Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
20. 10. 2021 17:02:02 - 17:03:32 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 719 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Ja len chcem oznámiť, že po dohode s predkladateľom bude hlasovanie o tomto návrhu zákona zajtra o 11.00 hod.
20. 10. 2021 16:41:25 - 16:42:45 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 719 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Pán Blcháč, to znelo ako nejaká vítka respektíve neviem, že nejak forma otázky, ale mám pocit, že ste si odpovedali aj v rámci vlastne toho vášho vystúpenia, lebo vy ste hovorili o tom, že tieto príjmy z daní bývajú niekedy, respektíve častokrát zrejme celkom podstatným príjmom pre to dané mesto, ale teda ako tu už viackrát zaznelo, ide o dobrovoľnú možnosť, takže vlastne je potom na poslancoch, na danom meste, aby si zvážil, či preváži výhoda toho, že sa takto športoviská podporia alebo či je podstatnejšie pre to mesto získať príjem z týchto daní. Za mňa teda musím povedať, že určite takáto forma podpory má zmysel, daňové úľavy sú formou podpory, ktoré sa bežne využívajú v rámci aj ekonomiky a sú formou podpory, ktorá je kvázi aj schvaľovaná ekonómami na celom svete. To znamená, že vzhľadom na to, že je to dobrovoľná možnosť, pre ktorú sa to ktoré mesto môže rozhodnúť, ja si myslím, že je úplne v poriadku, že takáto možnosť pre mestá bude existovať.
20. 10. 2021 16:27:10 - 16:28:34 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
19. 10. 2021 17:36:49 - 17:37:57 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 704 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona (tlač 704). Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
19. 10. 2021 15:52:12 - 15:53:55 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 686 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Pán Schlosár, teda odznelo veľa vašich dojmov, domnienok, nejakých konšpirácií ako to asi bude, čo sa bude všetko dať zneužiť a kto to zneužije. Čiže ja skúsim faktograficky. Správne ste vo svojom vystúpení podotkol, že § 4 tam bol, respektíve je a doplnila sa len časť ktorá hovorí o tom, že tú prekážku práva voliť pre zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia a doplnené bolo, že ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. A k dôvodovej správe v osobitnej časti, ako ste si prečítali je k tomuto bodu nasledovné: "upravuje sa znenie § 4 z dôvodu neopodstatnenosti členenia tohto ustanovenia na písmená. Zároveň sa dopĺňa možnosť ustanoviť v čase pandémie a v príčinnej súvislosti s ňou osobitným zákonom podmienky, za ktorých sa prekážka práva voliť na voličov, ktorým bolo zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, nebude, opakujem, nebude vzťahovať a títo budú môcť uplatniť svoje aktívne volebné právo. Cieľom úpravy je umožniť hlasovať aj voličom, ktorí by sa za iných okolností z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemohli zúčastniť volieb. Čiže dôvodová správa je súčasťou zákona, neviem či viete ako funguje legislatíva, ale zákon hovorí jasne, že chce riešiť súčasný stav, ktorý by mohol viesť k tomu, že niektorí ľudia kvôli pandémii by nemali možnosť voliť, tak aby voliť, aby voliť mohli. Ďakujem vám veľmi pekne.
6. 10. 2021 17:29:07 - 17:29:23 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Chcem len povedať, že pri hlasovaní o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Valáška na vydanie zákona o životnom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 673, mi zlyhalo zariadenie, bol som vykázaný ako ´proti´ a stlačil som ´zdržal sa´.
6. 10. 2021 14:31:04 - 14:31:56 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Ja len v krátkosti, pán Čepček, citovali ste pápeža, to znamená hlavu katolíckej cirkvi, len chcem teda pripomenúť, že žijeme v štáte, ktorá si už dávno povedala, že katolícka cirkev nemá zasahovať so štátnych záležitostí, do chodu štátu, že katolícka cirkev má ovplyvňovať ľudí, ktorí dobrovoľne o toto ovplyvňovanie stoja, takže len na vyváženie chcem povedať, že aj keď tu zaznejú slová pápeža, tak si treba uvedomiť, že pápež má právo ovplyvňovať len ľudí, má ovplyvňovať myseľ len ľudí, ktorí dobrovoľne takýto súhlas dajú.
6. 10. 2021 10:37:04 - 10:38:00 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa tiež dotknem teda nie obsahu ale formy toho čo ste povedali, pán Kotleba. Pán Kotleba, vy ste dospelý muž, predpokladám. Máte, ste poslancom Národnej rady, máte ohromný vplyv a to hovorím so všetkými pozitívami aj negatívami, hovoriť o určitej časti ľudí, ktorí nespĺňajú vaše kritériá ako o úchylákoch a buzerantoch je podľa mňa neprípustné. Vy si musíte uvedomiť akým spôsobom vplývate na tých ľudí, ktorí vás follovujú, ktorí vás čítajú, ktorí vás pozerajú. Rozsievate v tejto spoločnosti zbytočnú nenávisť, zbytočne túto spoločnosť rozdeľujete. Toto všetko by ste si mali uvedomiť, keď si tu sadáte, keď sa hlásite o slovo a keď rozprávate.
5. 10. 2021 14:51:55 - 14:53:55 40. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Marek ty si na začiatku dal takú veľmi sugestívnu otázku čo teda, ktoré z tých opatrení, ktoré prinášate v tomto zákone zabráni žene, ktorá je rozhodnutá ísť na umelé prerušenie tehotenstva. To je veľmi sugestívna veľmi zle položená otázka v tomto kontexte pretože je to takéto čiernobiele videnie, ktoré mi nakoniec vadí aj pri debatách na tieto témy aj v tejto poslaneckej aj v tejto aj v tomto parlamente. Keď už život je ale veľmi pestrý a hýri mnohými farbami, dovoľ mi teda inú otázku a tá správna otázka podľa mňa znie, že: Ktoré z tých opatrení v rámci predkladaného zákona sťaží prístup žien k interrupciám? A na to ti už viem teda odpovedať, je tam predĺženie lehoty počas, ktorej nie je možné absolvovať interrupciu na požiadanie teda do 12 týždňov čo je vec, ktorú sme kritizovali už keď pani Záborská prišla prvýkrát s takýmto zákonom v čase keď sa bavíme len o 12 týždňoch je to relatívne málo času, žena môže zistiť relatívne neskoro, že je tehotná a postupovať všetky tieto rozhovory a rozhodnutia a ešte aj potom čakať dlhší čas či .že alebo nemôže podstúpiť tieto interrupcie, môžu prispieť, že celé toto rozhodovanie bude naopak v časovej tiesni a môže sa aj nepodariť. Ďalej je tam zákaz reklamy ale nielen zákaz reklamy na interrupcie ako také ale na dostupnosť, to znamená, že žena bude ťažšie pristupovať k informáciám alebo budú informácie ťažšie prístupné žene kde je možné podstúpiť interrupciu. A potom sú to niektoré opatrenia tohto zákona, ktoré sú o symboloch hej vy vlastne rušíte aj ustanovenie, ktoré ukladá povinnosť lekára informovať o možnosti interrupcie o možnosti antikoncepcie pre ženy pri, pri podstupovaní takéhoto zákroku ako poučenie (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
24. 9. 2021 10:13:24 - 10:14:34 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor 32 dní od jeho prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
24. 9. 2021 9:10:01 - 9:25:20 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
24. 9. 2021 8:55:01 - 9:10:21 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
=====
21. 9. 2021 15:28:25 - 15:30:25 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Pán Taraba, povedali ste viacero vecí, z ktorých vyplýva, že nie úplne rozumiete fungovaniu zdravotníctva ako takého, respektíve HT inštitútu. Len k niektorým z nich. Spomenuli ste teda, že nemocnice, neviete si predstaviť ako nemocnica môže byť nie deficitná, to znamená, že ako nemocnica môže byť s vyrovnaným rozpočtom alebo v zisku. Také nemocnice sú, sú všade vo svete, sú dokonca aj na Slovensku. Ja naopak si zase neviem úplne predstaviť prečo by nemocnice nemali byť ziskové, respektíve s vyrovnaným rozpočtom. Zdravotníctvo je taká háklivá téma, že sa častokrát obracia proti aj zdravému rozumu v zmysle, že aj v manažmente nemocníc platia predsa pravidlá slovenského rozvojového manažmentu, ak tá nemocnica je dobre manažovaná v zmysle, že má dobre nastavené procesy, že sa v nej nekradne, že tomu riaditeľovi záleží na tom, aby tá nemocnica bola dlhodobo udržateľná, ak štát nastaví správne pravidlá, aby tie peniaze zo zdravotného poistenia prichádzali na tie zákroky, na ktoré má pacient nárok, tak nie je jediný dôvod, aby tá nemocnica nebola zisková. Rovnako ste povedali teda, že zdravotníctvo je všade na svete deficitné. Deficit vzniká vtedy keď nejaká inštitúcia, organizácia alebo oblasť presiahne svoj rozpočet, nie je pravda, že všade vo svete je zdravotníctvo deficitné. Je pravda, že zdravotníctvo ako všetky ostatné verejné politiky získava peniaze od nás ľudí, ale nie teda, že je deficitné. Opäť je to vec správneho manažmentu a správneho riadenia. Hovoril si o HT Agentúre, ako lobistickej skupine, ktorá príde lobovať, spochybňovať, práve že bude spochybňovať autoritu ministra, ale keby ste si ten návrh prečítali podrobne, tak by ste zistili teda, že ak minister, respektíve komisia, ktorú má ministerstvo ako poradný orgán a minister ako poradný orgán nebude súhlasiť s odporúčaním... (Ukončenie vystúpenia časomerom.)
23. 7. 2021 15:44:04 - 15:45:55 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
37.
Ďakujem veľmi pekne. Pán Susko, stalo sa už smeráckym folklórom, že v súvislosti s väzbou sa používajú výrazy ako svojvôľa, vymýšľať si dôvody a tendenčné, prinútiť priznanie, vynútiť priznanie a podobne. Vytvárate tým dojem teda, že väzba sa používa nesprávnym spôsobom, alebo že sa nadužíva. Opak je pravdou. Ide len o to, že po vašom bačovaní so spravodlivosťou a s riadením polície sa policajtom, prokurátorom, súdom konečne otvorili ruky a robia si svoju prácu zodpovedne, ako majú. A všetci už tomu rozumieme tak, že teda potrebujete chrániť svojich nominantov, svojich kamarátov, ktorí dnes v tej väzbe sú a rozprávajú o tom, čo sa tu za tých desať, dvanásť rokov vašej vlády dialo.
Hovorili ste aj o štatistikách, o tom, ako sa teda väzba nadužíva, spomínali ste teda, že v roku 2020 bol najväčší počet, priemerný počet ľudí vo väzbe počas daného roku. To nie je pravda, v roku 2018 ich bolo 1 610, v roku 2020 1 640, v roku 2010 napríklad to bolo 1 600, to znamená, že tie počty sa nijakým spôsobom radikálne nemenia. Ďalšia štatistika hovorí o tom, že keď sa bavíme o dĺžke väzby, tak len jedno percento, resp. závisí to, samozrejme, od roka, do jedného percenta ide o väzby, ktoré presahujú dĺžku jedného roka. To znamená, že, a opäť, ten ukazovateľ sa nijakým spôsobom nemení počas rokov. To znamená, že ani toto nie je pravda, tá väzba sa nenadužíva a užíva sa tak, ako sa má.
Ďakujem.
22. 6. 2021 14:51:07 - 14:56:25 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 509 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
43.
Ďakujem veľmi pekne. Tak teda vážené dámy, vážení páni, dovoľte ešte raz, aby som v stručnosti uviedol novelu zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa. V prvom čítaní, keď zákon odôvodňovala moja spolupredkladateľka Janka Žitňanská, dotkla sa toho, že zákon predkladáme okrem iného aj kvôli tomu, aby sme zrovnoprávnili podmienky pre deti, ktoré sa narodia do rodín, v ktorých potom vyrastajú, s podmienkami pre deti, ktoré to šťastie nemajú, a teda nachádzajú sa v náhradnej starostlivosti alebo budú sa nachádzať v náhradnej starostlivosti.
Chcem ešte uviesť jeden dôvod alebo iný pohľad na to, že prečo sme sa rozhodli tento, s touto novelou prísť. Na to mi dovoľte, aby som citoval krátky citát zo správy občianskeho združenia Návrat z roku 2012. Správa sa volá Transformácia náhradnej starostlivosti o deti na Slovensku po roku 1989 a ten citát znie takto:
„Kedy a ako len mohlo napadnúť sociálnu bytosť, ako je človek umiestňovať deti do sirotincov alebo detských domovov? Muselo sa tak diať v momente rozpadu rodinnej väzby, ktorú niekto nemohol alebo nechcel nahradiť. Či už to násilie spôsobil spoločenský tlak, ľudské zlyhanie, zhoda náhod, výsledkom bola a dodnes je ľudská tragédia, ktorá poznačila osud každého človeka, ktorý nevyrastal v rodine.“
Toľko z citátu teda zo správy občianskeho združenia Návrat, ktoré sa teda veľkou mierou zaslúžilo o to, aby čo najviac detí z detských domovov, alebo teda čo najviac detí do detských domovov nešlo, resp. bolo premiestnených do náhradnej starostlivosti, kde teda aspoň vzniká dojem a častokrát aj tá rodina funguje, ako by mala. Táto spoločnosť sa v nejakom čase rozhodla aj vďaka teda Návratu, že je lepšie vychovávať deti, ktoré prišli o rodičov v rodinách, aj keď sú teda náhradné, profesionálne napríklad. Poďme sa pozrieť na to, ako to v súčasnosti vyzerá.
V roku 2015 bolo v náhradnej starostlivosti mimo teda detských domovov 8 900 detí, v roku 2019 je to 8 700 detí. To znamená, že je tam mierny pokles. Čo sa týka detských domovov, tak v roku 2015 tam bolo 4 622 detí, v roku 2019 je to cca 4 900 detí. To znamená, že je tam nárast a toto je presne ten dôvod, prečo sme sa rozhodli, aj ten dôvod, prečo sme sa rozhodli s touto novelou prísť.
Je teda pre nás dôležité, aby sme zvýhodňovali, ako sa dá aj takúto náhradnú starostlivosť, pretože rovnako ako Návrat, o. z., sme presvedčení o tom, že teda náhradná starostlivosť, osobná náhradná starostlivosť v rodinách je lepšia, ako vychovávať deti v detskom domove. Takže jedným z tých spôsobov, ako podporovať túto náhradnú starostlivosť je, samozrejme, aj zjednodušiť podmienky, za ktorých je možné získať jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, resp. zmeniť jeho výšku.
Novela teda prináša dve základné zmeny a teda prichádza so zmenou podmienok, za ktorých je možné získať tento jednorazový príspevok a mení teda súčasne platné ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že podmienkou pre získanie takéhoto príspevku pre dieťa zvereného do náhradnej starostlivosti je umiestnenie takéhoto dieťaťa do náhradnej starostlivosti do veku 6 mesiacov, toto v bežných podmienkach sa niekedy, resp. často nedá stihnúť, pretože ten proces schvaľovania a administratívy je náročný, preto viacero takýchto detí, resp. náhradných rodín takýto príspevok nedostalo, čiže to je jedna zmena.
A tá druhá zmena je zmena výšky príspevku, ktorý dneska predstavuje sumu 542 eur a my prinášame zmenu, kedy zrovnoprávňujeme tú výšku toho príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti s príspevkom pri narodení dieťaťa. To znamená, že tá výška by sa zmenila z 542 na 830 eur. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť, ak teda bude schválený, 1. augusta 2021, a teda uvedomujeme si, že štátny rozpočet je napätý a dlh stúpa, preto mi dovoľte, aby som vás informoval o tom, teda že aký bude vplyv na štátny rozpočet. V roku 2021 predpokladáme sumu zhruba 86-tisíc eur, že by teda to bolo naviac, a pre ďalšie roky 2022 a ďalšie teda je to suma cca 300-tisíc eur naviac oproti, oproti súčasnému stavu. To znamená, že nijakým zvlášť veľkým spôsobom to štátny rozpočet nezaťaží, na druhej strane tým rodinám, resp. tým deťom to môže veľmi pomôcť.
Toľko odo mňa, v prípade akýchkoľvek otázok, samozrejme, radi odpovieme a chcem vás poprosiť o vyjadrenie podpory tohto zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
22. 6. 2021 14:47:45 - 14:48:37 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 509 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
39.
Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som v stručnosti uviedol druhé čítanie poslaneckej novely zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
Novela zákona prináša zmenu podmienok, za ktorých je poskytovaný príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, ako aj jeho výšku tak, aby teda tá výška bola vyššia, to znamená z 542 eur ideme na 830, resp. aby tie podmienky boli jednoduchšie.
Toľko na úvod, viac poviem potom v rozprave, do ktorej sa aj hneď hlásim.
22. 6. 2021 10:50:09 - 10:51:48 32. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 498 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
91.
Ďakujem veľmi pekne. Pán Taraba, hovoríte o tom, že teda slovenská vláda alebo Európska únia segreguje ľudí na dve časti, resp. ich likviduje. Ľudia, ktorí sa dajú zaočkovať, ľudia, ktorí sa nedajú zaočkovať sa rozhodujú na základe vlastnej vôle. Nie, čiže oni sa rozhodujú, v ktorej skupine sa budú nachádzať.
Dávate na jednu rovinu rozhodnutie o tom, či sa človek dá zaočkovať, alebo sa nedá zaočkovať, ale to tak nie je. Očkovanie je rozhodnutie rozumu, ratia a zodpovednosti. Rozhodnutie nezaočkovať sa je, naopak, rozhodnutím nezodpovednosti. A v poriadku, teda zatiaľ, zatiaľ žijeme v krajine, keď sa ľudia môžu rozhodnúť, že sa nedajú zaočkovať, ale ak sa človek rozhodne pre nezodpovednosť, nemôže očakávať, že sa k nemu spoločnosť bude pozerať rovnako ako k zodpovedným ľuďom. To tak jednoducho nie je.
Hovorili ste aj o tom, že teda na prvom mieste je ochrana slobody. V tejto súvislosti by som povedal, že na prvom mieste je ochrana ľudského života. To znamená, že ak veda hovorí o tom, že očkovanie je v tejto chvíli jediným garantom alebo jediným dostatočným garantom toho, že ľudia budú imúnni voči tomuto ochoreniu, tak potom je úplne prirodzené, že sa tento štát a Európska únia rozhodnú postupovať tak, že ľudia, ktorí sa zaočkujú, majú viac voľnosti a viac slobody v rámci Európskej únie alebo aj našej krajiny.
Ďakujem.
22. 6. 2021 9:34:14 - 9:36:05 32. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Ďakujem veľmi pekne. Pán Baláž, ďakujem veľmi pekne za konštruktívne vystúpenie. Vidno, že problematike rozumiete na rozdiel od niektorých iných mojich kolegov. Chcem reagovať na niekoľko vecí, ktoré ste povedali.
Okrem vás teda aj viacerí hovorili, teda že na čo potrebujeme nový úrad. Bol by som veľmi nerád, keby sa tu vytváral dojem, že pôjde o nejaký samostatný nový úrad s obrovskou budovou, s množstvom ľudí zamestnanými a s vybavením, ja si to takto rozhodne nepredstavujem. Keď sa pozriem na HTA agentúru, tak rozmýšľam o malom počte ľudí, vysokých odborníkov, ktorí si budú vykonávať svoju prácu efektívne. A áno, tá nezávislosť úradu je aj pre mňa na základe toho návrhu, ktorý zatiaľ máme k dispozícii, je otázkou, či už voľba riaditeľa, alebo potom dozornej rady, myslím si, že sú tam miesta na vylepšenia, a s tým súvisí to, že či to má byť nezávislý úrad, alebo to má byť oddelenie pod ministerstvom zdravotníctva. Pre mňa to má význam vtedy, ak naozaj dokážeme z toho vytvoriť nezávislý úrad, ktorý bude tak apolitický, ako to len bude možné, lebo naozaj v skutočnosti nakoniec rozhoduje minister zdravotníctva.
Čo sa týka tých 5 mil., ktoré nie sú uvedené, resp. nie sú zdôvodnené, ako k nim, k úspore prídeme, pre mňa, musím povedať, že tých 5 mil. je veľmi málo, že ak sa pozerám na HTA agentúru, tak by som veľmi rád očakával, keby ten prínos bol ďaleko vyšší, a ja teda neviem úplne, že ako by mal byť financovaný ten úrad, či teda zo zdravotných poisťovní, alebo teda z tých príspevkov za registráciu liekov, v každom prípade pre mňa to má zmysel vtedy, keď bude nezávislý a keď si na seba dokáže aj sám zarobiť.
Ďakujem.
22. 6. 2021 9:11:23 - 9:12:00 32. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem veľmi pekne. Janka, ďakujem teda za pozvanie na diskusiu, rád sa zúčastním, nakoniec som ti už poslal aj ja teda nejaké pripomienky, ktoré mám, a rovnako teda chcem poďakovať ministerstvu, že prichádza s týmto návrhom zákona, resp. s touto inštitúciou, ktorá, teda je veľmi dobré, aby bola oddelená od ministerstva zdravotníctva vzhľadom na to, že teda má byť nezávislou inštitúciou, ktorá bude bez nejakých politických vplyvov a bude riešiť naozaj aj ekonomickú, ale aj inú efektivitu liekov, to znamená, že ďakujem veľmi pekne za pozvánku na diskusie, rád sa zúčastním. Ďakujem.
28. 5. 2021 10:27:19 - 10:29:16 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Lehotský, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem veľmi pekne. Ja len v rýchlosti na začiatok by som pripomenul, kto nám tu káže o rozpočtovej zodpovednosti. Pán Kamenický, vy ako minister ste vybrakovali aj hotovostné rezervy, aby v roku 2019 bol dlh pod určitými kritériami. A hovorí nám to človek zo strany, ktorá, za ktorej vlády stúpol dlh z 28 % na 48 %, pričom v priemere ekonomika rástla o 2,5 %. V Čechách to bolo z 28 na 30 % v roku 2019 za rovnaké obdobie. Tam ekonomika rástla 1,9 v priemere, to znamená o 0,6 % menej. To znamená, hovorí vám to človek, hovorí vám to predstaviteľ strany, ktorá sa rozhodne rozpočtovo zodpovedne nesprávala. Z tohto sa na to pozerám ako veľmi farizejské tvrdenia.
Druhá vec, pôsobí to tak schizofrenicky, lebo na jednej strane nás kritizujete za to, že pomoc je slabá, pomoc je pomalá, neskorá. Na druhej strane, keď zvyšujeme tak opäť kritika. Opäť čísla, ktoré by ste si mohli doštudovať. Ekonomická pomoc na Slovensku je relatívne naozaj efektívna, 4,8 bol pokles, reálny pokles HDP za minulý rok v Európskej únii, v priemere to bolo 5,9. Musím povedať, že sme to dosiahli s tretinovou pomocou oproti týmto európskym krajinám. Hovorili ste o 10-percentnom deficite, resp. cez 10-percentný deficit, ktorý plánujeme tam v roku 2021.
Len pripomeniem, že aj na rok 2020 bol plánovaný deficit, keď sme schvaľovali novelu rozpočtu, 12 až 13 %, skončili sme so 6,2, to znamená, že toto nie sú peniaze, ktoré sa reálne musia pretaviť do deficitu, viacero tých položiek sa ani nepretaví. Je to nejaká, nejaký vankúš, nejaká záruka toho, aby tento štát dokázal fungovať. (Potlesk.)

Deň v parlamente

<- ->