Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
23. 6. 2021 15:55:49 - 15:57:12 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 567 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sloboda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán Kotleba, jak ste to povedal? Že ultra, ultraliberál fanatický? Či čo ste to povedal? Tak tam ešte nie som, ďakujem, ale keď vás budem počúvať, tak asi sa tam niekedy prepracujem, lebo vy to máte že fest popletené. Ako tu predsa vôbec nejde o to, že by niekto spochybňoval, že máme problémy s obezitou, so zlými stravovacími návykmi atď., ale prosím vás, toto riešiť zákonom? Tak toto je pomýlené na tom. Zoberte si, že máme problém s COVID-om, ľudia by sa potrebovali očkovať, je to všeobecne známy fakt, je to odborníkmi podporené a ideme zavádzať zákon o tom, aby sme sa očkovali? Alebo ste hovoril, že dieťa, dnes je obed, tak ideme zaviesť zákon, že na jedenie obedov, aby deti jedli obedy pod hrozbou nejakého, vynútených sankcií, že nedodržujú zákon, alebo čo?
Príklad, ktorý ste povedal, to je cesta. Si uviedol toho Ronalda futbalistu. Toto je cesta. To je cesta, ako tieto veci riešiť, ísť príkladom, poukazovať vzory, aby deti a rodičia videli, ako sa to má robiť, ale nie zavádzať na to zákon. Urobme na to kampane zdravotné. Toto všetkými desiatimi podporím. Ale, prosím vás pekne, nevnucujte svoju vôľu zákonom v takýchto veciach ľuďom. Ďakujem.
23. 6. 2021 15:39:20 - 15:39:58 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 567 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sloboda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Viete, no, ja neviem, prečo by ste ma mali nútiť, aby ste mi určovali, že čo mám jesť alebo piť, alebo moje dieťa, lepšie povedané, čo má piť. Ako to si myslíte, že rodičia sú nesvojprávni, alebo čo? Alebo že to nevedia, prečo? Z akého dôvodu vy by ste im chceli nakazovať, čo nesmú v školách piť? Tomuto nerozumiem, preto tento zákon ja nemôžem podporiť. Veď ľudia sú svojprávni, náležite by mal byť predsa vzdelaný aj uvedomelý a najlepšie sami rodičia vedia, čo ich dieťa potrebuje. A fakt netuším, už tretíkrát opakujem, prečo by sme toto im mali nakazovať zákonom.
23. 6. 2021 9:57:38 - 10:00:50 32. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 564 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sloboda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, asi neexistuje osoba, ktorá by v našej krajine nepocítila negatívne dôsledky pandémie koronavírusu. Opatrenia a obmedzenia slúžiace na boj s pandémiou, ktoré boli prijímané aj tu v Národnej rade a aj na iných úrovniach riadenia štátu alebo štátnej správy znemožnili prirodzene mnohým odvetviam vykonávať svoju činnosť. Medzi takéto odvetvie samozrejme sa radí aj šport, športovci a nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Určite vnímate, že aj na medzinárodnej úrovni, aj v súvislosti s práve prebiehajúcim európskym šampionátom vo futbale, aj s nadchádzajúcimi olympijskými hrami alebo inými hrami alebo inými medzinárodnými športovými podujatiami dochádza stále k reguláciám, k úprave opatrení a nariadení.
Na Slovensku národné športové zväzy zastupujú uznávané športy a športovcov a vykonávajú svoju činnosť a vďaka tejto činnosti nás naši športovci môžu reprezentovať na športových podujatiach v zahraničí. Prirodzene na svoju činnosť národné športové zväzy dostávajú značnú časť príspevkov od štátu. Tieto národné športové zväzy na druhú stranu majú ale aj svoje povinnosti. Musia vykonávať svoju činnosť, musia mať aktívnych športovcov a tou činnosťou, ktorú, ktorú musia vykonávať, sa myslí predovšetkým organizácia športových súťaží a podujatí. Vzhľadom k pandémii im táto činnosť dá sa povedať, bola znemožnená. Nie všetky športy za celý uplynulý rok a súčasný rok hlavne mohli vykonávať svoju činnosť.
Toto je dôvod, prečo predkladáme túto krátku a jednoduchú zmenu zákona, aby sme nepostihovali národné športové zväzy v zmysle zákona tým, že ich môžeme odobrať ich štatút kvôli tomu, že neplnia svoju funkciu z titulu, ktoré som práve uviedol, že neorganizujú podujatia a druhá veľmi dôležitá vec je financovanie športu, pretože ako iste možno už viete, peniaze pre šport, štátny príspevok uznaný športom sa deje na základe takzvaného vzorca a keďže máme niekde vzorec, tak na jeho výpočet potrebujeme dáta a tieto dáta práve poskytujú do tohto vzorca vykonávané súťaže a ako som už povedal, keďže sa tieto súťaže nemohli plnohodnotne vykonávať, potrebujeme sa vrátiť k dátam z roku 2020 rovnako ako sme to urobili minulý rok. Ďakujem pekne za pozornosť.
22. 6. 2021 18:14:34 - 18:15:34 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 516 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sloboda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán Blaha, mňa by to naozaj fakt zaujímalo, ja už som sa vás to raz pýtal, že či vy toto myslíte vážne stále čo tu rozprávate o tých takých Čegevaroch, čegevarovsko s tým zapálením o týchto prejavoch, či to jednoducho takto vnímate ten život, alebo či to tu len jednoducho hráte toto divadlo, či je to divadlo. No a teraz k tomu vášmu vystúpeniu. Viete, v trestnom zákone je také ustanovenie, kde sa hovorí, že kto prejavuje sympatie ku skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potláčaniu základných práv a slobôd, potresce sa nejakou trestnou sadzbou. No tak vy ste teraz tuto takéto vystúpenie sčasti predviedol, asi veľmi dobre viete, že máte imunitu v pléne, ale v každom prípade ja si myslím, že to je na hanbu čo tu predvádzate. Ďakujem.
22. 6. 2021 15:31:13 - 15:31:38 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sloboda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani kolegyňa Šofranko, veľmi pekne ďakujem za tvoj prejav aj za možnosť podieľať sa na tejto zmene školského zákona. Som osobne presvedčený, že posúva slovenské škôlky ku predu a hlavne vytvára oveľa, oveľa lepšie podmienky než sme tu mali doteraz pre individuálne vzdelávanie. Ďakujem za slovo.
17. 6. 2021 16:34:16 - 16:36:09 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sloboda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
95.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, počas pandémie COVID-19 sme si mohli všimnúť, akých špičkových vedcov na Slovensku máme. Buď tých, ktorí vykonávajú svoje povolanie na Slovensku, či už vo verejnej, alebo v súkromnej sfére, ale aj tých, ktorí nám robia dobré meno v zahraničí. Ide o ľudí, ktorí sa rozhodli zasvätiť svoj život vedeckému poslaniu, aj keď sú stále, často málo ohodnotení a, dá sa povedať, aj nedocenení. S takýmito ľuďmi sa stretávam, počúvam ich potreby, diskutujem s nimi o možných riešeniach a práve preto táto predkladaná úprava zákona, som presvedčený, že môže predstavovať vyriešenie ich potrieb.
V tejto rozprave o vládnej novele zákona o Slovenskej akadémii vied a v rozprave o vládnej novele zákona o verejnej inštitúcii diskutujeme práve o týchto zmenách, ktoré sa bezprostredne dotýkajú vedcov. Jedným z hlavných cieľov týchto noviel je transformovať organizácie SAV z aktuálnych štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií na verejné výskumné inštitúcie. Obdobnou transformáciou si prešli pred mnohými rokmi aj vysoké školy, ktoré sa transformovali na verejné vysoké školy. Tieto zmeny pomôžu k lepšiemu fungovaniu vedeckej obce koncentrovanej v SAV a jej ústavoch a pomôžu k efektívnejšiemu plánovaniu a dosahovaniu vlastných dlhodobých cieľov, stratégií a vízií. Transformácia na verejnoprávnu formu umožní predovšetkým väčšiu samostatnosť a autonómnosť tejto inštitúcie a zároveň získavanie väčších zdrojov na svoju činnosť. Toto je veľmi dôležité, a preto túto zmenu zákona podporím.
Ďakujem za pozornosť.
11. 5. 2021 10:43:36 - 10:43:51 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sloboda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pani poslankyňa, ďakujem za vystúpenie v rozprave. Ja vám chcem len podržať palce vo vašej snahe ako oddeliť dobrých a zlých poľovníkov. Ďakujem.
11. 5. 2021 9:35:14 - 9:35:44 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sloboda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Na kolegu Suju, máme skúsenosť z Banskobystrického kraja, kedy za župana Kotleba a myslím, že vtedy tam sedel v zastupiteľstve aj pán kolega Suja, sa uzatvoril dodatok k zmluve o takýchto službách, ktorý dneska je na súde. Takže bolo by, toto je dôkazom toho, že ide o to, že ako sú dodatky napísané a kto ich uzatvára a práve preto by bolo dobré vyčistiť tieto procesy aj v novom zákone. Ďakujem.
11. 5. 2021 9:29:32 - 9:32:16 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sloboda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v tejto novele zákona o cestnej doprave sa konkrétne venujeme vzťahom medzi objednávateľmi dopravných služieb a dopravcami.
Do tejto témy vstupujeme prvýkrát po pätnástich rokoch. Za ten čas sa u nás etablovali samosprávne kraje, vďaka čomu sme nazbierali, lepšie povedané tieto kraje, vďaka čomu nazbierali množstvo lepších, ale aj horších skúseností v oblasti obstarávania dopravy vo verejnom záujme. A preto by malo byť aj v našom záujme a hlavne vo verejnom záujme navrhnúť a prijať že celkom nový moderný zákon o cestnej doprave. Je potrebné veľa vecí narovnať vo vzťahu medzi obstarávateľmi verejnej dopravy a zmluvnými dopravcami. Potrebujeme vyriešiť možnosť kontroly. Dnes sú objednávatelia do veľkej miery odkázaní na ochotu a ústretovosť dopravcov. Pokiaľ takáto ústretovosť neexistuje, v praxi je kontrola reálnych nákladov a poskytovaných služieb veľmi komplikovaná.
Ďalej je potrebné riešiť možnosť prístupu ku dátam všetkého druhu, ktoré vznikajú pri prevádzke verejnej dopravy. Online prístup k GPS súradniciam autobusov, dáta o počte prepravených cestujúcich na jednotlivých linkách a spojoch. Tieto podklady sú potrebné k efektívnej integrácii so všetkými druhmi verejnej dopravy, vrátane aj vlakovej dopravy.
Aj v tomto prípade ak dnes neexistuje ústretovosť zo strany dopravcov, zo strany poskytovateľov dopravných služieb a prepravy aj napriek tomu, že verejná doprava je z veľkej časti financovaná z verejných zdrojov, súkromní dopravcovia sa k dátam častokrát správajú ako k súkromnému majetku. A toto je neprijateľné. Máme síce zákony, existujú aj zmluvy, lenže vymáhateľnosť práva je u nás slabá a transparentnosť stále nie je silnou vlastnosťou verejného ani obchodného života a postavenie dopravcov voči objednávateľom je po uzavretí zmluvy dominantné a silné. Pritom sa tu bavíme o verejných peniazoch. Toto všetko bude potrebné citlivo a presne vyriešiť v novom zákone. Verím, že v dohľadnom čase sa podarí tento nový a moderný zákon odborne a vecne pripraviť a prediskutovať v rámci spoločenskej a odbornej diskusie.
Ďakujem za slovo.
17. 3. 2021 15:46:33 - 15:46:58 25. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sloboda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať kolegyni za tento, za toto porovnanie s inými krajinami, je to vždycky poučné a môžme si urobiť obrázok, ako chodí v iných krajinách tieto záležitosti. Škoda, že tu neni poslanec Suja, určite by rád reagoval na takéto pekné porovnania. Ďakujem.
17. 3. 2021 9:27:55 - 9:28:13 25. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sloboda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem pekne za slovo. Miro, prosím ťa, veď ale Matovič nesúvisí predsa že s vznikom pandémie, tak už nepleť všade Matoviča, to už neni celkom v poriadku.
A ináč sa mi páči, že si prestal kričať, ale potom už si sa dneska trošku štartoval, tak opatrne. Ďakujem. (Reakcia z pléna.)
17. 3. 2021 9:19:23 - 9:23:55 25. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sloboda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som sa v krátkosti vyjadril k návrhu zákona o rokovacom poriadku.
Keby pandémia taká, akú ju zažívame dnes, prepukla niekoľko desať, desať alebo dvadsať rokov dozadu, tak asi by na stole takýto návrh sme nemohli mať, neboli by poznatky, neboli by technológie ani, ani možnosti na realizáciu takýchto opatrení. Dnes máme ale situáciu inú a je tu možnosť niečo vylepšiť a niečo zmeniť. Je preto veľmi zodpovedné rozmýšľať, ako kráčať s dobou a snažiť sa využiť možnosti a technológie, ktoré nám doba a trh ponúka, aby sme mohli ďalej v Národnej rade plnohodnotne pracovať.
Čo je potrebné zdôrazniť, je to, že online forma rokovania je potrebná a vhodná najmä v situáciách podobných tej dnešnej, kedy pracovať z bezpečia domova je jedným z kľúčových spôsobov prejavu zodpovednosti voči sebe a voči vlastnému okoliu. To, že spoľahlivé formy online rokovania nie sú science-fiction, dokazuje rokovanie aj Európskeho parlamentu alebo Rady Európy. Mimo politického diania iste všetci dobre registrujete množstvo firiem, ktoré komunikuje a rokuje online aj v bežnom, nepandemickom režime. Veľké nadnárodné koncerny, ktoré majú pobočky po celom svete v rôznych časových pásmach, dokážu takýmto spôsobom bezpečne a operatívne riešiť a zabezpečovať svoj chod a svoju činnosť. Nie je preto žiadny dôvod, prečo by sme sa nevedeli prispôsobiť dobe a situácii aj my v Národnej rade Slovenskej republiky.
V susedných Čechách k takémuto riešeniu síce ešte nepristúpili, no to, samozrejme, že neznamená, že takéto kroky nemôžeme realizovať my na Slovensku, alebo sú nám príkladom aj iné štáty, kde takéto kroky už realizujú. Pre inšpiráciu a overenie netreba chodiť teda veľmi ďaleko do zahraničia. Môžeme to, takéto online rokovania môžeme pozorovať na fungovaní škôl, ktoré už od októbra prešli na dištančnú formu vzdelávania a vyučovania. A ďalším príkladom je aj to, že správna cesta sú rokovania miestnych či mestských zastupiteľstiev a ich komisií či ďalších úradov. Sme teda svedkami toho, že online rokovanie funguje a je zavedené v celej škále činností jaku, jak spoločenského života, inštitúcií a obchodných spoločností.
To, že v neprospech návrhu stojí finančná investícia potrebná pre technické zabezpečenie, je fakt. Ale treba si aj uvedomiť a určiť priority, ktorými sú v prvom rade ochrana zdravia všetkých tých, ktorí sa rokovaní zúčastňujú, a takisto aj ich blízkeho okolia, to znamená rodinných príslušníkov. V čase pandémie je prínosom, ktorý preváži nevyhnutnú investíciu práve možnosť zamedziť fyzickému stretávaniu sa ľudí a v konečnom dôsledku stojí za zamyslenie aj iný uhol pohľadu či nepripravenosť v tomto smere, teda v nedostatočnom zabezpečení chodu parlamentu nebude koniec koncov pre štát oveľa finančne nákladnejšia, ako je zmieňovaných 70-tisíc eur, potrebných na technické zabezpečenie online rokovaní a ich prenosov. Z dlhšieho časového hľadiska môže byť táto varianta rokovaní dokonca aj výhodnejšia - úspora financií na ubytovanie, cestovanie a s tým spojené šetrenie životného prostredia.
Možno stojí za to pozrieť sa na návrh aj z tohto uhla pohľadu a zamyslieť sa a odobriť ho aj v zmysle takéhoto širokého kontextu.
Ďakujem vám za pozornosť.
5. 2. 2021 14:13:39 - 14:28:59 23. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 328 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sloboda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
198.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja len v skratke, lebo v podstate všetko, čo som chcel povedať, tak už bolo povedané, ale kľúčové, čo chcem povedať, je, že žiadna regula, čo ich spravíme 6, 10, 20, čo aj by sme strážnika postavili na detské ihrisko, tak nezabezpečí, že sa dieťa nezraní. Ja som vyrastal na betónových ihriskách v sedemdesiatych rokoch, nikto nič nereguloval, nás regulovali rodičia. To je všetko. Ďakujem.
28. 1. 2021 18:45:22 - 18:45:39 23. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 383 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sloboda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
261.
Ďakujem pekne. Tak hlavne pánovi Svrčkovi. A skúsime sa do toho pustiť. A tá moja poznámka bola, že otvoriť diskusiu, takže ďakujem pekne. A tuto na kolegov na pravom boku, to snáď ani nemá zmysel reagovať. Ďakujem.
28. 1. 2021 18:30:58 - 18:37:58 23. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 383 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sloboda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
249.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ja sa pokúsim trošku tak z takého pohľadu skúseností z iných krajín vám tu k téme niečo povedať, pretože technické a zákonné záležitosti určite dokonale predniesli a ešte prednesú kolegovia.
Tak prvou krajinou, ktorá začala používať evidenčné číslo vozidla bolo Francúzsko v roku 1893. O tri roky neskôr ich zaviedlo aj Nemecko a prvou krajinou, ktorá zaviedla národné registračné tabuľky bolo Holandsko v roku 1898. Až do roku 1906 sa používalo obyčajné číslovanie, ktoré začínalo číslom jedna. V niektorých krajinách sa značky používajú dokonca aj na bicykloch. Značky boli historicky vyrábané z porcelánu, neskôr z kartónu, kože, plastu a údajne sa používal dokonca aj materiál zo sójových zŕn. Prístup k značkám, ku značkám ako takým je v rôznych krajinách rôzny. Napríklad v takom Dubaji vlastniť, vlastniť zname..., značku konkrétnu znamená prestíž. A je to teda, že aj, aj dostatočne drahé.
Najdrahšie značky v Dubaji sú značky s číslami 1 až 10. A predstavte si, že tam pokiaľ si kúpite drahé auto a nekúpite si k nemu minimálne tak drahú značku, tak ako by ste v podstate tam nič neznamenali. Najdrahšia značka na svete, pre zaujímavosť, bola predaná za 14,3 mil. dolárov.
V Českej republike sa pri zmene vlastníka, pri zmene vlastníka vozidla značka zostáva s autom. Iba ak ide o značku na želanie, ktorú tam majú zavedenú, tak takisto ako u nás, tak tú si vlastník necháva. U nás táto možnosť nie je pri prepise. Od roku 2015 vozidlo, pri kúpe ojazdeného vozidla, hovorím stále o Čechách, nedostanete značku s vaším trvalým bydliskom, ale vám zostáva pôvodná značka. Ak však si túto značku chcete, chcete zmeniť na označenie vášho trvalého bydliska, tak musí značku nejakým spôsobom asi znehodnotiť a požiadať o vydanie novej značky, pretože normálnym postupom by ste, by značka ostala pôvodná. Tiež v Čechám majú zavedené rôzne registračné značky, napr. poznať písmeno F, písmeno V, písmeno R, ktoré napríklad značia športové, závodné automobily a majú aj, majú aj V ako veterán. Niečo podobné v podstate existuje aj u nás.
Vo Francúzsku od roku 2009 pribudol modrý krúžok, modrý prúžok na značke, ktorý zobrazuje región značky. K autu pridelená značka zostáva po celú dobu životnosti vozidla, teda aj pri zmene majiteľa sa nemení pri predaji ani pri zmene bydliska. Ak sa vlastník vozidla presťahuje, túto zmenu nahlási na príslušný úrad a tento mu jednoducho zašle nálepku, ktorý si vlastník na tú značku nalepí, a tá charakterizuje kraj, odkiaľ tá značka pochádza. Vozidlo teda môžete registrovať kdekoľvek vo Francúzsku bez ohľadu na bydlisko majiteľa vozidla.
V Nemecku od roku 2015 je zrušená povinnosť zmeniť značku pri zmene adresy. Majitelia vozidla sa sami rozhodujú, či si ponechajú pôvodnú značku, alebo požiadajú o pridelenie novej značky. Takže v podstate niečo, čo my sa snažíme zaviesť. Veľkým benefitom je vydávanie tzv. sezónnych značiek, ktoré sa používajú najmä na motocykle, kabriolety alebo prípadne aj na mobilné domy, ktoré sa prevádzkujú alebo fungujú sezónne.
Za identifikačným číslom značky je prvý a posledný mesiac obdobia platnosti značky označený jeden na druhom a oddelený vodorovnou čiarou. Sezónne značky sa môžu používať od 2 do j11 mesiacov a aj cestná daň a poistenie sa platí potom aj kvótne.
Vo Veľkej Británii je možné si kúpiť alebo vydražiť na aukcii osobnú značku od, od miestneho cestného úradu alebo od súkromníka, ktorý tú značku vlastní. Na značkách je aj rok, v ktorom bola značka vydaná, a táto značka sa viaže na auto. Ak sa vozidlo začne používať v inej časti krajiny, ako kde bolo registrované, nie je nutné ho preregistrovať, takisto aj ako pri zmene vlastníka. Zmena je možná iba vtedy, ak ide o vlastnú značku.
Vo Švajčiarsku sa značky prideľujú majiteľovi, a nie autu. Ak vlastník zmení auto, značka sa nemení a značky sa môžu hneď pripevniť na nové auto. Poisťovňa tam musí byť o tejto situácii akurát informovaná. Ak majiteľ už nemá registrované vozidlo, značky sa vrátia vydávajúcemu orgánu. Vrátené značky sa po určitej dobe vrátia späť do obehu v závislosti od kraja, pretože v každom kraji a kantóne je situácia rôzna. V Ženeve sú prideľované napríklad nové značky a so značkami, ktoré majú päť a viac znakov, sa dokonca môže obchodovať vo Švajčiarsku. A značky, ktoré majú jeden až štyri znaky, tak tie môžme iba dediť.
No ja si osobne myslím, že keď už sa zaoberáme takouto zmenou zákona, možno by sme mali hľadieť aj do budúcnosti. Nie je nutné, že teraz v podstate otvoriť aj debatu o nejakých ďalších veciach a budúcnosť asi je v digitálnych značkách, ktoré sa už testujú v niektorých štátoch Ameriky, napr. v Texase, v Arizone, a takisto aj v Dubaji. Tie značky majú potom takú výhodu, že poskytujú aj ďalšie informácie, nielen, nielen to, to vlastné evidenčné číslo, a asi by bolo fajn, keby sme sa začali takýmito možnosťami modernými zaoberať aj už na Slovensku.
Ďalšia vec, o ktorej by bolo dobré otvoriť diskusiu, a je systém registratúry. My sme, v podstate asi tri krajiny sú v Európskej únii, v ktorých, kde registráciu vykonáva polícia. Diskusiu na túto tému by sme mohli tiež teda otvoriť a začať sa, začať sa ňou zaoberať.
Toľko som teda chcel len pre porovnanie uviesť, aby ste mali taký základný prehľad, že v podstate na Slovensku sa držíme starého, starého modelu a je naozaj najvyšší čas ho modernizovať.
Ďakujem za slovo.
28. 1. 2021 16:23:58 - 16:24:18 23. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 389 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sloboda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
111.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolegyňa vyčerpala obsah v podstate príspevku, ktorý som chcel povedať ja, len sa chcem spýtať pána Mihála, že dokedy sa chce, pardon, pána, pána Richtera, dokedy sa chce vyhovárať na vládu, ktorá tu bola pred desiatimi rokmi.
28. 1. 2021 12:03:08 - 12:03:48 23. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 381 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sloboda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
146.
Ďakujem za slovo. Ja veľmi vítam túto zmenu alebo tento návrh zmeny zákona. Ja sa priznám, že som ani nevedel, že neexistuje možnosť na II. stupni takýmto spôsobom, takéhoto spôsobu vzdelania.
Ako športovec predovšetkým to vítam, pretože to umožní aj aktívne športujúcim deťom, ktoré to so športom myslia, myslia trošku vážnejšie, otvorí to dvere. Viem z osobnej skúsenosti, že v Čechách toto využívajú športujúce deti, túto formu vzdelávania, a veľmi sa teším, že aj pán predseda Vašečka je podpísaný pod týmto zákonom, lebo ide o v podstate liberalizujúci prvok.
Ďakujem pekne. (Reakcia z pléna.)
2. 12. 2020 16:58:16 - 16:59:27 18. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 307, 317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sloboda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som chcel uviesť na pravú mieru kritiku výdavkov na šport v kapitole, v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva. Prosím vás pekne, uvedomme si, že výdavky na Slovensku na šport predstavujú 30 eur na hlavu, na jedného obyvateľa. Čo je, v porovnaní s európskymi krajinami sme úplne niekde že na chvoste. V Česku výdavky na šport predstavujú zhruba 70 eur, pričom vo Švajčiarsku, Francúzsku je to zhruba 300 eur, vo Fínsku nejakých 150 eur a my máme, opakujem, výdavky pri 150 miliónoch rozpočtovaných 30 eur na jedného obyvateľa. Toto vôbec nie je že na kritiku, to je na kritiku takú, že tieto výdavky by sa mali ešte navýšiť.
Ďalšia skutočnosť je tá, že po vašich vládach, osemročného bačovania SMER-u, tu ostal dlh na športovej infraštruktúre vo výške pol miliardy eur. My máme dlh na športovej infraštruktúre pol miliardy eur! A toto ste tu zanechali vy! Takže 150 mil. eur, ktorých je rozpočtovaných na šport, je veľmi málo.
Ďakujem.
25. 11. 2020 17:48:19 - 17:48:40 18. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 216 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sloboda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
145.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som chcel len kolegom v krátkosti k tomuto, k tejto novele zákone povedať, že pokiaľ by nebola prijatá, tak hrozí, že naši športovci nebudú môcť sa zúčastňovať medzinárodných podujatí, a to je asi taká celá osnova tejto celej zmeny, ktorú podávame. Ďakujem.
3. 11. 2020 10:25:01 - 10:40:20 16. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 223 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sloboda, Radovan (SaS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ja by som ešte teda na margo tuto vystúpenia pani kolegyne Laššákovej, aby skutočne ste si, prosím vás, uvedomili, že kde je problém v športe. Ten neni vo veľkej väčšine športových klubov z titulu situácie COVID. Tá, ten problém je skôr opačný. Problém kto má, sú profesionálne športové kluby. To je naozaj tak.
A všeobecný problém Slovenska je ten dlh, ktorý tu ostal. Ja sa nebudem obracať na vás, že ste to spôsobili vy, aj keď ste tu 12 rokov skoro vládli, ale jednoducho tu je 500 mil. eur dlh na športovej infraštruktúre. Toto je všeobecný problém, ktorý treba riešiť, ktorý treba začať riešiť, a bude fajn, ak sa podarí riešiť aj, aj z nasledujúcich európskych peňazí, ktoré by mali na Slovensko prísť.
A tu môžete, tu môžete sa realizovať, tu môžete podať pomocnú ruku k dielu. Ale kritizovať niečo, čo sa, čo nie je kritizovateľné, tak to je, bohužiaľ, iba vizitka toho, že tomu nerozumiete.
Ďakujem. (Potlesk.)

Deň v parlamente

<- ->