Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
18. 6. 2021 10:04:51 - 10:08:35 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 504 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pani spravodajkyňa. Nech sa páči, zaujmite miesto pre vás určené. Otváram rozpravu, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Do rozpravy ústne obdržal jednu prihlášku. Pán poslanec Štefan Kuffa. Avšak ešte predtým požiadal o slovo pán predkladateľ, ako prvý v zmysle rokovacieho poriadku, ktorému udeľujem slovo. Nech sa páči, pán poslanec.
18. 6. 2021 10:01:11 - 10:04:51 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 589 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Môžete zaujať svoje miesto predkladateľa, pre spravodajcu. A evidujem, že sa teda hlásite do rozpravy ako prvý. Ospravedlňujem sa. Aj mňa ste pomýlili, pretože teraz nás bude informovať pani poslankyňa Monika Kavecká ako spoločná spravodajkyňa výboru pre zdravotníctvo o výsledku rokovania výboru o tomto návrhu zákona a zdôvodní stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pani spravodajkyňa, máte slovo.
18. 6. 2021 9:55:44 - 10:01:11 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 589 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pán spravodajca. Rovnako otváram rozpravu. Písomnú prihlášku som neobdržal pred otvorením tohto bodu. Takže dávam možnosť ústne sa prihlásiť. Kto má záujem, môže tak urobiť. Konštatujem, že nie je tomu tak. Vyhlasujem teda rozpravu za uzatvorenú. Chcem sa spýtať pána predkladateľa, či má záujem. Nie. Pán spravodajca? Nie. Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Obom ďakujem.
A pristúpime k prerušenej rozprave v druhom čítaní o vládnom návrhu novely zákona č. 49/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. Parlamentná tlač 441. Vzhľadom na to, že navrhovateľ, podpredseda vlády Štefan Holý sa z dnešného rokovania Národnej rady ospravedlnil, pristúpime teda k ďalšiemu bodu programu, ktorým je druhé čítanie o návrhu poslancov Marka Šefčíka, Evy Horváthovej, Tomáša Lehotského a Zuzany Šebovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento návrh je pod parlamentnou tlačou č. 504. Informácia výborov je pod parlamentnou tlačou 504a. Udeľujem teraz slovo pánovi poslancovi Markovi Šefčíkovi, aby návrh zákona za skupiny poslancov predniesol. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.
18. 6. 2021 9:55:01 - 9:55:01 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 589 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Môžete zaujať miesto pre navrhovateľa. Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre financie a rozpočet pánovi poslancovi Hlinkovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Pán spravodajca, máte slovo.
18. 6. 2021 9:50:12 - 9:53:35 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 193 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18. 6. 2021 9:48:05 - 9:50:12 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18. 6. 2021 9:47:06 - 9:48:04 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pani spravodajkyňa, vyhlasujem, teda prerušujem rokovanie o tomto bode programu a pristúpime k ďalšiemu návrhu v druhom čítaní, ktorým je návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady so Zmluvou medzi Slovenskou republiky a Ukrajinou o zmene a doplnení zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou a o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008. Návrh je pod parlamentnou tlačou 193, spoločná správa výborov pod tlačou 193a. Návrh vlády odôvodní pán minister vnútra Roman Mikulec, ktorého prosím, aby sa ujal slova.
18. 6. 2021 9:44:36 - 9:47:06 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Chcem sa spýtať, či sa niekto chce prihlásiť ústne do rozpravy, môže tak teraz urobiť. Nie je tomu tak, uzatváram teda rozpravu a chcem sa spýtať pána predkladateľa, či má záujem záverečným slovom, nie, pani spravodajkyňa. Nech sa páči máte slovo.
18. 6. 2021 9:43:23 - 9:44:36 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Dostál, môžete reagovať na faktické poznámky.
18. 6. 2021 9:42:13 - 9:43:22 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pani spravodajkyňa Zita Pleštinská, nech sa páči.
18. 6. 2021 9:40:09 - 9:42:13 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Tak teraz má slovo pán poslanec Peter Dobeš s faktickou poznámkou.
18. 6. 2021 9:40:01 - 9:40:09 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Peter Dobeš, nech sa páči a pardon Eduard Kočiš ešte pred ním. Pán poslanec nech sa páči.
18. 6. 2021 9:38:01 - 9:40:09 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Peter Dobeš nech sa páči. Á pardon. Eduard Kočiš ešte pred ním. Pán poslanec, nech sa páči.
18. 6. 2021 9:25:01 - 9:25:01 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Na vaše vystúpenie, pán poslanec, štyri faktické poznámky. Ako prvý pán poslanec Miroslav Suja.
18. 6. 2021 9:10:01 - 9:10:01 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pani spravodajkyňa, môžete zaujať tiež svoje miesto pre určené pre spravodajcu. Zároveň chcem panie poslankyne, páni poslanci všetkým poďakovať, že majú vypnuté mobilné telefóny a že môžeme pokojne rokovať. A teraz otváram rozpravu. Do rozpravy sa písomne prihlásil jediný pán poslanec Ondrej Dostál za poslanecký klub SaS, ktorému udeľujem slovo. Nech sa páči, pán poslanec.
17. 6. 2021 16:03:22 - 16:04:12 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 559 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďalší pán poslanec Eduard Kočiš.
17. 6. 2021 16:01:35 - 16:03:22 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 559 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Tomáš Šudík. Nech sa páči.
17. 6. 2021 15:55:01 - 16:01:35 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 559 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Na vaše vystúpenie päť faktických poznámok evidujem. Ako prvý pán poslanec Miroslav Suja.
17. 6. 2021 15:51:19 - 15:53:43 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 559 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pán spravodajca. Otváram všeobecnú rozpravu. Konštatujem, že písomnú prihlášku som neobdržal pred otvorením tohto bodu, takže dávam možnosť prihlásiť sa ústne. Pán predseda výboru Vladimír Ledecký a pán Marek Kotleba, pán poslanec Kotleba. Nikto viac. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy. A dávam slovo pánovi predsedovi Vladimírovi Ledeckému, predsedovi výboru pre sociálne záležitosti, nech sa páči.
17. 6. 2021 15:48:07 - 15:51:19 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 559 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Blanár, Juraj (SMER - SD) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil gestorský výbor pre hospodárske záležitosti pánovi poslancovi Petrovi Libovi, aby predniesol správu za gestorský výbor. Pán spravodajca, máte slovo.

Deň v parlamente

<- ->