Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
8. 11. 2022 9:25:00 - 9:25:00 75. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
23.
Milé kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda Národnej rady, pôvodne som chcel trošku dlhšie k tejto veci hovoriť, ale myslím, že aj tých desať minút bude postačujúcich.
Je na škodu veci, že sa to trošku v takej zložitej dobe tu v Národnej rade prerokováva, pretože mal som informáciu, že dôchodcovia chcú byť prítomní pri prerokovávaní tohto bodu, ale vzhľadom na posúvanie tých materiálov to asi ani nie je možné zadefinovať kedy presne, aby sa vedeli podľa toho jednoducho pripraviť.
Treba povedať, je to ojedinelý akt, ktorý si tu ešte história nepamätá, že by seniori organizovali petičnú akciu, kde by sa domáhali svojich ústavných zákonných práv. Pretože Ústava Slovenskej republiky jasne hovorí, ako má vyzerať jeseň života. Hovorí o dôstojnosti života v starobe, no a táto úloha, ústavná úloha zatiaľ nie je zabezpečená. Pretože môžeme sa baviť o tom, do akej miery áno alebo nie, ale samotný fakt, ako sa zvyšuje počet dôchodcov na hranici, dokonca pod hranicou chudoby, je svedkom toho, že, že tu je nejaký, nejaká veľká podlžnosť tejto sociálnej skupine, nehovoriac o tom, že sa absolútne neobjavili ani v tzv. prorodinnom balíčku, ktorý bol predmetom rokovania tohto pléna. Tam sa ako na dôchodcov absolútne zabudlo, akoby neboli súčasťou tej našej veľkej rodiny, pretože ja vnímam rodinu, že to môže byť aj trojgeneračná rodina vrátane tých starých rodičov, ktorí si myslím, že sú najviac odkázaní v takýchto situáciách a v dobe, akú žijeme, v dobe zdražovania, samozrejme, nárastu cien energie, aby sa na nich jednoducho pamätalo.
Baviť sa o tom, či a koľko sa v tomto roku dôchodcom dalo. Treba vidieť, akým spôsobom sa robila istá korekcia dopadov na dôchodcov, a nie o tom, či sme ich stimulovali nejakými 300 miliónmi, aby sa dali zaočkovať, ktorí sa dali a nedali, to vnímam ako úplne iný problém, a preto v tomto prípade pokladám za alibistické, že vláda sa oháňa doslova prostriedkami, ktoré obdržali niektorí, opakujem ešte raz, niektorí dôchodcovia v čase, keď ešte bežala pandémia a bol záujem ich motivovať, aby, aby sa dali, dali zaočkovať.
Predložili šesť konkrétnych požiadaviek. Možnože tu treba postaviť aj otázku smerom k Národnej rade: Prečo až po dvoch mesiacoch? Už viac jak dva mesiace je, uplynula doba, kedy to predložili do parlamentu, sa tým zaoberáme. Za tie dva mesiace sa veľa vecí zmenilo. Možno z tých, ktorí to podpísali, veľa už nie sú medzi nami tí dôchodcovia, pretože ten život je taký a vzhľadom na posun času už možno niektorí z nich mrznú, pretože nemajú na to, aby si vedeli zaplatiť teplo v tom svojom domove, kde žijú. Nerozumiem, prečo až teraz sa to prerokovalo. Podľa mňa vzhľadom na naliehavosť a prioritu týchto riešení to malo byť dávno prerokované, na začiatku tejto schôdze, a samozrejme, že aj za ich účasti.
Hovorím to preto, lebo z tých šiestich požiadaviek, ktoré sú tam, niektoré sa javia už ako neaktuálne vzhľadom na čas a dobu, ktorá prešla, ale podstatné je to, že tie opatrenia, ktoré sa prijali doteraz, a už trošku môžem kalkulovať aj s ďalšími opatreniami, pretože ministerstvo práce predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh ďalšieho, ďalšej novely zákona o sociálnom poistení, kde nejaké veci ďalšie iným spôsobom, valorizáciu a ďalšie veci má záujem riešiť, len pozde. Pozde, na toto sme poukazovali aj zo strany opozície. V konečnej miere boli tu aj nejaké návrhy aj odo mňa v parlamente a ideme sa toho dotknúť až teraz na konci roka, keď inflácia sa blíži k 15 % a podľa údajov Národnej banky Slovenska pre budúci rok nič lepšie. Niekde možno 22-, 23-percentná inflácia; na to je potrebné túto sociálnu skupinu pripraviť. Pripraviť tým, že kompenzácie. To nemusia byť len priame prostriedky, ktoré sa týkajú, samozrejmá vec, že dôchodkov ako takých. To sú všetky ďalšie kompenzačné opatrenia. A veľmi očakávam, aké prídu kompenzačné opatrenia napríklad na energetickú chudobu, ktorá by v značnej miere mohla riešiť domácnosti, kde dôchodcovia alebo kde len dôchodca žije, aby doslova tú zimu prežil a mal by vytvorené aspoň tie najzákladnejšie podmienky pre to, že teplo cez zimu bude zabezpečené.
180-tisíc ľudí podpísalo túto petíciu. V drvivej väčšine sú to hlavne, hlavne seniori, a preto ešte raz hovorím, bolo, by som povedal, veľkou zodpovednosťou aj Národnej rady čím skôr takúto petíciu predložiť, aby sa s ňou plénum mohlo zaoberať a prijímať ďaleko skôr opatrenia ako teraz, keď už máme mesiac, mesiac november.
Tu treba vidieť možno genézu témy valorizácie od roku 2020. Na veľkú škodu, že pán minister Krajniak nepredĺžil to obdobie, ktoré predtým bolo na štyri roky, že minimálne 2 % valorizácia, i keď ten vývoj a inflácia ukázali, že dneska sa už bavíme o úplne iných číslach, ale to bola v tom začiatku hneď jedna z možností, o ktorej by sme sa boli bavili, pretože treba si uvedomiť jednu vec. Pre rok 2022 sa riadi valorizácia všetkých dôchodkov – starobných, invalidných a tak ďalej – výškou 1,3 %, ktorá bola aktuálna v závere minulého roku a ostala platná od 1. januára 2022. To znamená už 11. mesiac. Opakujem 1,3 % a valorizácia je niekde 14, 15, kde sme, kde sú tie zvyšné percentá. Jednoducho tí seniori to nemajú akýmkoľvek iným spôsobom šancu si zabezpečiť tie prostriedky, aby sa minimálne držali tej životnej úrovne, ktorú majú, resp. mali. Dnes je to už niekde úplne inde, a preto je nevyhnutné, aby sa valorizácia pripravila tak, aby sme nebrali štatistické čísla rok a pol dozadu, ale aby sme nabehli na, v úvodzovkách, český model, ktorý hovorí o tom, že ideme pol roka dopredu, až následne sa vyrovnáva potom tá predpokladaná inflácia podľa skutočnej, ale dôchodca má dopredu finančné prostriedky, ktoré by mali zabezpečiť udržanie životnej úrovne. To znamená, aj v tomto prípade sa máme od Čechov čo učiť, pretože ďaleko skôr ako my zareagovali na túto skutočnosť a veľmi operatívne tento problém v priebehu, v priebehu roka rieši.
Tá valorizácia, tak ako je nastavená teraz, bola nastavovaná v úplne iných časoch, relatívne v dobrej ekonomickej situácii, kde viackrát som to už spomínal, ja som musel riešiť iné problémy a ten problém sa volal deflácia, aby sme nemuseli dôchodcom znižovať dôchodky vzhľadom na kritériá, ktoré v tom zákone boli nastavené. Ale to bolo vybavené operatívne, počas 24 hodín prestala dôchodcov strašiť deflácia a práve preto bolo treba aj v tomto období za 24 hodín riešiť aktuálny stav inflácie a z toho potrebnej, potrebnej valorizácie.
To, čo je treba si pripomenúť, je aj otázka minimálneho dôchodku. My sme aj z časti opozície, minimálne SME RODINA, v tom uplynulom období veľmi veľa prosociálnych oblastí schválili, ale prišlo nejaké obdobie hlavne roku 2020 a všetko sme zmrazovali. Zmrazovali, zmrazovali. Zmrazovali sme aj minimálny dôchodok. Ten návrh, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, hovorí o tom, že by sa mal rozmraziť ten minimálny dôchodok až od 1. januára ´24. Pýtam sa, čo budú aj títo ľudia robiť v tom budúcom roku?
Treba si uvedomiť jednu vec. Keď som v tom ´15. roku zavádzal minimálny dôchodok, vychádzal som hlavne z toho, že je nevhodné, aby ľudia, ktorý odrobili minimálne 30 rokov, stáli na úradoch práce v jednom rade na sociálne dávky s tými, čo celý život vôbec nerobili. To bola aj morálna satisfakcia voči týmto. No ale my sme to z týmto zmrazením jednoducho znova zatlačili niekde úplne inde a dávame ich na rovnakú úroveň s tými, čo vôbec nepracovali. Preto si myslím, že ak to príde ten návrh zákona sem, v žiadnom prípade nie 1. 1. ´24, ale 1. 1. ´23. Je nevyhnutné vrátiť sa k tomu a rozmraziť to, aby aj títo dôchodcovia, je ich okolo 75-tisíc, alebo aspoň v čase, keď som tento návrh zavádzal, ich bolo, možno dnes ich už je viac, ktorých sa to bezprostredne dotýka, lebo, lebo to je skutočne malý dôchodok. A sú tam aj takí, čo odrobili aj 40 rokov, ale robili za minimálnu mzdu. To znamená, že adekvátne k tomu ten výpočet toho dôchodku zodpovedal, zodpovedal tej, tej minimálnej čiastke toho dôchodku. To znamená, to nie sú ľudia, ktorí sa vyhýbali robote. Naopak, pracovali a boli ochotní aj za tú minimálnu mzdu pracovať adekvátne k tomu možno na príslušnej profesii. Nie je ich málo to tých, takýchto profesií, kde minimálna mzda je relatívne veľmi veľa. Práve preto je treba na nich treba pamätať, a nie 1. 1. ´24, ale každopádne 1. 1. ´23.
Každopádne podporujem túto iniciatívu a možno by sme sa mali zamyslieť nad tým, že mimo toho uznesenia, kde konštatujeme, či by sme nemali zaviazať vládu, nech informuje, čo s tým bude robiť. Nech najskôr rokuje s Jednotou dôchodcov Slovenka, nech im dá nejaké odpovede a nám nech dá odpoveď, že ako bude s tými šiestimi požiadavkami, ktoré sú tam, narábať, myslím z hľadiska nejakého legislatívneho postupu ďalšieho.
Ďakujem pekne.
4. 10. 2022 18:10:50 - 18:10:50 72. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 972 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
107.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne aj za tieto pripomienky alebo tie faktické.
No, snáď jedna vec, že ak by sme sa tu začali baviť o tom, že kto je viac a kto je menej zodpovedný, to by bola asi cesta do pekla. To celkom tu nie je len, len, pán poslanec, táto debata, ktorá sa týka akéhosi odvodu, alebo neviem, ako by sme to nazvali, išla automaticky do hry a bola súčasťou debaty v rámci štvrtej priemyselnej revolúcie. Čo ona prináša, čo je potrebné urobiť v jednotlivých oblastiach a automaticky vyšla. To nevyšla odtiaľto, to vyšla prvýkrát, keď Slovensko bolo predsedajúca krajina v rámci Európskej únie. A vyšiel s tým môj nemecký kolega, ktorý povedal, ako ďaleko sú v tomto smere pripravení, no a o tom sa viedla veľmi, veľmi dlhá debata potom v podstate dva dni, ktoré to, celé to, celé to istým spôsobom obsahove zaujalo. Takže už o toľko len vysvetlenie smerom k vám. To nevymýšľali tu ani nejakí, dobre, boli tam sociálni demokrati v tom čase, však aj sú teraz stále, ale oni to mali tak hlboko a ďaleko rozpracované, že povedzme si úprimne, že asi sa Európa bude v tomto prípade orientovať aj podrobne a mini..., tieto veci minimálne prehodnocovať.
Takže ešte raz, nie zodpovednosť, nezodpovednosť, ale doba a, a veci a pozitívne veci, lebo štvrtá priemyselná revolúcia prinesie len pozitívne veci. Samozrejme, že my sa jej nebránime, len automaticky musia rátať aj s tým, že tu budú aj nejakí dôchodcovia a je potrebné, aby tí dôchodcovia mali mať z čoho tú dôstojnú starobu, o ktorej sa bavíme. Všetko.
Ďakujem.
4. 10. 2022 17:40:50 - 17:40:50 72. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 972 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
101.
Pán predseda, ďakujem pekne za slovo.
Pán minister, kolegyne, kolegovia, je mi sympatické, že klub SME RODINA je tu takto prítomný a podporuje svojho ministra. Na druhej strane sa vám pokúsim možno dosť objektívne niektoré veci pomenovať, lebo niektoré vyjadrenia, ktoré tu boli. Mne SaS-ka, možno ani že pán Cmorej nie sú mi nejakí veľmi sympatickí ľudia, pretože dneska absolútna dominancia pána bohu, ktorý je trh, ako je niekde za nami, ale zas nemáte pravdu. Lebo pán minister ide budúcim dôchodcom znižovať dôchodky, pán Kašper, a to ADH-čka. Tá ADH-čka je o tom, pokúsim sa k tomu zaujať stanovisko.
Viete, čo je môj možno problém? Že, neviem, pól roka alebo koľko je tomu, čo sme prešli od toho prvého čítania, neviem koľko mesiacov. Čakal som, čakal som, že sa k niečomu dostaneme a budeme o niečom hovoriť. Ja sa neviem vyjadrovať tomu, čo pani poslankyňa Hajšelova bude predkladať, pretože na rozdiel od pána Cmoreja som to nevidel. Sú isté veci, ktoré tam možno viem si predstaviť, ak je tam, že ideme zamraziť 5,5 % zvyšovania v II. pilieri. Tak áno, to podporíme, pretože ten II. doteraz napriek všetkému nepresvedčil. Toľkoto, ja sa nemám problém s týmto ako tajiť, ale zas na druhej strane isté opatrenia, ktoré by tomu mali pomôcť, by som tiež očakával. Keď sme preberali II. pilier, to znamená dôchodkové sporenie, nevidel som to tam. Možno sa dočkáme v druhom čítaní, kedy ten priestor je. Možno toľko úvodom k tomu, pretože ten priestor tu bol a vôbec aj ten proces, ktorý predchádzal tomu predloženiu do toho prvého čítania, bol dosť rozporuplný. Rozumiem tomu, lebo ak žije na Slovensku 5,5 milióna ľudí, tak 5,5 milióna rozumie dôchodkom a každý má ambíciu sa jednoducho k tomu vyjadrovať.
Ale tu sú aj také, také vyjadrenia, ktoré by asi bolo treba brať v úvahu. Bolo tu vedenie OECD, no absolútne ako odmietli rodičovský bonus, i keď na druhej strane beriem, že čo sa týka OECD, to sú v prvom rade ekonómovia, chýba im ten sociálny rozmer, a to je treba vyvažovať, ale aj tu na domácej, na domácej politickej scéne Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Národná banka Slovenska, odborníci na dôchodkové systémy z Univerzity Mateja Bela, ktorí si myslím, že sa trošku až preceňujú v niektorých veciach. Lebo aj iných odborníkov tu máme ako je pán Šebo, ale dobre. Akceptujem. Akceptoval som ho aj, keď bol aj minister. Dokonca som podpisoval ďalej tie zmluvy, aby s nami spolupracoval a bol nejakou súčasťou tvorby tej reformy. To znamená, že toto sú isté veci, ktoré je potrebné vidieť.
Mňa čo osobne v tomto prípade mrzí je postoj sociálnych partnerov. Výhrady, vážne výhrady mali odborári, zamestnávatelia, Jednota dôchodcov Slovenska, ako to sú inštitúcie, ktoré majú sa právo vyjadriť a niečo k tomu povedať. Možnože medzi tými, medzi tým pán minister s nimi sedel a povie nejaké výsledky, ale z toho, čo ja mám, by som povedal, ako doteraz tie poznatky, keď samotná Jednota dôchodcov Slovenska je proti tomuto, no tak nad tým sa je potrebné zamyslieť. Veď to je prvý pilier, ktorý sa ich bezprostredne dotýka. I keď a ja beriem, že do istej miery terajší dôchodcovia budú zvýhodnení, pretože sa môžu tam niekde nájsť.
Tento zákon ide proti budúcim dôchodcom a tam je to, o čom sa bavíme, čo je zakotvené v tej nešťastnej, nešťastnej ADH-čke. Toľko možno taký, taký úvodný vstup do toho. Ja nechcem vnášať do toho absolútny rozmer nejakého rozporu, ale na druhej strane musím povedať, že tak ako aj ja ale aj moji kolegovia z klubu, keď to ostane takto, ako je to v tejto podobe, nie sme pripravení podporiť tento návrh. Ale myslím, že to pán minister tak trošku aj, aj ovláda. No neviem, čo všetko do toho vniesol pán Palko, pretože už niekde desať rokov dozadu KDH tu malo nejaké ambície, dokonca aj ponúkalo riešenie cez ten rodičovský bonus, ale, ale myslím si, že takto ako sa postavil zase ak bude takto prijatý, vytvorí istú skupinu poškodených ľudí.
Ja viem, ako som mal dlhé roky problém odškodniť tzv. starodôchodcov, to je tá kategória ľudí, ktorá bola znevýhodnená po prijatí tej rozsiahlej novely Kaníka a doteraz nie som presvedčený, že sme to absolútne poriešili, to možnože ani v tomto prípade nejde, ale, ale v žiadnom prípade by tam nemali ostať proste ďalšie problémy, ktoré by sa niekedy v budúcnosti mali riešiť, lebo potom nielen pocit, ale aj reálne, by som povedal, zhodnotenie tých ľudí nemusí byť práve najlepšie.
Zmenili ste tých 5 % na 3 %, asi je to dobré v tomto prípade, pretože tam je asi tá najväčšia oponencia. Bolo tu jasne povedané, koho sa nebude týkať ten rodičovský bonus. Treba povedať, že to je jedna pätina budúcich dôchodcov, to znamená, že každý piaty budúci dôchodca nebude mať zo zákona nárok, lebo je v nejakej tej kategórii.
Mňa najviac viete čo mrzí? To, čo som sa snažil a treba povedať v čom sa aj dosť pokračuje možno aj pani Žitňaská osobne sa dosť zasadila o to, že aby boli trošku inak riešení ľudia, ktorí sa starajú, hlavne matky, ktoré sa starajú o ťažko postihnuté deti svoje. Lebo to je kalvária, to je osud, ony sa jednoducho oddajú tej službe a to nie je na rok, na dva, to je na celý život. A ony nakoniec budú postihnutí, ich sa nebude týkať jednoducho tá možnosť toho rodičovského bonusu. Pýtam sa prečo? Veď to sú ako Matka Tereza, ktorá, ktorá by si v tomto prípade mala prvá zaslúžiť, aby, aby mohla sa uchádzať o túto podporu, ona bude z toho jednoducho vyňatá. Nejdem na tie ďalšie kategórie, toto vidím ako taký, taký styčný bod, ktorý tam veľmi trčí a nenachádzam odpoveď na to. A očakával som, že toto sa bude, budete snažiť nejakým spôsobom vyriešiť, pretože ony nemajú inú alternatívu tie matky len sa starať a ja som veľmi rád a bol by som veľmi rád, aby sa im valorizovali a stále navyšovali tie, tie príjmy, ktoré z toho majú a bol by som veľmi rád, aby boli úplne inak riešené z hľadiska, z hľadiska dôchodku.
No a my tu máme aj alternatívy, čo ma prekvapuje, že doteraz nebol záujem sa k tým alternatívam jednoducho dostať. My sme tú alternatívu čo sa týka „odškodnenia" tých matiek za to, že, za to, že sú matkami mali niekde úplne inde. Veď sme to riešili v súvislosti s rodičákom. A to je príjme čistý príjem, ktorý mala matka predtým. Prečo nejdeme takýmto spôsobom odškodniť? A to sa bude priamo týkať tej matky, priamo toho odškodnenia, to je, áno, pokladám aj za veľmi dôležité, lebo v tejto chvíli to úplne dotiahnuté táto otázka jednoducho nie je.
No, hovoril som o tom aj v prvom čítaní. Česi to vyriešili tak, že iba ženy matky a po druhé, maximálne nejaké percento z odvodov no ale podieľa sa aj to dieťa svojimi percentami. A to je už úplne iná rovina. To je aj solidarita, to je spoluúčasť na tom a tomu s týmto by som sa vedel stotožniť. Lebo v takomto prípade to nielen nejaký boží dar, že mám šťastie, že mi dieťa zarába o niekoľko viac ako tí ostatní, a preto ja mám nárok na vyšší, vyšší rodičovský bonus. Kladiem si otázku, prečo v tomto prípade majú byť potrestané deti, ktoré sa dobre vychovali, majú vzdelanie a majú to nešťastie, že robia napríklad na úradoch práce za 700 alebo 800 eur brutto s vysokou školou. V zdravotníctve koľko je takýchto. Veď koniec koncov aj to školstvo stále nie je o tom, že by, že by ako, a popritom sú to dobre vychované deti, na ktoré môžu byť rodičia hrdí, ale sú do istej miery potrestané zato, lebo nebudú sa môcť takýmto spôsobom odvďačiť ako, ako tie, ktoré majú iný príjem z možno z nejakých iných, iných dôvodov.
No a teraz tá ADH-čka. Trvale zníženie ADH. To je trvalé, to je 5 % menej ako bolo doteraz, čo sa týka, týka priemernej mzdy. 5 % dole. Dobre, na budúci rok to podľa materiálu, ktorý predložil pán minister, vychádza mínus 7 eur, potom tuším 21 či 22, neviem, ďalej nevyčíslil, koľko je to menej, ale o dva roky títo, ktorí pôjdu teraz do dôchodku, budú mať mesačne o 22 eur menej. Možno z toho platia tí, ktorí berú tie bonusy rodičovské. Ale pýtam sa prečo?
A nehovoriac o tom, že som tu použil v to prvom vystúpení nejaké tabuľky, ktoré hovoria o tom, koľko Slovensko z HDP dáva, dáva na dôchodky. A sme v trojici najhorších, V4 je ďaleko, ďaleko lepšia pred nami. To znamená, prečo nejdeme do toho, že v tomto prípade možno ideme systémovo prehodnotiť aj tie odvody, teraz myslím aj tie štátne, a nebudeme sa báť len toho, že to bude Slovensko prestárle. Pretože toto sú prostriedky, ktoré pôjdu celkove na tých, na tých dôchodcov, čo sa týka tých percent z toho HDP. Neviem, to sú všetko veci okolo, ktorých by bolo treba veľmi, veľmi konkrétne diskutovať a zdá sa mi, že v tomto prípade sme celkom nevyužili ten, ten časový priestor. A to nehovoriac o tom, čo sa týka doby dožitia, ktorá je relatívne veľmi výhodná, má stále je tu istý progres aj u nás, tak ako v celej Európe. Čo ja viem, posledné štatistiky sú o tom, že ženy 80,34 roka a muži 73,75 roka sa dožívajú. No ale tá tragédia je niekde inde, a to je dožitie v zdraví. 54,6 roka je, je u žien a muži 55,5 roka, veď to je o 20 rokov u žien a 25 rokov u mužov rozdiel. Človek podľa tohto, ktorý pôjde do dôchodku, narodil sa 2003, to znamená, že má nejakých 19 rokov, a keď pôjde do dôchodku, ak by ostali terajšie, ktoré sú, že tam ten strop je 64, pôjde do dôchodku, ale podľa tohto nového pôjde v 69. Samozrejmá vec, že adekvátne sa to bude asi, asi ďalej zvyšovať, ale je to logické, že, že tieto parametre sú nastavené v tomto prípade jednoducho k tomu.
To znamená, že tá ADH-čka no a tých 40 rokov, pán minister, vzbudil ste veľký záujem, pozornosť. Ja keď som sa stretal v tom čase ešte ako minister alebo po skončení toho obdobia aj s odborármi veľmi tú vítali, pokiaľ nezistili konkrétnosti okolo toho. Lebo v podstate je to istá, istá obdoba predčasného dôchodku, áno, s inými parametrami, lebo tam nie je ten istý, by som povedal, odčítanie toho bonusu, no ale plus-mínus je to jedno a to isté. Ja tu mám taký nejaký, nejaký rozpočet, odpočet, ktorý sa týka tých dopadov, lebo to nie sú len tí 0,3 %, to keď si zráta, stráca pri výpočte až na ADH-čke z toho vyplývajúcej, a keď tie parametre všetky zráta, to je rozdiel 7 až 10 %. To znamená, ak by mal brať, ja neviem, 800 eur, čo pre budúcnosť je asi reálny nejaký dôchodok, no tak možno nejakých 70 eur bude, bude mesačne poberať menej. To len z toho, z tohto titulu. To znamená, že tie dopady tam sú, sú veľké a potom treba povedať otvorene, že komu sa to platí a komu sa to neoplatí, lebo predčasný dôchodok bol určený v prvom rade pre tých, ktorí si neboli schopní nájsť už prácu alebo ich zdravotný stav bola taký, že radšej akceptovali ten predčasný dôchodok hoci vedia, že to nie je jednorazové. To je predčasný dôchodok doživotne. To znamená, na tých 20 rokov na kedy sa plánuje každý, každý jeden ten dôchodok.
No možno toto ako k tomu a nie je tu pán Ledecký, pretože mne celkom nedalo s tým čím argumentoval, čo sa týka tej udržateľnosti. Tú udržateľnosť ja som počúval osem rokov, kde kto skade z Bruselu alebo neviem skadiaľ zo Svetovej banky prišli strašili, strašili a strašili. Ale tá, tá pravda je trošku niekde inde. O 50 rokov, priatelia, v 2070 9,8 % predikcia výdavkov dôchodkového systému voči HDP, čo sa týka Slovenska, 11,4 priemer Európy, ale Maďarsko 11,2, Česko 10,9, Poľsko 10,2. Priemer je 11,4. Nehovorím o tých vyspelých krajinách kapitalistických, ktoré, teda západných, ktoré sú asi, asi niekde inde. Ale toto sú konkrétne čísla, to znamená, že, a nehovoriac o tom, že dovtedy môže prísť úplne iná situácia, stav, že ešte lepšie sa nám možno začne dariť v zamestnanosti, no a, samozrejme, čím viacej ľudí robí, tak tým je tam lepšie vytvorený priestor. No a stále je tam aktuálna aj tá otázka, okolo ktorej som tu aj občas hovoril, že príde čas, ktorý Nemci majú veľmi dobré pripravený ohľadom istých odvodov za, za roboty a jednoducho zariadenia, štvrtá priemyselná revolúcia, ktorá sa musí zakotviť aj niekde tu, aby tie dôchodky boli zabezpečené, to je logická vec. Toľko možno k tým mojim výhradám. Na škodu veci, možnože keby kolegyňa Hajšelová bola vystúpila predo mnou, bol by som rád zareagoval aj na niečo, čo je tam, ale však ten priestor tu jednoducho asi stále je.
Viete, prosím (reakcia z pléna), áno, je ešte ústna rozprava, ak si to medzitým naštudujeme, len, len, prečo. Viete, sme v takom nejakom utajení a práve som čakal, že tie veľké mesiace, ktoré sme mali pred sebou sme mohli využiť práve na to, aby sme sa k tomu reálne vyjadrili, pretože všetci máme záujem na tom, aby terajší ale aj tí budúci dôchodcovia mohli, tak ako Ústava Slovenskej republiky hovorí, žiť istú dôstojnú starobu, ktorú by im garantovala, garantovala aj ústava.
Viete, taká posledná myšlienka moja úplne na záver, niekedy mám taký pocit a to nepatrí ani k vám možno všeobecne do našej spoločnosti, že často chceme riešiť dlhy budúcnosti, lebo o tomto do istej miery hovoríme, no a my pritom trošku zabúdame alebo nemáme vysporiadané dlhy minulosti.
Ďakujem pekne.
4. 10. 2022 15:25:50 - 15:25:50 72. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1205 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem pekne za slovo. Chcem poďakovať za tie pripomienky kolegov. Ale ak dovolíte, zameriam sa na dvoch. Na pána Viskupiča a na pána Šimka.
To, že som pomenoval, že zlyhal trh, pán poslanec, dalo by sa hovoriť ďalej. Zlyhala Európska únia, zlyhali ďalšie inštitúcie, ktoré mali konať a mali konať ďaleko inak. Len trošku ma prekvapila tá vaša skratka, ktorú ste v tomto smere urobil, že jednoducho hlavný dôvod je v tom, že sa v predchádzajúcom období zlyhalo. Inak skratka hovorí, že lebo Fico. Ale to asi, to asi v tomto prípade, prípade jednoducho nie je. To, že to tak nie je, je o tom, že sme stále v trojke krajín, ktorá dáva najmenšie percento HDP na dôchodky. To ako ekonóm asi tieto veci chápete. Nehovoriac o tom, že my sme uchovali II. pilier, ktorý má z hľadiska budúcnosti svoj význam. I keď doteraz nie som celkom presvedčený, že či som postupoval úplne správne, či som nemal možno postupovať ako Maďari, Česi alebo Poliaci, alebo ďalší. Ale je tu istý kapitál, s ktorým sa dá kalkulovať a z hľadiska udržateľnosti pre ten budúci, budúce obdobie.
Pán poslanec Šimko, 70 miliónov eur z plány obnovy ide na digitálnu zručnosť dôchodcov. Pani Remišová hovorí, že 172-tisíc dôchodcov sa vyškolí, vyučí, aby mohli následne vedieť s týmto pracovať. Vítam to. Podporujem to. No ale budú si môcť dovoliť zriadiť nejaké internetové pripojenie. Inak je toto teraz tá hlavná priorita, s ktorou vláda mala ísť? Tých 70 miliónov, keby možno mal k dispozícii teraz minister práce, tak s tým vie riešiť veľmi konkrétne dopady na niektoré cieľové sociálne skupiny, ktoré by si to veľmi, veľmi potrebovali. My riešime teraz digitálnu gramotnosť.
Ďakujem.
4. 10. 2022 14:55:50 - 14:55:50 72. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1200 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady.
Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, trošku som rozmýšľal, či ísť do vystúpenia už v prvom čítaní, ale ja si myslím, že je dôležité aj v prvom čítaní, aby niektoré veci zazneli, možno by sme ešte hľadali nejaké možnosti, ak sú tu vôbec ešte reálne možno po tom, čo dostal dôveru pán minister financií bude vedieť byť trošku štedrejší aj k dôchodcom a bude sa dať debatovať ešte možno aj o tom, či tých 70 % sa nedá navýšiť aspoň na 100 %, i keď možno to celkom zďaleka ako nerieši celé tie naše problémy.
Ale začnem s tým čo som možno, možno by som mal končiť. Nielen ja, ale aj celý poslanecký klub strany SMER – sociálna demokracia podporí tento návrh v prvom čítaní s tým, že budeme očakávať, že do toho druhého čítania budeme spoločne hľadať ešte nejaké riešenia. Samozrejmá vec, že osobne si myslím, že teraz je potrebné ďaleko viac uvažovať nad tým, aby to nebolo jediné riešenie nejaká podoba 13. alebo druhého 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky, ale aby sme možno spoločnej hľadali riešenia, ako ďalej kompenzovať všetky tie dopady na seniorov a hľadia aj v iných oblastiach. Či už na priamo kešove alebo nejakým iným spôsobom, ako kategórii seniorov pomôcť, pretože spoliehať sa len na to, že tu od 1. januára bude iná veľká vysoká valorizácia, veď to je valorizácia, ktorá má pokryť v podstate infláciu, ktorá sa tohto roku vyskytuje, aj to nie celú, pretože v tejto chvíli si myslím, že by mala byť nastavená trochu inak a neriešiť veci, ktoré sú aktuálne rok pospiatku a to ešte za prvý polrok.
To znamená, aj tu by sme asi možno mali zvažovať niektoré postupy podobne, ako ich urobili Česi, pretože tá situácia je taká, ona si vyžaduje, aby sme riešili niektoré veci v konkrétnejšej dobe a až nie dôsledky, aby to nebolo tak ako, čo ja viem, tu sa predtým prerokoval iný zákon, že by to skončilo, že operácia sa podarila, pacient zomrel. Riešme toho pacienta vtedy, keď tú reálnu potrebu jednoducho má a potrebuje. Hovoriť dlho o tom, že aká je situácia a enormné zdražovanie potravín, energie, bývanie, základné služby, v tejto chvíli možno by bolo, bolo, bolo plytvaním toho času, ktorý tu je, pretože nielen pri tomto zákone, ale aj pri viacerých zákonoch, ktoré ambícia a snaha bola hľadať opatrenia ako kompenzovať, ako pomáhať, ako riešiť túto situáciu. A toto je len nejaká, nejaká parciálna súčasť toho celého, pretože sa to dotýka jednej skupiny, ale veľmi, veľmi veľkej dôležitej a treba povedať, že sociálnej skupiny, ktorá na rozdiel od mnohých ďalších sociálnych skupín, ktorá tiež cíti tie, tie veľké dopady zdražovania si nie vždy je schopná sama pomôcť, pretože oni si už svoje odrobili a nie všetci, dovolím si povedať, drvivá väčšina z nich nie je schopná ďalej pracovať a práve preto prišla doba a situácia, kedy musí pomáhať ďaleko viac štát. Nehovoriac o tom, že už aj keď aj všetci svetoví liberáli aj tí slovenskí uznali, že trh zlyhal a je potrebné, aby sa v tomto prípade o ľudí postaral štát.
Každopádne pán Sulík si asi, asi už uvedomil, že to, čo tu mal pred voľbami, že menej štátu a viac trhu, je, je minulosťou. Ten život nás dostal do úplne inej, by som povedal situácie, a k tej sa treba jednoducho venovať a na tú treba reagovať. 22 rokov sme nemali takú infláciu ako je táto. Dvadsaťdva rokov. To znamená, sme niekde úplne inde a možno dnes porovnávania, aj keď ja som chcel hovoriť trošku viacej o tom 13. dôchodku, ale aby sme sa pustili do situácie čo vy, čo my a prečo, v tejto situácii asi celkom nie, lebo museli by sme sa dostať niekde hovorím 22 rokov dozadu, kedy bola obdobná situácia, čo sa týka inflácie a čo je ešte horšie a čo ma ďaleko viacej mrzí, my sme sa dostali do roku 1991, viac ako 30 rokov dozadu, kedy parita medzi životnými nákladmi, to znamená, pomer priemernej starobnej penzie k priemernej mzde bol taký ako je teraz, nejakých 41,8 %. Neviem, možno, pán minister, opravte ma, ak máte iné čísla, ale toto vychádza z čísiel, ktoré mám posledné zo štatistiky. Zle, veľmi zle, ideme, ideme niekde no, dostali sme sa 30 rokov ďalej dozadu, to sa ako nedá nikomu vysvetliť, že musí tú situáciu vedieť zvládnuť a zvlášť nie osoba, človek, ktorý je odkázaný na pomoc. Myslím teraz hlavne, hlavne tých dôchodcov, tých seniorov. Preto je nevyhnutné im pomôcť, a preto je nevyhnutné sa možno zaoberať aj otázkou, ktorá súvisí s tým, že či tých 70 % zohľadňuje tú situáciu, ktorej sa dnes dôchodcovia nachádzajú.
Nehovoriac o tom, že možno teraz by sa bolo treba vrátiť aj k tomu, že či pán Matovič dobre zvažoval vtedy, keď kupoval dôchodcov, aby sa dali zaočkovať. Ja si myslím, že dôchodcovia sú v dostatočnej miere zodpovední voči vlastnej osobe, pretože poznajú svoj zdravotný stav a všetky ďalšie veci okolo toho a v konečnej miere treba si povedať, že tá akcia vôbec nesplnila tie očakávania, ktoré tu boli. Možno teraz tie veľké milióny by sa ďaleko viacej hodili. Veľmi objektívne použili pre tých dôchodcov ako, ako v tom období.
Treba tu vidieť ďalšie veci, ktoré s tým súvisia. 360-tisíc dôchodcov berie menej ako 435 eur. To znamená, že je to z hľadiska štatistík pod hranicou chudoby. A to možno ani nie sú tie najaktuálnejšie čísla, to sú možno čísla pol roka, ktoré sú niekde dozadu. To sú všetko impulzy, ktoré nás musia viesť k tomu, aby sme sa touto otázkou zaoberali. A možno práve aj preto volanie tých reprezentačných orgánov dôchodcov v tomto prípade myslí hlavne na Jednotu dôchodcov Slovenska po tom, aby aj životné minimum sa upravilo inak. Dobre. Išlo relatívne dosť hore, ale zďaleka nie tak, jako tie očakávania boli. A stále som presvedčený o tom, že tých 180-tisíc podpisov, ktoré sem dali na ten, na tej petícii dôchodcovia, ako, ako, že sme sa s tým v podstate veľmi málo zaoberali. Dokonca poviem vôbec. To nie je len o nejakom trinástom dôchodku. Tam tie požiadavky sú veľmi jasne zadefinované a dovolím si povedať, že sú vysoko aktuálne. A to nielen pre túto chvíľu, ale z hľadiska aj tej najbližšej budúcnosti. Pretože z toho, čo nám povedal pán Kažimír generál, teda guvernér Národnej banky, nás v budúcom roku nič lepšie nečaká. Skôr opačne, a práve preto je teraz mys..., treba myslieť už len nie na operatívne riešenie, ale ďaleko viac na systémové riešenia, ktoré by túto situáciu riešili.
Ja viem, že systémovým riešením je ten návrh zákona, ktorým sa budeme asi za chvíľku venovať, kde sa tiež predpokladám, že budem mať možnosť vyjadriť, ktorý sa týka prvého piliera dôchodkového, ktorý je možno o systémovosti. No, ale zďaleka nerieši tie očakávania, ktoré možno v tomto prípade tí dôchodcovia jednoducho majú. Začalo sa to možno niekde pred dvomi rokmi, zrušenie riadneho dôchodku.
Možno teraz, keď sa pozrieme na to, pán minister, zrátame tie čísla, myslím teraz tie milióny, ktoré sa dôchodcom dostali v nejakej podobe dávky a, ja neviem, riešenia, sú už niekde úplne inde. Veď vtedy to bolo tuším nejakých 580 miliónov v tom ´20 roku, keď by sa bola bývala zohľadnila tá čiastka tých 460 eur ako priemerný dôchodok, ktorý by boli bývali dostali všetci starobný dôchodcovia, a to je rozdiel nejakých 200 alebo 230 miliónov k tomu, kde sme teraz. Pre dnešný rok ´22 by to bolo tuším 506 miliónov, keby sa bola bývala tá valorizácia dodržala. Pardon, 506. 506 eur tá, tá čiastka, ktorá vyjadrovala, vyjadrovala ten priemer. To znamená, toto sú všetko veci, nad ktorými by sme sa možnože mali teraz trošku viacej zamyslieť.
Zmrazili sme minimálne dôchodky. Dobre. Teším sa, že ich ideme od prvého januára rozmraziť, ale v nejaké dva roky alebo dva a pol roka tí, tí najmenej príjmoví dôchodcovia tu žili nejakej situácii, ktorá keď sa zmrazovali ten minimálny dôchodok možno z ďaleka nebola o tom, aká príde doba, situácia a aké to môže mať na nich jednoducho dopady. Je tu samozrejmá vec, že aj otázka, že ste nepredĺžili valorizáciu tú minimálnu valorizáciu o tie dve percentá. Ja osobne si myslím a hovorím to často z toj, z tejto pozície, že dnes minister práce musí ďaleko viacej reagovať na to, čo sa deje vonku. Na tú sociálnoekonomickú situáciu, na dopady a, a nevyhnutne presadzovať veci, aby boli prvé operatívne, ale potom aj systémové riešenia, ktoré by reagovali, reflektovali na ten stav jednoducho, ktorý je vonku.
To je o tom, ako keď som ja musel v podstate zo dňa na deň sem presadiť a ponúknuť zákon, ktorý riešil defláciu. Pretože v tom čase hrozilo, že by sme museli vyplácať menšie dôchodky vzhľadom na, na to, že tu nebola inflácia, ale deflácia, no tak sme rýchlo museli zakotviť, že žiadna deflácia nebude mať vplyv na výšku dôchodkov a následne na to sme prijali nový, novú, nový, by som povedal, novelu zákona, že minimálna valorizácia musí byť 2 %. Išli sme ďalej, že tie 2 % nebudú len o percentách, ale pre, pre pokiaľ bude pre dôchodcu výhodnejšie kešové vyjadrenie tých dvoch percent, tak si má možnosť vyjat, vybrať.
To znamená, buď tie percentá alebo, alebo to, to absolútne, absolútne riešenie. To sú všetko veci možno z hľadiska dnešnej situácie maličkosti, ale treba si uvedomiť, že sme to prijímali v období, keď tu bol absolútny ekonomický rast. Keď Sociálna poisťovňa postupne sa dostávala do, do lepších a lepších čísel. No a o to viac, že tá situácia je teraz iná. Je na to treba jednoducho myslieť. Či chceme alebo nechceme, na toto prostriedky musia byť. Hovorí nám to ústava o nejakej, dôstojnom živote seniorov v starobe a my musíme vytvoriť podmienky pre tých, ktorí si svoje odrobili statočne, poctivo, aby, aby tú dôstojnosť mali aj v tej jeseni života, života zachovanú.
Ja relatívne vysoko hodnotím aj to, že sme ten vianočný príspevok posunuli, že sme dali takzvaný vianočný, teda letný vianočný. Áno, bola to iste, iste pomoc pre, pre ľudí, len možnože takýmto istým spôsobom, a to sa vraciam a navrhujem a hovorím, pán minister, o tom českom module, som presvedčený, že ho poznáte. Ja z mojich čias som pravidelne s kolegami z Čiech, dobre, boli rovnakého vyznania straníckeho, ale hovoril o postupe, pretože tá naša spoločná minulosť a rôzne východiská ako velili k tomu, že je potrebné sa o sebe informovať a možno aj vzájomne inšpirovať. Išli úplne opačným spôsobom. My riešime niečo rok pospiatku. Aj to len ten prvý polrok. Oni išli opačne. Oni dávajú dopredu zálohu, aby tí dôchodcovia mali z čoho jednoducho platiť tie pop.., poplatky a, a všetky tie životné náklady. No a v tom ďalšom období to vyrovnávajú. To znamená, že ak skutočne tá inflácia bola taká ako predpokladali, tak je to okej. Keď nie, tak buď im niečo stiahnu alebo naopak, niečo doplatia. Ale v reálnej dobe, v reálnom čase majú pri istej výške inflácie čím reagovať. Som osobne presvedčený, že v tejto situácii je to ďaleko lepšie riešenie a vychádzam aj z toho, že to bolo jednoducho dobre prijaté v aj, aj samotných, aj samotných Čechách.
Sú tu ďalšie veci, ktoré by sa v tomto prípade možno mali pomenovať, ktoré súvisia už možno trošku viacej aj s tou problematikou, ktorá sa týka toho, toho prvého piliera. Nikto z expertov, ktorí sa tu často vyjadrujú, ekonómov, aj OECD, ktorí tu boli a kritizovali napríklad prvý pilier, niekde možno až neprimerane, nehovorí o tom, že sme krajina v Európskej únii v trojici najhorších, čo sa týka nákladov z HDP na výplatu a alebo proste na, na dôchodky ako také. To znamená, tu je priestor, tu je, tu je reálny priestor. My už sa dneska nemôžeme pomaly ani s Rumunmi a neviem s akými krajinami, na ktorých sme sa predtým pozerali úplne z výšky, hodnotiť, pretože sme na tom úplne inde. Nehovorím o krajinách ako je Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, tomu rozumiem. Ale my by sme sa mali aspoň priblížiť k priemeru Európskej únie dvadsaťsedmičky a sme ďaleko, ďaleko odtiaľ. Možno v tom ďalšom vystúpení tie veci pomenujem.
A to ešte o 20 rokov by sme boli ďaleko odtiaľ ani keby sa nezrušil zastropovanie odchodu do dôchodku na 64 rokov. Ako tu všetci ekonómovia jednoducho kričali. Nie, tie čísla sú zďaleko iné. Veď v roku 2050, to znamená o 30 rokov plus-mínus, by naše náklady predstavujú nejakých 9,9 %. Priemer Európskej únie je 11,8. Maďari jedenásť celé, 10,6. Česi 10,8. Poliaci 11,2. A to už nehovorím o Rakušanoch, kde sú 14, 15 %. Ale, ale ten prieme Európskej únie je 12,4. A to hovorím o 30 rokoch dopredu, čo by malo byť pre nás isté vodítko a motivujúce. A myslím si, že niekedy ďaleko viac dostávajú priestor aj v médiách ľudia, ktorí kričia, strašia, ako bude, nebude, neudržíme. No udržíme, preto aj tieto čísla sú o tom, že je potrebné na tie dôchodky asi dávať toho viac. To si žiada asi potom absolútnu zmenu valorizácie. Vrátiť sa k tomu a hľadať úplne iné spôsoby ako. Ale možno rozdiskutovať dlhšie, triezvo, nie na základe vplyvu, ja neviem koho, liberálneho alebo socialistického, alebo neviem nejakého konzervatívneho krídla. Ale jednoducho reálne pomenovať veci. Pretože, áno, starneme, ale tie východiská vzhľadom na, na HDP a časť prostriedkov, ktoré idú nám na dôchodky tu jednoducho sú.
Úplne na záver, myslím si, že aj v kontexte v tohto návrhu, ktorý sa týka trinásteho dôchodku, je tu nevyhnutnosť zmeny valorizácie. Ako, ja v tejto chvíli hovoriť nebudem, ale o tom sa treba baviť, o tom tu tých rozmerov, tých návrhov je ďaleko, ďaleko viac. Niektoré som spomenul, oni sú dokonca alternatívy aj, aj voči tomuto riešeniu, ktoré tu je. Ale možno o tom hovorím ešte viacej, keď budem v tom, v tom, v tej diskusii k prvému, prvému pilieru. Tá valorizácia, opakujem ešte raz, od 1. 1. vyrieši nič viacej, len nárast cien tovarov a služieb pre dôchodcov, ktoré definuje tá dôchodcovská, dôchodcovská inflácia. To znamená, to nie je všeliek a už nehovoriac o tom, že budú na úrovni prvého polroku minulého roku. A, bohužiaľ, ten posuv tej inflácii ide ďalej a ďalej, ďalej dopredu. Možno by sme mali zaujať stanovisko. Možno aj od vás očakávam, čo sa týka tých požiadaviek Jednoty dôchodcov Slovenska, ony sú logické. A hovorím, je ich tam viacej, ktoré smerujú k tomu, že je tam snaha komplexne, by som povedal, hodnotiť a, a, a kompenzovať tie, tie, tie dopady na nich. Veď tých možností je tam ďaleko, ďaleko viacej. Ja neviem, treba sa možno vrátiť v energetickej chudobe, do akej miery to, čo sa všetko pripravuje v kontexte, v kontexte tých dopadov, bude riešiť, pomôže to. Za to hovorím o kešových, to znamená priamych, priamej pomoci a nepriamej, ktorá môže v tomto prípade veľmi vážne, veľmi vážne pomôcť.
Toľko z môjho vystúpenia. Ešte raz hovorím, klub strany SMER – sociálna demokracia je pripravený tento návrh podporiť, ale ešte raz by som v tomto prípade vyzval aj pána ministra, ak je tu priestor, poďme sa o niečom baviť. Ako to ešte prípadne zvýšiť alebo sa aj s tými predstaviteľmi dôchodcov bavme o tom, ako budeme ďalej kompenzovať tie dopady, ktoré sú tu v tomto prípade na nich. Pretože si to jednoducho zaslúžia.
Ďakujem pekne.
27. 9. 2022 18:25:00 - 18:25:00 72. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1172 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
179.
Ďakujem pekne za slovo. Predsa len mi nedá. Mám už vek na to, dovolím si povedať, že aby som nepôsobil nejako ješitne, ale ako bývalý minister, ktorý zavádzal tieto, tieto príspevky v istom období, mám eminentný záujem, aby sme sa k tomu jednoducho vrátili. Je tu k tomu adekvátna doba vzhľadom na infláciu a všetky ostatné veci, ktoré s tým súvisia, a preto si myslím, že je vysoko aktuálne, aby sme sa k tomu vrátili a možno vrátili aj cez predloženie na hospodársku a sociálnu radu, aby sa k tomu vedeli vyjadrovať aj príslušní sociálni partneri. Viem, že v tom čase, keď sme s tým išli, určite neboli zamestnávatelia nadšení, ale rešpektovali a nakoniec sme sa dohodli. Totiž je tu jeden veľmi dôležitý faktor, ktorý by som chcel osobitne pripomenúť.
Slovenská republika nie je na dobrých miestach z hľadiska štatistík v rámci Európskej únie, čo sa týka počtu nadčasov, počtu, ja neviem, nočných zmien, sviatkov, a preto je jednoducho nevyhnutné, aby sme aj takýmto spôsobom možno motivovali jednotlivých manažérov v jednotlivých firmách, aby hľadali spôsob, formu, ako obmedziť. To znamená, ako prijať nejaké opatrenia, aby tých, tých nadčasov a sobôt a nedieľ bolo čo najmenej. To znamená, malo by to pôsobiť aj motivačne. No a poviem to tak veľmi jednoducho, ale ľudsky. No a tam, kde to nie je možné, si myslím, že je celkom prirodzené, aby boli ľudia za to zaplatení. Nič viacej, nič menej, nie je to žiaden ideologický návrh, ktorý kolegovia predkladajú, ale je to veľmi, veľmi pragmatický a ja som osobne presvedčený aj z toho, čo som aj ja s pánom ministrom mal možnosť hovoriť, že by sme v rámci druhého čítania vedeli nájsť zhodu, ktorá by vyhovovala všetkým sociálnym partnerom, aby sme naplnili literu tejto novely a zároveň, aby sme kvázi neublížili niekomu nad isté rámce a možnosti, ktoré zamestnávatelia majú.
Ďakujem.
27. 9. 2022 18:25:00 - 18:25:00 72. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1172 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
167.
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Milé kolegyne, vážení kolegovia v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1141. Predkladám informáciu k predbežnému návrhu zákona, ehm, k predloženému návrhu zákona.
Konštatujem, že návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1189 z 30. augusta tohto roku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
21. 9. 2022 9:55:03 - 10:10:23 72. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1180 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem pekne. Veľmi stručne. V konečnej miere aj pán poslanec Kočiš isté veci pomenoval. Ja by, si tiež osobne myslím, že čo sa týka tých prosociálnych návrhov, nemali by sme sa deliť, že či to predkladá koalícia alebo opozícia. Dôležitý je ten konečný výsledok, ktorý z toho vyplýva. Ale, a to hovorím veľmi otvorene, zvykli sme si už na to, že, bohužiaľ, je to hlavne poslanecký klub SME RODINA, ktorý to delí. Možno v opozícii schvaľuje, podporuje, keď je v koalícii a pri vláde, tak to ruší. A v tomto prípade som rád, že si možno uvedomili kolegovia z tohto klubu, že ten príspevok je dôležitý, aj to rozširujú dokonca ešte aj o, o ten rodičák. Takže každopádne podporím.
Možno k tej poznámke, pani poslankyňa, vaša, že zobrali ste vietor z plachát opozícii. No nezobrali. Opozícia reagovala prvá. Vy idete až následne, ale vôbec mi to nevadí pre to a na to, aby som tento váš návrh nepodporil. Ďakujem.
21. 9. 2022 9:55:03 - 10:10:23 72. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1180 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady.
Vážené kolegyne, kolegovia, pani predkladateľka, pani spravodajkyňa, dovoľte mi, aby som sa v krátkosti zapojil do diskusie k tomuto návrhu, ktorý v konečnej miere pokladám za dobrý, potrebný, ale možnože si je treba trošku pripomenúť aj istú genézu, ktorá predchádzala tomuto, tomuto návrhu zákona, pretože možno až po nejakom detailnejšom preštudovaní Matovičovho takzvaného protiinflačného balíčka alebo prorodinného balíčka som bol jeden z prvých, ktorý začal nahlas kritizovať fakt, že súčasťou tohto kontroverzného balíčka viacerých zmien je aj nenápadné ukradnutie príspevku na školské potreby pre prvákov. Som presvedčený, že drvivá väčšina ľudí aj kolegov poslancov, ktorá hlasovala za tento návrh, si to ani neuvedomila, možno sa k tomu ani nedostala, že toto je súčasťou, lebo sa to vymykalo logike, keď hovoríme o prorodinnom balíku, aby sme brali stovku pre 60-tisíc detí, ktoré nastupujú do prvého ročníka, pretože tá stovka, to nie sú len základné školské potreby a, ja neviem, prezuvky a ďalšie veci. Veľa skromnejších rodín a možno detí sa z toho dokázalo zabezpečiť aj z hľadiska základného ošatenia a obutia, pretože v tom období ešte sa za tú stovku relatívne dalo nakúpiť viac možno, ako je tomu dnes.
V konečnej miere však tento návrh zákona som ešte ako minister v roku 2019 zavádzal a treba povedať, aj to krátke obdobie fungovania sa jednoznačne osvedčil. Ja chcem poďakovať, že vtedy aj opozičný poslanecký klub SME RODINA podporil tento návrh ministra práce. Každopádne som presvedčený o tom, a opakujem to ešte raz, že bol dobrý, a myslím si, že, že ten základný cieľ, ktorý mal pokryť, aj pokryl. No ale treba povedať, že nie je dôvod, prečo by štát na základe niektorých krátkodobých vrtochov zmien, priorít súčasného možno až legendárneho ministra financií už nemal prispievať na školské pomôcky, ktoré rozhodne nie sú len lacnou záležitosťou, no a jednoducho ich cena neustále rastie. Preto sme zapracovali do toho návrhu zákona, keď sme ho prijímali, aj valorizáciu, aby zohľadňoval to, čo sa vonku deje, to znamená infláciu. Nehovoriac o tom, že dnes je to veľmi, veľmi výsostne, výsostne aktuálne.
Nečakal som, kým si tento nepochopiteľný a prekvapivý krok jednoducho všimnú aj viacerí rodičia, začne jednoducho veľmi veľká kritika, ale hneď na následnú júnovú schôdzu som predložil do parlamentu poslanecký návrh zákona, ktorým som mal záujem opäť tento príspevok zaviesť, aby jednoducho pokračoval ďalej, lebo mal končiť v septembri tohto roku a mali sme eminentný záujem, aby tento príspevok pokračoval aj ďalej. Možno nie tých 100, ale už teraz to vychádzalo na 106, možno 110 vzhľadom na valorizáciu, valorizáciu eur. Samozrejmé, že bol som aj zvedavý, ako sa k tomuto návrhu postavia viacerí tí, ktorí hlasovali za ten protiinflačný balíček. No podpora neprišla. Bolo tu päť a pol človeka v parlamente aj pri hlasovaní. Ja chcem oceniť, že z poslaneckého klubu SME RODINA to bola pani poslankyňa Krištúfková, ktorá tento návrh jediná podporila. To znamená aj z morálneho hľadiska má plné právo ho dneska predkladať, pretože ona sa prihlásila k potrebe tohto, tohto príspevku aj v čase, keď ho predkladal vtedy už opozičný, opozičný poslanec.
Ale každopádne je tu istá schizofrénia, pretože u klubu poslancov SME RODINA sme si viackrát zvykli, že niečo dobré podporili, v nejakej ďalšej fáze to zrušili, ale v tomto prípade som veľmi rád, že prišli na to, že je to potrebné, a opäť s tým návrhom prichádzajú aj napriek tomu všetkému, čo teraz hovorím z hľadiska tej procedúry, garantujem, že klub poslancov strany, ktorú reprezentujem aj ja, to znamená SMER-u - sociálna demokracia, podporí tento návrh. On je celkom prirodzene rozšírený vzhľadom na to, aby nebolo treba čakať na ďalších šesť mesiacov, o ďalšiu vec, ale pozitívnu vec, ktorú takisto jednoducho vítame, ale, ale možnože je treba túto otázku aj takto trošku pripomenúť, lebo ja som bol veľmi sklamaný v tom júni, keď to nenašlo absolútne žiadnu odozvu, a to aj napriek tomu, keď som sa s viacerými s vami bavil po prijatí toho Matovičovho prorodinného balíka, povedali mi, že nevedeli o tom, že takáto zmena, že to vypustenie toho, toho príspevku v tom materiáli je. No asi to bolo v súlade s rozmýšľaním predkladateľa z hľadiska prorodinných opatrení zobrať tú stovku pre tých 60-tisíc detí, prvákov, a to aj napriek tomu, že to bolo potrebné, osvedčilo sa to a každopádne je v tomto prípade treba, treba v tomto prípade každopádne pokračovať.
Takže možno toľko len k tomu. Ja oceňujem, že ten návrh je tu.
Pani poslankyňa, som presvedčený, že to máte prediskutované aj širšie s terajšou koalíciou, že sa nedostaneme k tomu, že nakoniec to podporí opozícia a možno klub, klub SME RODINA, pretože v tom prípade by to bolo, by som povedal, ďalšia jedna veľká chyba a myslím si, že v tomto roku ďalší reparát na prijatie takého opatrenia by už ani nebolo možné.
Ďakujem pekne.
20. 9. 2022 15:25:03 - 15:40:22 72. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1104 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
No, ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec Cmorej, ja si zachovám tú časť toho vystúpenia, kde som sa snažil byť v maximálnej miere pragmatický, odmietam tie vaše chyby, morové rany, no nebolo to dobré. Bolo. Bolo to dobré preto, že my sme udržali systém. A dokonca aj II. pilier na rozdiel od susedných krajín, kde možno boli vyši liberáli, kolegovia politickí a stranícki pri moci a postupovali nejak úplne inak. Stojím si za tým.
To, o čom sme hovorili a k čomu smerovali aj tie moje poznámky z hľadiska vyhodnotenia, nebola otázka II. pilier áno alebo nie, ale vyhodnotiť jednotlivé zmeny, ktoré v predchádzajúcom období sme do toho vniesli. Do akej miery sa osvedčili, čo je dobré, čo nie je dobré a ako ďalej. Ale to je úplne logické. Tak by sa malo pri každej jednej novele jednoducho postupovať. No a to čo som, ste trošku viacej možno že skloňoval a hovoril smerom do minulosti, no bola otázka rizika a rizikovosti. Ale to je vlastné sociálnym demokratom. Ja sa k tomu hlásim. Hlásim sa k tomu aj teraz, pretože táto aktuálna novela nemá šancu ochrániť sporiteľa pred rizikom. Na tom sa zhodneme. Som presvedčený, že miera rizika pri investovaní je vždy priamo úmerná miere možnosti výnosov. A tým pádom majú sporitelia buď aspoň garancie základu, alebo treba to jednoducho pustiť a risknúť, skúsiť šťastie na tých akciových trhoch bez, bezbremenne.
No a čo sa týka samotného programového automatického presunu, nikdy nemôže byť ochranou pred rizikami investovania. Za tým si stojím. No a ak dovolíte, nakoniec ešte jedna taká osobná poznámka smerom k vám... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
20. 9. 2022 14:25:03 - 14:40:23 72. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1104 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, ale trošku som si písal tie poznámky, pretože som chcel veľmi konkrétne reagovať na kolegov. Oceňujem, že tá reakcia je, je veľmi pragmatická, konkrétna. Ale viete, tie moje odpovede budú relatívne o to, o to jednoduchšie, pretože po prvé, nepostupovali sme ako postupovali sme Češi, Poliaci, Maďari. My sme to udržali. My sme hľadali spôsob, ako to udržať a jeden z tých prostriedkov boli aj tie garancie, ktoré súviseli s tým presunom tých ľudí. To bolo ďaleko iné. Zodpovednejší prístup ako napríklad uplatnili naši kolegovia, kolegovia z krajín V4.
No a čo sa týka tej iniciatívy DSS-iek a iniciatívy sporiteľa, možno že by bola otázka, pán Cmorej, že koľko to bolo záujem a iniciatíva DSS-iek a koľko samotných sporiteľov. Ja som naznačil konkrétne z mojej rodiny dve deti, ktoré automaticky reagovali a z ich popudu prišlo k zmene toho ich, toho ich zaradenia, proste presunutia do tých, do tých akciových fondov.
No a čo sa týka, pán Lehotský, I. pilier nie je dlhodobo udržateľný. To som počúval osem rokov. Ale viete, čo sme my dokázali? Spomenul som ten rok dvanásť, resp. trinásť 1,4 mld. Vy ste hovoril o tom, koľko narástol objem prostriedkov na dôchodky a napriek tomu sme my dokázali zabezpečiť vyrovnaný rozpočet Sociálnej poisťovne. Napriek tomu, lebo to navýšenie bolo ešte viac ako. To znamená, že záleží to skutočne nielen od veľmi veľa vecí. To znamená otázka zamestnanosti, produktivita práce a napríklad aj to, čo som naznačil, o čom sa vážne diskutuje, a to je nejaká daň alebo, ja neviem, odvod z robotov a zariadení v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie. To nie je niečo vymyslené... (Prerušené vystúpenie časomerom.)
20. 9. 2022 13:55:03 - 14:10:22 72. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1104 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Pán podpredseda, ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, pán spravodajca, priznám sa, že by som bol rád, keby som hovoril do väčšieho pléna, lebo hovoríme o 1 700 000 sporiteľoch, ktorí celkom iste očakávajú isté pozitívne veci, aby to zhodnotenie tých investícií v II. pilieri bolo pre budúcnosť čo najlepšie. Ale na to sme si postupne už v tomto parlamente viackrát jednoducho, jednoducho zvykli.
Ak dovolíte, úvodom možno dve-tri vety k procedúre, bol by som ďaleko rád, keby sme boli bývali sa zaoberali skôr novelou I. piliera až následne II. piliera, pretože predsa len ten II. aj doplnkový III. pilier sú doplnkové a ten prvý je a ostane stále gro veľmi dôležité. No a možno všeobecne budem konkrétne v niektorých tých častiach, ktoré sa týkajú nejakých tých noviel, hovoriť o tom, všeobecne čo mi chýba pre objektivitu tohto zákona je analýza. My nemáme vyhodnotené jednotlivé zmeny veci, ktoré aj za mňa sa robili. Do akej miery boli úspešné, neúspešné, prečo a ako ďalej, no a to, čo je najdôležitejšie, čo mi chýba, žijeme veľmi, veľmi zložitú dobu a preto, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť vo viacerých veciach, ktoré sú obsahom tejto novely, by sme mali poznať nejaké smerovanie Slovenskej republiky v ekonomike, vôbec spoločenských činnostiach, čo sa týka východísk z krízy, pretože to všetko spolu veľmi úzko jednoducho súvisí. Vplyv na hospodárenie Sociálnej poisťovni a to aj možnosti, ktoré štátny rozpočet dáva. A vôbec HDP ako také sú, sú veľmi úzko v tomto prípade previazané. Ale ja sa pokúsim k niektorým veciam, keď budem pri jednotlivých návrhoch zmien reagovať možno trošku konkrétnejšie.
Treba povedať hneď úvodom jednu vec, že hovoríme nie o poistení, to znamená o prvom pilieri, ale hovoríme o dôchodkovom sporení, ktoré predstavuje kapitalizačný, to znamená II. pilier dôchodkového systému. To znamená finančné prostriedky sporiteľov spravujú dôchodcovské správcovské spoločnosti, no a celý tento systém tvorí nejaký základný predpoklad alebo vôbec systém dôchodkového zabezpečenia. Všeobecne je účelom II. piliera zabezpečiť spolu s dôchodkom zo sociálneho poistenia, to znamená z prvého sporiteľovi príjem v starobe, prípadne aj pozostalým zo, čo sa týka po sporiteľovi zabezpečiť príjem v prípade smrti sporiteľa. Samotná výška toho priemerného hmotného zabezpečenia v starobe pomocou súčinnosti aj II. piliera má byť v prípade úspechu a priaznivých okolností teoreticky vyššia, a to podčiarkujem, ale, samozrejme, nie vždy musí byť. A možno aj teraz po istých prvých desaťročiach je to aj náš prípad, ktorý sa bezprostredne dotýka veľkej skupiny, skupiny alebo väčšiny v tomto prípade sporiteľov. Večnou otázkou je teda polemika, či sa tieto okolnosti naplnia. Ak totiž výnosy teda zhodnotenie vkladov sporiteľov na konci dňa neporazí vývoj inflácie, ktorá je dnes jedným z najväčších strašiakov, a to nielen u nás, ale dá sa hovoriť o celkove o svete, za tie celé roky toho sporenia.
No ale ak dovolíte možno tri, štyri poznámky, návraty do minulosti, ku genéze, pretože sa ma to bezprostredne ako ministra, ktorý osem rokov riadil rezort a zaoberal sa aj problematikou udržateľnosti dôchodkového zabezpečenia, sa možno vrátiť. Na začiatku v tom 2004 za čias Dzurinda, Mikloš a hlavne minister Kaník bol nastavený pomer nerealisticky na 9 : 9 percentám. To znamená, I. pilier, II. pilier, odvody, bolo nevyhnutné prijať opatrenia, bolo nevyhnutné zmeniť tento pomer. Na základe všetkých faktorov, ktoré sme mali vtedy k dispozícii, som v ´12 roku predložil viaceré návrhy a zmeny minimálne ten pomer z 9 % na 4 % a od roku 2017 bol prijatý, nazvem to, kompromisný návrh aj smerom k opozícii, DSS-kám a k ďalším, že sme postupne navyšovali o nula celá, alebo navyšujeme, lebo ešte dva roky sú pred nami, o 0,25 až po 6 %. Možno aj tu by mi v tomto prípade, pán minister, sa žiadalo povedať, bolo to dobré rozhodnutie, bolo to zlé, ideme pokračovať tie dva roky ešte ďalej, vzhľadom na ten výsledok? Lebo zaznievajú hlasy, ktoré hovoria aj o tom, že to asi dobré rozhodnutie nebolo.
Možnože, možnože treba sa aj tomu venovať a rozdiskutovať si to a rozdiskutovať si to nielen s DSS-kami, pretože tie vedia tie médiá zaplatiť cez isté prostriedky a možnosti, ktoré im dovolili, a možno aj viacerí experti, ktorí sa tejto oblasti hlásia, nechcem vstupovať nikomu do svedomia, ale môže byť niekde na výplatných listinách DSS-iek. Ale my by sme mali mať hlavne zámer robiť všetko pre tých sporiteľov, to by mala byť naša hlavná skupina, ku ktorej smerujú veškeré tie opatrenia, a tu netreba zatvárať dvere, jedno alebo druhé oko, pretože už bolo dosť času na experimenty a v tejto časti by sme mali hlavne vyhodnocovať a na základe toho robiť rozhodnutia.
No dnes takmer po tých 20 rokoch od tzv. reformy mi celkom nie je zrejmé, že či Kaníkom nastavený dôchodkový systém s investičným prvkom II. piliera dokáže aj v tej blízkej budúcnosti poskytnúť dnešným sporiteľom dôchodky, ktoré im zabezpečia ústavou predpokladanú primeranú životnú úroveň v starobe v tom seniorskom veku. No a samozrejmá vec, že dnes pri čítaní podstaty novely z pera ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je pre mňa naďalej najzásadnejším rizikom práve časovanie novely v aktuálnej obrovskej ekonomickej kríze, ktorej rozsah a dĺžku zatiaľ nemáme šancu celkom predvídať a doceniť, a práve preto by bola potrebná nejaká analýza, ako uvažuje vláda z hľadiska ekonomiky a toho spoločenského vývoja v tejto situácii, aby sa to zohľadnilo aj pri tvorbe zmien v tejto novele.
No a samozrejmá vec, že z toho vyplýva, že jednoducho veľkým otáznikom, či novelu, novelou navrhnuté presúvanie doslova státisícov sporiteľov v II. pilieri z garantovaných, teda z konzervatívnych fondov do tých rizikovejších, čiže akciových, čo je vlastne podstata v tejto navrhovanej novele a hlavne tej predvolebnej investičnej stratégie nespôsobí sporiteľom ešte väčšie straty.
No a navyše aj podľa prieskumov jednak zo strany samotných DSS-iek vieme, že paradoxne ani samotní sporitelia v II. pilieri nemajú tzv. rizikový profil. A väčšina preferuje vo veciach vlastného budúceho dôchodku skôr istotu a garancie svojich vkladov, čo je logickém, len práve preto by im bolo potrebné dať niektoré odpovede, ktoré oni očakávajú.
Ako je zrejmé, naše kroky v tom ´12 roku smerovali hlavne ku garanciám, ktoré by sa mali teraz vyhodnotiť, do akej miery naplnili alebo nenaplnili očakávania, do akej miery s nimi vedeli aktuálne narábať napríklad aj samotné DSS-ky, lebo dnes počúvam hromy blesky, preto, prečo sme to urobili a dali, dali do väčšinu alebo umožnili vstúpiť väčšine do tých konzervatívnych fondov. Ja sa pýtam, a čo robili DSS-ky? Prečo nekomunikovali hlavne s tými, ktorí by možno boli prijali nejaké rady vzhľadom na ich postavenie, ich vymeriavacie základy, ich odvody. Tu sa mi zdá, že jednoducho zaspali aj DSS-ky ako také a očakával som, že budú ďaleko, ďaleko viac aktívne. No znovu mi tu chýba, chýba jednoducho nejaká tá komunikácia DSS-iek s konkrétnymi sporiteľmi, i keď tí, čo sa o to zaujímajú, môžem hovoriť v kontexte z pozície mojich detí, viem, že automaticky vstúpili a prefázovali z tých konzervatívnejších do iných, ale ak som v ´12 roku tvrdil ako minister, že II. pilier je zaujímavý a oplatí sa tým, čo majú ten vymeriavací základ niekde okolo tisíc eur a budú sporiť aspoň tridsať rokov, zásadne sa tie veci nezmenili. Toto si myslím, že je dosť dôležité. A samozrejmá vec, potom je dôležitý vek, kde sme ako ďaleko smerom k dôchodku.
Je tu zaujímavá jedna vec, a to sú skúsenosti, ktoré máme z okolia. Je paradoxom, že socialistická vláda, ktorá dlhé roky bola tu na Slovensku, neurobila také rozhodnutia, ako urobili pravicové vlády v Čechách, Poľsku, v Maďarsku. Kde v podstate skončil II. pilier v nejakej tej základnej podobe. No ale sú tu aj iné skúsenosti, ak sme sa boli niekde učiť v Čile, vtedy minister Kaník a viacerí poslanci vycestovali, vieme, že v roku 2006 skončil ten zázrak, ktorý sa volal dôchodkový pilier v Čile, aj na základe odporúčania svetovej banky jednoducho nevyšiel. A v Južnej Amerike zhodou okolností ďalšia veľká krajina Argentína dopadla takisto.
Ako dnes vyzerá štatistika ľudí, ktorých máme v II. pilieri? To je veľmi dôležité, pretože ak som tvrdil niekedy v minulosti, že veľa ľudí bolo oklamaných, len aby vstúpili do II. piliera, pretože nejakí tí sprostredkovatelia za to mali nejakú tú odmenu, ktorá bola ďaleko pre nich dôležitejšia, ako objektívne vysvetlenie veci, kto tam má byť a nemá byť, a veľmi veľa rómskych matiek a ďalších tam, bohužiaľ, ostalo a to aj napriek tomu, že sme viackrát otvorili ten II. pilier s cieľom, aby tí, ktorí prídu k presvedčeniu, že pre nich nie je práve najvýhodnejší ten II. pilier, sa vedeli rozhodnúť nejak inak.
My z hľadiska, k 30.06. tohto roku je tu 1 716 813 sporiteľov. Priemerný vymeriavací základ je 1 318. Na prvý pohľad veľmi dobré čísla, ale čo mňa ďaleko viacej desí, že bez vymeriavacieho základu je tu skoro 400-tisíc sporiteľov, do 646 eur ďalších 305-tisíc, do 800 eur vymeriavacieho základu ďalších 200-tisíc a do tisíc ďalších 135. Spolu viac ako jeden milión sporiteľov je do vymeriavacieho základu tisíc eur. S tým chcem naznačiť to, čo som sa predtým odvolával, že pre koho to je a môže byť zaujímavé. Samozrejmá vec, že to je terajší vývoj, ten sa môže meniť, pretože niekto je na materskej a o rok, o dva bude robiť a bude mať iný vymeriavací základ. Toto všetko beriem, ale toto je tiež potrebné v značnej miere jednoducho brať v úvahu, nehovoriac o tom, že do 35 rokov, do vymeriavacieho základu tisíc eur je 400-tisíc sporiteľov. Do 35 rokov. Áno, niekto môže povedať, že tí majú ešte dosť času na to, aby sa im zmenili pomery, aj, aj, aj výška príjmu a aby si vedeli nasporiť, ale toto všetko by som bral v značnej miere v úvahu pri nejakých rozhodnutiach a v tomto prípade ďaleko viacej možno spolupracoval a veľmi otvorene aj s tými DSS-kami z hľadiska nastavenia tých, tých, by som povedal, budúcich zmien, ktoré nás v tomto prípade jednoducho, jednoducho čakajú.
Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá z hľadiska tej novely, a ja som s pánom ministrom na túto tému už viackrát aj debatoval, dokonca vtedy ešte aj s bývalým premiérom Matovičom, je otázka nezaplatenia odvodov do II. piliera. Zo strany jednotlivých sporiteľov, prípadne ich zamestnávateľov. Za prvých osem mesiacov tohto roku je to 17 miliónov. Hovorím o tomto roku. Ja si pamätám roky, keď to bolo cez 30 miliónov. Možnože aj tu by bolo treba, pán minister, sa pozastaviť nad tým a hľadať riešenie, ako, prečo. Prečo súkromné správcovské spoločnosti dostanú hotovú vec aj za sporiteľov, ktorí si neplnia základné povinnosti smerom k nim, automaticky preberá túto úlohou Sociálna poisťovňa. Ona vlastne úveruje toho sporiteľa len preto, aby boli uspokojené požiadavky DSS-iek. Možno by ich viacej do toho zapájal. Neviem. Očakával som, že aj na toto nejaká odpoveď príde, lebo žiada si to doba a žiadajú si to tie, tie relatívne veľké milióny, ktoré sa toho dotýkajú.
No a keď hovoríme o tých 17 miliónoch, skoro 50 % z toho tvoria nedoplatky zamestnávateľov a o to viac je táto otázka otvorená, čo s tým, ako s tým. Sledujeme do 60 dní a po 60 dní kto zaplatí, ale toto ja hovorím tých 50 % po 60 dňoch. To znamená, že to sú také veľmi praktické a pragmatické veci, ktoré by sa asi mali vedieť zhodnotiť v tej novele a jednoducho na to, na to v tomto prípade zareagovať.
No a keď hovorím o tej analýze a o tých štatistikách, ktoré, ktoré som tu mal možnosť alebo záujem ponúknuť, ony sú veľmi dôležité pre tie ďalšie rozhodnutia, ktoré sú tu navrhnuté. Ja viaceré tie rozhodnutia, ktoré sú tu, jednoducho podporujem do istej miery, čo ja viem, čo sa týka uhrádzania poplatkov, riešili sme niektoré veci aj my, v tom netreba pokračovať, v maximálnej miere v tomto prípade súhlasím, len do toho procesu si myslím, že je nejak potrebné viacej zainteresovať samotné DSS-ky. Zdá sa mi, že sú tak trošku mimo a len tak kričia od oného z boku, čo je pre nich výhodné alebo nevýhodné. Ony by mali byť tvorcom toho zákona v záujme nie ich fungovania alebo nefungovania, ale výnosu, ktorý ponúknu pre toho sporiteľa v čase, keď, keď bude mať ísť na dôchodok. Z toho titulu bolo veľmi dôležité aj to obdobie, ktoré sme jednoducho prežili, pretože ak je základným, by som povedal, princípom riešenia dôchodkovej reformy aj I., aj II. piliera udržateľnosť, no tak tých posledných osem rokov nám veľmi veľa ukázalo.
V ´12 roku som preberal Sociálnu poisťovňu so schodkom 1,4 miliardy. To znamená, ročne bolo treba vykrývať takýto schodok. Chvalabohu, v ´19 roku sa nám podarilo prvýkrát v histórii mať vyrovnaný rozpočet. Bohužiaľ, prišiel ´20 rok a problémy spojené s pandémiou a s ďalšími vecmi a plus-mínus nejakých 900 miliónov sme boli zase, zase, zase v mínuse. Toto všetko je potrebné zvažovať, pretože ten pozitívny výsledok tej Sociálnej poisťovne má veľmi jednoduché riešenie. No o 275-tisíc ľudí viac robilo. Viac odvádzalo. Samozrejmá vec, že otázka zamestnanosti a produktivity práce a ďalších atribútov má v tom jednoducho veľmi veľkú rolu. Preto je dôležité z hľadiska budúceho vývoja dôchodkového zabezpečenia sledovať aj tieto atribúty, lebo ony sú priamo úmerné. No čím bude viacej ľudí robiť alebo aj z hľadiska budúcnosti, pretože na viacerých európskych radách ministrov práce a sociálnych vecí sme my rozdiskutovávali otázku aj akejsi nepriamej dane za roboty a stroje, ktoré viacerých ľudí jednoducho dostanú mimo pracovného procesu, toto treba do toho zainteresovať.
Viem, že Nemci boli veľmi, veľmi ďaleko v tom čase, keď sme o tomto diskutovali, a toto všetko je potrebné vnímať v kontexte tej udržateľnosti toho dôchodkového zabezpečenia aj z hľadiska budúcnosti a to aj vzhľadom na tie nepriaznivé pomery, ktoré my máme v súvislosti s prestarlým obyvateľstvom a s tou, nepriaznivým vývojom, ktorý nás v tomto prípade jednoducho čaká.
Bolo nevyhnutné prijať takzvanú anuitnú novelu, pretože tie zákony, ktoré boli predtým prijaté, boli vlastne nevykonateľné, je odvtedy, odvtedy je už nejakých päť alebo dokonca sedem rokov, tiež by som očakával, že by bolo potrebné po toľkýchto rokoch vyhodnotiť, do akej miery napĺňa tú predstavu, čo sa týka tej anuitnej novely toho sporiteľa, do akej miery sa s tým vysporiadajú jednak správcovské spoločnosti, ale aj ďalšie, ktoré pripravujú a realizujú výplatu toho dôchodku z toho II. piliera. No a to je ďalší problém, ktorý tu je, a je tu z toho vyplývajúca aj dilema, že do akej miery napríklad zrušenie odplaty za zhodnotenie majetku je v tejto situácii, pán minister, to najvýhodnejšie.
V čase, keď sme my tento poplatok, alebo by som povedal, to zvýhodnenie zavádzali, to malo pozitívne riešenia, pretože tie správcovské spoločnosti to motivovalo, aby dosahovali nejaký zisk nie pre seba, ale pre toho sporiteľa, aby mal čo najlepší výnos úplne z toho odísť, možnože to má logiku, len bolo by dobre povedané na základe čoho, prečo sme k tomuto dospeli k tomuto rozhodnutiu. Nie pre Richtera, ale pre tých sporiteľov, aby vedeli, do akej miery je to v ich záujme, pretože samotné DSS-ky dosť kričia, keď sa im bere tento, tento poplatok, že, že to jednoducho nie je dobré, dobré riešenie.
Áno, celkom iste treba pokračovať v tom, čo sme zaviedli v apríli v ´19 roku, takzvaná oranžová obálka, to znamená, čo najväčšiu informovanosť tých sporiteľov, lebo obávam sa, keď som hovoril o tých, o tom milióne tých s tým vymeriavacím základom len do tých tisíc eur, minimálne 50 % z nich ani nevedia, že sú v II. pilieri, pokiaľ nedostanú nejakú, a keď dostanú tú obálku raz do roka, ako sa jej venujú, ako ju čítajú. To znamená, potrebujeme ďaleko viacej vtiahnuť tých sporiteľov do toho procesu, aby aj ten ich osobný záujem a zainteresovanosť na sporení bol čo najväčší.
Áno, preto aj samotné, návrh na tú informačnú stratégiu pri, len pre tých sporiteľov, ktorá je definovaná, to ktorá je veľmi dôležitá. Samozrejmá vec, že podporujeme, lebo ide v intenciách toho informovania, len viete, tá stratégia je veľmi dôležité, aby bola objektívne a správne nastavená a do toho majú vplyv všetky tie veci, ktoré som sa snažil aj predtým pomenovať, aby to objektívne hľadisko tam bolo jednoducho čo najlepšie, a ja sa obávam, že nemusí byť, lebo mnoho otáznikov je tuná, ktoré nevieme teraz dávať odpovede, a práve preto by to chcelo analyzovať, analyzovať a robiť rozhodnutia na základe nejakých konkrétnych konštrukcií výsledkov, aby sa to dalo jednoducho zdôvodniť, aby sa dali presvedčiť aj tí sporitelia, že takéto rozhodnutia sú jednoducho dobré. A hovorím, tu mi chýbala celú dobu vlastná iniciatíva DSS-siek z hľadiska komunikácie so sporiteľmi, možno s tými vybranými sporiteľmi, ktorí, ktorí sú tam na tých 700, ja neviem, 50-tisíc, kde tá komunikácia jednoducho nebola. K tomu netreba čakať len na vládu, na zákony, to by mal byť pravidelný kontakt a komunikácia a na to nebolo treba čakať len na oranžové obálky, prípadne na stratégiu, myslím, že tá iniciatíva zo strany DSS-iek tu mala alebo minimálne mohla byť.
No a keď hovoríme o tej budúcnosti, áno, veľmi veľa záleží predovšetkým na ekonomických atribútoch, čo sa týka ďalšieho vývoja, to nielen u nás, ale celej svetovej ekonomiky, mieri zamestnanosti, produktivity práce, no a to až po globálny stav na akciových trhoch. Tie akciové trhy, ktorí trošku sa tomu venujeme alebo občas tie veci pozeráme, nie sú dobré. Máloktorý akciový trh dneska zarába a to nie preto, že by niekto chcel alebo nechcel, ale jednoducho sú tu objektívne dôvody, ktoré som predtým pomenoval, a o to bude náročnejšie možno aj tieto veci vedieť zhodnocovať pri tom správnom cielení tých, tých sporiteľov a ich prostriedkov, aby boli čo najlepšie, najlepšie zhodnotené.
Áno, ministerstvo práce musí tvoriť tú legislatívu v oblasti sociálneho poistenia, ale aj sporenia alebo skôr investovania čo sa týka II. piliera a celkove systému dôchodkov, tak aby ochránilo čo najväčšiu časť obyvateľstva pred rôznymi životnými, ale aj extrémnymi rizikami a zároveň zabezpečilo spravodlivé prerozdelenie dôchodkov v národnom hospodárstve. A tu sa mi zdá, že aj pán minister Krajniak by možno veľmi chcel, aby to bolo ešte lepšie. Možno medzi riadkami tak čítam, že tu máme tak dosť rovnaký názor na niektoré tie veci, ktoré súvisia, súvisia z toho, čo je celkom logické, pretože ten záujem je tu v maximálnej miere objektívny. No a tie garancie tých základov sú prirodzené, že je záujem, aby boli zachované aj pri tom, že budú premiestňovaní viacerí tí sporitelia do tých rizikovejších fondov.
Dámy a páni, to však čo je dôležité a o čom sa možno trošku málo teraz hovorí, je jedna téza, ktorá hovorí o miere náhrady. Dôchodcovia mi dajú za pravdu, že je to veľmi dôležité. Tá miera náhrady to je priemerný dôchodok proti priemernej mzde. A tu sa dostávame do veľmi zložitej situácie a to aj napriek tomu, že v tom predchádzajúcom období v tých priaznivejších ekonomických časoch sa nám plus-mínus darilo tieto veci zabezpečovať, sme niekde na 53 %, čo sa týka posledného dostupného údaju.
Ale treba povedať, že tie vyspelé európske krajiny majú celkom prirodzený 60 % ako snahu a viacero je tam jednoducho aj sú. A no a tu treba znova povedať, čo s tým. Kde sme dnes a čo s tým a ako ďalej. Kde sa bude posúvať výška dôchodku a výška priemernej mzdy. Tam musí byť nejaká parita. Tam musí byť nejaké, nejaké vzájomné spojenie, ktoré dá garanciu aj tým ľuďom, ktorí si už svoje odrobili a jednoducho nemajú šancu už si ísť dneska privyrobiť alebo vylepšiť to ekonomické postavenie, aby sa ten stav nekonečne nezhoršoval v ich neprospech.
No a čo je ešte jedno dôležitejšie. Vraciame sa niekde na strednú dobu dĺžky dožitia. Ale veľmi málo hovoríme o dĺžke dožitia v zdraví. A myslím si, že toto je veľmi dôležitá vec. Ja viem, že budeme asi hovoriť ešte na tejto schôdzi pri prvom pilieri, keď sa bude táto novela preberať o týchto veciach. No ale jednoducho všetko so všetkým súvisí. Aj prvý pilier s II. pilierom. A myslím si, že aj pri stavbe a rizikovosti toho II. piliera je na to treba, treba jednoducho myslieť. A preto je treba to kompletné vyhodnotenie a z toho vyplývajúcich záverov jednoducho ako ďalej. Opakujem to často, ale myslím si, že v tomto prípade je to veľmi dôležité.
A čo sa týka súkromných dôchodkov, nemusí často zachraňovať ani nejaký rekordný rast akciových trhov. Problémom II. piliera zostávajú marže súkromných poisťovní. To znamená, vlastná politika rizika viac ako zhodnotenie. Tým myslím hlavne tzv. úmrtnostné tabuľky, ktoré sú v tomto prípade veľmi dôležité, lebo to je o priemernej veku dožitia, ktorá je vyrátaná niekde viac ako 30 rokov. Na to môžu tie správcovské spoločnosti jednoducho možno neprimerane zarábať, pretože ten vývoj je taký ako je. A hovoríme o dĺžke dožitia v zdraví. A myslím si, že tieto úmrtnostné tabuľky nie sú celkom zhodnotené v návrhu tejto novely. Z toho by sa dalo ďaleko, ďaleko viacej vychádzať. Možno niektoré veci rozmeniť na drobné. A vychádzajúc z tej analýzy, ja ju nejakú trošku mám tu urobenú, si myslím, že dozrela aj na toto doba, aby sme aj tejto otázke jednoducho venovali. To nie je proti DSS-kám, ale to je v záujme sporiteľa. A myslím, že to by mala byť pre nás tá hranica, ktorá je najdôležitejšia.
No povedal som, že nedá sa hodnotiť II. pilier bez toho, aby sa nebrali v úvahu aj zmeny, ktoré sú pripravené aj v tom prvom pilieri. Všetko to jednoducho spolu veľmi úzko súvisí. A preto aj pri novele toho II. piliera je potrebné tieto veci brať v úvahu. A to už aj preto, že sa mnohé veci a kroky urobili. Zrušili sme 13. dôchodok alebo minimálne zmenili, zrušilo sa zastropovanie veku do 64. Treba povedať, že sa úplne postavili nabok aj odborári, ktorí použili a dali k dispozícii 350-tisíc petičných hárkov podpísaných. Tie, by som povedal, názory týchto ľudí ostali úplne niekde mimo. A tu treba povedať ďalšiu vec.
Posledné údaje sú také, že dĺžka dožitia v zdraví na Slovensku ženy 54,6 roka, muži 55,5 roka. V zdraví. To znamená schopných pracovať ešte ďalej. Otázka, kde bude smerovať toto. To je otázka aj možno na ministra zdravotníctva a na ďalších, ktoré súvisia s tým, ako sa bude spoločnosť o zdravie ľudí ďalej, ďalej jednoducho uberať. Ale v konečnej miere sa to dotkne aj viacerých okolností a zmien, ktoré sú navrhované, navrhované tu. Jednoducho kvality života ľudí ako takej a, samozrejme, tá kvalita života je dôležitá aj v tom dôchodkovom veku.
No a, pán minister, ešte jedna otázka. Neviem do akej miery sa veci konzultovali alebo do akej veci sa zapájali do tejto novely Národná banka Slovenska. Ale Národná banka Slovenska má jednu dôležitú úlohu. Má dozor nad DSS-kami. Ja si myslím, že táto Národná rada by mala mať pravidelné informácie každý rok z výsledku toho dozoru a možno aj s nejakým návrhom opatrení. Každopádne by to nebolo od veci. Bolo by to v záujme veci. Myslím si, že ďaleko viacej by sa aj tá pozornosť tých ľudí v tomto prípade sústredila na tú oblasť, ktorá súvisí s DSS-kami. Možno by sa nejaké pochybnosti v tomto smere vylúčil. Ale osobne si myslím, že, že je potrebné takto jednoducho ďalej rozmýšľať.
Vítam tie ohlásené rokovania. Hlásim sa, že chcem sa aj, aj čo sa týka zo strany opozície, pán Cmorej, čo ponúka, aj u vás zúčastniť tých rozhovorov. Každopádne si myslím, že je dôležité v tomto prípade nehľadať nejaké ideologické rozdiely, pretože dôchodok, staroba je niečo, čo sa dotkne každého jedného z nás. A tí, ktorí sa rozhodli byť sporiteľmi, očakávajú z toho aj isté výsledky. A našou úlohou je o tom diskutovať a hľadať tie najlepšie a najpozitívnejšie jednoducho riešenia. Viaže nás k tomu aj Ústava Slovenskej republiky, ktorá hovorí o dôstojnom živote, živote jednoducho v starobe. Ale o tom budeme asi viacej trošku hovoriť, keď sa bude preberať prvý pilier dôchodkového, dôchodkového poistenia.
Ďakujem pekne za pozornosť.
28. 6. 2022 10:25:48 - 10:25:48 67. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1068 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Ďakujem pekne za slovo.
Pán podpredseda Blanár, ja na rozdiel od mojej predrečníčky pani Laššákovej sa pokúsim trošku zovšeobecniť to tvoje vystúpenie, pretože myslím si, že je náležité povedať hlavnú príčinu. A tá netkvie ani v tom, že otázka plynu alebo ropy, ale najväčší problém tejto vládnej koalície je komunikácia. Komunikácia navonok a už nehovorím absolútne ani o komunikácii dovnútra. Skúsme sa zamyslieť nad viacerými vystúpeniami jednotlivých pánov ministrov v prvom rade, čo povie, ale naša strana toto, ale v žiadnom prípade nepovie, čo my ako vláda. No a prepáčte mi, ale ľudia sa môžu vykašľať na to, čo ktorá strana v tej koalícii. Oni chcú vedieť, čo sa im dá, či im to pomôže a ako ich bude kompenzovať v tejto zložitej situácii tá vláda. Počuli sme to aj tu. Pán Kazda tiež, ale my SaS sme nepodporili niečo predtým. Čo to znamená z hľadiska výsledku? Podporil niekto iný. Ale niekto to predložil z tej vládnej koalície.
Viete, pre mňa je dosť také zaujímavé aj vyjadrenie z tohto víkendu. SaS o týždeň alebo o dva povie, čo bude ďalej. Či bude, nebude v tejto koalícii, ako bude. Pýtam sa v kontexte tohto nášho bodu a odvolávania pána Sulíka, on už rezignoval a preto tu ani nie je? Alebo naopak? Je to ďalší spôsob, ako sa naďalej jednoducho vydierať navzájom, snáď ako tí chlapci na tom piesočku, ktorí si niečo merajú, hlavne kto má lepšie vedomosti. Beriete za rukojemníkov všetkých ľudí v tomto štáte. Je nevyhnutné povedať dosť.
28. 6. 2022 9:55:48 - 10:11:07 67. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1068 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec Kamenický Laco, ja si myslím, že celá debata a vôbec aj predmet odvolávania ministra hospodárstva, ktorý je tu, súvisí so zdražovaním, ale najmä s nekonaním tejto vlády. A my sa tu máme dnes baviť či viac zodpovedný Heger, Sulík alebo Matovič. No všetci sú zodpovední, každý svojim dielom, ale pokiaľ hovoríme o energiách, no je to celkom prirodzené, že táto zodpovednosť prináleží ministrovi hospodárstva. A my sa bavíme teraz o tom, prečo bol taký alibistický prístup na tej Európskej rade zo strany premiéra a prečo sa s tým minister hospodárstva uspokojil aj napriek tomu, že nie je presvedčený, že to rozhodnutie bolo dobré a že sme v tomto prípade nenapodobnili Maďarov, ktorí si obhájili ďaleko viac. A to mala byť aj naša pozícia, pretože sme v podobnej situácii.
Viete a ten, nazvime ho taký, taký individuálny prístup Sulíka, bol na dovolenke, je na dovolenke, nie je, no ostuda je to všetko. Ja som si aj tu odsedel a bol som trikrát odvolávaný, no ale vždy som tu bol, vždy som tu bol. Veď to je úcta k tomuto parlamentu. Tá vládna moc sa odvíja od moci zákonodarnej, to znamená, tá moc výkonná skladá účty práve tu v parlamente poslancom zákonodarnej moci. No a tie riešenia, ktoré ponúkate sú také v dvoch polohách. Na jednej strane beriete, ale veľmi veľa, a na druhej strane dávate, ale veľmi málo. A len istým skupinám sociálnym a zďaleka nie tým, ktorým to prináleží. Každý ôsmy Slovák pod hranicou chudoby, každý tretí dôchodca pod hranicou chudoby.
23. 6. 2022 10:55:01 - 11:10:21 66. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Navrhujem, aby sa hlasovalo teraz v tomto hlasovaní o tomto návrhu zákona.
23. 6. 2022 10:55:01 - 11:10:21 66. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Veľmi stručne v prvom rade chcem poďakovať tým diskutujúcim, ktorí v podstate podporili moje vystúpenie. No a ešte raz jeden apel, jedna výzva. My aj v dnešnej dobe čo sa týka ekonomiky v podstate stále ťažíme a žijeme z toho, čo predchádzajúce generácie vytvorili. Prosím vás, netrestajme jeden a pol milióna starých ľudí a zdravotne ťažko postihnutých za to, že už nedokážu pracovať a sú odkázaní na dôchodok, ktorý nezabezpečuje to, čo im ústava garantuje a to je dôstojná jeseň života. Ďakujem.
23. 6. 2022 10:55:01 - 11:10:20 66. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
... ďaleko ďalej im klesá životná úroveň za tie posledné dva roky, čo ste vy pri moci. To nie je politický, ale to je vecný odkaz, ktorý, ktorý z toho snemu je jednoducho potrebné pomenovať. Urobili ste jednu, by som povedal zmenu, že ste dôchodcom Vianoce urobili cez leto, posunutím nejakého toho vianočného príspevku štátnej sociálnej dávky. Ja len strašne som zvedavý. Pán minister Krajniak tam včera verejne vystúpil a prisľúbil, že kvázi bude nejaký štrnásty dôchodok, že jednoducho to pokladá za dôležité aby presadil, ja som mu povedal, že mu neverím, ale budem prvý, ktorý sa mu pôjde ospravedlniť, pokiaľ sa mu dokáže toto presadiť a že ten štrnásty dôchodok tu jednoducho bude. Je tu však prvý pilier, ktorý je v procese, v legislatívnom procese, v tomto čase, túto hodinu sme mali preberať druhé čítanie. Predpokladal som, že v tom druhom čítaní budú nejaké pozitívne zmeny, ktoré zhodnotia aj tú kritiku aj to o čom tu hovoríme, podľa všetkého asi nie je dohoda vo vládnej koalícii a namiesto dnešného dňa sa budeme tejto problematike venovať až na najvyššom stretnutí, to znamená v septembri. Možno aj tam je priestor ešte, aby ste zareagovali s tým, že sa tá valorizácia zmení a že sa niektoré veci vyrovnajú s okolitými krajinami. To už tu bolo trošku spomínané, čo sa týka toho nášho postavenia v rámci Európskej únie. Zhodou okolností tento týždeň jeden zo slovenských denníkov zverejnil štatistiky 44 krajín sledovaných čo sa týka dôchodku ako takého. Vrátane všetkých krajín Európskej únie. Mňa zarazila jedna vec a to je tá najpodstatnejšia, lebo tie maximálne čísla eur koľko dostávajú, nie sú tak dôležité ako to, čo za tie prostriedky dokáže nakúpiť z hľadiska cien a služieb. Áno Slovensko je na 27. mieste. 27. Nehovorím o krajinách V4-ky. My veľmi, veľmi ďaleko takto hore pozeráme aj na Rumunov, čo sa týka týchto, týchto možností a nehovoriac o tom, že sme stále medzi štyrmi najhoršími krajinami v rámci Európskej únie čo sa týka podielu HDP na dôchodky. No a to čo tu máme predložené z hľadiska prvého piliera, o čom sa tu malo rokovať, je ešte zníženie, lebo my ADH-čku zo 100 percent ideme znížiť na 95 percent. Zle, absolútne zle, jednoducho neviem, prečo sa takto ideme pomstiť na dôchodcoch, veď všetci máme rodičov prípadne starých rodičov, ktorí jednoducho trpia. Trpia tým, že každý tretí dôchodca je pod hranicou chudoby a našou úlohou je to jednoducho riešiť.
Opakujem ešte raz. Preto by som vás chcel požiadať aj ja, aby sme tento návrh, ktorý je tu predložený, jednoducho podporili, aby sa teraz po dom všetkom zabudlo, čo je koaličné, čo je opozičné, ale aby sme riešili to, čo sa vonku deje voči, voči dôchodcom a to je otázka ich životnej úrovne. My sme sa zaviazali a v ústave máme zakotvený článok, ktorý hovorí o dôstojnom živote v jeseni života pre seniorov dôchodcov, ktoré si už svoje, svoje odrobili. To znamená aj v zmysle tejto ústavy sme viazaní, aby sme tento problém riešili. Ďakujem.
23. 6. 2022 10:40:01 - 10:55:21 66. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo. Úmyselne volím rozpravu ak by ste chceli na mňa reagovať, aby tu, aby tu jednoducho bol priestor. Začal by som snáď tým, že boli dva návrhy zákonov, ktoré skončili na ústavnom výbore lebo inkvizítor Dostál tu presadil názor, že sú protiústavné pretože neuplynula istá doba. Ja som rád, že aspoň jeden je tu teraz cez, ktorý sa dajú veci riešiť a v maximálnej miere chcem podporiť tento návrh HLAS-u lebo to je návrh, ktorý rieši problémy našich dôchodcov. Ale ak dovolíte možno trošku odbornejšie k veciam, ktoré sa týkajú valorizácie lebo v tejto situácii je to dôležité povedať. My sme v roku 2013 urobili poslednú veľkú novelu zákona, ktorá sa týkala valorizácie. Tí, ktorí ste to sledovali tzv. švajčiarsky mechanizmus, ktorý riešil 50 % nárast priemerných miezd v kalendárnom roku a druhých 50 % klasickú infláciu postupne zmenil tak, že v dnešnej dobe po 5 rokoch ten nárast priemerných miezd skončil, chvalabohu, lebo on bol relatívne veľmi mizerný a hodnotí sa len tzv. dôchodcovská inflácia. To znamená, nárast prostriedkov na služby a tovary vlastné dôchodcom. V tomto, v tejto situácii to bolo dosť prezieravé pretože toto je najväčší problém, ktorý momentálne gniavi všetkých na Slovensku a dôchodcov, dôchodcov ešte, ešte viac. Keď by som to mal porovnávať napríklad k rastu priemernej mzdy len 42 % necelých by pokrýval priemer rastu priemer inflácii, ktorý je momentálne na Slovensku niekde okolo tých 12 alebo 13 %.
To znamená, že je to, je to každopádne takýmto spôsobom výhodnejšie. Ale výhodnejšie je pokiaľ to vníma aj, aj vláda vládna koalícia je schopná na to reagovať a podporiť tieto návrhy. Hlavný problém v 2017 roku sme menili zákon lebo som sa hanbil, že 1,3 % sa v istú dobu valorizovali dôchodky a dali sme potom návrh, aby minimálne 2 % zatiaľ na štyri roky ´18, ´19, ´20, ´21 platila táto podmienka. Objektívne som rátal, že k 1. 1. tohto roku vzhľadom na situáciu, ktorá použijem výraz vonku je vzhľadom na nárast energií cien a všetkého možného, že z tých 2 % pôjdeme aspoň na 4. Opak je pravdou. my sme zrušili aj tie 2 %. Ako to je úplná hanba, nerozumiem tomu a myslím si, že v tomto prípade ste si strelili do vlastného kolena. A áno, ja som včera bol tiež na tom rokovaní Jednoty dôchodcov Slovenska, myslím si, že všetci vládni predstavitelia, ktorí tam boli sa museli cítiť veľmi, veľmi nepríjemne a tí dôchodcovia nereagovali politicky, oni reagovali vecne. Žijú nejaký život a v podstate všetci skonštatovali, že je ďaleko ďalej im klesá životná úroveň za tie posledné dva roky čo ste vy pri moci. To nie je politický ale to je vecný odkaz, ktorý, ktorý z toho snemu je jednoducho potrebné pomenovať. Urobili ste jednu by som povedal zmenu, že ste dôchodcom Vianoce
======
23. 6. 2022 10:10:01 - 10:25:21 66. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 976 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Milé kolegyne, vážený kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený po tlačou 913. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Preto v zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že zákon prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1106 z 30. mája tohto roku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh výbory prerokovali do 9. septembra a v gestorskom výbore do 12. septembra tohto roku.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
15. 6. 2022 14:55:00 - 15:10:19 66. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1057 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem pekne za slovo.
Milé dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, možno aj na základe tej trojročnej praxe, ktorú som aj vo svojom úvodnom vystúpení zadefinoval, vyslovujem stále presvedčenie, že tento prídavok má svoje plné opodstatnenie aj v tom ďalšom období. Tá prax tých troch rokov ukázala, že aj na základe vyjadrenia rodičov, a treba povedať, že aj odborníkov, ktorí sa venujú tej školskej problematike, aj na základe realizovaných prieskumov, ktoré dokonca za týmto účelom sa robili, že rodiny nemajú problém len s vykrytím nákladov na, ja neviem, školskú tašku, peračník a, neviem, ďalšie školské pomôcky pre prvákov, ale istou súčasťou toho, čo je potrebné, aby zabezpečili, sú napríklad aj nejaké poplatky, ktoré s tým súvisia, triedny fond, celkom iste prezuvky žiakov do školy, nehovoriac o tom, že sú potrebné aj prezuvky na telesnú výchovu, možno letné, zimné oblečenie, ktoré s tým súvisí, skrátka tých viac nákladov súvisiacich s nástupom dieťaťa do prvého ročníka školy je celkom iste viac a celkom iste aj bude, nehovoriac o tom, že to, čo možno vlani dokázali kúpiť za istý peniaz, dnes bude o desať, možno niekde aj o 20 % drahšie vzhľadom na vývoj cien, ktoré na našom trhu jednoducho máme. No a týmto príspevkom aspoň čiastočne sa kompenzujú tie náklady pre rodiny, pretože treba si uvedomiť jednu vec, že je až 30 % rodín, ktoré sú pod hranicou chudoby.
Som presvedčený, že títo veľmi potrebujú takúto pomoc, aby dokázali, by som povedal, solídne pripraviť aj to dieťa, aby sa necítilo byť nejaké menejcenné medzi tými svojimi spolužiakmi pri nástupe, nástupe do tej školy.
Suma prídavku na tento rok predstavuje 106,33, pretože podlieha pravidelnej valorizácii, čo je celkom prirodzené. No a my navrhujeme, resp. navrhujem, aby sme pokračovali v tomto, pretože ten zákon, ktorý bol prijatý pred tým mesiacom ohľadom kompenzácií súvisiacich s rastom cien energií a tovarov a ďalších náležitostí, zrušil toto, by som povedal, oprávnenie. A treba povedať jednu vec. Keď som mal možnosť hovoriť s viacerými kolegami či už z koaličného, alebo aj z opozičného tábora, viacerí o tom nemali ani šajnu. Je mi jasné, že s takýmito zrušeniami, nepopulárnymi, sa málokto pochváli, keď predkladá takýto návrh zákona, ale treba povedať jednu vec, tie skúsenosti sú o tom, že to každý rok oslovuje 60-tisíc detí, resp. ich rodičov.
To nie je zanedbateľná suma. To je veľmi veľká suma proste počtu, ktorá s týmto jednoducho súvisí, a preto som osobne presvedčený, že tu treba hrať s otvorenými kartami, tu netreba schovávať aj takéto veci, skôr naopak, ak tu vznikla, aspoň sa tak definuje, minulý mesiac nejaká prorodinná koalícia, no teraz by som očakával, že sa prejaví, lebo možno tak trochu bola podvedená aj ona, pretože nikto v tejto sále nepočul, že ten zákon tento prídavok jednoducho ruší. Predstavuje to čiastku na tých 60-tisíc detí, preto aj ten pomer sa pohybuje medzi 55 - 60-tisíc každý rok, asi 6,4 milióna nákladov s tým súvisiacimi. Ja si myslím, že to nie je taká čiastka, ktorá by bola problémová, ale opakujem ešte raz, veľmi pozitívne ovplyvňuje až 60-tisíc detí, resp. rodín a preto, preto si myslím, že je dôležité, aby tento prídavok bol opätovne, resp. príspevok bol opätovne schválený a aby sa v ňom ďalej pokračovalo, pretože po prvé, má opodstatnenie, pomáha ľuďom, neboli s tým žiadne problémy.
Z toho, čo som si mal možnosť niektoré veci preveriť, nebolo potrebného ani osobného príjemcu. Viete, nie každý rodič je rovnako zodpovedný a sú niektoré príspevky, ktoré idú cez starostu alebo iným spôsobom, aby sa dostali a naplnili ten účel, pre ktorý je v tomto prípade. Chvalabohu, som nezistil absolútne žiadne problémy, že by rodičia prepili ten prídavok a išlo to úplne iným účelom, ako sa pôvodne, pôvodne predpokladalo.
Preto si dovolím požiadať o podporu tohto návrhu. Možnože je aktuálne sa vrátiť aj tie tri roky dozadu, pretože vtedy ten návrh získal podporu 121 poslancov a mimovládnych poslancov vtedajšej koalície našej. Kompletne podporil tento návrh aj poslanecký klub SME RODINA, poslanecký klub OĽANO, no a poslanecký klub Ľudová strana Naše Slovensko, vtedy ešte kompletný. Očakávam, že tieto poslanecké kluby by mali toto hlasovanie zopakovať, pretože ešte raz hovorím, sú naďalej dôvody na to, aby sa kompenzovali tie náklady rodičom, viac náklady, ktoré súvisia s tým, že ich dieťa nastupuje do prvého ročníka základnej školy.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->