Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
22. 6. 2021 14:22:30 - 14:24:17 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Erik, ja si myslím, že z toho, čo si povedal sa isté veci možno zopakovali, ktoré sme hovorili predtým. Ale je tu jedna nová skutočnosť a to je novela novely. Pokus, omyl. Ale chvalabohu, že tu je. To tu bolo predtým povedané, pretože si myslím, že bola nevyhnutná, áno a potvrdzujem, že potom tu bolo diskutované a veľmi vážne hovorené. Pán minister síce povedal, že on to zhodnotí a opraví, len pýtam sa, dokedy budú tie opravy opráv. Ja si osobne myslím, že už aj samotní predstavitelia koalície si uvedomujú, že pri týchto zmenách za každú cenu zmeniť to, čo predchádzajúca vláda alebo parlament prijali, škodia sami sebe aj volebne, ale čo je horšie, ľuďom, ktorí si to nezaslúžili a hlavne rodinám, ktoré majú problémy.
Terajšie stanovisko ZMOS-u, áno, po tých problémoch jednoznačne proti zrušeniu tých obedov zdarma, pretože vytvorili si podmienky, dobudovali kuchyne, DKP, taniere a všetko, čo s tým súvisí, úrady práce im preškolili 1 100 zamestnancov, ktorí robia pomocníkov v kuchyniach a štát im platí prostredníctvom projektov mzdy, ktoré s tým súvisia. Pribudlo 25 % viac detí, v čase, keď boli tie obedy zdarma, ale len o 2 % sa zvýšil biologický odpad. To znamená, že toto sú všetko atribúty, ktoré je jednoznačne brať potrebné v úvahu. Každopádne však táto novela je potrebná a preto chcem deklarovať aj za poslanecký klub SMER-slovenská sociálna demokracia, že tento návrh podporíme.
15. 6. 2021 11:42:35 - 11:44:20 31. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, čiastočne budem opakovať niektorých mojich predrečníkov. Priznám sa, že aj ja som čakal, že budete veľmi konkrétne reagovať, pretože pán Fico citoval údaje zo správy SIS-ky na konanie ľudí a to v polícii, prokuratúre a samozrejmá vec, že aj na súdoch. Ale bol veľmi konkrétny čo sa týka aj vašej minulosti na Vojenskom spravodajstve. Vy ste absolútne tieto, tieto konkrétne veci vynechal a venoval ste sa úplne iným veciam. Viete, správa SIS jasne tvrdí, že prebieha manipulovanie úkonov trestného konania, ktoré sú zdokumentované so spôsobom, ktorý umožňuje získané informácie použiť v trestnom konaní. To je veľmi, veľmi dôležité toto. Na výbore pán Aláč jasne povedal, prezentované spravodajské informácie a manipulovanie v trestnom konaní bolo získané zákonným spôsobom. Stojíme si za informáciami, ktoré sme poslali zákonným príjemcom týchto informácií. No aký je výsledok? Z vašej strany osobné útoky na predkladateľa, všeobecné politické frázy a to aj do minulosti, ale nič konkrétne. Pán minister, nič ste nepovedal k obsahu, nebol ste schopný sa obhájiť, prepadol ste a vlastne nepriamo ste týmto svojim prístupom potvrdil, že obsah návrhu na vaše odvolanie je správny a úplný. Ďakujem.
27. 5. 2021 16:24:13 - 16:26:13 28. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní - 27.05.2021 Tlač 531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
51.
Ďakujem pekne za slovo. No, pán kolega Laco Kamenický, tiež som sa zamýšľal, keď si hovoril, nad tým, že či to vôbec, čo si tu hovoril, rozoberal, analyzoval, má aj zmysel. Na druhej strane, kde opozícia môže inde upozorniť na problém, rozanalyzovať, vysvetliť, poukázať na riešenia, ktoré nie sú dobré, ako tu v parlamente. To znamená jednoznačne áno. Možno tri veci, ktoré si pomenoval, chcel by som trošku konkretizovať. Pomoc, po druhé európske fondy a po tretie zamestnanosť.
Pomoc, systém pokus – omyl. Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva, ale v konkrétnej historickej dobe. My máme prvú pomoc, prvú pomoc plus, prvú pomoc dvakrát plus. Keby sme boli na začiatku riešili hneď prvú pomoc dvakrát plus, bolo by to drahšie, ale v skutočnosti by to bolo efektívnejšie, lebo veľa firiem by sa bolo bývalo udržalo.
Druhá vec európske fondy. Mne to nedá tú realokáciu stálo otvárať. Veď 1 mld. je 1 % HDP. Operačný program Ľudské zdroje je vyčerpaný. Krajniak nemá z čoho viaceré projekty jednoducho pripravovať. Práve preto sa mali realokovať do tohto Európskeho sociálneho fondu. Bolo by to prinieslo väčšiu zamestnanosť a automaticky by sa napĺňala kasa spätne cez odvody, spotrebu a bolo by to prinášalo takýto výsledok.
Zamestnanosť, viete, v zamestnanosti podľa Eurostatu sme najhorší v celej Európe. Najväčší pokles, úplne poslední z dvadsaťsedmičky. Cesta iná nie je. Podpora zamestnanosti, príprava projektov a využívanie prostriedkov aj Európskeho sociálneho fondu a pripravovať alebo pokračovať v tých projektoch, ktoré tu boli a boli úspešné.
27. 5. 2021 14:33:17 - 14:35:15 28. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní - 27.05.2021 Tlač 531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
15.
Ďakujem pekne za slovo. Hnusná neoliberálna politika. Ja už som s pánom ministrom mal raz možnosť byť prítomný v médiách, kde sme si tieto veci vydiskutovali. Ja sa pod túto tézu kedykoľvek podpíšem, pretože som presvedčený, že nie vždy a za každej okolnosti sa má postarať človek sám o seba, ale môžu prísť chvíle, keď je potrebné, aby sa oňho postaral aj štát, zvlášť keď si tie situácie nezavinil sám.
No a potom do toho automaticky vstupuje otázka, oheň a voda a možno aj hľadanie odpovede. Môže oheň a voda spolu jestvovať? Myslím teraz na vládnu koalíciu a postoj jednotlivých subjektov, ktorí sú tam. Moja odpoveď je jednoznačná. Jednoducho nemôže. A tento problém, ktorý je tu teraz, bude v inej podobe o mesiac, o dva, o tri, pretože oheň a voda sú diametrálne od seba odlišné živle.
Ale možno aj na pána ministra financií. Európsky sociálny fond je v tejto dobe veľmi dôležitý, pretože... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, máte reagovať na pána ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.

Richter, Ján, poslanec NR SR
Dobre, súbežne.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Richter, Ján, poslanec NR SR
Európsky sociálny fond je veľmi, je veľmi skúšaný, pretože rieši otázky, ktoré súvisia s priamymi dopadmi óčeerky pandemické, SOS, len mám ten dojem, že sa nevyužila jedna veľká príležitosť a tento rozpočet, ktorý je tu predložený dnes, mohol byť o miliardu nižší, a to je realokácia. Keby boli aj ostatní ministri pochopili na vláde, že jednoducho tie peniaze skutočne prepadnú, že sa nevyužijú, mohli byť presunuté, realokované do Európskeho sociálneho fondu a použité priamo na konkrétne dopady, dopady COVID-u, to sa jednoducho vtedy nezvládlo, nevyužilo a som osobne presvedčený, že budeme ešte aj v budúcnosti veľmi dlho banovať, že tá miliarda v tom rozpočte chýba.
Ďakujem.
12. 5. 2021 14:41:49 - 14:45:04 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem pekne, veľmi stručne. Aj ja, priznám sa, že ten rok 2018, ako keby bol včera, chcem len pripomenúť, že vtedy, keď sme predkladali ten návrh, lebo tam došlo k relatívne dosť radikálnemu navýšeniu prostriedkov aj pre asistentov, opatrovateľov, prijali sa veľmi vážne zmeny, ktoré sa týkajú aj kompenzácií, veď predtým bolo v platnosti, že ak dostal niekto kompenzáciu napríklad na prerobenie kúpeľne vzhľadom na zdravotný stav a nebodaj sa stalo, že ten človek zomrel, tá rodina musela po ňom časť prostriedkov vracať, veľakrát sa musela doslova zadlžiť. Mal som z toho veľmi dobrý pocit aj preto, že celá snemovňa, všetci prítomní poslanci hlasovali za.
Trošku som nemilo prekvapený, že tam padla jasná dohoda, že tá valorizácia sa bude odvíjať od výšky a rastu minimálnej mzdy, čo je logické, prirodzené, že prečo teraz tá vláda odchádza od tejto, od tejto myšlienky. Viem, v tom zákone nie je obligatórne, je fakultatívne a možno to bola tá základná chyba, ale vtedy sme vychádzali z toho, že možno príde obdobie, že bude treba riešiť aj vyššie z nejakých objektívnych dôvodov tú valorizáciu, a preto to nebolo tak striktne postavené. Ale myslím si, že teraz je doba taká, a netreba zdôrazňovať prečo, že si to jednoducho títo ľudia zaslúžia a prirodzene na to aj čakajú. Veď my sme tam riešili také veci, že ak sa dcéra stará o chorú matku alebo otca, je zároveň dôchodkove zabezpečená za to obdobie, čo ma veľmi veľký význam aj z hľadiska, z hľadiska proste budúcnosti.
Ekonomika, ekonomika je riešená tak, že klient v sociálnom zariadení, použijem výraz v kamennom dome, je pre štát stále ešte dvakrát drahší ako ten, ktorý sa nachádza v tom domácom rodinnom prostredí a je poskytnutá starostlivosť či už rodinného príslušníka, alebo niekoho, ktorý sa oňho stará, nehovoriac o tom, že aké je dôležité, aby dostal, aby ostal čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí.
K pani Drábikovej, tá jednotná lekárska posudková služba, absolútne súhlasím, veľmi, veľmi dôležité. Možno ma trošku prekvapuje, že je to úloha ministerstva práce, minimálne bude musieť veľmi vážne spolupracovať s ministerstvom zdravotníctva. Vždy sú to lekári, to je prirodzené a najväčší problém v tomto prípade ja vidím v tom, že veľmi veľa posudkových lekárov je úväzkových, nejakých desaťtinových, pre nich je to taká akási pridaná hodnota. Tu je dôležité stabilizovať tých posudkových lekárov, odtrhnúť ich možno od tej ďalšej práce, aby sa venovali len tejto, dobre ich vedieť zaplatiť, aby plnili tú úlohu, ktorá v tomto prípade je, a vytvoriť jednotnú inštitúciu, ktorá ich bude riadiť a ... samozrejme, že zároveň aj kontrolovať. Takisto sa prihováram o to, aby sme tento návrh zákona podporili a posunuli do druhého čítania. Ďakujem.
Hlasovanie tak isto, prosím vás, ako v tom prvom prípade, odporúčam zajtra dopoludnia na jedenástu hodinu.
12. 5. 2021 14:25:56 - 14:27:32 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 513. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 529 z 19. apríla tohto roku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna tohto roku a v gestorskom výbore do 14. júna.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
12. 5. 2021 14:13:11 - 14:20:24 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Potvrdzujem, asi máte v tomto prípade pravdu.
Ak dovolíte, viete, ako bývalý exminister vzhľadom na tú diskusiu veľakrát som mal chuť zaujať stanovisko a k niečomu niečo aj povedať. Ale na druhej strane aj z pozície spravodajcu si vážim, že tá diskusia bola poväčšine vecná, k obsahu a niektoré tie výkyvy, budem sa k tomu trošku možno snažiť zaujať aj stanovisko.
V prvom rade je treba povedať jednu vec, začal sa boj o voliča. Vôbec predstavenie základných myšlienok ministra financií okolo tej veľkej daňovo-odvodovej reformy, kde sa hovorí aj o 200 eur mesačne pre dieťa, no, je to, by som povedal, veľmi konkrétne prípad, príkladom. Ale o tom, čoho sa bude týkať tá veľká daňovo-odvodová reforma, sa tu v tomto pléne budeme ešte asi veľakrát zaoberať, keď budú konkrétne návrhy zákonov a na riešenie. Obávam sa len jednej veci, aby to nebolo tak, že tu do jednej ruky rodina dostane 200 eur na dieťa a z druhej ruky im 250 eur zoberú, aby sa nejaké veci kompenzovalo. To by bolo veľmi zlé.
Ale teraz sa vráťme k tomuto návrhu zákona, pretože nová daňovo-odvodová reforma, to je budúcnosť. Ale toto, čo riešime, je kompenzácia tej krátkej minulosti, uplynulého roka, obdobia pandémie, ktorá má úplne iný význam. A absolútne sa zhodujem s vami, keď prídavok na dieťa je na dieťa, na každé dieťa vzhľadom na to, že toto je kompenzácia, kedykoľvek možno nájsť spôsob a mechanizmus, ako kompenzovať tých, ktorí sú objektívne najviac, najviac postihnutí, to znamená nájsť nejaké to vhodné kritérium. Myslím si, že v tom druhom čítaní ten priestor tu celkom iste je.
V priebehu toho uplynulého roka sa riešili dvoje kompenzácie. Po prvé rodiny, to znamená nejaká pandemická óčeerka. Začínali sme s nejakými percentami, chvalabohu, dnes sme už na sto percent. Ale tiež to bola taká, by som povedal, systém pokus – omyl, že odkiaľ pokiaľ sa dá. A to isté sa týka aj zamestnancov, zamestnávateľov, živnostníkov, prvá pomoc. Potom bola prvá pomoc plus, prvá pomoc dvakrát plus. Niekedy mi to tak pripadá, ako keby sme skúšali ľudí, rodiny, firmy, živnostníkov, koľko ešte vydržia. No a toto, čo sa tu dneska ponúka, je vlastne riešenie toho uplynulého obdobia, pretože boli rodiny, ktoré museli riešiť technické, organizačné a ďalšie veci bezprostredne súvisiace s výukou detí a proste s ďalšími vecami, ktoré z toho vyplynuli. To znamená, má plné a právne práve opodstatnenie takéto riešenie a v žiadnom prípade v tom nevidím nejaký, nejaký populizmus.
Často sa tu diskutovalo a ponúkali rozmer hranici chudoby. Viete, ja, samozrejmá vec, že v plnej miere rešpektujem tieto veci, sme sledovali. Ale je, možno bude pre vás prekvapujúce, že najviac ľudí pod hranicou chudoby, viete, kde je? V Škandinávii, na severe Európy. To znamená, že tie kritériá, tak jak sú nastavené, to nie je o reálnej chudobe, ale to sú isté percentá, ktoré vyplývajú z priemernej mzdy a z ďalších vecí z toho adekvátne, pretože celkom iste uveríte, že najväčšia chudoba asi v tej Škandinávii nie je. Ale ak dovolíte, tá hranica chudoby sa postupne, síce malými krokmi, ale postupne jednoducho znižovala. Viete, čo má napríklad veľký vplyv aj na hranicu chudoby, o čo mne išlo v tom predchádzajúcom období, čo veľmi vážne poriešiť? No to je otázka výšky minimálnej mzdy. Tragikomédia, v ktorej sme sa nachádzali, že štvorčlenná rodina, kde jeden, to znamená, že asi otec živiteľ rodiny pracuje, keď len za minimálnu mzdu, tá rodina bola ešte pod hranicou chudoby. To je nepredstaviteľné, to nemôže tak jednoducho byť. Keď ten otec ako živiteľ rodiny pracuje, aby tá rodina bola pod hranicou chudoby. Preto je dôležité tú minimálnu mzdu nastaviť tak, aby takýto, takýto faktor tam jednoducho nepôsobil. Pán poslanec, musíme to tak nastaviť. Jednoducho aj pracovať sa musí oplatiť. A to musí pochopiť aj pán zamestnávateľ, aj pán podnikateľ.
Čo sa týka tej prorodinnej politiky. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, nielen príspevky pre deti majú konkrétny vplyv na prorodinnú politiku. To je jeden aspekt. Ale keď sa pozreme do tej krátkej minulosti, obedy zdarma, vlaky zdarma, materská na sto percent čistého príjmu pred tým, než matka odišla na materskú dovolenku, rodičák o sto eur viac, podpora takých vecí, ako sú aktivity lyžiarskych výcvikov v školách, ja neviem, kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia, budeme v ďalšom zákone o tom hovoriť. Veď to má priamy vplyv na postavenie, úroveň, sociálno-ekonomické postavenie tej rodiny, kde sa takýto člen, ktorý je odkázaný na kompenzáciu, napríklad nachádza. Ale sú to aj služby, jasle, škôlky, dostupnosť škôl, dostupnosť bytov pre mladé rodiny a proste ďalšie aspekty, ktoré súvisia možno so zamestnávaním mladých, možno úrovňou platov medzi mužmi a ženami. To je veľmi veľký aspekt služieb, ktoré na to bezprostredne vplývajú. To znamená, že postaviť to len do roviny príspevkov a 25 áno alebo... to je skutočne veľmi, veľmi zúžené a veľmi, veľmi málo.
No, čo sa týka niektorých tých pripomienok, ktoré tam zazneli smerom do minulosti, asi nie je vhodné teraz na ne reagovať, pretože asi by som vyvolal zbytočné emócie. V tejto chvíli ide o to, nájsť dohodu, vedieť podporiť návrh tohto zákona do druhého čítania. Áno, možno aj z pohľadu predkladateľov nájsť spôsob, ako si sadnúť aj s koaličnými poslancami a spôsob hľadať, ako doplniť tie ich pripomienky, ktoré súvisia s tým, aby sa našiel taký spravodlivý, objektívny spôsob tej adresnosti, aby skutočne tá kompenzácia smerovala hlavne k tomu, ktorí si to objektívne zaslúži aj vzhľadom na sociálno-ekonomické postavenie tej rodiny. Každopádne aj z pozícii spravodajcu odporúčam, aby sme tento návrh zákona posunuli do druhého čítania.
Ďakujem. (Reakcia z pléna.) A pardon. Možnože vyjdem v ústrety teraz aj vládnej koalícii vzhľadom na to, že sú tu isté diskusie, ako spravodajca mám právo a navrhujem, aby sa o tomto návrhu hlasovalo zajtra o 11. hodine. Myslím, že dovtedy sa môžu veci aj vo vládnej koalícii vydiskutovať, a myslím si, že aj predkladatelia využijú ten čas a priestor na to, aby ešte prípadne rokovali s jednotlivými poslaneckými klubmi.
Ďakujem.
12. 5. 2021 10:20:01 - 10:21:37 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 512. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Konštatujem, že návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 528 z 19. apríla tohto roku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna tohto roku a v gestorskom výbore do 14. júna.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
10. 5. 2021 14:09:46 - 14:11:46 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani ministerka, transparentnosť je v programovom vyhlásení vlády vo viacerých častiach, je to jedna z priorít vlády ako taká. Ja si myslím, že tá transparentnosť by mala byť v prvom rade vlastná ministrovi spravodlivosti, a to nielen na základe nejakých služobných postupov, čo sa týka výberových konaní, personálnej oblasti, jednoducho úloh vyplývajúcich z funkcie alebo služobného pomeru, ale tá transparentnosť sa dotýka aj vlastných podnikateľských aktivít, ktoré by mali byť, použijem výraz vzorové, celkom iste bez problémov. Pani Kolíková je zároveň ministerka spravodlivosti, to znamená člen vlády, ktorý má hlavnú zodpovednosť aj za princípy právneho štátu, čistotu legislatívneho procesu, istých objektívnych právnych predpisov, akési zrkadlo spravodlivosti.
No a aká je skutočnosť? Dominuje u vás – už to tu viackrát bolo pomenované, ja si to tiež dovolím povedať, aj napriek tomu, že sme sa trošku poznali aj za to obdobie, keď sme spolu sedeli veľakrát vedľa seba aj na vláde – ignorancia, arogantnosť, bezohľadnosť voči bežným ľuďom. Pretože tí nájomníci, to boli obyčajní, bežní ľudia. No celkove je to arogancia moci.
Pani ministerka, čo vám chýba vo vašom konaní a komunikácii? Pokora, z toho vyplývajúca skromnosť, ďalej podmieňovanie a pomenovávanie zlyhaní aj tých vlastných, vyvodenie osobnej zodpovednosti, ospravedlnenie sa, odchod, ale na základe vlastného rozhodnutia. A v žiadnom prípade tu nemá z vašej strany byť nejaký priestor na vyhrážanie sa opozícii. Pani ministerka, to je prejav vlastného strachu.
Ďakujem.
5. 5. 2021 18:54:07 - 18:55:24 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
196.
Ďakujem pekne. Veľmi stručne, aby som si zaslúžil aj ja večeru.
Bohužiaľ, tie čísla a štatistiky sú neúprosné. My už dnes vieme, čo sa týka minulého roku, že ten dopad, by som povedal, navýšenie rozdielov medzi zárobkami mužov a žien jednoducho tu sú. A o to horšie, že nielen žien, ale matiek o to viac a dôležitejšie je jednoducho tento problém sanovať. Možnože sme trošku zbytočne čakali aj s pandemickou óčeerkou, že sa dostala na 100 % až teraz. Niečo podobné sme robili aj smerom k zamestnancom a podnikateľom. Prvá pomoc, potom prvá pomoc plus, prvá pomoc dvakrát plus. Niekedy čakáme, že koľko vydržia, ale dnes je to, chvalabohu, v poriadku.
Pandemická óčeerka, ktorú dostávajú teraz, rieši operatívu, terajší stav. A bolo by veľmi zle, aby sme preniesli do budúcna, to znamená do rokov, keď terajšie ženy matky budú odchádzať do dôchodku, aby opätovne niesli isté bremeno toho, že museli ostať so svojimi deťmi doma nie z nejakej vlastnej vôle, ale z rozhodnutia štátu, jednoducho z pandémie. To znamená, že je to veľmi prirodzené, ľudské a som presvedčený, že tento návrh zákona bude podporený.
Ďakujem.
5. 5. 2021 18:42:02 - 18:43:28 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
186.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 501. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 511 zo 14. apríla tohto roku navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. 6. tohto roku a v gestorskom výbore do 14. júna tohto roku.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
4. 5. 2021 14:28:22 - 14:38:05 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 438 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážený pán minister, vážený pán podpredseda vlády, milé kolegyne, vážení kolegovia, áno, súhlasím s tým, problematika, ktorú sme otvorili, to znamená, hľadanie nejakého riešenia v zákonnej podobe, podporu v čase skrátenej práce nie je nová. V podstate na sklonku toho predchádzajúceho volebného obdobia sme sa aj so sociálnymi partnermi touto otázkou zaoberali. Vtedy sme našli také veľmi rýchle operatívne riešenie vzhľadom na to, že bol otvorený zákon o službách zamestnanosti, zákon č. 5, že sme upravili jeden paragraf, ktorý riešil isté možnosti, ktoré súviseli s tým, že by sa poskytol nejaký príspevok tomu, aby ľudia nemuseli z práce odísť, ale aby sa jednoducho v práci udržali. Každopádne som však vedel, že toto nie je celkom systémové riešenie a že v budúcnosti bude potrebné hľadať to riešenie.
Pán minister túto otázku aj so sociálnymi partnermi preberal a ponúkol nejaké riešenie. Treba povedať jednu vec, že ten proces prípravy tohto zákona išiel po vzore nemeckého kurzarbeitu. Často to bolo spomínané. Treba však povedať, že táto výslednica s tým nemeckým kurzarbeitom veľa spoločného nemá. Ale na druhej strane dáva istým spôsobom nejakú systémovú záruku z hľadiska, z hľadiska budúcnosti.
Treba povedať, že bola zriadená nejaká komisia, kde boli aj sociálni partneri. Táto komisia dospela k nejakým záverom a na základe toho rezort pripravil koncepciu zavedenia režimu skrátenej práce, tzv. kurzarbeit, do slovenského právneho, právneho poriadku. Táto podoba, ktorá bola predložená ministerstvom, sa do istej mieri pozdávala aj zamestnávateľom, aj odborárom, preto ju prirodzene rezort dal do medzirezortného pripomienkového konania. Potiaľto absolútny súhlas, kvitujem v podstate vzorové riešenie. Priznám sa, že doteraz celkom neviem, prečo v medzirezortnom pripomienkovom konaní dva rezorty, rezort financií a rezort hospodárstva, uplatnili zásadné pripomienky a s tým obsahom, tak ako bol ponúknutý, jednoducho nesúhlasili. Nerozumiem prečo, pretože to riešenie bolo dobré, vychádzalo z toho nemeckého modelu, po ktorom volali aj zamestnávatelia, aj odborári. Na základe toho došlo k zásadným úpravám, ktoré, ktoré v tejto finálnej podobe zákona boli, boli vykonané.
Čo je pre mňa veľmi, by som povedal, podstatné a treba povedať, že aj dosť neprijateľné, sú dve veci. Po prvé, že sa upustilo od zriadenia nového samostatného fondu zamestnanosti, ale že otázku vyplácania budeme naďalej riešiť cez fond nezamestnanosti. To znamená tempom, ktorý beží a plní iné účely, to je fond, z ktorého sa vypláca podpora v nezamestnaní, nezamestnaným tých prvých šesť mesiacov po tom, čo splnia podmienku, že tých 270 dní predtým, predtým pracujú a sú zamestnaní. A čo je ešte horšie, z tohto zákona vypadli úplne samostatne zárobkovo činné osoby, čo si myslím, že je chyba, pretože veľa živnostníkov pracuje ako živnostníci preto, že sú nejakým spôsobom skôr na to donútení, ale tam veľmi veľký rozdiel medzi zamestnancom a živnostníkom, ktorý vykonáva svoju, svoju činnosť, jednoducho veľa zmien jednoducho nie je.
V čom vidím ten problém? No myslím si, že práve ten fond mal garantovať, že tie odvedené prostriedky budú v prípade potreby okamžite použité na financovanie podpory v čase skrátenej práce, no nakoniec sa budú odvádzať do alebo odvádzať, tak ako doteraz, do toho fondu nezamestnanosti, v čom vidím to riziko. Môže sa tak stať, že jednoducho v prípade krízy nebudú vo fonde dostatočné prostriedky. Áno, ten fond zatiaľ relatívne vychádzal dobre, pretože tých nezamestnaných až tak nepribúdalo, naopak, boli sme niekde na vrchu tej pyramídy počtu zamestnaných a evidovaných nezamestnaných, ale tá, tá doba je za nami, tá skončila a obávam sa, že bude dosť dlho trvať, pokiaľ sa dostaneme do tých čísel, v ktorých sme boli dajme tomu v roku 2019.
Samozrejme, vždy tam hrozí nejaká, nejaké riziko. Budú tam prostriedky? Nebudú tam prostriedky? Zatiaľ je tá možnosť aj zo zákona, že použijem výraz, sa môžu prelievať z jedného fondu do druhého fondu prostriedky, a to hlavne do starobného dôchodkového poistenia, pretože ten obyčajný nebýva vždy toľko naplnený, že sa môžu vyplácať komplexne dôchodky a preto sa používajú niektoré, ktoré sú nadbytočné alebo prebytkové, tak, to je lepší výraz - prebytkové, to znamená, aj tých prostriedkov tam je, aby boli použité na tento účel. Tu sú tie riziká, ktoré momentálne pomenovávam, ktoré v tomto prípade jednoducho, jednoducho môžu nastať.
Na druhej strane si však uvedomujem, že tie pripomienky, ktoré chceli mať aj zamestnávatelia, aj odborári, tam neboli akceptované z toho titulu, že asi pán minister nenašiel plné pochopenie minimálne u týchto dvoch rezortov, ktoré som predtým, predtým spomenul.
Treba si uvedomiť jednu vec. Prvá pomoc ako operatívne riešenie, ktoré bolo zavedené na riešenie ako protipandemických opatrení, pretože tá situácia je taká, že štát rozhodol, že firmy a zamestnanci nemohli pracovať a preto prirodzene musel nejaké veci z toho aj kompenzovať, ale kompenzoval aj živnostníkov, aj samostatne zárobkovo činné osoby, raz skončí. Či je to prvá pomoc plus alebo dvakrát plus a bude potrebné trvalé riešenie. Áno, kurzarbeit je trvalé riešenie, čo treba v maximálnej miere oceniť, je to systémové riešenie, ale tie riziká, ktoré som predtým, predtým pomenoval, tam vidím ako veľmi, veľmi veľké. Osobne sa obávam, s pánom ministrom som na tú tému už aj viackrát hovoril a zhodli sme sa, že veľmi veľký problém môže nastať vtedy, keď sa prestane uplatňovať tá pomoc prvej pomoci, to znamená po, povedzme po tej pandémii, bodaj by to bolo čím skôr a práve tam môže prísť problém, že firmy, ktoré dostávali nejakú podporu na tých svojich ľudí, odrazu nebudú mať a vtedy budú prepúšťať. Možnože práve v tom čase je dôležité byť pripravený na to, aby sa nejaké veci sanovali, lebo tam je to riziko jednoducho veľmi veľké.
Priznám sa, že sme rozmýšľali aj osobne, že dáme k tomuto návrhu nejaké konkrétne pozmeňovacie návrhy, ale tak jako povedal pán minister, tá dohoda sociálnych partnerov je veľmi krehká.
Obával som sa toho, že akékoľvek riešenie vyjsť v ústrety jedným alebo druhým by mohlo narušiť celý ten systém, ktorý tu bol predtým aj tej, ešte raz zopakujem, krehkej dohody. Preto osobne si myslím, že po nejakom roku alebo po nejakom čase celkom iste tento zákon môže prejsť aj s nejakou novelou, pretože tá aplikačná prax veľa nových vecí a poznatkov prinesie, ktoré možno bude treba, treba do toho zapracovať a ak k tomu príde, bol by som veľmi rád, keby sme sa vrátili znovu k tej koncepcii režimu skrátenej práce, ktorá bola prvá vypracovaná predtým, než sa pripravil návrh zákona z pohľadu ministerstva.
Možnože v kontexte toho je treba povedať ešte jednu vec, a to sú tie financie. Neviem, do akej miery sa budú dať tieto prostriedky použiť napríklad z plánu obnovy na, na tento účel, každopádne si však myslím, že bola jedna veľmi veľká škoda, že v čase, ešte pokiaľ bolo možné urobiť realokáciu v rámci jednotlivých fondov, sa viac nenaplnil Európsky sociálny fond, z ktorého bolo možné použiť na tento účel finančné prostriedky. Myslím si, že miliarda, o ktorej sa tu dve političky dosť sporili, že čo áno, čo nie, na tento účel mohla ísť.
Obávam sa, že nemusí byť vyčerpaná. Mrzí ma, že niektorí páni ministri, pretože pán minister viem, že to navrhoval, neprijali tento návrh len z toho titulu, že príliš sedia na stoličkách svojich rezortov a možno širšie nerozmýšľajú, pretože politika zamestnanosti to nie je vec len rezortu práce, ale je to ďaleko, ďaleko širší problém, ktorý je potrebné v tomto prípade zohľadňovať.
No bola veľká dilema aj na poslaneckom klube, keď sme preberali túto vec, ako sa má klub k tejto otázke postaviť. Jedna vec je, zdržať sa, pretože sú tam veľké riziká, je to zďaleka od toho, čo sme očakávali, druhá vec, je tu pripravené systémové riešenie, je to trvalý kurzarbeit, to znamená, že tá dilema ostala a ja som len pevne presvedčený, že poslanecký klub strany SMER - sociálna demokracia sa rozhodne zodpovedne. Ďakujem pekne.
3. 5. 2021 11:09:23 - 11:11:23 27. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
62.
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, by som povedal excelentné ekonomické vystúpenie, kde si veľmi dobre konkretizoval veci, ktoré súvisia aj s Programovým vyhlásením vlády, aj Plánom obnovy. Mňa zaujala tá časť, kde si hovoril o Zákonníku práce a o jeho uvoľňovaní. Samozrejmá veď túto otázku veľmi blízko sledujem a treba povedať jednu vec. Absolútne nepodstatné veci, ktoré momentálne rieši táto vládna koalícia v samotnom Zákonníku práce. Veď dneska stravné lístky nie sú hlavný problém. NKÚ jasne povedalo, čo je potrebné v tejto robiť. Dobrý sociálny dialóg, projekty a jednoducho politika zamestnanosti. To isté odporúča Európska komisia prostredníctvom svojich dokumentov. Jednoducho Zákonník práce je základný pracovno-právny nástroj na obhajovanie práv zamestnanca. Opakujem zamestnanca
===== ... je potrebné v tejto robiť. Dobrý sociálny dialóg, projekty a jednoducho politika zamestnanosti. To isté odporúča Európska komisia prostredníctvom svojich dokumentov. Jednoducho Zákonník práce je základný pracovno-právny nástroj na obhajovanie práv zamestnanca. Opakujem zamestnanca. Je to Biblia pracovného práva. Dobrý Zákonník práce dáva základný predpoklad pre úspešnosť jednoducho firiem. Nikdy nezabudnem, keď som bol na zasadnutí Nemecko-Slovenskej obchodnej komory. Tam zaznelo a to chcem odcitovať: "Máte najlepší Zákonník práce v Európe." Nemci, ktorí majú u nás najviac investícií. Dvestopäťdesiat, tritisíc nových pracovných miest sa vytvorilo prostredníctvom takto nastaveného Zákonníka práce. Jednoducho Zákonník práce nemôže byť nástrojom ideologického boja alebo presadzovaním záujmov jedného sociálneho partnera. To je koniec sociálneho zmieru a začína fungovať právo ulice. A to je to najhoršie, čo v tejto situácii podporujeme a v konečnej miere myslí si to 80 % občanov tejto republiky a preto podporuje a iniciuje referendum. Ďakujem.
3. 5. 2021 11:09:23 - 11:11:23 27. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
62.
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, by som povedal excelentné ekonomické vystúpenie, kde si veľmi dobre konkretizoval veci, ktoré súvisia aj s Programovým vyhlásením vlády, aj Plánom obnovy. Mňa zaujala tá časť, kde si hovoril o Zákonníku práce a o jeho uvoľňovaní. Samozrejmá veď túto otázku veľmi blízko sledujem a treba povedať jednu vec. Absolútne nepodstatné veci, ktoré momentálne rieši táto vládna koalícia v samotnom Zákonníku práce. Veď dneska stravné lístky nie sú hlavný problém. NKÚ jasne povedalo, čo je potrebné v tejto robiť. Dobrý sociálny dialóg, projekty a jednoducho politika zamestnanosti. To isté odporúča Európska komisia prostredníctvom svojich dokumentov. Jednoducho Zákonník práce je základný pracovno-právny nástroj na obhajovanie práv zamestnanca. Opakujem zamestnanca
===== ... je potrebné v tejto robiť. Dobrý sociálny dialóg, projekty a jednoducho politika zamestnanosti. To isté odporúča Európska komisia prostredníctvom svojich dokumentov. Jednoducho Zákonník práce je základný pracovno-právny nástroj na obhajovanie práv zamestnanca. Opakujem zamestnanca. Je to Biblia pracovného práva. Dobrý Zákonník práce dáva základný predpoklad pre úspešnosť jednoducho firiem. Nikdy nezabudnem, keď som bol na zasadnutí Nemecko-Slovenskej obchodnej komory. Tam zaznelo a to chcem odcitovať: "Máte najlepší Zákonník práce v Európe." Nemci, ktorí majú u nás najviac investícií. Dvestopäťdesiat, tritisíc nových pracovných miest sa vytvorilo prostredníctvom takto nastaveného Zákonníka práce. Jednoducho Zákonník práce nemôže byť nástrojom ideologického boja alebo presadzovaním záujmov jedného sociálneho partnera. To je koniec sociálneho zmieru a začína fungovať právo ulice. A to je to najhoršie, čo v tejto situácii podporujeme a v konečnej miere myslí si to 80 % občanov tejto republiky a preto podporuje a iniciuje referendum. Ďakujem.
3. 5. 2021 11:09:23 - 11:11:23 27. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
62.
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, by som povedal excelentné ekonomické vystúpenie, kde si veľmi dobre konkretizoval veci, ktoré súvisia aj s Programovým vyhlásením vlády, aj Plánom obnovy. Mňa zaujala tá časť, kde si hovoril o Zákonníku práce a o jeho uvoľňovaní. Samozrejmá veď túto otázku veľmi blízko sledujem a treba povedať jednu vec. Absolútne nepodstatné veci, ktoré momentálne rieši táto vládna koalícia v samotnom Zákonníku práce. Veď dneska stravné lístky nie sú hlavný problém. NKÚ jasne povedalo, čo je potrebné v tejto robiť. Dobrý sociálny dialóg, projekty a jednoducho politika zamestnanosti. To isté odporúča Európska komisia prostredníctvom svojich dokumentov. Jednoducho Zákonník práce je základný pracovno-právny nástroj na obhajovanie práv zamestnanca. Opakujem zamestnanca
===== ... je potrebné v tejto robiť. Dobrý sociálny dialóg, projekty a jednoducho politika zamestnanosti. To isté odporúča Európska komisia prostredníctvom svojich dokumentov. Jednoducho Zákonník práce je základný pracovno-právny nástroj na obhajovanie práv zamestnanca. Opakujem zamestnanca. Je to Biblia pracovného práva. Dobrý Zákonník práce dáva základný predpoklad pre úspešnosť jednoducho firiem. Nikdy nezabudnem, keď som bol na zasadnutí Nemecko-Slovenskej obchodnej komory. Tam zaznelo a to chcem odcitovať: "Máte najlepší Zákonník práce v Európe." Nemci, ktorí majú u nás najviac investícií. Dvestopäťdesiat, tritisíc nových pracovných miest sa vytvorilo prostredníctvom takto nastaveného Zákonníka práce. Jednoducho Zákonník práce nemôže byť nástrojom ideologického boja alebo presadzovaním záujmov jedného sociálneho partnera. To je koniec sociálneho zmieru a začína fungovať právo ulice. A to je to najhoršie, čo v tejto situácii podporujeme a v konečnej miere myslí si to 80 % občanov tejto republiky a preto podporuje a iniciuje referendum. Ďakujem.
3. 5. 2021 11:09:23 - 11:11:23 27. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
62.
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, by som povedal excelentné ekonomické vystúpenie, kde si veľmi dobre konkretizoval veci, ktoré súvisia aj s Programovým vyhlásením vlády, aj Plánom obnovy. Mňa zaujala tá časť, kde si hovoril o Zákonníku práce a o jeho uvoľňovaní. Samozrejmá veď túto otázku veľmi blízko sledujem a treba povedať jednu vec. Absolútne nepodstatné veci, ktoré momentálne rieši táto vládna koalícia v samotnom Zákonníku práce. Veď dneska stravné lístky nie sú hlavný problém. NKÚ jasne povedalo, čo je potrebné v tejto robiť. Dobrý sociálny dialóg, projekty a jednoducho politika zamestnanosti. To isté odporúča Európska komisia prostredníctvom svojich dokumentov. Jednoducho Zákonník práce je základný pracovno-právny nástroj na obhajovanie práv zamestnanca. Opakujem zamestnanca
===== ... je potrebné v tejto robiť. Dobrý sociálny dialóg, projekty a jednoducho politika zamestnanosti. To isté odporúča Európska komisia prostredníctvom svojich dokumentov. Jednoducho Zákonník práce je základný pracovno-právny nástroj na obhajovanie práv zamestnanca. Opakujem zamestnanca. Je to Biblia pracovného práva. Dobrý Zákonník práce dáva základný predpoklad pre úspešnosť jednoducho firiem. Nikdy nezabudnem, keď som bol na zasadnutí Nemecko-Slovenskej obchodnej komory. Tam zaznelo a to chcem odcitovať: "Máte najlepší Zákonník práce v Európe." Nemci, ktorí majú u nás najviac investícií. Dvestopäťdesiat, tritisíc nových pracovných miest sa vytvorilo prostredníctvom takto nastaveného Zákonníka práce. Jednoducho Zákonník práce nemôže byť nástrojom ideologického boja alebo presadzovaním záujmov jedného sociálneho partnera. To je koniec sociálneho zmieru a začína fungovať právo ulice. A to je to najhoršie, čo v tejto situácii podporujeme a v konečnej miere myslí si to 80 % občanov tejto republiky a preto podporuje a iniciuje referendum. Ďakujem.
3. 5. 2021 10:46:57 - 10:48:54 27. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
58.
Ďakujem pekne za slovo, chcem poďakovať za podporu tí, ktorí súhlasili s tým čo som povedal. Čo sa týka tie výhrady, pokúsim sa k niektorým zaujať stanovisko. Prípadne sa pokúsim zodpovedať. Pán Suja na tú vašu otázku sa zodpovedať nedá. Ak by som mal niekoho vyzdvihnúť z tej vlády nevidím, vláda je zodpovedná za voje výsledky ako celok a ako celok zlyhala a zlyhal hlavne predseda vlády, ktorý pôsobil tak, že musel odstúpiť z tej funkcie a že je tam dneska niekto iný a to som povedal už až veľmi, veľmi diplomaticky. Čo sa týka toho sarkazmu Erik som rád, že si použil tento výraz, pretože si myslím, že to sem nepatrí a hlavne nie v čase, keď sa opätovne prerokováva to isté programové vyhlásenie vlády po roku, to znamená, že sa za ten rok zlyhalo a neurobilo to, čo sa v programovom vyhlásení vlády vláda zaviazala. Pán poslanec Borguľa. Martin, pravicová vláda SME RODINA použijem výraz, vy ste iný. Ja som mal možnosť niečo takéto zažiť v čase keď SDĽ bola s Dzurindom a s ďalším. Jednoducho bola chyba, že sme si nevymedzili vtedy isté mantinely odkiaľ sa nedá prekročiť. Vy ste si ich do programového vyhlásenia dali ale si ich nedržíte. Toto je ten základný problém a preto si myslím, že v tejto koalícií budete nakoniec hodnotení ako, ako neúspešní. Pán Šimko, táto vláda vôbec nerobí regionálnu politiku, ja som veľmi rád, že priemyselný park do Rimavskej Soboty ale je tu hromadu ďalších okresov kde nemajú na priemyselné parky. Tam je treba podporiť živnostníkov a ďalších. To čo sa tu robili znevýhodnené okres stále sú. A treba povedať, tá nezamestnanosť, práve v týchto okresoch sa zvýšila najviac. Ďakujem.
3. 5. 2021 10:14:52 - 10:33:52 27. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
42.
Pán podpredseda Národnej rady, členovia vlády Slovenskej republiky, milé kolegyne, kolegovia, priznám sa, že som trošku z toho priebehu toho do tejto schôdze minimálne prekvapený pretože očakával som, že keď majú záujem vystúpiť všetci ministri, že sa budú v prvom rade venovať tomu čo budú v tých zvyšných troch rokoch robiť. Pretože ten prvý rok je tu aj o tom, že je potrebné zhodnotiť či doterajšie priority všetky ostávajú naopak či netreba prijať niektoré nové. ja som presvedčený, že áno. Prekvapený som aj zo stratégie niektorých mojich kolegov v súvislosti s vystúpeniami, nerozumiem tomu, že pre niekoho je dôležité, či bude vystupovať prvý alebo dvadsiaty, ale dobre. Pokúsim sa dosť vecne zaujať stanovisko, samozrejmá vec, že ako bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny budem hovoriť hlavne k tomuto rezortu, to znamená k sociálnej politike, dôchodkovej politike a k politike zamestnanosti. Viete keď sme sa opätovne zišli k dokumentu, ktorý sme prerokovávali pred rokom, ktorý je v podstate skoro ten istý a keď o dôveru pred Národnou radou žiadajú alebo podporu pre ďalšie obdobie v podstate tí istí ľudia, ktorí tu boli pred tým, je tu niečo čudné. To znamená, asi sa niečo nevydarilo. To znamená, že to prvé čo som predpokladal, že tu budem počuť vo vystúpeniach to mala byť pokora, miera zodpovednosti no a pomenovanie zlyhaní.
A z toho ako ďalej, aby sme sa alebo aby ste sa vyhli chybám, ktoré tu predtým boli a to sú aj tie nové priority. Očakával som a dosť naivne, mám dosť rokov aj v politike dosť dlho pôsobím ale stále som naivný, že si niekto všimne z predstaviteľov vlády a povie do tohto pléna aj nejaké ocenenie alebo vetu aj smerom k opozícii, veď my sme drvivú väčšinu zákonov, ktoré sa týkali COVID-u podporili. A nie náhodne keď hovoríte o tom, že takáto pandémia tu nebola od 2. svetovej vojny, no ani hlasovanie opozície tu také nebolo. To znamená, my sme adekvátne reagovali a v žiadnom prípade nerobíme politiku, že čím hrošie tým lepšie. Prekvapil ma aj pán minister Krajniak, prečo nediskutujeme, volali ste po diskusii teraz máte priestor pán minister však hádam nie cez faktické pripomienky, teraz začína reálna faktická diskusia poslancov Národnej rady. A ja by som bol rád tak jak ste tu doteraz ministri sedeli a predstavili niektoré tie svoje veci keď ste skôr hovorili o tom akí ste boli dobrí v predchádzajúcom období, reagovali na to čo povieme my. Preto je to celkom prirodzené, žeby si to tá situácia ja žiadala. Ak dovolíte k nejakému prehľadu keď som si dobre prečítal to tzv. nové programové vyhlásenie vlády v rezorte práce, sociálnych vecí, no zmenili sa doslova len nejaké formálne veci. V oblasti rodiny sa dopĺňajú zatraktívnenie flexibilných foriem práce v súvislosti s oslobodením príjmu osôb poberajúcich materský alebo rodičovský príspevok do 200 eur, s tým sa dá len súhlasiť už teraz. Vypadlo veľa úloh, ktoré sa týkali dôchodkovej a sociálneho poistenia. Áno, oceňujem, že sa urobili isté zmeny a nápravy u žien, niektoré tie ročníky s tým, že sa zaviedol tehotenský príspevok.
No ale to čo najviac očakávam a čo je najdôležitejšie je celá dôchodková reforma u ktorej zatiaľ vieme, že je len nejaká komisia bola zriadená ale jej výsledky tu budeme mať len nejak pred sebou. Ja len tu pripomínam lebo bežia doslova strašiaky, zo strany dôchodcovských správcovských spoločností tzv. ekonómov, ktorí tvrdia aká katastrofa a ako tu všetko padne na zadok vzhľadom na demografiu obyvateľstva Slovenskej republiky. Priatelia, sme medzi piatimi krajinami Európskej únie kde sa percento HDP na dôchodky najslabšie vypláca. Toto je dôležité si pomenovať a možno keď sa inde máme záujem priblížiť k nejakému priemeru Eurozóne alebo Európskej únie toto by mal byť náš hlavný prístup a podľa toho by sme mali jednoducho aj pristupovať. Pretože, produktívny vek ľudí ten budeme riešiť a budem sa baviť aj o tej politike zamestnanosti ale my potrebujeme pomôcť dneska zdravotne postihnutým alebo odkázaným a samozrejme dôchodcom. To znamená, k tomu musia smerovať aj tie, aj tie ďalšie úlohy. Čo sa týka politiky zamestnanosti tá kapitola 44 no nič nové pod slnkom. Absolútne žiadna nová vec ani zhodnotenie čo bolo ako bolo a čo je potrebné v tomto prípade riešiť ďalej. Potešilo ma aj vystúpenie pána ministra zdravotníctva pretože pomenoval jednu veľmi dôležitú úlohu, ktorá je spoločná rezort zdravotníctva a práce a týka sa dlhodobej starostlivosti.
Áno, ja sám sa priznám, že som dlho bojoval aj v tom predchádzajúcom období so svojim kolegom na zdravotníctve, aby sme dospeli najskôr deväť medicínskych úkonov a potom k nejakým základným veciam, ktoré sa týkajú tej dlhodobej starostlivosti. Tu sa nedá hodnotiť, že kde končí tá zdravotná a začína tá sociálna starostlivosť. To je spojené v tomto prípade a preto pán minister, pri akomkoľvek riešení je treba rátať s tým, že bude k tomu treba použiť aj prostriedky zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Čo sa týka samotného zhodnotenia, celé programové vyhlásenie vlády má dva hlavné obsahové doby, po prvé, politicky a po druhé, vecný. Politicky, no to, že sme tu po roku opäť k tomu istému dokumentu s tými istými ľuďmi hovorí o tom, že niečo nevyšlo. To znamená, v politickej oblasti ste totálne zlyhali, totálne zlyhali a práve preto som očakával, že tu k tomu niekto niečo povie, povie nejaká mea culpa a ako ďalej. Nezaznelo to tu, preto sa obávam, že v tejto oblasti pôjdeme rovnako ďalej ako tomu bolo aj v tom predchádzajúcom období. No a čo sa týka tej vecnej stránky, dalo by sa veľmi veľa, ja niektoré veci pomenujem hovoriť o tom čo ste zrušili, rozbili, zmenili, zobrali to patrí do, do Guinnessovej knihy rekordov čo sa za 12 mesiacov proti ľuďom v intenciách rozbitia sociálneho štátu dokázalo u nás urobiť.
Čo sa týka môjho vystúpenia pred rokom, ak som hovoril o rizikách, ktoré súvisia s naplnením programového vyhlásenia vlády môžem znova to isté pomenovať všetko, pretože ale je to o to horšie, že tie riziká sa v značnej miere potvrdili. Pretože ak chýbala garancia sociálnych záruk prijatých v predchádzajúcom, predchádzajúcimi vládami v tom období novej vlády a vyjadrenie pána ministra Krajniaka, ktorý garantoval, že nebude meniť ale táto koalícia je tak zložitá a rozdielna, že jednoducho garanciu nemá. Tú garanciu vyslovili predsedovia koaličných politických strán aj napriek tomu všetky tie riziká, ktoré som pomenoval sa bohužiaľ naplnili. Chýba finančná garancia napĺňania a treba povedať jednu vec, keď hovoríme o politike zamestnanosti nebude stačiť ani európsky sociálny fond. Mrzí ma, bol tu jeden súboj dvoch dám z opačného politického tábora o tom či nám niečo prepadne alebo neprepadne. Je to samozrejmá vec v istom vývoji ale každopádne si myslím, že bolo veľkou chybou tejto vlády, že neprebehla väčšia realokácia prostriedkov v prospech európskeho sociálneho fondu.
Z toho sa dalo riešiť kurzarbeit, politika zamestnanosti a ďalšie sociálne aspekty, ktoré sú nevyhnutné, takto keď si niektorí páni ministri zastali, že jednoducho nedajú to je ich možnosť a ich využitie, som presvedčený, že na to doplatíme, doplatíme všetci. No a v programovom vyhlásení vlády sa veľa píše aj o transparentnosti, dovoľte tri, štyri možno konštatovania smerom k rezortu práce. Môžem povedať, že ministerstvo práce nerešpektuje sľuby vlády z programového vyhlásenia o profesionálnej a transparentnej štátnej správe a transparentných výberových konaniach. V čom to tkvie? To po prvé, dosť prekvapujúce obyčajne deti sa zvyknú schovávať za sukne svojich starých mám alebo mám. Pán minister Krajniak sa schoval za uniformu pána ministra Naďa a cez zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov presadil riešenie ako odvolať z funkcií riaditeľov okresných úradov práce. To znamená, žiadne transparentné výberové konania, odvolať a nasadiť si svojich, svojich ľudí. To znamená, my sme sa posunuli niekde úplne, úplne ďalej a ďaleko to má z toho čo tu hovoríte lebo je to úplne v protiklade s princípmi právneho štátu. Konkrétne pripomienky, bola tu snaha vytvoriť miesto splnomocnenca vlády Slovenskej vlády pre podporu rodiny a sociálnu pomoc . No úloha, obsah totožný s náplňou profesionálnych pracovníkov, ktorí sú na ministerstve práce. Keď sa zdvihla vlna kritiky tak pani poslankyňa Krištúfková ustúpila z tejto tézy, no a odvtedy žiaden nový splnomocnenec nie je a ani nechýba. To znamená, len sa potvrdilo, že niekomu išlo o to, aby sa vytvoril, aby mal k dispozícii auto, sekretariát a základný servis, ktorý je celkom, celkom výhodný.
===== ... keď sa zdvihla vlna kritiky, tak pani poslankyňa Krištufíková ustúpila z tejto tézy no a odvtedy žiaden nový splnomocnenec nie je a ani nechýba, to znamená, len sa potvrdilo, že niekomu išlo o to, aby sa vytvoril, aby mal k dispozícii auto, sekretariát a základný servis, ktorý je celkom, celkom výhodný. Ale každopádne to bol prvý pokus, omyl pána ministra, ministra Krajniaka. Netransparentný bol aj výber riaditeľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny, uznávaná odborníčka pani Porubänová jednoducho musela odísť a išiel tam dlhoročný priateľ pána ministra, nedobré rozhodnutie, pretože táto inštitúcia má svoju kvalitu a obávam sa, že ju stratí. Ďalej odvolanie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne. Prvý raz v histórii Slovenska vyrovnaný rozpočet, začiatok minulého roka zvládli tí ľudia to aj napriek tomu, že 90 % osadenstva zamestnancov Sociálnej poisťovne na tých pobočkách dole sú ženy. Ony to aj napriek epidémii a všetkým ďalším veciam dokázali vládnuť aj tak musel zo svojej funkcie odísť.
No, keď hovoríme o demontáži sociálneho štátu veľmi stručne. Znížili ste výšku minimálnej mzdy zo 656 na 623 eur, zrušili ste trinásty dôchodok a to akokoľvek sa bude obhajovať, že teraz čo ste dali, že je najvyšší. Nie vy ste zrušili, zmenili zákon, ktorý tu bol, na základe ktorého mali dôchodcovia dostať o 280 miliónov viac. Deťom ste zobrali bezplatné obedy, seniorom ste zmrazili minimálny dôchodok, zamestnancov zaťažili o znevýhodnené trináste a štrnáste platy, ktoré sa idú odvodniť, neexistuje sociálny dialóg a ak existuje, to je skôr formálny, teraz idete zmeniť zastropovanie, no a jednu veľkú, veľký kanibalizmus ste urobili v súvislosti zo Zákonníkom práce. Toľko čo sa týka konkrétnej postupnosti a riešenia zo strany ministerstva.
Pozitívne hodnotím zavedenie dávky SOS, ale treba povedať, že to je len taký milimetrový rozmer, keď sa niekto topí, že mu cez tú dávku pomôžeme sa znova nadýchnuť, to nie je systémové riešenie, to je aktuálna a operatívna pomoc.
No a prvá pomoc plus. Viete, keď tu je prvá pomoc plus, keď tu je prvá pomoc dvakrát plus, možno príde trikrát plus, tak niečo je zlé. No asi sa málo dalo na začiatku, nepomohlo to a preto sa postupne prikladalo. No ale výsledok je taký, že medzitým padlo veľmi veľa podnikov, živnostníkov, ktorí za istých okolností sa mohli udržať, keby sa bolo aspoň sčasti naplnilo to, čo pán minister sľúbil, miliarda na každý mesiac. Skutočnosť je taká, že jeden a pol miliardy za dvanásť mesiacov. Je logická vec, že to pocítili viacerí aj samostatne zárobkovo činné osoby.
Čo sa týka zamestnanosti, áno, treba pozitívne hodnotiť, že úsilie išlo hlavne pre udržanie zamestnania, aby jednoducho ľudia nenabehli do evidencie úradov práce, ale to je málo, to, čo mi chýba, sú projekty zamestnanosti. To znamená, ako zamestnať tých ľudí, čo pre to urobiť, pretože my tu máme jednu anomáliu. Viac jak 70 tisíc ľudí pribudlo na úrady práce a voľných pracovných miest na Slovensku je 62 tisíc. No v tom si treba porobiť poriadok. Treba rozanalyzovať, aké miesta sú potrebné, akú máme štruktúru nezamestnaných a podľa toho pripravovať ľudí, vzdelávať. Toto sa vôbec nerobí, nehovoriac o tom, že aktívna politika trhu práce a prostriedky, ktoré na ňu boli dali, je najnižšia zo všetkých krajín V4-ky. No a paradoxne Slovensko má najvyššiu nezamestnanosť z krajín V4 aj napriek tomu takýto prístup.
Zákonník práce. Bol tu prvý pokus, znova pokus a omyl, zaviesť ďalších 400 hodín nadčasov do Zákonníka práce. Po veľkom kriku pán minister ustúpil, schválilo sa to bez toho, no ale posledná novela Zákonníka práce je trošku zložitejšia a áno minimálne v štyroch oblastiach. 1. Práca detí. 2. Diskriminácia za vek. 3. Nerovnomerný a nerovnaký prístup v súvislosti s tripartitou. No a zrušenie možnosti kolektívnych zmlúv vyššie stupňa a ich rozširovania. To sú štyri základné veci, ktoré si myslíme, že sú protiústavné a preto hovorím veľmi oficiálne, SMER - sociálna demokracia podporí Konfederáciu odborových zväzov v ich snahe presadiť sa na Ústavnom súde. Áno, ten návrh podpíšeme, pretože sme presvedčení, že je správny a jednoducho aj potrebný.
No a teraz poďme k tým výsledkom, ktoré sú často ponúkané ako veľmi dobré. Čo sa týka vývoja nezamestnanosti, sme najhorší, teraz hodnotím obdobie 12 mesiacov. Nie absolútne čísla, ale percentá rastu za tých 12 mesiacov. Sme najhorší vo V4. Môžem pomenovať všetky konkrétne čísla, ktoré s tým súvisia. Čo sa týka celkove Európskej únie, je tu 21 krajín, ktoré zvýšilo nezamestnanosť, ale pod jedno percento, ale len šesť krajín, ktoré išli nad jedno percento. Najhoršie je na tom v Európe Litva, potom Estónsko, Španielsko, no a potom ide Slovensko, prípadne Česko, Rakúsko, ktoré sú dosť podobne na tom. To znamená, nie sme dobrí, zďaleka zlé výsledky a čo je najhoršie, že Slovensko je skutočne na chvoste rebríčka zamestnanosti. Lebo, ak my znižujeme zamestnanosť na úradoch práce, to musí mať len jednu, jednu výslednicu. Musí viacej ľudí pracovať. To sa musí prejaviť v počte zamestnaných, ale tu je skutočnosť úplne iná. Skutočne za posledný kvartál minulého roku z 27 krajín Európskej únie sme najhorší. 18 krajín si udržalo zamestnanosť, dokonca navýšilo a len ten zbytok 5 krajín bol taký, kde bol pokles. No a Slovensko najväčší pokles a toto je ten problém, ktorého sa obávam, pretože najlepšia sociálna politika je dať ľuďom prácu, pokiaľ o ňu stoja samozrejmá vec. To znamená cez to riešime aj iný sociálno-ekonomický problém rodiny, ale začať treba odtiaľto a to je úspešná a efektívna politika, politika zamestnanosti.
Čo sa týka konkrétnych riešení, je tu návrh akčného plánu, ktorý vychádza z európskeho piliera sociálnych práv, odporúča a vôbec zaväzuje Európska únia. Začína sa znova projekty na zamestnanosť, my musíme znova otvoriť otázku znevýhodnených skupín. Mladí ľudia. Tam o 30 % stúpla nezamestnanosť. Dlhodobo evidovaní nezamestnaní. Samozrejmá vec, že aj tí, ktorí sa narodili skôr a k tomu špeciálne pripravovať projekty, to je to, čo tu doteraz chýbalo a čo je nevyhnutné v tom ďalšom období jednoducho riešiť.
No a úplne na záver, pretože reálne som predpokladal, že sa mi podarí vystúpiť ešte, ešte v piatok minulý týždeň. Ja si myslím, že aj z tejto pódie sa treba vrátiť k tomu, čo sme si pripomenuli v sobotu a to je Sviatok práce. A to hlavne preto, že práca už nie je všedná, nie je každodenná, je vzácna a preto si ju treba vážiť, treba možno poďakovať a oceniť ľudí, ktorí sa živia, obrazne povedané, svojou hlavou alebo svojimi rukami, možno v tejto chvíli za ten uplynulý rok vyzdvihnúť hlavne zdravotníkov, pracovníkov v sociálnych službách, pretože celkom iste si to zaslúžia. No a treba asi poďakovať aj pánom podnikateľom, zamestnávateľom za to, že ľuďom prácu dávajú. Za to, že im vytvárajú bezpečné pracovné prostredie a odvádzajú za nich to, čo im zákony jednoducho ukladajú.
Na záver. Dať ľuďom prácu, pretože, keď prácu majú, majú aj dobré sociálno-ekonomické postavenie, motivuje ich to, aby si túto svoju životnú úroveň zachovali. To je posledná veta, ktorá si myslím, že vyjadruje obsah toho môjho vystúpenia. Ďakujem.
3. 5. 2021 10:14:52 - 10:33:52 27. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
42.
Pán podpredseda Národnej rady, členovia vlády Slovenskej republiky, milé kolegyne, kolegovia, priznám sa, že som trošku z toho priebehu toho do tejto schôdze minimálne prekvapený pretože očakával som, že keď majú záujem vystúpiť všetci ministri, že sa budú v prvom rade venovať tomu čo budú v tých zvyšných troch rokoch robiť. Pretože ten prvý rok je tu aj o tom, že je potrebné zhodnotiť či doterajšie priority všetky ostávajú naopak či netreba prijať niektoré nové. ja som presvedčený, že áno. Prekvapený som aj zo stratégie niektorých mojich kolegov v súvislosti s vystúpeniami, nerozumiem tomu, že pre niekoho je dôležité, či bude vystupovať prvý alebo dvadsiaty, ale dobre. Pokúsim sa dosť vecne zaujať stanovisko, samozrejmá vec, že ako bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny budem hovoriť hlavne k tomuto rezortu, to znamená k sociálnej politike, dôchodkovej politike a k politike zamestnanosti. Viete keď sme sa opätovne zišli k dokumentu, ktorý sme prerokovávali pred rokom, ktorý je v podstate skoro ten istý a keď o dôveru pred Národnou radou žiadajú alebo podporu pre ďalšie obdobie v podstate tí istí ľudia, ktorí tu boli pred tým, je tu niečo čudné. To znamená, asi sa niečo nevydarilo. To znamená, že to prvé čo som predpokladal, že tu budem počuť vo vystúpeniach to mala byť pokora, miera zodpovednosti no a pomenovanie zlyhaní.
A z toho ako ďalej, aby sme sa alebo aby ste sa vyhli chybám, ktoré tu predtým boli a to sú aj tie nové priority. Očakával som a dosť naivne, mám dosť rokov aj v politike dosť dlho pôsobím ale stále som naivný, že si niekto všimne z predstaviteľov vlády a povie do tohto pléna aj nejaké ocenenie alebo vetu aj smerom k opozícii, veď my sme drvivú väčšinu zákonov, ktoré sa týkali COVID-u podporili. A nie náhodne keď hovoríte o tom, že takáto pandémia tu nebola od 2. svetovej vojny, no ani hlasovanie opozície tu také nebolo. To znamená, my sme adekvátne reagovali a v žiadnom prípade nerobíme politiku, že čím hrošie tým lepšie. Prekvapil ma aj pán minister Krajniak, prečo nediskutujeme, volali ste po diskusii teraz máte priestor pán minister však hádam nie cez faktické pripomienky, teraz začína reálna faktická diskusia poslancov Národnej rady. A ja by som bol rád tak jak ste tu doteraz ministri sedeli a predstavili niektoré tie svoje veci keď ste skôr hovorili o tom akí ste boli dobrí v predchádzajúcom období, reagovali na to čo povieme my. Preto je to celkom prirodzené, žeby si to tá situácia ja žiadala. Ak dovolíte k nejakému prehľadu keď som si dobre prečítal to tzv. nové programové vyhlásenie vlády v rezorte práce, sociálnych vecí, no zmenili sa doslova len nejaké formálne veci. V oblasti rodiny sa dopĺňajú zatraktívnenie flexibilných foriem práce v súvislosti s oslobodením príjmu osôb poberajúcich materský alebo rodičovský príspevok do 200 eur, s tým sa dá len súhlasiť už teraz. Vypadlo veľa úloh, ktoré sa týkali dôchodkovej a sociálneho poistenia. Áno, oceňujem, že sa urobili isté zmeny a nápravy u žien, niektoré tie ročníky s tým, že sa zaviedol tehotenský príspevok.
No ale to čo najviac očakávam a čo je najdôležitejšie je celá dôchodková reforma u ktorej zatiaľ vieme, že je len nejaká komisia bola zriadená ale jej výsledky tu budeme mať len nejak pred sebou. Ja len tu pripomínam lebo bežia doslova strašiaky, zo strany dôchodcovských správcovských spoločností tzv. ekonómov, ktorí tvrdia aká katastrofa a ako tu všetko padne na zadok vzhľadom na demografiu obyvateľstva Slovenskej republiky. Priatelia, sme medzi piatimi krajinami Európskej únie kde sa percento HDP na dôchodky najslabšie vypláca. Toto je dôležité si pomenovať a možno keď sa inde máme záujem priblížiť k nejakému priemeru Eurozóne alebo Európskej únie toto by mal byť náš hlavný prístup a podľa toho by sme mali jednoducho aj pristupovať. Pretože, produktívny vek ľudí ten budeme riešiť a budem sa baviť aj o tej politike zamestnanosti ale my potrebujeme pomôcť dneska zdravotne postihnutým alebo odkázaným a samozrejme dôchodcom. To znamená, k tomu musia smerovať aj tie, aj tie ďalšie úlohy. Čo sa týka politiky zamestnanosti tá kapitola 44 no nič nové pod slnkom. Absolútne žiadna nová vec ani zhodnotenie čo bolo ako bolo a čo je potrebné v tomto prípade riešiť ďalej. Potešilo ma aj vystúpenie pána ministra zdravotníctva pretože pomenoval jednu veľmi dôležitú úlohu, ktorá je spoločná rezort zdravotníctva a práce a týka sa dlhodobej starostlivosti.
Áno, ja sám sa priznám, že som dlho bojoval aj v tom predchádzajúcom období so svojim kolegom na zdravotníctve, aby sme dospeli najskôr deväť medicínskych úkonov a potom k nejakým základným veciam, ktoré sa týkajú tej dlhodobej starostlivosti. Tu sa nedá hodnotiť, že kde končí tá zdravotná a začína tá sociálna starostlivosť. To je spojené v tomto prípade a preto pán minister, pri akomkoľvek riešení je treba rátať s tým, že bude k tomu treba použiť aj prostriedky zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Čo sa týka samotného zhodnotenia, celé programové vyhlásenie vlády má dva hlavné obsahové doby, po prvé, politicky a po druhé, vecný. Politicky, no to, že sme tu po roku opäť k tomu istému dokumentu s tými istými ľuďmi hovorí o tom, že niečo nevyšlo. To znamená, v politickej oblasti ste totálne zlyhali, totálne zlyhali a práve preto som očakával, že tu k tomu niekto niečo povie, povie nejaká mea culpa a ako ďalej. Nezaznelo to tu, preto sa obávam, že v tejto oblasti pôjdeme rovnako ďalej ako tomu bolo aj v tom predchádzajúcom období. No a čo sa týka tej vecnej stránky, dalo by sa veľmi veľa, ja niektoré veci pomenujem hovoriť o tom čo ste zrušili, rozbili, zmenili, zobrali to patrí do, do Guinnessovej knihy rekordov čo sa za 12 mesiacov proti ľuďom v intenciách rozbitia sociálneho štátu dokázalo u nás urobiť.
Čo sa týka môjho vystúpenia pred rokom, ak som hovoril o rizikách, ktoré súvisia s naplnením programového vyhlásenia vlády môžem znova to isté pomenovať všetko, pretože ale je to o to horšie, že tie riziká sa v značnej miere potvrdili. Pretože ak chýbala garancia sociálnych záruk prijatých v predchádzajúcom, predchádzajúcimi vládami v tom období novej vlády a vyjadrenie pána ministra Krajniaka, ktorý garantoval, že nebude meniť ale táto koalícia je tak zložitá a rozdielna, že jednoducho garanciu nemá. Tú garanciu vyslovili predsedovia koaličných politických strán aj napriek tomu všetky tie riziká, ktoré som pomenoval sa bohužiaľ naplnili. Chýba finančná garancia napĺňania a treba povedať jednu vec, keď hovoríme o politike zamestnanosti nebude stačiť ani európsky sociálny fond. Mrzí ma, bol tu jeden súboj dvoch dám z opačného politického tábora o tom či nám niečo prepadne alebo neprepadne. Je to samozrejmá vec v istom vývoji ale každopádne si myslím, že bolo veľkou chybou tejto vlády, že neprebehla väčšia realokácia prostriedkov v prospech európskeho sociálneho fondu.
Z toho sa dalo riešiť kurzarbeit, politika zamestnanosti a ďalšie sociálne aspekty, ktoré sú nevyhnutné, takto keď si niektorí páni ministri zastali, že jednoducho nedajú to je ich možnosť a ich využitie, som presvedčený, že na to doplatíme, doplatíme všetci. No a v programovom vyhlásení vlády sa veľa píše aj o transparentnosti, dovoľte tri, štyri možno konštatovania smerom k rezortu práce. Môžem povedať, že ministerstvo práce nerešpektuje sľuby vlády z programového vyhlásenia o profesionálnej a transparentnej štátnej správe a transparentných výberových konaniach. V čom to tkvie? To po prvé, dosť prekvapujúce obyčajne deti sa zvyknú schovávať za sukne svojich starých mám alebo mám. Pán minister Krajniak sa schoval za uniformu pána ministra Naďa a cez zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov presadil riešenie ako odvolať z funkcií riaditeľov okresných úradov práce. To znamená, žiadne transparentné výberové konania, odvolať a nasadiť si svojich, svojich ľudí. To znamená, my sme sa posunuli niekde úplne, úplne ďalej a ďaleko to má z toho čo tu hovoríte lebo je to úplne v protiklade s princípmi právneho štátu. Konkrétne pripomienky, bola tu snaha vytvoriť miesto splnomocnenca vlády Slovenskej vlády pre podporu rodiny a sociálnu pomoc . No úloha, obsah totožný s náplňou profesionálnych pracovníkov, ktorí sú na ministerstve práce. Keď sa zdvihla vlna kritiky tak pani poslankyňa Krištúfková ustúpila z tejto tézy, no a odvtedy žiaden nový splnomocnenec nie je a ani nechýba. To znamená, len sa potvrdilo, že niekomu išlo o to, aby sa vytvoril, aby mal k dispozícii auto, sekretariát a základný servis, ktorý je celkom, celkom výhodný.
===== ... keď sa zdvihla vlna kritiky, tak pani poslankyňa Krištufíková ustúpila z tejto tézy no a odvtedy žiaden nový splnomocnenec nie je a ani nechýba, to znamená, len sa potvrdilo, že niekomu išlo o to, aby sa vytvoril, aby mal k dispozícii auto, sekretariát a základný servis, ktorý je celkom, celkom výhodný. Ale každopádne to bol prvý pokus, omyl pána ministra, ministra Krajniaka. Netransparentný bol aj výber riaditeľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny, uznávaná odborníčka pani Porubänová jednoducho musela odísť a išiel tam dlhoročný priateľ pána ministra, nedobré rozhodnutie, pretože táto inštitúcia má svoju kvalitu a obávam sa, že ju stratí. Ďalej odvolanie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne. Prvý raz v histórii Slovenska vyrovnaný rozpočet, začiatok minulého roka zvládli tí ľudia to aj napriek tomu, že 90 % osadenstva zamestnancov Sociálnej poisťovne na tých pobočkách dole sú ženy. Ony to aj napriek epidémii a všetkým ďalším veciam dokázali vládnuť aj tak musel zo svojej funkcie odísť.
No, keď hovoríme o demontáži sociálneho štátu veľmi stručne. Znížili ste výšku minimálnej mzdy zo 656 na 623 eur, zrušili ste trinásty dôchodok a to akokoľvek sa bude obhajovať, že teraz čo ste dali, že je najvyšší. Nie vy ste zrušili, zmenili zákon, ktorý tu bol, na základe ktorého mali dôchodcovia dostať o 280 miliónov viac. Deťom ste zobrali bezplatné obedy, seniorom ste zmrazili minimálny dôchodok, zamestnancov zaťažili o znevýhodnené trináste a štrnáste platy, ktoré sa idú odvodniť, neexistuje sociálny dialóg a ak existuje, to je skôr formálny, teraz idete zmeniť zastropovanie, no a jednu veľkú, veľký kanibalizmus ste urobili v súvislosti zo Zákonníkom práce. Toľko čo sa týka konkrétnej postupnosti a riešenia zo strany ministerstva.
Pozitívne hodnotím zavedenie dávky SOS, ale treba povedať, že to je len taký milimetrový rozmer, keď sa niekto topí, že mu cez tú dávku pomôžeme sa znova nadýchnuť, to nie je systémové riešenie, to je aktuálna a operatívna pomoc.
No a prvá pomoc plus. Viete, keď tu je prvá pomoc plus, keď tu je prvá pomoc dvakrát plus, možno príde trikrát plus, tak niečo je zlé. No asi sa málo dalo na začiatku, nepomohlo to a preto sa postupne prikladalo. No ale výsledok je taký, že medzitým padlo veľmi veľa podnikov, živnostníkov, ktorí za istých okolností sa mohli udržať, keby sa bolo aspoň sčasti naplnilo to, čo pán minister sľúbil, miliarda na každý mesiac. Skutočnosť je taká, že jeden a pol miliardy za dvanásť mesiacov. Je logická vec, že to pocítili viacerí aj samostatne zárobkovo činné osoby.
Čo sa týka zamestnanosti, áno, treba pozitívne hodnotiť, že úsilie išlo hlavne pre udržanie zamestnania, aby jednoducho ľudia nenabehli do evidencie úradov práce, ale to je málo, to, čo mi chýba, sú projekty zamestnanosti. To znamená, ako zamestnať tých ľudí, čo pre to urobiť, pretože my tu máme jednu anomáliu. Viac jak 70 tisíc ľudí pribudlo na úrady práce a voľných pracovných miest na Slovensku je 62 tisíc. No v tom si treba porobiť poriadok. Treba rozanalyzovať, aké miesta sú potrebné, akú máme štruktúru nezamestnaných a podľa toho pripravovať ľudí, vzdelávať. Toto sa vôbec nerobí, nehovoriac o tom, že aktívna politika trhu práce a prostriedky, ktoré na ňu boli dali, je najnižšia zo všetkých krajín V4-ky. No a paradoxne Slovensko má najvyššiu nezamestnanosť z krajín V4 aj napriek tomu takýto prístup.
Zákonník práce. Bol tu prvý pokus, znova pokus a omyl, zaviesť ďalších 400 hodín nadčasov do Zákonníka práce. Po veľkom kriku pán minister ustúpil, schválilo sa to bez toho, no ale posledná novela Zákonníka práce je trošku zložitejšia a áno minimálne v štyroch oblastiach. 1. Práca detí. 2. Diskriminácia za vek. 3. Nerovnomerný a nerovnaký prístup v súvislosti s tripartitou. No a zrušenie možnosti kolektívnych zmlúv vyššie stupňa a ich rozširovania. To sú štyri základné veci, ktoré si myslíme, že sú protiústavné a preto hovorím veľmi oficiálne, SMER - sociálna demokracia podporí Konfederáciu odborových zväzov v ich snahe presadiť sa na Ústavnom súde. Áno, ten návrh podpíšeme, pretože sme presvedčení, že je správny a jednoducho aj potrebný.
No a teraz poďme k tým výsledkom, ktoré sú často ponúkané ako veľmi dobré. Čo sa týka vývoja nezamestnanosti, sme najhorší, teraz hodnotím obdobie 12 mesiacov. Nie absolútne čísla, ale percentá rastu za tých 12 mesiacov. Sme najhorší vo V4. Môžem pomenovať všetky konkrétne čísla, ktoré s tým súvisia. Čo sa týka celkove Európskej únie, je tu 21 krajín, ktoré zvýšilo nezamestnanosť, ale pod jedno percento, ale len šesť krajín, ktoré išli nad jedno percento. Najhoršie je na tom v Európe Litva, potom Estónsko, Španielsko, no a potom ide Slovensko, prípadne Česko, Rakúsko, ktoré sú dosť podobne na tom. To znamená, nie sme dobrí, zďaleka zlé výsledky a čo je najhoršie, že Slovensko je skutočne na chvoste rebríčka zamestnanosti. Lebo, ak my znižujeme zamestnanosť na úradoch práce, to musí mať len jednu, jednu výslednicu. Musí viacej ľudí pracovať. To sa musí prejaviť v počte zamestnaných, ale tu je skutočnosť úplne iná. Skutočne za posledný kvartál minulého roku z 27 krajín Európskej únie sme najhorší. 18 krajín si udržalo zamestnanosť, dokonca navýšilo a len ten zbytok 5 krajín bol taký, kde bol pokles. No a Slovensko najväčší pokles a toto je ten problém, ktorého sa obávam, pretože najlepšia sociálna politika je dať ľuďom prácu, pokiaľ o ňu stoja samozrejmá vec. To znamená cez to riešime aj iný sociálno-ekonomický problém rodiny, ale začať treba odtiaľto a to je úspešná a efektívna politika, politika zamestnanosti.
Čo sa týka konkrétnych riešení, je tu návrh akčného plánu, ktorý vychádza z európskeho piliera sociálnych práv, odporúča a vôbec zaväzuje Európska únia. Začína sa znova projekty na zamestnanosť, my musíme znova otvoriť otázku znevýhodnených skupín. Mladí ľudia. Tam o 30 % stúpla nezamestnanosť. Dlhodobo evidovaní nezamestnaní. Samozrejmá vec, že aj tí, ktorí sa narodili skôr a k tomu špeciálne pripravovať projekty, to je to, čo tu doteraz chýbalo a čo je nevyhnutné v tom ďalšom období jednoducho riešiť.
No a úplne na záver, pretože reálne som predpokladal, že sa mi podarí vystúpiť ešte, ešte v piatok minulý týždeň. Ja si myslím, že aj z tejto pódie sa treba vrátiť k tomu, čo sme si pripomenuli v sobotu a to je Sviatok práce. A to hlavne preto, že práca už nie je všedná, nie je každodenná, je vzácna a preto si ju treba vážiť, treba možno poďakovať a oceniť ľudí, ktorí sa živia, obrazne povedané, svojou hlavou alebo svojimi rukami, možno v tejto chvíli za ten uplynulý rok vyzdvihnúť hlavne zdravotníkov, pracovníkov v sociálnych službách, pretože celkom iste si to zaslúžia. No a treba asi poďakovať aj pánom podnikateľom, zamestnávateľom za to, že ľuďom prácu dávajú. Za to, že im vytvárajú bezpečné pracovné prostredie a odvádzajú za nich to, čo im zákony jednoducho ukladajú.
Na záver. Dať ľuďom prácu, pretože, keď prácu majú, majú aj dobré sociálno-ekonomické postavenie, motivuje ich to, aby si túto svoju životnú úroveň zachovali. To je posledná veta, ktorá si myslím, že vyjadruje obsah toho môjho vystúpenia. Ďakujem.
3. 5. 2021 10:14:52 - 10:33:52 27. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
42.
Pán podpredseda Národnej rady, členovia vlády Slovenskej republiky, milé kolegyne, kolegovia, priznám sa, že som trošku z toho priebehu toho do tejto schôdze minimálne prekvapený pretože očakával som, že keď majú záujem vystúpiť všetci ministri, že sa budú v prvom rade venovať tomu čo budú v tých zvyšných troch rokoch robiť. Pretože ten prvý rok je tu aj o tom, že je potrebné zhodnotiť či doterajšie priority všetky ostávajú naopak či netreba prijať niektoré nové. ja som presvedčený, že áno. Prekvapený som aj zo stratégie niektorých mojich kolegov v súvislosti s vystúpeniami, nerozumiem tomu, že pre niekoho je dôležité, či bude vystupovať prvý alebo dvadsiaty, ale dobre. Pokúsim sa dosť vecne zaujať stanovisko, samozrejmá vec, že ako bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny budem hovoriť hlavne k tomuto rezortu, to znamená k sociálnej politike, dôchodkovej politike a k politike zamestnanosti. Viete keď sme sa opätovne zišli k dokumentu, ktorý sme prerokovávali pred rokom, ktorý je v podstate skoro ten istý a keď o dôveru pred Národnou radou žiadajú alebo podporu pre ďalšie obdobie v podstate tí istí ľudia, ktorí tu boli pred tým, je tu niečo čudné. To znamená, asi sa niečo nevydarilo. To znamená, že to prvé čo som predpokladal, že tu budem počuť vo vystúpeniach to mala byť pokora, miera zodpovednosti no a pomenovanie zlyhaní.
A z toho ako ďalej, aby sme sa alebo aby ste sa vyhli chybám, ktoré tu predtým boli a to sú aj tie nové priority. Očakával som a dosť naivne, mám dosť rokov aj v politike dosť dlho pôsobím ale stále som naivný, že si niekto všimne z predstaviteľov vlády a povie do tohto pléna aj nejaké ocenenie alebo vetu aj smerom k opozícii, veď my sme drvivú väčšinu zákonov, ktoré sa týkali COVID-u podporili. A nie náhodne keď hovoríte o tom, že takáto pandémia tu nebola od 2. svetovej vojny, no ani hlasovanie opozície tu také nebolo. To znamená, my sme adekvátne reagovali a v žiadnom prípade nerobíme politiku, že čím hrošie tým lepšie. Prekvapil ma aj pán minister Krajniak, prečo nediskutujeme, volali ste po diskusii teraz máte priestor pán minister však hádam nie cez faktické pripomienky, teraz začína reálna faktická diskusia poslancov Národnej rady. A ja by som bol rád tak jak ste tu doteraz ministri sedeli a predstavili niektoré tie svoje veci keď ste skôr hovorili o tom akí ste boli dobrí v predchádzajúcom období, reagovali na to čo povieme my. Preto je to celkom prirodzené, žeby si to tá situácia ja žiadala. Ak dovolíte k nejakému prehľadu keď som si dobre prečítal to tzv. nové programové vyhlásenie vlády v rezorte práce, sociálnych vecí, no zmenili sa doslova len nejaké formálne veci. V oblasti rodiny sa dopĺňajú zatraktívnenie flexibilných foriem práce v súvislosti s oslobodením príjmu osôb poberajúcich materský alebo rodičovský príspevok do 200 eur, s tým sa dá len súhlasiť už teraz. Vypadlo veľa úloh, ktoré sa týkali dôchodkovej a sociálneho poistenia. Áno, oceňujem, že sa urobili isté zmeny a nápravy u žien, niektoré tie ročníky s tým, že sa zaviedol tehotenský príspevok.
No ale to čo najviac očakávam a čo je najdôležitejšie je celá dôchodková reforma u ktorej zatiaľ vieme, že je len nejaká komisia bola zriadená ale jej výsledky tu budeme mať len nejak pred sebou. Ja len tu pripomínam lebo bežia doslova strašiaky, zo strany dôchodcovských správcovských spoločností tzv. ekonómov, ktorí tvrdia aká katastrofa a ako tu všetko padne na zadok vzhľadom na demografiu obyvateľstva Slovenskej republiky. Priatelia, sme medzi piatimi krajinami Európskej únie kde sa percento HDP na dôchodky najslabšie vypláca. Toto je dôležité si pomenovať a možno keď sa inde máme záujem priblížiť k nejakému priemeru Eurozóne alebo Európskej únie toto by mal byť náš hlavný prístup a podľa toho by sme mali jednoducho aj pristupovať. Pretože, produktívny vek ľudí ten budeme riešiť a budem sa baviť aj o tej politike zamestnanosti ale my potrebujeme pomôcť dneska zdravotne postihnutým alebo odkázaným a samozrejme dôchodcom. To znamená, k tomu musia smerovať aj tie, aj tie ďalšie úlohy. Čo sa týka politiky zamestnanosti tá kapitola 44 no nič nové pod slnkom. Absolútne žiadna nová vec ani zhodnotenie čo bolo ako bolo a čo je potrebné v tomto prípade riešiť ďalej. Potešilo ma aj vystúpenie pána ministra zdravotníctva pretože pomenoval jednu veľmi dôležitú úlohu, ktorá je spoločná rezort zdravotníctva a práce a týka sa dlhodobej starostlivosti.
Áno, ja sám sa priznám, že som dlho bojoval aj v tom predchádzajúcom období so svojim kolegom na zdravotníctve, aby sme dospeli najskôr deväť medicínskych úkonov a potom k nejakým základným veciam, ktoré sa týkajú tej dlhodobej starostlivosti. Tu sa nedá hodnotiť, že kde končí tá zdravotná a začína tá sociálna starostlivosť. To je spojené v tomto prípade a preto pán minister, pri akomkoľvek riešení je treba rátať s tým, že bude k tomu treba použiť aj prostriedky zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Čo sa týka samotného zhodnotenia, celé programové vyhlásenie vlády má dva hlavné obsahové doby, po prvé, politicky a po druhé, vecný. Politicky, no to, že sme tu po roku opäť k tomu istému dokumentu s tými istými ľuďmi hovorí o tom, že niečo nevyšlo. To znamená, v politickej oblasti ste totálne zlyhali, totálne zlyhali a práve preto som očakával, že tu k tomu niekto niečo povie, povie nejaká mea culpa a ako ďalej. Nezaznelo to tu, preto sa obávam, že v tejto oblasti pôjdeme rovnako ďalej ako tomu bolo aj v tom predchádzajúcom období. No a čo sa týka tej vecnej stránky, dalo by sa veľmi veľa, ja niektoré veci pomenujem hovoriť o tom čo ste zrušili, rozbili, zmenili, zobrali to patrí do, do Guinnessovej knihy rekordov čo sa za 12 mesiacov proti ľuďom v intenciách rozbitia sociálneho štátu dokázalo u nás urobiť.
Čo sa týka môjho vystúpenia pred rokom, ak som hovoril o rizikách, ktoré súvisia s naplnením programového vyhlásenia vlády môžem znova to isté pomenovať všetko, pretože ale je to o to horšie, že tie riziká sa v značnej miere potvrdili. Pretože ak chýbala garancia sociálnych záruk prijatých v predchádzajúcom, predchádzajúcimi vládami v tom období novej vlády a vyjadrenie pána ministra Krajniaka, ktorý garantoval, že nebude meniť ale táto koalícia je tak zložitá a rozdielna, že jednoducho garanciu nemá. Tú garanciu vyslovili predsedovia koaličných politických strán aj napriek tomu všetky tie riziká, ktoré som pomenoval sa bohužiaľ naplnili. Chýba finančná garancia napĺňania a treba povedať jednu vec, keď hovoríme o politike zamestnanosti nebude stačiť ani európsky sociálny fond. Mrzí ma, bol tu jeden súboj dvoch dám z opačného politického tábora o tom či nám niečo prepadne alebo neprepadne. Je to samozrejmá vec v istom vývoji ale každopádne si myslím, že bolo veľkou chybou tejto vlády, že neprebehla väčšia realokácia prostriedkov v prospech európskeho sociálneho fondu.
Z toho sa dalo riešiť kurzarbeit, politika zamestnanosti a ďalšie sociálne aspekty, ktoré sú nevyhnutné, takto keď si niektorí páni ministri zastali, že jednoducho nedajú to je ich možnosť a ich využitie, som presvedčený, že na to doplatíme, doplatíme všetci. No a v programovom vyhlásení vlády sa veľa píše aj o transparentnosti, dovoľte tri, štyri možno konštatovania smerom k rezortu práce. Môžem povedať, že ministerstvo práce nerešpektuje sľuby vlády z programového vyhlásenia o profesionálnej a transparentnej štátnej správe a transparentných výberových konaniach. V čom to tkvie? To po prvé, dosť prekvapujúce obyčajne deti sa zvyknú schovávať za sukne svojich starých mám alebo mám. Pán minister Krajniak sa schoval za uniformu pána ministra Naďa a cez zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov presadil riešenie ako odvolať z funkcií riaditeľov okresných úradov práce. To znamená, žiadne transparentné výberové konania, odvolať a nasadiť si svojich, svojich ľudí. To znamená, my sme sa posunuli niekde úplne, úplne ďalej a ďaleko to má z toho čo tu hovoríte lebo je to úplne v protiklade s princípmi právneho štátu. Konkrétne pripomienky, bola tu snaha vytvoriť miesto splnomocnenca vlády Slovenskej vlády pre podporu rodiny a sociálnu pomoc . No úloha, obsah totožný s náplňou profesionálnych pracovníkov, ktorí sú na ministerstve práce. Keď sa zdvihla vlna kritiky tak pani poslankyňa Krištúfková ustúpila z tejto tézy, no a odvtedy žiaden nový splnomocnenec nie je a ani nechýba. To znamená, len sa potvrdilo, že niekomu išlo o to, aby sa vytvoril, aby mal k dispozícii auto, sekretariát a základný servis, ktorý je celkom, celkom výhodný.
===== ... keď sa zdvihla vlna kritiky, tak pani poslankyňa Krištufíková ustúpila z tejto tézy no a odvtedy žiaden nový splnomocnenec nie je a ani nechýba, to znamená, len sa potvrdilo, že niekomu išlo o to, aby sa vytvoril, aby mal k dispozícii auto, sekretariát a základný servis, ktorý je celkom, celkom výhodný. Ale každopádne to bol prvý pokus, omyl pána ministra, ministra Krajniaka. Netransparentný bol aj výber riaditeľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny, uznávaná odborníčka pani Porubänová jednoducho musela odísť a išiel tam dlhoročný priateľ pána ministra, nedobré rozhodnutie, pretože táto inštitúcia má svoju kvalitu a obávam sa, že ju stratí. Ďalej odvolanie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne. Prvý raz v histórii Slovenska vyrovnaný rozpočet, začiatok minulého roka zvládli tí ľudia to aj napriek tomu, že 90 % osadenstva zamestnancov Sociálnej poisťovne na tých pobočkách dole sú ženy. Ony to aj napriek epidémii a všetkým ďalším veciam dokázali vládnuť aj tak musel zo svojej funkcie odísť.
No, keď hovoríme o demontáži sociálneho štátu veľmi stručne. Znížili ste výšku minimálnej mzdy zo 656 na 623 eur, zrušili ste trinásty dôchodok a to akokoľvek sa bude obhajovať, že teraz čo ste dali, že je najvyšší. Nie vy ste zrušili, zmenili zákon, ktorý tu bol, na základe ktorého mali dôchodcovia dostať o 280 miliónov viac. Deťom ste zobrali bezplatné obedy, seniorom ste zmrazili minimálny dôchodok, zamestnancov zaťažili o znevýhodnené trináste a štrnáste platy, ktoré sa idú odvodniť, neexistuje sociálny dialóg a ak existuje, to je skôr formálny, teraz idete zmeniť zastropovanie, no a jednu veľkú, veľký kanibalizmus ste urobili v súvislosti zo Zákonníkom práce. Toľko čo sa týka konkrétnej postupnosti a riešenia zo strany ministerstva.
Pozitívne hodnotím zavedenie dávky SOS, ale treba povedať, že to je len taký milimetrový rozmer, keď sa niekto topí, že mu cez tú dávku pomôžeme sa znova nadýchnuť, to nie je systémové riešenie, to je aktuálna a operatívna pomoc.
No a prvá pomoc plus. Viete, keď tu je prvá pomoc plus, keď tu je prvá pomoc dvakrát plus, možno príde trikrát plus, tak niečo je zlé. No asi sa málo dalo na začiatku, nepomohlo to a preto sa postupne prikladalo. No ale výsledok je taký, že medzitým padlo veľmi veľa podnikov, živnostníkov, ktorí za istých okolností sa mohli udržať, keby sa bolo aspoň sčasti naplnilo to, čo pán minister sľúbil, miliarda na každý mesiac. Skutočnosť je taká, že jeden a pol miliardy za dvanásť mesiacov. Je logická vec, že to pocítili viacerí aj samostatne zárobkovo činné osoby.
Čo sa týka zamestnanosti, áno, treba pozitívne hodnotiť, že úsilie išlo hlavne pre udržanie zamestnania, aby jednoducho ľudia nenabehli do evidencie úradov práce, ale to je málo, to, čo mi chýba, sú projekty zamestnanosti. To znamená, ako zamestnať tých ľudí, čo pre to urobiť, pretože my tu máme jednu anomáliu. Viac jak 70 tisíc ľudí pribudlo na úrady práce a voľných pracovných miest na Slovensku je 62 tisíc. No v tom si treba porobiť poriadok. Treba rozanalyzovať, aké miesta sú potrebné, akú máme štruktúru nezamestnaných a podľa toho pripravovať ľudí, vzdelávať. Toto sa vôbec nerobí, nehovoriac o tom, že aktívna politika trhu práce a prostriedky, ktoré na ňu boli dali, je najnižšia zo všetkých krajín V4-ky. No a paradoxne Slovensko má najvyššiu nezamestnanosť z krajín V4 aj napriek tomu takýto prístup.
Zákonník práce. Bol tu prvý pokus, znova pokus a omyl, zaviesť ďalších 400 hodín nadčasov do Zákonníka práce. Po veľkom kriku pán minister ustúpil, schválilo sa to bez toho, no ale posledná novela Zákonníka práce je trošku zložitejšia a áno minimálne v štyroch oblastiach. 1. Práca detí. 2. Diskriminácia za vek. 3. Nerovnomerný a nerovnaký prístup v súvislosti s tripartitou. No a zrušenie možnosti kolektívnych zmlúv vyššie stupňa a ich rozširovania. To sú štyri základné veci, ktoré si myslíme, že sú protiústavné a preto hovorím veľmi oficiálne, SMER - sociálna demokracia podporí Konfederáciu odborových zväzov v ich snahe presadiť sa na Ústavnom súde. Áno, ten návrh podpíšeme, pretože sme presvedčení, že je správny a jednoducho aj potrebný.
No a teraz poďme k tým výsledkom, ktoré sú často ponúkané ako veľmi dobré. Čo sa týka vývoja nezamestnanosti, sme najhorší, teraz hodnotím obdobie 12 mesiacov. Nie absolútne čísla, ale percentá rastu za tých 12 mesiacov. Sme najhorší vo V4. Môžem pomenovať všetky konkrétne čísla, ktoré s tým súvisia. Čo sa týka celkove Európskej únie, je tu 21 krajín, ktoré zvýšilo nezamestnanosť, ale pod jedno percento, ale len šesť krajín, ktoré išli nad jedno percento. Najhoršie je na tom v Európe Litva, potom Estónsko, Španielsko, no a potom ide Slovensko, prípadne Česko, Rakúsko, ktoré sú dosť podobne na tom. To znamená, nie sme dobrí, zďaleka zlé výsledky a čo je najhoršie, že Slovensko je skutočne na chvoste rebríčka zamestnanosti. Lebo, ak my znižujeme zamestnanosť na úradoch práce, to musí mať len jednu, jednu výslednicu. Musí viacej ľudí pracovať. To sa musí prejaviť v počte zamestnaných, ale tu je skutočnosť úplne iná. Skutočne za posledný kvartál minulého roku z 27 krajín Európskej únie sme najhorší. 18 krajín si udržalo zamestnanosť, dokonca navýšilo a len ten zbytok 5 krajín bol taký, kde bol pokles. No a Slovensko najväčší pokles a toto je ten problém, ktorého sa obávam, pretože najlepšia sociálna politika je dať ľuďom prácu, pokiaľ o ňu stoja samozrejmá vec. To znamená cez to riešime aj iný sociálno-ekonomický problém rodiny, ale začať treba odtiaľto a to je úspešná a efektívna politika, politika zamestnanosti.
Čo sa týka konkrétnych riešení, je tu návrh akčného plánu, ktorý vychádza z európskeho piliera sociálnych práv, odporúča a vôbec zaväzuje Európska únia. Začína sa znova projekty na zamestnanosť, my musíme znova otvoriť otázku znevýhodnených skupín. Mladí ľudia. Tam o 30 % stúpla nezamestnanosť. Dlhodobo evidovaní nezamestnaní. Samozrejmá vec, že aj tí, ktorí sa narodili skôr a k tomu špeciálne pripravovať projekty, to je to, čo tu doteraz chýbalo a čo je nevyhnutné v tom ďalšom období jednoducho riešiť.
No a úplne na záver, pretože reálne som predpokladal, že sa mi podarí vystúpiť ešte, ešte v piatok minulý týždeň. Ja si myslím, že aj z tejto pódie sa treba vrátiť k tomu, čo sme si pripomenuli v sobotu a to je Sviatok práce. A to hlavne preto, že práca už nie je všedná, nie je každodenná, je vzácna a preto si ju treba vážiť, treba možno poďakovať a oceniť ľudí, ktorí sa živia, obrazne povedané, svojou hlavou alebo svojimi rukami, možno v tejto chvíli za ten uplynulý rok vyzdvihnúť hlavne zdravotníkov, pracovníkov v sociálnych službách, pretože celkom iste si to zaslúžia. No a treba asi poďakovať aj pánom podnikateľom, zamestnávateľom za to, že ľuďom prácu dávajú. Za to, že im vytvárajú bezpečné pracovné prostredie a odvádzajú za nich to, čo im zákony jednoducho ukladajú.
Na záver. Dať ľuďom prácu, pretože, keď prácu majú, majú aj dobré sociálno-ekonomické postavenie, motivuje ich to, aby si túto svoju životnú úroveň zachovali. To je posledná veta, ktorá si myslím, že vyjadruje obsah toho môjho vystúpenia. Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->