stave je Slovenská republika. Máte absolútnu pravdu. Nevedia riadiť štát, nevedia s nami bojovať v politickom zápase, teda v riadnych parlamentných voľbách, tak preto zneužívanie trestného práva v politickom procese.
Sedemdesiat percent ľudí nedôveruje tejto vláde. Myslím si, že to je veľký výkričník pre nich, a preto sa snažia umlčať ústa lídrovi najsilnejšej politickej strany Robertovi, Robertovi Ficovi. A všetci dobre vieme, že tá kolúzna väzba pre Roberta Fica je absolútny nezmysel.
Ďakujem pekne za pozornosť.
3. 5. 2022 11:51:04 - 11:53:04 65. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuca, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
138.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.
Pán poslanec Baška, chcem ti poďakovať za tvoje vystúpenie, ktoré absolútne odzrkadľovalo realitu dnešných dní na Slovensku, čo sa vlastne na Slovensku deje. Budem sa venovať tej časti, kedy si sa tak filozoficky zamyslel nad tým, či je Slovensko právny štát, či je Slovensko demokratický štát, či sa dá veriť v spravodlivosť, alebo či sa dá veriť orgánom činným v trestnom konaní. No myslím si, že v tvojom vystúpení si si sám na svoju vlastnú otázku odpovedal. Ak teda je jeden svedok pán Makó, ktorý svedčí v 86 prípadoch, druhý pán Slobodník, ktorý svedčí v 80 prípadoch, ťažko-ťažko rozmýšľať o tom, že Slovensko je demokratický a právny štát a ťažko veriť orgánom činným v trestnom konaní. Títo dvaja menovaní páni musia mať veľmi dobrú pamäť alebo, teraz sa pýtam, možno im niekto tú pamäť naštartuje? Niekto im tú pamäť ozrejmí? Je tu množstvo otázok, na ktorú vlastne, alebo legitímnu, legitímne právo.
A tak ako tu už bolo povedané, Ústavný súd v šestnástich prípadoch rozhodol, že boli porušené ľudské práva obvinených. To je takisto dosť na to, aby sme začali uvažovať o tom, že sa niečo zlé deje v našom štáte dánskom.
Čo sa týka kolúznej väzby, resp. väzobného stíhania, ktorého by radi videli Roberta Fica naši koaliční kolegovia, aby to tak bolo. Ja si myslím, že podmienky pre udelenie kolúznej väzby podľa mňa už dávno pominuli. Za dva týždne mohli vyšetrovatelia vypočuť, koho chceli a kde chceli. Úteková väzba? Robert Fico je tu, chodí na úkony, nikde nebehá, je tu, sedí v Národnej rade. Preventívna? Nezmysel. Máme ešte štvrtý typ väzby, ktorá je spojená s teroristickým trestným činom. Absolútny blud.
Nejedná sa tu o nič, len o politický proces a účelom zavrieť ústa lídrovi politickej strany SMER Robertovi Ficovi a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
3. 5. 2022 10:27:47 - 10:29:39 65. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuca, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci.
Vážený pán predseda, chcem poďakovať za vaše vystúpenie v rozprave, tak ako vždy to bolo vynikajúce, vecné, konkrétne vystúpenie s logickými úvahami a ja sa dotknem pár momentov z vášho vystúpenia. Hneď v úvode ste povedali, resp. ste vysvetľovali našu imunitu, či máme či nemáme imunitu, ako to s tým vlastne, množstvo poslancov ani nevie, že imunitu nemáme žiadnu a dávno sme si ju zrušili.
Položil si si niekoľko filozofických otázok a spýtali ste sa, či Slovenská republika je ešte právnym štátom. No ja si myslím, že tým, čo sa dnes na Slovensku deje, začína byť asi koniec právneho štátu v Slovenskej republike. Urobili ste taký krásny historický, krátky historický exkurz a dotkli ste sa deľby moci. Každý študent práva úvodných semestrov vie, že boli ľudia, ktorí rozmýšľali o tom, ako efektívne riadiť štát a moci musia byť na sebe nezávislé. Zákonodarná, výkonodarná moc podľa Johna Lockea, potom k tomu prišla súdna moc, ktorú tam, rozmýšľal o tom a pridal Montesquieu. Áno, tak to, tak by to malo byť v praxi v demokratickom štáte, že tieto moci sa nemôžu prelínať. Jedna nemôže ovplyvňovať druhú, len, žiaľbohu, prichádzame na Slovensku na to, že toto, toto už neplatí.
Potom ste povedali jedno, že my nevydáme poslanca na spravodlivosť, ale na politické stíhanie. Áno, plne sa s vami stotožňujem. Toto je politický monster proces, toto je politické stíhanie, pretože tak ako ja, iste aj vy a kopec ľudí tu v Národnej rade keď rozmýšľa o tom, čo sa deje, tak musí pochopiť, že už dávno pominuli podmienky na kolúznu väzbu. Je to čisto politické stíhanie. Záleží tu iba, záleží, ide tu iba o to, aby umlčali lídra, lídra najsilnejšej opozičnej politickej strany a takýmto spôsobom išli aj po iných ľuďoch.
Ešte raz ďakujem pekne za vaše vystúpenie.
3. 5. 2022 9:17:55 - 9:19:26 65. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuca, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán poslanec Vážny, vo svojom vystúpení v rozprave si absolútne presne popísal situáciu, ktorá predchádzala tomuto škandalóznemu obvineniu predsedu najsilnejšej opozičnej strany Roberta Fica. Rozprával si o tom, ako sa manipulovalo so svedkami, ako účelovo svedčili kajúcnici, čo sa dialo na polícii, a jasné, že finále tohto procesu, vykonštruovaného, je stíhanie Roberta Fica, o ktorom každý v podstate koaličný poslanec hovorí, že to nie je nejaká politická pomsta, to stíhanie nie je politické, ale ja som presvedčený, že toto je politický proces, aj toto dnešné odsúhlasenie nočného rokovania je iba o tom, aby nám zavreli ústa, aby to čo najmenej ľudí sledovalo, lebo je vysoký predpoklad, že v noci rokovanie Národnej rady nebude nikto sledovať. Áno, je to tak. Za posledný rok a pol štyrikrát vzniesli obvinenia na Roberta Fica. Nejde tu o nič iné, len o umlčanie predsedu najsilnejšej politickej strany za účelom dostať ho do kolúznej väzby. Za čo? Pre svoju prácu, pre svoju robotu, za to, že poukazuje na prešľapy tejto vlády a hovorí o nich otvorene na tlačovkách.
Takže taká je reálna situácia, o to vám ide, páni a dámy z vládnej koalície. Ale tak ako už bolo povedané, za nami je obrovské množstvo ľudí, ktoré rozumie tomu, čo sa tu deje, a verte mi, že raz prídu voľby, slobodné voľby a tam sa ukáže, kto mal pravdu.
Ďakujem pekne.
29. 4. 2022 13:08:40 - 13:10:35 65. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuca, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
180.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Richard, chcem ti veľmi pekne poďakovať za tvoje vystúpenie v rozprave, bolo fantastické. Len smutné je to, že sme ho pozorne počúvali my, nie títo, čo boli pred chvíľou a vyrevovali po nás.
Chcem len pripomenúť, že toto je vážny moment, rozhodujeme o vydaní lídra najsilnejšej politickej strany na vydanie na väzobné stíhanie a paradox je ten, že idú o tom rozhodovať poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí ani netušia a nemajú šajn, že neexistuje žiadna trestnoprávna a priestupková imunita. Je to smutné, ale je to tak.
Vyfabrikovaná zločinecká skupina len preto, aby zavreli ústa dvom našim lídrom strany SMER, najsilnejším ľuďom – pánovi predsedovi Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňakovi, ktorý už vo väzbe je. Je to smutné, ale je to faktom. Renomovaní právnici už pochopili, že treba v tejto veci niečo povedať. Hovoria a je ich stále viac a viac.
Ty si Richard spomínal pána dekana právnickej fakulty pána Burdu. Ja vo svojej diskusii sa dotknem aj o výroky pána Burdu a spomeniem aj meno pána generála Ivora, ktorý presne popísal genézu, ako sa do Trestného zákona dostal § 296 Trestného zákona ohľadom zosnovania zločineckej skupiny.
Prosím ťa, Richard, vystúp ešte raz v ústnej rozprave, a tým intelektuálnym titánom, tým áčkam z jednej politickej strany vysvetli, čo je priestupková, trestnoprávna, ktorá tu nie je, imunita a čo je vydanie poslanca Národnej rady na väzobné stíhanie, aby v tom mali jasno rýchlo. Buď taký láskavý, ešte raz im to osvetli.
Ďakujem pekne.
29. 4. 2022 12:05:05 - 12:06:44 65. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuca, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
139.
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci.
Lacko, ja by som ti chcel poďakovať za tvoje vystúpenie, tvoje vystúpenia sú pragmatické, konkrétne a vecné. Na celej tejto diskusii je zaujímavá jedna vec. Koaliční poslanci hovoria, že my vieme, ako budú hlasovať. Čakal by som, že v rozprave vystúpi viac koaličných poslancov, aby nás pod ťarchou svojich argumentov presvedčili, že máme hlasovať za vydanie Roberta Fica do kolúznej väzby, predsedu najsilnejšie opozičnej strany, poslanca Národnej rady.
No, žiaľbohu, vystúpili len dvaja poslanci v rozprave – pani poslankyňa Zemanová a pán poslanec Šeliga. Musím povedať, že pozorne som jeho vystúpenie sledoval, lebo bolo veľmi kultivované, až som mal skoro tendenciu uveriť. Čiže platí to, čo som už povedal vopred niekoľkokrát, že je rozhodnuté, ako dopadne Robert Fico, presne tak ako dopadol Robert Kaliňák, na základe vykonštruovaného uznesenia alebo nadkvalifikovaného skutku, v princípe prečinu, z ktorého vyrobili zločineckú skupinu.
Myslím si, že toto je spravodlivosť vládnej koalície v ich prevedení, tak ako si ty správne konštatoval, že spravodlivosť na Slovensku neexistuje. Majú vlastnú spravodlivosť, majú vlastných sudcov, majú vlastných vyšetrovateľov, a tak to aj so Slovenskom dopadne.
Ďakujem pekne.
29. 4. 2022 10:08:50 - 10:10:45 65. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuca, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
65.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pani poslankyňa Janka Vaľová, chcem ti poďakovať za tvoje vystúpenie v rozprave. Správne si povedala, že o výsledku hlasovania o vydaní Roberta Fica na väzobné stíhanie je vopred rozhodnuté a musí ísť do vyšetrovacej väzby. Roberta Kaliňáka už vo vyšetrovacej väzbe na základe šialeného konštruktu o zločineckej skupine majú. Potrebujú tam dostať aj predsedu strany Roberta Fica, aby im zavreli ústa obidvom.
Renomovaní právnici hovoria, že tento skutok je nadkvalifikovaný a že spĺňa skutkovú podstatu prečinu. Prečo asi tento skutok je nadkvalifikovaný? No preto, aby patril pod jurisdikciu špeciálnej prokuratúry, aby si tam s ním mohli robiť, čo chcú.
Ty pamätáš, Janka, svojho času tu sedel pán poslanec za SaS Rajtár, mal šikovného asistenta Rybaniča, ktorý sa nabúral do účtov bankových pána Fica, pána Kaliňáka, pána Počiatka a robili z neho národného hrdinu. Robili z neho hrdinu, ktorý dokázal vyňúrať informácie o peniazoch, pohyboch Fica a Kaliňáka a Počiatka. Toto bolo všetko v poriadku.
Urobila ste taký krátky historický exkurz a spomenula si, čo sa dialo v čase fašistického Nemecka, tak ja sa dostanem ešte ďalej. Dostanem sa do francúzskej revolúcie a tam bolo také výnimočné meno, ktoré sa volá Maximilián Robespierre, on bol šéf Jakobínov, vedúca osobnosť revolúcie. Veľmi výborný rečník, vynikajúci politik, len ako nástroj na presadenie svojho politického názoru vyrobili gilotínu. Na tej iste gilotíne padla hlava Ľudovíta XVI., francúzskeho kráľa, Márie Antoinetty a jeho politického protivníka Dantona. O pár mesiacov padla hlava aj pána Maximiliána Robespierra. Len taký krátky historický exkurz.
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->