Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
8. 12. 2021 17:49:53 - 17:51:53 51. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 808 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Pán poslanec Mazurek vie veľmi rýchlo rozprávať a veľmi rýchlo súkať zo seba informácie. A potom následne vie ešte aj veľmi rýchlo ujsť, aby sa naňho nedalo reagovať. Ale, kolegovia a kolegyne, skúste si aspoň vypočuť, ja som urobil veľmi krátky checking aspoň prvej informácie, ktorá tu zaznela, veľmi krátku kontrolu.
Pán poslanec Mazurek informoval o tom, že v denníku Expres, že vyšiel článok, ktorý hovorí o tom, že najnovšia vakcína Pfizer môže, je 40-krát menej účinná proti variantu. No, tento článok hovorí o tom, že vakcína Pfizer môže byť 40-krát účinná, menej účinná, pardon. A takisto sa v tom článku uvádza, lenže pán Mazurek číta zjavne iba nadpisy, táto štúdia má jednu zásadnú výhradu a to, že vzorka očkovaných ľudí bola len dvanásť. V dôsledku toho je potrebné vykonať ďalšie rozsiahlejšie štúdia, aby sa potvrdili údaje juhoafrickej štúdie. Takže, pán Mazurek vyšiel z jedného chybného predpokladu a z neho dáva ešte chybný predpoklad, chybné tvrdenie, že by sme nemali očkovať Pfizerom proti delte. Upozorňujem, že Pfizer je teraz riešený, táto očkovacia látka proti delte, nie proti omikronu. To znamená, že pán Mazurek vyšiel z chybnej premisy, utvoril chybný záver, je to jeho typická manipulatívna metóda, takú, akú tu predvádza stále.
Čo sa týka úmrtia jedného pacienta, pán Mazurek tu predstavoval nejakú geniálnu novú informáciu. No ŠÚKL takéto informácie pravidelne vyhodnocuje, napríklad v apríli konštatoval z jedného milióna približne použitých dávok zaznamenali 103 nežiaducich účinkov a dve úmrtia. Toto nie je žiadna, žiadny objav nejakého nového vesmíru. To je normálny bežný fakt, ktorý tu pán Mazurek podáva ako nejakú novú geniálnu informáciu. Každé liečivo má nežiaduce účinky. A pán Mazurek je klamár.
8. 12. 2021 16:04:30 - 16:06:26 51. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Pán poslanec, vy ste vyčítali, že táto vláda odporúča občanom, aby šetrili na energiách a nie, aby im dala 500 eur priamo na podporu, no ale zároveň ste citovali vlastne odporúčania Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je nezávislý úrad, nie je vládou, to asi neviete presne, čo je. Za vašich čias to bol závislý úrad, ale je to naozaj nezávislý úrad. Ale aj keby to, aj keby to tvrdila vláda, čo je na tom zlé, preboha, veď šetrenie energiou je naprosto dôležité a platí bez ohľadu na to, že aká je cena elektriny alebo, alebo plynu. To šetrenie je naprosto dôležité preto, aby vedel každý občan ušetriť nejaké prostriedky z energií a neplytval nimi.
Čo sa týka vášho návrhu rozdeliť celú sumu bezúčelovo a navyše teda 500 mil., tak tento návrh v porovnaní s tým, ktorý tu teraz leží, nemá žiaden motivačný účinok pre očkovanie, a dokonca ani nerieši teda tú distribúciu dotknutým podnikom. Vieme, že teraz sa rieši, rieši nejaká novela, ale nemá absolútne žiadny účinok ten motivačný, ten, o ktorom, ten návrh, o ktorom vy hovoríte, a je to naozaj v prípade, v tomto stave by to naozaj boli vyhodené peniaze, žiaľ, veľmi veľkou záťažou pre rozpočet verejných financií. A ja, samozrejme, netvrdím, že dôchodcovia nepotrebujú peniaze, ale tento návrh naozaj nie je momentálne v tejto situácii absolútne prijateľný.
A ešte by som naozaj chcel sa dotknúť toho, že čo ste vy a teda vaša strana robila pre podporu očkovania, až do minulého týždňa ste nijakým spôsobom voličov nemotivovali k očkovaniu.
7. 12. 2021 11:26:10 - 11:28:03 51. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán poslanec Stančík, ty si povedal, že návrh je ambiciózny, kontroverzný a drahý. Súhlasím s dvoma časťami. Je kontroverzný a drahý. Ambiciózny sa vzťahuje väčšinou k človeku, môže byť ambiciózny človek. Ale kontroverzný a drahý je. Povedal si, že 500 eur je šetrnejší spôsob, že tie náklady na liečbu toho jedného človeka sú oveľa vyššie. Ale týchto 500 eur dostane kompletne celý ten milión, očakávaný milión ľudí. To znamená, že keď sa prerátavajú tie jednotkové náklady, vychádza to ako veľmi, veľmi neefektívne riešenie. Takisto si povedal, že keby sme teraz dali peniaze sestričkám, tak nebude mať efekt. Tento príklad alternatívneho použitia peňazí sa používa ako príklad, aby sme si vedeli predstaviť, čo, aký, kde sa dajú použiť peniaze, keď nepôjde 500 mil. na financovanie slabomotivačného efektu a na neadresné rozdelenie prevádzkam, neférové rozdelenie prevádzkam. Áno, keby sme napríklad dali tým sestričkám, tak vieme preukázateľne merateľne vieme podporiť udržanie pracovných síl, napríklad v zdravotníckom sektore. Čiže je to absolútne jasné, ale neznamená to, že to máme tým sestričkám teraz dať. Je to iba príklad.
A povedal si tiež, že môžeme ísť motiváciou alebo povinnosťou. No veď práve o to tu teraz ide. Ak sa rozhodneme ísť alebo vláda sa rozhodne ísť riešením, ktoré podporuje aj predseda vlády Eduard Heger z vašej strany, zo strany OĽANO a takisto aj pán minister zdravotníctvo, ktorý je nominantom strany OĽANO, ktorý podporujú povinné očkovanie, tak v tom momente sa celý tento návrh stáva nulový efektom. Nulovým, nulovým motivačným efektom. Sú to vyhodené peniaze von z okna.
7. 12. 2021 10:07:11 - 10:09:12 51. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Pán poslanec Mazurek, ste povedali, že nie som Boh aby som rozhodoval čo si majú občania pichnúť akú chemikáliu. O tomto ja nerozhodujem o tom, že očkovanie a očkovacia dávka je v súlade s pravidlami. Rozhodujú odborníci o jej škodlivosti a neškodlivosti rozhodujú odborníci a títo následne certifikujú tento, túto vakcínu na trh, že ja o tom nerozhodujem, to tom rozhodujú experti.
Pán poslanec Mizík, vraj potvrdzujem, že každá konšpirácia sa stáva realitou. Účinok očkovania nie je konšpiráciou, takže neviem ktorú ste mysleli konšpiráciu. Ale ja stále hovorím o tom, že účinok očkovanie nie je žiadna konšpirácia je to jednoznačne preukázateľné, dokázateľné, že má veľmi významný efekt na zníženie priebehu pandémie zasadzujem sa dokonca aj za riešenie povinného očkovania pre vybranú skupinu rizikovú.
Pán poslanec Kočiš, odbieham od témy. No ale nemal som pocit, že by som odbehol od témy. Všetkých desať bodov som mal priamok vecnému návrhu s výnimkou toho prvého, kde som mal výhradu voči spôsobu komunikácie aký vedie voči občanom aj tu v parlamente pán minister financií. Pán poslanec Benčík, ďakujem za reakciu a podporu. Pán poslanec Suja, ťažko sa reaguje, keď vy v prvej vete použijete nejaké, nejaké oslovenie a potom žiadate odo mňa reakciu, ale teda tak skúsim to, keďže hovoríte, že prečo právo veta. Právo veta sme nepoužili lebo nechceme vyjadriť zásadný nesúhlas. V parlamente môže tento návrh prejsť ak získa dostatočnú podporu. Postavil som sa ako chlap, neviem jak, prečo ste prišli že nie. Ja som jednoznačne svoj názor vyjadril. Pán poslanec Ďurica, reagoval som skôr. Vy ste reagovali skôr na pána Matoviča. Pán poslanec Mihalik, ďakujem.
7. 12. 2021 9:54:59 - 9:56:01 51. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR -  
Ministra zdravotníctva alebo ktokoľvek o tom, že sa zavedenie toto povinné očkovanie, tak celý tento návrh možno fakt naozaj považovať úplne vyhodené peniaze von oknom. 500 miliónov sa síce dostane trochu do tých prevádzok, ale spôsobom, ktorý nezaručuje vôbec žiadnu adresnosť a motivačným efektom bude už 0,0 za 500 mil. eur.
Preto sa domnievam, vážené dámy, vážení páni, že tento návrh by bolo dobré v tejto forme, v tomto znení jednoznačne odmietnuť a ja zaň hlasovať v tejto forme a v tomto znení nebudem. Ďakujem.
7. 12. 2021 9:36:43 - 9:55:55 51. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem.
Takže, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pani spravodajkyňa, pán minister, no ja by som chcel k tomuto návrhu sa najprv ohradiť voči spôsobu komunikácie, akým je tento problém komunikovaný. Pán minister financií povedal, že ten, kto nepodporí jeho návrh, tým ukáže, že mu nezáleží na živote a zdraví dôchodcov, na živote starého človeka.
Takisto, pán minister, ste povedali, že veríte tomu, že ak by hlasovali zvery, tak by mali svedomie. No ja sa musím ohradiť voči týmto slovám, urážajú mňa, ale teda však o mňa až tak nejde. Domnievam sa, že urážajú predovšetkým, predovšetkým tých občanov, ktorí nesúhlasia s návrhom na päťstoeurový poukaz. A preto vás chcem vyzvať a vyzývam vás, aby ste sa ospravedlnili týmto občanom Slovenska, ktorí s týmto návrhom nesúhlasia a ktorých tým pádom považujete za horších ako zver, či za, či za bezcitných ľudí, ktorým nezáleží na živote a zdraví dôchodcov.
Je tu ešte jedna vec. Seniori, ktorí sa nedali zaočkovať, tých označujete za obete dezolátov, za takých, ktorí si nechajú žrať z ruky skorumpovanému, cynickému bastardovi. No, bohužiaľ, je to opäť lož, lebo o motiváciách všetkých ľudí, ktorí sa nedali zaočkovať, nevieme v podstate skoro vôbec nič. Ak chceme byť dôslední, tak musíme pripustiť, že existujú seniori, ktorí sa nedali zaočkovať aj z dôvodov, ktoré sú, bojím sa povedať, aj pomerne trochu sympatické. Môže ísť napríklad o ľudí, ktorí chcú ísť vedome do rizika, že skončia v nemocnici, lebo to považujú za únosné riziko k tomu, že si môžu pestovať taký nejaký, taký malý vzdor voči opatreniam vlády. Samozrejme, že tým prenášajú náklady na svoju nezodpovednosť, ale nejde o žiadnych, o žiadne obete nejakých dezinformácií. Sú to informovaní ľudia, ktorí vôbec nespochybňujú účinnosť vakcinácie a ktorí by tento svoj malý vzdor pokojne kedykoľvek opustili, ak sa vláda rozhodla ísť do povinného očkovania.
Takže aj týchto ľudí ponižujete tým, že o nich tvrdíte, že nie sú spôsobilí vyhodnotiť informácie. Ja vás chcem požiadať a vyzvať, aby ste sa týmto ľuďom ospravedlnili.
Teraz k vecnej podstate tohto návrhu.
Vy ste, pán minister, začiatkom leta presadili svoj návrh, ktorým sme zo štátneho rozpočtu uvoľnili 27, približne 27 miliónov eur na motivačnú očkovaciu lotériu. Keď sa po čase začalo ukazovať to, čo bolo jasné už vopred, teda že efekt opatrenia nebude merateľný, a začalo sa ukazovať, že žiaden boom dopytu po očkovaní nenastal, tak ste koncom augusta sa pokúsili interpretovať účel lotérie celkom v rozpore s účelom, na ktorý bol schválený. Ten bol schválený za účelom moti...
===== Keď sa po čase začalo ukazovať to, čo bolo jasné už vopred, teda že efekt opatrenia nebude merateľný a začalo sa ukazovať, že žiaden boom dopytu po očkovaní nenastal, tak ste koncom augusta sa pokúsili interpretovať účel lotérie celkom v rozpore s účelom, na ktorý bol schválený. Ten bol schválený za účelom motivácie. Mala to byť motivačná lotéria a vy ste vtedy povedali, že tá lotéria je odmeňovacia. Napriek tomu, že účel bol jasne definovaný aj v dôvodovej správe, aj tak bol prezentovaný aj vami. Takže v tomto prípade opäť išlo o klamstvo. Teraz prichádzate s návrhom minúť 500 miliónov eur a opäť bez nejakého odhadu, efektu, aký to bude mať účinok na tú motiváciu. Takže tá správna otázka je, že prečo 500, prečo nie 400 alebo 300 miliónov alebo 150 miliónov ako navrhovala SaS. Na túto otázku sme vlastne odpoveď dodnes nedostali.
K tomu efektu motivácie. Vyšiel v denníku SME jeden článok, ktorý odkazuje na jednu štúdiu z USA, ktorá kládla skupine ľudí hypotetickú otázku, či by sa dali zaočkovať pri finančnej motivácii 1000 až 2000 dolárov a vyšlo im, že tá finančná motivácia by viedla len k 8 % zvýšeniu zaočkovanosti. To je síce len hypotetické rozhodovanie, vieme, že v praxi to vyzerá úplne inak ako keď položíme v nejakom prieskume otázku, že to rozhodovanie je predsa len trochu iné, ale keby sa dalo na základe poukazu zaočkovať 100 tisíc ľudí, tak výdavky zo štátnej kasy budú, nebudú len tých 50 miliónov, krát teda 100 tisíc, krát 500, ale treba pripočítať aj tých 127 tisíc, 127 a pol milióna eur, už medializovaných, ktorý ide už zaočkovaným, trojnásobne zaočkovaným seniorom. To znamená, že toto sú náklady vlastne utopené z hľadiska motivácie.
No a tu sa vlastne dostávame k tej jednotkovej motivačnej dávke pre štát. Lebo tá motivácia, ona síce je 500 eur na osobu, ale z hľadiska výdavkov štátu, tak ten motivačný efekt môže dosahovať až 3500 eur na jednu osobu. Vy ste uviedli, že nezaočkovaných je zhruba,. aj tak to bolo medializované, zhruba 380 tisíc seniorov v tejto vekovej kategórii a že teda očkovací efekt sa očakáva, že dotiahnuť to do tých, do toho milióna začkovaných seniorov. Lenže má to háčik, ten, ktorý som už spomínal pre zhruba 212 tisíc ľudí, ktorí už sú zaočkovaní treťou dávkou, to bude od štátu len odmena. Nebude to absolútne žiadna motivácia. Ďalších zhruba 670 tisíc ľudí sú začkovaní jednou alebo dvoma dávkami a u nich máme dôvodný predpoklad, že sa dajú dobrovoľne zaočkovať aj tou treťou dávkou, keďže bez akejkoľvek motivácie išli na tú prvú a príde im výzva, tak môžme očakávať, že veľmi veľká časť z nich bude naďalej sa správať zodpovedne a pôjde na tú druhú a tretiu dávku, prípadne ak bude treba, aj na ďalšie. Takže skúsme počítať. Ak do očakávaného milióna zostáva zaočkovať už len 130 tisíc seniorov, potom jedna motivačná dávka vychádza štát na 3846 eur, čiže toto bude efekt tej motivácie, pre toho jedného človeka zaplatíme 3800 eur. No nemyslím si, že toto je správne riešenie ísť takouto motivačnou dávkou.
Pre ďalšie očkovania a to je ďalší problém, je toto opatrenie v podstate bezvýznamné. Už dnes viacerí odborníci poukazujú na to, že zraniteľné skupiny bude treba očkovať aj po tretej dávke. To znamená, že môže nastať situácia, nikto si to neželá, ale môže nastať situácia, že tá epidemiologická situácia bude veľmi zlá a bude znižovať imunita po tej tretej dávke, tak bude treba očkovať 4. dávkou. Takže je celkom dôvodné očakávať, že pol miliardový tento megakupón, megaočkovací preukaz nebude mať pre boj proti pandémii z dlhodobého hľadiska v podstate absolútne žiadny efekt. Tak isto je dosť možné, že napokon sa vláda rozhodne aj pre povinné očkovanie. Takže tí, ktorí poukazujú na to, že tých 500 miliónov s týmto motivačným efektom je neefektívnych a rozhodne nie sú žiadnou zverou, ide o racionálne uvažovanie nakladania s finančnými prostriedkami.
Je tu ešte jedna otázka a to je, že či je v podstate očkovací poukaz morálny. Ja si nemyslím, že je morálny. Pre zodpovedných seniorov, ktorí už sú zaočkovaní, aký prinesie efekt takáto motivácia? Pre tých zodpovedných, ktorí sú zaočkovaní, je to signálom, že z rozpočtu dostanú pridané vďaka tomu, že si to vydupali svojou nezodpovednosťou, svojím menej zodpovedným správaním práve tí neočkovaní a takže tí sa dajú, tí sa dajú zrejme zaočkovať aj pri ďalšej dávke, pretože sú, správajú sa tak a ukazujú, že pristupujú ku svojmu zdraviu zodpovedne. Pre tých nezodpovedných občanov, ktorí sa ešte nedali nezaočkovať, ale o očkovaní uvažovali, je to signálom, že hazardovať so zdravím sa oplatilo a nabudúce tak majú robiť ešte dôraznejšie. Domnievam sa, že vláda týmto opatrením vytvára veľmi nebezpečnú motiváciu pre ľudí. Podnecuje kupčenie, podnecuje hazardovanie so zdravím, je to nemorálny návrh.
Chcem sa ešte vyjadriť k spravodlivosti distribúcie týmto postihnutým prevádzkam, to je tá technická časť, tá druhá časť toho opatrenia, ktorá vlastne má spôsobiť, má viesť k tomu, že tie peniaze sa dostanú do tých do tých dotknutých prevádzok.
Pán minister, vy tvrdíte, že to bude v podstate najadresnejšia distribúcia peňazí k postihnutým prevádzkam, pretože tí držitelia tých kupónov, teda respektíve tých očkovacích preukazov to udelia presne na tú prevádzku, ktorú oni reálne využívajú. No ale to nie je celkom pravda. My vieme veľmi dobre, že seniori sú veľmi špecifická dopytová skupina, je to veľmi špecifický sektor, ktorý dopytuje nejaký druh služieb. Samozrejme, že v tomto návrhu je to ošetrené tým, že tento očkovací preukaz sa bude môcť zdieľať, že budú ho môcť nejakým spôsobom dať alebo vymeniť zo svojimi deťmi alebo nejakými blízkymi ľuďmi a tí budú môcť tento poukaz potom následne využiť. Áno, tých sa dosiahne trochu lepšia distribúcia k dotknutým prevádzkam, ale tento návrh zase opomína, že máme veľmi veľa seniorov, ktorí sú bezdetní, ktorí sú osamelí, ktorí nekomunikujú s deťmi, to znamená v konečnom dôsledku, že tá distribúcia nebude, nebude presne tak adresná k tým postihnutým prevádzkam, jednoducho dostane sa menej pre fitnes, dostane sa menej pre nejaké služby manikúry, pedikúry a dostane sa viac práve pre možno pre nejaký gastrosektor. Takže vôbec nebude adresná. tento efekt tam proste nefunguje a ja sa vôbec nečudujem, že žiadna krajina k takémuto podľa môjho vedomia, žiadna krajina takéto riešenie vlastne nikdy nezvolila, pretože nemá motivačný efekt a aj tá adresnosť je veľmi, veľmi pochybná. Pritom dalo sa zabezpečiť možno adresnejšie, teraz to budem len tak nahlas uvažovať. Keby sme chceli nejaké adresnejšie využitie, respektíve použitie a smerovanie tých peňazí, tak sa to dá skôr robiť spôsobom, že nie že vybraté zo štátneho rozpočtu rozdelíme, ale možno nevyberieme toľko peňazí zo štátneho rozpočtu rozdelíme, ale možno nevyberieme toľko peňazí zo štátneho rozpočtu, čiže pozerať sa skôr na tú stránku výdavkovú tých dotknutých prevádzok a nahlas uvažujem, možno nejaké, nejaká odpočítateľná položka z dane, alebo nejaké iné riešenie, ktorým sa vyberie o tých 500 miliónov na najbližší rok menej zo štátneho rozpočtu alebo prerozdelí to možno na tri alebo 5 rokov po 100 miliónov.
No okrem zjavnej časovej tiesne má táto dotácia prevádzok cez občanov ešte jedno obrovské riziko, ktoré tu už bolo viackrát spomínané, a to je práve to riziko korupcie. Jednoducho nastane tam, je tu obrovské riziko, že vznikne nejaká šedá ekonomika vymieňania týchto poukazov, môžme si kľudne predstaviť situáciu, že podnikatelia, ktorí ponúkajú služby, jednoducho tieto služby nafakturujú, respektíve príjmu tieto peniaze bez akéhokoľvek vykonania tejto služby, napríklad v hodnote celého poukazu 500 eur a dotyčnému občanovi dajú 400 eur keš. Nedá sa to absolútne žiadnym spôsobom skontrolovať, bude to v podstate svojím spôsobom korupčná schéma, kde bude ulietavať, že 100 eur bude mať čisté prevádzkovateľ služieb, ktorý nič neurobí, žiadnu službu nevykoná a 400 eur dostane čistých keš. Práve ten senior alebo teda držiteľ toho očkovacieho preukazu, ktorý následne tie peniaze možno použije niekde na dovolenku v zahraničí, akože žiadny, žiadne adresné pre použitie na Slovensku tam nebude.
No a posledné dva body ešte. Chcel som sa vyjadriť k tomu alternatívnemu návrhu, ktorý ste tu ponúkli, že ešte ďalších 100 eur k tomu pridáme ako podporu pre domácnosti z dôvodu zvýšenia cien energií. No samozrejme, že dá sa to takýmto spôsobom riešiť, ale považujem to naozaj v tomto prípade za také politické kupčenie, to je prvá vec a tá druhá vec je, že keď sa pozrieme na to, tie čísla, ktoré prezentoval úrad pre reguláciu sieťových odvetví, akým spôsobom narastie cena elektriny aj plynu na budúci rok, tak ten nárast tam síce bude, v prípade elektriny to však bude len myslím že 3 alebo 3 až 4 %, v prípade plynu to bude trochu viac pre domácnosti, ktoré plynom nielen varia, ale aj ohrievajú vodu, prípadne vykurujú, tam by to malo byť myslím že okolo 9 eur mesačne nárast tej ceny plynu. V prípade elektriny to bude oveľa menej. Neviem či 3 alebo 4 eurá, presné číslo teraz neviem povedať, mesačne, to znamená keď dostanú tú 100 eurovú dávku, tak v podstate im to vykryje úplne bežný, úplne bežný nárast ceny energií, ktoré musím ešte povedať, že minulý rok bol teda výraznejší pokles ceny, respektíve tento rok bol výraznejší, minulý rok bol výraznejší pokles cien energií, čiže s tým predchádzajúcim rokom ten nárast na budúci rok bude v podstate veľmi zanedbateľný, bude pomerne, pomerne malý a ohľadom teda nárastu cien energií pre domácnosti sa tu vytvára akýsi boom strašenia, on síce bude, to si treba priznať, lebo cena energií rastie, ale nebude to nejaký veľmi drastický zásah do rozpočtu domácností, nehovoriac o tom, že samozrejme môžme sa baviť o domácnostiach, ktoré sú nízkopríjmové, ale rozdávať to takýto bonus pre všetkých občanov, to je absolútne v rozpore aj s nejakým princípom energetickej chudoby, boja proti energetickej chudoby.
Ako som už hovoril, s týmto nápadom nemám vedomie, že by prišli nejak iné krajiny vo svete a tie dôvody, ktoré sú celkom jasné, pretože ten návrh je neefektívny, nespĺňa ani jeden z dvoch účelov, na ktoré boli, teda boli predkladané, na obidva tie účely plní ten cieľ iba veľmi čiastočne a na to, ako je to príliš vysoká suma, tak je to naozaj veľmi nešťastné riešenie. A osobitná otázka na záver je, v súčasnosti je epidemiologická situácia tak veľmi vážna, že naozaj sa tu otvára, otvára sa tu otázka povinného očkovania pre najrizikovejšie, najrizikovejšiu časť obyvateľstva, hovorí sa o tom, že je to 60 rokov plus, tento návrh podporuje aj predseda vlády Eduard Heger, podporuje ho aj minister zdravotníctva a teda moja otázka je, ja ho podporujem tak isto, ale je tu veľmi významná podpora aj v teda v koalícii a teda moja otázka je, že v prípade že by k tomuto riešeniu došlo a teda bolo by zavedené takéto povinné očkovanie, tak tento návrh 500 miliónový sa úplne stratí efektom. Ale kompletne. pretože tam už žiadna motivácia nefunguje. Pretože tam je to povinné, žiadny motivačný efekt tam nie je. A teda ja sa obávam, že keď schválime nejakú formu tohto návrhu a potom následne rozhodneme alebo rozhodne vláda alebo rozhodne minister zdravotníctva alebo ktokoľvek o tom, že sa zavedie toto povinné očkovanie, tak celý tento návrh môžme fakt naozaj považovať za úplne vyhodené...
=====
7. 12. 2021 9:36:43 - 9:55:55 51. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem.
Takže, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pani spravodajkyňa, pán minister, no ja by som chcel k tomuto návrhu sa najprv ohradiť voči spôsobu komunikácie, akým je tento problém komunikovaný. Pán minister financií povedal, že ten, kto nepodporí jeho návrh, tým ukáže, že mu nezáleží na živote a zdraví dôchodcov, na živote starého človeka.
Takisto, pán minister, ste povedali, že veríte tomu, že ak by hlasovali zvery, tak by mali svedomie. No ja sa musím ohradiť voči týmto slovám, urážajú mňa, ale teda však o mňa až tak nejde. Domnievam sa, že urážajú predovšetkým, predovšetkým tých občanov, ktorí nesúhlasia s návrhom na päťstoeurový poukaz. A preto vás chcem vyzvať a vyzývam vás, aby ste sa ospravedlnili týmto občanom Slovenska, ktorí s týmto návrhom nesúhlasia a ktorých tým pádom považujete za horších ako zver, či za, či za bezcitných ľudí, ktorým nezáleží na živote a zdraví dôchodcov.
Je tu ešte jedna vec. Seniori, ktorí sa nedali zaočkovať, tých označujete za obete dezolátov, za takých, ktorí si nechajú žrať z ruky skorumpovanému, cynickému bastardovi. No, bohužiaľ, je to opäť lož, lebo o motiváciách všetkých ľudí, ktorí sa nedali zaočkovať, nevieme v podstate skoro vôbec nič. Ak chceme byť dôslední, tak musíme pripustiť, že existujú seniori, ktorí sa nedali zaočkovať aj z dôvodov, ktoré sú, bojím sa povedať, aj pomerne trochu sympatické. Môže ísť napríklad o ľudí, ktorí chcú ísť vedome do rizika, že skončia v nemocnici, lebo to považujú za únosné riziko k tomu, že si môžu pestovať taký nejaký, taký malý vzdor voči opatreniam vlády. Samozrejme, že tým prenášajú náklady na svoju nezodpovednosť, ale nejde o žiadnych, o žiadne obete nejakých dezinformácií. Sú to informovaní ľudia, ktorí vôbec nespochybňujú účinnosť vakcinácie a ktorí by tento svoj malý vzdor pokojne kedykoľvek opustili, ak sa vláda rozhodla ísť do povinného očkovania.
Takže aj týchto ľudí ponižujete tým, že o nich tvrdíte, že nie sú spôsobilí vyhodnotiť informácie. Ja vás chcem požiadať a vyzvať, aby ste sa týmto ľuďom ospravedlnili.
Teraz k vecnej podstate tohto návrhu.
Vy ste, pán minister, začiatkom leta presadili svoj návrh, ktorým sme zo štátneho rozpočtu uvoľnili 27, približne 27 miliónov eur na motivačnú očkovaciu lotériu. Keď sa po čase začalo ukazovať to, čo bolo jasné už vopred, teda že efekt opatrenia nebude merateľný, a začalo sa ukazovať, že žiaden boom dopytu po očkovaní nenastal, tak ste koncom augusta sa pokúsili interpretovať účel lotérie celkom v rozpore s účelom, na ktorý bol schválený. Ten bol schválený za účelom moti...
===== Keď sa po čase začalo ukazovať to, čo bolo jasné už vopred, teda že efekt opatrenia nebude merateľný a začalo sa ukazovať, že žiaden boom dopytu po očkovaní nenastal, tak ste koncom augusta sa pokúsili interpretovať účel lotérie celkom v rozpore s účelom, na ktorý bol schválený. Ten bol schválený za účelom motivácie. Mala to byť motivačná lotéria a vy ste vtedy povedali, že tá lotéria je odmeňovacia. Napriek tomu, že účel bol jasne definovaný aj v dôvodovej správe, aj tak bol prezentovaný aj vami. Takže v tomto prípade opäť išlo o klamstvo. Teraz prichádzate s návrhom minúť 500 miliónov eur a opäť bez nejakého odhadu, efektu, aký to bude mať účinok na tú motiváciu. Takže tá správna otázka je, že prečo 500, prečo nie 400 alebo 300 miliónov alebo 150 miliónov ako navrhovala SaS. Na túto otázku sme vlastne odpoveď dodnes nedostali.
K tomu efektu motivácie. Vyšiel v denníku SME jeden článok, ktorý odkazuje na jednu štúdiu z USA, ktorá kládla skupine ľudí hypotetickú otázku, či by sa dali zaočkovať pri finančnej motivácii 1000 až 2000 dolárov a vyšlo im, že tá finančná motivácia by viedla len k 8 % zvýšeniu zaočkovanosti. To je síce len hypotetické rozhodovanie, vieme, že v praxi to vyzerá úplne inak ako keď položíme v nejakom prieskume otázku, že to rozhodovanie je predsa len trochu iné, ale keby sa dalo na základe poukazu zaočkovať 100 tisíc ľudí, tak výdavky zo štátnej kasy budú, nebudú len tých 50 miliónov, krát teda 100 tisíc, krát 500, ale treba pripočítať aj tých 127 tisíc, 127 a pol milióna eur, už medializovaných, ktorý ide už zaočkovaným, trojnásobne zaočkovaným seniorom. To znamená, že toto sú náklady vlastne utopené z hľadiska motivácie.
No a tu sa vlastne dostávame k tej jednotkovej motivačnej dávke pre štát. Lebo tá motivácia, ona síce je 500 eur na osobu, ale z hľadiska výdavkov štátu, tak ten motivačný efekt môže dosahovať až 3500 eur na jednu osobu. Vy ste uviedli, že nezaočkovaných je zhruba,. aj tak to bolo medializované, zhruba 380 tisíc seniorov v tejto vekovej kategórii a že teda očkovací efekt sa očakáva, že dotiahnuť to do tých, do toho milióna začkovaných seniorov. Lenže má to háčik, ten, ktorý som už spomínal pre zhruba 212 tisíc ľudí, ktorí už sú zaočkovaní treťou dávkou, to bude od štátu len odmena. Nebude to absolútne žiadna motivácia. Ďalších zhruba 670 tisíc ľudí sú začkovaní jednou alebo dvoma dávkami a u nich máme dôvodný predpoklad, že sa dajú dobrovoľne zaočkovať aj tou treťou dávkou, keďže bez akejkoľvek motivácie išli na tú prvú a príde im výzva, tak môžme očakávať, že veľmi veľká časť z nich bude naďalej sa správať zodpovedne a pôjde na tú druhú a tretiu dávku, prípadne ak bude treba, aj na ďalšie. Takže skúsme počítať. Ak do očakávaného milióna zostáva zaočkovať už len 130 tisíc seniorov, potom jedna motivačná dávka vychádza štát na 3846 eur, čiže toto bude efekt tej motivácie, pre toho jedného človeka zaplatíme 3800 eur. No nemyslím si, že toto je správne riešenie ísť takouto motivačnou dávkou.
Pre ďalšie očkovania a to je ďalší problém, je toto opatrenie v podstate bezvýznamné. Už dnes viacerí odborníci poukazujú na to, že zraniteľné skupiny bude treba očkovať aj po tretej dávke. To znamená, že môže nastať situácia, nikto si to neželá, ale môže nastať situácia, že tá epidemiologická situácia bude veľmi zlá a bude znižovať imunita po tej tretej dávke, tak bude treba očkovať 4. dávkou. Takže je celkom dôvodné očakávať, že pol miliardový tento megakupón, megaočkovací preukaz nebude mať pre boj proti pandémii z dlhodobého hľadiska v podstate absolútne žiadny efekt. Tak isto je dosť možné, že napokon sa vláda rozhodne aj pre povinné očkovanie. Takže tí, ktorí poukazujú na to, že tých 500 miliónov s týmto motivačným efektom je neefektívnych a rozhodne nie sú žiadnou zverou, ide o racionálne uvažovanie nakladania s finančnými prostriedkami.
Je tu ešte jedna otázka a to je, že či je v podstate očkovací poukaz morálny. Ja si nemyslím, že je morálny. Pre zodpovedných seniorov, ktorí už sú zaočkovaní, aký prinesie efekt takáto motivácia? Pre tých zodpovedných, ktorí sú zaočkovaní, je to signálom, že z rozpočtu dostanú pridané vďaka tomu, že si to vydupali svojou nezodpovednosťou, svojím menej zodpovedným správaním práve tí neočkovaní a takže tí sa dajú, tí sa dajú zrejme zaočkovať aj pri ďalšej dávke, pretože sú, správajú sa tak a ukazujú, že pristupujú ku svojmu zdraviu zodpovedne. Pre tých nezodpovedných občanov, ktorí sa ešte nedali nezaočkovať, ale o očkovaní uvažovali, je to signálom, že hazardovať so zdravím sa oplatilo a nabudúce tak majú robiť ešte dôraznejšie. Domnievam sa, že vláda týmto opatrením vytvára veľmi nebezpečnú motiváciu pre ľudí. Podnecuje kupčenie, podnecuje hazardovanie so zdravím, je to nemorálny návrh.
Chcem sa ešte vyjadriť k spravodlivosti distribúcie týmto postihnutým prevádzkam, to je tá technická časť, tá druhá časť toho opatrenia, ktorá vlastne má spôsobiť, má viesť k tomu, že tie peniaze sa dostanú do tých do tých dotknutých prevádzok.
Pán minister, vy tvrdíte, že to bude v podstate najadresnejšia distribúcia peňazí k postihnutým prevádzkam, pretože tí držitelia tých kupónov, teda respektíve tých očkovacích preukazov to udelia presne na tú prevádzku, ktorú oni reálne využívajú. No ale to nie je celkom pravda. My vieme veľmi dobre, že seniori sú veľmi špecifická dopytová skupina, je to veľmi špecifický sektor, ktorý dopytuje nejaký druh služieb. Samozrejme, že v tomto návrhu je to ošetrené tým, že tento očkovací preukaz sa bude môcť zdieľať, že budú ho môcť nejakým spôsobom dať alebo vymeniť zo svojimi deťmi alebo nejakými blízkymi ľuďmi a tí budú môcť tento poukaz potom následne využiť. Áno, tých sa dosiahne trochu lepšia distribúcia k dotknutým prevádzkam, ale tento návrh zase opomína, že máme veľmi veľa seniorov, ktorí sú bezdetní, ktorí sú osamelí, ktorí nekomunikujú s deťmi, to znamená v konečnom dôsledku, že tá distribúcia nebude, nebude presne tak adresná k tým postihnutým prevádzkam, jednoducho dostane sa menej pre fitnes, dostane sa menej pre nejaké služby manikúry, pedikúry a dostane sa viac práve pre možno pre nejaký gastrosektor. Takže vôbec nebude adresná. tento efekt tam proste nefunguje a ja sa vôbec nečudujem, že žiadna krajina k takémuto podľa môjho vedomia, žiadna krajina takéto riešenie vlastne nikdy nezvolila, pretože nemá motivačný efekt a aj tá adresnosť je veľmi, veľmi pochybná. Pritom dalo sa zabezpečiť možno adresnejšie, teraz to budem len tak nahlas uvažovať. Keby sme chceli nejaké adresnejšie využitie, respektíve použitie a smerovanie tých peňazí, tak sa to dá skôr robiť spôsobom, že nie že vybraté zo štátneho rozpočtu rozdelíme, ale možno nevyberieme toľko peňazí zo štátneho rozpočtu rozdelíme, ale možno nevyberieme toľko peňazí zo štátneho rozpočtu, čiže pozerať sa skôr na tú stránku výdavkovú tých dotknutých prevádzok a nahlas uvažujem, možno nejaké, nejaká odpočítateľná položka z dane, alebo nejaké iné riešenie, ktorým sa vyberie o tých 500 miliónov na najbližší rok menej zo štátneho rozpočtu alebo prerozdelí to možno na tri alebo 5 rokov po 100 miliónov.
No okrem zjavnej časovej tiesne má táto dotácia prevádzok cez občanov ešte jedno obrovské riziko, ktoré tu už bolo viackrát spomínané, a to je práve to riziko korupcie. Jednoducho nastane tam, je tu obrovské riziko, že vznikne nejaká šedá ekonomika vymieňania týchto poukazov, môžme si kľudne predstaviť situáciu, že podnikatelia, ktorí ponúkajú služby, jednoducho tieto služby nafakturujú, respektíve príjmu tieto peniaze bez akéhokoľvek vykonania tejto služby, napríklad v hodnote celého poukazu 500 eur a dotyčnému občanovi dajú 400 eur keš. Nedá sa to absolútne žiadnym spôsobom skontrolovať, bude to v podstate svojím spôsobom korupčná schéma, kde bude ulietavať, že 100 eur bude mať čisté prevádzkovateľ služieb, ktorý nič neurobí, žiadnu službu nevykoná a 400 eur dostane čistých keš. Práve ten senior alebo teda držiteľ toho očkovacieho preukazu, ktorý následne tie peniaze možno použije niekde na dovolenku v zahraničí, akože žiadny, žiadne adresné pre použitie na Slovensku tam nebude.
No a posledné dva body ešte. Chcel som sa vyjadriť k tomu alternatívnemu návrhu, ktorý ste tu ponúkli, že ešte ďalších 100 eur k tomu pridáme ako podporu pre domácnosti z dôvodu zvýšenia cien energií. No samozrejme, že dá sa to takýmto spôsobom riešiť, ale považujem to naozaj v tomto prípade za také politické kupčenie, to je prvá vec a tá druhá vec je, že keď sa pozrieme na to, tie čísla, ktoré prezentoval úrad pre reguláciu sieťových odvetví, akým spôsobom narastie cena elektriny aj plynu na budúci rok, tak ten nárast tam síce bude, v prípade elektriny to však bude len myslím že 3 alebo 3 až 4 %, v prípade plynu to bude trochu viac pre domácnosti, ktoré plynom nielen varia, ale aj ohrievajú vodu, prípadne vykurujú, tam by to malo byť myslím že okolo 9 eur mesačne nárast tej ceny plynu. V prípade elektriny to bude oveľa menej. Neviem či 3 alebo 4 eurá, presné číslo teraz neviem povedať, mesačne, to znamená keď dostanú tú 100 eurovú dávku, tak v podstate im to vykryje úplne bežný, úplne bežný nárast ceny energií, ktoré musím ešte povedať, že minulý rok bol teda výraznejší pokles ceny, respektíve tento rok bol výraznejší, minulý rok bol výraznejší pokles cien energií, čiže s tým predchádzajúcim rokom ten nárast na budúci rok bude v podstate veľmi zanedbateľný, bude pomerne, pomerne malý a ohľadom teda nárastu cien energií pre domácnosti sa tu vytvára akýsi boom strašenia, on síce bude, to si treba priznať, lebo cena energií rastie, ale nebude to nejaký veľmi drastický zásah do rozpočtu domácností, nehovoriac o tom, že samozrejme môžme sa baviť o domácnostiach, ktoré sú nízkopríjmové, ale rozdávať to takýto bonus pre všetkých občanov, to je absolútne v rozpore aj s nejakým princípom energetickej chudoby, boja proti energetickej chudoby.
Ako som už hovoril, s týmto nápadom nemám vedomie, že by prišli nejak iné krajiny vo svete a tie dôvody, ktoré sú celkom jasné, pretože ten návrh je neefektívny, nespĺňa ani jeden z dvoch účelov, na ktoré boli, teda boli predkladané, na obidva tie účely plní ten cieľ iba veľmi čiastočne a na to, ako je to príliš vysoká suma, tak je to naozaj veľmi nešťastné riešenie. A osobitná otázka na záver je, v súčasnosti je epidemiologická situácia tak veľmi vážna, že naozaj sa tu otvára, otvára sa tu otázka povinného očkovania pre najrizikovejšie, najrizikovejšiu časť obyvateľstva, hovorí sa o tom, že je to 60 rokov plus, tento návrh podporuje aj predseda vlády Eduard Heger, podporuje ho aj minister zdravotníctva a teda moja otázka je, ja ho podporujem tak isto, ale je tu veľmi významná podpora aj v teda v koalícii a teda moja otázka je, že v prípade že by k tomuto riešeniu došlo a teda bolo by zavedené takéto povinné očkovanie, tak tento návrh 500 miliónový sa úplne stratí efektom. Ale kompletne. pretože tam už žiadna motivácia nefunguje. Pretože tam je to povinné, žiadny motivačný efekt tam nie je. A teda ja sa obávam, že keď schválime nejakú formu tohto návrhu a potom následne rozhodneme alebo rozhodne vláda alebo rozhodne minister zdravotníctva alebo ktokoľvek o tom, že sa zavedie toto povinné očkovanie, tak celý tento návrh môžme fakt naozaj považovať za úplne vyhodené...
=====
7. 12. 2021 9:36:43 - 9:55:55 51. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem.
Takže, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pani spravodajkyňa, pán minister, no ja by som chcel k tomuto návrhu sa najprv ohradiť voči spôsobu komunikácie, akým je tento problém komunikovaný. Pán minister financií povedal, že ten, kto nepodporí jeho návrh, tým ukáže, že mu nezáleží na živote a zdraví dôchodcov, na živote starého človeka.
Takisto, pán minister, ste povedali, že veríte tomu, že ak by hlasovali zvery, tak by mali svedomie. No ja sa musím ohradiť voči týmto slovám, urážajú mňa, ale teda však o mňa až tak nejde. Domnievam sa, že urážajú predovšetkým, predovšetkým tých občanov, ktorí nesúhlasia s návrhom na päťstoeurový poukaz. A preto vás chcem vyzvať a vyzývam vás, aby ste sa ospravedlnili týmto občanom Slovenska, ktorí s týmto návrhom nesúhlasia a ktorých tým pádom považujete za horších ako zver, či za, či za bezcitných ľudí, ktorým nezáleží na živote a zdraví dôchodcov.
Je tu ešte jedna vec. Seniori, ktorí sa nedali zaočkovať, tých označujete za obete dezolátov, za takých, ktorí si nechajú žrať z ruky skorumpovanému, cynickému bastardovi. No, bohužiaľ, je to opäť lož, lebo o motiváciách všetkých ľudí, ktorí sa nedali zaočkovať, nevieme v podstate skoro vôbec nič. Ak chceme byť dôslední, tak musíme pripustiť, že existujú seniori, ktorí sa nedali zaočkovať aj z dôvodov, ktoré sú, bojím sa povedať, aj pomerne trochu sympatické. Môže ísť napríklad o ľudí, ktorí chcú ísť vedome do rizika, že skončia v nemocnici, lebo to považujú za únosné riziko k tomu, že si môžu pestovať taký nejaký, taký malý vzdor voči opatreniam vlády. Samozrejme, že tým prenášajú náklady na svoju nezodpovednosť, ale nejde o žiadnych, o žiadne obete nejakých dezinformácií. Sú to informovaní ľudia, ktorí vôbec nespochybňujú účinnosť vakcinácie a ktorí by tento svoj malý vzdor pokojne kedykoľvek opustili, ak sa vláda rozhodla ísť do povinného očkovania.
Takže aj týchto ľudí ponižujete tým, že o nich tvrdíte, že nie sú spôsobilí vyhodnotiť informácie. Ja vás chcem požiadať a vyzvať, aby ste sa týmto ľuďom ospravedlnili.
Teraz k vecnej podstate tohto návrhu.
Vy ste, pán minister, začiatkom leta presadili svoj návrh, ktorým sme zo štátneho rozpočtu uvoľnili 27, približne 27 miliónov eur na motivačnú očkovaciu lotériu. Keď sa po čase začalo ukazovať to, čo bolo jasné už vopred, teda že efekt opatrenia nebude merateľný, a začalo sa ukazovať, že žiaden boom dopytu po očkovaní nenastal, tak ste koncom augusta sa pokúsili interpretovať účel lotérie celkom v rozpore s účelom, na ktorý bol schválený. Ten bol schválený za účelom moti...
===== Keď sa po čase začalo ukazovať to, čo bolo jasné už vopred, teda že efekt opatrenia nebude merateľný a začalo sa ukazovať, že žiaden boom dopytu po očkovaní nenastal, tak ste koncom augusta sa pokúsili interpretovať účel lotérie celkom v rozpore s účelom, na ktorý bol schválený. Ten bol schválený za účelom motivácie. Mala to byť motivačná lotéria a vy ste vtedy povedali, že tá lotéria je odmeňovacia. Napriek tomu, že účel bol jasne definovaný aj v dôvodovej správe, aj tak bol prezentovaný aj vami. Takže v tomto prípade opäť išlo o klamstvo. Teraz prichádzate s návrhom minúť 500 miliónov eur a opäť bez nejakého odhadu, efektu, aký to bude mať účinok na tú motiváciu. Takže tá správna otázka je, že prečo 500, prečo nie 400 alebo 300 miliónov alebo 150 miliónov ako navrhovala SaS. Na túto otázku sme vlastne odpoveď dodnes nedostali.
K tomu efektu motivácie. Vyšiel v denníku SME jeden článok, ktorý odkazuje na jednu štúdiu z USA, ktorá kládla skupine ľudí hypotetickú otázku, či by sa dali zaočkovať pri finančnej motivácii 1000 až 2000 dolárov a vyšlo im, že tá finančná motivácia by viedla len k 8 % zvýšeniu zaočkovanosti. To je síce len hypotetické rozhodovanie, vieme, že v praxi to vyzerá úplne inak ako keď položíme v nejakom prieskume otázku, že to rozhodovanie je predsa len trochu iné, ale keby sa dalo na základe poukazu zaočkovať 100 tisíc ľudí, tak výdavky zo štátnej kasy budú, nebudú len tých 50 miliónov, krát teda 100 tisíc, krát 500, ale treba pripočítať aj tých 127 tisíc, 127 a pol milióna eur, už medializovaných, ktorý ide už zaočkovaným, trojnásobne zaočkovaným seniorom. To znamená, že toto sú náklady vlastne utopené z hľadiska motivácie.
No a tu sa vlastne dostávame k tej jednotkovej motivačnej dávke pre štát. Lebo tá motivácia, ona síce je 500 eur na osobu, ale z hľadiska výdavkov štátu, tak ten motivačný efekt môže dosahovať až 3500 eur na jednu osobu. Vy ste uviedli, že nezaočkovaných je zhruba,. aj tak to bolo medializované, zhruba 380 tisíc seniorov v tejto vekovej kategórii a že teda očkovací efekt sa očakáva, že dotiahnuť to do tých, do toho milióna začkovaných seniorov. Lenže má to háčik, ten, ktorý som už spomínal pre zhruba 212 tisíc ľudí, ktorí už sú zaočkovaní treťou dávkou, to bude od štátu len odmena. Nebude to absolútne žiadna motivácia. Ďalších zhruba 670 tisíc ľudí sú začkovaní jednou alebo dvoma dávkami a u nich máme dôvodný predpoklad, že sa dajú dobrovoľne zaočkovať aj tou treťou dávkou, keďže bez akejkoľvek motivácie išli na tú prvú a príde im výzva, tak môžme očakávať, že veľmi veľká časť z nich bude naďalej sa správať zodpovedne a pôjde na tú druhú a tretiu dávku, prípadne ak bude treba, aj na ďalšie. Takže skúsme počítať. Ak do očakávaného milióna zostáva zaočkovať už len 130 tisíc seniorov, potom jedna motivačná dávka vychádza štát na 3846 eur, čiže toto bude efekt tej motivácie, pre toho jedného človeka zaplatíme 3800 eur. No nemyslím si, že toto je správne riešenie ísť takouto motivačnou dávkou.
Pre ďalšie očkovania a to je ďalší problém, je toto opatrenie v podstate bezvýznamné. Už dnes viacerí odborníci poukazujú na to, že zraniteľné skupiny bude treba očkovať aj po tretej dávke. To znamená, že môže nastať situácia, nikto si to neželá, ale môže nastať situácia, že tá epidemiologická situácia bude veľmi zlá a bude znižovať imunita po tej tretej dávke, tak bude treba očkovať 4. dávkou. Takže je celkom dôvodné očakávať, že pol miliardový tento megakupón, megaočkovací preukaz nebude mať pre boj proti pandémii z dlhodobého hľadiska v podstate absolútne žiadny efekt. Tak isto je dosť možné, že napokon sa vláda rozhodne aj pre povinné očkovanie. Takže tí, ktorí poukazujú na to, že tých 500 miliónov s týmto motivačným efektom je neefektívnych a rozhodne nie sú žiadnou zverou, ide o racionálne uvažovanie nakladania s finančnými prostriedkami.
Je tu ešte jedna otázka a to je, že či je v podstate očkovací poukaz morálny. Ja si nemyslím, že je morálny. Pre zodpovedných seniorov, ktorí už sú zaočkovaní, aký prinesie efekt takáto motivácia? Pre tých zodpovedných, ktorí sú zaočkovaní, je to signálom, že z rozpočtu dostanú pridané vďaka tomu, že si to vydupali svojou nezodpovednosťou, svojím menej zodpovedným správaním práve tí neočkovaní a takže tí sa dajú, tí sa dajú zrejme zaočkovať aj pri ďalšej dávke, pretože sú, správajú sa tak a ukazujú, že pristupujú ku svojmu zdraviu zodpovedne. Pre tých nezodpovedných občanov, ktorí sa ešte nedali nezaočkovať, ale o očkovaní uvažovali, je to signálom, že hazardovať so zdravím sa oplatilo a nabudúce tak majú robiť ešte dôraznejšie. Domnievam sa, že vláda týmto opatrením vytvára veľmi nebezpečnú motiváciu pre ľudí. Podnecuje kupčenie, podnecuje hazardovanie so zdravím, je to nemorálny návrh.
Chcem sa ešte vyjadriť k spravodlivosti distribúcie týmto postihnutým prevádzkam, to je tá technická časť, tá druhá časť toho opatrenia, ktorá vlastne má spôsobiť, má viesť k tomu, že tie peniaze sa dostanú do tých do tých dotknutých prevádzok.
Pán minister, vy tvrdíte, že to bude v podstate najadresnejšia distribúcia peňazí k postihnutým prevádzkam, pretože tí držitelia tých kupónov, teda respektíve tých očkovacích preukazov to udelia presne na tú prevádzku, ktorú oni reálne využívajú. No ale to nie je celkom pravda. My vieme veľmi dobre, že seniori sú veľmi špecifická dopytová skupina, je to veľmi špecifický sektor, ktorý dopytuje nejaký druh služieb. Samozrejme, že v tomto návrhu je to ošetrené tým, že tento očkovací preukaz sa bude môcť zdieľať, že budú ho môcť nejakým spôsobom dať alebo vymeniť zo svojimi deťmi alebo nejakými blízkymi ľuďmi a tí budú môcť tento poukaz potom následne využiť. Áno, tých sa dosiahne trochu lepšia distribúcia k dotknutým prevádzkam, ale tento návrh zase opomína, že máme veľmi veľa seniorov, ktorí sú bezdetní, ktorí sú osamelí, ktorí nekomunikujú s deťmi, to znamená v konečnom dôsledku, že tá distribúcia nebude, nebude presne tak adresná k tým postihnutým prevádzkam, jednoducho dostane sa menej pre fitnes, dostane sa menej pre nejaké služby manikúry, pedikúry a dostane sa viac práve pre možno pre nejaký gastrosektor. Takže vôbec nebude adresná. tento efekt tam proste nefunguje a ja sa vôbec nečudujem, že žiadna krajina k takémuto podľa môjho vedomia, žiadna krajina takéto riešenie vlastne nikdy nezvolila, pretože nemá motivačný efekt a aj tá adresnosť je veľmi, veľmi pochybná. Pritom dalo sa zabezpečiť možno adresnejšie, teraz to budem len tak nahlas uvažovať. Keby sme chceli nejaké adresnejšie využitie, respektíve použitie a smerovanie tých peňazí, tak sa to dá skôr robiť spôsobom, že nie že vybraté zo štátneho rozpočtu rozdelíme, ale možno nevyberieme toľko peňazí zo štátneho rozpočtu rozdelíme, ale možno nevyberieme toľko peňazí zo štátneho rozpočtu, čiže pozerať sa skôr na tú stránku výdavkovú tých dotknutých prevádzok a nahlas uvažujem, možno nejaké, nejaká odpočítateľná položka z dane, alebo nejaké iné riešenie, ktorým sa vyberie o tých 500 miliónov na najbližší rok menej zo štátneho rozpočtu alebo prerozdelí to možno na tri alebo 5 rokov po 100 miliónov.
No okrem zjavnej časovej tiesne má táto dotácia prevádzok cez občanov ešte jedno obrovské riziko, ktoré tu už bolo viackrát spomínané, a to je práve to riziko korupcie. Jednoducho nastane tam, je tu obrovské riziko, že vznikne nejaká šedá ekonomika vymieňania týchto poukazov, môžme si kľudne predstaviť situáciu, že podnikatelia, ktorí ponúkajú služby, jednoducho tieto služby nafakturujú, respektíve príjmu tieto peniaze bez akéhokoľvek vykonania tejto služby, napríklad v hodnote celého poukazu 500 eur a dotyčnému občanovi dajú 400 eur keš. Nedá sa to absolútne žiadnym spôsobom skontrolovať, bude to v podstate svojím spôsobom korupčná schéma, kde bude ulietavať, že 100 eur bude mať čisté prevádzkovateľ služieb, ktorý nič neurobí, žiadnu službu nevykoná a 400 eur dostane čistých keš. Práve ten senior alebo teda držiteľ toho očkovacieho preukazu, ktorý následne tie peniaze možno použije niekde na dovolenku v zahraničí, akože žiadny, žiadne adresné pre použitie na Slovensku tam nebude.
No a posledné dva body ešte. Chcel som sa vyjadriť k tomu alternatívnemu návrhu, ktorý ste tu ponúkli, že ešte ďalších 100 eur k tomu pridáme ako podporu pre domácnosti z dôvodu zvýšenia cien energií. No samozrejme, že dá sa to takýmto spôsobom riešiť, ale považujem to naozaj v tomto prípade za také politické kupčenie, to je prvá vec a tá druhá vec je, že keď sa pozrieme na to, tie čísla, ktoré prezentoval úrad pre reguláciu sieťových odvetví, akým spôsobom narastie cena elektriny aj plynu na budúci rok, tak ten nárast tam síce bude, v prípade elektriny to však bude len myslím že 3 alebo 3 až 4 %, v prípade plynu to bude trochu viac pre domácnosti, ktoré plynom nielen varia, ale aj ohrievajú vodu, prípadne vykurujú, tam by to malo byť myslím že okolo 9 eur mesačne nárast tej ceny plynu. V prípade elektriny to bude oveľa menej. Neviem či 3 alebo 4 eurá, presné číslo teraz neviem povedať, mesačne, to znamená keď dostanú tú 100 eurovú dávku, tak v podstate im to vykryje úplne bežný, úplne bežný nárast ceny energií, ktoré musím ešte povedať, že minulý rok bol teda výraznejší pokles ceny, respektíve tento rok bol výraznejší, minulý rok bol výraznejší pokles cien energií, čiže s tým predchádzajúcim rokom ten nárast na budúci rok bude v podstate veľmi zanedbateľný, bude pomerne, pomerne malý a ohľadom teda nárastu cien energií pre domácnosti sa tu vytvára akýsi boom strašenia, on síce bude, to si treba priznať, lebo cena energií rastie, ale nebude to nejaký veľmi drastický zásah do rozpočtu domácností, nehovoriac o tom, že samozrejme môžme sa baviť o domácnostiach, ktoré sú nízkopríjmové, ale rozdávať to takýto bonus pre všetkých občanov, to je absolútne v rozpore aj s nejakým princípom energetickej chudoby, boja proti energetickej chudoby.
Ako som už hovoril, s týmto nápadom nemám vedomie, že by prišli nejak iné krajiny vo svete a tie dôvody, ktoré sú celkom jasné, pretože ten návrh je neefektívny, nespĺňa ani jeden z dvoch účelov, na ktoré boli, teda boli predkladané, na obidva tie účely plní ten cieľ iba veľmi čiastočne a na to, ako je to príliš vysoká suma, tak je to naozaj veľmi nešťastné riešenie. A osobitná otázka na záver je, v súčasnosti je epidemiologická situácia tak veľmi vážna, že naozaj sa tu otvára, otvára sa tu otázka povinného očkovania pre najrizikovejšie, najrizikovejšiu časť obyvateľstva, hovorí sa o tom, že je to 60 rokov plus, tento návrh podporuje aj predseda vlády Eduard Heger, podporuje ho aj minister zdravotníctva a teda moja otázka je, ja ho podporujem tak isto, ale je tu veľmi významná podpora aj v teda v koalícii a teda moja otázka je, že v prípade že by k tomuto riešeniu došlo a teda bolo by zavedené takéto povinné očkovanie, tak tento návrh 500 miliónový sa úplne stratí efektom. Ale kompletne. pretože tam už žiadna motivácia nefunguje. Pretože tam je to povinné, žiadny motivačný efekt tam nie je. A teda ja sa obávam, že keď schválime nejakú formu tohto návrhu a potom následne rozhodneme alebo rozhodne vláda alebo rozhodne minister zdravotníctva alebo ktokoľvek o tom, že sa zavedie toto povinné očkovanie, tak celý tento návrh môžme fakt naozaj považovať za úplne vyhodené...
=====
7. 12. 2021 9:36:43 - 9:55:55 51. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem.
Takže, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pani spravodajkyňa, pán minister, no ja by som chcel k tomuto návrhu sa najprv ohradiť voči spôsobu komunikácie, akým je tento problém komunikovaný. Pán minister financií povedal, že ten, kto nepodporí jeho návrh, tým ukáže, že mu nezáleží na živote a zdraví dôchodcov, na živote starého človeka.
Takisto, pán minister, ste povedali, že veríte tomu, že ak by hlasovali zvery, tak by mali svedomie. No ja sa musím ohradiť voči týmto slovám, urážajú mňa, ale teda však o mňa až tak nejde. Domnievam sa, že urážajú predovšetkým, predovšetkým tých občanov, ktorí nesúhlasia s návrhom na päťstoeurový poukaz. A preto vás chcem vyzvať a vyzývam vás, aby ste sa ospravedlnili týmto občanom Slovenska, ktorí s týmto návrhom nesúhlasia a ktorých tým pádom považujete za horších ako zver, či za, či za bezcitných ľudí, ktorým nezáleží na živote a zdraví dôchodcov.
Je tu ešte jedna vec. Seniori, ktorí sa nedali zaočkovať, tých označujete za obete dezolátov, za takých, ktorí si nechajú žrať z ruky skorumpovanému, cynickému bastardovi. No, bohužiaľ, je to opäť lož, lebo o motiváciách všetkých ľudí, ktorí sa nedali zaočkovať, nevieme v podstate skoro vôbec nič. Ak chceme byť dôslední, tak musíme pripustiť, že existujú seniori, ktorí sa nedali zaočkovať aj z dôvodov, ktoré sú, bojím sa povedať, aj pomerne trochu sympatické. Môže ísť napríklad o ľudí, ktorí chcú ísť vedome do rizika, že skončia v nemocnici, lebo to považujú za únosné riziko k tomu, že si môžu pestovať taký nejaký, taký malý vzdor voči opatreniam vlády. Samozrejme, že tým prenášajú náklady na svoju nezodpovednosť, ale nejde o žiadnych, o žiadne obete nejakých dezinformácií. Sú to informovaní ľudia, ktorí vôbec nespochybňujú účinnosť vakcinácie a ktorí by tento svoj malý vzdor pokojne kedykoľvek opustili, ak sa vláda rozhodla ísť do povinného očkovania.
Takže aj týchto ľudí ponižujete tým, že o nich tvrdíte, že nie sú spôsobilí vyhodnotiť informácie. Ja vás chcem požiadať a vyzvať, aby ste sa týmto ľuďom ospravedlnili.
Teraz k vecnej podstate tohto návrhu.
Vy ste, pán minister, začiatkom leta presadili svoj návrh, ktorým sme zo štátneho rozpočtu uvoľnili 27, približne 27 miliónov eur na motivačnú očkovaciu lotériu. Keď sa po čase začalo ukazovať to, čo bolo jasné už vopred, teda že efekt opatrenia nebude merateľný, a začalo sa ukazovať, že žiaden boom dopytu po očkovaní nenastal, tak ste koncom augusta sa pokúsili interpretovať účel lotérie celkom v rozpore s účelom, na ktorý bol schválený. Ten bol schválený za účelom moti...
===== Keď sa po čase začalo ukazovať to, čo bolo jasné už vopred, teda že efekt opatrenia nebude merateľný a začalo sa ukazovať, že žiaden boom dopytu po očkovaní nenastal, tak ste koncom augusta sa pokúsili interpretovať účel lotérie celkom v rozpore s účelom, na ktorý bol schválený. Ten bol schválený za účelom motivácie. Mala to byť motivačná lotéria a vy ste vtedy povedali, že tá lotéria je odmeňovacia. Napriek tomu, že účel bol jasne definovaný aj v dôvodovej správe, aj tak bol prezentovaný aj vami. Takže v tomto prípade opäť išlo o klamstvo. Teraz prichádzate s návrhom minúť 500 miliónov eur a opäť bez nejakého odhadu, efektu, aký to bude mať účinok na tú motiváciu. Takže tá správna otázka je, že prečo 500, prečo nie 400 alebo 300 miliónov alebo 150 miliónov ako navrhovala SaS. Na túto otázku sme vlastne odpoveď dodnes nedostali.
K tomu efektu motivácie. Vyšiel v denníku SME jeden článok, ktorý odkazuje na jednu štúdiu z USA, ktorá kládla skupine ľudí hypotetickú otázku, či by sa dali zaočkovať pri finančnej motivácii 1000 až 2000 dolárov a vyšlo im, že tá finančná motivácia by viedla len k 8 % zvýšeniu zaočkovanosti. To je síce len hypotetické rozhodovanie, vieme, že v praxi to vyzerá úplne inak ako keď položíme v nejakom prieskume otázku, že to rozhodovanie je predsa len trochu iné, ale keby sa dalo na základe poukazu zaočkovať 100 tisíc ľudí, tak výdavky zo štátnej kasy budú, nebudú len tých 50 miliónov, krát teda 100 tisíc, krát 500, ale treba pripočítať aj tých 127 tisíc, 127 a pol milióna eur, už medializovaných, ktorý ide už zaočkovaným, trojnásobne zaočkovaným seniorom. To znamená, že toto sú náklady vlastne utopené z hľadiska motivácie.
No a tu sa vlastne dostávame k tej jednotkovej motivačnej dávke pre štát. Lebo tá motivácia, ona síce je 500 eur na osobu, ale z hľadiska výdavkov štátu, tak ten motivačný efekt môže dosahovať až 3500 eur na jednu osobu. Vy ste uviedli, že nezaočkovaných je zhruba,. aj tak to bolo medializované, zhruba 380 tisíc seniorov v tejto vekovej kategórii a že teda očkovací efekt sa očakáva, že dotiahnuť to do tých, do toho milióna začkovaných seniorov. Lenže má to háčik, ten, ktorý som už spomínal pre zhruba 212 tisíc ľudí, ktorí už sú zaočkovaní treťou dávkou, to bude od štátu len odmena. Nebude to absolútne žiadna motivácia. Ďalších zhruba 670 tisíc ľudí sú začkovaní jednou alebo dvoma dávkami a u nich máme dôvodný predpoklad, že sa dajú dobrovoľne zaočkovať aj tou treťou dávkou, keďže bez akejkoľvek motivácie išli na tú prvú a príde im výzva, tak môžme očakávať, že veľmi veľká časť z nich bude naďalej sa správať zodpovedne a pôjde na tú druhú a tretiu dávku, prípadne ak bude treba, aj na ďalšie. Takže skúsme počítať. Ak do očakávaného milióna zostáva zaočkovať už len 130 tisíc seniorov, potom jedna motivačná dávka vychádza štát na 3846 eur, čiže toto bude efekt tej motivácie, pre toho jedného človeka zaplatíme 3800 eur. No nemyslím si, že toto je správne riešenie ísť takouto motivačnou dávkou.
Pre ďalšie očkovania a to je ďalší problém, je toto opatrenie v podstate bezvýznamné. Už dnes viacerí odborníci poukazujú na to, že zraniteľné skupiny bude treba očkovať aj po tretej dávke. To znamená, že môže nastať situácia, nikto si to neželá, ale môže nastať situácia, že tá epidemiologická situácia bude veľmi zlá a bude znižovať imunita po tej tretej dávke, tak bude treba očkovať 4. dávkou. Takže je celkom dôvodné očakávať, že pol miliardový tento megakupón, megaočkovací preukaz nebude mať pre boj proti pandémii z dlhodobého hľadiska v podstate absolútne žiadny efekt. Tak isto je dosť možné, že napokon sa vláda rozhodne aj pre povinné očkovanie. Takže tí, ktorí poukazujú na to, že tých 500 miliónov s týmto motivačným efektom je neefektívnych a rozhodne nie sú žiadnou zverou, ide o racionálne uvažovanie nakladania s finančnými prostriedkami.
Je tu ešte jedna otázka a to je, že či je v podstate očkovací poukaz morálny. Ja si nemyslím, že je morálny. Pre zodpovedných seniorov, ktorí už sú zaočkovaní, aký prinesie efekt takáto motivácia? Pre tých zodpovedných, ktorí sú zaočkovaní, je to signálom, že z rozpočtu dostanú pridané vďaka tomu, že si to vydupali svojou nezodpovednosťou, svojím menej zodpovedným správaním práve tí neočkovaní a takže tí sa dajú, tí sa dajú zrejme zaočkovať aj pri ďalšej dávke, pretože sú, správajú sa tak a ukazujú, že pristupujú ku svojmu zdraviu zodpovedne. Pre tých nezodpovedných občanov, ktorí sa ešte nedali nezaočkovať, ale o očkovaní uvažovali, je to signálom, že hazardovať so zdravím sa oplatilo a nabudúce tak majú robiť ešte dôraznejšie. Domnievam sa, že vláda týmto opatrením vytvára veľmi nebezpečnú motiváciu pre ľudí. Podnecuje kupčenie, podnecuje hazardovanie so zdravím, je to nemorálny návrh.
Chcem sa ešte vyjadriť k spravodlivosti distribúcie týmto postihnutým prevádzkam, to je tá technická časť, tá druhá časť toho opatrenia, ktorá vlastne má spôsobiť, má viesť k tomu, že tie peniaze sa dostanú do tých do tých dotknutých prevádzok.
Pán minister, vy tvrdíte, že to bude v podstate najadresnejšia distribúcia peňazí k postihnutým prevádzkam, pretože tí držitelia tých kupónov, teda respektíve tých očkovacích preukazov to udelia presne na tú prevádzku, ktorú oni reálne využívajú. No ale to nie je celkom pravda. My vieme veľmi dobre, že seniori sú veľmi špecifická dopytová skupina, je to veľmi špecifický sektor, ktorý dopytuje nejaký druh služieb. Samozrejme, že v tomto návrhu je to ošetrené tým, že tento očkovací preukaz sa bude môcť zdieľať, že budú ho môcť nejakým spôsobom dať alebo vymeniť zo svojimi deťmi alebo nejakými blízkymi ľuďmi a tí budú môcť tento poukaz potom následne využiť. Áno, tých sa dosiahne trochu lepšia distribúcia k dotknutým prevádzkam, ale tento návrh zase opomína, že máme veľmi veľa seniorov, ktorí sú bezdetní, ktorí sú osamelí, ktorí nekomunikujú s deťmi, to znamená v konečnom dôsledku, že tá distribúcia nebude, nebude presne tak adresná k tým postihnutým prevádzkam, jednoducho dostane sa menej pre fitnes, dostane sa menej pre nejaké služby manikúry, pedikúry a dostane sa viac práve pre možno pre nejaký gastrosektor. Takže vôbec nebude adresná. tento efekt tam proste nefunguje a ja sa vôbec nečudujem, že žiadna krajina k takémuto podľa môjho vedomia, žiadna krajina takéto riešenie vlastne nikdy nezvolila, pretože nemá motivačný efekt a aj tá adresnosť je veľmi, veľmi pochybná. Pritom dalo sa zabezpečiť možno adresnejšie, teraz to budem len tak nahlas uvažovať. Keby sme chceli nejaké adresnejšie využitie, respektíve použitie a smerovanie tých peňazí, tak sa to dá skôr robiť spôsobom, že nie že vybraté zo štátneho rozpočtu rozdelíme, ale možno nevyberieme toľko peňazí zo štátneho rozpočtu rozdelíme, ale možno nevyberieme toľko peňazí zo štátneho rozpočtu, čiže pozerať sa skôr na tú stránku výdavkovú tých dotknutých prevádzok a nahlas uvažujem, možno nejaké, nejaká odpočítateľná položka z dane, alebo nejaké iné riešenie, ktorým sa vyberie o tých 500 miliónov na najbližší rok menej zo štátneho rozpočtu alebo prerozdelí to možno na tri alebo 5 rokov po 100 miliónov.
No okrem zjavnej časovej tiesne má táto dotácia prevádzok cez občanov ešte jedno obrovské riziko, ktoré tu už bolo viackrát spomínané, a to je práve to riziko korupcie. Jednoducho nastane tam, je tu obrovské riziko, že vznikne nejaká šedá ekonomika vymieňania týchto poukazov, môžme si kľudne predstaviť situáciu, že podnikatelia, ktorí ponúkajú služby, jednoducho tieto služby nafakturujú, respektíve príjmu tieto peniaze bez akéhokoľvek vykonania tejto služby, napríklad v hodnote celého poukazu 500 eur a dotyčnému občanovi dajú 400 eur keš. Nedá sa to absolútne žiadnym spôsobom skontrolovať, bude to v podstate svojím spôsobom korupčná schéma, kde bude ulietavať, že 100 eur bude mať čisté prevádzkovateľ služieb, ktorý nič neurobí, žiadnu službu nevykoná a 400 eur dostane čistých keš. Práve ten senior alebo teda držiteľ toho očkovacieho preukazu, ktorý následne tie peniaze možno použije niekde na dovolenku v zahraničí, akože žiadny, žiadne adresné pre použitie na Slovensku tam nebude.
No a posledné dva body ešte. Chcel som sa vyjadriť k tomu alternatívnemu návrhu, ktorý ste tu ponúkli, že ešte ďalších 100 eur k tomu pridáme ako podporu pre domácnosti z dôvodu zvýšenia cien energií. No samozrejme, že dá sa to takýmto spôsobom riešiť, ale považujem to naozaj v tomto prípade za také politické kupčenie, to je prvá vec a tá druhá vec je, že keď sa pozrieme na to, tie čísla, ktoré prezentoval úrad pre reguláciu sieťových odvetví, akým spôsobom narastie cena elektriny aj plynu na budúci rok, tak ten nárast tam síce bude, v prípade elektriny to však bude len myslím že 3 alebo 3 až 4 %, v prípade plynu to bude trochu viac pre domácnosti, ktoré plynom nielen varia, ale aj ohrievajú vodu, prípadne vykurujú, tam by to malo byť myslím že okolo 9 eur mesačne nárast tej ceny plynu. V prípade elektriny to bude oveľa menej. Neviem či 3 alebo 4 eurá, presné číslo teraz neviem povedať, mesačne, to znamená keď dostanú tú 100 eurovú dávku, tak v podstate im to vykryje úplne bežný, úplne bežný nárast ceny energií, ktoré musím ešte povedať, že minulý rok bol teda výraznejší pokles ceny, respektíve tento rok bol výraznejší, minulý rok bol výraznejší pokles cien energií, čiže s tým predchádzajúcim rokom ten nárast na budúci rok bude v podstate veľmi zanedbateľný, bude pomerne, pomerne malý a ohľadom teda nárastu cien energií pre domácnosti sa tu vytvára akýsi boom strašenia, on síce bude, to si treba priznať, lebo cena energií rastie, ale nebude to nejaký veľmi drastický zásah do rozpočtu domácností, nehovoriac o tom, že samozrejme môžme sa baviť o domácnostiach, ktoré sú nízkopríjmové, ale rozdávať to takýto bonus pre všetkých občanov, to je absolútne v rozpore aj s nejakým princípom energetickej chudoby, boja proti energetickej chudoby.
Ako som už hovoril, s týmto nápadom nemám vedomie, že by prišli nejak iné krajiny vo svete a tie dôvody, ktoré sú celkom jasné, pretože ten návrh je neefektívny, nespĺňa ani jeden z dvoch účelov, na ktoré boli, teda boli predkladané, na obidva tie účely plní ten cieľ iba veľmi čiastočne a na to, ako je to príliš vysoká suma, tak je to naozaj veľmi nešťastné riešenie. A osobitná otázka na záver je, v súčasnosti je epidemiologická situácia tak veľmi vážna, že naozaj sa tu otvára, otvára sa tu otázka povinného očkovania pre najrizikovejšie, najrizikovejšiu časť obyvateľstva, hovorí sa o tom, že je to 60 rokov plus, tento návrh podporuje aj predseda vlády Eduard Heger, podporuje ho aj minister zdravotníctva a teda moja otázka je, ja ho podporujem tak isto, ale je tu veľmi významná podpora aj v teda v koalícii a teda moja otázka je, že v prípade že by k tomuto riešeniu došlo a teda bolo by zavedené takéto povinné očkovanie, tak tento návrh 500 miliónový sa úplne stratí efektom. Ale kompletne. pretože tam už žiadna motivácia nefunguje. Pretože tam je to povinné, žiadny motivačný efekt tam nie je. A teda ja sa obávam, že keď schválime nejakú formu tohto návrhu a potom následne rozhodneme alebo rozhodne vláda alebo rozhodne minister zdravotníctva alebo ktokoľvek o tom, že sa zavedie toto povinné očkovanie, tak celý tento návrh môžme fakt naozaj považovať za úplne vyhodené...
=====
3. 12. 2021 14:02:15 - 14:04:14 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
115.
Kolegyňa Cigániková, Bittó Cigániková, ďakujem ti. Bolo to veľmi zaujímavé. Zaujalo ma predovšetkým tá časť, kedy sme hovorili o tých alternatívnych možností použitia týchto prostriedkov, a na toto je veľmi dôležité poukazovať. Samozrejme, že ono to ako zvonka vyzerá, že oni sa vyhýbajú tomu a použijú argument alternatívneho použitia. Ale tu bolo presne vysvetlené, že ako sa dajú tieto peniaze použiť transparentne, ako sa dajú veľmi dobre skontrolovať, kam išli a aký efekt mali.
Toto je absolútne jednoznačné, perfektne vysvetlené a porovnané s týmto návrhom pána ministra financií, ktorý chce rozdať 500 mil. a nepoznáme vlastne ani, ani nebudeme vedieť vlastne ani skontrolovať, kde skočili tie peniaze, koľko percent z toho sa ulialo na nejaké kšeftárčenie s týmto poukazom, o ktorom sme tu už hovorili, že nejaká prevádzka jednoducho fiktívne vykáže, že tí dôchodcovia, seniori alebo ich deti alebo ktokoľvek, že tam bol. Zoberie si 400, zoberie si 500-eurový poukaz, vyplatí tam 400 keš a že tam to ujde. Toto je presne ten rozdiel.
A presne ten istý rozdiel je aj v prípade, keď ministerstvo hospodárstva používalo peniaze na, vlastne na dotácie, na nájmy a tak ďalej. Tam bolo naprosto jasné sito, naprosto jasné sito, presné konkrét... korektné pravidlá. Ale, samozrejme, cez každé sito vždy sa môže stať, že niekto vypadne, no ale následne sa to dá krásne skontrolovať, tak jak sa stalo aj v prípade tej prevádzky jednej, ktorá, ktorá bola malý penzión, ona to rozhodila na tri firmy a tým pádom, samozrejme, obišla tie pravidlá. A keď sa na to prišlo, tak sa to automaticky okamžite zastavilo. V prípade týchto 500 mil. vlastne nebudeme vedieť nič. Nebudeme vedieť ani skontrolovať, ani zastaviť, nebudeme vedieť absolútne nič.
3. 12. 2021 13:04:39 - 13:06:14 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
93.
Pán kolega Viskupič, chcem ti poďakovať. Boli tam zhrnuté tie hlavné vecné výhrady aj z hľadiska štátneho rozpočtu, aj tie zhrnuté najväčšie riziká, ktoré vyplývajú z tohto návrhu. Bolo to jasné, vecné, vyargumentované. Jednoducho, ako by povedal pán minister, čistá zver.
Ja sa chcem oprieť o jeden, o jednu z tých vecí, a to sú práve tie riziká, ktoré si aj ty spomínal, tie riziká rôznej korupcie, ktorá by tam mohla vznikať. Tam, tie sú naozaj veľmi obrovské, veľmi obrovské. Môže nastať situácia, že prevádzkovateľ nejakej služby, napríklad je neviem masér alebo poskytovateľ fitnes, začne jednoducho obchodovať s týmto. Nájde občanov, ktorým dá, od ktorých zoberie ten kupón za 400 eur, oni majú čistý keš, on vykáže, že boli desaťkrát na masáži alebo boli desaťkrát vo fitnese, a pre obe strany je to veľmi čistý biznis. On dostane stovku, oni dostanú 400 eur. Tak toto bude celý ten výsledok tejto operácie. Bude to absolútne, je tam naozaj veľmi veľké riziko, že to skončí jednou obrovskou, obrovskou korupciou, predovšetkým práve pri presviedčaní ľudí, ktorí sú, ktorí sú povedzme naozaj že sociálne slabší alebo naozaj nevedia, kde majú minúť ten kupón. Toto je naozaj veľmi obrovské riziko a tých rizík tej korupcie je tam naozaj ešte oveľa, oveľa viac.
2. 12. 2021 18:35:02 - 18:36:47 51. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
K vecnej podstate návrhu by som sa vyjadril asi až potom v prvom čítaní, ak teda dôjde k takémuto čítaniu. Možno poviem iba jednu vec. Ten návrh považujem za nemorálny, považujem ho za nemorálny preto, lebo motivuje ľudí vydupať si peniaze od vlády tým, že nebudú sa správať zodpovedne k svojmu zdravou a toto sa môže vyplatiť v budúcnosti, respektíve nevyplatiť v budúcnosti, keby náhodou malo prísť k nejakej štvrtej dávke alebo piatej dávke očkovacej. Chcel by som ešte sa vyjadriť ku príspevku pána Kollára, ku kultivovanej parlamentnej rozprave, kedy povedal, že ak neschválime tento náš zákon, tak okradneme 870 tisíc dôchodcov. No chcel by som naozaj vedieť, ako sa dá okradnúť niekoho o peniaze, ktoré nedostane, ktoré sú v štátnom rozpočte a slúžia na iné verejné účely, respektíve môžu slúžiť na iné verejné účely. Pán minister financií zase v piatok povedal, že kto nepodporí jeho návrh, tým ukáže, že mu nezáleží na živote a zdraví dôchodcov, na zdraví, na živote starého človeka. Opäť chcel by som vedieť, ako dospel k tomuto záveru, ale v tomto svete, v ktorom ste vytvorili spolu s pánom Kollárom fiktívneho nepriateľa a žiaľ v tomto prípade aj prispeli k rozoštvávaniu spoločnosti, myslím si, že by ste si mohli aspoň zjednotiť terminológiu, keď budete svojich oponentov nejako označovať, skúste to nejako jednoducho, na základe týchto dvoch výrokov navrhujem, že nazývate nás krutí zlodeji.
2. 12. 2021 16:18:38 - 16:20:38 51. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán minister, ja som veľmi veľa nezachytil z informácie vo vašom príspevku o tom, že aké sú vlastne dôvody na skrátené legislatívne konanie. Ja si nemyslím, že sú tam tie dôvody správne. Tá jedna vec, hrozia štátu hospodárske škody. To je ako jeden z tých možných dôvodov. No v dôsledku pandémie. Samozrejme hrozia a budú hroziť značné hospodárske škody. Ale týmto návrhom vsádzame 500 mil. eur. A pokiaľ vychádzame z predpokladu, že plne zaočkovaných dôchodcov už je možno 200-tis., mám pocit, že také číslo ste spomínali, tak tých 200 mil. je už len dar. To je čistý dar. Tam to nemá nič spoločné s hospodárskymi škodami. Takisto nesúhlasím ani veľmi s tým argumentu, že z dôvodu bezpečnosti. Teda z dôvodu ochrany zdravia a poviem prečo. Uvažuje sa už v Izraeli a v mnohých, mnohých iných krajinách, že bude potrebná štvrtá dávka. A možno bude niekedy potrebná aj piata dávka. A možno aj ďalšie. A znovu a znovu preočkovanie. Aký signál vyšleme tým voličom, tým ľuďom, tým obyvateľom, keď teraz dostanú 500-eurový príspevok na druhé, tretie zaočkovanie. Obávam sa, že ten postup bude taký, že v budúcnosti budú práve očakávať, že znovu štát príde a poskytne nejaký poukaz. A to ich bude demotivovať na to, aby išli v prípade, že by to hrozba naozaj bola a bola potrebná štvrtá alebo piata dávka, aby išli sa dať zaočkovať.
Finančná motivácia je nebezpečná cesta. To myslím aj vy, ako ekonóm, veľmi dobre viete. Takáto veľká finančná motivácia je cesta do pekla. Treba sa vrátiť tam, kde sme boli. Treba sa vrátiť na cestu motivácie pre nezaočkovaných, teda zvýhodňovanie očkovaných. Tento prístup je lacný. A na rozdiel od 500 mil... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
25. 11. 2021 17:56:27 - 17:57:54 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 765 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
141.
Ďakujem. Áno, ja som aj povedal aj v rozprave, že určite nevylučujem, že existuje prípady aj v iných krajinách, ako je, ste spomínali že napríklad Taliansko. Ja som spochybňoval teda len to, že ste použili taký práve nie najlepší prípad, príklad Maďarska. A naozaj si nemyslím, že toto je cesta, ktorou by sme sa mali uberať napriek tomu, že uznesenie Európskeho parlamentu nabáda k nejakým reguláciám, ktoré by zabránili nejakej koncentrácii, koncentrácii vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov, takže áno, je to, je to jedno z tých riešení, ale ja rozhodne nie som zástancom tohto riešenia, lebo si myslím, že nie je to veľmi zásadné, zásadný problém súčasnosti, prečo by sme to mali riešiť.
A k tomu pozemkovému fondu som sa už vyjadril, je to inštitúcia, ktorá neposkytne nikdy záruky dobrého obhospodárovania. Viem, že pozemkový fond je prenajímateľom následne, samozrejme, pre súkromné osoby, ale spôsob, akým sa prenajímajú tie pozemky, takisto nie je dobrý, takisto bol 30 rokov kritizovaný a vlastne to v podstate iba, iba to zvyšuje riziko neefektivity slovenského poľnohospodárstva.
25. 11. 2021 17:45:22 - 17:54:18 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 765 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
137.
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený predkladateľ, vážený spravodajca, no, pán poslanec Takáč, ja sa nebudem venovať problematike skupovania štátnej pôdy z... a toho rizika, ktoré tu vyplýva, teda ktoré sa tu javí byť, Maďarska, zo strany Maďarska, skôr teda, skôr teda sa podivujem, že máte problém s tým, že niektorá krajina chce skupovať pôdu, a zároveň navrhujete... ja kľudne aj počkám, než sa porozprávate, lebo ja sa tu teraz rozprávam hlavne ku pánovi poslancovi. Tak sa podivujem, že máte problém s tým, čo ja neoponujem, že máte na jednej strane problém s tým, že niekto chce, nejaká krajina chce skupovať pôdu, a na druhej strane, teda že štát chce skupovať pôdu, a na druhej strane tu navrhujete predkupné právo štátu, čiže opäť štátu, hej? To je, akože je to stále štát, hej, je to iná krajina a Slovensko je iná krajina. To sa teda veľmi podivujem. A mám tu také štyri body, ktoré skúsim veľmi rýchlo, rýchlo prejsť. Vy tam uvádzate, že z hľadiska, v dôvodovej správe, že z hľadiska ústavnoprávneho rozmeru tohto návrhu, že ten sa opiera o zmenu ústavy prijatú ústavným zákonom č. 137/2017. Tým ustanovením, bol to, myslím, že návrh SNS, ktorý vtedy prešiel, tým zákonom bolo deklarované, že poľnohospodárska pôda popri pôde lesnej ako nenahraditeľné prírodné zdroje požívajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti. A vy tu uvádzate, že teda, že máte za to, že toto ústavné ustanovenie oprávňuje Národnú radu prijať zákon regulujúci podmienky nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. Ja som si pozeral aj dôvodovú správu, keď sa predkladala táto novela ústavy, a nie je tam nič o vlastníctve. Tam je jasne uvedené, navrhuje sa, aby pôda bola zadefinovaná ako neobnoviteľný prírodný zdroj požívajúci osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti. To ustanovenie smerovalo k ochrane pôdy, ako jej úrodnostného potenciálu a tak ďalej a tak ďalej. Proste ich, jeho, jeho dôležitosti pre životné prostredie, čiže nemá to vôbec nič spoločné s riešením vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. Takže tento predpoklad, nazdávam sa, je veľmi mylný, ktorý máte v dôvodovej správe. Preto si myslím, že tento návrh by ani nemal ísť.
Potom je tam taká tá druhá vec a to sa budem vracať k tomu, čo už som tu spomínal, to je to predkupné právo. Myslím, že niekto hovoril, je taký citát, myslím, že autor je Benjamin Franklin, že na svete nie je nič istého, len smrť a platenie daní. Každý si tam niekto vieme niečo doplniť do toho, že tých istôt, jednou z tých istôt, ktoré by som tam ja pridal, je, že štátny vlastník ako celok ako v priemere je podstatne horší vlastník ako súkromný vlastník. To je proste nepopierateľný fakt. Nerozumiem preto tej úprave, ktorú navrhujete v § 4, že predkupné právo má mať opäť štát a opäť cez ten nešťastný Slovenský pozemkový fond, ktorý sa tu 30 rokov potĺka s obrovskými, s obrovskými rizikami a podozreniami z korupčného správania a z nehospodárnosti. A takisto potom neviem ani nerozumiem celkom tomu poradiu, že Slovenský pozemkový fond, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu, obec a vyšší územný celok a až potom ten súkromný poľnohospodár drobný. Naozaj štát je horší vlastník, aj z toho dôvodu ja vnímam problém, keď ide, keď chce nejaký štát skupovať pôdy na Slovensku.
No a potom je tu tá tretia vec, a to je práve to obmedzenie výmery. Vy tam navrhujete, že fyzická osoba nemôže nadobúdať poľnohospodársky pozemok, ak celková výmera presiahne 100 hektárov, samostatne hospodáriaci roľník maximálne 300 hektárov, právnická osoba 1 200. No, ja toto považujem za veľmi zásadné obmedzenie vlastníctva. Vy tam v dôvodovej správe argumentujete príkladmi, že takáto úprava už je aj v niektorých krajinách, že už je zavedená napríklad v Maďarsku a Poľsku. Nemyslím si, že toto sú veľmi šťastné prípady, Maďarsko je krajina, ktorá má veľký v súčasnosti už deficit demokracie, vieme, že jej rozhodnutia sú vedené takým pomerne, veľmi často lacným populizmom, až takým nacionalistickým populizmom, takže tento príklad by som tam naozaj neuvádzal. Skôr moja otázka teda smeruje, že či teda poznáte ešte nejaké iné prípady krajín, kde je to takto upravené. A samozrejme, že ony sa môžu, môžu sa naozaj ešte takéto krajiny aj objaviť ale nemyslím si, že to je správne takýmto spôsobom obmedzovať. A áno, viem aj o tom uznesení Európskeho parlamentu z roku 2014, 2017, ktoré nejakým spôsobom nabáda krajiny, aby možno niečo také, nejakým takýmto smerom išli.
Prekvapený som, že vôbec sa do rozpravy neprihlásili naši tradiční zástancovia, ktorí z rôznych, z rôznych poslaneckých klubov, ktorí sa zastávajú poľnohospodárstva a poľnohospodárov a roľníkov, a vy tu navrhujete teda to obmedzenie na tých 100 hektárov alebo 300 hektárov pre poľnohospodárov a pozerám, že nikto tu nie je, nikto to nenamieta.
Potom už len asi štvrtá vec, už aj tak veľa času nemám. Tam ste, už sme spomínali teda to uznesenie Európskeho parlamentu z roku 2017. Nabáda teda členské krajiny, aby robili teda nejaké, nejaké opatrenia, obmedzenie nákupného práva právnických osôb a tak ďalej a tak ďalej. Ja sa pýtam, že tak je to uznesenie z 2017, naozaj tá otázka tu leží, že prečo ste to neurobili už vtedy, však mali ste ešte, ešte dva roky, tri roky v podstate, dva a pol roka na to, aby ste nejakým spôsobom niečo navrhli a presadili. Toto mi skôr tak otvára také podozrenie, že nejakým spôsobom ani nepočítate, že táto úprava prejde, ale že chcete vyslať nejaký taký opäť populistický signál voči voličom.
Na záver chcem povedať, že naozaj nemyslím si, že je správne obmedzovať takýmto spôsobom súkromné vlastníctvo na nejakú rozlohu, nemyslím si, že to rieši ten problém, ktorý ste tu spomínali, že je tu podozrenie zo snahy nejakého štátu nakupovať nejaké, nejaké pozemky. Nemyslím si, že koncentrácia poľnohospodárskej pôdy zatiaľ je nejaký obrovský, zásadný problém slovenského poľnohospodárstva, napokon koncentrácia sa deje všade, keď si kúpite rajčiny, tak sú to rajčiny z obrovských fariem z desaťtisíchektárových fariem, neviem, zo Španielska, možno z Maroka, takže naozaj si nemyslím, že toto je zásadný problém slovenského poľnohospodárstva, že tu dochádza k nejakej obrovskej koncentrácii. Tá, si myslím, že ani nie je možná, realizovateľná tak, že by tu vznikol nejaký, nejaký monopol. Rozumiem vašim motiváciám, je to vaša socialistická ľavicová agenda, obmedzovať vlastníctvo, považovať štát za najlepšieho hospodára, aký existuje, v skutočnosti ten štát nie je, preukázateľne nie je lepší hospodár a pokiaľ tam ešte budete dávať takéto opatrenia, ako je predkupné právo štátnych organizácií, tak naozaj ja v tom vidím obrovský, obrovský problém, že to poľnohospodárstvo pôjde skôr k neefektivite. Ďakujem.
24. 11. 2021 9:12:43 - 9:16:05 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 688 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR -  
Hlasovať budeme dnes o 11. hodine.
24. 11. 2021 9:12:43 - 9:15:14 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 688 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 688) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1055 z 27. októbra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučili Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 401 z 18. novembra 2021, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 244 z 22. novembra 2021.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča tento návrh schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov (tlač 688) schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 258 z 23. novembra 2021.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
10. 11. 2021 11:32:38 - 11:33:59 48. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 714 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Pán opozičný poslanec, preukázateľne s grobiánskymi prvkami prejavu, Linhart, no, zopakujem, podobne ako povedal pán kolega Dostál, kým nebola preukázaná nezákonnosť rozhodnutí ÚVO v tejto veci, tak v tejto vecí tí, ktorí rešpektujú zákon, nemôžu konať. Jednoducho toto je záležitosť rešpektovania zákona, do ktorej by nemali a nemôžu poslanci vstupovať. Ak existuje nejaký spor, na to sú práve súdy, ktoré majú vyriešiť tento spor.
Udivuje ma, že s takou veľkou ľahkosťou opakovane prehlasujete, že bude, že podporíte návrh opozície, zároveň sa ohradzujete, že vy nie ste opozičný poslanec, tu ste to práve dokázali, opäť idete porušiť koaličnú zmluvu, opäť idete porušiť dohodu, dohodu vládnej koalície a opakovane idete hlasovať s opozíciou. Prosím, neohrádzajte sa už nikdy, že nie ste opozičný poslanec, a rád by som bol, keby ste to naozaj verejne preukáza.... verejne povedali, verejne tuto oznámili, že odchádzate do opozície a presadnete si do klubu nezaradených poslancov.
Ďakujem.
4. 11. 2021 17:39:39 - 17:40:52 48. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán poslanec, ja som, ja som úprimne potešený, že som tu videl prvý signál, kedy vy naozaj intenzívne podporujete túto normu, teda túto zmenu zákona. Povedali ste, že podporujete zonáciu, že tam, kde má byť bezzásah, tak musí byť bezzásah, podporujete kategorizáciu lesov. No ale však po tomto všetci voláme a teda predkladatelia tvrdia, že teda toto je vlastne prvý krok, ktorý má viesť k týmto ďalším opatreniam, ktoré povedú práve k zonácii a k bezzásahovým lesom. Prosím, upresnite to potom aj pre tým ľuďom, s ktorými sa stretávate, že ste naozaj za zonáciu, ste naozaj za kategorizáciu lesu, lesov a rešpektujete verejný záujem. Ja som ...
===== to je vlastne prvý krok, ktorý má viesť k týmto ďalším opatreniam, ktoré povedú práve k zonácii a k bezzásahovým lesom. Prosím, upresnite to potom aj pre tým ľuďom, s ktorým sa stretávate, že ste naozaj za zonáciu, ste naozaj za kategorizáciu lesu, lesov a rešpektujete verejný záujem. Ja som naozaj úprimne potešený, že konečne vo vás nastal takýto prerod.
Čo sa týka poznámky o ekoteroristov, no tak to musím trochu namietať. O tom zjavne evidentne neviete vôbec nič. Ale rozumiem tomu v tom kontexte, že veľmi radi vystupujete tu v pléne k spoluobčanom. Aj ste sa im tu hovorili, že vážení spoluobčania, ale tento raz naozaj chválim, že sa pridávate na správnu stranu.
4. 11. 2021 17:39:39 - 17:40:52 48. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kazda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán poslanec, ja som, ja som úprimne potešený, že som tu videl prvý signál, kedy vy naozaj intenzívne podporujete túto normu, teda túto zmenu zákona. Povedali ste, že podporujete zonáciu, že tam, kde má byť bezzásah, tak musí byť bezzásah, podporujete kategorizáciu lesov. No ale však po tomto všetci voláme a teda predkladatelia tvrdia, že teda toto je vlastne prvý krok, ktorý má viesť k týmto ďalším opatreniam, ktoré povedú práve k zonácii a k bezzásahovým lesom. Prosím, upresnite to potom aj pre tým ľuďom, s ktorými sa stretávate, že ste naozaj za zonáciu, ste naozaj za kategorizáciu lesu, lesov a rešpektujete verejný záujem. Ja som ...
===== to je vlastne prvý krok, ktorý má viesť k týmto ďalším opatreniam, ktoré povedú práve k zonácii a k bezzásahovým lesom. Prosím, upresnite to potom aj pre tým ľuďom, s ktorým sa stretávate, že ste naozaj za zonáciu, ste naozaj za kategorizáciu lesu, lesov a rešpektujete verejný záujem. Ja som naozaj úprimne potešený, že konečne vo vás nastal takýto prerod.
Čo sa týka poznámky o ekoteroristov, no tak to musím trochu namietať. O tom zjavne evidentne neviete vôbec nič. Ale rozumiem tomu v tom kontexte, že veľmi radi vystupujete tu v pléne k spoluobčanom. Aj ste sa im tu hovorili, že vážení spoluobčania, ale tento raz naozaj chválim, že sa pridávate na správnu stranu.

Deň v parlamente

<- ->