Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 6. 2021 15:27:43 - 15:33:51 32. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 594 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)

24. 6. 2021 15:20:35 - 15:26:11 32. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 563 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)

=====
22. 6. 2021 18:35:39 - 18:37:39 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 516 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Chcem poďakovať kolegom zo Sas za poznámky, žiaľ, mrzí ma, mrzí ma, veľmi ma mrzí, že aj v súčasnom zložení parlamentu, tridsať rokov po, po revolúcii, po tom čo sme zažili štyridsať rokov jedného ohyzdného totalitného režimu, tu máme poslancov, z ktorých úst vychádza ten fašistický a komunistický smrad, ten zápach, ten, tá demagógia, to zľahčovanie vecí, to rozprávanie o tom, že nechajme históriu historikom, čo sa, na čo sa do toho staráme. Budovať si historickú pamäť považujem za extrémne dôležité obdobie, kedy v poslaneckom zbore sa nebudú vyskytovať ľudia ako poslanec za SMER - sociálna demokracia, alebo poslanci zvolení za ĽSNS. Pevne verím, že ľudia si uvedomia, že táto kolektívna pamäť je veľmi dôležitá, musíme si ju, sa o ňu starať, musíme si ju hýčkať, musíme ju dať ľuďom neustále pripomínať, lebo to obdobie bolo naozaj ohyzdné, či už fašistické, alebo komunistické a takisto my musíme aj takouto normou ľuďom, ktorí perzekvovaní dať istú formu zadosťučinenia, že nesúhlasíme s tým, aby požívali benefity ľudia, ktorí rozhodovali v tomto zločineckom režime.
22. 6. 2021 18:24:28 - 18:33:19 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 516 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem. Mám tu nejaké tri body, ale poznámka súdruha Blahu o pánovi Hitlerovi bola tak bizarná, že jednoducho som neni schopný teda že čo mám povedať tak rýchlo. (Potlesk.) Ale že pán Hitler povie komunistický poslanec Blaha, tak to je naozaj neuveriteľné. A teraz už samozrejme zdrhol, ale to je zase ďalšia výhoda, že pán poslanec Blaha tu nie je, ani pán ukričaný poslanec Suja, takže ja poviem iba veľmi krátko. Poslanec Blaha hovoril o tom, že majú byť potrestaní ľudia, ktorí porušovali predpisy, však tým sa samozrejme nedá nesúhlasiť, ale tak ako to už býva, aj u pána poslanca, ktorý práve teraz odišiel, tak triafa úplne vedľa, tento zákon nehovorí nič o konkrétnych trestných činoch v tom konkrétnom období, ktoré by sa mali posudzovať následne.
===== ktorí porušovali predpisy, však s tým sa samozrejme nedá nesúhlasiť, ale tak ako to už býva aj u pána poslanca, ktorý práve teraz odišiel, tak triafa úplne vedľa, tento zákon nehovorí nič o konkrétnych trestných činoch v tom konkrétnom období, ktoré by sa mali posudzovať následne. Tento návrh hovorí o tom, že ustanovenie o opätovnom určení výsluhového dôchodku a vdovského, vdoveckého výsluhového dôchodku vychádza zo základného princípu, ktorý nie, aby vylúčenie obdobia služby, vrátane zárobkov a vymeriavacích zákonov malo vplyv len na sumu dôchodku, nie na podmienky vzniku nároku na dôchodkovú sumu.
Druhým dôležitým princípom je, že dôchodky už vyplatené sa nevracajú. Týka sa to, týka sa to predovšetkým v zmysle toho návrhu, ľudí, ktorí rozhodovali, ktorí boli v rozhodujúcich funkciách. Išlo o členov vlády, išlo o poslancov, išlo o členov spravodajských služieb a ľudí, ktorí mali rozhodovacie právomoci. Čiže pán poslanec Blaha opäť tu klamal, že ideme trestať všetkých bezpečákov, všetkých ľudí, ktorí sú, ktorí nejakým spôsobom vykonávali nejaké rozkazy. Bola to bohapustá lož. Pán poslanec Blaha nechce byť konfrontovaný so lžami, preto pre istotu zrejme odišiel. Často sa tu používalo slovo, že kádrovanie, to ma tak veľmi zaujalo, opäť komunista odišiel, rád by som tu povedal, slovo kádrovanie sa nachádza v Slovníku slovenského jazyka dodnes, vzťahuje sa vo všetkých tých verziách, ktoré, ktoré som našiel dostupné, vzťahuje sa na obdobie totalitného režimu. Kádrovať nedokonalý, preverovať politicky a odborne úroveň pracovníkov a na základe toho o nich rozhodovať. Zisťovať postoje k politike vládnucej strany, vládnuceho hnutia, vládnucej koalície. Posudzovať, preverovať politickú a odbornú činnosť a spôsobilosť pracovníkov, politické, odborné kádrovanie. Veľmi dobre si to pamätáme z komunistického režimu, vieme koľkí sme tým trpeli, dokonca sme tým trpeli ešte aj my, deti, keď sme nemali správny robotnícky pôvod a následne sme boli perzekvovaní tým spôsobom, že sme dostávali, buď sme nemali nárok dostať sa na vysokú školu, mňa už to teda chvalabohu nezastihlo, alebo sme iným spôsobom sa nedostávali na správne, resp. na pozície, na ktoré sme moli možno aj odbornú zdatnosť.
Poslanec Blaha hovoril opäť o, že 700 ľudí popravených, že dobre, že okej, ja by som mu rád pripomenul ešte, ešte ďalšie čísla z publikácie Ústavu pamäti národa. Na Slovensku bolo v rokoch 1945 - 1989 71 168 osôb odsúdených za politické delikty, 8 240 osôb v táboroch nútenej práce, 5 135 vojakov v pomocných technických práporov, pétepáci, 4 739 osôb v rámci tzv. akcie B presídlených z väčších miest na vidiek. 112 grékokatolíckych kňazov s manželkami a 486 deťmi bolo v rámci akcie P 100 deportovaných do českých krajov. Vyše 800 internovaných rehoľníkov, vyše 1 960 internovaných rehoľníc. Hovoríme teraz o tom, že ľudia, ktorí rozhodovali o týchto aktoch, ktoré síce v drvivej väčšine sa diali v 50. rokoch, by samozrejme mali byť potrestaní, pokiaľ sa ešte dá, tak ako bola potrestaná napr. komunistická prokurátorka v roku 2007 ešte Ľudmila Brožová Polednová, ale to nie je predmetom tohto návrhu. Predmetom tohto návrhu je iba iné riešenie vyplácania, resp. nevyplácania výsluhového dôchodku. To znamená, že ľudia majú nárok, započítavajú sa im roky, ale nebude im priznaný, priznaná táto časť od budúceho obdobia.
Chcel som ešte jeden príklad použiť, aby sme nehovorili stále len o 50. rokoch, ja som bol nedávno pri Devíne, v Devínskej Novej Vsi pri Moste Slobody, pod Mostom Slobody, ktorý prepája ostnatý drát, bývalý ostnatý drôt medzi Slovenskom a Rakúskom, tak pod ním je taký veľký pekný pomník práve obetiam ľudí aj zastrelených práve na hraniciach medzi tými ostnatými drôtmi, ktoré trčali, trčali smerom ku slobode, aby sme sa tam nemohli dostať, naopak od slobody sem, žiadne drôty neboli. To bola práve tá tragická smrť Helmuta Pavca z roku 1986. K ochrane socialistických hraníc využíval režim aj tzv. Pohraničnú stráž, ktorá ich strážila vojenským spôsobom neúprosne proti každému, kto ich mal v pláne prekročiť aj po zrušení elektrického napätia v drôtoch, ktoré myslím, že nastalo niekedy až v 60. rokoch. Na Šumave je o tom veľmi dobrá spomienka, sú tam zachované aj ešte nejaké časti, ale je tam, sú tam potom aj informačné tabule, že boli dokonca, boli dokonca ostnaté dráty napustené elektrinou, až potom po zásahu nejakých medzinárodných spoločenstiev to bolo, bol tento spôsob, bol nejakým spôsobom vypnutý, takže aj po zrušení elektrického napätia v drôtoch dochádzalo k porušovaniu ako zákonov, tak aj vnútorných predpisov, ktoré upravovali právomoci príslušníkov Pohraničnej stráže. Jeden z tých najtragickejších prípadov bolo práve úmrtie mladého východonemeckého klarinetistu Helmuta Hartmuta Tauca z 9. augusta 1968, ktorý sa práve pokúšal cez Československo opustiť hranice. Vieme, že pohraničná hliadka využila na zadržanie dva služobné psy, ktoré mu spôsobili vážne zranenia. Členovia hliadky sa neponáhľali nejako s poskytnutím pomoci, práve naopak nechali ho tam vykrvácať až teda v následku, v šoku z vykrvácania zomrel.
Chcel som len teraz poukázať, že, že nehovoríme o období len 50. rokov, tieto, títo ľudia, ktorí rozhodovali o tom zločinnom režime v 50. rokoch už zväčša nežijú, nakoľko by mali už dnes 90, 100 rokov, ale hovoríme o tom, že chceme dosiahnuť nejaké zadosťučinenie voči ľuďom, ktorí rozhodovali o spôsoboch, o spôsoboch, ktoré boli jednoducho neľudské, o spôsoboch, ktoré porušovali základné ľudské práva a týchto ľudí by bolo určite najlepšie keby sa nám podarilo vypátrať a potrestať, ale keďže toto nie je už celkom možné, nerobíme tu žiadny pohon, žiadne krágľovanie ako si tu vymýšľal komunista Blaha, hovoríme tu len o tejto jednoduchej úprave, ktorou ľudia, ktorí pôsobili v tomto zločinnom režime a rozhodovali, nestrácajú vôbec žiadne občianske práva. Ďakujem.
(Potlesk.)
22. 6. 2021 18:24:28 - 18:33:19 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 516 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem. Mám tu nejaké tri body, ale poznámka súdruha Blahu o pánovi Hitlerovi bola tak bizarná, že jednoducho som neni schopný teda že čo mám povedať tak rýchlo. (Potlesk.) Ale že pán Hitler povie komunistický poslanec Blaha, tak to je naozaj neuveriteľné. A teraz už samozrejme zdrhol, ale to je zase ďalšia výhoda, že pán poslanec Blaha tu nie je, ani pán ukričaný poslanec Suja, takže ja poviem iba veľmi krátko. Poslanec Blaha hovoril o tom, že majú byť potrestaní ľudia, ktorí porušovali predpisy, však tým sa samozrejme nedá nesúhlasiť, ale tak ako to už býva, aj u pána poslanca, ktorý práve teraz odišiel, tak triafa úplne vedľa, tento zákon nehovorí nič o konkrétnych trestných činoch v tom konkrétnom období, ktoré by sa mali posudzovať následne.
===== ktorí porušovali predpisy, však s tým sa samozrejme nedá nesúhlasiť, ale tak ako to už býva aj u pána poslanca, ktorý práve teraz odišiel, tak triafa úplne vedľa, tento zákon nehovorí nič o konkrétnych trestných činoch v tom konkrétnom období, ktoré by sa mali posudzovať následne. Tento návrh hovorí o tom, že ustanovenie o opätovnom určení výsluhového dôchodku a vdovského, vdoveckého výsluhového dôchodku vychádza zo základného princípu, ktorý nie, aby vylúčenie obdobia služby, vrátane zárobkov a vymeriavacích zákonov malo vplyv len na sumu dôchodku, nie na podmienky vzniku nároku na dôchodkovú sumu.
Druhým dôležitým princípom je, že dôchodky už vyplatené sa nevracajú. Týka sa to, týka sa to predovšetkým v zmysle toho návrhu, ľudí, ktorí rozhodovali, ktorí boli v rozhodujúcich funkciách. Išlo o členov vlády, išlo o poslancov, išlo o členov spravodajských služieb a ľudí, ktorí mali rozhodovacie právomoci. Čiže pán poslanec Blaha opäť tu klamal, že ideme trestať všetkých bezpečákov, všetkých ľudí, ktorí sú, ktorí nejakým spôsobom vykonávali nejaké rozkazy. Bola to bohapustá lož. Pán poslanec Blaha nechce byť konfrontovaný so lžami, preto pre istotu zrejme odišiel. Často sa tu používalo slovo, že kádrovanie, to ma tak veľmi zaujalo, opäť komunista odišiel, rád by som tu povedal, slovo kádrovanie sa nachádza v Slovníku slovenského jazyka dodnes, vzťahuje sa vo všetkých tých verziách, ktoré, ktoré som našiel dostupné, vzťahuje sa na obdobie totalitného režimu. Kádrovať nedokonalý, preverovať politicky a odborne úroveň pracovníkov a na základe toho o nich rozhodovať. Zisťovať postoje k politike vládnucej strany, vládnuceho hnutia, vládnucej koalície. Posudzovať, preverovať politickú a odbornú činnosť a spôsobilosť pracovníkov, politické, odborné kádrovanie. Veľmi dobre si to pamätáme z komunistického režimu, vieme koľkí sme tým trpeli, dokonca sme tým trpeli ešte aj my, deti, keď sme nemali správny robotnícky pôvod a následne sme boli perzekvovaní tým spôsobom, že sme dostávali, buď sme nemali nárok dostať sa na vysokú školu, mňa už to teda chvalabohu nezastihlo, alebo sme iným spôsobom sa nedostávali na správne, resp. na pozície, na ktoré sme moli možno aj odbornú zdatnosť.
Poslanec Blaha hovoril opäť o, že 700 ľudí popravených, že dobre, že okej, ja by som mu rád pripomenul ešte, ešte ďalšie čísla z publikácie Ústavu pamäti národa. Na Slovensku bolo v rokoch 1945 - 1989 71 168 osôb odsúdených za politické delikty, 8 240 osôb v táboroch nútenej práce, 5 135 vojakov v pomocných technických práporov, pétepáci, 4 739 osôb v rámci tzv. akcie B presídlených z väčších miest na vidiek. 112 grékokatolíckych kňazov s manželkami a 486 deťmi bolo v rámci akcie P 100 deportovaných do českých krajov. Vyše 800 internovaných rehoľníkov, vyše 1 960 internovaných rehoľníc. Hovoríme teraz o tom, že ľudia, ktorí rozhodovali o týchto aktoch, ktoré síce v drvivej väčšine sa diali v 50. rokoch, by samozrejme mali byť potrestaní, pokiaľ sa ešte dá, tak ako bola potrestaná napr. komunistická prokurátorka v roku 2007 ešte Ľudmila Brožová Polednová, ale to nie je predmetom tohto návrhu. Predmetom tohto návrhu je iba iné riešenie vyplácania, resp. nevyplácania výsluhového dôchodku. To znamená, že ľudia majú nárok, započítavajú sa im roky, ale nebude im priznaný, priznaná táto časť od budúceho obdobia.
Chcel som ešte jeden príklad použiť, aby sme nehovorili stále len o 50. rokoch, ja som bol nedávno pri Devíne, v Devínskej Novej Vsi pri Moste Slobody, pod Mostom Slobody, ktorý prepája ostnatý drát, bývalý ostnatý drôt medzi Slovenskom a Rakúskom, tak pod ním je taký veľký pekný pomník práve obetiam ľudí aj zastrelených práve na hraniciach medzi tými ostnatými drôtmi, ktoré trčali, trčali smerom ku slobode, aby sme sa tam nemohli dostať, naopak od slobody sem, žiadne drôty neboli. To bola práve tá tragická smrť Helmuta Pavca z roku 1986. K ochrane socialistických hraníc využíval režim aj tzv. Pohraničnú stráž, ktorá ich strážila vojenským spôsobom neúprosne proti každému, kto ich mal v pláne prekročiť aj po zrušení elektrického napätia v drôtoch, ktoré myslím, že nastalo niekedy až v 60. rokoch. Na Šumave je o tom veľmi dobrá spomienka, sú tam zachované aj ešte nejaké časti, ale je tam, sú tam potom aj informačné tabule, že boli dokonca, boli dokonca ostnaté dráty napustené elektrinou, až potom po zásahu nejakých medzinárodných spoločenstiev to bolo, bol tento spôsob, bol nejakým spôsobom vypnutý, takže aj po zrušení elektrického napätia v drôtoch dochádzalo k porušovaniu ako zákonov, tak aj vnútorných predpisov, ktoré upravovali právomoci príslušníkov Pohraničnej stráže. Jeden z tých najtragickejších prípadov bolo práve úmrtie mladého východonemeckého klarinetistu Helmuta Hartmuta Tauca z 9. augusta 1968, ktorý sa práve pokúšal cez Československo opustiť hranice. Vieme, že pohraničná hliadka využila na zadržanie dva služobné psy, ktoré mu spôsobili vážne zranenia. Členovia hliadky sa neponáhľali nejako s poskytnutím pomoci, práve naopak nechali ho tam vykrvácať až teda v následku, v šoku z vykrvácania zomrel.
Chcel som len teraz poukázať, že, že nehovoríme o období len 50. rokov, tieto, títo ľudia, ktorí rozhodovali o tom zločinnom režime v 50. rokoch už zväčša nežijú, nakoľko by mali už dnes 90, 100 rokov, ale hovoríme o tom, že chceme dosiahnuť nejaké zadosťučinenie voči ľuďom, ktorí rozhodovali o spôsoboch, o spôsoboch, ktoré boli jednoducho neľudské, o spôsoboch, ktoré porušovali základné ľudské práva a týchto ľudí by bolo určite najlepšie keby sa nám podarilo vypátrať a potrestať, ale keďže toto nie je už celkom možné, nerobíme tu žiadny pohon, žiadne krágľovanie ako si tu vymýšľal komunista Blaha, hovoríme tu len o tejto jednoduchej úprave, ktorou ľudia, ktorí pôsobili v tomto zločinnom režime a rozhodovali, nestrácajú vôbec žiadne občianske práva. Ďakujem.
(Potlesk.)
22. 6. 2021 18:24:28 - 18:33:19 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 516 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem. Mám tu nejaké tri body, ale poznámka súdruha Blahu o pánovi Hitlerovi bola tak bizarná, že jednoducho som neni schopný teda že čo mám povedať tak rýchlo. (Potlesk.) Ale že pán Hitler povie komunistický poslanec Blaha, tak to je naozaj neuveriteľné. A teraz už samozrejme zdrhol, ale to je zase ďalšia výhoda, že pán poslanec Blaha tu nie je, ani pán ukričaný poslanec Suja, takže ja poviem iba veľmi krátko. Poslanec Blaha hovoril o tom, že majú byť potrestaní ľudia, ktorí porušovali predpisy, však tým sa samozrejme nedá nesúhlasiť, ale tak ako to už býva, aj u pána poslanca, ktorý práve teraz odišiel, tak triafa úplne vedľa, tento zákon nehovorí nič o konkrétnych trestných činoch v tom konkrétnom období, ktoré by sa mali posudzovať následne.
===== ktorí porušovali predpisy, však s tým sa samozrejme nedá nesúhlasiť, ale tak ako to už býva aj u pána poslanca, ktorý práve teraz odišiel, tak triafa úplne vedľa, tento zákon nehovorí nič o konkrétnych trestných činoch v tom konkrétnom období, ktoré by sa mali posudzovať následne. Tento návrh hovorí o tom, že ustanovenie o opätovnom určení výsluhového dôchodku a vdovského, vdoveckého výsluhového dôchodku vychádza zo základného princípu, ktorý nie, aby vylúčenie obdobia služby, vrátane zárobkov a vymeriavacích zákonov malo vplyv len na sumu dôchodku, nie na podmienky vzniku nároku na dôchodkovú sumu.
Druhým dôležitým princípom je, že dôchodky už vyplatené sa nevracajú. Týka sa to, týka sa to predovšetkým v zmysle toho návrhu, ľudí, ktorí rozhodovali, ktorí boli v rozhodujúcich funkciách. Išlo o členov vlády, išlo o poslancov, išlo o členov spravodajských služieb a ľudí, ktorí mali rozhodovacie právomoci. Čiže pán poslanec Blaha opäť tu klamal, že ideme trestať všetkých bezpečákov, všetkých ľudí, ktorí sú, ktorí nejakým spôsobom vykonávali nejaké rozkazy. Bola to bohapustá lož. Pán poslanec Blaha nechce byť konfrontovaný so lžami, preto pre istotu zrejme odišiel. Často sa tu používalo slovo, že kádrovanie, to ma tak veľmi zaujalo, opäť komunista odišiel, rád by som tu povedal, slovo kádrovanie sa nachádza v Slovníku slovenského jazyka dodnes, vzťahuje sa vo všetkých tých verziách, ktoré, ktoré som našiel dostupné, vzťahuje sa na obdobie totalitného režimu. Kádrovať nedokonalý, preverovať politicky a odborne úroveň pracovníkov a na základe toho o nich rozhodovať. Zisťovať postoje k politike vládnucej strany, vládnuceho hnutia, vládnucej koalície. Posudzovať, preverovať politickú a odbornú činnosť a spôsobilosť pracovníkov, politické, odborné kádrovanie. Veľmi dobre si to pamätáme z komunistického režimu, vieme koľkí sme tým trpeli, dokonca sme tým trpeli ešte aj my, deti, keď sme nemali správny robotnícky pôvod a následne sme boli perzekvovaní tým spôsobom, že sme dostávali, buď sme nemali nárok dostať sa na vysokú školu, mňa už to teda chvalabohu nezastihlo, alebo sme iným spôsobom sa nedostávali na správne, resp. na pozície, na ktoré sme moli možno aj odbornú zdatnosť.
Poslanec Blaha hovoril opäť o, že 700 ľudí popravených, že dobre, že okej, ja by som mu rád pripomenul ešte, ešte ďalšie čísla z publikácie Ústavu pamäti národa. Na Slovensku bolo v rokoch 1945 - 1989 71 168 osôb odsúdených za politické delikty, 8 240 osôb v táboroch nútenej práce, 5 135 vojakov v pomocných technických práporov, pétepáci, 4 739 osôb v rámci tzv. akcie B presídlených z väčších miest na vidiek. 112 grékokatolíckych kňazov s manželkami a 486 deťmi bolo v rámci akcie P 100 deportovaných do českých krajov. Vyše 800 internovaných rehoľníkov, vyše 1 960 internovaných rehoľníc. Hovoríme teraz o tom, že ľudia, ktorí rozhodovali o týchto aktoch, ktoré síce v drvivej väčšine sa diali v 50. rokoch, by samozrejme mali byť potrestaní, pokiaľ sa ešte dá, tak ako bola potrestaná napr. komunistická prokurátorka v roku 2007 ešte Ľudmila Brožová Polednová, ale to nie je predmetom tohto návrhu. Predmetom tohto návrhu je iba iné riešenie vyplácania, resp. nevyplácania výsluhového dôchodku. To znamená, že ľudia majú nárok, započítavajú sa im roky, ale nebude im priznaný, priznaná táto časť od budúceho obdobia.
Chcel som ešte jeden príklad použiť, aby sme nehovorili stále len o 50. rokoch, ja som bol nedávno pri Devíne, v Devínskej Novej Vsi pri Moste Slobody, pod Mostom Slobody, ktorý prepája ostnatý drát, bývalý ostnatý drôt medzi Slovenskom a Rakúskom, tak pod ním je taký veľký pekný pomník práve obetiam ľudí aj zastrelených práve na hraniciach medzi tými ostnatými drôtmi, ktoré trčali, trčali smerom ku slobode, aby sme sa tam nemohli dostať, naopak od slobody sem, žiadne drôty neboli. To bola práve tá tragická smrť Helmuta Pavca z roku 1986. K ochrane socialistických hraníc využíval režim aj tzv. Pohraničnú stráž, ktorá ich strážila vojenským spôsobom neúprosne proti každému, kto ich mal v pláne prekročiť aj po zrušení elektrického napätia v drôtoch, ktoré myslím, že nastalo niekedy až v 60. rokoch. Na Šumave je o tom veľmi dobrá spomienka, sú tam zachované aj ešte nejaké časti, ale je tam, sú tam potom aj informačné tabule, že boli dokonca, boli dokonca ostnaté dráty napustené elektrinou, až potom po zásahu nejakých medzinárodných spoločenstiev to bolo, bol tento spôsob, bol nejakým spôsobom vypnutý, takže aj po zrušení elektrického napätia v drôtoch dochádzalo k porušovaniu ako zákonov, tak aj vnútorných predpisov, ktoré upravovali právomoci príslušníkov Pohraničnej stráže. Jeden z tých najtragickejších prípadov bolo práve úmrtie mladého východonemeckého klarinetistu Helmuta Hartmuta Tauca z 9. augusta 1968, ktorý sa práve pokúšal cez Československo opustiť hranice. Vieme, že pohraničná hliadka využila na zadržanie dva služobné psy, ktoré mu spôsobili vážne zranenia. Členovia hliadky sa neponáhľali nejako s poskytnutím pomoci, práve naopak nechali ho tam vykrvácať až teda v následku, v šoku z vykrvácania zomrel.
Chcel som len teraz poukázať, že, že nehovoríme o období len 50. rokov, tieto, títo ľudia, ktorí rozhodovali o tom zločinnom režime v 50. rokoch už zväčša nežijú, nakoľko by mali už dnes 90, 100 rokov, ale hovoríme o tom, že chceme dosiahnuť nejaké zadosťučinenie voči ľuďom, ktorí rozhodovali o spôsoboch, o spôsoboch, ktoré boli jednoducho neľudské, o spôsoboch, ktoré porušovali základné ľudské práva a týchto ľudí by bolo určite najlepšie keby sa nám podarilo vypátrať a potrestať, ale keďže toto nie je už celkom možné, nerobíme tu žiadny pohon, žiadne krágľovanie ako si tu vymýšľal komunista Blaha, hovoríme tu len o tejto jednoduchej úprave, ktorou ľudia, ktorí pôsobili v tomto zločinnom režime a rozhodovali, nestrácajú vôbec žiadne občianske práva. Ďakujem.
(Potlesk.)
22. 6. 2021 18:24:28 - 18:33:19 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 516 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem. Mám tu nejaké tri body, ale poznámka súdruha Blahu o pánovi Hitlerovi bola tak bizarná, že jednoducho som neni schopný teda že čo mám povedať tak rýchlo. (Potlesk.) Ale že pán Hitler povie komunistický poslanec Blaha, tak to je naozaj neuveriteľné. A teraz už samozrejme zdrhol, ale to je zase ďalšia výhoda, že pán poslanec Blaha tu nie je, ani pán ukričaný poslanec Suja, takže ja poviem iba veľmi krátko. Poslanec Blaha hovoril o tom, že majú byť potrestaní ľudia, ktorí porušovali predpisy, však tým sa samozrejme nedá nesúhlasiť, ale tak ako to už býva, aj u pána poslanca, ktorý práve teraz odišiel, tak triafa úplne vedľa, tento zákon nehovorí nič o konkrétnych trestných činoch v tom konkrétnom období, ktoré by sa mali posudzovať následne.
===== ktorí porušovali predpisy, však s tým sa samozrejme nedá nesúhlasiť, ale tak ako to už býva aj u pána poslanca, ktorý práve teraz odišiel, tak triafa úplne vedľa, tento zákon nehovorí nič o konkrétnych trestných činoch v tom konkrétnom období, ktoré by sa mali posudzovať následne. Tento návrh hovorí o tom, že ustanovenie o opätovnom určení výsluhového dôchodku a vdovského, vdoveckého výsluhového dôchodku vychádza zo základného princípu, ktorý nie, aby vylúčenie obdobia služby, vrátane zárobkov a vymeriavacích zákonov malo vplyv len na sumu dôchodku, nie na podmienky vzniku nároku na dôchodkovú sumu.
Druhým dôležitým princípom je, že dôchodky už vyplatené sa nevracajú. Týka sa to, týka sa to predovšetkým v zmysle toho návrhu, ľudí, ktorí rozhodovali, ktorí boli v rozhodujúcich funkciách. Išlo o členov vlády, išlo o poslancov, išlo o členov spravodajských služieb a ľudí, ktorí mali rozhodovacie právomoci. Čiže pán poslanec Blaha opäť tu klamal, že ideme trestať všetkých bezpečákov, všetkých ľudí, ktorí sú, ktorí nejakým spôsobom vykonávali nejaké rozkazy. Bola to bohapustá lož. Pán poslanec Blaha nechce byť konfrontovaný so lžami, preto pre istotu zrejme odišiel. Často sa tu používalo slovo, že kádrovanie, to ma tak veľmi zaujalo, opäť komunista odišiel, rád by som tu povedal, slovo kádrovanie sa nachádza v Slovníku slovenského jazyka dodnes, vzťahuje sa vo všetkých tých verziách, ktoré, ktoré som našiel dostupné, vzťahuje sa na obdobie totalitného režimu. Kádrovať nedokonalý, preverovať politicky a odborne úroveň pracovníkov a na základe toho o nich rozhodovať. Zisťovať postoje k politike vládnucej strany, vládnuceho hnutia, vládnucej koalície. Posudzovať, preverovať politickú a odbornú činnosť a spôsobilosť pracovníkov, politické, odborné kádrovanie. Veľmi dobre si to pamätáme z komunistického režimu, vieme koľkí sme tým trpeli, dokonca sme tým trpeli ešte aj my, deti, keď sme nemali správny robotnícky pôvod a následne sme boli perzekvovaní tým spôsobom, že sme dostávali, buď sme nemali nárok dostať sa na vysokú školu, mňa už to teda chvalabohu nezastihlo, alebo sme iným spôsobom sa nedostávali na správne, resp. na pozície, na ktoré sme moli možno aj odbornú zdatnosť.
Poslanec Blaha hovoril opäť o, že 700 ľudí popravených, že dobre, že okej, ja by som mu rád pripomenul ešte, ešte ďalšie čísla z publikácie Ústavu pamäti národa. Na Slovensku bolo v rokoch 1945 - 1989 71 168 osôb odsúdených za politické delikty, 8 240 osôb v táboroch nútenej práce, 5 135 vojakov v pomocných technických práporov, pétepáci, 4 739 osôb v rámci tzv. akcie B presídlených z väčších miest na vidiek. 112 grékokatolíckych kňazov s manželkami a 486 deťmi bolo v rámci akcie P 100 deportovaných do českých krajov. Vyše 800 internovaných rehoľníkov, vyše 1 960 internovaných rehoľníc. Hovoríme teraz o tom, že ľudia, ktorí rozhodovali o týchto aktoch, ktoré síce v drvivej väčšine sa diali v 50. rokoch, by samozrejme mali byť potrestaní, pokiaľ sa ešte dá, tak ako bola potrestaná napr. komunistická prokurátorka v roku 2007 ešte Ľudmila Brožová Polednová, ale to nie je predmetom tohto návrhu. Predmetom tohto návrhu je iba iné riešenie vyplácania, resp. nevyplácania výsluhového dôchodku. To znamená, že ľudia majú nárok, započítavajú sa im roky, ale nebude im priznaný, priznaná táto časť od budúceho obdobia.
Chcel som ešte jeden príklad použiť, aby sme nehovorili stále len o 50. rokoch, ja som bol nedávno pri Devíne, v Devínskej Novej Vsi pri Moste Slobody, pod Mostom Slobody, ktorý prepája ostnatý drát, bývalý ostnatý drôt medzi Slovenskom a Rakúskom, tak pod ním je taký veľký pekný pomník práve obetiam ľudí aj zastrelených práve na hraniciach medzi tými ostnatými drôtmi, ktoré trčali, trčali smerom ku slobode, aby sme sa tam nemohli dostať, naopak od slobody sem, žiadne drôty neboli. To bola práve tá tragická smrť Helmuta Pavca z roku 1986. K ochrane socialistických hraníc využíval režim aj tzv. Pohraničnú stráž, ktorá ich strážila vojenským spôsobom neúprosne proti každému, kto ich mal v pláne prekročiť aj po zrušení elektrického napätia v drôtoch, ktoré myslím, že nastalo niekedy až v 60. rokoch. Na Šumave je o tom veľmi dobrá spomienka, sú tam zachované aj ešte nejaké časti, ale je tam, sú tam potom aj informačné tabule, že boli dokonca, boli dokonca ostnaté dráty napustené elektrinou, až potom po zásahu nejakých medzinárodných spoločenstiev to bolo, bol tento spôsob, bol nejakým spôsobom vypnutý, takže aj po zrušení elektrického napätia v drôtoch dochádzalo k porušovaniu ako zákonov, tak aj vnútorných predpisov, ktoré upravovali právomoci príslušníkov Pohraničnej stráže. Jeden z tých najtragickejších prípadov bolo práve úmrtie mladého východonemeckého klarinetistu Helmuta Hartmuta Tauca z 9. augusta 1968, ktorý sa práve pokúšal cez Československo opustiť hranice. Vieme, že pohraničná hliadka využila na zadržanie dva služobné psy, ktoré mu spôsobili vážne zranenia. Členovia hliadky sa neponáhľali nejako s poskytnutím pomoci, práve naopak nechali ho tam vykrvácať až teda v následku, v šoku z vykrvácania zomrel.
Chcel som len teraz poukázať, že, že nehovoríme o období len 50. rokov, tieto, títo ľudia, ktorí rozhodovali o tom zločinnom režime v 50. rokoch už zväčša nežijú, nakoľko by mali už dnes 90, 100 rokov, ale hovoríme o tom, že chceme dosiahnuť nejaké zadosťučinenie voči ľuďom, ktorí rozhodovali o spôsoboch, o spôsoboch, ktoré boli jednoducho neľudské, o spôsoboch, ktoré porušovali základné ľudské práva a týchto ľudí by bolo určite najlepšie keby sa nám podarilo vypátrať a potrestať, ale keďže toto nie je už celkom možné, nerobíme tu žiadny pohon, žiadne krágľovanie ako si tu vymýšľal komunista Blaha, hovoríme tu len o tejto jednoduchej úprave, ktorou ľudia, ktorí pôsobili v tomto zločinnom režime a rozhodovali, nestrácajú vôbec žiadne občianske práva. Ďakujem.
(Potlesk.)
22. 6. 2021 16:55:02 - 16:56:20 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 516 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
to je jedna vec. Bol by som veľmi rád, keby podobný zákon vznikol v 40., resp. 50. - 60. rokov, aby boli následne postihovaní. Ale, bohužiaľ, tí ľudia už dneska sú mŕtvy. V 45. ak mali 20 rokov tak dnes majú sto rokov. No ťažko sa dnes už niečo dá robiť s kolaborantmi spätne z tých rokov. Zaujalo ma, že navrhujete, že aby sme sa nevyvršovali na ľuďoch, ktorí niečo reálne robili. No na druhej strane hovoríte, že ale to len tí odsúdení, že len tí robili. Tak je to taký protiklad opäť vašej argumentácie. A potom ma zaujala ešte jedna vec, však aj SIS-kári si dnes robia svoju robotu. Robia si svoju robotu, ale pokiaľ porušujú zákony, tak by mala byť trestaní, mali by byť postihovaní. Iste viete, že existujú dôvodné podozrenia, že na únose Michala Kováča mladšieho sa priamo podieľala SIS a snažíme sa celé roky dosiahnuť spravodlivosť v tom, aby boli postihnutí tí, ktorí rozhodovali o tomto zločine a následných zločinoch typu vraždy pána Remiáša.
22. 6. 2021 16:54:17 - 16:56:17 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 516 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán Blaha ideme v tom návale demagógie, ktorú tradične používate, že načo skôr zareagovať ale tak vypichol som si tu nejaké štyri body. Ideme krágľovať ľudí, no tak chcel by som naozaj vidieť, že kde tu vidíte o krágľovaní niečo, tu to naozaj nie je, to je o odobratí benefitov ľuďom ktorí rozhodovali o niektorých, o niektorých zločinoch a potom prišiel argument a čo nacisti. Pán Šefčík to už veľmi dobre povedal, to je ako klasicky a čo hentizmus, ktorý proste odkloníme pozornosť na niečo iné, to je jedna vec. Druhá vec je, no nacistov, nacisti, kolaboranti s nacistickým režimom za Slovenského štátu boli trestaný, to je jedna vec, bol by som veľmi rád, keby podobný zákon vznikol aj v 40 respektíve 50, 60 rokov aby boli následne postihovaní, ale bohužiaľ tí ľudia dneska sú už mŕtvy v 45 ak mali 20 rokov tak dnes by mali 100 rokov, no ťažko sa dnes už niečo dá robiť s kolaborantmi spätne s .....
=====
17. 6. 2021 9:56:39 - 9:58:00 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 560 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
23.
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o významných investíciách (tlač 560). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý návrh, účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
28. 5. 2021 12:38:24 - 12:40:22 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. No ja myslím, že všetci tuto v sále alebo drvivá väčšina má niektoré svoje témy, ktorým sa venujeme. Niektorí majú nula a niektorí majú niekoľko tém, ktorým sa intenzívne venuje a zaoberá sa nimi. Takže určite všetci vieme, určite všetci viete, zúčastňujeme sa v rokovaní s ministerstvami, s koaličnými ministrami, zúčastňujeme sa rozporových nejakých konaní, online diskusií atď. Neviem ako vy, ale moja skúsenosť je, že tieto rokovania prebiehajú absolútne vecne, vždy konštruktívne, jednoducho a hoci sa napríklad aj nezhodneme a skončí to tak, že proste je tam, zostane tam nejaký rozpor, ale naozaj, že debatuje sa konštruktívne a my sme tu v parlamente riešili veľmi veľa otázok. Etické otázky, riešili sme zdravotné témy, bývala tu niekedy veľmi ostrá diskusia, niekedy to prebiehalo naozaj, že do veľkej demagógie. Nehovorím teraz o poslancoch zvolených za ĽSNS. Oni sú vždy demagógovia, ale hovorím teda o nás ostatných, že vieme, vieme nejakým spôsobom diskutovať, ale ja si fakt, že nepamätám urážlivejšiu debatu aká bola teraz k tomuto štátnemu rozpočtu. Ja si musím položiť otázku teda, že čo ju spustilo. No a jak som ju celú takto počúval aj v kancelárii, tak mi z toho vychádza, že no tým spúšťačom bol proste pán navrhovateľ, ktorý jednoducho začal obrovskú demagógiu, obrovskú smršť urážok, doslova až oplzlých, oplzlých osočení vlastného koaličného partnera. No ja by som chcel len povedať, že teda naozaj koaliční partneri bol by som rád, keby ste si aj vy uvedomili, že naozaj, že toto bol problém u tohto a nebol to problém v tom, že SaS má nejaké výhrady, lebo my naozaj sa vieme dohodnúť a vieme urobiť ten kompromis tak, ako sme ho vždy robili.
===== ja by som chcel povedať, že teda naozaj koaliční partneri, bol by som rád keby ste si aj vy uvedomili, že, že naozaj, že toto bol problém tohto a nebol to problém v tom, že SaS má nejaké výhrady lebo mi naozaj sa vieme dohodnúť a vieme urobiť ten kompromis tak ako sme ho vždy robili.
28. 5. 2021 12:38:24 - 12:40:22 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. No ja myslím, že všetci tuto v sále alebo drvivá väčšina má niektoré svoje témy, ktorým sa venujeme. Niektorí majú nula a niektorí majú niekoľko tém, ktorým sa intenzívne venuje a zaoberá sa nimi. Takže určite všetci vieme, určite všetci viete, zúčastňujeme sa v rokovaní s ministerstvami, s koaličnými ministrami, zúčastňujeme sa rozporových nejakých konaní, online diskusií atď. Neviem ako vy, ale moja skúsenosť je, že tieto rokovania prebiehajú absolútne vecne, vždy konštruktívne, jednoducho a hoci sa napríklad aj nezhodneme a skončí to tak, že proste je tam, zostane tam nejaký rozpor, ale naozaj, že debatuje sa konštruktívne a my sme tu v parlamente riešili veľmi veľa otázok. Etické otázky, riešili sme zdravotné témy, bývala tu niekedy veľmi ostrá diskusia, niekedy to prebiehalo naozaj, že do veľkej demagógie. Nehovorím teraz o poslancoch zvolených za ĽSNS. Oni sú vždy demagógovia, ale hovorím teda o nás ostatných, že vieme, vieme nejakým spôsobom diskutovať, ale ja si fakt, že nepamätám urážlivejšiu debatu aká bola teraz k tomuto štátnemu rozpočtu. Ja si musím položiť otázku teda, že čo ju spustilo. No a jak som ju celú takto počúval aj v kancelárii, tak mi z toho vychádza, že no tým spúšťačom bol proste pán navrhovateľ, ktorý jednoducho začal obrovskú demagógiu, obrovskú smršť urážok, doslova až oplzlých, oplzlých osočení vlastného koaličného partnera. No ja by som chcel len povedať, že teda naozaj koaliční partneri bol by som rád, keby ste si aj vy uvedomili, že naozaj, že toto bol problém u tohto a nebol to problém v tom, že SaS má nejaké výhrady, lebo my naozaj sa vieme dohodnúť a vieme urobiť ten kompromis tak, ako sme ho vždy robili.
===== ja by som chcel povedať, že teda naozaj koaliční partneri, bol by som rád keby ste si aj vy uvedomili, že, že naozaj, že toto bol problém tohto a nebol to problém v tom, že SaS má nejaké výhrady lebo mi naozaj sa vieme dohodnúť a vieme urobiť ten kompromis tak ako sme ho vždy robili.
28. 5. 2021 12:38:24 - 12:40:22 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. No ja myslím, že všetci tuto v sále alebo drvivá väčšina má niektoré svoje témy, ktorým sa venujeme. Niektorí majú nula a niektorí majú niekoľko tém, ktorým sa intenzívne venuje a zaoberá sa nimi. Takže určite všetci vieme, určite všetci viete, zúčastňujeme sa v rokovaní s ministerstvami, s koaličnými ministrami, zúčastňujeme sa rozporových nejakých konaní, online diskusií atď. Neviem ako vy, ale moja skúsenosť je, že tieto rokovania prebiehajú absolútne vecne, vždy konštruktívne, jednoducho a hoci sa napríklad aj nezhodneme a skončí to tak, že proste je tam, zostane tam nejaký rozpor, ale naozaj, že debatuje sa konštruktívne a my sme tu v parlamente riešili veľmi veľa otázok. Etické otázky, riešili sme zdravotné témy, bývala tu niekedy veľmi ostrá diskusia, niekedy to prebiehalo naozaj, že do veľkej demagógie. Nehovorím teraz o poslancoch zvolených za ĽSNS. Oni sú vždy demagógovia, ale hovorím teda o nás ostatných, že vieme, vieme nejakým spôsobom diskutovať, ale ja si fakt, že nepamätám urážlivejšiu debatu aká bola teraz k tomuto štátnemu rozpočtu. Ja si musím položiť otázku teda, že čo ju spustilo. No a jak som ju celú takto počúval aj v kancelárii, tak mi z toho vychádza, že no tým spúšťačom bol proste pán navrhovateľ, ktorý jednoducho začal obrovskú demagógiu, obrovskú smršť urážok, doslova až oplzlých, oplzlých osočení vlastného koaličného partnera. No ja by som chcel len povedať, že teda naozaj koaliční partneri bol by som rád, keby ste si aj vy uvedomili, že naozaj, že toto bol problém u tohto a nebol to problém v tom, že SaS má nejaké výhrady, lebo my naozaj sa vieme dohodnúť a vieme urobiť ten kompromis tak, ako sme ho vždy robili.
===== ja by som chcel povedať, že teda naozaj koaliční partneri, bol by som rád keby ste si aj vy uvedomili, že, že naozaj, že toto bol problém tohto a nebol to problém v tom, že SaS má nejaké výhrady lebo mi naozaj sa vieme dohodnúť a vieme urobiť ten kompromis tak ako sme ho vždy robili.
28. 5. 2021 12:38:24 - 12:40:22 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. No ja myslím, že všetci tuto v sále alebo drvivá väčšina má niektoré svoje témy, ktorým sa venujeme. Niektorí majú nula a niektorí majú niekoľko tém, ktorým sa intenzívne venuje a zaoberá sa nimi. Takže určite všetci vieme, určite všetci viete, zúčastňujeme sa v rokovaní s ministerstvami, s koaličnými ministrami, zúčastňujeme sa rozporových nejakých konaní, online diskusií atď. Neviem ako vy, ale moja skúsenosť je, že tieto rokovania prebiehajú absolútne vecne, vždy konštruktívne, jednoducho a hoci sa napríklad aj nezhodneme a skončí to tak, že proste je tam, zostane tam nejaký rozpor, ale naozaj, že debatuje sa konštruktívne a my sme tu v parlamente riešili veľmi veľa otázok. Etické otázky, riešili sme zdravotné témy, bývala tu niekedy veľmi ostrá diskusia, niekedy to prebiehalo naozaj, že do veľkej demagógie. Nehovorím teraz o poslancoch zvolených za ĽSNS. Oni sú vždy demagógovia, ale hovorím teda o nás ostatných, že vieme, vieme nejakým spôsobom diskutovať, ale ja si fakt, že nepamätám urážlivejšiu debatu aká bola teraz k tomuto štátnemu rozpočtu. Ja si musím položiť otázku teda, že čo ju spustilo. No a jak som ju celú takto počúval aj v kancelárii, tak mi z toho vychádza, že no tým spúšťačom bol proste pán navrhovateľ, ktorý jednoducho začal obrovskú demagógiu, obrovskú smršť urážok, doslova až oplzlých, oplzlých osočení vlastného koaličného partnera. No ja by som chcel len povedať, že teda naozaj koaliční partneri bol by som rád, keby ste si aj vy uvedomili, že naozaj, že toto bol problém u tohto a nebol to problém v tom, že SaS má nejaké výhrady, lebo my naozaj sa vieme dohodnúť a vieme urobiť ten kompromis tak, ako sme ho vždy robili.
===== ja by som chcel povedať, že teda naozaj koaliční partneri, bol by som rád keby ste si aj vy uvedomili, že, že naozaj, že toto bol problém tohto a nebol to problém v tom, že SaS má nejaké výhrady lebo mi naozaj sa vieme dohodnúť a vieme urobiť ten kompromis tak ako sme ho vždy robili.
28. 5. 2021 12:08:32 - 12:10:32 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pani kolegyňa, mám tri veci. Na margo tej rovnice, že dva plus dva rovná sa štyri. Tá je úplne presná. Sa mi zdá, že kolegovia z opozície, aj niektorí z koalície nerozumejú. No, mňa napadá ešte jedna rovnica, dva rovná sa dva. To je zase to isté. Každé euro, ktoré minieme na pomoc, na súčasnú pomoc znamená, každé euro budúcej nepomoci. Aj 12 mld. rozpočtového deficitu znamená v budúcnosti 12 mld., ktorý budeme musieť platiť. Keď chceme byť ešte ekonomicky presní, tak musíme hovoriť, samozrejme, že sme si, tie peniaze musíme požičať, takže to nebude 12, ale bude 13 alebo 14, bude to vrátane teda úrokových sadzieb a nejakej marže, bude to ďalej rásť.
Ten druhý bod, my sme od začiatku upozorňovali na budúce obete. Hovorili sme o tom, že nezatvárajme prevádzky na päť mesiacov, lebo bude za prvé výpadok príjmov a za druhé, bude potreba vyšších výdavkov na pomoc tým, ktorým sme zavreli tieto prevádzky. A áno, robili sme strašne veľa kompromisov, to treba povedať jednoznačne. Robili sme kompromisy, vedeli sme ustúpiť z tvrdých požiadaviek, lebo sme mali takéto jednak sme vnímali tie problémy toho COVID-u a jednak sme vychádzali aj z toho nášho koaličného potenciálu, ktorý máme teda v koalícii.
Na tieto kompromisy sme pripravení aj teraz, ale to nie sme my, kto nie je schopný robiť kompromisy. To je práve to, že tie kompromisy nechcú robiť koaliční partneri. Takže ako nás nemožno obviňovať, že nechceme robiť kompromisy. No, a tá tretia vec, už len krátko. Mňa naozaj mrzí, že tak ako si povedala aj ty kolegyňa, že
===== Na tieto kompromisy sme pripravení aj teraz, ale to nie je, to nie sme my, kto nie je schopní robiť kompromisy. To je práve to, že tie kompromisy nechcú robiť koaliční partneri. Takže ako nás nemožno obviňovať, že nechceme robiť kompromisy.
No a tá tretia vec už len krátko. Mňa naozaj mrzí, že tak ako si povedala aj ty, kolegyňa, že kolegovia z koalície a opozície neboli schopní pozrieť sa detailnejšie na tie rozpočtové veci a tak isto veci nepripomienkovať.
28. 5. 2021 12:08:32 - 12:10:32 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pani kolegyňa, mám tri veci. Na margo tej rovnice, že dva plus dva rovná sa štyri. Tá je úplne presná. Sa mi zdá, že kolegovia z opozície, aj niektorí z koalície nerozumejú. No, mňa napadá ešte jedna rovnica, dva rovná sa dva. To je zase to isté. Každé euro, ktoré minieme na pomoc, na súčasnú pomoc znamená, každé euro budúcej nepomoci. Aj 12 mld. rozpočtového deficitu znamená v budúcnosti 12 mld., ktorý budeme musieť platiť. Keď chceme byť ešte ekonomicky presní, tak musíme hovoriť, samozrejme, že sme si, tie peniaze musíme požičať, takže to nebude 12, ale bude 13 alebo 14, bude to vrátane teda úrokových sadzieb a nejakej marže, bude to ďalej rásť.
Ten druhý bod, my sme od začiatku upozorňovali na budúce obete. Hovorili sme o tom, že nezatvárajme prevádzky na päť mesiacov, lebo bude za prvé výpadok príjmov a za druhé, bude potreba vyšších výdavkov na pomoc tým, ktorým sme zavreli tieto prevádzky. A áno, robili sme strašne veľa kompromisov, to treba povedať jednoznačne. Robili sme kompromisy, vedeli sme ustúpiť z tvrdých požiadaviek, lebo sme mali takéto jednak sme vnímali tie problémy toho COVID-u a jednak sme vychádzali aj z toho nášho koaličného potenciálu, ktorý máme teda v koalícii.
Na tieto kompromisy sme pripravení aj teraz, ale to nie sme my, kto nie je schopný robiť kompromisy. To je práve to, že tie kompromisy nechcú robiť koaliční partneri. Takže ako nás nemožno obviňovať, že nechceme robiť kompromisy. No, a tá tretia vec, už len krátko. Mňa naozaj mrzí, že tak ako si povedala aj ty kolegyňa, že
===== Na tieto kompromisy sme pripravení aj teraz, ale to nie je, to nie sme my, kto nie je schopní robiť kompromisy. To je práve to, že tie kompromisy nechcú robiť koaliční partneri. Takže ako nás nemožno obviňovať, že nechceme robiť kompromisy.
No a tá tretia vec už len krátko. Mňa naozaj mrzí, že tak ako si povedala aj ty, kolegyňa, že kolegovia z koalície a opozície neboli schopní pozrieť sa detailnejšie na tie rozpočtové veci a tak isto veci nepripomienkovať.
28. 5. 2021 12:08:32 - 12:10:32 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pani kolegyňa, mám tri veci. Na margo tej rovnice, že dva plus dva rovná sa štyri. Tá je úplne presná. Sa mi zdá, že kolegovia z opozície, aj niektorí z koalície nerozumejú. No, mňa napadá ešte jedna rovnica, dva rovná sa dva. To je zase to isté. Každé euro, ktoré minieme na pomoc, na súčasnú pomoc znamená, každé euro budúcej nepomoci. Aj 12 mld. rozpočtového deficitu znamená v budúcnosti 12 mld., ktorý budeme musieť platiť. Keď chceme byť ešte ekonomicky presní, tak musíme hovoriť, samozrejme, že sme si, tie peniaze musíme požičať, takže to nebude 12, ale bude 13 alebo 14, bude to vrátane teda úrokových sadzieb a nejakej marže, bude to ďalej rásť.
Ten druhý bod, my sme od začiatku upozorňovali na budúce obete. Hovorili sme o tom, že nezatvárajme prevádzky na päť mesiacov, lebo bude za prvé výpadok príjmov a za druhé, bude potreba vyšších výdavkov na pomoc tým, ktorým sme zavreli tieto prevádzky. A áno, robili sme strašne veľa kompromisov, to treba povedať jednoznačne. Robili sme kompromisy, vedeli sme ustúpiť z tvrdých požiadaviek, lebo sme mali takéto jednak sme vnímali tie problémy toho COVID-u a jednak sme vychádzali aj z toho nášho koaličného potenciálu, ktorý máme teda v koalícii.
Na tieto kompromisy sme pripravení aj teraz, ale to nie sme my, kto nie je schopný robiť kompromisy. To je práve to, že tie kompromisy nechcú robiť koaliční partneri. Takže ako nás nemožno obviňovať, že nechceme robiť kompromisy. No, a tá tretia vec, už len krátko. Mňa naozaj mrzí, že tak ako si povedala aj ty kolegyňa, že
===== Na tieto kompromisy sme pripravení aj teraz, ale to nie je, to nie sme my, kto nie je schopní robiť kompromisy. To je práve to, že tie kompromisy nechcú robiť koaliční partneri. Takže ako nás nemožno obviňovať, že nechceme robiť kompromisy.
No a tá tretia vec už len krátko. Mňa naozaj mrzí, že tak ako si povedala aj ty, kolegyňa, že kolegovia z koalície a opozície neboli schopní pozrieť sa detailnejšie na tie rozpočtové veci a tak isto veci nepripomienkovať.
28. 5. 2021 12:08:32 - 12:10:32 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pani kolegyňa, mám tri veci. Na margo tej rovnice, že dva plus dva rovná sa štyri. Tá je úplne presná. Sa mi zdá, že kolegovia z opozície, aj niektorí z koalície nerozumejú. No, mňa napadá ešte jedna rovnica, dva rovná sa dva. To je zase to isté. Každé euro, ktoré minieme na pomoc, na súčasnú pomoc znamená, každé euro budúcej nepomoci. Aj 12 mld. rozpočtového deficitu znamená v budúcnosti 12 mld., ktorý budeme musieť platiť. Keď chceme byť ešte ekonomicky presní, tak musíme hovoriť, samozrejme, že sme si, tie peniaze musíme požičať, takže to nebude 12, ale bude 13 alebo 14, bude to vrátane teda úrokových sadzieb a nejakej marže, bude to ďalej rásť.
Ten druhý bod, my sme od začiatku upozorňovali na budúce obete. Hovorili sme o tom, že nezatvárajme prevádzky na päť mesiacov, lebo bude za prvé výpadok príjmov a za druhé, bude potreba vyšších výdavkov na pomoc tým, ktorým sme zavreli tieto prevádzky. A áno, robili sme strašne veľa kompromisov, to treba povedať jednoznačne. Robili sme kompromisy, vedeli sme ustúpiť z tvrdých požiadaviek, lebo sme mali takéto jednak sme vnímali tie problémy toho COVID-u a jednak sme vychádzali aj z toho nášho koaličného potenciálu, ktorý máme teda v koalícii.
Na tieto kompromisy sme pripravení aj teraz, ale to nie sme my, kto nie je schopný robiť kompromisy. To je práve to, že tie kompromisy nechcú robiť koaliční partneri. Takže ako nás nemožno obviňovať, že nechceme robiť kompromisy. No, a tá tretia vec, už len krátko. Mňa naozaj mrzí, že tak ako si povedala aj ty kolegyňa, že
===== Na tieto kompromisy sme pripravení aj teraz, ale to nie je, to nie sme my, kto nie je schopní robiť kompromisy. To je práve to, že tie kompromisy nechcú robiť koaliční partneri. Takže ako nás nemožno obviňovať, že nechceme robiť kompromisy.
No a tá tretia vec už len krátko. Mňa naozaj mrzí, že tak ako si povedala aj ty, kolegyňa, že kolegovia z koalície a opozície neboli schopní pozrieť sa detailnejšie na tie rozpočtové veci a tak isto veci nepripomienkovať.
14. 5. 2021 9:18:00 - 9:21:34 28. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 533 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (tlač 433a) v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 772 z 13. mája 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre zdravotníctvo. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť: výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 174 z 14. mája 2021 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č.94 z 13. mája 2021. Ústavnoprávny výbor o návrhu zákona nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný. Výbor pre zdravotníctvo o návrhu zákona taktiež nerokoval, nakoľko podľa totožného uznesenie, teda ustanovenia rokovacieho poriadku nebol uznášaniaschopný. V uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 a 2 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh skupiny poslancov Národnej rady schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 175 zo 14. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím rozpravu.
13. 5. 2021 15:55:37 - 15:57:37 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 533 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán poslanec Čepček, ja sa nevyjadrujem k pandemickému zákonu, toto predkladáme teraz túto normu k hospodárskej, možno na pána Dostála ale ten už v tomto momente nemôže reagovať. Že ste čakali vyššou mierou transparentnosti snažil som sa vysvetliť, že tá miera transparentnosti tam bola veľká, boli naozaj obrovské boli proste významné rokovania, prebiehalo to cez celú koalíciu rokovania s ministerstvami atď. Takže, myslím si, že tá miera transparentnosti tam bola naozaj veľmi veľká. Pán poslanec Suja, že som prečo som nehlasoval skôr. No tak ja vám poviem prečo som nehlasoval skôr, predstavte si, že niektoré voľby nie sú také jednoznačné, že prečo, že áno alebo nie. Neviem asi vy máte veľmi jednoduché rozhodovanie jednoduché riešenia. Zložité rozhodovanie vám predstavujem také aké bolo práve v tom poslednom, v poslednom hlasovaní o núdzovom stave, kedy som aj vystúpil pardon a povedal som, povedal som, že súhlasím s tými časťami ustanovení v núdzovom stave, ktoré považujem za dôležité, aby boli zachované ale nesúhlasím s tým obmedzovaním slobody pohybu. To som povedal aj tam v rozprave alebo vo faktickej. Napísal som aj jeden blog s veľkým článkom, ktorý sa volá "Podporil som núdzový stav" a tu píšem prečo. Je to veľký článok zdôvodnil som svoje rozhodnutie prečo som sa vtedy v tom v tej ťažkej voľbe či dať áno alebo nie rozhodol áno. Jednoducho povedané, to čo nazývate farizejstvom je rozhodnutie, že som zvážil potrebu zachovať núdzový stav tie dôležité kompetencie vlády, ktoré som v tej voľbe vnímal ako dôležitejšie ako to, že tam bude naďalej to ustanovenie o tých, ktoré ani nebolo priamo v tom núdzovom zákone ale teda očakávalo sa, že vláda naďalej bude pokračovať v týchto, v týchto obmedzeniach. Takže (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Deň v parlamente

<- ->