Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 10. 2021 10:54:17 - 10:54:58 48. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žiak, Miroslav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Blaha ja veľmi oceňujem, že potvrdzujete Katyň, že sa udiala, že tam vlastne Rusi vyvraždili všetku poľskú generalitu a inteligenciu. To je od vás obrovské gesto, ktoré ste teraz spravil a myslím, že môžem byť aspoň v tomto na vás právom hrdý. Ja by som bol rád, keď už spomínate mňa ako som vás urazil, vášho otca, tak nájdite mi v rozprave, kde som niečo také spomenul, lebo ja o tom neviem. Tak ak mi takéto niečo, takéto video nájdete, tak máte u mňa kartón šampanského, lebo doteraz sú to len vaše prázdne žvásty a spomínali ste aj Patrika Linharta, nášho trojského koňa koalície, tak hold robí ako mu kážete.
21. 10. 2021 10:28:32 - 10:34:23 48. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žiak, Miroslav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za možnosť vystúpiť aj pri takomto nezmyselnom návrhu. Viete, ja som dlho rozmýšľal, že čo spája našu kvázi ľavicu, ktorú predstavuje SMER - sociálna demokracia, kvázi tá našu extrémnu pravicu. Veď videli sme fotky, kde náš poslanec Blaha s pánom Kotlebom sa družne objímali na protestoch a pomaly si hladkali chrbáty. A fakt mi to nedávalo zmysel. Však veď pred 89 sa veľmi bojovalo proti fašistom. Boli tu oslavy Slovenského národného povstania. Hrdo sa partizáni bili do hrudníkov, akí boli oni silní ľavičiari ... vlastne komunisti, socialisti.
Potom príde rok 2021, pandémia, ľavičiari sa s týmito extrémnymi pravičiarmi objímajú a organizujú spolu protesty. Nedávalo mi to nejaký veľký zmysel. Potom som narazil na jednu knižku. Ja čítam rád knižky, aj ktoré nie kvázi z toho liberálneho spektra alebo toho slobodného. Sú aj také konzervatívnejšie a dostal som knižku, že Licencia na zabíjanie do mojej schránky. Je to knižka o sprísňovaní potratov, resp. o tom, aké potraty nie sú správne. Ja si to zase nemyslím, ale to je iná téma. Paradoxne v tejto knižke je aj veľa vecí, s ktorými súhlasím a ktoré sú podľa mňa fakt a ja si dovolím prečítať krátky úryvok z tejto knižky, lebo asi by som nedokázal povedať tak presne ako je to v tejto knižke vypísané a normálne ak je ten autor, tak mu dávam klobúk dole a má odo mňa fľašku minimálne nejakého dobrého koňaku za tento text. A dovolím si to prečítať.
Die Sowjetunion unser Vorbild und Freund. Sovietsky zväz náš vzor a priateľ. Veľmi rozšíreným mýtom, ktorého propagátormi sú predovšetkým súčasní radikálni ľavičiari a nimi ovládané médiá je tvrdenie, že Adolf Hitlter bol akýsi pravičiar a že ideológia, ktorú stelesňuje tzv. nacizmus je ideológiou so skrz-naskrz s pravicovým pôvodom. Neonacisti sú neraz paradoxne označovaní za pravicových extrémistov, hoci ich heslá sú priam skopírované z diel klasikov marxizmu. A pritom nejeden historik, ktorý sa seriózne zaoberal koreňmi Hitlerovho diela neváhal označiť Hitlera za presvedčeného boľševika v nemeckom prostredí.
Dokonca jeden z najvýznamnejších poľských intelektuálov 20. storočia Jozef Mackiewicz navrhoval kvôli nevôli svojich ľavicových kolegov z spisovateľského a novinárskeho prostredia, aby sa Hitlerova ideológia označovala trefnejším termínom, nacional boľševizmus, pán Blaha.
Socializmus bol jedným z troch základných pilierov Hitlerovej ideológie. Ďalšími dvomi piliermi bol nacionalizmus a rasizmus. Hitler bol usilovným žiakom Marxa a Engelsa. Priznáva sa k tomu v knižnom rozhovore pod názvom "Rozhovory Hitlerom", ktorého autorom je Hermann Rauschning. V knihe Rauschning cituje tieto Hitlerove slová. Naučil som sa veľmi veľa vďaka marxizmu, čo sa nebojím priznať. Rozdiel však spočíva v tom, že ja som skutočne uviedol do života všetko to o čom tí šuflikanti a pisaľkovia iba nesmelo bľabotali. Neviem, či ste vtedy žil, pán Blaha. Celý národný socializmus je na tom založený.
Hitler vysvetlil Rauschningovi taktiež to, prečo po prebratí moci v januári 33, 1933 vydal rozkaz, aby boli rádoví nemeckí komunisti bez problémov a formalít prijímaní do radov NSDAP. Nemci sa nikdy nezboľševizujú, no boľševizmus sa stane odnožou z národného socializmu. Veď s boľševizmom nás omnoho viac spája ako rozdeľuje. Malomeštiacky sociálny demokrat či odborový predák sa nikdy nestane národným socialistom, ale komunista bude bezchybným národným socialistom.
Hitler bol skutočným a nadšeným zástancom socializmu a z tejto politickej vízie prebral všetky podstatné body do svojho programu. Revolučnosť, diktátorskú koncepciu moci, myšlienku vedúcej úlohy strany, nenávisť ku kapitalizmu, triedny boj adoptovaný vo forme boja o rasovú čistotu. Nacizmus sa od svojho počiatku deklaroval ako radikálne socialistické hnutie založené na nasadení robotníkov. Zároveň však národný socializmus, v skratke nacizmus, bol v istej opozícii oficiálnemu internacionálnemu socializmu.
To, že Hitler neskôr bojoval s boľševizmom nesúvisí s jeho odporom voči marxisticko-leninským východiskám, s ktorými sa plne stotožňoval. Neskorší odpor k boľševikom súvisel s jeho posadnutosťou rasovým bojom a tým, že boľševizmom začal pokladať za židovskú kreáciu marxizmu. ..... jeden z popredných britských bádateľov a historikov 20. storočia správne poznamenáva, že Hitlerom vytvorený národný socializmus bol vlastne neteoretický marxizmus. Socialistická tvár nacizmus je pre ľavičiarov tak problematická, že vyvíjajú dlhodobo enormné úsilie, aby presvedčili, že svet, že Hitler bol všetko možné len nie nadšený socialista. Je naozaj veľkým paradoxom našich čias, že z ľavicového diktátora Hitlera spravili súčasné ľavicové elity prostredníctvom im poplatných novinárom a historikov presvedčeného ľavičiara. A z jeho pravicových odporcov z dôstojníckeho zboru Wehrmachtu z radov pro ruských zemanov, či diplomatického zboru urobili ľavicových milovníkov pokroku.
Takže, páni a dámy, nestotožňujem sa so všetkým v tejto knižke čo je písané ohľadom potratov a iných vecí, ale čo sa týka zdroju a toho gra, koreňa odkiaľ pochádzajú tieto ideológie, ktoré reprezentuje pán Blaha, sú v podstate len takým mutantom fašizmus, ktoré reprezentoval Hitler. Ďakujem veľmi pekne za vaše vypočutie a teším sa na faktické poznámky.
21. 10. 2021 10:14:20 - 10:16:03 48. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žiak, Miroslav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Takže pán Blaha, pán Blaha s ďalšími ... (nezroz. vyslov.) tí čo prekrúcajú dejiny nám tu dali návrh zákona v parlamente. Opäť nie návrh ktorý by mal pomáhať ľuďom, ale iba návrh z vášho úchylného repertoáru. Čiže Deň mníchovskej zrady, ja schválne budem hovoriť o konkrétnom národe a nie o Zväze sovietskych socialistických republík. A teda ako mohli dodržať aj západné veľmoci aj nejakú dohodu keď vtedajšie Československo malo zmluvu o pomoci, o ochrane z roku 1935 aj s Rusmi. Ako mali reagovať, keď dobre vedeli, že práve Rusi, čo nás neskôr mali oslobodzovať, tak najprv boli kamoši s Hitlerom a plánovali si rozdeliť Európu. Veď sme videli čo urobili s Poľskom. Vyvraždili celú generalitu v Katyni, povraždili ľudí. Ako mali konať, keď oni nepredpokladali, že práve Rusi, ako taký slovanský národ, sa rozhodujú tak anektovať iné ostatné slovanské národy, to mi nedáva žiadny zmysel. Čiže miesto súdržnosti Slovanstva, ako vy sa oháňate, ktoré najprv Stalin sľuboval, tak poslal svojich Rusov osloboditeľov rozkrádať, znásilňovať, ale vraždiť Slovanov v iných slovanských štátov.
Takže pán band Blaha, toto nebola zrada od ruského národa, od ruských osloboditeľov sa pýtam. Ešte nesvietite na tabuli hanby v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied kde ste akože vedeckých pracovníkom. Lebo mimochodom aj upratovačka, ktorá tam pracuje, si môže dávať prívlastok, že je vedec, keďže pracuje na Slovenskej akadémii vied. Čapice hore, Slovensko dole.
19. 10. 2021 17:38:17 - 17:39:36 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 704 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žiak, Miroslav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pán predseda. Pán minister, kolegovia, ja mám skôr takú malú požiadavku do druhého čítania k tomuto zákonu. V tomto balíku psychotropných látok je aj látka s názvom Kratom, ktorá je niečo ako silnejší kofeín. Dokonca aj rastie na stromoch podobných kávovníkovi. A spôsobuje len to, že človek sa dokáže lepšie sústrediť a zvyšuje to jeho psychickú nejakú koncentráciu a aktivity bez akýchkoľvek vedľajších nežiadúcich účinkov. Dokonca sú o tom štúdie. Je o tom aj niekoľko internetových stránok, ktoré sa snažia poukázať na neškodnosť tejto látky. A v prípade keby sa dostala na takýto zoznam medzi omamné a psychotropné látky, tak stane sa len to, že sa bude následne predávať rôzne nejaké deriváty na čiernom trhu alebo poprípade v nejakej zvýšenej koncentrácie, ktoré by mohli ohroziť zdravie týchto konzumentov. V podstate táto látka neohrozuje žiadne, nejako ľudí a stratíme len pod ňou kontrolu. Však by som chcel poprosiť aj tu pána ministra do druhého čítania, aby sme túto pripomienku zapracovali a nekomplikovali ľuďom život. Ďakujem veľmi pekne.
19. 10. 2021 16:53:17 - 16:54:12 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 691 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žiak, Miroslav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Kočiš, ja veľmi oceňujem, že odsudzujete takéto správanie. Paradoxné je, že väčšina týchto ľudí sú možno vaši voliči alebo teda najmä teda vaši voliči alebo voliči vašej bývalej, bývalej strany. A bohužiaľ ste neodsúdili ale správanie vášho straníckeho kolegu Miroslava Suju, ktorý niesol pri proteste proti Igorovi Matovičovi rakvu napríklad pred jeho dom. To mi príde trošku cez čiaru ale vy inak ste v poriadku ale iné som chcel. Myslím si, že toto by malo riešiť Slovenský futbalový zväz a má nato svoju disciplinárnu komisiu, ktorá keď právom udelí dostatočné sankcie pre tieto mužstvá tak to sa už nebude diať a každý klub si zato bude diať zodpovednosť. Ja verím, že do budúcna budete toľko isto kritický aj do svojich radov keď budete organizovať rôzne protesty a podnecovať ľudí k nenávisti a nepokojom.
6. 10. 2021 10:15:46 - 10:17:44 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žiak, Miroslav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán poslanec Valášek, ty zbytočne sa teraz tu zavzdušňuješ, hneváš, ale veľmi dobre vieš ako funguje koaličná práca a príprava zákonov v koalícii. A predložiť návrh mesiac pred tým ako si vedel, že ho plánujeme predložiť my je podľa mňa čistý populizmus. A môžeš ma obviňovať, že vymýšľam a klamem, ale je to proste fakt.
Pán poslanec Taraba, nikto nehovorí o manželstve týchto partnerov rovnakého pohlavia, ale o nejakých niektorých právach, ktoré budú mať, lebo nedá sa všetko ošetriť. Nie, neexistuje to tak, nefunguje to tak. A táto legislatívna úprava nerobí z nich nad ľudí, ale dáva im len nejaké možností práv. Napríklad ja by som uvítal registrované partnerstvo namiesto manželstva. Ja si nepotrpím na to, aby som bol braný v kostole ako ateista. Čiže je mi to úplne jedno, či som manžel alebo registrovaný partner s mojou partnerkou.
Pán poslanec Kotleba, viete, ono sloboda je aj zodpovednosť. A nosiť rúško neni hanba. Je to hanba možno pre tých menej inteligentných, ktorí si neuvedomujú, že týmto ohrozujú ostatných ľudí. A ja si myslím, že aj vy máte na rukách krv za niekoľko tisíc ľudí mŕtvych, ktorí zomreli, lebo počúvali takých ako ste vy, ktorí im hovorili, že nemajú nosiť rúška, aby nedodržiavali opatrenia. Pritom sami zomreli, dokonca aj vaši podporovatelia to boli, ktorí pomreli, lebo počúvali takých ako vy, ktorí tvrdili, že COVID je len chripôčka. A ja verím, že sa vám ťažko spáva s týmto vedomím, že ste zabil vašich podporovateľov. A vy ste ten človek, ktorý rád šíri nenávisť, ktorý presne polarizuje nie homosexuálne páry. Takí ľudia presne ako vy, ako povedal môj kolega Ondrej Dostál, nebyť vás, tak máme omnoho pokojnejšiu a slušnejšiu spoločnosť, bohužiaľ.
A pán poslanec Mizík, ja veľmi rád počúvam vaše faktické poznámky, lebo sú veľmi vtipné, ale teda neviem čo mám k tomu vám povedať.
6. 10. 2021 10:10:01 - 10:10:11 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žiak, Miroslav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
a racionality nad predsudkami. Ďakujem veľmi pekne.
6. 10. 2021 10:05:04 - 10:10:05 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žiak, Miroslav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Žijeme v 21. storočí, ale srdce a ohľaduplnosť sme nechali niekde v stredoveku. Keby určitá skupina ľudí rozhodovala o tom, čo je správne a riadili aj vedecký pokrok. Exemplárne odsudzujem politiku opozície orientovanú na prospechárstvo. Časť opozície bola prizvaná do procesu prípravy a tvorby legislatívy a vytvárajúce podmienky pre životné partnerstvá. Ziskuchtivosť a sledovanie si vlastného úžitku voči tu členom opozície imponuje väčšmi, ako adresná skutočná pomoc dotknutým osobám príslušnou legislatívou a tak na septembrovej schôdzi nám predložili veľmi podobný návrh zákona o životnom partnerstve samozrejme čisto náhodne. Podotýkam, že rokovací poriadok vyslovene zakazuje predložiť návrh zákona v období do 180 dní odo dňa neschválenia zákona. A tak hľadáme spôsoby ako legislatívne sa vysporiadať s uvádzanou skutočnosťou. Aby sme mohli na nadchádzajúcej schôdzi predstaviť riadny návrh zákona podporujúc si vytvorenia rešpektovanie zväzku medzi osobami, či už rovnakého alebo opačného pohlavia, hlavne ktoré bude mať podporu celej koalície.
Osobne dlhodobo presadzujem slobodu v rôznorodých sférach života a spoločenského diania, čo si však netreba zamieňať so svojvôľou. Nehovoriac o genéze pojmu sloboda, ktorá je zakotvená v samotnom názve alma mater, politickej strane SaS. A preniesla sa i do hlavného programového dokumentu strany. Tlmočím výrazný nesúhlas s legislatívnymi snahami a ústnymi vyjadreniami majúci za cieľ obmedziť práva slobody rôznych skupín ľudí na základy rasy, pohlavia, náboženského vyznania a sexuálnej orientácie. Pripomeňme si, že všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach. Bez rozdielu aj LGBTI komunita a osoby majú rovnaké ľudské práva ako všetci ostatní ľudia, vrátane právo na to, aby pri uplatňovaní týchto práv neboli diskriminovaní a diskriminované. No na to však častokrát zabúdame. Predstavitelia jednej z mnohých cirkví oznamujú znepokojenie nad takzvanou gender ideológiou, populisticky s cieľom získať priazeň oslovujú širokú verejnosť napríklad vo svojom pastierskom liste nevyberaným spôsobom.
Stúpenci kultúry smrti prichádzajú s novou gender ideológiou. Takto to znie z pastierskeho listu. Bohužiaľ, katolícka cirkev ho na Slovensku spopularizovala. Referendum o rodine v roku 2015 ho udržalo pri živote a vytrvalá práca konšpiračných médií ho dostala k širokému publiku a niektorí politici ho dostali aj do parlamentu.
Vedecké poznanie z oblasti rodových štúdií práveže pomôže a pomáha porozumieť pojmu rod. Prestížna London School of Economics publikovala papier poukazujúci na skupiny stávajúce sa proti gender ideológii. Pre tieto skupiny je charakteristické, že svoje názory častokrát obhajujú za pomoci neprávnych interpretácií odborníkov nemajúcich kvalifikáciu v predmetnej oblasti. Títo zástancovia tradičnej rodiny sú pre vedeckú komunitu ťažký oriešok. Niečo obdobné ako je téma očkovania. Problematika uznania práv osôb rovnakého pohlavia nesúvisí s gender ideológiou alebo rozpadom tradičnej rodiny, ako to niektoré skupiny zo zištných dôvodov proklamujú. To znamená, že práve uznanie a právna ochrana partnerov osôb rovnakého pohlavia je súčasťou práva na súkromný a rodinný život. Tak to konštatuje ustanovenie Európskeho dohovoru o ľudských právach a ktoré sa vo svojej judikatúre odvoláva Európsky súd pre ľudské práva. Vývoj judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a samotné konštatovanie Európskeho súdu pre ľudské práva uznáva, že neexistujú kvalitatívne rozdiely medzi partnerským vzťahom heterosexuálnych párov a párov rovnakého pohlavia.
Ak Slovensku vyplýva pozitívny záväzok vytvoriť právny rámec chrániaci a uznávajúci rodinné a súkromné právo párov osôb rovnakého pohlavia. Cieľom teda je dosiahnuť zlepšenie právneho postavenia a životnej situácie párov rovnakého pohlavia. Ubezpečujem vás, že vyvíjam a budem vyvíjať aktívne kroky smerom povýšenie sekularizmu nad náboženským štátom, rovnosti nad diskrimináciou a racionality nad predsudkami. Ďakujem veľmi pekne.
6. 10. 2021 9:52:30 - 9:54:28 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žiak, Miroslav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán poslanec Schlosár, ja sa pokúsim chronologicky ako ste rozprával, vašu rozpravu a vy ste naznačil, že homosexualita je nejaká choroba, resp. že homosexuáli, že sú chorí ľudia. Tak to by sa dalo označiť aj škúľaví ľudia, že sú chorí a možno, že by nemali mať volebné právo podľa vašej logiky a pravdepodobne ste nečítal ani návrh, lebo o adopciách detí párom rovnakého pohlavia v tomto návrhu neni ani zmienka. Spomínali ste tiež, že sexuálne zneužívanie detí párov rovnakého pohlavia, no ja by som skôr povedal, že je to dominanciou duchovných, lebo aj teraz vyšiel článok ako vo Francúzsku za posledných štyridsať rokov zneužívali 316 tis. detí a hlavne chlapcov, čiže otázka je, že koho vy zastupujete. Obracali ste sa na minulosť a áno, v minulosti sa tiež aj upaľovali čarodejnice, resp. ľudia s iným názorom na vedu, alebo pokrokovým názorom na vedu, nebodaj to ako sa zem a slnko točí a keď sa oháňate históriou, tak v roku 1964 bol v Afganistane liberálny režim, kde ženy chodili aj v minisukniach a vieme ako to tam dopadlo, keď sa dostali k moci Taliban, resp. náboženskí fanatici. Vy pre mňa predstavujete presne takýto prípad človeka a tiež ste sa oháňali Dánskom, o tom, že ako tam prijali registrované partnerstvá atď., atď. no a zabudli ste povedať to, že v Dánsku je najviac milionárov na obyvateľov aj to, že má najväčšiu, najväčšiu mieru životnej, alebo najvyššiu životnú úroveň spomedzi členských štátov Európskej únie. A to je tá vaša selektívna slepota, že vidíte A, ale B a podľa mňa sú to aj spojené nádoby, že čím viac je vyspelá krajina, tak tým viac dbá aj na ľudské práva.
Ďakujem veľmi pekne.
1. 10. 2021 11:44:59 - 11:46:48 40. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žiak, Miroslav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
77.
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Blaha, vy aj keď tu síce nie ste, ale ja si myslím, že moje vystúpenie sa vám dostane. Ja budem také vaše svedomie, budem taký Dzeržinskij, Čeka, keď posielali ľudí do v Rusku gulagov, takže mňa sa nezbavíte a nedokážete ma zabanovať ako 80- až 90-tisíc ľudí na vašej stránke. To je len tak na začiatok.
A, pán Blaha, vaša posadnutosť Monikou Tódovou je nemiestna a chorá. Pravdepodobne si kompenzujete svoju nedôležitosť takýmito hlúpymi útokmi. Obvinenie pani Tódovej bolo zrušené na základe rozhodnutia prokurátora. O prepustení vyšetrovateľov a šéfa inšpekcie rozhodol súd. O akej mafii tu rozprávate, keď v prípade prepustenia alebo zrušenia obvinenia Haščáka, v prípade dania do väzby vyšetrovateľov, ste sudcom a prokurátorom tlieskali. Tak tlieskajte aj teraz, rozhodol súd a rozhodnutia súdov sa rešpektujú a nekomentujú, pán Blaha. Tak ako ste to vy povedal, sú to vaše slová. A v prípade nejakej mafiánskej hydry sa opýtajte svojich 26 kumpánov, ktorí sa k skutkom priznávajú, kto tú hydru riadil, respektíve riadi.
Spomínate tu nejakého oligarchu, pritom sám ste platení Ališerom Usmanovom, blízkemu oligarchovi Vladimira Putina, a vy nemáte kožu na ksichte, keď dokážete obviňovať iných ľudí z toho, že ich platí nejaký oligarcha. Včera ste sa zavzdušňoval, že som spomenul vášho mŕtveho otca, ale keď sestra Jána Kuciaka napísala na váš Facebook, aby ste si nebral do vašej špinavej papule jeho meno, tak ste ju jednoducho zabanoval. Takýto ste vy hrdina! Vy ste jeden veľký hovnocuc a sráč! (Potlesk.)
30. 9. 2021 16:06:30 - 16:08:30 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žiak, Miroslav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Blaha, výhoda tohto pléna je jedna, že tu mi neviete dať ban. Tu ma neviete zablokovať a tu si budete musieť vypočuť všetko, čo vám naservírujeme a teda vy ste taký slovenský, možno aj svetový unikát, že vy máte viacej zabanovaných fanúšikov na stránke ako máte preferenčných krúžkov vo voľbách, to je, myslím si, že vy ste fakt že víťaz a vy sa rád oháňate tým vašou publikačnou činnosťou, aký ste vy úžasný vedec s neviem koľkými titulmi, no vaša publikačná činnosť za posledných päť rokov od roku 2017 je nula. Slovom nula. Takže taký ste vy vedec. Dokonca som dostal niekoľko x správ zo Slovenskej akadémie vied, že sa vám smeje celá SAV-ka, neviem ako to znášate vy veľký hrdina, vy sociálny demokrat, ktorý chodí privátnymi džetmi, privátnymi džetmi do Ruska chodí velice prednášať alebo ja sa tak sa rovno spýtam, že prečo nepriznávate vaše prednášky v Moskve, ktoré vám platí top oligarcha veľmi blízky Putinovi, Ališer Usmanov, lebo tak samotná univerzita sa to nebojí priznať. Viete, že to neni žiadny problém. A tiež aký veľký obnos peňazí vy musíte dostať na to, aby ste šírili tieto konšpirácie a tie prepáčte, za tuto tie hovnocucové veci, ktoré som vám minule nazval, keď dokážete šíriť tie dezinformácie o COVID-e, keď na COVID zomrel váš otec. Vy ste normálne že hyena. Vy ste akože taký charakter, aký ste vy, to som ešte nevidel, mne keby zomrel niekto z rodiny a ešte by som šíril také dezinformácie, ktoré spôsobia takúto smutnú udalosť v iných rodinách, tak by som asi normálne sa oplieskal o stenu. Normálne, že vy ste, vy ste taký sup, sup slovenskej politiky a nabudúce, končí mi môj čas, je tu ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanci, pán poslanec

Žiak, Miroslav, poslanec NR SR
... končí mi môj čas, tak sa veľmi teším na ďalšie vystúpenie vaše, kedy mňa nedokážete zabanovať ani vašim pokrikom nezničíte, môžte na mňa písať kopy. (Reakcie z pléna.)
28. 9. 2021 18:47:19 - 18:48:23 43. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žiak, Miroslav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Blaha, aj keď pani prezidentka vyzvala na nejaký ten zmier a ukľudnenie vášní, no ja si neodpustím, ja si neodpustím. No prišli ste, zasmradil ste, pošpinil ste, ogrcal ste, pourážal ste ako len vy dokážete. Ja keď som bol malý, tak na dedine bolo také, chodilo také auto. Ono vždy vytiahlo žumpu a potom to následne vykydalo na, následne to vykydalo na pole. Volali sme ho hovnocuc. A vy ste taký hovnocuc slovenskej politiky, lebo vy pozbierate špinu, povymýšľate, pofabulujete a následne to tu v pléne alebo na svojich tupých videách vygrciate, doslova vygrciate von a pošpiníte celú spoločnosť. Štvete ľudí, hecujete ľudí a svojimi klamstvami a tváriť sa tu ako odborník, lebo načítate si 3, 4 mená, urážate všetkých ostatných, lebo v živote ste nepracoval, v živote ste nerobil, akože ste napísal pár článkov, no vy ste len svätec. Prd sa tomu rozumiete a ste pre mňa jeden veľký hovnocuc.
28. 9. 2021 10:39:09 - 10:40:24 40. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žiak, Miroslav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Bolo tu povedané, že súčasný zákon na interrupciách je 30 rokov starý zákon, ešte zo socializmu. Ja by som chcel porovnať zákon o financovaní cirkví, je z roku 1953, len mierne modifikovaný v roku 2019, ale len mierne modifikovaný, ktorý podpísal ešte Klement Gottwald. Čiže ak porovnávame neporovnateľné, tak poďme sa pozrieť na odluku cirkvi od štátu. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
75.
Reagujte, prosím vás, na vystúpenie.

Žiak, Miroslav, poslanec NR SR
76.
Áno, ale ja si myslím, že skutočné zámery predkladaného návrhu zákona sú skôr negatívne ako pozitívne, lebo nejde o pomoc, ale o nezmyselné zákazy na základe náboženskej viery a nie na základe faktov. Už v máji minulého roka sa pani predkladateľka Anka Záborská vyjadrila, budem citovať: "Napriek množstvu deklaratórnych kresťanov v parlamente sme za 30 rokov potratový zákon nedokázali zmeniť. Dokážeme to teraz? Nájde sa dosť kresťanov v parlamente? Mám nádej, že to tak bude. Musíme ísť krok za krokom". Čiže cieľ je jasný. Cieľ neni faktografický. Fakt je o tom, že vy to chcete, pani predkladateľka, len kvôli vašej ideológii a viere, alebo už ste to aj verejne priznali v máji minulého roka. A ja si myslím, že to, na toto sa treba pozrieť... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
77.
Pán poslanec.

Žiak, Miroslav, poslanec NR SR
78.
... lebo takto sa okresáva sloboda.
28. 9. 2021 10:18:54 - 10:20:53 40. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žiak, Miroslav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Pán poslanec Vašečka, ty vieš, že máme veľmi dobré a korektné vzťahy, máme veľa spoločných tém, ktoré nás spájajú. A ja nerozumiem ten obscesii, prečo potrebujete predkladať každú chvíľu nejaký zákon, ktorý nás rozdeľuje. Ja tomuto fakt neviem pochopiť. Vedel by som to pochopiť, keby to robil váš bývalý trojský kôň Čepček, keby to robili Kotlebovci, ale prečo to robíte stále vy? Ja neviem pochopiť, keď máme milión iných tém, ktoré nás spájajú, ktoré nás vedia posunúť ďalej a vedia krajinu posunúť ďalej hlavne.
A chcem sa vrátiť k tomu, čo si mi povedal, aby som dal faktickú (zaznievanie gongu), tak rozprával si o tom, ako v 15. storočí boli zakázané interrupcie. No však ale vy chcete zakázať tie interrupcie. Čiže ty si si sám povedal a sám si sa znegoval, hej, že komunisti to povolili. Čiže komunisti boli vlastne liberáli, to ako keby si teraz naznačil.
Ale mám taký malý, malý prieskum združenia Možnosť voľby. Výsledky prieskumu, alebo respektíve výskumu, ktorý mapoval dostupnosť poskytovania interrupcií na žiadosť ženy, potvrdil alarmujúcu situáciu, že zo 70 zmapovaných zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť až 34 % odmieta poskytovať legálnu interrupciu a v 23 percentách nie je nedostatok alebo nekonzistentnosť informácie v danom zariadení možno určiť úroveň dostupnosti. Len 43 % poskytuje legálnu interrupciu na žiadosť ženy, uviedla sociologička Barbora Holubová. Akurát ja stále nechápem, o čo sa tu jedná. To výskumy alebo prieskumy ľudia nie sú ochotní robiť v tej interrupcii, v nemocniciach nie je to dostupné, komplikuje sa to a ešte ideme viacej komplikovať? Ako povedal aj Andrej Stančík, veď my nie sme tu nejakí ľudia, ktorí chceme vraždiť vaše deti. My chceme len nechať slobodu voľby tej žene, aby sa mohla slobodne rozhodnúť, keď to bude v nejakom prípade, nielen v sociálnom prípade. Si povedal, že nepoznáš nikoho, kto by z nás, veď ale aj to je problém, že ženy sa boja prihlásiť o znásilnenie. Ale pome im pomáhať a nie im znevýhodňovať postavenie a znevažovať ich.
28. 9. 2021 9:49:35 - 9:51:36 40. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žiak, Miroslav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem, Peťo Cmorej, za krátke zhrnutie, snaženie sa o vyvrátenie tých všetkých faktov, ktoré tu máme. Ja by som ťa rád doplnil, tak ako si spomínal, o tom, že reklama na interrupcie je jeden veľký nezmysel a neviem, kto z nás sa stretol s reklamou na interrupcie a teda nie, aj keď nie som žena a keby som aj vyhľadával interrupcie, tak ja som mal problém nájsť nejakú kliniku, kde sa nejaká interrupcia robí, takže toto považujem za neuveriteľnosť (pozn. red.: nezrozumiteľne vyslovené), za stupiditu.
Ďalej by som doplnil o tých financiách, ktoré si spomínal. Tak my tu máme dotácie pre cirkev, my tu máme dotácie pre rôzne občianske združenia, ktoré podporujú pani Záborskú a idú tam nie malé peniaze, ktoré komplikujú život týmto ženám, ktoré vyhľadávajú interrupcie, pripravujú takéto nezmyselné zákony. Keby radšej pomáhali tým ženám, ako im komplikovali tento život. A ten fakt, že počet interrupcií na Slovensku je najnižší v histórii a každým rokom, od kedy, už druhý rok to, pani Záborská, predkladáte, klesá a klesá. Ja nestíham sa žasnúť, ako vy stále donekonečna obhajujete to, čo sa nedá ani obhájiť. Keby tu máme počet interrupcií každoročne s vzrastajúcim trendom a že tu sa stane potratová turistika a ľudia budú chodiť z rozmachu na tú interrupciu, ale každoročne klesá počet a my pomaly už každé tri mesiace neriešime nič iné v tomto parlamente, ako to, ako znepríjemniť alebo sťažiť prístup týmto ženám. A dokonca aj programovom vyhlásení vlády nie je napísané, že sťažíme interrupcie, ale pomôžeme ženám finančným, finančným zvýhodnením alebo finančnou podporou. Ja nerozumiem preto, ako dostávate aj povolenia z ministerstva zdravotníctva na takéto predkladanie zákonov, keďže keby tam bolo len, že finančná pomoc týmto ženám, ale odďaľovanie o ďalších 24 hodín, kedy sa žena musí rozhodnúť, či chce alebo nechce, mi príde len sprísnenie alebo zhoršenie prístupu tejto ženy.
Ja si myslím, že na teraz ďakujem, Peťo.
22. 9. 2021 15:58:08 - 15:59:29 40. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žiak, Miroslav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Ďakujem krásne. No, budem reagovať ako kolega Suja, ktorý, samozrejme, sa nedržal témy a išiel si svoj vlastný freestyle ako na svojom youtubovom kanále. Ale pán poslanec Suja, toto je parlament a nie váš YouTube kanál.
Pán poslanec Urban, propagácia LGBTI na školách, ja neviem o tom, že by bola. Ja neviem, čo tu chcete chrániť. Ja rozumiem, že robíte kompilát maďarského orbánovského zákona, lebo tam bol velice populárny a vy ako nová strana potrebujete preferencie, čiže potrebujete sa nejako zviditeľniť. A robiť kompilát z takéhoto zákona je cesta, ja to úplne rozumiem, chápem tomu, ale teda myslím si, že LGBTI ľudí na školách netreba znevažovať a netreba zakazovať. Nevieme o tom, že by tam boli takéto prejavy.
Spomenuli ste ruský realizmus a CIA, ako sa snažila tieto, sociálny štát z 90. rokov, 80. rokov prevrátiť. No neviem, čo im chceli prevracať, ich šľapacie záchody a zbedačený, hladový národ. Dávali ste taký príklad.
A ochrana pred pedofíliou už teraz existuje. Keď máte pedofila a dokáže sa mu, že je pedofil, tak ide do basy. Ja neviem, o čom vy tu točíte. Ale úplne rozumiem vašej pointe, že potrebujete vašu stranu REPUBLIKA dostať nad 5 % a udržať ju nad 5 % a orbánov, kompilát orbánovského zákona je to najlepšie možné riešenie.
22. 9. 2021 15:19:12 - 15:20:52 40. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žiak, Miroslav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Mazurek, váš plamenný prejav, ako sme zvyknutí, bol opäť nastavený správne. Ja sa ale spýtam, kde ste bol v 2018. po vražde dvoch mladých ľudí, kedy boli plné námestia, plné mestá, plné ulice ľudí. Môžme povedať, že to boli státisíce, možno pol milióna ľudí len v uliciach, ktoré hlásili zmenu vlády, zmenu vládnutia. Následne prišlo ku komickej rošáde, kedy bývalý premiér Fico ukázal prstíkom tu na pána Pellegriniho, aby sa postavil a prevzal tú moc, teraz tiež pokrytecky pán Pellegrini ide vyzývať k predčasným voľbám, keď sám mal tú možnosť, keď bol národ nespokojný, otočiť kormidlo dejín a ukázať Slovensku, že spravodlivosť tu už mohla byť dávno nastolená a nemusela nastať táto situácia, aká nastala. A, pán Mazurek, ja sa teda pýtam, kde ste bol v tomto období. Ticho ste stláčal gombíček tu v parlamente, vykrikoval, podnecoval nenávisť, ako to len vy viete, polarizoval spoločnosť a robíte do naďalej, lebo vám chaos a bordel vyhovuje. Vy rastiete na tých ľuďoch, ktorí teraz protestujú, po nich zostávajú kopy alkoholu, vykrikujú vulgárne heslá. Proti slušným protestom, ktoré boli v roku 2018, kedy davy slušných ľudí prechádzali po námestiach, ale niekoľkonásobne vyššie davy ľudí ako v súčasnosti, a vy ste ticho šúchal nožičkami a klopil zrak.
Ďakujem veľmi pekne.
21. 9. 2021 17:42:52 - 17:43:49 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žiak, Miroslav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Pán podpredseda Blanár, ja si myslím, že je komické a nanajvýš pokrytecké, keď človek zo strany, ktorá pred štyrmi rokmi vytvárala hrádzu proti extrémizmu a teda proti extrémizmu pomenovali stranu Ľudová strana Naše Slovensko a následne s nimi teda spolupracujú na pripravovaní alebo organizovaní rôznych podujatí, protestov proti vláde s týmito akože, akože podľa vás fašistami a vy sa doteraz budete oháňať bojom proti fašizmu alebo respektíve tvoriť Slovenské národné povstanie a pripomienky si fašizmu, tak je to dosť pokrytecké, ale to sme si už pri strane SMER zvykli.
17. 9. 2021 13:09:10 - 13:09:40 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žiak, Miroslav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
192.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán poslanec Čekovský, ďakujem ti veľmi pekne za takúto iniciatívu, veľmi ju vítam, myslím si, že za celú stranu SaS. A ja pevne verím, že keď sa nám podarí takéto uznesenie schváliť, nebudeme už ako vláda traumatizovať alebo niektorí poslanci nebudú traumatizovať spoločnosť neustálym návrhom na sprísnenie interrupcií, lebo aj to sa týka medzi tie slobody. A chcel by som ešte pozdraviť, tu hore na balkóne máme mladých saskárov, tak im aspoň takto zakývam.
Ďakujem veľmi pekne.
24. 7. 2021 12:56:53 - 12:57:03 35. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Žiak, Miroslav (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
182.
Pán poslanec Kuffa, na tvoje vystúpenie sa dá povedať len jedno, tvoj Boh ťa vidí.

Deň v parlamente

<- ->