Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
28. 5. 2021 12:42:26 - 12:43:03 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Ja budem tiež krátka, chcem sa poďakovať kolegovi poslancovi Dostálovi a vážim si ťa práve preto, že vnášať do tej diskusie pokoj, rozvahu a takto by malo prebiehať rokovanie, nemali by sme sa osočovať, mali by sme byť vecní a život by bol krajší. Môžme mať na vecnú problematiku rôzne názory, môžme sa o nej pohádať ale na konci dňa treba vstať od stola a musíme si vedieť pozrieť do očí a podať si ruky. Ďakujem pekne.
12. 5. 2021 16:19:26 - 16:21:26 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
83.
Ďakujem veľmi pekne.
Pán poslanec Suja, no, vy ste chceli ten jeden konkrétny prípad. Tak dovolím si povedať, že sa mi podarilo dať poslanecký návrh na zaradenie potravinárskeho, potravinárstva a poľnohospodárstva medzi kritickú infraštruktúru, čím sa dostali medzi uprednostnené, uprednostnené odvetvia. To je len jeden. Ale, samozrejme, vy ste opozičný poslanec a boli ste aj v predchádzajúcom volebnom období... tak vy nie, ale vaša strana asi áno. Preto bolo potrebné aj za, keď vládla strana SMER a kombinovaná vláda spolu so SNS, tam ste mali apelovať a tam ste sa, bolo potrebné pýtať a dávať im odporúčania, ako treba riadiť agropotravinársky sektor. To je rovnako aj na margo pána poslanca Kočiša. Čiže boli ste v opozícii aj vtedy a oni dvanásť rokov viedli rezort agropotravinárstva do trvalého úpadku. Takže to na margo.
Pokiaľ ide o obchodné reťazce a uprednostňovanie potravín, choďte do Billy do Rakúska. Odporúčam vám, choďte im tam predať jeden slovenský produkt, keď aj hlboko pod cenu. Billa vám nezoberie slovenský produkt zo zásady. Príde rakúsky dodávateľ, bude tá potravina drahšia a zoberie ju všetkými desiatimi. Čiže je to aj o určitej kultúre a určitých týchto vzťahoch. Čiže toto, na toto apelujem a odberateľov aj tu na Slovensku, aby uprednostňovali slovenské potraviny a nepozerali hlavne na cenu.
Kolega, ďakujem veľmi pekne, a ja sa ospravedlňujem, veľmi zle vidím... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
12. 5. 2021 16:05:14 - 16:11:37 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
71.
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, no, predloženým návrhom zákona je potrebné, ako už bolo spomenuté, trasponovať do slovenského právneho poriadku európsku smernicu.
Otvorili sme týmto však veľmi náročnú tému, pri ktorej na seba narážajú rôzne pohľady na situáciu v celej potravinovej vertikále. Na stole máme zásadný právny predpis. Z pohľadu dodávateľsko-odberateľských vzťahov v potravinách ako obchodníkom, tak aj dodávateľom ide najmä o peniaze a je našou úlohou nájsť v tomto systéme rovnováhu, ktorá by nepoškodila ani jednu zo strán.
Novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami vznikla na mnohohodinových diskusiách. A získať kompromis bolo mimoriadne ťažké najmä preto, lebo zblížiť rôzne stanoviská, dodávateľov, odberateľov k tak zásadným otázkam, ako sú splatnosť faktúr, logistický bonus alebo predajné akcie, je prakticky nemožné. A akokoľvek by sme chceli diskutovať výlučne v odbornej rovine, na konci dňa bolo potrebné prijať kompromisné politické rozhodnutie.
Zákon prijímame, ale je potrebné nezabúdať na slabších a v tomto prípade sú to určite dodávatelia, výrobcovia potravín. Naši potravinári v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch stále ťahajú za kratší koniec. Nemôžeme si nič nahovárať. Čelia ohromnej konkurencii zo zahraničia, ktorá vďaka štátnym podporám a vyšším dotáciám môže podliezať cenami. A dopredu vieme, že akékoľvek úľavy v prospech obchodu túto situáciu ešte zhoršia. Tržby a zisky najväčších priemyselných podnikov, ako napríklad Volkswagen, sú porovnateľné s tržbami a ziskami obchodných reťazcov. Kontinuálne im rastú a sú teda v rebríčku top 10 našich najväčších priemyselných podnikov a máme možnosť sa o tom presvedčiť aj z dostupných štatistických údajov.
Obchodné reťazce sa preto ľahšie vysporiadavajú s rastúcimi nákladmi, ako sú to dodávatelia potravín. Denne dostávam množstvo podnetov od dodávateľov aj odberateľov a našim potravinárom neustále stúpajú náklady, či už je to v súvislosti s pandémiou, alebo je to v dôsledku rastu cien surovín, obalových materiálov, alebo, ako spomenul kolega, dramatických zvýšenia, dramatického zvýšenia cien práce, alebo nákladov na odpady, napríklad z dôvodu zavedenia regulovaných cien na zberové spoločnosti. A tieto náklady sa musia aspoň čiastočne premietnuť do predajných cien, pretože inak to nejde. Matematika nepustí. Problém je, že narážajú na odpor obchodníkov, ktorí teda nechcú zvyšovať ceny pre svojich odberateľov, na pultoch to už je iná vec. A akokoľvek sa obchod môže tváriť, že chce predávať slovenské potraviny, nižšia cena je rozhodujúca, a preto častokrát uprednostnia zahraničných dodávateľov. Nikto sa nemôže čudovať, že peniaze sú vždy na prvom mieste, a preto mi ostáva aspoň apelovať na to, aby domáci, domácich dodávateľov nenechávali pred svojimi dverami, ale aby ich pozvali na svoje pulty.
My v tejto miestnosti sme tu najmä na to, aby sme vytvárali také zákony, ktoré pomôžu slovenským výrobcom potravín. Tak aby boli konkurencieschopnými, aby sa vedeli dostať na pulty obchodov. V opačnom prípade sa budú lacné potraviny na pulty našich obchodov dovážať s cudziny. A nielenže tým budeme poskytovať prácu ľuďom v zahraničí a vytvárať tam pridanú hodnotu, ale na pulty sa dostanú potraviny, ktorých pôvod nebudeme, nevieme ani skontrolovať. A tomuto by sme sa mali zo všetkých síl vyhnúť či už dnes, alebo v budúcnosti.
Ešte na margo tej potravinovej sebestačnosti na záver by som povedala, že ani možno nejde o to, dosiahnuť potravinovú sebestačnosť, ale z môjho pohľadu je trestuhodné, aby sme vyvážali poľnohospodárske suroviny von do zahraničia a na Slovensko dovážali tieto suroviny spracované na potraviny alebo teda ani nie tieto suroviny, ale nevieme, aké suroviny spracované na potraviny. A preto som presvedčená o tom, že je potrebné vyrovnať investičný dlh potravinárskeho priemyslu tak, aby bol konkurencieschopný zahraničným potravinárom, aby dokázal spracovávať suroviny a pre mňa za mňa, aj keď sú dovezené zo zahraničia, aj vytvárať pridanú hodnotu, ale ... na pulty a keď aj v zahraničí, pretože ja som presvedčená, že dopekané výrobky, ak by vyrábali slovenskí výrobcovia, nech ich vyvážajú do zahraničia, ale slovenskí občania si zaslúžia čerstvý chlieb.
Ďakujem za pozornosť.
12. 5. 2021 15:36:57 - 15:38:57 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
49.
Halgašová. Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, vy ste kde boli doteraz? Lebo pokiaľ ja mám informácie a teda vedomosti, tak záporné obchodné saldo s agropotravinárskymi komoditami klesá kontinuálne od roku 2004. A teda aj za posledných dvanásť rokov, takže ako toto zistenie nie je žiadne nové. A za posledných dvanásť rokov, respektíve, môžem povedať, od roku 2004 zanikli viaceré priemyselné odve..., potravinárske odvetvia, nielen výroba droždia. Je to napríklad aj spracovanie olejnatých semien. Tuná naša Palma bola pred piatimi rokmi, poviem to tak odhadom, zatvorená, pretože nový majiteľ vyhodnotil, že je lepšie z toho urobiť developerskú aktivitu. Takže, áno, žiaľ, tento vývoj potravinárstva je, to je dlhodobý trend. A v minulom roku pasívne obchodné saldo z agropotravinárskymi komoditami kleslo o 5 miliónov eur. Otázka je, môžme vyhodnocovať prečo, ale teda sa vylepšilo v náš prospech.
Určite by som chcela dať do pozornosti aj v rámci rozpočtu 80 miliónov eur na štátnu pomoc, ktorá je, myslím, výnimočná. Síce stále malá, nízka v porovnaní s okolitými členskými štátmi, ale výnimočná v porovnaní histórií samostatnej Slovenskej republiky. A dúfam teda, že aj toto pomôže skorigovať ten investičný dlh, ako hovoril kolega Karahuta. Pretože potravinári majú, majú asi polmiliardový investičný dlh, čo sa týka technológií.
Ďakujem.
11. 5. 2021 15:07:43 - 15:09:37 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem kolegom za príspevky. Kolega Suja, ja neviem, ja som vás počúvala a nadobudla som dojem, že vy ste asi počúvali niekoho iného ako mňa. Pretože ja som hovorila, že vítam otvorenie diskusie na tieto témy, ja som nehovorila to, že som za zrušenie povinného členstva. Tak neviem, vy ste asi počuli niečo iné, ale to je, ide o to, že ministerstvo pripravuje návrh zákona, ministerstvo nám ho predloží a predpokladám teda, že bude predmetom diskusie, kde sa budeme môcť vyjadriť, ale v prvom rade teda to, čo som už avizovala, tak ten zámer je vrátiť špecializovanú štátnu správu a zrušiť vlastne túto štátnu správu z pôsobnosti ministerstva vnútra tak ako to bolo vytvorené, ale to už je potom otázka diskusie, či to bude ponechané na Slovenskú poľovnícku komoru, alebo to bude vykonávať špecializovaná štátna správa. Problém, teda respektíve otázka financovania a teda dávania peňazí za vystavenie napríklad poľovných lístkov je v tom, že v súčasnosti platíte Slovenskej poľovníckej komore, v prípade, že bude dobrovoľné členstvo, tak to budete platiť priamo štátu. Čiže bude to príjmom štátneho rozpočtu. Ale opakujem, je to otázka diskusie. Podľa môjho názoru sú oveľa vážnejšie problémy, čo sa týka zákona o poľovníctve, ako povinné a nepovinné členstvo v SPK. Ďakujem.
11. 5. 2021 14:53:33 - 15:01:18 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážení, vážené kolegyne, kolegovia, tak petícia je legálny spôsob, ako poukázať na problémy. To, že sú rozdielne názory na problémy a rozdielne riešenia, je rovnako legálne. A ak teda poľovníci, signatári petície vyzývajú na zachovanie poľovníctva a poukazujú na určité problémy, tak o nich treba diskutovať. Neviem, celá táto diskusia v pléne sa zvrtla na, len na povinné a nepovinné členstvo, na zrušenie alebo nezrušenie Slovenskej poľovníckej komory, ja si myslím, že to má oveľa širšiu dimenziu, celá táto diskusia, pretože, ako už kolega povedal, nič nie je čierne a nič nie je biele. A ako sa všetci predrečníci už vyjadrili, tak vlastne nikto v tejto sále nechce zrušiť poľovníctvo na Slovensku. A nenahovárajme si, že poľovníctvo nefungovalo pred sto rokmi, lebo tak tu sa hovorí o storočnom poľovníctve, fungovalo a zrejme aj celkom dobre.
Ja spomeniem, teraz som išla po chodbe a stretla som naozaj mladú príťažlivú dámu, ktorá sa priznala, že je poľovníčka a že je držiteľkou zbrane a rovnako si želá nepovinné členstvo v Slovenskej poľovníckej komore. Opäť je to ale len jeden názor, ktorý teda sa zhoduje s požiadavkami opozície tejto petície, a...
===== poľovníčka a že jej držiteľkou zbrane a rovnako si želá nepovinné členstvo v Slovenskej poľovníckej komore. Opäť je to ale len jeden názor, ktorý teda sa zhoduje s požiadavkami opozície tejto petície a rovnako som sa stretla s mnohými poľovníkmi, ktorí sa teda sa vyjadrili, vyjadrili svoje požiadavky, vytiahnem len niekoľko z nich. Jednak žiadajú pre všetkých poľovníkov vydávať celoživotné poľovné lístky na dobu neurčitú, oddeliť štruktúry Slovenskej poľovníckej komory od štruktúr Slovenského poľovného zväzu, zrušiť povinné členstvo právnických aj fyzických osôb v Slovenskej poľovníckej komore tým osobám, ktoré vykonávajú právo poľovníctva ako, zrušiť povinné členstvo pre tých, ktorí nevykonávajú právo poľovníctva ako svoju profesiu. Zrušiť príspevky okresným poľovníckym komorám, ktoré musia platiť užívatelia poľovných revírov za výmery a za bonitu pôdy a dokonca aj príspevky právnických osôb bez revíru. Presadiť, aby úkony súvisiace s poľovníckou činnosťou vykonávala štátna správa a nie a kompetencie, ktoré v súčasnosti Slovenská poľovnícka komora, aby prevzali späť okresné úrady. To sú požiadavky, o ktorých je legitímne diskutovať. Preto otvorenie diskusie o poľovníctve je tiež rovnako legitímne a nemalo by sa zužovať len na Slovenskú poľovnícku komoru, na jej zrušenie, na povinné a nepovinné členstvo. Z môjho pohľadu je veľmi dôležité otvoriť diskusiu o napríklad o škodách, ktoré spôsobuje zver poľnohospodárom. Roky sa neodškodňuje, teraz začína sezóna, začínajú rašiť vinohrady, budem iniciovať poslanecký prieskum, aby sme sa tam išli pozrieť do vinohradov ako budú vyzerať za dva týždne, ako budú obžraté od zverov. Rovnako je treba diskutovať presne o tom, či Slovenská poľovnícka komora bude vykonávať naďalej prenesený výkon štátnej správy alebo sa to prenesie späť na štát, pretože ako vieme, ministerstvo už avizovalo, že vlastne chce späť špecializovanú štátnu správu a nechce vlastne mať tento výkon štátnej správy pod gesciou ministerstva vnútra. Takže toto sú len také drobnosti, ktoré som z celého toho zákona vtiahla, čiže poďme o tom diskutovať odborne, odložme politiku a môžme urobiť spoločne dobrý zákon. Ale ešte by som poznamenala na záver, že diskusia sa veľmi častokrát, keď nie vždy, zvrtne aj na otázku financovania Slovenskej poľovníckej komory, na poberanie dotácií, na transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami, a preto sme si dovolili pripraviť pozmeňovací návrh u uzneseniu, ktorý teraz prečítam.
Pozmeňovací návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily Halgašovej, Jaroslava Karahutu, Miriam Šutekovej, Jaroslava Šíbla k petícii občanov Slovenskej republiky Poľovníctvo má zmysel - za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku (tlač 527).
Výroková časť uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k petícii občanov Slovenskej republiky Poľovníctvo má zmysel - za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku (tlač 527) sa mení tak, že doterajší text výrokovej časti sa označuje ako písmeno A, za ktoré sa vkladá písmeno B, ktoré znie:
"B. žiada: B1: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky uplatniť postup podľa § 42 ods. 2. vety zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v termíne do 31. augusta 2021.
B2: úrad vládneho auditu vykonať vládny audit v Slovenskej poľovníckej komore vo vzťahu k dotáciám poskytnutým Slovenskej poľovníckej komore od obdobia jej vzniku v termíne do 31. augusta 2021.
Odôvodnenie. Účelom predloženého pozmeňujúceho návrhu je navrhnutie znenia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby v ňom bolo vyjadrené vzatie na vedomie uvedenej petície a zároveň aj vyslovenie požiadavky príslušným orgánom, aby využili svoje zákonné právomoci a vykonali kontrolnú činnosť hospodárenia v Slovenskej poľovníckej komore. Pretože minulý rok na jeseň sme prijali novelu zákona o poľovníctve, kde sme vlastne ustanovili povinnosť Slovenskej poľovníckej komore, aby predkladala vlastne hospodárenie, teda výdavky aj náklady podľa priloženej tabuľky, žiaľ, teda zatiaľ ešte tak neurobili, takže preto by sme, chceme požiadať jednotlivé rezorty, aby tak urobili. Ďakujem pekne.
11. 5. 2021 14:53:33 - 15:01:18 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážení, vážené kolegyne, kolegovia, tak petícia je legálny spôsob, ako poukázať na problémy. To, že sú rozdielne názory na problémy a rozdielne riešenia, je rovnako legálne. A ak teda poľovníci, signatári petície vyzývajú na zachovanie poľovníctva a poukazujú na určité problémy, tak o nich treba diskutovať. Neviem, celá táto diskusia v pléne sa zvrtla na, len na povinné a nepovinné členstvo, na zrušenie alebo nezrušenie Slovenskej poľovníckej komory, ja si myslím, že to má oveľa širšiu dimenziu, celá táto diskusia, pretože, ako už kolega povedal, nič nie je čierne a nič nie je biele. A ako sa všetci predrečníci už vyjadrili, tak vlastne nikto v tejto sále nechce zrušiť poľovníctvo na Slovensku. A nenahovárajme si, že poľovníctvo nefungovalo pred sto rokmi, lebo tak tu sa hovorí o storočnom poľovníctve, fungovalo a zrejme aj celkom dobre.
Ja spomeniem, teraz som išla po chodbe a stretla som naozaj mladú príťažlivú dámu, ktorá sa priznala, že je poľovníčka a že je držiteľkou zbrane a rovnako si želá nepovinné členstvo v Slovenskej poľovníckej komore. Opäť je to ale len jeden názor, ktorý teda sa zhoduje s požiadavkami opozície tejto petície, a...
===== poľovníčka a že jej držiteľkou zbrane a rovnako si želá nepovinné členstvo v Slovenskej poľovníckej komore. Opäť je to ale len jeden názor, ktorý teda sa zhoduje s požiadavkami opozície tejto petície a rovnako som sa stretla s mnohými poľovníkmi, ktorí sa teda sa vyjadrili, vyjadrili svoje požiadavky, vytiahnem len niekoľko z nich. Jednak žiadajú pre všetkých poľovníkov vydávať celoživotné poľovné lístky na dobu neurčitú, oddeliť štruktúry Slovenskej poľovníckej komory od štruktúr Slovenského poľovného zväzu, zrušiť povinné členstvo právnických aj fyzických osôb v Slovenskej poľovníckej komore tým osobám, ktoré vykonávajú právo poľovníctva ako, zrušiť povinné členstvo pre tých, ktorí nevykonávajú právo poľovníctva ako svoju profesiu. Zrušiť príspevky okresným poľovníckym komorám, ktoré musia platiť užívatelia poľovných revírov za výmery a za bonitu pôdy a dokonca aj príspevky právnických osôb bez revíru. Presadiť, aby úkony súvisiace s poľovníckou činnosťou vykonávala štátna správa a nie a kompetencie, ktoré v súčasnosti Slovenská poľovnícka komora, aby prevzali späť okresné úrady. To sú požiadavky, o ktorých je legitímne diskutovať. Preto otvorenie diskusie o poľovníctve je tiež rovnako legitímne a nemalo by sa zužovať len na Slovenskú poľovnícku komoru, na jej zrušenie, na povinné a nepovinné členstvo. Z môjho pohľadu je veľmi dôležité otvoriť diskusiu o napríklad o škodách, ktoré spôsobuje zver poľnohospodárom. Roky sa neodškodňuje, teraz začína sezóna, začínajú rašiť vinohrady, budem iniciovať poslanecký prieskum, aby sme sa tam išli pozrieť do vinohradov ako budú vyzerať za dva týždne, ako budú obžraté od zverov. Rovnako je treba diskutovať presne o tom, či Slovenská poľovnícka komora bude vykonávať naďalej prenesený výkon štátnej správy alebo sa to prenesie späť na štát, pretože ako vieme, ministerstvo už avizovalo, že vlastne chce späť špecializovanú štátnu správu a nechce vlastne mať tento výkon štátnej správy pod gesciou ministerstva vnútra. Takže toto sú len také drobnosti, ktoré som z celého toho zákona vtiahla, čiže poďme o tom diskutovať odborne, odložme politiku a môžme urobiť spoločne dobrý zákon. Ale ešte by som poznamenala na záver, že diskusia sa veľmi častokrát, keď nie vždy, zvrtne aj na otázku financovania Slovenskej poľovníckej komory, na poberanie dotácií, na transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami, a preto sme si dovolili pripraviť pozmeňovací návrh u uzneseniu, ktorý teraz prečítam.
Pozmeňovací návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily Halgašovej, Jaroslava Karahutu, Miriam Šutekovej, Jaroslava Šíbla k petícii občanov Slovenskej republiky Poľovníctvo má zmysel - za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku (tlač 527).
Výroková časť uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k petícii občanov Slovenskej republiky Poľovníctvo má zmysel - za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku (tlač 527) sa mení tak, že doterajší text výrokovej časti sa označuje ako písmeno A, za ktoré sa vkladá písmeno B, ktoré znie:
"B. žiada: B1: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky uplatniť postup podľa § 42 ods. 2. vety zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v termíne do 31. augusta 2021.
B2: úrad vládneho auditu vykonať vládny audit v Slovenskej poľovníckej komore vo vzťahu k dotáciám poskytnutým Slovenskej poľovníckej komore od obdobia jej vzniku v termíne do 31. augusta 2021.
Odôvodnenie. Účelom predloženého pozmeňujúceho návrhu je navrhnutie znenia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby v ňom bolo vyjadrené vzatie na vedomie uvedenej petície a zároveň aj vyslovenie požiadavky príslušným orgánom, aby využili svoje zákonné právomoci a vykonali kontrolnú činnosť hospodárenia v Slovenskej poľovníckej komore. Pretože minulý rok na jeseň sme prijali novelu zákona o poľovníctve, kde sme vlastne ustanovili povinnosť Slovenskej poľovníckej komore, aby predkladala vlastne hospodárenie, teda výdavky aj náklady podľa priloženej tabuľky, žiaľ, teda zatiaľ ešte tak neurobili, takže preto by sme, chceme požiadať jednotlivé rezorty, aby tak urobili. Ďakujem pekne.
11. 5. 2021 14:53:33 - 15:01:18 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážení, vážené kolegyne, kolegovia, tak petícia je legálny spôsob, ako poukázať na problémy. To, že sú rozdielne názory na problémy a rozdielne riešenia, je rovnako legálne. A ak teda poľovníci, signatári petície vyzývajú na zachovanie poľovníctva a poukazujú na určité problémy, tak o nich treba diskutovať. Neviem, celá táto diskusia v pléne sa zvrtla na, len na povinné a nepovinné členstvo, na zrušenie alebo nezrušenie Slovenskej poľovníckej komory, ja si myslím, že to má oveľa širšiu dimenziu, celá táto diskusia, pretože, ako už kolega povedal, nič nie je čierne a nič nie je biele. A ako sa všetci predrečníci už vyjadrili, tak vlastne nikto v tejto sále nechce zrušiť poľovníctvo na Slovensku. A nenahovárajme si, že poľovníctvo nefungovalo pred sto rokmi, lebo tak tu sa hovorí o storočnom poľovníctve, fungovalo a zrejme aj celkom dobre.
Ja spomeniem, teraz som išla po chodbe a stretla som naozaj mladú príťažlivú dámu, ktorá sa priznala, že je poľovníčka a že je držiteľkou zbrane a rovnako si želá nepovinné členstvo v Slovenskej poľovníckej komore. Opäť je to ale len jeden názor, ktorý teda sa zhoduje s požiadavkami opozície tejto petície, a...
===== poľovníčka a že jej držiteľkou zbrane a rovnako si želá nepovinné členstvo v Slovenskej poľovníckej komore. Opäť je to ale len jeden názor, ktorý teda sa zhoduje s požiadavkami opozície tejto petície a rovnako som sa stretla s mnohými poľovníkmi, ktorí sa teda sa vyjadrili, vyjadrili svoje požiadavky, vytiahnem len niekoľko z nich. Jednak žiadajú pre všetkých poľovníkov vydávať celoživotné poľovné lístky na dobu neurčitú, oddeliť štruktúry Slovenskej poľovníckej komory od štruktúr Slovenského poľovného zväzu, zrušiť povinné členstvo právnických aj fyzických osôb v Slovenskej poľovníckej komore tým osobám, ktoré vykonávajú právo poľovníctva ako, zrušiť povinné členstvo pre tých, ktorí nevykonávajú právo poľovníctva ako svoju profesiu. Zrušiť príspevky okresným poľovníckym komorám, ktoré musia platiť užívatelia poľovných revírov za výmery a za bonitu pôdy a dokonca aj príspevky právnických osôb bez revíru. Presadiť, aby úkony súvisiace s poľovníckou činnosťou vykonávala štátna správa a nie a kompetencie, ktoré v súčasnosti Slovenská poľovnícka komora, aby prevzali späť okresné úrady. To sú požiadavky, o ktorých je legitímne diskutovať. Preto otvorenie diskusie o poľovníctve je tiež rovnako legitímne a nemalo by sa zužovať len na Slovenskú poľovnícku komoru, na jej zrušenie, na povinné a nepovinné členstvo. Z môjho pohľadu je veľmi dôležité otvoriť diskusiu o napríklad o škodách, ktoré spôsobuje zver poľnohospodárom. Roky sa neodškodňuje, teraz začína sezóna, začínajú rašiť vinohrady, budem iniciovať poslanecký prieskum, aby sme sa tam išli pozrieť do vinohradov ako budú vyzerať za dva týždne, ako budú obžraté od zverov. Rovnako je treba diskutovať presne o tom, či Slovenská poľovnícka komora bude vykonávať naďalej prenesený výkon štátnej správy alebo sa to prenesie späť na štát, pretože ako vieme, ministerstvo už avizovalo, že vlastne chce späť špecializovanú štátnu správu a nechce vlastne mať tento výkon štátnej správy pod gesciou ministerstva vnútra. Takže toto sú len také drobnosti, ktoré som z celého toho zákona vtiahla, čiže poďme o tom diskutovať odborne, odložme politiku a môžme urobiť spoločne dobrý zákon. Ale ešte by som poznamenala na záver, že diskusia sa veľmi častokrát, keď nie vždy, zvrtne aj na otázku financovania Slovenskej poľovníckej komory, na poberanie dotácií, na transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami, a preto sme si dovolili pripraviť pozmeňovací návrh u uzneseniu, ktorý teraz prečítam.
Pozmeňovací návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily Halgašovej, Jaroslava Karahutu, Miriam Šutekovej, Jaroslava Šíbla k petícii občanov Slovenskej republiky Poľovníctvo má zmysel - za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku (tlač 527).
Výroková časť uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k petícii občanov Slovenskej republiky Poľovníctvo má zmysel - za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku (tlač 527) sa mení tak, že doterajší text výrokovej časti sa označuje ako písmeno A, za ktoré sa vkladá písmeno B, ktoré znie:
"B. žiada: B1: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky uplatniť postup podľa § 42 ods. 2. vety zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v termíne do 31. augusta 2021.
B2: úrad vládneho auditu vykonať vládny audit v Slovenskej poľovníckej komore vo vzťahu k dotáciám poskytnutým Slovenskej poľovníckej komore od obdobia jej vzniku v termíne do 31. augusta 2021.
Odôvodnenie. Účelom predloženého pozmeňujúceho návrhu je navrhnutie znenia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby v ňom bolo vyjadrené vzatie na vedomie uvedenej petície a zároveň aj vyslovenie požiadavky príslušným orgánom, aby využili svoje zákonné právomoci a vykonali kontrolnú činnosť hospodárenia v Slovenskej poľovníckej komore. Pretože minulý rok na jeseň sme prijali novelu zákona o poľovníctve, kde sme vlastne ustanovili povinnosť Slovenskej poľovníckej komore, aby predkladala vlastne hospodárenie, teda výdavky aj náklady podľa priloženej tabuľky, žiaľ, teda zatiaľ ešte tak neurobili, takže preto by sme, chceme požiadať jednotlivé rezorty, aby tak urobili. Ďakujem pekne.
11. 5. 2021 14:53:33 - 15:01:18 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážení, vážené kolegyne, kolegovia, tak petícia je legálny spôsob, ako poukázať na problémy. To, že sú rozdielne názory na problémy a rozdielne riešenia, je rovnako legálne. A ak teda poľovníci, signatári petície vyzývajú na zachovanie poľovníctva a poukazujú na určité problémy, tak o nich treba diskutovať. Neviem, celá táto diskusia v pléne sa zvrtla na, len na povinné a nepovinné členstvo, na zrušenie alebo nezrušenie Slovenskej poľovníckej komory, ja si myslím, že to má oveľa širšiu dimenziu, celá táto diskusia, pretože, ako už kolega povedal, nič nie je čierne a nič nie je biele. A ako sa všetci predrečníci už vyjadrili, tak vlastne nikto v tejto sále nechce zrušiť poľovníctvo na Slovensku. A nenahovárajme si, že poľovníctvo nefungovalo pred sto rokmi, lebo tak tu sa hovorí o storočnom poľovníctve, fungovalo a zrejme aj celkom dobre.
Ja spomeniem, teraz som išla po chodbe a stretla som naozaj mladú príťažlivú dámu, ktorá sa priznala, že je poľovníčka a že je držiteľkou zbrane a rovnako si želá nepovinné členstvo v Slovenskej poľovníckej komore. Opäť je to ale len jeden názor, ktorý teda sa zhoduje s požiadavkami opozície tejto petície, a...
===== poľovníčka a že jej držiteľkou zbrane a rovnako si želá nepovinné členstvo v Slovenskej poľovníckej komore. Opäť je to ale len jeden názor, ktorý teda sa zhoduje s požiadavkami opozície tejto petície a rovnako som sa stretla s mnohými poľovníkmi, ktorí sa teda sa vyjadrili, vyjadrili svoje požiadavky, vytiahnem len niekoľko z nich. Jednak žiadajú pre všetkých poľovníkov vydávať celoživotné poľovné lístky na dobu neurčitú, oddeliť štruktúry Slovenskej poľovníckej komory od štruktúr Slovenského poľovného zväzu, zrušiť povinné členstvo právnických aj fyzických osôb v Slovenskej poľovníckej komore tým osobám, ktoré vykonávajú právo poľovníctva ako, zrušiť povinné členstvo pre tých, ktorí nevykonávajú právo poľovníctva ako svoju profesiu. Zrušiť príspevky okresným poľovníckym komorám, ktoré musia platiť užívatelia poľovných revírov za výmery a za bonitu pôdy a dokonca aj príspevky právnických osôb bez revíru. Presadiť, aby úkony súvisiace s poľovníckou činnosťou vykonávala štátna správa a nie a kompetencie, ktoré v súčasnosti Slovenská poľovnícka komora, aby prevzali späť okresné úrady. To sú požiadavky, o ktorých je legitímne diskutovať. Preto otvorenie diskusie o poľovníctve je tiež rovnako legitímne a nemalo by sa zužovať len na Slovenskú poľovnícku komoru, na jej zrušenie, na povinné a nepovinné členstvo. Z môjho pohľadu je veľmi dôležité otvoriť diskusiu o napríklad o škodách, ktoré spôsobuje zver poľnohospodárom. Roky sa neodškodňuje, teraz začína sezóna, začínajú rašiť vinohrady, budem iniciovať poslanecký prieskum, aby sme sa tam išli pozrieť do vinohradov ako budú vyzerať za dva týždne, ako budú obžraté od zverov. Rovnako je treba diskutovať presne o tom, či Slovenská poľovnícka komora bude vykonávať naďalej prenesený výkon štátnej správy alebo sa to prenesie späť na štát, pretože ako vieme, ministerstvo už avizovalo, že vlastne chce späť špecializovanú štátnu správu a nechce vlastne mať tento výkon štátnej správy pod gesciou ministerstva vnútra. Takže toto sú len také drobnosti, ktoré som z celého toho zákona vtiahla, čiže poďme o tom diskutovať odborne, odložme politiku a môžme urobiť spoločne dobrý zákon. Ale ešte by som poznamenala na záver, že diskusia sa veľmi častokrát, keď nie vždy, zvrtne aj na otázku financovania Slovenskej poľovníckej komory, na poberanie dotácií, na transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami, a preto sme si dovolili pripraviť pozmeňovací návrh u uzneseniu, ktorý teraz prečítam.
Pozmeňovací návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily Halgašovej, Jaroslava Karahutu, Miriam Šutekovej, Jaroslava Šíbla k petícii občanov Slovenskej republiky Poľovníctvo má zmysel - za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku (tlač 527).
Výroková časť uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k petícii občanov Slovenskej republiky Poľovníctvo má zmysel - za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku (tlač 527) sa mení tak, že doterajší text výrokovej časti sa označuje ako písmeno A, za ktoré sa vkladá písmeno B, ktoré znie:
"B. žiada: B1: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky uplatniť postup podľa § 42 ods. 2. vety zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v termíne do 31. augusta 2021.
B2: úrad vládneho auditu vykonať vládny audit v Slovenskej poľovníckej komore vo vzťahu k dotáciám poskytnutým Slovenskej poľovníckej komore od obdobia jej vzniku v termíne do 31. augusta 2021.
Odôvodnenie. Účelom predloženého pozmeňujúceho návrhu je navrhnutie znenia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby v ňom bolo vyjadrené vzatie na vedomie uvedenej petície a zároveň aj vyslovenie požiadavky príslušným orgánom, aby využili svoje zákonné právomoci a vykonali kontrolnú činnosť hospodárenia v Slovenskej poľovníckej komore. Pretože minulý rok na jeseň sme prijali novelu zákona o poľovníctve, kde sme vlastne ustanovili povinnosť Slovenskej poľovníckej komore, aby predkladala vlastne hospodárenie, teda výdavky aj náklady podľa priloženej tabuľky, žiaľ, teda zatiaľ ešte tak neurobili, takže preto by sme, chceme požiadať jednotlivé rezorty, aby tak urobili. Ďakujem pekne.
11. 5. 2021 10:17:52 - 10:19:51 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Ja som presvedčená, že toto je téma ktorá výsostne odborná a nemala by byť politická. Ale tú politickú úroveň do poľovníctva vniesla, vniesla predchádzajúca vláda, prvá vláda Roberta Fica, ktorá zaviedla projekt ESO reorganizácie štátnej správy. Veľmi dobre si pamätám a veľmi to súvisí, veľmi dobre si pamätám keď sa rušili okresné úrady, teda špecializovaná štátna správa a vlastne pod ministerstvo vnútra sa prenášali všetky zložky, vrátene odboru lesného a pozemkového. Sama som chodila na diskusie a presviedčala som zamestnancov ministerstva vnútra, aby pod sekciu vnútra, pod ministerstvo vnútra nešla napríklad Štátna veterinárna správa z ktorej chceli spraviť len jednu sekciu na ministerstve vnútra. Predstavte si, ako by vyzerala úradná kontrola potravín. Čiže vlastne zákon z roku 2009 o poľovníctve je vlastne výsledok celej tejto reorganizácie, kde teda sa vláda Roberta Fica rozhodla zriadiť Slovenskú poľovnícku komoru, kde, do ktorej preniesla výkon štátnej správy, ktoré vlastne zobrala touto reorganizáciou.
Otázka je, či to je správne nastavené alebo nie je správne nastavené. Môžme o tom diskutovať. Od roku 2009 násobne sa zvýšili počty raticovej zveri. Nemajú kto strieľať, proste celé toto poľovníctvo sa z môjho pohľadu zdeformovalo. A to čo sa chce teraz vlastne urobiť a čo ministerstvo má v programovom vyhlásení vlády je, vrátiť späť prenesený výkon štátnej správy na štátnu správu.
4. 5. 2021 18:57:34 - 19:00:20 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
241.
Veľmi pekne ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne a vážení páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 627 zo 17. marca 2021 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač č. 457, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
- ústavnoprávny výbor uznesením č. 275 z 28. apríla 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť,
- výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 85 z 29. apríla 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť,
- výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 109 z 29. apríla 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný poslanecký návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 114 zo 4. mája 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu. Ďakujem.
1. 4. 2021 19:39:35 - 19:41:33 25. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní - 01.04.2021 Tlač 488 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
174.
Pán poslanec Krajčí, ďakujem za vystúpenie, bolo veľmi dobré. Ja si myslím, že mnohí ľudia nechcú rozumieť tejto situácii, ktorá tu nastala, čo je vidieť aj priamo z tejto rozpravy. Táto pandémia je, by som povedala, rozsahu, ako bola po prvej svetovej vojny španielska chrípka. Žiaľ, vtedy neboli dostatočné vedecké poznatky a neboli dostatočné lieky.
A pokiaľ ide o legislatívu a predlžovanie núdzového stavu, samozrejme, súčasný zákon nepredpokladal, že takáto rozsiahla pandémia môže nastať, že takáto situácia môže vzniknúť. A spoliehať sa na zodpovednosť, výlučne na zodpovednosť ľudí je nezodpovedné. Sami máme možnosť vidieť tu v sále ako každý, ako niektorí poslanci nedodržiavajú len to základné pravidlo a nosia rúšky pod nosom a ohrozujú nás všetkých, ktorí sme tu, čo je absolútne nezodpovedné, pán poslanec.
A zrejme ste neboli v nemocnici, zrejme ste nerozprávali s tými lekármi, ktorí majú osobnú skúsenosť, s ktorými, ja mám v rodine túto situáciu, plačú mi doma, ktorí hovoria, nemôžu robiť systémové operácie a venovať sa pacientom a riešiť normálne veci, ale riešia, všetko je podriadené tejto pandémii. Všetko. Takže áno, súhlasím, že ľudia majú plné zuby tejto situácii. Ja sama som zástancom otvárania prevádzok a obchodov, pretože deti rastú. A to nekúpite na internete im topánky alebo oblečenie. Ale určite nie pred Veľkou nocou.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
31. 3. 2021 9:48:58 - 9:52:00 25. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia - 31.03.2021 Tlač 393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
ďakujem pekne. Ja by som teda chcela odpovedať na tú vašu otázku. Samozrejme, ten oprávnený užívateľ, on aj teraz tam v zákone vlastne je. To, že tam nie je napísané, že ten užívateľ je oprávnený tak to neznamená, len sa tam zavádza toto slovo kvôli tomu kvôli právnej čistote. Proste nemôže niekto prísť na, na pole rozorať ho a následne rozposielať návrh nájomnej zmluvy. Proste vy ak chcete uzavrieť nájomnú zmluvu tak treba osloviť najprv vlastníkov pozemkov s návrhom nájomnej zmluvy, až následne by ste mali túto pôdu obhospodarovať. Takže, takže toľko, toľko k tomuto, to znamená. A pokiaľ ide o pozemkové úpravy, súhlasím s vami ale ja opäť zdôrazním je to dlh každej jednej ponovembrovej vlády. Za 30 rokov tie pozemkové úpravy mali byť už dávno vysporiadané, urobené. Ja vám poviem len jeden príklad. Moja mama v ´89 teda moji rodičia boli mladší ako ja. Ja mám deti, ktoré sú majú viac ako 30 rokov a ak si zoberiem, že oni sa dostanú k sceleným pozemkom keď budú dôchodcovia tak mi to pripadá ako nonsens. To je úplne nenormálna situácia, tie deti tieto, táto generácia o už ani nebude vedieť, že nejaké pozemky má a nebude mať záujem. A preto ja sa skôr prikláňam či to nebol k názoru, že či to nebol aj zámer, cieľ, aby ľudia proste stratili záujem o poľnohospodársku pôdu a takýmto spôsobom proste sa k nej dostali iní ľudia ak, ako skutoční vlastníci. A ešte na margo toho, tej byrokratickej záťaže by som chcela povedať, že vlastne nájomné zmluvy, návrh nájomných zmlúv tak či tak je potrebné posielať to, že sa upraví nájomná zmluva s riadnym poučením o tom, že o odvolaní, že môžem túto nájomnú zmluvu odmietnuť v celosti alebo v časti. Prepáčte za administratívnu záťaž nepovažujem, takže toľko k vašim pripomienkam.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, toto je naozaj len taký malý krátky krok k tomu, aby sme posilnili vlastnícke práva. Ja verím, že komplexná novela zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy, ktorá teda, ktorú pripravuje rezort pôdohospodárstva a ja pochybujem teda, že príde na program tento rok, pretože naozaj to je, to je veľká a náročná práca. Tak verím, že tento návrh podporíte a následne teda bude, bude zapracované aj do tej komplexnej, komplexnej novely. Ďakujem veľmi pekne.
31. 3. 2021 9:37:57 - 9:40:54 25. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia - 31.03.2021 Tlač 393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela teda zareagovať, teda odpovedať na vaše otázky. Pokiaľ ide o čerpanie eurofondov a tie vaše pripomienky ohľadne nedostupnosti a záťaži. Chcela by som pripomenúť, že práve za pôsobenia predchádzajúcich vlád tieto eurofondy neboli dostupné. Vidíte samy aké zistenia vyplávali na povrch, že museli dávať 18 - 20 % úplatky na to, aby boli vôbec schválené tie ich projekty a teda vlastne rozdeľovali sa podľa subjektívnych kritérií. Tým chcem upozorniť na to, že už v máji dáva ministerstvo pôdohospodárstva výzvy na štyri jednotku a na štyri dvojku, šesť trojku a tak ďalej, kde sú zaručené už teraz vlastne ubezpečili, že všetky subjektívne kritéria pôjdu von a projekty sa budú posudzovať výlučne na základe objektívnych kritérií jasne stanovených pravidiel. Pokiaľ ide o ročnú výpovednú lehotu ako ste sa pýtali, tam predsa nejde o to, že keď sa uzavrie raz nájomná zmluva na dobu určitú 15 rokov napríklad a sú tam teda, čerpajú vlastne projektové podpory a teda podpory v rámci ekologizácie, tak po skončení tejto zmluvy tu ide o to, keď sa neozve ten vlastník, že je nedostupný, tak až v tom prípade sa vlastne táto nájomná zmluva má ročnú výpovednú lehotu. Čiže tu nejde o žiadne prekážky v rámci týchto projektov. Pokiaľ sa pýtate na § 12 ods. 4 poslednú vetu, je to oznámenie. To sme tam pridali na základe pripomienky OLAP-u - Odboru legislatívy a aproximácie práva s tým, že to oznámenie by tam ani nemuselo byť, pretože je to opätovne zaťaženie len toho vlastníka pôdy, ktorý vôbec by nemusel mať povinnosť oznamovať pôvodnému užívateľovi, že sa tu nejaká nájomná zmluva uzatvorila, pretože ak sa uzatvorí nájomná zmluva s novým užívateľom, tak predpokladáme, ten nový užívateľ sa bude starať o to, aby si vysporiadal tieto svoje práva a povinnosti. Takže ...
===== pôvodnému užívateľovi, že sa tu nejaká nájomná zmluva uzatvorila pretože ak sa uzatvorí nájomná zmluva s novým užívateľom tak predpokladáme, že ten nový užívateľ sa bude starať o to, aby si vysporiadal tieto, tieto svoje práva a povinnosti. Takže to je len oznamovanie a z dôvodu, aby nevznikol nejaký, nejaký chaos a na tej pôde. A pán Stredák, vy ste boli na ministerstve pôdohospodárstva osem rokov, takže mali ste možnosť usporiadať všetky tieto pozemkové práva a zákony tak, aby boli v poriadku, žiaľ nestalo sa tak. Takže toľko v krátkosti, zatiaľ ďakujem.
31. 3. 2021 9:37:57 - 9:40:54 25. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia - 31.03.2021 Tlač 393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela teda zareagovať, teda odpovedať na vaše otázky. Pokiaľ ide o čerpanie eurofondov a tie vaše pripomienky ohľadne nedostupnosti a záťaži. Chcela by som pripomenúť, že práve za pôsobenia predchádzajúcich vlád tieto eurofondy neboli dostupné. Vidíte samy aké zistenia vyplávali na povrch, že museli dávať 18 - 20 % úplatky na to, aby boli vôbec schválené tie ich projekty a teda vlastne rozdeľovali sa podľa subjektívnych kritérií. Tým chcem upozorniť na to, že už v máji dáva ministerstvo pôdohospodárstva výzvy na štyri jednotku a na štyri dvojku, šesť trojku a tak ďalej, kde sú zaručené už teraz vlastne ubezpečili, že všetky subjektívne kritéria pôjdu von a projekty sa budú posudzovať výlučne na základe objektívnych kritérií jasne stanovených pravidiel. Pokiaľ ide o ročnú výpovednú lehotu ako ste sa pýtali, tam predsa nejde o to, že keď sa uzavrie raz nájomná zmluva na dobu určitú 15 rokov napríklad a sú tam teda, čerpajú vlastne projektové podpory a teda podpory v rámci ekologizácie, tak po skončení tejto zmluvy tu ide o to, keď sa neozve ten vlastník, že je nedostupný, tak až v tom prípade sa vlastne táto nájomná zmluva má ročnú výpovednú lehotu. Čiže tu nejde o žiadne prekážky v rámci týchto projektov. Pokiaľ sa pýtate na § 12 ods. 4 poslednú vetu, je to oznámenie. To sme tam pridali na základe pripomienky OLAP-u - Odboru legislatívy a aproximácie práva s tým, že to oznámenie by tam ani nemuselo byť, pretože je to opätovne zaťaženie len toho vlastníka pôdy, ktorý vôbec by nemusel mať povinnosť oznamovať pôvodnému užívateľovi, že sa tu nejaká nájomná zmluva uzatvorila, pretože ak sa uzatvorí nájomná zmluva s novým užívateľom, tak predpokladáme, ten nový užívateľ sa bude starať o to, aby si vysporiadal tieto svoje práva a povinnosti. Takže ...
===== pôvodnému užívateľovi, že sa tu nejaká nájomná zmluva uzatvorila pretože ak sa uzatvorí nájomná zmluva s novým užívateľom tak predpokladáme, že ten nový užívateľ sa bude starať o to, aby si vysporiadal tieto, tieto svoje práva a povinnosti. Takže to je len oznamovanie a z dôvodu, aby nevznikol nejaký, nejaký chaos a na tej pôde. A pán Stredák, vy ste boli na ministerstve pôdohospodárstva osem rokov, takže mali ste možnosť usporiadať všetky tieto pozemkové práva a zákony tak, aby boli v poriadku, žiaľ nestalo sa tak. Takže toľko v krátkosti, zatiaľ ďakujem.
31. 3. 2021 9:37:57 - 9:40:54 25. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia - 31.03.2021 Tlač 393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela teda zareagovať, teda odpovedať na vaše otázky. Pokiaľ ide o čerpanie eurofondov a tie vaše pripomienky ohľadne nedostupnosti a záťaži. Chcela by som pripomenúť, že práve za pôsobenia predchádzajúcich vlád tieto eurofondy neboli dostupné. Vidíte samy aké zistenia vyplávali na povrch, že museli dávať 18 - 20 % úplatky na to, aby boli vôbec schválené tie ich projekty a teda vlastne rozdeľovali sa podľa subjektívnych kritérií. Tým chcem upozorniť na to, že už v máji dáva ministerstvo pôdohospodárstva výzvy na štyri jednotku a na štyri dvojku, šesť trojku a tak ďalej, kde sú zaručené už teraz vlastne ubezpečili, že všetky subjektívne kritéria pôjdu von a projekty sa budú posudzovať výlučne na základe objektívnych kritérií jasne stanovených pravidiel. Pokiaľ ide o ročnú výpovednú lehotu ako ste sa pýtali, tam predsa nejde o to, že keď sa uzavrie raz nájomná zmluva na dobu určitú 15 rokov napríklad a sú tam teda, čerpajú vlastne projektové podpory a teda podpory v rámci ekologizácie, tak po skončení tejto zmluvy tu ide o to, keď sa neozve ten vlastník, že je nedostupný, tak až v tom prípade sa vlastne táto nájomná zmluva má ročnú výpovednú lehotu. Čiže tu nejde o žiadne prekážky v rámci týchto projektov. Pokiaľ sa pýtate na § 12 ods. 4 poslednú vetu, je to oznámenie. To sme tam pridali na základe pripomienky OLAP-u - Odboru legislatívy a aproximácie práva s tým, že to oznámenie by tam ani nemuselo byť, pretože je to opätovne zaťaženie len toho vlastníka pôdy, ktorý vôbec by nemusel mať povinnosť oznamovať pôvodnému užívateľovi, že sa tu nejaká nájomná zmluva uzatvorila, pretože ak sa uzatvorí nájomná zmluva s novým užívateľom, tak predpokladáme, ten nový užívateľ sa bude starať o to, aby si vysporiadal tieto svoje práva a povinnosti. Takže ...
===== pôvodnému užívateľovi, že sa tu nejaká nájomná zmluva uzatvorila pretože ak sa uzatvorí nájomná zmluva s novým užívateľom tak predpokladáme, že ten nový užívateľ sa bude starať o to, aby si vysporiadal tieto, tieto svoje práva a povinnosti. Takže to je len oznamovanie a z dôvodu, aby nevznikol nejaký, nejaký chaos a na tej pôde. A pán Stredák, vy ste boli na ministerstve pôdohospodárstva osem rokov, takže mali ste možnosť usporiadať všetky tieto pozemkové práva a zákony tak, aby boli v poriadku, žiaľ nestalo sa tak. Takže toľko v krátkosti, zatiaľ ďakujem.
31. 3. 2021 9:37:57 - 9:40:54 25. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia - 31.03.2021 Tlač 393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela teda zareagovať, teda odpovedať na vaše otázky. Pokiaľ ide o čerpanie eurofondov a tie vaše pripomienky ohľadne nedostupnosti a záťaži. Chcela by som pripomenúť, že práve za pôsobenia predchádzajúcich vlád tieto eurofondy neboli dostupné. Vidíte samy aké zistenia vyplávali na povrch, že museli dávať 18 - 20 % úplatky na to, aby boli vôbec schválené tie ich projekty a teda vlastne rozdeľovali sa podľa subjektívnych kritérií. Tým chcem upozorniť na to, že už v máji dáva ministerstvo pôdohospodárstva výzvy na štyri jednotku a na štyri dvojku, šesť trojku a tak ďalej, kde sú zaručené už teraz vlastne ubezpečili, že všetky subjektívne kritéria pôjdu von a projekty sa budú posudzovať výlučne na základe objektívnych kritérií jasne stanovených pravidiel. Pokiaľ ide o ročnú výpovednú lehotu ako ste sa pýtali, tam predsa nejde o to, že keď sa uzavrie raz nájomná zmluva na dobu určitú 15 rokov napríklad a sú tam teda, čerpajú vlastne projektové podpory a teda podpory v rámci ekologizácie, tak po skončení tejto zmluvy tu ide o to, keď sa neozve ten vlastník, že je nedostupný, tak až v tom prípade sa vlastne táto nájomná zmluva má ročnú výpovednú lehotu. Čiže tu nejde o žiadne prekážky v rámci týchto projektov. Pokiaľ sa pýtate na § 12 ods. 4 poslednú vetu, je to oznámenie. To sme tam pridali na základe pripomienky OLAP-u - Odboru legislatívy a aproximácie práva s tým, že to oznámenie by tam ani nemuselo byť, pretože je to opätovne zaťaženie len toho vlastníka pôdy, ktorý vôbec by nemusel mať povinnosť oznamovať pôvodnému užívateľovi, že sa tu nejaká nájomná zmluva uzatvorila, pretože ak sa uzatvorí nájomná zmluva s novým užívateľom, tak predpokladáme, ten nový užívateľ sa bude starať o to, aby si vysporiadal tieto svoje práva a povinnosti. Takže ...
===== pôvodnému užívateľovi, že sa tu nejaká nájomná zmluva uzatvorila pretože ak sa uzatvorí nájomná zmluva s novým užívateľom tak predpokladáme, že ten nový užívateľ sa bude starať o to, aby si vysporiadal tieto, tieto svoje práva a povinnosti. Takže to je len oznamovanie a z dôvodu, aby nevznikol nejaký, nejaký chaos a na tej pôde. A pán Stredák, vy ste boli na ministerstve pôdohospodárstva osem rokov, takže mali ste možnosť usporiadať všetky tieto pozemkové práva a zákony tak, aby boli v poriadku, žiaľ nestalo sa tak. Takže toľko v krátkosti, zatiaľ ďakujem.
31. 3. 2021 9:26:25 - 9:28:09 25. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia - 31.03.2021 Tlač 393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Ja by som chcela rovnako zdôrazniť, že vlastne tu nejde o kúskovanie zákona. Tu ide o záväzok, ktorý si plníme v rámci programového vyhlásenia vlády a celá tá novela bola pripravená v úzkej spolupráci s vedením ministerstva pôdohospodárstva, pretože ešte v roku 2018 Hnutie OĽANO a Strana SaS dávali podanie na ústavný súd práve k ustanoveniam § 12 ods. 4 a 13 ods. 3. Čiže je to pripravené v spolupráci a bude to súčasťou veľkej novely zákona. S tým, že ten vzťah vlastníci verzus užívatelia nebude nikdy vyvážený pokiaľ nebudú vykonané pozemkové úpravy. Pozemkové úpravy je najväčší dlh každej jednej ponovembrovej vlády. Všetci dobre vieme, že viac ako 90 % poľnohospodárskej pôdy sa užíva v nájme a pokiaľ toto nebude usporiadané tieto vlastnícke vzťahy, tak vždy budeme ťahať za kratší koniec. Ďalšia vec je dôsledkom toho je, že cena nájmu a cena vôbec poľnohospodárskej pôdy je najnižšia v rámci celej Európskej únie. Čiže to, že prídu Holanďania a preplatia cenu nájmu, to nie je najmenší problém, pretože u nás sú mimoriadne a extrémne nízke ceny za nájom. Takže, takže nemôžem s vami súhlasiť. Ja si myslím, že táto úprava bola potrebná a už teraz, tak ako povedal kolega poľnohospodárske práce idú už tento rok a vždy idú podľa počasia. Ďakujem pekne.
31. 3. 2021 9:03:35 - 9:14:56 25. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia - 31.03.2021 Tlač 393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Dobré ráno. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Tak ako som včera povedala, tak tento návrh zákona posilňuje vlastnícke práva a na základe pripomienok, ktoré vyplynuli jednak z medzirezortného pripomienkového konania a jednak na základe pripomienok odboru legislatívy a aproximácie práva sme pripravili pozmeňujúci návrh. Teraz si ho dovoľujem prečítať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily Halgašovej, Jaroslava Karahutu a Anny Zemanovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo parlamentnej tlače 393.
1. V čl. I bod 1 znie:
„1. § 12 ods. 4 znie:
„(4) Ak oprávnený užívateľ, ktorý pozemok užíva podľa osobitného predpisu, odkaz 12aa) vlastníkovi preukázateľne navrhol uzatvorenie nájomnej zmluvy a vlastník uzatvorenie nájomnej zmluvy do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu neodmietol alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, alebo neuzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou ako je oprávnený užívateľ pozemku, predpokladá sa, že uplynutím dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu nájomnej zmluvy medzi nimi vznikol nájomný vzťah na neurčitý čas, ktorý možno vypovedať k 1. novembru s výpovednou lehotou jeden rok. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa prvej vety možno odmietnuť v celom rozsahu alebo v časti. Užívateľ je povinný pri návrhu uzatvorenia nájomnej zmluvy podľa prvej vety poučiť vlastníka o forme a spôsobe odmietnutia návrhu a upozorniť ho, že ak návrh neodmietne alebo nevyzve užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, vznikne nájomný vzťah podľa prvej vety, inak tento nájomný vzťah nevznikne. Ak vlastník pred uplynutím dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy uzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou ako je užívateľ pozemku podľa prvej vety, oznámi túto skutočnosť užívateľovi do šiestich mesiacov odo dňa doručenia návrhu.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa) znie:
§ 22 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov. ".".
2. V čl. I body 2 až 6 znejú:
„2. V § 13 sa vypúšťa ods. 2.
Doterajšie ods. 3 až 9 sa označujú ako ods. 2 až 8.
3. V § 13 ods. 2 znie:
Ak nájomca najskôr rok a najneskôr dva mesiace pred uplynutím času, na ktorý je nájom dohodnutý preukázateľne doručil prenajímateľovi návrh novej nájomnej zmluvy a prenajímateľ do uplynutia času, na ktorý bol nájom dohodnutý, tento návrh neodmietol alebo neoznámil nájomcovi, že uzavrel nájomnú zmluvu s inou osobou, predpokladá sa, že uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, vznikol medzi nimi nájomný vzťah na neurčitý čas, ktorý možno vypovedať k 1. novembru s výpovednou lehotou jeden rok; § 12 ods. 4 druhá až štvrtá veta sa použijú primerane .".
4. V § 13 ods. 4 sa slová „ods. 4" nahrádzajú slovami „ods. 3".
5. V § 13 ods. 5 až 8 sa slová „ods. 5" nahrádzajú slovami „ods. 4".
6. V § 13 ods. 7 sa slová „ods. 6" nahrádzajú slovami „ods. 5".".
3. Čl. I sa dopÍňa bodom 7, ktorý znie:
Za § 24f sa vkladá § 24g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2021. Ak nájomná zmluva, ktorá je uzavretá počas trvania nájmu dohodnutého na určitý čas a ktorej predmetom je užívanie toho istého pozemku nenadobudne účinnosť do 1. mája 2022, stráca platnosť."
4. Za čl. I sa vkladá čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559
===== ... zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 119/2019 Z. z. a zákona č. 211/2019 Z. z. sa mení takto: "V § 34 ods. 3 posledná veta znie: „Podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Pozemkovým fondom a objektívne kritériá pre určovanie výšky nájomného pri prenajímaní nehnuteľností fondom upraví nariadenie vlády Slovenskej republiky.".".
Čl. II sa primerane prečísluje.
V súvislosti s vložením nového článku sa primerane upraví aj názov zákona.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, neviem, môžem vám v stručnosti povedať aj odôvodnenie. Ide o to, pokiaľ ide o bod číslo 1, tak...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, pokojne povedzte, ale robí sa to tak, že najprv poviete odôvodnenie a potom iba prečítate návrh. Ale už vás nechám to odôvodniť, lebo to bolo extrémne dlhé, len do budúcnosti, že vždy najprv sa musí povedať odôvodnenie, to je taká zvláštnosť, ale tak to je v rokovacom poriadku. Tak nech sa páči.

Halgašová, Jarmila, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o bod 1 tak ide vlastne, navrhujeme nové znenie odseku 4. Úprava sa bude explicitne týkať len toho užívateľa, ktorý má užívací titul v podobe zákonného nájomného vzťahu podľa § 2 ods. 2 zákona č. 229/1991 a s cieľom aby sme odstránili určité nejasnosti z pôvodne upraveného ustanovenia.
Pokiaľ ide o bod číslo 3 navrhujeme ho, bod číslo, § 13 ods. 2 navrhujeme preformulovať a ponechať pôvodný odsek 3. Zmyslom tejto úpravy je zabezpečenie legitímneho cieľa doterajšieho nájomcu zachovať kontinuitu užívania z titulu nájomnej zmluvy v prípade, že prenajímateľ je nedostupný. Tu ide o zachovanie vlastne poľnohospodárskej činnosti na týchto pozemkoch.
Cieľom prechodného ustanovenia je riešiť situáciu, ktorá vzniká najmä v posledných niekoľkých mesiacov v dôsledku rôznych legislatívnych iniciatív na novelizáciu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Nemalé množstvo nájomcov týchto poľnohospodárskych pozemkov predpokladá, že novelou tohto zákona stratia vlastne nájomné vzťahy a preto využívajú situáciu a predkladajú nájomné zmluvy aj s päťročným predstihom s tým, že teda vlastne tá nová nájomná zmluva nadobudne účinnosť až o tri až päť rokov. Týmto sa títo nájomcovia snažia vyhnúť novej právnej úprave, ktorá by odstraňovala neprimerane zvýhodnené postavenie doterajších nájomcov.
Pokiaľ ide o článok 2 tak cieľom je upraviť splnomocňovacie ustanovenie tak, aby bolo možné nariadenie vlády preformulovať exaktné a objektívne určené kritériá, ktoré bude možné použiť na určovanie výšky nájomného a to výlučne zo strany Slovenského pozemkového fondu ako správcu majetku štátu a nehnuteľností nezistených vlastníkov. Ďakujem pekne.
31. 3. 2021 9:03:35 - 9:14:56 25. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia - 31.03.2021 Tlač 393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Dobré ráno. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Tak ako som včera povedala, tak tento návrh zákona posilňuje vlastnícke práva a na základe pripomienok, ktoré vyplynuli jednak z medzirezortného pripomienkového konania a jednak na základe pripomienok odboru legislatívy a aproximácie práva sme pripravili pozmeňujúci návrh. Teraz si ho dovoľujem prečítať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily Halgašovej, Jaroslava Karahutu a Anny Zemanovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo parlamentnej tlače 393.
1. V čl. I bod 1 znie:
„1. § 12 ods. 4 znie:
„(4) Ak oprávnený užívateľ, ktorý pozemok užíva podľa osobitného predpisu, odkaz 12aa) vlastníkovi preukázateľne navrhol uzatvorenie nájomnej zmluvy a vlastník uzatvorenie nájomnej zmluvy do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu neodmietol alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, alebo neuzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou ako je oprávnený užívateľ pozemku, predpokladá sa, že uplynutím dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu nájomnej zmluvy medzi nimi vznikol nájomný vzťah na neurčitý čas, ktorý možno vypovedať k 1. novembru s výpovednou lehotou jeden rok. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa prvej vety možno odmietnuť v celom rozsahu alebo v časti. Užívateľ je povinný pri návrhu uzatvorenia nájomnej zmluvy podľa prvej vety poučiť vlastníka o forme a spôsobe odmietnutia návrhu a upozorniť ho, že ak návrh neodmietne alebo nevyzve užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, vznikne nájomný vzťah podľa prvej vety, inak tento nájomný vzťah nevznikne. Ak vlastník pred uplynutím dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy uzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou ako je užívateľ pozemku podľa prvej vety, oznámi túto skutočnosť užívateľovi do šiestich mesiacov odo dňa doručenia návrhu.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa) znie:
§ 22 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov. ".".
2. V čl. I body 2 až 6 znejú:
„2. V § 13 sa vypúšťa ods. 2.
Doterajšie ods. 3 až 9 sa označujú ako ods. 2 až 8.
3. V § 13 ods. 2 znie:
Ak nájomca najskôr rok a najneskôr dva mesiace pred uplynutím času, na ktorý je nájom dohodnutý preukázateľne doručil prenajímateľovi návrh novej nájomnej zmluvy a prenajímateľ do uplynutia času, na ktorý bol nájom dohodnutý, tento návrh neodmietol alebo neoznámil nájomcovi, že uzavrel nájomnú zmluvu s inou osobou, predpokladá sa, že uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, vznikol medzi nimi nájomný vzťah na neurčitý čas, ktorý možno vypovedať k 1. novembru s výpovednou lehotou jeden rok; § 12 ods. 4 druhá až štvrtá veta sa použijú primerane .".
4. V § 13 ods. 4 sa slová „ods. 4" nahrádzajú slovami „ods. 3".
5. V § 13 ods. 5 až 8 sa slová „ods. 5" nahrádzajú slovami „ods. 4".
6. V § 13 ods. 7 sa slová „ods. 6" nahrádzajú slovami „ods. 5".".
3. Čl. I sa dopÍňa bodom 7, ktorý znie:
Za § 24f sa vkladá § 24g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2021. Ak nájomná zmluva, ktorá je uzavretá počas trvania nájmu dohodnutého na určitý čas a ktorej predmetom je užívanie toho istého pozemku nenadobudne účinnosť do 1. mája 2022, stráca platnosť."
4. Za čl. I sa vkladá čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559
===== ... zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 119/2019 Z. z. a zákona č. 211/2019 Z. z. sa mení takto: "V § 34 ods. 3 posledná veta znie: „Podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Pozemkovým fondom a objektívne kritériá pre určovanie výšky nájomného pri prenajímaní nehnuteľností fondom upraví nariadenie vlády Slovenskej republiky.".".
Čl. II sa primerane prečísluje.
V súvislosti s vložením nového článku sa primerane upraví aj názov zákona.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, neviem, môžem vám v stručnosti povedať aj odôvodnenie. Ide o to, pokiaľ ide o bod číslo 1, tak...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, pokojne povedzte, ale robí sa to tak, že najprv poviete odôvodnenie a potom iba prečítate návrh. Ale už vás nechám to odôvodniť, lebo to bolo extrémne dlhé, len do budúcnosti, že vždy najprv sa musí povedať odôvodnenie, to je taká zvláštnosť, ale tak to je v rokovacom poriadku. Tak nech sa páči.

Halgašová, Jarmila, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o bod 1 tak ide vlastne, navrhujeme nové znenie odseku 4. Úprava sa bude explicitne týkať len toho užívateľa, ktorý má užívací titul v podobe zákonného nájomného vzťahu podľa § 2 ods. 2 zákona č. 229/1991 a s cieľom aby sme odstránili určité nejasnosti z pôvodne upraveného ustanovenia.
Pokiaľ ide o bod číslo 3 navrhujeme ho, bod číslo, § 13 ods. 2 navrhujeme preformulovať a ponechať pôvodný odsek 3. Zmyslom tejto úpravy je zabezpečenie legitímneho cieľa doterajšieho nájomcu zachovať kontinuitu užívania z titulu nájomnej zmluvy v prípade, že prenajímateľ je nedostupný. Tu ide o zachovanie vlastne poľnohospodárskej činnosti na týchto pozemkoch.
Cieľom prechodného ustanovenia je riešiť situáciu, ktorá vzniká najmä v posledných niekoľkých mesiacov v dôsledku rôznych legislatívnych iniciatív na novelizáciu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Nemalé množstvo nájomcov týchto poľnohospodárskych pozemkov predpokladá, že novelou tohto zákona stratia vlastne nájomné vzťahy a preto využívajú situáciu a predkladajú nájomné zmluvy aj s päťročným predstihom s tým, že teda vlastne tá nová nájomná zmluva nadobudne účinnosť až o tri až päť rokov. Týmto sa títo nájomcovia snažia vyhnúť novej právnej úprave, ktorá by odstraňovala neprimerane zvýhodnené postavenie doterajších nájomcov.
Pokiaľ ide o článok 2 tak cieľom je upraviť splnomocňovacie ustanovenie tak, aby bolo možné nariadenie vlády preformulovať exaktné a objektívne určené kritériá, ktoré bude možné použiť na určovanie výšky nájomného a to výlučne zo strany Slovenského pozemkového fondu ako správcu majetku štátu a nehnuteľností nezistených vlastníkov. Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->