Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
22. 6. 2023 19:01:01 - 19:01:12 94. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
151.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja len chcem poprosiť členov výboru na kontrolu činnosti SIS, že zajtra na 8.15 h som zvolal rokovanie výboru. Ďakujem.
25. 5. 2023 12:52:29 - 12:54:29 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1564 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
205.
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, ja to skúsim asi do takých rečníckych otázok hodiť, to moje vystúpenie, faktickú poznámku na vás a možno pán minister bude vedieť na to odpovedať prostredníctvom vás.
Základnou úlohou v súčasnosti mestskej polície je verejný poriadok a stacionárna doprava. Myslím si, že dosť razantným spôsobom ideme zvýšiť kompetencie mestských policajtov na, aj na dynamickú dopravu, teda objektívnu zodpovednosť pri rýchlosti a kontrola alkoholu, čo ja nemám s tým žiadny problém, ale teraz sa budem pýtať, že čo to znamená v praxi, že obce a mestá začnú navyšovať tie počty tých mestských policajtov a štátnych začneme znižovať, keďže to ideme, nechcem to nazvať, že ideme suplovať činnosť štátnych policajtov, lebo dostávame sa dosť do prekrývania kompetencií, teraz moja druhá otázka je, že ako to bude s informačnými systémami, to znamená, že mestskí policajti dostanú priamy vstup do informačných systémov štátnej polície, čo sa týka tej objektívnej zodpovednosti polície pri meraní rýchlosti mestskej budeme hovoriť o mobilných radaroch, a to bude vyhodnocovanie, tá objektívna zodpovednosť, že namerám mobilným radarom a následne riešim to v priestupku alebo to budú riadne označené stacionárne radary v obciach, pretože ministerstvo vnútra, viem, že má tú ambíciu budovať sieť stacionárnych radarov na objektívnu zodpovednosť, ktoré budú riadne označené, ale má takisto ambíciu to plne automatizovane riešiť, to znamená, že systém z kamery stiahne, vystaví rozhodnutie a to rozhodnutie ide. A teraz kto bude odvolacím orgánom pri takomto rozhodnutí, pri rozhodnutí mestskej polície o tejto objektívnej zodpovednosti? A vieme, že keďže sme ľudia, tak pochybnosti a chyby robia aj ľudia a urobí ju aj mestský policajt, pri štátnych je to, je to inšpekcia, kto bude riešiť nesprávne rozhodnutia... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
25. 5. 2023 11:57:47 - 11:59:31 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
157.
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega Pročko, áno, Dobrovoľná požiarna ochrana je občianske združenie. To občianske združenie je súčasťou ministerstva vnútra už od roku 1990 ako pokračovateľ Národného frontu a predtým iných foriem dobrovoľného hasičstva na Slovensku, ktoré sa datuje až do roku 1922. Ale od roku 1990 je súčasťou ministerstva vnútra ako občianske združenie, bolo podriadené najprv sekcii verejnej správy a potom prešlo pod Hasičský a záchranný zbor.
A teraz keď hovoríme už o tých dotáciách a o tom všetkom, Dobrovoľná požiarna ochrana, občianske združenie, má 54 zamestnancov, pre ilustráciu. Z toho na centrále v Bratislave je v súčasnej dobe šesť. Je osem krajských koordinátorov a zvyšných 40 má na starosti ostatné okresy.
Prosím vás pekne, asi sa bavíme, ak budeme riešiť ich priemernú mzdu, tak sa budeme baviť o nejakej minimálnej mzde. Tak nehovorme tu o nejakej zlodejine alebo o neviem o akom občianskom združení, ale hovorme o faktoch. A tých 60 % dotácií, čo spomenul bývalý pán minister Mikulec, áno, idú na mzdy, ale to je dotácia pre DPO. Ale všetky dotácie a finančné prostriedky, na ktoré majú nárok dobrovoľné hasičské zbory, tak dostávali do centa. To znamená, že boli zaradení do tých kategórií, dostali všetko. A toto bolo na prevádzku DPO a tá DPO vlastne koordinovala činnosť medzi obecnými hasičskými zbormi a jednotlivými štruktúrami Hasičského a záchranného zboru.
Ja neviem, komu vadí to DPO? Dobrovoľným hasičským zborom na obciach?
25. 5. 2023 11:23:34 - 11:25:31 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
113.
Janka, ja osta... (rečník si odkašlal) ostanem vo vecnej rovine. A možno jedna taká časovo-technická pripomienka, že súčasné vedenie Hasičského a záchranného zboru tu bolo aj v rokoch 2010 a 2012 keď bol ministrom pán minister Lipšic. Prečo to nezmenili vtedy, prečo sa to nezmenilo za tri roky vlády a mení sa to na konci volebného obdobia? Prečo? Je toto racionálne vysvetlenie? Takýmto spôsobom asi nie. Veď kľudne, bol, prezident Mikolášik bol v roku 2010 - 2012 a na tom istom princípe odovzdávali hasičské autá a boli poskytované dotácie a vtedy to nikomu nevadilo a zrazu to vadí.
A čo si hovorila o tom, že sa ušetrí, si tam spomínala sumu, že dostali, DPO dostala 150-tisíc eur tuším na platy. No veď, ale na jednej strane, keď niečo zrušíš, na druhej strane to niekto bude musieť robiť a podľa bývalého pána ministra Mikulca, že DPO niekde spomínala, že oni to nestíhali kapacitne. A tí hasiči na prezídiu to kapacitne budú stíhať bez toho, aby mne boli... navýšené im finančné prostriedky resp. tabuľkové miesta na to, že kto tú agendu preberie?
Veď dokonca ešte aj v stanovisku komisie na posudzovanie vybraných vplyv z PPK boli výhrady k tomu, že čo to znamená ten pozitívny vplyv na rozpočet, že sa ušetria peniaze. Aj to tam bolo, nech sa to pomenuje presne, že keď tam ušetríme, že teda tá DPO-čka zbytočná, tých 150-tisíc ročne, čo dostávali tí plat... tí zamestnanci na platy, ktorí koordinovali sa až na kraje a komunikovali s tými DHZ-kami, že teda to budú robiť profesionálni hasiči teraz z existujúcich stavov?
25. 5. 2023 10:57:05 - 10:59:06 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
93.
Ďakujem pekne. Vážený pán bývalý minister, tá prvá časť vašej faktickej, to nebola faktická na mňa, ale ja som čítal stanovisko Dobrovoľnej požiarnej ochrany a oni konštatovali, že to bolo predložené. Vy ako minister, ako štatutár ste ho predkladali. Čiže tam nebolo nič osobné z mojej strany.
A čo sa týka tých dotácií, no ako ináč ten systém nastaviť, keď raz nastavím systém, že v zákone mám presne tri kategórie alebo štyri kategórie. Každá kategória má svoju sumu a sú určené podmienky, za ktorých vstupujete. To znamená úplne laicky tá najnižšia kategória, že stačí, že máte ten protipovodňový vozík, garantujete počet členov a ste v tom céčku, v tom béčku už musíte mať malé osobné auto, vačku aj veľké osobné auto... veľké osobné auto... hasičské auto. Čiže a v tom, v tej A1 tzv. špeciál, už inú techniku. A keď, vy keď ste ambiciózna obec, máte ambiciózneho starostu a ambicióznych dobrovoľných hasičov a chcú ako ísť dopredu a chcú z toho céčka prejsť do béčka, tak nikto im v tom nebráni, ale budú vedieť, že v ktorej kategórii presne sú a koľko peňazí dostanú. A to, čo chceme nastaviť my teraz, teda v návrhu zákona, je dať výzvu a tá výzva buď bude, alebo nebude. Napríklad veď ste boli ministrom vnútra, mali ste Radu vlády pre prevenciu kriminality, skúsme sa opýtať starostov obcí, koľkokrát bola výzva na poskytnutie kamerových systémov, ktoré sa v minulosti kedysi dávali. Mám obavu, že nebola tá výzva ani raz, hej. A čo ak sa stane, že budete mať iné priority v rozpočte a jednoducho sa rozhodnete, že na toto to nepôjde, tento rok tá výzva nebude vôbec. Alebo bude, vôbec tak za iných finančných prostriedkov. Však načo toto meniť?
A základ celého je, keď sa to týka dobrovoľnej požiarnej ochrany, tak nech je to odkonzultované s nimi a nech príde zákon, ktorý nebude so zásadnými pripomienkami a kde ani oni, a to nielenže dobrovoľná požiarna ochrana, ale od dobrovoľných hasičov z obcí je petícia, že to nechcú, tento zákon či... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
25. 5. 2023 10:39:48 - 10:51:24 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
85.
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, keďže som ešte nemal tú možnosť byť s vami osobne, tak mi dovoľte, aby som vám zablahoželal k vášmu vymenovaniu do funkcie. No a keďže ste členom vlády odborníkov, tak nebudem s vami diskutovať ako politik, ale budem mať iba čisto odborné argumenty, a preto začnem stanoviskom prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktoré bolo poskytnuté Tlačovej agentúre Slovenskej republiky k navrhovaným zmenám zákonov, ktoré ste uviedol.
Dňa 8. 3. 2023 bol na rokovaní vlády v demisii schválený návrh rekodifikácie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane. Uvedený návrh predkladá minister vnútra v demisii, v tom čase Ing. Roman Mikulec, MSc., ktorý niekoľkokrát spoločne s prezidentom Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky plk. Ing. Pavlom Mikuláškom pri svojich vystúpeniach deklarovali, že si bez členov dobrovoľnej požiarnej ochrany nevedia predstaviť pomoc, ktorú poskytujú mestám a obciam, ale i štátu pri nežiaducich udalostiach.
Cieľom navrhovaných zmien je postupná likvidácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, neve... tu-du-du-du... sa stratil... ak jed... dobrovoľnej požiarnej ochrany, jediného dobrovoľného združenia v oblasti ochrany pred požiarmi s celoštátnou pôsobnosťou. Likvidácia združenia, ktorého členovia stoja za opätovným zakcieschopnením dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest, výchovou mládeže, ale aj samotného obyvateľstva najmä na obciach v oblasti ochrany pred požiarmi. Naši členovia dobrovoľne, bez nároku na odmenu, na vlastné nebezpečie vykonávajú činnosti v hasičských jednotkách, ale sa aktívne podieľajú aj pri výkone preventívnych úloh, čoho následkom je zníženie požiarovosti v rámci Slovenskej republiky. Je nám nesmierne ľúto, že pod maskou zrovnoprávnenia všetkých združení v oblasti ochrany pred požiarmi sa vyvíja tlak na ich odtrhnutie od možnosti štátnych dotácií a pod rúškom tzv. projektov, ku ktorým do súčasnosti zo strany ministerstva vnútra neexistuje vykonávací predpis. Týmto sa maskuje presun nevyužitých financií z ministerstva vnútra späť do štátneho rozpočtu a ich prerozdelenie na nezmyselné projekty predkladané v súčasnosti Národnou radou Slovenskej republiky.
Predkladaný návrh rekodifikácie sa na rokovanie vlády v demisii dostáva bez zapracovaných pripomienok vedenia DPO Slovenskej republiky, ktoré zazneli pri jeho predložení, ako i v rámci spoločného rokovania medzi navrhovateľom a DPO SR. Predpokladáme, že napriek tomu v pripomienkovej doložke k návrhu zákona bude uvedené z našej strany, že u... že uvedený návrh je bez pripomienok, čo nezodpovedá skutočnosti. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky nie je proti snahe zrovnoprávnenia všetkých združení, ale je proti tomu, aby pod touto zámienkou došlo k netransparentnému prerozdeľovaniu prostriedkov zo štátneho rozpočtu bez jasne stanovených pravidiel vo vzťahu k počtu členov a úlohám, ktoré plní uvedená organizácia v oblasti ochrany pred požiarmi. Taktiež je proti úmyselnej politizácii organizácie, ktorú našej organizácii dáva súčasné vedenie v tom čase Ministerstva vnútra Slovenskej republiky odvíjajúce sa od práce niekdajšieho vedenia organizácie.
Z návrhu vyplýva aj snaha o likvidáciu združenia, ktoré v rámci vytvorených štruktúr a sily členskej základne s pôsobnosťou po celej republike je jediným združením, ktoré má silu odborne pripomienkovať problematiku v oblasti ochrany pred požiarmi. Toto je jeden z dôvodov snahy o likvidáciu združenia, jeho dlhodobo poukazuje na nezro... lebo dlhodobo poukazuje na nezrovnalosti v právnych predpisoch, najmä v súvislosti s právnou ochranou, sociálnym a úrazovým zabezpečením pri činnosti jej členov v rámci výkonu služby v dobrovoľných hasičských jednotkách v obcí a miest DHZO a DHZM. Práve táto oblasť, ktorá ohrozuje bezpečnosť našich členov a ohrozuje ich rodiny v prípade úrazu, dopravnej nehody, poprípade aj smrteľného úrazu nie je doteraz ošetrená žiadnym právnym predpisom a môže smerovať k zániku uvedených hasičských jednotiek. Preto nás prekvapuje, že prioritou práce ministerstva vnútra je otázka rekodifikácie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi, ako i zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane, a nie súvislá tvorba tých právnych predpisov, na ktoré poukazujeme.
Z toho dôvodu vedenie DPO SR nesúhlasí s takouto novelou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane a navrhuje ich zaradenie až po širokej odbornej diskusii vrátane zapojenia zástupcov samosprávy, na ktorú sa prenášajú významné kompetencie vo vzťahu k hasičským jednotkám v ich zriaďovateľskej kompetencii, samozrejme, aj v súvislosti s celoplošným rozmiestnením síl a prostriedkov s kategorizáciou týchto jednotiek a dotačnou politikou štátu pre ich rozvoj.
Čiže toto je stanovisko Prezídia DPO s tým, že, pán minister, možno máte informáciu o tom, že existuje otvorený list dobrovoľných hasičov, občanov Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. My, dobrovoľní hasiči, vyzývame Národnú radu v znení neskorších predpisov, aby neschválila zmenu tohto zákona, sú tam vymenované presné ich vlastne výhrady voči tomuto zákonu, čiže ja najprv využijem otázku, teda keďže je úradnícka... (rečník si odkašľal), pardon, je vláda odborníkov, úradnícka vláda, či ste mali možnosť predtým, ako ste došiel predložiť tento zákon do parlamentu, sa stretnúť s vedením dobrovoľnej požiarnej ochrany a vydiskutovať si túto situáciu, keďže sa to týka zákon ich a majú zásadné pripomienky, či ste sa oboznámili s týmto stavom. A potom, ja som si v úvodnom slove spravil pár poznámok, kde ste povedali, že ministerstvo vnútra, resp. Prezídium Hasičského a záchranného zboru chce prevziať kompetenciu prerozdeľovania, prerozdeľovania kate... do jednotlivých kategórií dobrovoľných hasičských zborov na seba.
Ja len chcem poopraviť, že čo ja si pamätám aj z môjho pôsobenia na ministerstve vnútra, tak ten systém funguje aj dnes tak, že minister, ministerstvo vnútra prostredníctvom Prezídia Hasičského a záchranného zboru dnes už rozhoduje o tom, že či áno, alebo nie, bude zaradený dobrovoľný hasičský zbor do jednotlivej kategórie, áno, a dobrovoľná požiarna ochrana slúžila ako, ako ten komunikačný článok, ktorá zozbieravala údaje a na základe žiadostí jednotlivých obcí sa rozhodovalo každoročne o zaradení do jednotlivých kategórií. Čiže toto je trošku klamlivé, že chce to prevziať Hasičský a záchranný zbor na seba, on tú kompetenciu má už aj dnes. Takže neviem prečo je to takto uvedené.
Potom druhú vec, ktorú som si poznamenal, je zmena systému výziev, teda poskytovania dotácií, dnes je systém nastavený tak, že nikto nikomu nemôže závidieť. A skúsim vysvetliť prečo. Máme štyri kategórie. Máme kategóriu A1, máme kategóriu A, B a C. Na základe žiadosti, ktorú do určitého termínu predloží obec, alebo resp. dobrovoľný hasičský zbor cez dobro... cez dobrovoľnú požiarnu ochranu, je zaradená, ak, samozrejme, za určitých podmienok, keď splní podmienky na jednotlivé kategórie, tak je zaradený dobrovoľný hasičský zbor do príslušnej kategórie. Dnes máme nastavený systém tak, že kategória A1 má 7-tisíc euro, áčková kategória 5-tisíc, béčková 3-tisíc, céčková 1 400. To znamená, ak dá stanovisko ministerstvo vnútra prostredníctvom Prezídia Hasičského a záchranného zboru, že je splnená podmienka, obec je zaradená do kategórie C, B alebo A, alebo A1, tak aj ten starosta, aj ten dobrovoľný hasičský zbor dnes vie, že zo zákona, ak je zaradené v céčku, dostane tisícštyristo. Ak je v béčku, tritisíc, ak je v áčku, päťtisíc, ak je špeciál, dostáva sedemtisíc.
My v tomto zákone chceme zmeniť a zaviesť tzv. systém výzvy, ktorý bude spočívať v čom? Ak ministerstvo vnútra podľa, na základe toho dnes si vie naplánovať štátny rozpočet, lebo presne má zoznam obcí, ktoré sú v akej kategórii, čiže musí tie peniaze tým obciam dať, a my dnes ideme do systému výziev, to znamená, že ministerstvo, ak bude mať peniaze, sa rozhodne, že tú výzvu vyhlási, alebo na druhej strane ju nevyhlási, a ak ju vyhlási, tak zasadne nejaká komisia, dôjdu žiadosti a teraz si zoberte, vy ste starosta v jednej obci v danom okrese, ja v druhej. Vy teraz dostanete a ja to nedostanem a začneme sa navzájom len upodozrievať, lebo vy ste si to, nedajbože, nechcem povedať, že vybavil a ja som ti nevybavil alebo niečo podobné, kde tu máme nastavené jasné pravidlá, že ak je splnená podmienka, musí byť zaradený do kategórie, tak my ideme spraviť to, že budú výzvy a budeme, budeme vlastne ako na trhu rozhodovať. Takže tento rok dostaneme milión eur pre obce, rozhodnem sa, bude ich mať 50 obcí, hej. Na budúci rok to bude menej, potom ešte menej, potom ešte viac, čiže tu mi chýba vlastne tá racionalita tohto návrhu zákona, keď dneska máme krásne prehľadne nastavené a presne sa vie aj obec, aj dobrovoľný hasič oprieť o to, že vie, koľko peňazí dostane, lebo ja vám garantujem, že ak prejdeme na systém výzvy, a obce, ktoré nedostanú na základe výzvy peniaze, tam sa môžme s existenciou DHZ rozlúčiť, lebo už dnes sú problémy s tým, že vozidlá, ktoré sa odovzdávali v minulosti, to je jedno, za ktorých ministrov, boli v evidencii ministerstva vnútra. Potom sa to stoplo, prešli do evidencie jednotlivých obcí, kde už obce majú povinnosti určité s registráciou, s platením PZP a podobných vecí, už teraz majú problémy s tým, aby, lebo keď si povieme o týchto peniazoch, tieto peniaze sú o ničom, lebo to ne... ne... ani na základné potreby tých väčších DHZ-iek toto neslúži. Ale aspoň nejaké peniaze majú, lebo ten starosta tým pádom vie živiť tú organizáciu, ale, ale akonáhle nedôjde podpora od štátu, vám garantujem, že tí starostovia jednoducho budú mať s tým problém a to prestane.
Čiže a to presne bolo vytýkané, že prečo ideme meniť niečo, čo funguje, lebo to neni, že ktorý minister bude ministrom, ten bude rozhodovať. Ak raz zo zákona splním, tak to je jedno, aký minister bude. Ale teraz sa dostaneme do situácie, že môže sa stať, že, nedajbože, čo neviem, kto bude ministrom vnútra, bude mať nejakú politickú príslušnosť, no tak čo bude, prihrávať svojim starostom? Že... Tomu nechápem, že prečo je to vlastne tak.
A trošku ma mrzí ešte, pán minister, mám takú, takú osobnú výčitku, že v úvodnom slove ste použili, že dobrovoľná požiarna ochrana je dnes zbytočným medzičlánkom. Viete, aj vy ste boli minister vnútra. A dobrovoľná požiarna ochrana existovala aj za vás. Aj vtedy bola zbytočným medzičlánkom? Ale tak, tak ľudsky, ako neberte, neni to váš zákon, hej. Čiže ako ste povedali, že či prejde, alebo neprejde, ale ja ako poslanec využijem možnosť dať procedurálny návrh v zmysle § 73 rokovacieho poriadku ods. 3 podľa písm. a) vrátiť návrh zákona na jeho dopracovanie navrhovateľovi, pani spravodajkyňa, a ak ten neprejde, tak potom dávam béčko podľa tohto istého paragrafu, a že Národná rada nebude pokračovať v rokovaní o návrhu tohto zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
2. 5. 2023 16:27:35 - 16:29:02 90. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1709 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
77.
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda, za slovo.
Kolegovia zo SaS-ky, máte krásny bilbord, že meníte hru. Dokonca pán predseda branno-bezpečnostného výboru počas zápasu ešte zmenil aj mužstvo, pán predseda výboru si sám svoje vysvedčenie vystavil aj dnešným svojím vystúpením, pretože to je presne o ňom, že akým spôsobom sa správa, akým spôsobom vystupuje a ja určite na tú vašu zmenenú hru nenaskočím a nepôjdem do žiadnych osobných útokov, tak ako to spravil on. Čiže toľko z mojej strany na záver a môžem vás, pani kolegyňa, uistiť, nezľakol som sa ničoho, ja som to predložil s čistým svedomím a ja verím, že ľudia majú svoj vlastný rozum a ja budem rešpektovať rozhodnutie Národnej rady. Takže z mojej strany toľko a určite ani záverečné slovo nezneužijem na nejaké útoky, pretože to je presne o tom.
A tie záznamy, o ktorých ste hovorili, ja som rád, že tie záznamy sú a odporúčam každému si pozrieť aj záznam z toho posledného výboru, kedy vlastne tá posledná kvapka v mori sa stala, čo sa dialo v tej diskusii, veľmi korektnej, medzi mnou a Jaroslavom Naďom, kde keby bol na mňa zaútočil Jaroslav Naď, by som nepovedal ani pol slova. Boli ste súčasťou toho. Takže ja pevne verím, že ľudia sa vedia rozhodnúť, páni poslanci sa vedia rozhodnúť. A ešte jeden veľký rozdiel medzi mnou a pánom Krúpom je v tom, že keby ja som bol odvolávaný ako predseda výboru, tak by som sa hanbil ísť obhajovať sám seba.
Ďakujem vám veľmi pekne.
2. 5. 2023 16:01:39 - 16:02:23 90. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1709 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
57.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, budem veľmi stručný. Moje dôvody sú uvedené v prílohe a sú súčasťou predloženého materiálu. Ďakujem pekne.
23. 3. 2023 11:31:45 - 11:31:56 88. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
87.
Ďakujem pekne. Ja len chcem pripomenúť kolegom z výboru na kontrolu SIS, že dnes máme rokovanie výboru 12.15 h.
17. 3. 2023 9:03:50 - 9:05:39 88. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1518 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby aj to vlastne, čo sa odohralo včera po hlasovaní, kde sme s pani Zemanovou viedli diskusiu, aby sa odstránili akékoľvek pochybnosti v zložení členov výboru, osobitnom kontrolnom výbore na kontrolu Slovenskej informačnej služby, tak dovoľte mi predložiť k tomuto návrhu môj pozmeňujúci návrh, čiže doplňujúci návrh teda.
Doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Saloňa k návrhu na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 1518, sa dopĺňa o bod C, ktorý znie:
C. konštatuje, že
1. V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1399 z 21. decembra 2022 k zmene v zložení klubov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti zaniklo členstvo poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kristiána Čekovského a Róberta Haláka v predmetnom klube poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, a tým zaniklo v zmysle § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov ich členstvo v Osobitnom kontrolnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.
2. S poukazom na uznesenie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 623 z 20. októbra 2022 verifikuje členstvo poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej a Jána Szőllősa v Osobitnom kontrolnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.
Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
16. 3. 2023 12:07:03 - 12:07:31 88. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vymazať nadbytočný rámček.
=====
16. 3. 2023 12:05:19 - 12:06:17 88. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
164.
Pán poslanec Baránik, prosím vás, a ako upravíte počet členov navyše vo výbore? Ja ne, ako mám upraviť (reakcia z pléna), nie, ako ho mám ja upraviť? (Reakcia z pléna.) A na základe toho, že skonštatovaná, spochybnená voľba a pani Zemanová a pán Szőllős sa budú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami a sa potvrdí, že to tak je, a potom čo? Kto si to lajzne? (Reakcia z pléna.) Ja. No ja, však jasné, ja!
16. 3. 2023 12:03:21 - 12:04:19 88. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1358 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
160.
Ďakujem veľmi pekne. Len chcem poprosiť kolegov, zároveň sa ospravedlňujem za ukracovanie prestávky. Len chcem dať zadosťučineniu faktom, aby nebolo niekde prezentované, že je to na základe mojej svojvôle. Tak dňa 19. októbra, tak teda pardon, dňa 20. októbra uznesenie č. 623 Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky k žiadosti Národnej rady Slovenskej republiky z 19. októbra 2022 podľa § 146 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky o stanovisko Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky k prípadu členstva poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v Osobitnom kontrolnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. konštatuje, že
1. poslanec Juraj Šeliga je členom Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a neprestal ním byť ani zánikom poslaneckého klubu, ktorého bol členom;
2. Prosím vás, pozorne počúvajte. Voľba členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby v časti uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 1088 z 23. novembra 2021 v časti B. neprebehla v súlade s uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 17 z 20. marca 2020.
B. navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky
vykonať opakovanú voľbu členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, ktorí boli predmetom voľby členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby dňa 23. novembra 2021 (uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 1088 z 23. novembra 2021 v časti B.), a to v súlade s uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 17 z 20. marca 2020, resp. zmeniť uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 17 z 20. marca 2020, čo do počtu členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.
C. poveruje predsedu výboru
oznámiť stanovisko výboru predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Prosím vás, kolegovia, toto uznesenie obdržali všetci členovia výboru na kontrolu činnosti SIS. Toto uznesenie bolo doručené na základe povinnosti mojej pánovi predsedovi Národnej rady. Keďže Národná rada si nesplnila v časti B opakovanú voľbu ani zmenu počtu členov a v časti A je spochybnená voľba tej voľby, o ktorej hovorila aj pani Zemanová a pán Szőllős, kde pánovi Szőllősovi sa chcem poďakovať za to, že ľudsky to pochopil, že to neni môj výmysel, tak vás chcem poprosiť, konám iba na základe tohto uznesenia. Nie som právnik, ale je tam jasne skonštatované, že voľba, ktorá prebehla, neprebehla v sú-la-de.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
16. 3. 2023 11:44:30 - 11:45:07 88. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
138.
Ale toto nevedie k ničomu!
16. 3. 2023 11:44:30 - 11:45:07 88. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
136.
Pán predseda, ja skúsim tak ľudsky. Ja neviem, doteraz som nikdy nemal so žiadnym poslancom Národnej rady žiadny problém pri akomkoľvek výbore, nikdy! A pani poslankyňa, prosím vás, svojvoľne ja by som si nedovolil nič. Veď kľudne to namietajte, veď ústavnoprávny výbor, nech pán poslanec Vetrák vystúpi a nech povie, veď ja som konal len na základe ústavnoprávneho výboru, kde jasne sa konštatuje, že bola spochybnená voľba pri pánovi poslancovi Szőllősovi a pri vás. Nemám ho pri sebe, ak by som ho mal pri sebe, ja ho prečítam.
16. 3. 2023 11:43:23 - 11:43:40 88. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
132.
Pani poslankyňa, mňa mrzí jedna vec, že bez vás výbor sa už konal na minulej schôdzi a nikto nenamietal nič, tak ja neviem, čo sa teraz deje. Ja tomu fakt nerozumiem, lebo my sme mali riadne rokovanie výboru, bol aj pán Šeliga prítomný, tak ja fakt neviem, čo sa deje.
16. 3. 2023 11:40:30 - 11:41:05 88. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
124.
Samozrejme, všetkých riadnych členov výboru a keďže pani poslankyňu Zemanovú a pána poslanca Szőllősa spochybnil ústavnoprávny výbor, svojím uznesením voľbu, tak bola jasná dohoda, že ak, tak sa bude voliť nový člen výboru na kontrolu SIS a pán poslanec Šeliga sa nedopatrením, keďže on z klubu neodišiel, ale bol zrušený klub ZA ĽUDÍ, vrátil ako člen výboru na kontrolu SIS, čiže určite, pani poslankyňa, ja by som si svojvoľne niečo nedovolil spraviť. Ďakujem
16. 3. 2023 11:39:29 - 11:39:44 88. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
118.
Informácia pre mojich kolegov z výboru na kontrolu SIS, aj pre pána predsedu branno-bezpečnostného výboru, že dnes zasadá riadne výbor 12.15 h a výbor doteraz vždy riadne zasadal na kontrolu SIS.
15. 2. 2023 12:25:11 - 12:25:11 83. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
167.
Dovoľte mi len oznámiť termín hlasovania, dnes o sedemnástej. Ďakujem.
15. 2. 2023 9:00:15 - 9:01:22 83. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som predniesol ako spravodajca výboru informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Ďuricu na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k brutálnej vražde Slovenky v Michalovciach a dlhodobej tolerancii antisociálneho správania niektorých komunít, tlač 1350.
Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto informáciu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1412 z 11. januára 2023 pridelil predmetný návrh na prerokovanie výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval uvedený návrh, tlač 1350, v určenej lehote na svojej 94. schôdzi výboru a neprijal k nemu platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal potrebnú väčšinu členov výboru. Prílohou tejto informácie je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne. Skončil som, pán predsedajúci, otvorte rozpravu, prosím.

Deň v parlamente

<- ->