Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
22. 10. 2021 12:56:09 - 13:01:18 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 726 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Na vaše vystúpenie je jedna faktická poznámka, pán poslanec Valášek.
Nech sa páči.
22. 10. 2021 12:55:01 - 12:56:08 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 726 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Otváram všeobecnú rozpravu, vážené panie poslankyne, páni poslanci, písomne som neobdržal žiadnu prihlášku do rozpravy. Dávam možnosť ústne sa prihlásiť. Pán poslanec Kazda. Ešte niekto? Nie. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.
Pán spravodajca, môžete zaujať miesto, ktoré je vám určené, po pravej strane, pán poslanec Kerekréti.
A udeľujem slovo pánovi Kazdovi, ktorý vystúpi v rozprave. Nech sa páči.
22. 10. 2021 12:48:11 - 12:53:52 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 726 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22. 10. 2021 12:45:11 - 12:48:11 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 726 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22. 10. 2021 12:38:14 - 12:39:48 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

22. 10. 2021 12:37:04 - 12:38:14 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

22. 10. 2021 12:29:43 - 12:37:04 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 697 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

22. 10. 2021 12:25:01 - 12:29:43 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 697 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

22. 10. 2021 12:23:15 - 12:25:08 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 697 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Kočiš, môžete reagovať na faktické poznámky.
22. 10. 2021 12:22:32 - 12:23:15 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 697 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Valášek s faktickou poznámkou.
22. 10. 2021 12:17:44 - 12:22:32 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 697 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Na vaše vystúpenie, pán poslanec, dve faktické poznámky. Ako prvý pán poslanec Žiak.
22. 10. 2021 12:15:15 - 12:17:44 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 697 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pani spravodajkyňa. Otváram všeobecnú rozpravu. Jediný, ktorý bol prihlásený je písomne do rozpravy je pán poslanec Mazurek svoje vystúpenie stiahol. Takže dávam možnosť teraz ústne sa prihlásiť do rozpravy. Pán navrhovateľ. Nikto viac. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Pán navrhovateľ Kočiš, máte slovo.
22. 10. 2021 12:13:00 - 12:15:15 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 697 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pán navrhovateľ. dávam teraz slovo pani spravodajkyni za gestorský výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj poslankyni Zite Pleštinskej, aby predniesla informáciu k tomuto návrhu zákona. Nech sa páči.
22. 10. 2021 12:10:01 - 12:12:59 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za uzavretú. Chcem sa spýtať pána navrhovateľa, či má záujem o záverečné slovo. Pán spravodajca? Ďakujem. Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Ďakujem pánovi spravodajcovi. Pán navrhovateľ Kočiš má ďalší bod, ktorý ide predkladať a tým je prvé čítanie o návrhu poslanca Eduarda Kočiša na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle pod parlamentnou tlačou 697. Návrh na pridelenie výborom v rozhodnutí č. 724. Pán navrhovateľ Eduard prednesie tento návrh teraz pred plénom. Nech sa páči.
22. 10. 2021 12:08:05 - 12:09:56 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Žiak, môžete reagovať na faktické poznámky.
22. 10. 2021 12:05:58 - 12:08:05 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďalší s faktickou poznámkou, pán poslanec Ďurica.
22. 10. 2021 12:04:16 - 12:05:57 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Kočiš, nech sa páči.
22. 10. 2021 12:00:39 - 12:04:15 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Tri faktické poznámky na vaše vystúpenie. Pán poslanec Urba ako prvý.
22. 10. 2021 11:57:58 - 12:00:39 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďalším v rozprave mal pokračovať pán poslanec Mazúrek, ten sa ospravedlnil, odhlásil sa z rozpravy. Ďalšou je prihlásená ústne pani poslankyňa Vladimíra Marcinková, tak isto sa odhlásila z rozpravy. Čiže týmto sme písomne prihlásených vyčerpali, dávam teraz možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Pán poslanec Žiak ako jediný, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Pán poslanec Žiak nech sa páč, máte slovo.
22. 10. 2021 11:56:02 - 11:57:58 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán navrhovateľ Kočis, môžete reagovať na faktické poznámky.

Deň v parlamente

<- ->