Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
28. 5. 2021 10:27:19 - 10:29:16 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Ja len v rýchlosti na začiatok by som pripomenul, kto nám tu káže o rozpočtovej zodpovednosti. Pán Kamenický, vy ako minister ste vybrakovali aj hotovostné rezervy, aby v roku 2019 bol dlh pod určitými kritériami. Hovorí vám to človek zo strany, ktorá, za ktorej vlády stúpol dlh z 28 % na 48 %, pričom v priemere ekonomika rástla o 2,5 percenta. V Čechách to bolo z 28 na 30 % v roku 2019 za rovnaké obdobie. Tam ekonomika rástla 1,9 v priemere, to znamená o 0,6 percenta menej. To znamená, hovorí vám to človek, hovorí vám to predstaviteľ strany, ktorá sa rozhodne rozpočtovo zodpovedne nesprávala. Z tohto sa na to pozerám ako veľmi farizejské tvrdenia.
Druhá vec, pôsobí to tak schizofrenicky, lebo na jednej strane nás kritizujete za to, že pomoc je slabá, pomoc je pomalá, neskorá. Na druhej strane, keď zvyšujeme tak opäť kritika. Opäť čísla, ktoré by ste si mohli doštudovať. Ekonomická pomoc na Slovensku je relatívne naozaj efektívna, 4,8 bol pokles, reálny pokles HDP za minulý rok v Európskej únii, v priemere to bolo 5,9. Musím povedať, že sme to dosiahli s tretinovou pomocou oproti týmto európskym krajinám. Hovorili ste o desaťpercentnom deficite resp. cez desaťpercentný deficit, ktorý plánujeme tam v roku 2021. Len pripomeniem, že aj na rok 2020 bol plánovaný deficit, keď sme schvaľovali novelu rozpočtu 12 až 13 %, skončili sme so 6,2, to znamená, že toto nie sú peniaze, ktoré sa reálne musia pretaviť do deficitu, viacero tých položiek sa ani nepretaví. Je to nejaká, nejaký vankúš, nejaká záruka toho, aby tento štát dokázal fungovať. (Potlesk.)
14. 5. 2021 10:03:42 - 10:05:35 28. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda parlamentu, pýtali ste sa, čo pani Kolíková robila celý rok. Ja som tu tento týždeň aj o tom hovoril teda, že pani Kolíková je jedna z najefektívnejších ministeriek v tejto vláde. Prišla s veľkou reformou justície, ktorá prešla ústavnou väčšinou v tomto parlamente. Prišla so zákonom o zaistení majetku, ktorý výrazným spôsobom pomáha potrestať vinníkov. Prišla s reformou Súdnej rady, ktorú zbavila ľudí, ktorí dlhé roky kontrolovali súdnictvo, ešte z čias pána Harabína. Prišla s vytvorením najväčšieho správneho súdu, to sú všetko kroky, ktoré zefektívňujú súdnictvo. Toto je jej práca za jeden rok. Áno, teraz pracuje na reforme súdnej mapy. Vy hovoríte, že teda momentálne predkladaná novela hovorí o ľudských životoch, ale toto tiež hovorí o ľudských životoch, keď sa ľudia nevedia domôcť spravodlivosti roky, mesiace, tak to hovorí o ľudských životoch. To znamená, že nesnažme sa nejakým spôsobom emočne teraz tú tému uchopiť. Ďalej chcem povedať teda, že to porovnávanie s Rakúskom, Českom, atď., len to je presne to, že, že tá téma je zložitejšia, ako, ako len skrátenie lehôt. Všetko so všetkým súvisí. Je to poprepájané. To znamená, že áno, možno Rakúšania majú nižšiu lehotu, ale v trestnom poriadku potom majú nastavené iné systémy, ktoré riešia vyšetrovania, atď. Presne to je to, že táto téma je oveľa zložitejšia. Takže a keď, a keď hovorí pani ministerka o tom, že reálne budú pustení ľudia ako Jankovská, ako Kičura, tak to len konštatuje fakty, to tak je. Ak prejde tento váš návrh, tak to sa stane reálne. Ďakujem.
14. 5. 2021 9:50:33 - 9:52:26 28. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za tvoje vystúpenie Mária. Ja neotváram oči, že vystupuješ v Národnej rade. Bol to veľmi kultivovaný prejav. Nie som ani odborník na danú tému, ale tak ako spomínal pán Dostál sú určité pravidlá, a tak ako my, poslanci, každý zákon, ktorý riešime s príslušným ministerstvom, resp. každú tému, ktorá sa týka príslušného ministerstva riešime s príslušným ministrom. Je to urobené tak preto, pretože príslušný minister so svojím tímom, ktoré má na ministerstve vie veľmi dobre a asi najlepšie o tej problematike, ktorej sa venujeme. Je to úplne logické. Samozrejme, že každý z nás má nejakým spôsobom nejaké zámery, nejaké nápady, ale je úplne logické, že minister má byť ten človek, ktorý daný návrh odsúhlasí, pretože o danej téme vie najviac. Navyše toto je naozaj veľmi zložitá téma, ktorá zasahuje nielen do jednoduchej zmeny skrátenia kolúznej väzby. Tak ako si spomínala, je to aj o tom, že ovplyvňuje vyšetrovanie, ktoré sú už dneska napríklad rozbehnuté. Čiže je to veľmi zložitá téma. Nie, jednoducho uchopiteľné. Preto je veľmi dôležité, aby sa ministerstvo spravodlivosti k tomu vyjadrilo a bolo rešpektované pri tom vyjadrení.
Dotkla si sa aj nehumánnych podmienok, o ktorých tu veľmi veľa zaznieva. Nehumánne podmienky ale nerieši tento návrh. Nehumánne podmienky, ako si správne povedala, riešia financie, ktoré by mali prísť na tvoje ministerstvo a riešiť podmienky v konkrétnych väzniciach. A opäť akože pokladám za úplne normálne, že keď sa jedná o zákon, ktorý prichádza v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti, že prídeš, vystúpiť a snažíš sa vysvetliť. Ďakujem veľmi pekne.
13. 5. 2021 10:36:12 - 10:37:25 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 509 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Herák, za tvoje vystúpenie. Máš s tým veľmi veľa skúseností. My sme sa s Jankou zamýšľali teda, že akým smerom túto novelu uberať, tak nám bolo jasné, že peniaze nie sú všetko, že deti, ktoré prídu teda o svojich rodičov a končia v náhradnej starostlivosti tak samozrejme potrebujú mnoho iných vecí, ktoré sú možno oveľa dôležitejšie ako peniaze. Ale teda je pravda, že peniaze sú nevyhnutnou alebo určitá suma, dostatok peňazí je nevyhnutnou podmienkou preto, aby to dieťa mohlo dôstojne vyrastať v takých podmienkach, aby teda boli zabezpečené tie základné veci a možno aj niečo naviac. To znamená, že áno, preto, preto sme vlastne sa snažili presadiť, aby tie sumy boli minimálne na takej úrovni ako dostávajú deti, ktoré, ktoré sa rodia do kompletných rodín alebo teda do rodín, kde tí rodičia sú a plus samozrejme, aby tá možnosť získať tento príspevok bol reálny. Takže ďakujeme, Jano, že si dal aj svoje nejaké vlastné skúsenosti.
10. 5. 2021 16:23:14 - 16:23:33 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
89.
Ďakujem veľmi pekne. Ondro, ďakujem za jasný príspevok faktografický. Ďakujem za pokojné vystupovanie, ktoré sa tu stáva zriedkavým tovarom a najmä teda ďakujem za vyjadrenie podpory a jasného stanoviska strany SaS.
10. 5. 2021 15:08:51 - 15:10:52 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Ďakujem veľmi pekne. Reagovať budem, ale tých smerákov tu už nezostalo veľmi veľa.
Pán Taraba, tej prvej otázke som úprimne nerozumel, kľudne si ju môžeme prejsť potom osobne.
Druhá smerovala, predpokladám, k tomu, že kde delenie moci na, na súdnu, výkonnú a legislatívnu. Ak ste narážali na to, že pani Kolíková má byť garantom spravodlivosti tým spôsobom, že priamo ovplyvňuje výber sudcov a tak ďalej a tak ďalej, to, samozrejme, nie je pravda, ani to tak nebolo myslené. Nerozumiem, prečo vám to napadlo. Ministerstvo spravodlivosti vytvára legislatívne predpoklady na to, a rozprával som o tom aj v rozprave, to znamená napríklad reforma Súdnej rady, vytvorenie Najvyššieho správneho súdu a podobne, čiže vytvára legislatívne predpoklady na to, aby súdnictvo fungovalo tak, ako má. Nie ako fungovalo doteraz.
Pán Kamenický tu už nie je, ale teda spomínali tu viacerí, chcem povedať veľmi zodpovedne, že materiál mi nepripravovala pani Kolíková, bol to Soros, pán Kamenický ma nepočúval pozorne, lebo teda nikdy som nespomenul, že som bol zodpovedný za, za nomináciu pani Kolíkovej. Pán Kamenický hovoril aj o tom, že sa, že sa máme báť alebo bojíme o preferencie. Tak to je trošku iný strach, ako sa báť, že človek skončí vo väzení. Tento strach úplne v pohode prijíma, o tie preferencie teda.
Hovoril aj o manažéroch Penty a v spojení s touto vládou. Ja teda robím rozdiel medzi tým, že niekto je manažérom Penty, dostane sa na nejakú funkciu a že niekto sedí s manažérom Penty v byte a pije Colu a dohaduje sa o nomináciách. To je pre mňa obrovský rozdiel.
Pán Saloň sa rozčúlil, čiže asi som trafil do čierneho. Pýtal sa na, na zdôvodnenie a fakty, ktorými by som vyvrátil tvrdenia SMER-u. Ja si myslím, že ich veľmi bezpochyby vysvetlila pani Kolíková.
Prečo som hovoril o všetkých tých zatýkaniach? Je pre mňa dôležité hovoriť a prichádzať na to, aká je motivácia tých ľudí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
10. 5. 2021 14:31:46 - 14:44:57 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte, aby som vystúpil v rámci tejto mimoriadnej schôdze na obhajobu Márie Kolíkovej. Pretože jediným cieľom tejto mimoriadnej schôdze je pokus ľudí okolo Fica a Pellegriniho, aby si udržali vplyv v slovenskom súdnictve. Veľa ich kamošov dnes sedí vo väzbe a rozpráva. Potrebujú ich dostať von. O to tu dnes hrajú. A Mária Kolíková je dnes garanciou, že slovenské súdnictvo sa mení, že SMER a HLAS strácajú svoj vplyv na slovenských súdoch a prokuratúre. Je pre nich prekážkou. Preto tie vymyslené kauzy a nezmyselná diskreditácia.
Pamätám sa na svoje prvé stretnutie s Máriou Kolíkovou. Prišiel som za ňou do jej právnickej kancelárie a požiadal som ju, aby nám pomohla v strane ZA ĽUDÍ s programom reformy súdnictva. Mala všetko pripravené, stačilo to skopírovať do nášho programu. Vedela presne, čo chce a ako to chce urobiť. Nakoniec vstúpila do našej strany ZA ĽUDÍ a dnes je ministerkou spravodlivosti. Práve preto, že bola tak dobre pripravená, sa v justícii po voľbách za krátky čas stihlo tak veľa s jediným základným cieľom – očista súdnictva a návrat spravodlivosti po rokoch budovania mafiánskeho štátu.
Je to ministerka, ktorá pripravila a presadila najväčšiu reformu tejto vlády. Tento parlament schválil reformu justície ústavnou väčšinou. Pripravila aj zákony, ktoré sa dotknú mnohých kamarátov poslancov, ktorí sú dnes v opozícii. Napríklad zákon o zaistení majetku bude znamenať, že kamarát pána Fica a pána Kaliňáka istý Bašternák už nebude môcť prepisovať majetky na rodiny a biele kone bez toho, aby mu ich štát nezaistil. Uvidíme, možno príde aj na iných oligarchov blízkych SMER-u. A štát sa možno výrazne obohatí, ak bude treba siahnuť na majetok takého pána Brhela, ďalšieho blízkeho človeka pána Fica.
Mária Kolíková tiež presadila reformu Súdnej rady. Súdnej rady, ktorú dovtedy ovládali naši ľudia, ktorí mali obrovský vplyv na slovenskú justíciu ešte za čias Štefana Harabina. Dnes to už neplatí. Došlo aj k zmene výberu sudcov Ústavného súdu a všeobecných súdov smerom k väčšej transparentnosti. Pribudli konflikty záujmov a rozšírili sa povinnosti majetkových priznaní. Vytvorila Najvyšší súd, pardon, vytvorila Najvyšší správny súd, čím došlo k oddeleniu správnej agendy od Najvyššieho súdu. Tento krok pomôže urýchliť a skvalitniť rozhodovanie súdov.
A pani ministerka v súčasnosti presadzuje reformu súdnej mapy. Tá zefektívni počet súdov a výrazne zvýši špecializáciu sudcov. To povedie k vyššej efektivite, rýchlosti a kvalite rozhodovania súdov. Ale najmä, najmä popretŕha väzby medzi nečestnými sudcami, ktorí v slovenskom súdnictve, bohužiaľ, ešte stále pracujú. Po 14 mesiacoch už teda jednoducho neplatí status quo z vlád Fica, Pellegriniho. O zmenách, ktoré nestali a ktoré ministerka Kolíková ešte chystá, už nebude platiť beztrestnosť pre nečestných politikov a oligarchov. A tu platí jednoduché, Ficovi prekážajú zmeny v súdnictve, ich motorom a garantom je Mária Kolíková. A to je v skutočnosti jediný dôvod, prečo tu dnes sedíme.
Útočia na ňu politici s pokrivenou povesťou. Chvíľami je to absurdné, chvíľami smiešne a chvíľami desivé. Desivé, že poslanci Fica, poslanci Pellegriniho môžu i naďalej sedieť v parlamente a moralizovať. Veď si len pripomeňme, za čo boli napríklad odvolávaní smeráci počas poslednej vlády. Robert Kaliňák odvolávaný za prepojenie na Bašternáka. Polícia pod jeho vedením v prípade nelegálnych vratiek DPH nekonala. Kaliňák dokonca odkúpil od Bašternáka podiel v jeho firme. Toho Bašternáka, ktorý dnes sedí v base. A nezabúdajme, kto bol jeho prominentným nájomcom. Bol to istý Robert Fico. Žil v jeho luxusnom byte za málo peňazí. A je otázka, či vôbec niečo platil. Ján Richter, kauza Čistý deň. V resocializačnom centre Čistý deň v meste Galanta mal terapeut sexuálne zneužiť neplnoleté dievčatá. Minister aj napriek odporúčaniam akreditačnej komisie neodobral zariadeniu akreditáciu. Stalo sa tak až potom na veľký tlak mimovládiek aj schôdze, ktorá tu prebiehala. Odvolávaný bol aj Peter Pellegrini za neodvolanie štátnej tajomníčky Jankovskej. V roku 2019 NAKA zadržala jej mobilný telefón a objavila tam množstvo správ, ktoré si písala s Kočnerom. Peter Pellegrini ju odmietol odvolať s tým, že treba počkať. Martin Glváč rovnako za komunikáciu s Kočnerom. Martin Glváč komunikoval s Kočnerom ohľade rôznych informácií a nominácií, napríklad aj šéfa SIS. Podľa prepisu komunikácie vyplýva, že zoznámil Kočner s viceprezidentom Finančnej správy. A nakoniec po vražde Jána a Martiny trvalo dlhé mesiace, kým odstúpil Fico a Kaliňák. Nie sebareflexia a vyvodenie politickej zodpovednosti, ale tlak státisícov v uliciach ich k tomu donútili. Za tu vraždu nesie Fico a jeho SMER a teraz HLAS zodpovednosť minimálne tým, že dovolili, aby tu vznikol mafiánsky štát, ktorý svojich občanov nedokázal chrániť. A zámerne hovorím minimálne. To, čo už dnes vieme z médií a výpovedí jednotlivých zadržaných, vytvára hrozný obraz, ako tu za vlád Fica a Pellegriniho štátna a mafiánska moc žili ruka v ruke dlhú dobu.
Vo väzbe sedia dnes desiatky priateľov Fica a nominantov SMER-u a priznávajú sa ku korupcii a organizovanej kriminalite. O tom sa ani nedá natočiť film. Nikto by mu neuveril. Veď si len pripomeňme, kto všetko dnes sedí vo väzbe.
Norbert Bödör, človek, za ktorým chodil Robert Fico na oslavy, bol obvinený zo zosnovania organizovanej zločineckej skupiny. Tá mala okrem iného zneužívať políciu na získavanie kompromitujúcich materiálov na rôznych oponentov alebo dokonca získavať informácie pre rôzne subjekty za úplatky.
Monika Jankovská, bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti, na základne uznesenia o vzatí do väzby sa mala Jankovská dopustiť skutkov ovplyvňovania sudcov a ich rozhodnutí. Inými slovami, za peniaze vedela vybaviť spravodlivosť. A takýto človek bol nominantom SMER-u a takéhoto človeka odmietal odvolať Peter Pellegrini.
Vo väzbe je aj Kajatán Kičura, bývalý predseda Štátnych hmotných rezerv, osoba, ktorá mala zabezpečiť dostatok rúšok a rukavíc pre prvú líniu lekárov a zdravotníkov počas pandémie COVID-u. Namiesto toho kupovala zlaté tehličky pre svoju rodinu. Takto pred rokom sme tam našli veľké nič. Dnes opozícia kričí, ako sme nezvládli pandémiu. Rok dozadu ste nám nechali rozkradnuté štátne rezervy a zdravotníctvo v dezolátnom stave, v ktorom roky bačovali Paška a Raši. To všetko sa odohrávalo pod vašou kontrolou, pod kontrolou za vlád Fica a Pellegriniho.
Vo väzbe je aj Dušan Kováčik, bývalý špeciálny prokurátor, smerácky čarodejník na prokuratúre, zametač pod koberec. Obvinili ho z viacerých činov: zosnovanie zločineckej skupiny, marenie vyšetrovania, zneužitie právomoci verejného činiteľa, všetko asi, z čoho by sa dalo obviniť. Podľa medializovaných informácií a podľa informácií z uznesení súdov mal zabrániť vyšetrovaniu Gorily, tej Gorily, na ktorej hlas podobný Ficovi pije Colu a rozpráva sa s Haščákom, už keď sa bavíme o Pente, pán Kamenický.
Tibor Gašpar, bývalý prezident Policajného zboru, áno, je to neuveriteľné, policajný prezident, ktorý by nemal mať ani pokutu za rýchlosť, je dnes obvinený zo zosnovania organizovanej zločineckej skupiny. Gašpar mal okrem iného s Bödörom paralelne riadiť políciu a za úplatky vybavovať rôzne protekcie, vydierať podnikateľov, vyťahovať informácie a mariť vyšetrovania. Dlhý zoznam.
Ďalší: Norbert Krajmer, bývalý riaditeľ protikorupčnej jednotky; František Imrecze, bývalý prezident Finančnej správy; Jozef Brhel, toho veľmi dobre poznáte, priatelia zo SMER-u; Marián Zetocha, bývalý šéf finančnej spravodajskej jednotky NAKA a šéf odposluchov SIS; Peter Hraško, bývalý riaditeľ NAKA.
A množstvo sudcov: Lenka Maruniaková, Palášthy, Cviková, Molnár, Sádovský, Balážová a tak ďalej a tak ďalej.
Ten zoznam je strašidelný a, bohužiaľ, nekonečný. Toto sa dialo za vás, za vašich vlád, a napriek tomu tu dnes sedíte a rozprávate vaše klamstvá a bludy. Vo väzbe sedia vaše špičky súdnej, prokurátorskej a policajnej moci. Špičky z vlád Fica a Pellegriniho. No a vy tu sedíte a vy nám hovoríte o vyvodení politickej zodpovednosti?! Akým právom?
Vykonštruovali ste nezmyselné kauzy a vymysleli ste odvolávanie. Ale ste to vy, kto sa v skutočnosti v podozreniach topí. Tých podozrení, tých káuz máte tak veľa, že sa už ani nebránite, už len utekáte pred novinármi, zosmiešňujete ich, prípadne sa im vyhrážate. Viete, že máte tak špinavé ruky, že sa už nikdy nedokážete očistiť. Tak aspoň dúfate, že sa vám podarí vytvoriť dojem, že špinaví sú aj ostatní. A to sa vám nepodarí, lebo špinaví ste len vy.
Tí vaši kamoši v base vedia veľmi veľa a postupne sa priznávajú. Preto sa bojíte Kolíkovej. Viete, že keď bude ministerkou, vaši kamaráti na súdoch vám nepomôžu. Toto je jediný dôvod, prečo tu dnes sedíme. Ale pre vás to už nie je len politický boj, pre vás je to doslova boj o prežitie. Spravodlivosť je pre vás nočná mora. Viete veľmi dobre, že Kolíková nie je Jankovská, tú si nikdy nekúpite. Preto ju chcete odstaviť.
Mária Kolíková je rovný človek. Ľudsky pri nej na sto percent stojím. Ale stojím za ňou a pri nej aj ako občan tejto krajiny. Ten zápas o spravodlivú krajinu zvádza veľmi dobre. Dôkazom je dnešný deň a strach ľudí okolo HLAS-u a SMER-u. A zvádza ho aj priamo tu v tejto chvíli. Nesadnime, prosím, na lep tejto špinavej smeráckej hre. Pre mňa je ministerka Kolíková zárukou, že ten boj za očistu Slovenska a spravodlivosť môžeme vyhrať.
Vážené poslankyne a vážení poslanci, chcem vás požiadať o podporu pre Máriu Kolíkovú, našu ministerku spravodlivosti.
Ďakujem. (Potlesk.)
10. 5. 2021 11:57:21 - 11:59:21 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ďakujem veľmi pekne. Pani ministerka spravodlivosti, ďakujem veľmi pekne za vašu reč rozvážnu, pokojnú, venujúc sa naozaj faktom.
Pán Kamenický sa na začiatku zastrájal, že bude vychádzať len z objektívnych informácií, z čísel a dostupne verejných informácií. Úmysel bol asi najlepší, nakoniec to skončilo ako vždy, to jeho vystúpenie okrem nejakých objektívnych čísel, o ktorých si on myslí teda, že sú objektívne, bolo plné slov, ako vraj uvidíte, čo sa podarí zistiť, dostala sa k nám informácia, máme podozrenie, všetko nasvedčuje a podobne.
Je typickou stratégiou SMER-u vytiahnuť pár objektívnych dát, nič nehovoriacich dát a následne k tomu urobiť celý pekný príbeh, ktorý prikrášľujú polopravdami a navyše klamstvami. Vysvetlila si, že 300 mil. nie je 300 mil., že nejde o obchodovanie s budovami, vysvetlila si, že už naozaj nejde o zbavovanie sa nepohodlnených sudcov. Zrejme ide o spretŕhanie väzby sudcov, ktorí nie sú čistí a čestní. Vysvetlila si, ako to bolo s úmrtím pána Lučanského. Zareagovala si veľmi promptne, vytvorila si objektívnu a širokú komisiu, ktorá objektívne posúdila to, k čomu došlo. Nikto relevantný výsledky tejto komisie nespochybňuje. Vysvetlila si, že tržby Elektroniky vôbec nie sú také, ako hovorí pán Kamenický, resp. SMER. Nie je pravda, že vždy, keď si bola vo funkcii štátnej tajomníčky, tržby stúpali, vôbec to nie je pravda, sú aj opačné prípady. Treba sa len správne pozrieť na čísla, pán Kamenický.
A poslanci SMER-u, klamali smeráci o tom, že si vedela o tom, že bola si na pojednávaní k tvojej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
4. 5. 2021 18:03:22 - 18:11:28 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 403 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
215.
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som veľmi rád predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto vládnemu návrhu, ktorý si myslím, že je veľmi dôležitý práve kvôli tomu, že teda stransparentňuje proces prideľovania a čerpania eurofondov, a to o to dôležitejšie v dobe, kedy veľmi veľa peňazí z Európskej únie príde na Slovensko a tvoria možnosť, ako po pandémii, po ťažkej pandémii opäť rozbehnúť ekonomiku. Takže veľmi si vážim tento návrh zákona, ktorý prichádza od pani ministerky, pretože práve prináša zefektívnenie eurofondov a zároveň stransparentnenie, ako sme počuli, tak napríklad to, že budú verejne známe problémy alebo pochybenia pri čerpaní eurofondov, je veľmi dôležitá vec, ja sám mám skúsenosť zo súkromnej sféry, kde sme čerpali tie eurofondy na pripraviť projekt tak, aby bol v poriadku so všetkou legislatívou, nie je vôbec jednoduché a zároveň to v mnohom pôsobí aj odstrašujúco pre firmy a iné subjekty, ktorý chcú alebo chceli by čerpať eurofondy a zároveň je tam teda veľký strach, aby proste nedochádzalo ku korekciám, čiže považujem napríklad toto opatrenie za veľmi dôležité.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý chcem teda podať, opäť ide v línii toho, že chce zefektívňovať čerpanie eurofondov, obsahuje také tri hlavné zmeny, tá štvrtá je legislatívno-technická vec, a k tým trom hlavným zmenám, tá práva je, že teda upravuje pravidlá, keď v praxi nastane situácia, ak je partnerom projektu štátna rozpočtová organizácia a prijímateľom subjekt, ktorý nie je štátnou rozpočtovou organizáciou. V takej situácii vzniká problém pri prevode časti nenávratného finančného príspevku medzi prijímateľom a partnerom, ktorý nie je účastníkom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Štátna rozpočtová organizácia hospodári v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách prostredníctvom príjmových a výdavkových účtov bez potreby znižovania, respektíve navyšovania limitov výdavkov. Predmetné ustanovenie využíva možnosť ustanovenia v § 22 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého, ak tak ustanoví osobitný predpis, štátne rozpočtové organizácie môžu sústreďovať príjmy, resp. realizovať výdavky aj zo samostatného mimorozpočtového účtu. Čiže predmetné doplnenia tak zjednodušujú a zefektívňujú finančnú realizáciu projektov, v ktorých sú partnermi projektu štátne rozpočtové organizácie. Tuto býva problém teda, že sa ten proces zbytočne predlžuje.
Druhým takým dôležitým bodom je, navrhuje, tento pozmeňujúci návrh navrhuje zavedenie možnosti využitia zmeny, resp. rozšírenia už schváleného projektu technickej pomoci podľa podmienok ustanovených v zákone pre národné projekty, čo je opäť nejakým spôsobom zjednodušením a zefektívnením, aby nemuseli byť vypisované nové projekty, respektíve realizované nové projekty.
A tretí ten dôležitý bod je úprava prechodných ustanovení. Cieľom úpravy ustanovenia tohto prechodného je zjednotiť právo odvolania žiadateľa vo vzťahu k rozhodnému momentu, ktorým je nadobudnutie účinnosti novely zákona, ktorý je objektívnym faktom nezávislým od individuálnych okolností konkrétneho rozhodnutia. Naviazaním vzniku, deje sa tak teda naviazaním vzniku práva podať odvolanie na objektívnu právnu skutočnosť, teda nadobudnutie účinnosti novely zákona, a tým sa odstraňuje potenciálny zdroj nerovnakého zaobchádzania so žiadateľmi.
Toto sú také základné zmeny, ktoré podávam v rámci tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a teraz mi dovoľte teda ten samotný pozmeňujúci a doplňujúci návrh prečítať. (Krátka pauza.) Prosím? Ja ho mám, ja ho mám, chvíľočku. Takže ospravedlňujem sa za zdržanie.
Čiže čítam znenie pozmeňujúceho návrhu. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Lehotského, Milana Laurenčíka, Zity Pleštinskej a Jozefa Lukáča k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 403.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je to tlač 403. Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. I sa za bod 20 vkladajú nové body 21 a 22, ktoré znejú:
„21. V § 31 ods. 4 sa vypúšťa slovo „mimorozpočtového“.
22. V § 33 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Partner, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, prijíma prostriedky z nenávratného finančného príspevku alebo jeho časti, ktoré mu v rámci realizácie projektu prevádza prijímateľ, ktorým nie je štátna rozpočtová organizácia, na samostatný účet, kurzívou hore 76a z ktorého realizuje partner výdavky projektu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 76a znie:
„76a § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.“. Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.“. Doterajšie body v čl. I sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa za bod 35 vkladá nový 36. bod, ktorý znie:
„36. § 58 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Na projekty technickej pomoci podľa § 28 sa odseky 2 až 6 vzťahujú primerane.“.“
Doterajšie body v čl. 1sa primerane prečíslujú.
3. V čl. 1, 37. bod znie:
„37. Za § 61 sa dopĺňa § 62, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 62 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júna 2021
(1) Povinnosť podľa § 48 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. e) sa nevzťahuje na žiadosti predložené na základe výziev vyhlásených do 14.júna 2021.
(2) Konanie podľa § 57 právoplatne neskončené do 14. júna 2021 sa dokončí podľa zákona v znení účinnom do 14. júna 2021; tým nie je dotknuté právo žiadateľa podať odvolanie podľa § 22 v znení účinnom od 15. júna 2021 proti rozhodnutiu vydanému po nadobudnutí účinnosti tohto zákona podľa § 20 alebo § 57 ods. 8 účinných do 14. júna 2021.“.“.
4. V čl. II sa slová „1. júna 2021“ nahrádzajú slovami „15. júna 2021“.
To je všetko.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
4. 5. 2021 18:00:49 - 18:02:54 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 403 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
213.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade správu výborov o prerokovaní, túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 620 zo 16. marca 2021 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v III. bode tejto spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 178 zo dňa 4. mája 2021. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, mňa, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som Otvorte, prosím, rozpravu.
4. 5. 2021 16:56:35 - 16:59:10 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 361 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
117.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Dámy a páni, dovoľte mi vystúpiť v krátkosti k prezentácii alebo k uvedeniu pozmeňujúceho návrhu. Dovoľte, ale v krátkosti, teda pár slov k predkladanému zákonu. Myslím si, že ide o veľmi dôležitý zákon, ktorý výrazným spôsobom môže pomôcť najmä teda týraným ženám. Osobne nemám takúto skúsenosť ani z môjho blízkeho ani vzdialenejšieho okolia, ale všetci veľmi dobre poznáme tie príbehy týraných žien, kde teda trpí žena, dieťa dlhé mesiace, možno roky, kedy sa nevie účinne brániť voči, voči svojmu partnerovi. Takže zmeny, ktoré prináša tento zákon, sú veľmi dôležité najmä v tej situácii úplnej bezbrannosti, pod vplyvom ktorej vlastne tie rodiny žijú možno aj niekoľko rokov. Takže veľká vďaka, pani ministerka, za tento zákon. Rovnako vďaka aj teda za pozmeňujúci návrh, ktorý ten zákon posúva nejakým smerom ďalej.
A teraz dovoľte, aby som teda predniesol pozmeňujúci návrh. Ten pozmeňujúci návrh je veľmi jednoduchý. Týka sa toho, že je potrebné predĺžiť alebo presunúť účinnosť tohto zákona z 1. mája na 1. júla, pretože došlo k tomu, že teda zákon sa presúval z jednej schôdze na druhú. Dovoľte teda, aby som ten návrh, pozmeňujúci návrh predniesol. Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Lehotského, Petra Osuského a Andreja Stančíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2019 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, tlač 361.
1. V čl. I bod 36 § 35a sa slová „1. mája“ nahrádzajú slovami „1. júla“, slová „1. májom“ sa nahrádzajú slovami „1. júlom“ a slová „30. apríla“ sa nahrádzajú slovami „30. júna“.
2. V čl. III sa slová „1. mája“ nahrádzajú slovami „1. júla“.
Ďakujem za pozornosť a teda žiadam o podporenie tohto návrhu zákona. Ďakujem.
4. 5. 2021 15:21:48 - 15:23:45 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 435 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi uviesť pozmeňujúci návrh, ktorý dopĺňa zákon o cenných papieroch a investičných službách. Je to veľmi jednoduchý a krátky pozmeňujúci návrh, ktorý aj z dôvodu spresnenia rozširuje subjekty, ktoré môžu poskytovať dlhodobé investičné sporenie a aj u obchodníkov s cennými papiermi. To znamená väčšiu konkurenciu a tým pádom zlepšenie služieb pre klientov. Dovoľte mi, teda prečítať plné znenie pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Lehotského, Mariána Viskupiča, Milana Kuriaka a Jozefa Hlinku k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, teda zákon o cenných papieroch, v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 435.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 435.
1. K čl. 1 bod 3
V čl. I bod 3 znie:
„3. V § 7 ods. 11 v úvodnej vete sa za slovo «prostredníctvom» vkladajú slová «obchodníkov s cennými papiermi, pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a iných».".
Ďakujem veľmi pekne.
3. 5. 2021 10:07:28 - 10:09:08 27. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
34.
Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, ďakujem za vaše ročné pôsobenie na ministerstve. Za ten rok sa podarilo minimálne to teda, že polícii - vyšetrovateľom sa rozviazali ruky. Niečo, čo by malo byť teda samozrejmé, ale za predchádzajúcich vlád nebolo. Dnes táto vláda prišla o svoje funkčné obdobie s veľmi silnou protikorupčnou rétorikou. Prišla s tým, že chce slovenskú spoločnosť očistiť od mafiánskych praktík minulých vlád. Dnes vo väzbe sedí napríklad Bödör, oligarcha vplyvný človek, veľmi blízky človek SMER-u alebo Roberta Fica, sedí tam Monika Jankovská, štátna tajomníčka, nominantka SMER-u, ktorá vybavovala rozsudky. Kupovala spravodlivosť. Sedí tam Kajetán Kičura, človek, ktorý mal zabezpečiť, aby tu bolo v prvej vlne dostatok rúšok a rukavíc, ale zabezpečil si zlaté tehličky pre seba. Tiež človek SMER-u. Sedí tam Dušan Kováčik, čarodejník so zametaním pod koberec, Tibor Gašpar, bývalý policajný prezident. To znamená sedia tam špičky súdnictva aj z polície. SMER za 12 rok spravil mafiánsky štát, ktorý využíval vo svoj prospech. Dneska je to inak. Ja vám, ale aj minister spravodlivosti napríklad veľmi držím palce v tom, aby sa všetky tieto veci dotiahli do šťastného konca. Ďakujem.
3. 5. 2021 9:35:25 - 9:37:25 27. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
20.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán minister, ďakujem za vaše ročné pôsobenie na ministerstve. Verím teda, že budete pokračovať. Myslím naozaj, že ste urobili viacero dôležitých vecí. Je to ťažké ministerstvo aj na základe toho čo ste spomenuli ako sa tam šafárilo a tak ďalej.
Ja by som rád teda vypichol jednu dôležitú vec. Pre mňa, ale podľa mňa aj pre Slovensko, a to je teda prijatie Bezpečnostnej stratégie, ktorá ako ste spomínali tu nebola 16 rokov. Asi nebude náhoda, že tu nebola 16 rokov vzhľadom na jej obsah, s ktorým sa viaceré strany nemohli uspokojiť.
Pre mňa možno také tri veci. Najdôležitejšie je to ukotvenie Slovenska a pevné ukotvenie v Európskej únii a v NATO. Európskej únii sa niekedy teda hovorí, že je to spolok, kde sa prijímajú a musia sa dodržiavať nezmyselné pravidlá, nezmyselné smernice, ale treba si uvedomiť, že sme sa teda prihlásili k vyspelej západnej spoločnosti, toho sa musíme držať. Na to veľmi dôležitá vec. Hovorí sa tu často o neutralite. Veľmi dobre vidíme, kam vedie neutralita alebo kam vedie to, ak krajina tak malá a možno aj väčšia ako Ukrajina nie je zapojená v nejakej obrannej štruktúre, ktorá má reálnu silu jej pomôcť v ťažkých situáciách. To je jedna vec.
Druhá vec je, že je tam spomenuté aj to, že vplyv autoritárskych štátov rastie. Čína, Rusko, áno, netreba byť nezmyselne paranoidní, na druhej strane byť realistickí, treba sa pozrieť na to, aké reálne hrozby prichádzajú a z ktorých štátov. Rusko dnes okupuje viaceré európske štáty, či je to Ukrajina, či je to časť Moldavska, Gruzínska a tak ďalej. To znamená, že treba byť, treba byť realistickí v týchto veciach.
A po tretie, bol tam spomenuté a myslím si, že teraz veľmi aktuálne pôsobenie cudzích spravodajských služieb, to sa dnes ukazuje ako ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
31. 3. 2021 10:38:43 - 10:38:52 25. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia - 31.03.2021 Tlač 390 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja len na záver teda veľká vďaka jednak za podporu a jednak vlastne ozaj všetkým tým, ktorí boli účastníkom či už prípravy toho zákona, či ministerstvo dopravy a výstavby alebo ministerstvo vnútra a potom vlastne mojich kolegov, ktorí mi pomáhali s pozmeňujúci návrhmi. Veľká vďaka a teda teším sa na hlasovanie. Ďakujem.
31. 3. 2021 10:18:04 - 10:19:31 25. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia - 31.03.2021 Tlač 390 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za podporu. Budem teda odpovedať len na otázky, ktoré boli vznesené. Pán Suja áno tento zákon nerieši takéto stavby. Oni dnes vlastne nie sú nelegálnymi stavbami, lebo reklamná stavba z definície, ktorá je uvedená v stavebnom zákone nezohľadňuje stavby typu že mám nejaký plagát na stohu slamy a ak je to fasáda domu tak to je už niečo iné, hej tam je to inak. Áno zaoberali sme sa aj tým, že čí nevieme nejakým spôsobom tú definíciu vyšperkovať tak, pri tej reklamnej stavbe, aby spĺňala napríklad aj takéto prípady, ale poviem úprimne, že zatiaľ, zatiaľ sme nenašli ten spôsob lebo nie je to úplne triviálne vymyslieť takú definíciu, ktorá by na jednej strane postihovala takéto prípady a na druhej strane nepostihovala prípady, že neviem, že firma, ktorá realizuje nejakú opravu v rámci lešenia si tam niečo nalepí, hej, čiže zase úplne legitímne, že nie je to trebárs veľké, čiže áno viem o tom zatiaľ, zatiaľ sme neprišli na ten spôsob ako, sa s tým vysporiadať, ale nie všetkým dňom koniec. A pán Borguľa teda pripájam sa aj ja k tomu, že chcem teda poďakovať ministerstvu dopravy a výstavby za to, že teda naozaj bol podporou v rámci riešenia tejto novely. Takže ďakujem aj ja pani Brunckovej a ministerstvu dopravy. Ďakujem.
31. 3. 2021 9:58:31 - 10:11:48 25. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia - 31.03.2021 Tlač 390 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz teda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Skupina poslancov teda pred vám prináša teda novelu zákona 50/1976 takzvaného stavebného zákona, ktorý cieľom je efektívnejšia regulácia reklamných stavieb na Slovensku. Na Slovensku máme 30 až 40 000 billboardov, nevieme úplne presne, koľko tých billboardov je. Sú to čísla, ktoré pochádzajú z billboardových spoločností, čiže nie je im možné úplne dôverovať, v každom prípade vieme, že tých billboardov na Slovensku je veľké množstvo, nakoniec to uznávajú aj samotné billboardové spoločnosti. Tých billboardov je príliš veľa, v minulosti tu bolo viacero pokusov o to, aby sa táto problematika nejakým spôsobom riešila, prichádzali aj nejaké návrhy na to ako to riešiť. Pravda je taká, že za tie posledné, posledné roky ten počet billboardov stále rastie, takže prinášame súhrn opatrení, ktoré dávajú mestám a obciam väčšie právomoci na to, aby nejakým spôsobom efektívnejšie regulovali reklamné stavby na Slovensku. Tá novela prináša tieto opatrenia v dvoch takých skupinách. Tá prvá skupina sú opatrenia, ktoré zjednodušujú odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb a tá druhá skupina prináša opatrenia, ktoré pomáhajú efektívnejšie regulovať problematiku reklamných stavieb na Slovensku.
V rámci tej prvej skupiny novela prináša takzvané jedno rozhodnutie pre jedno odstránenie. Dneska býva častokrát teda stavebné úrady tým úzkym hrdlom, tým lievikom, kde sa stretávajú ako keby tie procesy v rámci odstraňovania nelegálnych stavieb. V súčasnosti pri nepredĺžení stavebného povolenia pre reklamné stavby stavebný úrad rozhoduje dvakrát, najskôr o nepredĺžení a potom o odstránení. Táto novela prináša vlastne zjednotenie tohto procesu do jedného bodu, takže zjednodušenie.
Druhá vec, ktorú prináša tento, táto novela, je to, že do subjektov, ktoré môžu, ktoré môžu iniciovať odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb pribudne mesto a obec. Dneska mesto a obec na svojom území nemôže iniciovať odstraňovanie nelegálnych stavieb, ak nie je buď majiteľom alebo majiteľom teda reklamnej stavby alebo majiteľom alebo nájomcom pozemku. Táto novela túto možnosť mestám a obciam prináša a opäť je to krok k tomu, aby teda mestá a obce na svojom území dokázali efektívnejšie nakladať a regulovať reklamné stavby.
Tretia vec, ktorú tento zákon prináša, je to odstránenie možnosti obštrukcií, tých obštrukcií v rámci stavebného, stavebných úradov a fungovania stavebných úradov je viacero. Neriešime samozrejme všetko, ale prinášame zjednodušenie procesu v rámci odstraňovania nelegálnych stavieb a to tak, že keď dneska, ak je táto stavba nelegálna reklamná stavba, povedzme billboard, poznáme majiteľa, tak majiteľ je vyzvaný k tomu, aby, aby dokladoval nejakým spôsobom to, že či tá reklamná stavba je z jeho pohľadu legálna alebo nelegálna, aj keď teda ten stavebný úrad vie, že je nelegálna, lebo túto vedomosť má, je tam pätnásťdňová lehota, v praxi sa stáva veľmi často, že toto je presne ten neurologický bod, kedy dochádza k obštrukciám, pretože majitelia tohto reklamného billboardu neodpovedajú, súdia sa, prepisujú tieto reklamné stavby na niekoho iného a stáva sa, že odstraňovanie takýchto reklamných stavieb potom trvá mesiace alebo aj roky. Takže toto zjednodušujeme tým, že, že zjednocujeme ako keby tie pravidlá pre reklamné stavby nelegálne aj pre stavby, kde poznáme, aj kde nepoznáme toho majiteľa a vynechávame túto pätnásťdňovú lehotu a ide sa priamo do konania o odstránení tejto stavby, ak je samozrejme nelegálna. Samozrejme majitelia majú akékoľvek legislatívne právne úkony zachované, ak by sa chceli odvolať voči takémuto konaniu.
Tá druhá skupina opatrení, ktoré prináša táto novela, sú opatrenia, ktoré pomáhajú efektívnejšie regulácie reklamných stavieb na Slovensku, prináša vyššie pokuty v rámci porušenia stavebného zákona, dneska priemerná pokuta pre priemerný billboard pri porušení stavebného zákona je v sume 250 eur, pričom len výnosy v rámci jedného roka pri dobre umiestnenom billboarde tvoria cca 1000 eur, to znamená, že častokrát si tie reklamné spoločnosti spočítajú, že riskovať to, že je možnosť dostať pokutu, sa im oplatí, lebo k tomu nakoniec nemusí dôjsť, respektíve si počas toho roku na to zarobia niekoľkokrát. Čiže my zvyšujeme tieto pokuty trojnásobne a druhým opatrením v rámci tejto skupiny je ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že reklamné stavby budú môcť byť len povoľované len na dobu určitú. Dneska je to tak, že reklamné stavby môžu byť povoľované aj na dobu určitú, ale sú povolené aj na dobu neurčitú. Z povahy veci reklamná stavba je dočasnou stavbou, nie je to rodinný dom a veľmi často sa stáva teda, že hlavne v rámci veľkých miest, je to povedzme problém najmä Bratislavy, Košíc, sa celé, celé oblasti toho mesta, celé časti mesta radikálne menia v rámci nejakého urbanistického rozvoja, zvyšuje sa cestná premávka a tak ďalej. Zrazu tie billboardy, ktoré tam boli v nejakej frekvencii, ktoré nevadili možno vtedy, keď tam prešlo pár áut, dneska rozptyľujú tú pozornosť oveľa viac, ale ak tento billboard mal stavebné povolenie na dobu neurčitú, v zásade mesto s tým nevie pohnúť, hej, nie je možné, aby s tým nejakým spôsobom pohlo. My to meníme. To znamená, že tieto stavebné povolenia pre reklamné stavby budú môcť určované len na dobu určitú a to na maximálne tri roky a idem aj do minulosti, teda to znamená, že billboardy, ktoré už mali takéto stavebné povolenie povolené na dobu neurčitú, tak od platnosti tohto zákona budú platiť tri roky, kedy táto stavba bude povolená.
Toto dáva, samozrejme, že nejde o to, že, že zrazu to mesto tie billboardy odstráni po tých troch rokoch, to určite nie. Hovorím, že táto možnosť je aj dneska, ale dávame tým mestám a obciam do rúk možnosť pravidelne prehodnocovať aj v rámci možno územného plánu to ako to mesto v danej oblasti z pohľadu reklamných stavieb vyzerá a v zásade akože zohľadniť samozrejme aj bezpečnosť cestnej premávky.
Takže to sú, to sú teda tie základné opatrenia, ktoré prináša táto novela zákona a ja si teda dovolím povedať, že v rámci teda času medzi prvým a druhým čítaním sme prišli aj s pozmeňujúcim návrhom, ktorý tento zákon vylepšuje, predtým ako ho prečítam, tak, zjednodušene uvediem. Je tam jedna pripomienka z OLAP-u, ktorá sa týka toho, že konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2021 sa dokončia podľa doterajších predpisov, to znamená teda, že všetky konania, v rámci právnej istoty teda všetky konania, ktoré neboli dokončené do platnosti tohto zákona, tak sa budú, budú postupovať vlastne podľa predchádzajúcej platnosti a druhá, druhá vec, ktorú prináša tento pozmeňovací návrh, je opatrenie, ktoré zabezpečuje to, aby dopravný inšpektorát pri posudzovaní v rámci stavebného konania umiestnenia a neumiestnenia reklamnej stavby v rámci miest a obcí bol vždy orgánom, na ktorého sa musí stavebný úrad obrátiť, čiže vždy dotknutým orgánom, plus to stanovisko bude záväzné. Dneska to tak nie je, dnes v rámci umiestňovania reklamných stavieb v mestách a obciach nemusia stavebné orgány prihliadať na, na stanovisko dopravného inšpektorátu, potom sa stáva, že tie billboardy sú umiestňované tak, že pred križovatkami povedzme alebo pred východmi z obchodných centier a toto teda býva často veľký problém, čiže tento pozmeňujúci návrh teda toto mení a mení to dvoma spôsobmi. Tá prvá vec je, že sa do stavebného zákona navrhuje pridať medzi chránené záujmy pri umiestňovaní reklamných stavieb aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, v súčasnosti sa bezpečnosť a plynulosť pri umiestňovaní reklamných stavieb posudzuje len v rámci výnimiek podľa cestného zákona a to mimo sídelného útvaru. Čiže to je to, čo hovorím, že prichádzame teda aj do miest a nielen v rámci výnimiek, ale v rámci záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu a ten druhý bod, ktorý dopĺňa vlastne túto zmenu, sa týka vlastne úpravy cestného zákona, respektíve zákona cestnej premávky 8/2009, kde je, kde sú priamo doplnené orgány Policajného zboru, respektíve ministerstva vnútra a teda do územných konaní, stavebných konaní a kolaudačných konaní tak, aby tie, ktoré sa teda týkajú reklamných stavieb boli orgány Policajného zboru, respektíve ministerstvo vnútra pre diaľnice dotknutými orgánmi. Čiže toto je filozofický pozmeňujúci návrh a teraz mi teda dovoľte, aby som prečítal jeho plnú verziu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Lehotského, Zity Pleštinskej, Anny Zemanovej a Igora Kašpera k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony
(tlač 390).
1. V ČL I. sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie:

„12. V § 126 ods. 1 sa za slová „o pozemných komunikáciách" vkladajú slová „o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pri umiestňovaní reklamných stavieb".

Doterajší bod 12 sa primerane prečísluje.

2. V ČL I. sa v bode 13, ide o pôvodný bod 12 návrhu zákona, sa doterajší text označuje ako ods. 1 a dopÍňa sa ods. 2, ktorý znie:
„(2) Konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2021, sa dokončia podľa doterajších predpisov."

3. Za Čl. I. sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:

„Čl. II
Zákon č. 8/2009 Z z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z z., zákona č. 188/2009 Z z., zákona č. 199/2009 Z z., zákona č.
144/2010 Z z„ zákona č. 119/2011 Z z., zákona č. 249/2011 Z z., zákona č. 313/2011 Z z., zákona č. 68/2012 Z z., zákona č. 317/2012 Z z., zákona č. 357/2012 Z z., zákona č.
42/2013 Z z., zákona č. 98/2013 Z z., zákona č. 180/2013 Z z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z z.,
===== podľa zákona č. 68/2012, zákona č. 317/2012, zákona č. 357/2012, zákona č. 42/2013, zákona č. 98/2013, zákona č. 180/2013, zákona č. 213/2013. zákona č. 290/2013, zákona č. 388/2013, zákona č. 474/2013, zákona č. 488/2013, zákona č. 387/2015, zákona č. 430/2015, zákona č. 311/2016, zákona č. 106/2018, zákona č. 393/2019, zákona č. 73/2020 a zákona č. 423/2020 sa dopĺňa takto: Za § 140 sa vkladá § 140a, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 140a Dotknutý orgán. Ak sa územné konanie, stavebné konanie alebo kolaudačné konanie týka reklamnej stavby, ktorá ovplyvňuje alebo môže ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, je dotknutým orgánom, ktorý v rámci týchto konaní chráni bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky orgán Policajného zboru a ak ide o diaľnicu, ministerstvo vnútra. Doterajší čl. II sa následne prečísluje. V súvislosti s vložením nového článku sa upraví aj názov návrhu zákona. Toľko teda pozmeňujúci návrh a toľko teda moje vystúpenie. Veľmi rád odpoviem na akékoľvek otázky a pri tejto príležitosti teda žiadam vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci o podporu. Ďakujem veľmi pekne.
31. 3. 2021 9:58:31 - 10:11:48 25. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia - 31.03.2021 Tlač 390 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz teda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Skupina poslancov teda pred vám prináša teda novelu zákona 50/1976 takzvaného stavebného zákona, ktorý cieľom je efektívnejšia regulácia reklamných stavieb na Slovensku. Na Slovensku máme 30 až 40 000 billboardov, nevieme úplne presne, koľko tých billboardov je. Sú to čísla, ktoré pochádzajú z billboardových spoločností, čiže nie je im možné úplne dôverovať, v každom prípade vieme, že tých billboardov na Slovensku je veľké množstvo, nakoniec to uznávajú aj samotné billboardové spoločnosti. Tých billboardov je príliš veľa, v minulosti tu bolo viacero pokusov o to, aby sa táto problematika nejakým spôsobom riešila, prichádzali aj nejaké návrhy na to ako to riešiť. Pravda je taká, že za tie posledné, posledné roky ten počet billboardov stále rastie, takže prinášame súhrn opatrení, ktoré dávajú mestám a obciam väčšie právomoci na to, aby nejakým spôsobom efektívnejšie regulovali reklamné stavby na Slovensku. Tá novela prináša tieto opatrenia v dvoch takých skupinách. Tá prvá skupina sú opatrenia, ktoré zjednodušujú odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb a tá druhá skupina prináša opatrenia, ktoré pomáhajú efektívnejšie regulovať problematiku reklamných stavieb na Slovensku.
V rámci tej prvej skupiny novela prináša takzvané jedno rozhodnutie pre jedno odstránenie. Dneska býva častokrát teda stavebné úrady tým úzkym hrdlom, tým lievikom, kde sa stretávajú ako keby tie procesy v rámci odstraňovania nelegálnych stavieb. V súčasnosti pri nepredĺžení stavebného povolenia pre reklamné stavby stavebný úrad rozhoduje dvakrát, najskôr o nepredĺžení a potom o odstránení. Táto novela prináša vlastne zjednotenie tohto procesu do jedného bodu, takže zjednodušenie.
Druhá vec, ktorú prináša tento, táto novela, je to, že do subjektov, ktoré môžu, ktoré môžu iniciovať odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb pribudne mesto a obec. Dneska mesto a obec na svojom území nemôže iniciovať odstraňovanie nelegálnych stavieb, ak nie je buď majiteľom alebo majiteľom teda reklamnej stavby alebo majiteľom alebo nájomcom pozemku. Táto novela túto možnosť mestám a obciam prináša a opäť je to krok k tomu, aby teda mestá a obce na svojom území dokázali efektívnejšie nakladať a regulovať reklamné stavby.
Tretia vec, ktorú tento zákon prináša, je to odstránenie možnosti obštrukcií, tých obštrukcií v rámci stavebného, stavebných úradov a fungovania stavebných úradov je viacero. Neriešime samozrejme všetko, ale prinášame zjednodušenie procesu v rámci odstraňovania nelegálnych stavieb a to tak, že keď dneska, ak je táto stavba nelegálna reklamná stavba, povedzme billboard, poznáme majiteľa, tak majiteľ je vyzvaný k tomu, aby, aby dokladoval nejakým spôsobom to, že či tá reklamná stavba je z jeho pohľadu legálna alebo nelegálna, aj keď teda ten stavebný úrad vie, že je nelegálna, lebo túto vedomosť má, je tam pätnásťdňová lehota, v praxi sa stáva veľmi často, že toto je presne ten neurologický bod, kedy dochádza k obštrukciám, pretože majitelia tohto reklamného billboardu neodpovedajú, súdia sa, prepisujú tieto reklamné stavby na niekoho iného a stáva sa, že odstraňovanie takýchto reklamných stavieb potom trvá mesiace alebo aj roky. Takže toto zjednodušujeme tým, že, že zjednocujeme ako keby tie pravidlá pre reklamné stavby nelegálne aj pre stavby, kde poznáme, aj kde nepoznáme toho majiteľa a vynechávame túto pätnásťdňovú lehotu a ide sa priamo do konania o odstránení tejto stavby, ak je samozrejme nelegálna. Samozrejme majitelia majú akékoľvek legislatívne právne úkony zachované, ak by sa chceli odvolať voči takémuto konaniu.
Tá druhá skupina opatrení, ktoré prináša táto novela, sú opatrenia, ktoré pomáhajú efektívnejšie regulácie reklamných stavieb na Slovensku, prináša vyššie pokuty v rámci porušenia stavebného zákona, dneska priemerná pokuta pre priemerný billboard pri porušení stavebného zákona je v sume 250 eur, pričom len výnosy v rámci jedného roka pri dobre umiestnenom billboarde tvoria cca 1000 eur, to znamená, že častokrát si tie reklamné spoločnosti spočítajú, že riskovať to, že je možnosť dostať pokutu, sa im oplatí, lebo k tomu nakoniec nemusí dôjsť, respektíve si počas toho roku na to zarobia niekoľkokrát. Čiže my zvyšujeme tieto pokuty trojnásobne a druhým opatrením v rámci tejto skupiny je ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že reklamné stavby budú môcť byť len povoľované len na dobu určitú. Dneska je to tak, že reklamné stavby môžu byť povoľované aj na dobu určitú, ale sú povolené aj na dobu neurčitú. Z povahy veci reklamná stavba je dočasnou stavbou, nie je to rodinný dom a veľmi často sa stáva teda, že hlavne v rámci veľkých miest, je to povedzme problém najmä Bratislavy, Košíc, sa celé, celé oblasti toho mesta, celé časti mesta radikálne menia v rámci nejakého urbanistického rozvoja, zvyšuje sa cestná premávka a tak ďalej. Zrazu tie billboardy, ktoré tam boli v nejakej frekvencii, ktoré nevadili možno vtedy, keď tam prešlo pár áut, dneska rozptyľujú tú pozornosť oveľa viac, ale ak tento billboard mal stavebné povolenie na dobu neurčitú, v zásade mesto s tým nevie pohnúť, hej, nie je možné, aby s tým nejakým spôsobom pohlo. My to meníme. To znamená, že tieto stavebné povolenia pre reklamné stavby budú môcť určované len na dobu určitú a to na maximálne tri roky a idem aj do minulosti, teda to znamená, že billboardy, ktoré už mali takéto stavebné povolenie povolené na dobu neurčitú, tak od platnosti tohto zákona budú platiť tri roky, kedy táto stavba bude povolená.
Toto dáva, samozrejme, že nejde o to, že, že zrazu to mesto tie billboardy odstráni po tých troch rokoch, to určite nie. Hovorím, že táto možnosť je aj dneska, ale dávame tým mestám a obciam do rúk možnosť pravidelne prehodnocovať aj v rámci možno územného plánu to ako to mesto v danej oblasti z pohľadu reklamných stavieb vyzerá a v zásade akože zohľadniť samozrejme aj bezpečnosť cestnej premávky.
Takže to sú, to sú teda tie základné opatrenia, ktoré prináša táto novela zákona a ja si teda dovolím povedať, že v rámci teda času medzi prvým a druhým čítaním sme prišli aj s pozmeňujúcim návrhom, ktorý tento zákon vylepšuje, predtým ako ho prečítam, tak, zjednodušene uvediem. Je tam jedna pripomienka z OLAP-u, ktorá sa týka toho, že konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2021 sa dokončia podľa doterajších predpisov, to znamená teda, že všetky konania, v rámci právnej istoty teda všetky konania, ktoré neboli dokončené do platnosti tohto zákona, tak sa budú, budú postupovať vlastne podľa predchádzajúcej platnosti a druhá, druhá vec, ktorú prináša tento pozmeňovací návrh, je opatrenie, ktoré zabezpečuje to, aby dopravný inšpektorát pri posudzovaní v rámci stavebného konania umiestnenia a neumiestnenia reklamnej stavby v rámci miest a obcí bol vždy orgánom, na ktorého sa musí stavebný úrad obrátiť, čiže vždy dotknutým orgánom, plus to stanovisko bude záväzné. Dneska to tak nie je, dnes v rámci umiestňovania reklamných stavieb v mestách a obciach nemusia stavebné orgány prihliadať na, na stanovisko dopravného inšpektorátu, potom sa stáva, že tie billboardy sú umiestňované tak, že pred križovatkami povedzme alebo pred východmi z obchodných centier a toto teda býva často veľký problém, čiže tento pozmeňujúci návrh teda toto mení a mení to dvoma spôsobmi. Tá prvá vec je, že sa do stavebného zákona navrhuje pridať medzi chránené záujmy pri umiestňovaní reklamných stavieb aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, v súčasnosti sa bezpečnosť a plynulosť pri umiestňovaní reklamných stavieb posudzuje len v rámci výnimiek podľa cestného zákona a to mimo sídelného útvaru. Čiže to je to, čo hovorím, že prichádzame teda aj do miest a nielen v rámci výnimiek, ale v rámci záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu a ten druhý bod, ktorý dopĺňa vlastne túto zmenu, sa týka vlastne úpravy cestného zákona, respektíve zákona cestnej premávky 8/2009, kde je, kde sú priamo doplnené orgány Policajného zboru, respektíve ministerstva vnútra a teda do územných konaní, stavebných konaní a kolaudačných konaní tak, aby tie, ktoré sa teda týkajú reklamných stavieb boli orgány Policajného zboru, respektíve ministerstvo vnútra pre diaľnice dotknutými orgánmi. Čiže toto je filozofický pozmeňujúci návrh a teraz mi teda dovoľte, aby som prečítal jeho plnú verziu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Lehotského, Zity Pleštinskej, Anny Zemanovej a Igora Kašpera k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony
(tlač 390).
1. V ČL I. sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie:

„12. V § 126 ods. 1 sa za slová „o pozemných komunikáciách" vkladajú slová „o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pri umiestňovaní reklamných stavieb".

Doterajší bod 12 sa primerane prečísluje.

2. V ČL I. sa v bode 13, ide o pôvodný bod 12 návrhu zákona, sa doterajší text označuje ako ods. 1 a dopÍňa sa ods. 2, ktorý znie:
„(2) Konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2021, sa dokončia podľa doterajších predpisov."

3. Za Čl. I. sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:

„Čl. II
Zákon č. 8/2009 Z z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z z., zákona č. 188/2009 Z z., zákona č. 199/2009 Z z., zákona č.
144/2010 Z z„ zákona č. 119/2011 Z z., zákona č. 249/2011 Z z., zákona č. 313/2011 Z z., zákona č. 68/2012 Z z., zákona č. 317/2012 Z z., zákona č. 357/2012 Z z., zákona č.
42/2013 Z z., zákona č. 98/2013 Z z., zákona č. 180/2013 Z z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z z.,
===== podľa zákona č. 68/2012, zákona č. 317/2012, zákona č. 357/2012, zákona č. 42/2013, zákona č. 98/2013, zákona č. 180/2013, zákona č. 213/2013. zákona č. 290/2013, zákona č. 388/2013, zákona č. 474/2013, zákona č. 488/2013, zákona č. 387/2015, zákona č. 430/2015, zákona č. 311/2016, zákona č. 106/2018, zákona č. 393/2019, zákona č. 73/2020 a zákona č. 423/2020 sa dopĺňa takto: Za § 140 sa vkladá § 140a, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 140a Dotknutý orgán. Ak sa územné konanie, stavebné konanie alebo kolaudačné konanie týka reklamnej stavby, ktorá ovplyvňuje alebo môže ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, je dotknutým orgánom, ktorý v rámci týchto konaní chráni bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky orgán Policajného zboru a ak ide o diaľnicu, ministerstvo vnútra. Doterajší čl. II sa následne prečísluje. V súvislosti s vložením nového článku sa upraví aj názov návrhu zákona. Toľko teda pozmeňujúci návrh a toľko teda moje vystúpenie. Veľmi rád odpoviem na akékoľvek otázky a pri tejto príležitosti teda žiadam vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci o podporu. Ďakujem veľmi pekne.
31. 3. 2021 9:58:31 - 10:11:48 25. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia - 31.03.2021 Tlač 390 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz teda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Skupina poslancov teda pred vám prináša teda novelu zákona 50/1976 takzvaného stavebného zákona, ktorý cieľom je efektívnejšia regulácia reklamných stavieb na Slovensku. Na Slovensku máme 30 až 40 000 billboardov, nevieme úplne presne, koľko tých billboardov je. Sú to čísla, ktoré pochádzajú z billboardových spoločností, čiže nie je im možné úplne dôverovať, v každom prípade vieme, že tých billboardov na Slovensku je veľké množstvo, nakoniec to uznávajú aj samotné billboardové spoločnosti. Tých billboardov je príliš veľa, v minulosti tu bolo viacero pokusov o to, aby sa táto problematika nejakým spôsobom riešila, prichádzali aj nejaké návrhy na to ako to riešiť. Pravda je taká, že za tie posledné, posledné roky ten počet billboardov stále rastie, takže prinášame súhrn opatrení, ktoré dávajú mestám a obciam väčšie právomoci na to, aby nejakým spôsobom efektívnejšie regulovali reklamné stavby na Slovensku. Tá novela prináša tieto opatrenia v dvoch takých skupinách. Tá prvá skupina sú opatrenia, ktoré zjednodušujú odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb a tá druhá skupina prináša opatrenia, ktoré pomáhajú efektívnejšie regulovať problematiku reklamných stavieb na Slovensku.
V rámci tej prvej skupiny novela prináša takzvané jedno rozhodnutie pre jedno odstránenie. Dneska býva častokrát teda stavebné úrady tým úzkym hrdlom, tým lievikom, kde sa stretávajú ako keby tie procesy v rámci odstraňovania nelegálnych stavieb. V súčasnosti pri nepredĺžení stavebného povolenia pre reklamné stavby stavebný úrad rozhoduje dvakrát, najskôr o nepredĺžení a potom o odstránení. Táto novela prináša vlastne zjednotenie tohto procesu do jedného bodu, takže zjednodušenie.
Druhá vec, ktorú prináša tento, táto novela, je to, že do subjektov, ktoré môžu, ktoré môžu iniciovať odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb pribudne mesto a obec. Dneska mesto a obec na svojom území nemôže iniciovať odstraňovanie nelegálnych stavieb, ak nie je buď majiteľom alebo majiteľom teda reklamnej stavby alebo majiteľom alebo nájomcom pozemku. Táto novela túto možnosť mestám a obciam prináša a opäť je to krok k tomu, aby teda mestá a obce na svojom území dokázali efektívnejšie nakladať a regulovať reklamné stavby.
Tretia vec, ktorú tento zákon prináša, je to odstránenie možnosti obštrukcií, tých obštrukcií v rámci stavebného, stavebných úradov a fungovania stavebných úradov je viacero. Neriešime samozrejme všetko, ale prinášame zjednodušenie procesu v rámci odstraňovania nelegálnych stavieb a to tak, že keď dneska, ak je táto stavba nelegálna reklamná stavba, povedzme billboard, poznáme majiteľa, tak majiteľ je vyzvaný k tomu, aby, aby dokladoval nejakým spôsobom to, že či tá reklamná stavba je z jeho pohľadu legálna alebo nelegálna, aj keď teda ten stavebný úrad vie, že je nelegálna, lebo túto vedomosť má, je tam pätnásťdňová lehota, v praxi sa stáva veľmi často, že toto je presne ten neurologický bod, kedy dochádza k obštrukciám, pretože majitelia tohto reklamného billboardu neodpovedajú, súdia sa, prepisujú tieto reklamné stavby na niekoho iného a stáva sa, že odstraňovanie takýchto reklamných stavieb potom trvá mesiace alebo aj roky. Takže toto zjednodušujeme tým, že, že zjednocujeme ako keby tie pravidlá pre reklamné stavby nelegálne aj pre stavby, kde poznáme, aj kde nepoznáme toho majiteľa a vynechávame túto pätnásťdňovú lehotu a ide sa priamo do konania o odstránení tejto stavby, ak je samozrejme nelegálna. Samozrejme majitelia majú akékoľvek legislatívne právne úkony zachované, ak by sa chceli odvolať voči takémuto konaniu.
Tá druhá skupina opatrení, ktoré prináša táto novela, sú opatrenia, ktoré pomáhajú efektívnejšie regulácie reklamných stavieb na Slovensku, prináša vyššie pokuty v rámci porušenia stavebného zákona, dneska priemerná pokuta pre priemerný billboard pri porušení stavebného zákona je v sume 250 eur, pričom len výnosy v rámci jedného roka pri dobre umiestnenom billboarde tvoria cca 1000 eur, to znamená, že častokrát si tie reklamné spoločnosti spočítajú, že riskovať to, že je možnosť dostať pokutu, sa im oplatí, lebo k tomu nakoniec nemusí dôjsť, respektíve si počas toho roku na to zarobia niekoľkokrát. Čiže my zvyšujeme tieto pokuty trojnásobne a druhým opatrením v rámci tejto skupiny je ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že reklamné stavby budú môcť byť len povoľované len na dobu určitú. Dneska je to tak, že reklamné stavby môžu byť povoľované aj na dobu určitú, ale sú povolené aj na dobu neurčitú. Z povahy veci reklamná stavba je dočasnou stavbou, nie je to rodinný dom a veľmi často sa stáva teda, že hlavne v rámci veľkých miest, je to povedzme problém najmä Bratislavy, Košíc, sa celé, celé oblasti toho mesta, celé časti mesta radikálne menia v rámci nejakého urbanistického rozvoja, zvyšuje sa cestná premávka a tak ďalej. Zrazu tie billboardy, ktoré tam boli v nejakej frekvencii, ktoré nevadili možno vtedy, keď tam prešlo pár áut, dneska rozptyľujú tú pozornosť oveľa viac, ale ak tento billboard mal stavebné povolenie na dobu neurčitú, v zásade mesto s tým nevie pohnúť, hej, nie je možné, aby s tým nejakým spôsobom pohlo. My to meníme. To znamená, že tieto stavebné povolenia pre reklamné stavby budú môcť určované len na dobu určitú a to na maximálne tri roky a idem aj do minulosti, teda to znamená, že billboardy, ktoré už mali takéto stavebné povolenie povolené na dobu neurčitú, tak od platnosti tohto zákona budú platiť tri roky, kedy táto stavba bude povolená.
Toto dáva, samozrejme, že nejde o to, že, že zrazu to mesto tie billboardy odstráni po tých troch rokoch, to určite nie. Hovorím, že táto možnosť je aj dneska, ale dávame tým mestám a obciam do rúk možnosť pravidelne prehodnocovať aj v rámci možno územného plánu to ako to mesto v danej oblasti z pohľadu reklamných stavieb vyzerá a v zásade akože zohľadniť samozrejme aj bezpečnosť cestnej premávky.
Takže to sú, to sú teda tie základné opatrenia, ktoré prináša táto novela zákona a ja si teda dovolím povedať, že v rámci teda času medzi prvým a druhým čítaním sme prišli aj s pozmeňujúcim návrhom, ktorý tento zákon vylepšuje, predtým ako ho prečítam, tak, zjednodušene uvediem. Je tam jedna pripomienka z OLAP-u, ktorá sa týka toho, že konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2021 sa dokončia podľa doterajších predpisov, to znamená teda, že všetky konania, v rámci právnej istoty teda všetky konania, ktoré neboli dokončené do platnosti tohto zákona, tak sa budú, budú postupovať vlastne podľa predchádzajúcej platnosti a druhá, druhá vec, ktorú prináša tento pozmeňovací návrh, je opatrenie, ktoré zabezpečuje to, aby dopravný inšpektorát pri posudzovaní v rámci stavebného konania umiestnenia a neumiestnenia reklamnej stavby v rámci miest a obcí bol vždy orgánom, na ktorého sa musí stavebný úrad obrátiť, čiže vždy dotknutým orgánom, plus to stanovisko bude záväzné. Dneska to tak nie je, dnes v rámci umiestňovania reklamných stavieb v mestách a obciach nemusia stavebné orgány prihliadať na, na stanovisko dopravného inšpektorátu, potom sa stáva, že tie billboardy sú umiestňované tak, že pred križovatkami povedzme alebo pred východmi z obchodných centier a toto teda býva často veľký problém, čiže tento pozmeňujúci návrh teda toto mení a mení to dvoma spôsobmi. Tá prvá vec je, že sa do stavebného zákona navrhuje pridať medzi chránené záujmy pri umiestňovaní reklamných stavieb aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, v súčasnosti sa bezpečnosť a plynulosť pri umiestňovaní reklamných stavieb posudzuje len v rámci výnimiek podľa cestného zákona a to mimo sídelného útvaru. Čiže to je to, čo hovorím, že prichádzame teda aj do miest a nielen v rámci výnimiek, ale v rámci záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu a ten druhý bod, ktorý dopĺňa vlastne túto zmenu, sa týka vlastne úpravy cestného zákona, respektíve zákona cestnej premávky 8/2009, kde je, kde sú priamo doplnené orgány Policajného zboru, respektíve ministerstva vnútra a teda do územných konaní, stavebných konaní a kolaudačných konaní tak, aby tie, ktoré sa teda týkajú reklamných stavieb boli orgány Policajného zboru, respektíve ministerstvo vnútra pre diaľnice dotknutými orgánmi. Čiže toto je filozofický pozmeňujúci návrh a teraz mi teda dovoľte, aby som prečítal jeho plnú verziu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Lehotského, Zity Pleštinskej, Anny Zemanovej a Igora Kašpera k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony
(tlač 390).
1. V ČL I. sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie:

„12. V § 126 ods. 1 sa za slová „o pozemných komunikáciách" vkladajú slová „o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pri umiestňovaní reklamných stavieb".

Doterajší bod 12 sa primerane prečísluje.

2. V ČL I. sa v bode 13, ide o pôvodný bod 12 návrhu zákona, sa doterajší text označuje ako ods. 1 a dopÍňa sa ods. 2, ktorý znie:
„(2) Konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2021, sa dokončia podľa doterajších predpisov."

3. Za Čl. I. sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:

„Čl. II
Zákon č. 8/2009 Z z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z z., zákona č. 188/2009 Z z., zákona č. 199/2009 Z z., zákona č.
144/2010 Z z„ zákona č. 119/2011 Z z., zákona č. 249/2011 Z z., zákona č. 313/2011 Z z., zákona č. 68/2012 Z z., zákona č. 317/2012 Z z., zákona č. 357/2012 Z z., zákona č.
42/2013 Z z., zákona č. 98/2013 Z z., zákona č. 180/2013 Z z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z z.,
===== podľa zákona č. 68/2012, zákona č. 317/2012, zákona č. 357/2012, zákona č. 42/2013, zákona č. 98/2013, zákona č. 180/2013, zákona č. 213/2013. zákona č. 290/2013, zákona č. 388/2013, zákona č. 474/2013, zákona č. 488/2013, zákona č. 387/2015, zákona č. 430/2015, zákona č. 311/2016, zákona č. 106/2018, zákona č. 393/2019, zákona č. 73/2020 a zákona č. 423/2020 sa dopĺňa takto: Za § 140 sa vkladá § 140a, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 140a Dotknutý orgán. Ak sa územné konanie, stavebné konanie alebo kolaudačné konanie týka reklamnej stavby, ktorá ovplyvňuje alebo môže ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, je dotknutým orgánom, ktorý v rámci týchto konaní chráni bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky orgán Policajného zboru a ak ide o diaľnicu, ministerstvo vnútra. Doterajší čl. II sa následne prečísluje. V súvislosti s vložením nového článku sa upraví aj názov návrhu zákona. Toľko teda pozmeňujúci návrh a toľko teda moje vystúpenie. Veľmi rád odpoviem na akékoľvek otázky a pri tejto príležitosti teda žiadam vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci o podporu. Ďakujem veľmi pekne.
31. 3. 2021 9:58:31 - 10:11:48 25. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia - 31.03.2021 Tlač 390 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz teda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Skupina poslancov teda pred vám prináša teda novelu zákona 50/1976 takzvaného stavebného zákona, ktorý cieľom je efektívnejšia regulácia reklamných stavieb na Slovensku. Na Slovensku máme 30 až 40 000 billboardov, nevieme úplne presne, koľko tých billboardov je. Sú to čísla, ktoré pochádzajú z billboardových spoločností, čiže nie je im možné úplne dôverovať, v každom prípade vieme, že tých billboardov na Slovensku je veľké množstvo, nakoniec to uznávajú aj samotné billboardové spoločnosti. Tých billboardov je príliš veľa, v minulosti tu bolo viacero pokusov o to, aby sa táto problematika nejakým spôsobom riešila, prichádzali aj nejaké návrhy na to ako to riešiť. Pravda je taká, že za tie posledné, posledné roky ten počet billboardov stále rastie, takže prinášame súhrn opatrení, ktoré dávajú mestám a obciam väčšie právomoci na to, aby nejakým spôsobom efektívnejšie regulovali reklamné stavby na Slovensku. Tá novela prináša tieto opatrenia v dvoch takých skupinách. Tá prvá skupina sú opatrenia, ktoré zjednodušujú odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb a tá druhá skupina prináša opatrenia, ktoré pomáhajú efektívnejšie regulovať problematiku reklamných stavieb na Slovensku.
V rámci tej prvej skupiny novela prináša takzvané jedno rozhodnutie pre jedno odstránenie. Dneska býva častokrát teda stavebné úrady tým úzkym hrdlom, tým lievikom, kde sa stretávajú ako keby tie procesy v rámci odstraňovania nelegálnych stavieb. V súčasnosti pri nepredĺžení stavebného povolenia pre reklamné stavby stavebný úrad rozhoduje dvakrát, najskôr o nepredĺžení a potom o odstránení. Táto novela prináša vlastne zjednotenie tohto procesu do jedného bodu, takže zjednodušenie.
Druhá vec, ktorú prináša tento, táto novela, je to, že do subjektov, ktoré môžu, ktoré môžu iniciovať odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb pribudne mesto a obec. Dneska mesto a obec na svojom území nemôže iniciovať odstraňovanie nelegálnych stavieb, ak nie je buď majiteľom alebo majiteľom teda reklamnej stavby alebo majiteľom alebo nájomcom pozemku. Táto novela túto možnosť mestám a obciam prináša a opäť je to krok k tomu, aby teda mestá a obce na svojom území dokázali efektívnejšie nakladať a regulovať reklamné stavby.
Tretia vec, ktorú tento zákon prináša, je to odstránenie možnosti obštrukcií, tých obštrukcií v rámci stavebného, stavebných úradov a fungovania stavebných úradov je viacero. Neriešime samozrejme všetko, ale prinášame zjednodušenie procesu v rámci odstraňovania nelegálnych stavieb a to tak, že keď dneska, ak je táto stavba nelegálna reklamná stavba, povedzme billboard, poznáme majiteľa, tak majiteľ je vyzvaný k tomu, aby, aby dokladoval nejakým spôsobom to, že či tá reklamná stavba je z jeho pohľadu legálna alebo nelegálna, aj keď teda ten stavebný úrad vie, že je nelegálna, lebo túto vedomosť má, je tam pätnásťdňová lehota, v praxi sa stáva veľmi často, že toto je presne ten neurologický bod, kedy dochádza k obštrukciám, pretože majitelia tohto reklamného billboardu neodpovedajú, súdia sa, prepisujú tieto reklamné stavby na niekoho iného a stáva sa, že odstraňovanie takýchto reklamných stavieb potom trvá mesiace alebo aj roky. Takže toto zjednodušujeme tým, že, že zjednocujeme ako keby tie pravidlá pre reklamné stavby nelegálne aj pre stavby, kde poznáme, aj kde nepoznáme toho majiteľa a vynechávame túto pätnásťdňovú lehotu a ide sa priamo do konania o odstránení tejto stavby, ak je samozrejme nelegálna. Samozrejme majitelia majú akékoľvek legislatívne právne úkony zachované, ak by sa chceli odvolať voči takémuto konaniu.
Tá druhá skupina opatrení, ktoré prináša táto novela, sú opatrenia, ktoré pomáhajú efektívnejšie regulácie reklamných stavieb na Slovensku, prináša vyššie pokuty v rámci porušenia stavebného zákona, dneska priemerná pokuta pre priemerný billboard pri porušení stavebného zákona je v sume 250 eur, pričom len výnosy v rámci jedného roka pri dobre umiestnenom billboarde tvoria cca 1000 eur, to znamená, že častokrát si tie reklamné spoločnosti spočítajú, že riskovať to, že je možnosť dostať pokutu, sa im oplatí, lebo k tomu nakoniec nemusí dôjsť, respektíve si počas toho roku na to zarobia niekoľkokrát. Čiže my zvyšujeme tieto pokuty trojnásobne a druhým opatrením v rámci tejto skupiny je ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že reklamné stavby budú môcť byť len povoľované len na dobu určitú. Dneska je to tak, že reklamné stavby môžu byť povoľované aj na dobu určitú, ale sú povolené aj na dobu neurčitú. Z povahy veci reklamná stavba je dočasnou stavbou, nie je to rodinný dom a veľmi často sa stáva teda, že hlavne v rámci veľkých miest, je to povedzme problém najmä Bratislavy, Košíc, sa celé, celé oblasti toho mesta, celé časti mesta radikálne menia v rámci nejakého urbanistického rozvoja, zvyšuje sa cestná premávka a tak ďalej. Zrazu tie billboardy, ktoré tam boli v nejakej frekvencii, ktoré nevadili možno vtedy, keď tam prešlo pár áut, dneska rozptyľujú tú pozornosť oveľa viac, ale ak tento billboard mal stavebné povolenie na dobu neurčitú, v zásade mesto s tým nevie pohnúť, hej, nie je možné, aby s tým nejakým spôsobom pohlo. My to meníme. To znamená, že tieto stavebné povolenia pre reklamné stavby budú môcť určované len na dobu určitú a to na maximálne tri roky a idem aj do minulosti, teda to znamená, že billboardy, ktoré už mali takéto stavebné povolenie povolené na dobu neurčitú, tak od platnosti tohto zákona budú platiť tri roky, kedy táto stavba bude povolená.
Toto dáva, samozrejme, že nejde o to, že, že zrazu to mesto tie billboardy odstráni po tých troch rokoch, to určite nie. Hovorím, že táto možnosť je aj dneska, ale dávame tým mestám a obciam do rúk možnosť pravidelne prehodnocovať aj v rámci možno územného plánu to ako to mesto v danej oblasti z pohľadu reklamných stavieb vyzerá a v zásade akože zohľadniť samozrejme aj bezpečnosť cestnej premávky.
Takže to sú, to sú teda tie základné opatrenia, ktoré prináša táto novela zákona a ja si teda dovolím povedať, že v rámci teda času medzi prvým a druhým čítaním sme prišli aj s pozmeňujúcim návrhom, ktorý tento zákon vylepšuje, predtým ako ho prečítam, tak, zjednodušene uvediem. Je tam jedna pripomienka z OLAP-u, ktorá sa týka toho, že konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2021 sa dokončia podľa doterajších predpisov, to znamená teda, že všetky konania, v rámci právnej istoty teda všetky konania, ktoré neboli dokončené do platnosti tohto zákona, tak sa budú, budú postupovať vlastne podľa predchádzajúcej platnosti a druhá, druhá vec, ktorú prináša tento pozmeňovací návrh, je opatrenie, ktoré zabezpečuje to, aby dopravný inšpektorát pri posudzovaní v rámci stavebného konania umiestnenia a neumiestnenia reklamnej stavby v rámci miest a obcí bol vždy orgánom, na ktorého sa musí stavebný úrad obrátiť, čiže vždy dotknutým orgánom, plus to stanovisko bude záväzné. Dneska to tak nie je, dnes v rámci umiestňovania reklamných stavieb v mestách a obciach nemusia stavebné orgány prihliadať na, na stanovisko dopravného inšpektorátu, potom sa stáva, že tie billboardy sú umiestňované tak, že pred križovatkami povedzme alebo pred východmi z obchodných centier a toto teda býva často veľký problém, čiže tento pozmeňujúci návrh teda toto mení a mení to dvoma spôsobmi. Tá prvá vec je, že sa do stavebného zákona navrhuje pridať medzi chránené záujmy pri umiestňovaní reklamných stavieb aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, v súčasnosti sa bezpečnosť a plynulosť pri umiestňovaní reklamných stavieb posudzuje len v rámci výnimiek podľa cestného zákona a to mimo sídelného útvaru. Čiže to je to, čo hovorím, že prichádzame teda aj do miest a nielen v rámci výnimiek, ale v rámci záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu a ten druhý bod, ktorý dopĺňa vlastne túto zmenu, sa týka vlastne úpravy cestného zákona, respektíve zákona cestnej premávky 8/2009, kde je, kde sú priamo doplnené orgány Policajného zboru, respektíve ministerstva vnútra a teda do územných konaní, stavebných konaní a kolaudačných konaní tak, aby tie, ktoré sa teda týkajú reklamných stavieb boli orgány Policajného zboru, respektíve ministerstvo vnútra pre diaľnice dotknutými orgánmi. Čiže toto je filozofický pozmeňujúci návrh a teraz mi teda dovoľte, aby som prečítal jeho plnú verziu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Lehotského, Zity Pleštinskej, Anny Zemanovej a Igora Kašpera k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony
(tlač 390).
1. V ČL I. sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie:

„12. V § 126 ods. 1 sa za slová „o pozemných komunikáciách" vkladajú slová „o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pri umiestňovaní reklamných stavieb".

Doterajší bod 12 sa primerane prečísluje.

2. V ČL I. sa v bode 13, ide o pôvodný bod 12 návrhu zákona, sa doterajší text označuje ako ods. 1 a dopÍňa sa ods. 2, ktorý znie:
„(2) Konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2021, sa dokončia podľa doterajších predpisov."

3. Za Čl. I. sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:

„Čl. II
Zákon č. 8/2009 Z z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z z., zákona č. 188/2009 Z z., zákona č. 199/2009 Z z., zákona č.
144/2010 Z z„ zákona č. 119/2011 Z z., zákona č. 249/2011 Z z., zákona č. 313/2011 Z z., zákona č. 68/2012 Z z., zákona č. 317/2012 Z z., zákona č. 357/2012 Z z., zákona č.
42/2013 Z z., zákona č. 98/2013 Z z., zákona č. 180/2013 Z z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z z.,
===== podľa zákona č. 68/2012, zákona č. 317/2012, zákona č. 357/2012, zákona č. 42/2013, zákona č. 98/2013, zákona č. 180/2013, zákona č. 213/2013. zákona č. 290/2013, zákona č. 388/2013, zákona č. 474/2013, zákona č. 488/2013, zákona č. 387/2015, zákona č. 430/2015, zákona č. 311/2016, zákona č. 106/2018, zákona č. 393/2019, zákona č. 73/2020 a zákona č. 423/2020 sa dopĺňa takto: Za § 140 sa vkladá § 140a, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 140a Dotknutý orgán. Ak sa územné konanie, stavebné konanie alebo kolaudačné konanie týka reklamnej stavby, ktorá ovplyvňuje alebo môže ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, je dotknutým orgánom, ktorý v rámci týchto konaní chráni bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky orgán Policajného zboru a ak ide o diaľnicu, ministerstvo vnútra. Doterajší čl. II sa následne prečísluje. V súvislosti s vložením nového článku sa upraví aj názov návrhu zákona. Toľko teda pozmeňujúci návrh a toľko teda moje vystúpenie. Veľmi rád odpoviem na akékoľvek otázky a pri tejto príležitosti teda žiadam vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci o podporu. Ďakujem veľmi pekne.

Deň v parlamente

<- ->