Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
22. 10. 2021 10:44:49 - 10:46:43 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 646 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
21. 10. 2021 11:42:50 - 11:43:50 48. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 716 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ja ako Banskobystričanka, človek, ktorý roky rokúce žije v Banskobystrickom kraji neďaleko Banskej Štiavnice, plne podporuje iniciatívu kolegu Richarda Takáča. Podporuje Banskoštiavničanov v tejto snahe udržať si generálne riaditeľstvo SVP vo svojom meste. Podporujem aj pani primátorku. Je to problém, ktorý buble už niekoľko rokov a my ho dobre poznáme. V strane HLAS - SD plne podporíme tento návrh aj preto, že si uvedomujeme, že Banská Štiavnica nevyžije len z titulu mesto svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, ale potrebuje aj zamestnanosť. A ak presťahujeme generálne riaditeľstvo SVP do Bratislavy s 2-percentnou nezamestnanosťou, Banskej Štiavnici tým veľmi ublížime. Takže plne podporujeme návrh Richarda Takáča.
21. 10. 2021 10:00:58 - 10:02:35 48. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
6. 10. 2021 16:32:34 - 16:33:46 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 593 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predsedajúci, ja vám doplním pán kolega Fecko tie fakty, ktoré vám nepovedala pani ministerka, pretože oni sú, ony sú dohľadatelné veľmi jednoducho. Projekt pán ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Janka Richtera, vtedy keď sme spolupracovali tak to bolo okolo desať miliónov eur a zamestnávalo sa tam ako tisíc ľudí. To boli väčšinou také tie, viete nízko príjmové kategórie ťažko zamestnateľných, tí boli veľmi radi že môžu robiť. Teraz je to jeden milión eur, to znamená, desať dakedy, teraz jeden milión. Zamestnalo sa tam vlani len sto ľudí a čo mňa veľmi vyrušuje je fakt, že tento jeden milión eur pani ministerka kultúry zobrala z ministerstva kultúry, to znamená ochudobnila aj tak ten chudobný rezort, hoci mohla tieto peniaze použiť z európskych prostriedkov. Takže to len na doplnenie, ďakujem.
6. 10. 2021 16:18:55 - 16:19:55 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 593 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec, hovorili ste o tom projekte z roku 2008, ktorý bol naozaj vynikajúci a fungoval až do roku 2020. Bol to projekt, ktorý išiel na podnet, z podnetu ministerstva kultúry, spolupracovalo sa tam s ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny, zamestnali sa tisícky inak nezamestnateľných ľudí. Ministerstvo kultúry prispievalo nejakou čiastkou, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny inou čiastkou, hej. Išlo tam rádovo desať miliónov eur. Ja chcem len pripomenúť na záver, že naozaj by verejnosť ocenila, keby ste sa radšej vrátili k tomuto projektu v pôvodnej forme tak ako fungoval, pretože tento projekt, ktorý fungoval viac ako desať rokov, výrazne zdecimovala, až takmer zlikvidovala vaša vláda s ministerkou Milanovou. Ďakujem.
6. 10. 2021 16:07:29 - 16:09:29 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 593 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Mňa priznám sa pán poslanec Čekovský vyrušuje viacej vecí v tomto návrhu zákona. Po prvé, preto že tak dôležitý zákon ako je zákon o ochrane pamiatkového fondu je predkladaný poslaneckým návrhom teda nie vládnym. No a tých hradov, o ktorých ste hovorili, že sa o nich starajú združenia je aj podstatne viac ako ste spomenuli. Ja som s niektorými tými ľuďmi hovorila a oni sú a
priori proti takémuto zneniu novely. Je ich naozaj veľa tých združení a spolkov, ktoré sa nezištne celé roky starajú o torzálne pamiatky, udržiavajú ich a zveľaďujú aj preto, aby slúžili naďalej verejnosti. Nikde som sa ani z toho čo ste teraz hovorili nedozvedela ako chcete zabrániť tým špekulantom, ktorí by bezodplatne získali takúto národnú kultúrnu alebo, alebo kultúrnu pamiatku pod zámienkou, že áno budú tam ho užívať na verejnoprospešné účely ale o 10 rokov už to bude ich súkromný majetok, urobia si tam svoje nejaké vlastné zariadenie a verejnosť sa tam už nikdy nedostane. Takže toto prosím vysvetlite či máte nejakú lehotu, po ktorej bude niekto kontrolovať či to naozaj slúži na tie verejnoprospešné účely. A viete, ja vám úprimne poviem, že myslím aj verejnosť by viac ocenila keby ste zabezpečili pokračovanie toho projektu, o ktorom ste aj vy hovorili z roku 2008 pretože ten fungoval práve na základe podnetu ministerstva kultúry v spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a a rodiny a keďže už funguje fungoval pardon viac ako desať rokov, fungovať prestáva. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
30. 9. 2021 17:25:45 - 17:27:04 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán generálny prokurátor, vážený pán predseda, Erik, absolútne súhlasím s tým čo si povedal, pretože pri dnešnom sledovaní rozpravy a najmä pri poznámkach niektorých koaličných poslancov k správe generálneho prokurátora Žilinku nevychádzam z údivu. Mám pocit silného de javu politickej šikany a nátlaku, ktorého som bola svedkom nedávno vo veľmi nedôstojnej atmosfére výboru pre kultúru. Dnes sme svedkami toho, ako sa tu účelovo kriví právny štát. Ako spravodlivosť nahradila politická pomsta, ako sa robia pexesá na Facebooku, ako sa komentuje zatýkanie, ale keď autorita, ktorá má veľkú dôveru aj odbornej verejnosti, upozorní na porušovanie zákona, ihneď voláte niektorí kolegovia po odvolaní. Chcem vyzdvihnúť postoj pána Žilinku, oceňujem, že sa nedá zlomiť politickým tlakom a že stojí na strane zákona a spravodlivosti a myslím si, že práve takéhoto generálneho prokurátora Slovensko potrebuje.
29. 9. 2021 10:58:34 - 10:59:38 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega poslanec Peter Pellegrini, hovorí z teba bývalý premiér, ktorý mal prehľad o najdôležitejších a hybných odvetviach štátu a vedel reagovať aj v kritických situáciách.
Dva dni sme tu počúvali jalové a zbytočné reči vládnych predstaviteľov a ich poslancov a jediné racionálne návrhy bolo počuť žiaľ od poslancov opozície. Vďaka za ne, pretože pevne verím, že obyvatelia, ktorí sledujú tento dvojdňový chaos v Národnej rade doma pri televízoroch alebo počítačoch, si sami budú môcť urobiť úsudok a sami posúdiť kto hovorí pravdu a ponúka aj nejaké riešenia, a kto len bezducho tápa.
Tak prosím, páni koaliční kolegovia, prestaňte politikárčiť a urobte niečo na pomoc ľuďom v tejto krajine.
22. 9. 2021 14:34:59 - 14:36:24 40. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Ja by som tiež, pán kolega Dostál, len chcela zopakovať niekoľko faktov, aby sme sa vrátili k meritu veci. Vôľa ľudí by mala byť pre politikov alfou a omegou, a to pre politikov celého spektra. Hovorím o vôli minimálne 600-tisíc občanov Slovenskej republiky, ktorí sa podpísali pod petíciu za vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia parlamentu a tejto vlády. Ľudia nám mandát dávajú, a teda majú, pochopiteľne, mať právo nám ho kedykoľvek vziať, ak majú pocit, že vedieme štát k totálnemu ekonomickému, hodnotovému a morálnemu kolapsu.
Je jasné, že koaliční poslanci sa takéhoto návrhu zákona boja ako čert kríža a budú robiť všetko pre to, aby takýto zákon blokovali, pretože vedia, že toto by bola pre mnohých záverečná a mnohí by sa už do tohto parlamentu nikdy nedostali. Podpora tohto zákona z dielne strany – SD bude lakmusovým papierikom, ktorý ukáže, či chcú krajine naozaj pomôcť, alebo o tom naďalej budú iba bezducho rozprávať.
Ďakujem.
21. 9. 2021 16:48:13 - 16:49:56 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
24. 7. 2021 15:47:34 - 15:48:27 35. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Pán poslanec Blcháč, ako primátor okresného mesta, si s občanmi v neustálom takmer dennodennom kontakte, preto boli a sú tvoje argumenty realistické a presvedčivé, pretože vychádzajú naozaj z praxe.
Tento návrh zákona je skutočne veľmi deravý a mám pocit, že viac uškodí ako pomôže, ja verím, že aj tieto tvoje názory vezmú koaliční poslanci do úvahy a za tvoj procedurálny návrh bu...
===== a presvedčivé, pretože vychádzajú naozaj z praxe. Tento návrh zákona je skutočne veľmi deravý a mám pocit, že viac uškodí, ako pomôže. Ja verím, že aj tieto tvoje názory vezmú koaliční poslanci do úvahy a za tvoj procedurálny návrh budeme, všetci zdvihneme a budeme teda za, takže verím, že ho všetci spolu podporíme. Ďakujem.
Teda podporíme procedurálny návrh, ktorý hovorí, aby sa tento návrh zákona stiahol, aby sa o ňom viac nerokovalo. Ďakujem.
24. 7. 2021 15:47:34 - 15:48:27 35. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Pán poslanec Blcháč, ako primátor okresného mesta, si s občanmi v neustálom takmer dennodennom kontakte, preto boli a sú tvoje argumenty realistické a presvedčivé, pretože vychádzajú naozaj z praxe.
Tento návrh zákona je skutočne veľmi deravý a mám pocit, že viac uškodí ako pomôže, ja verím, že aj tieto tvoje názory vezmú koaliční poslanci do úvahy a za tvoj procedurálny návrh bu...
===== a presvedčivé, pretože vychádzajú naozaj z praxe. Tento návrh zákona je skutočne veľmi deravý a mám pocit, že viac uškodí, ako pomôže. Ja verím, že aj tieto tvoje názory vezmú koaliční poslanci do úvahy a za tvoj procedurálny návrh budeme, všetci zdvihneme a budeme teda za, takže verím, že ho všetci spolu podporíme. Ďakujem.
Teda podporíme procedurálny návrh, ktorý hovorí, aby sa tento návrh zákona stiahol, aby sa o ňom viac nerokovalo. Ďakujem.
24. 7. 2021 15:47:34 - 15:48:27 35. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Pán poslanec Blcháč, ako primátor okresného mesta, si s občanmi v neustálom takmer dennodennom kontakte, preto boli a sú tvoje argumenty realistické a presvedčivé, pretože vychádzajú naozaj z praxe.
Tento návrh zákona je skutočne veľmi deravý a mám pocit, že viac uškodí ako pomôže, ja verím, že aj tieto tvoje názory vezmú koaliční poslanci do úvahy a za tvoj procedurálny návrh bu...
===== a presvedčivé, pretože vychádzajú naozaj z praxe. Tento návrh zákona je skutočne veľmi deravý a mám pocit, že viac uškodí, ako pomôže. Ja verím, že aj tieto tvoje názory vezmú koaliční poslanci do úvahy a za tvoj procedurálny návrh budeme, všetci zdvihneme a budeme teda za, takže verím, že ho všetci spolu podporíme. Ďakujem.
Teda podporíme procedurálny návrh, ktorý hovorí, aby sa tento návrh zákona stiahol, aby sa o ňom viac nerokovalo. Ďakujem.
24. 7. 2021 15:47:34 - 15:48:27 35. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Pán poslanec Blcháč, ako primátor okresného mesta, si s občanmi v neustálom takmer dennodennom kontakte, preto boli a sú tvoje argumenty realistické a presvedčivé, pretože vychádzajú naozaj z praxe.
Tento návrh zákona je skutočne veľmi deravý a mám pocit, že viac uškodí ako pomôže, ja verím, že aj tieto tvoje názory vezmú koaliční poslanci do úvahy a za tvoj procedurálny návrh bu...
===== a presvedčivé, pretože vychádzajú naozaj z praxe. Tento návrh zákona je skutočne veľmi deravý a mám pocit, že viac uškodí, ako pomôže. Ja verím, že aj tieto tvoje názory vezmú koaliční poslanci do úvahy a za tvoj procedurálny návrh budeme, všetci zdvihneme a budeme teda za, takže verím, že ho všetci spolu podporíme. Ďakujem.
Teda podporíme procedurálny návrh, ktorý hovorí, aby sa tento návrh zákona stiahol, aby sa o ňom viac nerokovalo. Ďakujem.
24. 7. 2021 9:38:57 - 9:39:55 35. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.
Pán poslanec, to vaše krátkozraké a dogmatické videnie očkovania je naozaj škodlivé, by som povedala. Vy stále nechcete brať ako keby do úvahy, že očkovanie je výsostnou záležitosťou každého jedného človeka a sú rôzne dôvody, pre ktoré sa ľudia nemôžu alebo nechcú dať zaočkovať. Vy stále delíte ľudí na očkovaných a neočkovaných, ale treba sa skôr zamerať na zdravých a chorých a podľa toho hľadať spôsoby, možnosti a podmienky na normálny život obyvateľov tejto krajiny. Nepodporujte, prosím, takéto nezmyselné dogmatické zákony. A keďže veľa z nás je zaočkovaných, ale nestrkáme sa s vakcínou pred kamery, tak by som poprosila, keby ste nehádzali všetkých do jedného vreca. Tá vaša rétorika, lebo HLAS alebo SMER, je naozaj už ošúchaná a nezaujímavá.
Ďakujem.
30. 6. 2021 18:33:02 - 18:34:51 34. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia - B. popoludní 1 Tlač 610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
244.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Richard, správne si prečítal názory obyčajných, bežných ľudí, zo všetkých na mňa sršala téma absolútnej nekultúrnosti, ktorú Igor Matovič prejavil ako premiér tejto krajiny a prejavil ju aj ako minister. Jeho nekultúrny štýl politiky ťahal vlastne celú politickú scénu na samé dno, no a sme svedkami toho, ako už tu bolo spomínané, ako si fotil ponožky, ukazoval hrnce, dnes sme boli svedkami toho, ako tykal poslancovi Národnej rady, ktorý by mu napríklad v živote určite nepodal ruku. A keď sa dvaja slušní ľudia stretnú a chcú si potykať, tak si tú ruku podajú.
Takže absolútna nekultúrnosť tohto človeka sa stala jeho základnou politickou výbavou.
No a chcem povedať len tri také momenty, ktoré som si všimla vlastne za jeden a pol roka, takmer jeden a pol roka. Absolútna ignorácia slovenskej kultúry, preto som sa ani veľmi nečudovala, keď sa kultúra nachádzala na samom chvoste programových priorít tejto vlády, no a toto sa vlastne s ňou nesie počas celého pôsobenia. Treba povedať, že Igor Matovič sa slovenskej kultúre obrátil absolútne chrbtom a nikdy reálne nepodporil napríklad ani svoju vlastnú ministerku, zlyhal ako predseda vlády pri pláne obnovy, pokiaľ ide o kultúru, no a tá nekultúrna politika a jej negatívny dopad na verejnú mienku sú absolútne evidentné z každého jeho vystúpenia.
Ďakujem.
3. 5. 2021 22:05:44 - 22:07:06 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
306.
Ďakujem veľmi pekne. Áno, určite je to pravda, na rekonštrukciu Krásnej hôrky boli vyčlenené uznesením vlády peniaze, ktoré tam stále sú, ale táto rekonštrukcia rok stála, to je pravda, to mi musíte dať za pravdu.
A ešte by som rada doplnila jeden fakt, keď sa hovorí o eurofondoch, tak aspoň zo slušnosti mohla pani ministerka kultúry povedať, že zatiaľ nevybavila, nevymyslela, nepripravila z tejto kategórie ani jediné euro a narába iba s projektmi, ktoré som s kolegami na ministerstve pripravila ešte ja. Pani ministerka kultúry má iba jedinú zásluhu, že keď ich pripravené a hotové našla na stole, tak ich nezrušila. Ide o 74 mil. eur na 7 kreatívnych slovenských centier, sériu rokovaní so zástupcami krajských miest a VÚC-iek som pripravila a viedla koncom roka 2019 ešte ja, no a keďže výzva bola kvalitne a profesionálne pripravená, ministerka ju nezrušila a s úspešnými uchádzačmi podpísala zmluvy.
Takže chcela by som dodať, že to jediná jej zásluha a momentálne aj jediný a najväčší balík europeňazí pre Slovenskú kultúru zatiaľ.
Ďakujem.
3. 5. 2021 21:54:09 - 22:04:18 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
302.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ja som si veľmi pozorne vypočula v piatok v podvečer vystúpenie pani ministerky kultúry a musím skonštatovať, že ma neopustil pocit, že ona vlastne stále žije v nejakom svojom vesmíre.
Kultúra počas celého roka cítila jej nečinnosť a volanie kultúrneho a kreatívneho priemyslu sa akoby odrážalo od stien ministerstva. No a ako ministerka zlyhala počas ročného svojho pôsobenia pri ochrane minulosti, pomoci prítomnosti a rezignovala aj na budúcnosť, tak to vlastne teraz veľmi stručne vysvetlím.
Keď hovorím o minulosti tak mám na mysli rezignáciu na silný kultúrno-sociálny projekt, už tu odznelo aj dnes, aj v piatok, ja vysvetlím, o čo vlastne ide. Je to práve tá spomínaná obnova kultúrnych pamiatok, ktorej sa venovali od roku 2011 všetci ministri kultúry, tento projekt začal v tomto roku, fungoval, veľmi dobre bol nastavený a každý jeden minister vrátane mňa sme sa snažili zohnať na tento projekt čo najviac finančných prostriedkov, pretože má naozaj aj veľmi silný sociálny rozmer. Ja sa k tomu ešte na minútku vrátim.
Pomoc pri pandémii, teda tú prítomnosť naozaj netreba ani komentovať, stačí si pozrieť reakcie najmä tej nízkopríjmovej časti kultúrnej obce, volanie o pomoc, na ktoré nevedela pani ministerka reagovať, nevedela takmer rok reagovať, ľudia prepadávali cez sociálnu sieť a ona ako vzorná žiačka vlády pomoc nastavovala veľmi, veľmi komplikovane, zložito, častokrát neadresne. Našťastie to pochopila a posledné dve výzvy, tí, čo sa venujete kultúre, tak ste to iste zaregistrovali, už odkonzultovala s odbornou verejnosťou a tieto dve výzvy už nie sú výstrelom do prázdna. Kultúrny semafor, na základe ktorého sa dnes otvoria niektoré kultúrne inštitúcie, možno považovať za aké-také pomyselné svetielko v tme ministerkinej nečinnosti.
Ak hovorím o rezignácii na budúcnosť, musím jasne povedať, že Plán obnovy a neschopnosť presadiť 2 % na kultúru a kreatívny priemysel z celkového balíka 6 mld. je asi aj na politickú rezignáciu. Pán Mičovský, jej stranícky kolega a minister pri svojom zlyhaní aspoň uvažoval o odstúpení, pani ministerka sa tvárila, že akosi to len tak prešlo povedľa nej a si to ani nevšimla. Dala nejasný prísľub, že na kultúru peniaze zoženie z iných európskych fondov, kedy a ako, to ale nikto nevie. No a ak by som zobrala vážne slová pána premiéra Hegera, ktorý hovoril, že Plán obnovy je dôležitejší ako samotné programové vyhlásenie vlády, tak kultúra sa nieže ocitla na konci jeho priorít, ale myslím, že rovno ju už uložili aj do pomyselného hrobu.
Predsa len, ak sa dnes bavíme o programovom vyhlásení vlády, tak ja by som sa teda pozrela na to, čo sa v tomto dokumente vlastne nachádza v kapitole kultúra, trošku podrobnejšie. Spomína sa životaschopná a kreatívna kultúra, ktorá napomáha rozvoju kreatívneho a ekonomického potenciálu Slovenska. Názov kapitoly sa nezmenil, tak som si s veľkým záujmom prečítala, čo nabralo tie nové kontúry a čo vypadlo, pretože, ako bolo povedané, tie veci, ktoré sa splnili z aprílového programového vyhlásenia vlády, sa už v tomto inovovanom nenachádzajú. Nebudem sa venovať všetkým detailom, nakoniec niektoré už moji predrečníci dnes spomenuli, ale skôr ma teda zaujímalo, čo je splnené, a teda vypadlo.
V prvom rade vypadla celá pasáž o spolupráci rezortu kultúry s regionálnou a miestnou samosprávou v oblasti financovania kultúry. Budem teda pozorne sledovať, či sa v návrhu rozpočtu aspoň na budúci rok objaví nejaký nový zaujímavý model spolupráce, pretože zatiaľ je zrejmé, že v tomto roku môžu regióny len nostalgicky spomínať na tých 5 mil. eur, ktoré sme na regionálnu kultúru vyčlenili za našej vlády.
Z programového vyhlásenia vlády vypadli aj presné čísla, ktoré hovoril o efektívnom legislatívnom nastavení sponzoringu súkromného sektoru na financovanie kultúry, to je, pán poslanec Kéry, to, čo si ty vlastne naznačil, takže ja len jednou vetou dám detail. Kým predtým sme sa dozvedeli, že bude snaha vlády a rezortu zvýšiť participáciu súkromných finančných zdrojov zo súčasných 40 centov na aspoň 1,5 eura na osobu, presný údaj vypadol, takže predpokladám, že už sa asi legislatívne pripravuje.
Rovnako som nenašla zmienku povinných odvodov na kultúru z hazardných hier. To takisto vypadlo, takže tiež predpokladám, že v tomto smere sa pripravuje legislatíva, ak áno, budem prvá za takýto zákon určite hlasovať.
Pobavila ma pasáž o nutnosti digitalizácie našich pamiatkových predmetov. Ja len pripomeniem, že stačí pokračovať v nastavenom modeli, pretože keď som ja odchádzala, tak mali sme v rámci projektu Slovakiana zdigitalizovaných viac ako 4 mil. predmetov a historických objektov. Takže pravidlá sú nastavené, stačí pokračovať, ale hlavne rýchlo, pretože budúci rok bude sumarizácia týchto prostriedkov, a hlavne bude to príprava na ďalšie obdobie, ale to, predpokladám, vedenie rezortu kultúry vie.
O tom ako sa rezort bude snažiť zvýšiť návštevnosť múzeí a galérii o 50 % v porovnaní s rokom 2019, som sa dočítala, ibaže spôsob alebo aspoň jeho náznak, ako to urobiť, absentuje.
No a spomeniem aj ďalší bod, ktorý sa v programovom vyhlásení vlády tvári ako novinka a zatiaľ, je to niečo, čo tu máme a praktizujeme celé roky, v programovom vyhlásení vlády sa hovorí, citujem: „Vláda pripraví stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva, ktorú chce rezort pripraviť na roky 2022 až 2030.“ Pripomínam, že tieto stratégie sa pripravujú pre slovenské knihovníctvo už od roku 2006, takže žiadna nová iniciatíva, iba akési udržanie dobrého zvyku. Povinná jazda, ktorá sa tu vykonáva už 15 rokov vždy na obdobie nasledujúcich 2 rokov.
V návrhu rozpočtu na budúci rok budem sledovať aj financie na akvizíciu kníh, pretože aj o tom sa v programovom vyhlásení vlády hovorí, ale aj to je niečo, čo je pravidelné, dané potrebou a každý rok sa mení iba výška financií, takže žiadna Amerika. Pousmiala som sa nad klauzulou, ktorá hovorí, že, opäť citujem: „Obnova pamiatok bude rýchlejšia.“ Neviem, či to myslí rezort vážne, pretože momentálne to s jeho rýchlosťou vyzerá všelijako, ani zmienka o tom, ako bude ministerstvo pokračovať v už začatých veľkých rekonštrukciách a obnovách. Rekonštrukcia a obnova hradu Krásna hôrka bola pripravená, intenzívne sa tam pracovalo, teraz, bohužiaľ, už takmer jeden rok stála.
Nenašla som zmienku o tom, či sa Slovenskej národnej galérii bude venovať pri rekonštrukcii aspoň taká pozornosť, akú jej venovalo ministerstvo kultúry pod mojim vedením. Nedočítala som sa ani o rekonštrukcii historickej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave, Štátnej opery v Banskej Bystrici a mnohých ďalších sídelných budovách našich kultúrnych inštitúcií, ktoré majú to šťastie a zároveň aj smolu, že sídlia v národných kultúrnych pamiatkach. Realita je taká, že rekonštrukcia Krásnej hôrky takmer rok stála, Štátna opera v Banskej Bystrici sa rekonštruovať ani nezačala, na Spišskom hrade sa zrekonštruovali iba časti z balíka, ktoré nechala vláda Petra Pellegriniho, a nič ďalšie v programovom vyhlásení vlády, ale ani v rozpočte, ktorý som si pozorne pozrela, nie je.
Pár viet venuje programové vyhlásenie vlády aj cirkvám, ktoré sú naozaj výraznou súčasťou nášho života, takisto v gescii ministerstva kultúry, dozvedela som sa... (Reakcia z pléna.) Fíha, to som tak dlho rečnila? Tak sa ospravedlňujem. (Povedané so smiechom.)
3. 5. 2021 18:27:24 - 18:29:24 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
177.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Veľa vecí z toho, čo tu odznelo, Dušan, ja budem mať pripravené v rozprave, do ktorej sa určite prihlásim, ale chcela by som nadviazať, hovoril si, že v kultúre sa neudialo nič. Tak toto je taká obrovská pravda, ako si len mohol povedať. Skutočne v tej praktickej živej kultúre sa neudialo nič, pretože vieme, že tá kultúra nemohla žiť. Ľudia v nej pracujúci však doslova padli na kolená a tí žiť potrebujú napriek tomu, či môžu hrať, či môžu robiť koncerty, alebo nie. To, že sa, to, že sa nedalo hrať, rešpektujeme, samozrejme, akceptujeme, nemôžem ale rešpektovať, že nemáme plán, ako po pandémii začať. Toto bol zmysel, toto je vlastne alfa a omega Plánu obnovy a odolnosti, pripraviť financie, pripraviť projekty, zapracovať ich. My už sme mali mať vlastne v programovom vyhlásení vlády Plán obnovy a odolnosti, nemáme.
Absolútne nie je pripravený Plán obnovy pre kultúru, to nie je žiadna novinka, v nejakej podkapitole sa tam nachádza 213 mil. eur na obnovu verejných budov, ktoré sú historickými kultúrnymi pamiatkami národnými. Keď som sa v piatok pani ministerky pýtala, že nech aspoň povie zoznam alebo predstavu, ktoré to budú budovy, tak odpovedať nevedela, nakoniec jedinú informáciu som sa dozvedela od ministra kulltú..., od ministra sociálnych vecí pána Krajniaka, ten povedal, že áno, bude to 100 budov. Takže skutočne veľa vecí poviem v mojom vystúpení.
Pokiaľ ide o obnovu hradov, ktorá sa robila naozaj desať rokov, dopoviem... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
3. 5. 2021 15:25:26 - 15:26:30 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Áno, aj ja by som podotkla, že pôdohospodárstvo a kultúra majú v tejto krajine spoločného menovateľa, neschopnosť v priamom prenose na čele oboch rezortov. Ako si správne, pán poslanec Blcháč, uviedol, budeme ťažko doplácať na infantilno-amatérske vedenie týchto pre mňa veľmi dôležitých rezortov.
Oceňujem tvoje skúsenosti z pôdohospodárstva aj samosprávy, ktoré by naozaj mali byť pretavené do konkrétnej praxe. Ak ťa tu prítomní ministri pozorne počúvali a nebáli by sa rozumných argumentov aj opozičných poslancov, ak by sa aspoň časť tvojich návrhov dostala do programového vyhlásenia vlády, určite by to tomuto dokumentu len prospelo, pretože mám pocit, že takto je to len nedôveryhodná kôpka veľmi málo výrečných dokumentov.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->