Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 6. 2023 15:07:09 - 15:08:46 94. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1647 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Pán poslanec, trochu som sklamaný, ale navrhnem, navrhujem vám jednu vec. Poďme my dvaja a ešte zoberte niekoho z bývalej koalície, ideme porovnať ceny v Bille v Rakúsku, tu v Hainburgu, a v Bille na Slovensku. Lebo keď sme to porovnávali, tak v Bille na Slovensku boli drahšie, ako boli v Rakúsku v Bille. Takže aby, to je akademická diskusia, to, o čom hovoríte teraz.
Druhá vec, samozrejmá vec, vyzývali sme vás ix-krát počas tých troch rokov, že treba proste, príde zvýšenie energie, príde k ďalším veciam, vôbec ste na to nereagovali. Z toho vznikli, proste tá inflácia, ktorá je u nás, je ďaleko vyššia, ako je v susedných krajinách, to je prvá vec, a druhá vec, máme najnižšie, máme najnižšiu z tých krajín, ktoré sú, priemernú mzdu, nehovoriac o dôchodkoch, ktoré sú takisto minimálne alebo priemerné dôchodky, ktoré sú u nás. Takže tí naši ľudia sú dvakrát postihnutí.
A ešte čo je, ešte čo je väčšia tragédia, keď sme robili ten prieskum, tak sú ešte vyššie ceny na, tam, kde je to, kde je naše stredné Slovensko a východné Slovensko, boli ceny ešte vyššie ako v Bratislave, páni. Čiže tí ľudia ešte sú na tom horšie ako tu my v Bratislave. Takže to je zbytočné hovoriť. Pokiaľ bude ministerstvo financií dôsledne vykonávať tú kontrolu, ktorú má, tak vám garantujem, že ceny klesnú a potom zbytočné je o tom hovoriť, keď Lidl má najvyššie, najvyššie zisky vôbec v histórii a má ich na Slovensku.
21. 6. 2023 14:39:27 - 14:40:48 94. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1647 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Pán poslanec, veľmi dobre si podrobne rozobral cenovú otázku u nás. Keď sme porovnávali spotrebný kôš Poľska, tak ceny na pätnástich týchto v spotrebnom koši boli o 12 %, v Českej republike boli o 8 % lacnejšie a v rakúskej, pokiaľ sa týkalo, niektoré boli drahšie, ale pohybovalo sa tam tiež okolo 2 % a u Maďarska to bolo asi na 50 %. Samozrejmá vec, že tým, že neboli, nebola energia, nám ušla prakticky z hľadiska tým, že sme nedotovali, tak ako dotovali Česi, ako dotovali aj iné štáty, ktoré sa na to pripravili, nakoniec celý, celé vyvolanie to bolo v Nemecku z hľadiska jadrovej energetiky, pričom to celé vybehlo na burze v Lipsku, to, čo vybehlo, tie ceny, ktoré sú, no a samozrejmá vec naši, výrobcovia z hľadiska toho, tí zvýšili ceny.
A ešte ďalšia vec, ktorá negatívne tiež dopadla, že prakticky poklesli domáci, domáce produkty, resp. domáce výrobky v jednotlivých reťazcoch. Tu sa tiež bude musieť obchodná inšpekcia zamerať, aby prakticky znova sme sa dostali na tú úroveň, kde sme niekedy boli. A hlavne to, čo si presne povedal, aby minister, nová vláda, čiže úradnícka vláda, hlavne ministerstvo financií začalo kontrolovať po 30 dňoch prakticky vývoj cien, ktoré sú na trhu.
21. 6. 2023 14:08:06 - 14:12:47 94. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1647 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Vážený pán podpredseda, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Takáča, Juraja Blanára, Ladislava Kamenického a Borisa Suska na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, tlač 1646, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2223 z 9. mája 2023 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Takáča, Juraja Blanára, Ladislava Kamenického a Borisa Suska na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre poľnohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň Výbor Národnej rady republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu prerokovania predmetného návrhu v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi (členmi výborov, pozn. red.), ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu, § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre rozpočet uznesením č. 477 zo dňa 13. júna 2023, ústavný, Ústavnoprávny výbor Národnej rady neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a odstavca, a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1996 (správne: č. 350/1996 pozn. red.) o rokovacom poriadku. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre poľnohospodárstvo a životné prostredie o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky z neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
V uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce návrhy uvedené pod bodom IV. V bode 3 číslo, v bode, čl. I bode 3 prílohe sa slovo „1,5 tuku" nahradzuje „1,5 % tuku", ide o doplnenie chýbajúcej značky percenta. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet v článku, za druhé, v čl. I bod 3 bolo v prílohe celom texte skratka „gr" nahrádza skratkou „g". Ide o používanie skratky pre jednotku hmotnosti gram. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 133. schôdzi dňa 13. júna 2023. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet neboli schválené, keďže návrh a stanovisko gestorského výboru odporúčať Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi nezískal súhlas potrebnej väčšiny Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet určil za spravodajcu výboru poslanca Národnej rady mňa, aby som schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výboru a navrhol Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení zákona č. 350/1996.
Ďakujem, skončil som.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
14. 6. 2023 15:47:28 - 15:49:29 94. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Pán poslanec, aj keď slušné vystúpenie, ale vy ste podľa mňa mimo reality. Vládu Eduarda Hegera neodvolala opozícia. Vládu odvolal váš koaličný partner, ktorý vám dával ultimátum tri mesiace, pol roka pred tým, šaškovali ste tu tri a pol roka. Prakticky nemala ani inú možnosť pani prezidentka, len odvolať túto vládu. Keby ju odvolala hneď ako padla v demisii vláda Eduarda Hegera, bola by získala ďalšie body, lebo to, čo ste tu odvtedy predvádzali, to nikdy v slovenskom parlamente nebolo a nevyhovárajte sa. Ak niekto zaviedol do tohto parlamentu to, čo je zavedené teraz, zaviedol to váš bývalý, váš predseda OĽANO, od ktorého ste odišli, od ktorého ste sa dištancovali vtedy, kedy ste zistili, že loď sa potápa. Povedzme si to na rovinu, lebo doteraz počúvam len stále lebo SMER, lebo Fico. Páni, konečne povedzte si, čo ste za tých tri a pol roka pozitívne spravili. K fondu obnovy, povedzte si, čo ste spravili k zdravotníctvu. Proste zdravotníctvo je v takom stave, v akom nikdy nebolo. Veď váš premiér povedal pri memorande, že to ani nečítal. Tak čo, celé zdravotníctvo hodil cez palubu, keď vedel, v akom stave sa nachádza? Páni, veď sa vžite do reality prostého človeka, ktorý čaká na operáciu, čaká na veci, ktoré jednoducho, a to nechcem hovoriť o dôchodcoch. Poznám dôverne, pretože som sedel osem rokov v Sociálnej poisťovni, v akom stave sa nachádzajú naši dôchodcovia. Vy budete hovoriť to, čo tu povedal aj včera predseda OĽANO, že sme zvyšovali. Áno, my sme nechceli defraudovať tento rozpočet tak, jak ste to robili vy. Veď vy ste za tri a pol roka vlády čo spravili s rozpočtom? To nehovoríme my, to hovoria ekonómovia. Tak ja vám nerozumiem. A stále tvrdíte, že robili ste obnovy. A jaké? Čo ste spravili v školstve? Čo ste spravili... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
14. 6. 2023 12:45:34 - 12:47:34 94. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
106.
Som rád, pán poslanec, že si otvoril V4. A treba sa pozerať na ňu reálne, pretože tie názory, ktoré sú aj k Maďarsku. Maďarsko, maďarský premiér robí to, čo má robiť každý jeden premiér, že si stráži a chráni svojich ľudí, aby sa mali lepšie. Treba povedať, že keby nebol býval postavil maďarský premiér múr, ktorý dneska spolu stavajú spolu s Rakúšanmi, tak neviem, ako by sme sa bránili migračnej politike. Ja sa naprosto zhodujem s Američanmi, pokiaľ sa týka, že robia všetko to, aby americký ľud sa mal dobre. A nezaujíma ich, či sa má zle ruský, európsky alebo aký iný. Je to katastrofa, že napadnutie Ukrajiny Ruskou federáciou. Ale čo robí Európska únia? Zlyhala na celej čiare, páni. Miesto toho, aby začala s rokovaním pri stole, pretože každá vojna musí skončiť raz. Dodávanie zbraní je len utrpenie ukrajinského ľudu. Ak si myslí niekto, že táto vojna bude krátka, pokiaľ nevstúpi do toho Európska únia a hlavne zahraničná politika Európskej únie, aby konečne začalo prímerie. Ja som za akúkoľvek ekonomickú, humanitnú pomoc. Ale dodávky zbraní len prehlbuje chudobu a bolesť ukrajinského ľudu. Bohužiaľ, priatelia. A pokiaľ veľmoci sa nedohodnú, bohužiaľ, my sme len trpaslíci.
Chcem sa vrátiť ešte k migračnej politike. Kto prakticky v histórii obsadzoval? No boli to európske štáty starej desiatky. No tak samozrejme, že dneska majú povinnosť, aby tým ľuďom, kde voľakedy rabovali, lebo to treba povedať otvorene, a obsadzovali, či to bolo Belgicko, Holandsko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko. Treba sa k tomu vrátiť. Neboli sme to my, neboli sme. A že sa bránime? No samozrejmá vec. My máme dosť problémom s naším obyvateľstvom, ktorí sú zhruba 500-tisíc na hranici chudoby. To nie je len rómske etnikum... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
14. 6. 2023 12:10:54 - 12:12:22 94. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Veľmi dobré vystúpenie, pán poslanec. Treba ale povedať, že tento zákon by aj tak neprešiel a som rád, že ho ani nedali, pretože tri roky ho neboli schopní dať, dohadovali sa SaS-ka s proste s OĽANO-m a ten cirkus, ktorý tu bol, netreba vôbec sa k tomu vracať. My vieme vo finančnom výbore, jak to prebiehalo, že dneska bol rozpočet, potom prišlo 500-miliónová hausnumera, ktoré sú. Mňa mrzí len to, že, hovorím otvorene, pán premiér neprišiel hneď ako bol menovaný sem vyzvať nás poslancov, aby sme proste nebláznili a nakoniec to vidíte sami, čo ste predložili, tých 200 zákonov do, ktoré dneska sú na tejto schôdzi. Nehovoriac o tom, že som presvedčený, že bude treba, majú ťažkú situáciu, pretože som presvedčený, že či táto vláda, ktorá je teraz, úradnícka, alebo vláda, ktorá dôjde, bude musieť, ten rozpočet bude podľa mňa provizórny. Pretože mysliac v takom stave, ako sa nachádzajú verejné financie, som, neverím tomu, že by sme sa mohli dostať do vyrovnaného rozpočtu. A nemáte to kde ani zobrať, pretože zdravotníctvo je dneska zadlžené, potrebuje ďalšie prostriedky, Sociálna poisťovňa dostala 160 miliónov, teraz dostala ďalších 100 miliónov, aby mohla fungovať a ďalšie veci, ktoré sú, školstvo, takže som presvedčený, že to bude provizórny rozpočet. Ďakujem.
14. 6. 2023 11:57:31 - 11:59:32 94. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Pán podpredseda, berem niektoré veci, ktoré ste povedali, ale vracať sa do roku 2008, aj keď je pravda, že Gorila bola, ale bola na základe Ústavného súdu, mala byť zošrotovaná, čiže zlikvidovaná. Ja nechcem zastávať Pentu, lebo Penta proste bola a dovolila si to, čo jej vláda dovolila. Ale pokiaľ sa týka vecí, ktoré ste tu pomenovali, SMER vládol a ani nezmenil špeciálny súd, ani špeciálnu prokuratúru, lebo máte strach o ďalšie voľby. Správa, ktorá tu bola, Slovenskej informačnej služby, ktorá je štátnym orgánom, prečítaná. Čo spravila pani prezidentka ako najvyšší orgán Slovenskej republiky? Aj vládu, keď padla vláda bola vymenovala úradnícku vládu, by mal dneskajší premiér ďaleko viac času, aby mohol robiť. Táto vláda je tu na krátke obdobie. Prekvapuje ma, pretože my sme spolu vo výbore Slovenskej informačnej služby. Aj odvolanie terajšieho riaditeľa Slovenskej informačnej služby bola hrubá chyba a poškodila Slovenskú republiku. Keď ste ho už chceli odvolať, tak ste ho mali poslať na zdravotnú a potom. Spravili to Rakúšania a trvalo im 10 rokov pokiaľ sa dostali tzv. švajčiarskemu trojuholníku, ktorý tam proste je. Ja som presvedčený, že korupcia tu bude viete prečo ďalej? Pretože pokiaľ nebudú dostatočne odmenení prokurátori, vyšetrovatelia, ľudia, ktorí sú na polícii, veď nemôže mať policajt pochôdzkar alebo aj vyšetrovateľ plat 1 400 euro. Tu musí byť iné odmeňovanie. Nehovoriac o tom, že musí byť oddelená inšpekcia, musí byť oddelené vyšetrovanie. Tie kauzy, ktoré sú tu, a ten boj, ktorý... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
14. 6. 2023 10:54:32 - 10:56:03 94. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Pani poslankyňa, vy ste sa ešte asi nezobudili, že táto vláda tu čo nemá robiť. Vy ste tak výborne vládli, že tak ste skončili. Čakal som, že budete hovoriť hlavne o štrukturálnych fondoch, keď ste nastúpili, ste povedali, že neprepadne ani jedno euro. Prepadlo 4,3 miliardy. Poučujete stále, nič som od vás nepočul. A jednak, keby ste mali aspoň úctu k sebe, tak iste nemôžte zobrať podpredsedníčku vlády pre štrukturálne fondy, lebo na to nemáte vzdelanie, ani vedomosti, ani nič. Vaši ľudia si z vás robili srandu počas celého vášho ministrovania. A vy tu vystúpite a idete poúčať novú vládu. To nemá, to nemá, nakoniec ste skončili ako predsedníčka strany s jedným poslancom. Idete hovoriť o energetike, ktorej vôbec nič nerozumiete. Veď energetiku, keby sme neboli predali, Dzurindova vláda, tak dneska nestojíme tam, kde je. Vy vôbec neviete ako, prečo je energetika taká, v takom stave, v akom je. My máme predsa dostatok dneska energií tým, že sme spustili tretí blok. Samozrejmá vec, cez lipskú burzu bola predaná, a prečo je dorovnávanie energií tú 1 mld., dokonca z vašich štrukturálnych fondov 1,3 budeme dorovnávať teraz dozadu, čiže prejedáme, 300 mil. ide z tých štrukturálnych fondov proste na Ukrajincov. Ja vám nerozumiem, vy stále niečo kritizujete, ale nič konkrétne nie ste schopná spraviť.
14. 6. 2023 9:26:53 - 9:28:53 94. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Pán poslanec, prepáč. Pán poslanec, veľmi dobre ste aj povedali, že je to rozvrat verejný financií, akých tu nebolo od začiatku Slovenskej republiky. Ja som včera sa čudoval, keď vystúpil pán Matovič, ale keď vystúpi človek, ktorý to nemá v hlave v poriadku, ani sa nedivím, aké sú verejné financie. Poprosím ťa, keby si bol taký láskavý. Ani sa nedivím, že proste ste, a reagovali ste, pán minister, tak, jak ste reagovali na pána Matoviča. Nakoniec vo finančnom výbore sme preberali veci. Vieme, čo nás čaká na budúci rok a som presvedčený, že nebude tu ani jedna vláda, ktorá pôjde s vyrovnaným rozpočtom. Čiže prvé dva roky budú absolútne kritické pokiaľ sa týka, treba, nielenže máme problémy v zdravotníctve, máme problémy v školstve, máme problémy v sociálnych veciach, máme zle nastavený II. pilier, tu sú veci, ktoré, treba spraviť zásadné, zásadné zmeny. Tie zásadné zmeny čakáme. Aspoň pomenujete, pán premiér, veci, ktoré treba spraviť, treba zásadne zmeniť reformu verejnej správy a samosprávy, kde máme obrovské rezervy, vieme aké. Ovšem ani jedna politická strana sa na to nepodujme, pretože na to potrebujete 90 %, čiže ústavnú väčšinu. Keby ste, keby ste aspoň, chcem vás poprosiť, keby sme sa v tejto veci vrátili. Takisto kde je, povedzte mi, nastavený, ja nie som proti II. pilieru, ani proti III. pilieru, ale kde je II. a III. pilier nastavený tak, ako je u nás. Aký je kapitálový trh? Veď nevygeneroval za 15 rokov II. pilier nič. Jedno celé, 1 %, čiže je to v strate. Treba, treba, aby sa vláda zaoberala aj s týmto problémom. To isté pokiaľ sa týka samosprávy. Samosprávy sú zadlžené, štát im dlhuje zhruba 618 miliónov. Povedzme si, akým spôsobom bude fungovať ďalej. Preto nečerpajú štrukturálne fondy, lebo nemajú ani na dépeháčku, nemajú ani na vlastné financie. To je celý problém. Pán Matovič povie, že verejné financie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
16. 5. 2023 18:20:54 - 18:22:04 90. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Pán poslanec, bolo by lepšie, keby ste neboli vystúpili vôbec. Ja vám poviem prečo. Pretože mali ste rešpektovať výbor, to, čo bolo stanovené a čo mal váš štátny tajomník predkladať. Vy hovoríte tu, veď Slovensko je z hľadiska ekonomiky nula celá nula, neviem koľko, záležitostí. Spýtam sa vás, kto nepodpísal Kjótsky protokol. Kto nepodpísal Parížsky? Kto to bol? India? Čína? Amerika? Povedzme si na rovinu, kde sa najväčší bordel robí z hľadiska znečisťovania životného prostredia. Vy tu idete hovoriť o autách. Samozrejmá vec. My sme za každú ekológiu. O tom sa vôbec netreba baviť, kde sa dá spraviť. Ale povedzte mi jednu vec. Ja vám hneď na niečo, odbočím od jednej veci. Keby ste boli namiesto parkov, ja som za parky, tie, do ktorých ste tie peniaze naliali, radšej by som bol, keby ste boli vyčistili Vrakuňu a boli by ste vyčistili iné veci, ktoré sú pre Slovensko ďaleko dôležitejšie. Ale nerozumiem vám, že vy ako ekológ a nakoniec na sklonku svojej kariéry s takouto hlúposťou sem prídete.
5. 5. 2023 12:38:12 - 12:39:20 90. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1646 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Chcel by som poďakovať, že vôbec tieto zákony boli nakoniec prijaté a že sme mohli o nich hovoriť. Musím ale na druhej strane povedať, že o týchto zákonoch sa malo hovoriť dávno, minulý rok v septembri, kedy sme predkladali tieto návrhy. Nie je tu žiadna politika, treba si uvedomiť vážnu situáciu, že na Slovensku je na hranici chudoby 1,5 milióna ľudí, to je 700-tisíc dôchodcov, ktorí nemajú priemerný dôchodok. To je 600-tisíc ľudí, ktorí sa pohybujú s minimálnou mzdou, to sú invalidní dôchodcovia, to sú matky, ktoré sú samé s jedn... proste slobodné matky. To sú ľudia, ktorí sú na hranici chudoby.
Páni, zlyhali ste na celej čiare! Nakoniec to potvrdili aj vaši poslanci, ktorí tu povedali, či to bol pán Kuriak, či to bol, či to boli ďalší. Čiže tá, o tejto téme sme mali ďaleko skorej hovoriť. Nakoniec tu ukázal okrúhly stôl, povedali to predsa ľudia, ktorí s to... v tejto brandži pracujú. Priatelia, zlyhali sme všetci, či koalícia, aj opozícia, pretože sme nespravili pre tých ľudí nič. Je to naša hanba!
5. 5. 2023 10:50:43 - 10:52:08 90. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1646 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informácie k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmé, že účel navrhovanej úpravy ďalej môže doplniť spravodajca.
Vychádzajúc, vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa o tom, že sa návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre národ... pre, Národnej rady pre poľnohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh predložili do, prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predseda, otvorte rozpravu.
5. 5. 2023 10:30:12 - 10:31:54 90. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1648 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Pán poslanec Takáč, máš stopercentnú pravdu, pretože prvovýrobu, ale takisto aj potravinársky sektor bol zasiahnutý. Keď, ako bývalý riaditeľ Sociálnej poisťovne vám môžem povedať, že proste väčšinou toto, okrem stálych pracovníkov je tam hodne dohodárov a dohody o pracovnej činnosti, kde aj tak nevykazovali, pokiaľ neprišla kontrola, poľnohospodári, ale aj v potravinárskom priemysle že vykazovali päť hodín, niekedy dve hodine proste, jednoducho preto, že za tie peniaze, ktoré tam sú, nikto im nepríde pracovať ani z hľadiska prvovýroby pri zbieraní či úrody, alebo proste vecí. Takže tento zákon vítam.
Nehovoriac o tom, nehovoriac o tom, že treba všetko spraviť, aby klesli ceny potravín, ktoré sú neúmerne vysoké. Zoberte si cukor napríklad, 95 centov, dneska 1,60 euro. Ale môžem ich vymenovať potom v spotrebnom koši tých 12, sú ďaleko. V Poľsku je to, v Poľsku je to lacnejšie o 12 až 14 %, v Česku je to lacnejšie o 8 %. Takže keď berete, jednoducho treba všetko spraviť pre to, aby tie ceny základných potravín klesli. Pokiaľ tie ceny základných potravín neklesnú, tak tá najchudobnejšia vrstva, to sú dôchodcovia, vieme veľmi dobre, aký majú, aký je priemerný dôchodok, to je zhruba 500 euro, 550, takže tam je zhruba 730-tisíc ľudí. Keď vezmete to, čo sú na minimálnej mzde, tak je to zhruba milión 300-tisíc ľudí. Nehovoriac ešte o tých, ktorí berú dávky v hmotnej núdzi, invalidní dôchodcovia a ďalší. Čiže týmto všetkým ľuďom pomôžeme.
5. 5. 2023 10:05:19 - 10:06:22 90. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1647 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Pán poslanec, máš úplnú pravdu, pretože či energia, alebo aj plyn, poďme k energii. Energia bola, elektrina bola predaná cez lipskú burzu. Koľko bolo predanej tej elektriny našej alebo aj českej? 30 %, ostatné priekupníci sa nabalili. Tam mal zasiahnuť, samozrejme, regulačný úrad. To isté o plyne. O skvapalnenom plyne je zbytočné sa baviť. Keby sme všetko postavili, stálo by nás to ďalšie a nie sme konkurenčne schopní. Ani západná Európa nie je schopná, konkurenčná bez ruského plynu, darmo si to budeme nahovárať. Skôr-neskôr sa budeme musieť vrátiť, pretože tá cena je proste úplne niekde inde. Ale nechcem teraz polemizovať o veciach, pretože jednoducho regulačný úrad mal zasiahnuť v prvej etape a boli by sme sa dostali niekde inde. Tak jak zasiahol v Čechách, tak jak zasiahol aj v Nemecku, Rakúsku, nehovoriac o tom, koľko dávali rakúskej, rakúska vláda dôchodcom. To je otázka, akým spôsobom štát pristupuje k svojim ľuďom.
2. 5. 2023 15:09:11 - 15:10:14 90. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1701 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Pán, pán poslanec, samozrejme vás podporíme, návrh, ktorý ste predniesli, diaľnice by mali byť prioritou proste každej vlády. To, čo znova napriek tomu, že tam pán poslanec Kuriak dal tie pozmeňovacie návrhy, ktoré, dá sa povedať, že sú nešťastné, ale za každých okolností tento zákon musí prejsť tak, aby sa začalo stavať. Ja ešte pri prvej časti, keď to bolo, som povedal vtedy bývalému ministrovi, aby proste to nezastavil za našej vlády, aby dal spraviť štátnu expertízu a proste aby sa pokračovalo. Každé predĺženie alebo každý odklad tejto diaľnici bude stáť ďalších nie 10, o 10 %, ale o 20 %. Samozrejme, že sú tam problémy, to, čo konštatoval aj najvyšší kontrolný úrad, ale to musí byť, keď ceny išli hore. Tie boli, ten projekt bol za iných okolností projektovaný, za iných podmienok, to treba dneska premietnuť počas tej výstavby, tak jak to robia Česi, tak jak to robia Chorváti, tak jak to robia Nemci. Bez toho sa ďalej nepohneme.
29. 3. 2023 14:20:25 - 14:22:13 88. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Pán poslanec, veľmi podrobne si rozobral slovenské zdravotníctvo, v akom stave sa nachádza. Už memorandum, ktoré odborový zväz dal a videli ste, akú pozornosť predseda vlády venoval tomu, povedal to v priamom prenose v televízii, že vôbec to nečítal. Čiže to je jeho hlavná zodpovednosť za zdravotníctvo a dneska ešte druhýkrát tým, že je zároveň poverený ako minister zdravotníctva. Tá situácia je tak vážna, že si to málokto z nás tu v parlamente uvedomuje. To, čo si tu povedal. Ale tá situácia je preto vážna, že ministerstvo zdravotníctva počas celej vlády tejto nebolo riadené.
Páni, veď veľmi dobre sme vedeli, že Penta stavia nemocnicu. Čo ide teraz ponúknuť ministerstvo zdravotníctva, ako ide riešiť s Pentou veci, ktoré je, pretože jedna tretina zdravotníckych služieb alebo výkonov, ktoré jej bude riešiť nemocnica na Boroch? Veď treba, premiér, aby ako minister zdravotníctva predložil nielen toto memorandum, ktoré tuná je, ale predložil vôbec situáciu, akým spôsobom ministerstvo zdravotníctva bude riešiť bratislavskú fakultnú nemocnicu a ktoré výkony bude robiť Bory, ktoré budú robiť proste fakultné nemocnice. To, čo je dneska, to je jednoduchý chaos. Nehovoriac o tom, že gro lekárov, pretože sú tam ďaleko vyššie platové podmienky, odíde na Bory. Čiže dôjde iste k situácii, že niektoré fakultné nemocnice, že to bude možno Mickiewiczova alebo sú Kramáre, sa budú musieť zavrieť, pretože jednoducho nebudú mať lekári, aby sa to dalo dohromady. Takže treba vyzvať pána premiéra, terajšieho ministra zdravotníctva, aby proste dal komplexnú správu ešte teraz v krátkej dobe, akým spôsobom bude sa riešiť zdravotníctvo na Slovensku.
22. 3. 2023 9:57:56 - 9:59:46 88. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
41.
Pán poslanec, tento zákon nie že je zlý, tento zákon je dobrý. Vytýkať nám, že sme za ten, to, čo tu teraz predo mnou povedal pán Kuffa, že sme stavebný zákon, keď ho Počiatek ako minister pripravoval aj s Palkom, že sme ho vtedy nepretlačili. Aby sme si povedali na rovinu, tento zákon je maximálne potrebný a my ho podporíme. Viete prečo? Ja nebudem teraz sa tu, ja nebudem robiť politiku, že čo ste robili za tie tri rok z hľadiska pretláčania vašich nezmyslov. Ja som presvedčený, že nová vláda, ktorá dojte, tá sa vysporiada s tým veľmi rýchlo, že na prvej schôdzi to, čo jej nebude vyhovovať, zruší. To, čo spravil predsa Dzurinda pri druhom svojom funkčnom období. Ale tento zákon je viete prečo potrebný? Pretože konečne odstráni hŕbu anarchie, ktorá je na samosprávach proste a dávno, keď raz schválený územný plán, načo mám robiť ešte raz územné konanie, stavebné konanie a proste tie isté vyjadrovačky. A nehovoriac o tom, že tie vyjadrovačky robím päťkrát, alebo som ich robil osemkrát niekedy. A nedopracoval som sa k veciam.
Som rád, pán podpredseda, že ste tento zákon predložili a to ešte pokiaľ sa týka aj pozemkovej reformy. Veď u nás z hľadiska toho, že platí staré uhorské právo, my nemáme vysporiadané pozemky, prakticky pozemkový fond dávno mal prísť so zmenou zákona pokiaľ sa týka éčkových parciel, ktoré robia obrovský problém pri stavebnom povolení. Za 20 m2 nie sme schopní, pretože to musíte vysporiadať. Aj vám to bude robiť, každému to robí problém pri čerpaní štrukturálnych fondov. My ešte prídeme v druhom čítaní s tým, aby pozemkový fond éčkové parcely predal. Či to je diaľničnej alebo predal samospráve, alebo predal mestám, to je jedno komu. Ale konečne to treba začať riešiť.
16. 2. 2023 11:55:03 - 11:55:03 83. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1183 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
143.
S niektorými vecami sa dá súhlasiť, s niektorými vôbec nie. Neviem, prečo ste prichádzali s týmto, keď my sme vás upozorňovali niekoľkokrát, že bude zvyšovanie cien.
Proste mali ste dosť času pred zostavovaním rozpočtu, aby ste seriózne pripravili proste veci, ktoré, treba naplniť stránku rozpočtu. Vy ako predseda finančného výboru veľmi dobre viete, jak ste sa dohadovali s ministrom financií, proste pokiaľ sa týkalo nákladovej časti, ale aj výdavkovej.
Že pán Vetrák prišiel teraz s týmto. Mali ste dosť času, proste celé to riešiť ešte pred zostavením rozpočtu. Dneska je vláda v demisii a vy prichádzate s poslaneckými návrhmi, s totálnymi blbosťami, pretože nemáte nič zrátané, čo to bude predstavovať na podnikateľské prostredie, čo to bude predstavovať do rozpočtu, ale prichádzate s ďalším a ďalším 1,5 mld. balíkom, ktoré predložil váš predseda strany. A ďalšie veci.
Kto vám má, prosím vás, páni, brať vážne? Jaké, jaké dávate posolstvo jednotlivým organizáciám a podnikateľskému prostrediu na Slovensku? Povedzte mi jednu vec, ktoré sa borí s problémami energetiky, brojí sa s inými problémami, ktoré má každé, každé jedno odvetvie. A vy dneska prídete dva, dva mesiace pomaly po funuse, keď je štátny rozpočet zostavený, že čo ideme riešiť, ako ideme hasiť.
Vôbec vám nerozumiem a vôbec nerozumieme vám. A iste vám nebude rozumieť ľudia ani podnikateľské prostredie. Dúfam, že vám to v nasledujúcich voľbách aj zrátajú.
3. 2. 2023 9:59:04 - 10:00:22 83. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Pán podpredseda, veľmi správne si to vystihol. Ja tiež podporujem tento zákon, samozrejme, s tými úpravami, ktoré sú. Ale pokiaľ, aj za to som proste, že pokiaľ sa dohodnete s pánom Blanárom, že to tam vypadne v druhom čítaní, proste tak môžme sa o tejto téme baviť. Úplne hovorím a nahlas, že vy ste koľko razy kričali, keď my sme zvýšili o 50 % prácu v sobotu, nočné práce.
A ešte sa vrátim k záchranárom. Záchranárov je málo a dávam za pravdu každému, kto by tu povedal, že aby som zvýšil, nie o, o sto percent, niekde aj viac, páni. A hlavne v sobotu, v nedeľu záchranárom, ktorí jednoducho sú. Ale špecificky, pokiaľ sa týka obchodov, som za, aby boli proste každú nedeľu zavreté. My musíme našich ľudí naučiť, naučiť oddychovať. Viete, mňa strašne mrzí, keď beriem ako aj naši ľudia, ktorí chodia na dovolenky, miesto toho, aby oddychovali, tak večer začnú chodiť po obchodoch. Je to mentálne v našich, v našich osobných hlavách a nijak ináč ich neodnaučíme, tak ako to spravili na, hlavne západné krajiny, ktoré proste jednoznačne v sobotu do šiestej a v nedeľu zatvorili. Ľudia sa naučia tak, ako sa každý naučí, čo potrebuje.
2. 2. 2023 16:23:14 - 16:24:59 83. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Muňko, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Pán poslanec, tento zákon je veľmi dobrý. Ja chcem práve povedať, že to, čo ste povedať hlavne, projektové dokumentácie a druhá vec je, padli tu aj niektoré veci, že pokiaľ sa týka ekonomické vyhodnotenie. Ja vám chcem ale povedať jednu vec, že samozrejme, ak by som, to podporujem. A druhá vec je, povedzme si na rovinu, či to bude PPP projekt, keby nebol Figeľ, ktorý zastavil tie projekty, ktoré sú, tak sú dneska za tie ceny postavené, ktoré tam boli. Každá vec, ktorá sa postaví tento rok, bude lacnejšia ako tá, ktorá sa postaví za desať rokov. To si, to vieme si, zbytočne si budeme o tomto presviedčať, lebo vieme, aká, aká, aký ekonomický vývoj.
Ale ja ťa chcem, pán poslanec, poprosiť o jednu, to, čo sme sa bavili, éčkové parcely, pretože to sa nejedná len o diaľnice, to sa jedná o cesty prvej triedy, kde sú neni vysporiadané, kde trebárs je vodovod tam, alebo je tam kanalizácia. A sú tam jednotlivci, ktorí špekulujú a ktorí aj pri výstavbe diaľnic, alebo pri aj výstavbe ciest prvej triedy, dohodnúť sa s pozemkovým fondom, čiže s katastrálnym úradom a proste jednoducho komu tie éčkové parcely patria, na základe súdneho znalca to vyvolá, proste musí to, musí to odpredať. Či to už samospráve, diaľničnej, alebo ten, kto ide tú cestu robiť. Ale pokiaľ toto nevysporiadame, tak máme s tým obrovské, vieš veľmi dobre, obrovské problémy.
Tak by som ťa chcel poprosiť, keby si pri druhom čítaní, sme sa dohodli a vložili túto celú záležitosť. Ja by som poprosil, keby si oslovil aj katastrálny úrad, lebo ten s tým má problémy. Aspoň sa zbaví éčkových parciel, ktoré tam má, ktoré mu nič neprinášajú, lebo mu neplatia, aby si ma rozumel, jednu vec. To sú zostatky staré, ktoré jednoducho sú. Preto sa k tomuto ešte raz vraciam a hovorím, vítam ten zákon.

Deň v parlamente

<- ->