Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
23. 6. 2021 15:32:23 - 15:33:47 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 567 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galis, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem pekne za slovo.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 547. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a gestorský výbor do 14. septembra 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
13. 5. 2021 18:04:27 - 18:05:25 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galis, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, kolúzna väzba je prakticky, je týranie toho, ktorého človeka. Chcem povedať, že je to nepochopiteľné, že v dnešnej dobe človek, ktorý je v kolúznej väzbe, prakticky je tam zavretý, má hodinu za 24 hodín voľno a myslím si aj keď sa vyšetruje, že tam ide s putami ako neviem proste, je to také dosť ponižujúce, podľa môjho názoru a najhoršie na tom je asi to, že ťažko to musí znášať predovšetkým jeho rodina, manželka, deti. Predsa ak tie deti chodia do školy a dozvedia sa, že bol zavretý otec, ktorého dieťaťa, viem si predstaviť jak sa vysmievajú, aké sú škodoradostné, atď. Tak preto som aj veľmi rád, že pani poslankyňa, tento zákon dávate a samozrejme, že ho podporím a som hlboko presvedčený o tom, že aj väčšina našich poslancov ho podporia.
5. 5. 2021 11:51:33 - 11:52:55 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galis, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
122.
Ďakujem pekne. Je veľmi dôležité, že v tomto zákone je to predprípravné vzdelávanie. A keďže tam budú jasné pravidlá, tak nepochybujem o tom, že tento zákon bude určite dobrý. Ďakujem.
23. 7. 2020 21:13:24 - 21:13:49 10. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 182 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galis, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
274.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, ja som vás mal za takého spravodlivého človeka, ale jak vy tu tvrdíte, jak Univerzita Komenského tvrdí, že to je plagiát, a vy tvrdíte, že nie, tak ja potom neviem. Treba zrušiť asi aj Univerzitu Komenského, pretože tu bude toľko mudrcov, že nakoniec tí ľudia, ktorí tomu rozumejú, asi nemajú pravdu. Zamyslite sa nad tým.
14. 7. 2020 16:35:29 - 16:36:25 9. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 155 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galis, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
111.
Ďakujem pekne za slovo. Taktiež patrím medzi milovníkov zvierat a musím povedať, že to, čo som niekedy videl, čo sa robilo s niektorými druhmi zvierat, tak mi to bolo skutočne veľmi ťažko vidieť. Myslím, že na toto treba jedine jednu vec, a to tvrdé zákony, ktoré tých ľudí trošku postavia do pozoru, pretože jak tuná povedal kolega predrečník, tak veľa vecí sme mali, mali aj možnosť vidieť v televízii, aj máme možnosť ďalej vídavať, ale prakticky s tými ľuďmi, ktorí nemajú ten citový vzťah k tým zvieratám, sa prakticky nič nestane a to je veľká chyba. Takže je mi to veľmi ľúto, ale nevidím nejakú veľkú šancu, pretože tak jak som ja mal možnosť vidieť to alebo aj vy, tak tu budem vidieť to isté možno ešte aj o mesiac, o dva, aj o rok. Je to situácia taká, pretože tých ľudí, a aj mladí ľudia nemajú žiaden citový vzťah nielen k zvieratám, ale aj k ľuďom.
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->