Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
3. 5. 2021 22:05:44 - 22:07:06 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Áno určite je to pravda, na rekonštrukciu Krásnej hôrky boli vyčlenené uznesením vlády peniaze, ktoré tam stále sú, ale táto rekonštrukcia rok stála, to je pravda, to my musíte dať za pravdu. A ešte by som rada doplnila jeden fakt, keď sa hovorí o eurofondoch, tak aspoň zo slušnosti mohla pani ministerka kultúry povedať, že zatiaľ nevybavila, nevymyslela, nepripravila z tejto kategórie ani jediné euro a narába iba s projektmi, ktoré som s kolegami na ministerstve pripravila ešte ja. Pani ministerka kultúry má iba jedinú zásluhu, že keď ich pripravené a hotové našla na stole, tak ich nezrušila. Ide o 74 miliónov eur na sedem kreatívnych slovenských centier, sériu rokovaní so zástupcami krajských miest a VÚC-iek som pripravila a viedla koncom roka 2019 ešte ja, no a keďže výzva bola kvalitne a profesionálne pripravená, ministerka ju nezrušila a s úspešnými uchádzačmi podpísala zmluvy. Takže chcela by som dodať, že to jediná jej zásluha a momentálne aj jediný a najväčší balík europeňazí pre Slovenskú kultúru zatiaľ. Ďakujem.
3. 5. 2021 21:54:09 - 22:04:18 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ja som si veľmi pozorne vypočula v piatok v podvečer vystúpenie pani ministerky kultúry a musím skonštatovať, že ma neopustil pocit, že ona vlastne stále žije v nejakom svojom vesmíre. Kultúra počas celého roka cítila jej nečinnosť a volanie kultúrneho a kreatívneho priemyslu sa akoby odrážalo od stien ministerstva. No ako ministerka zlyhala počas ročného svojho pôsobenia pri ochrane minulosti, pomoci prítomnosti a rezignovala aj na budúcnosť tak to vlastne teraz veľmi stručne vysvetlím. Keď hovorím o minulosti tak mám na mysli rezignáciu na silný kultúrno-sociálny projekt už tu odznelo aj dnes aj v piatok, ja vysvetlím o čo vlastne ide. Je to práve tá spomínaná obnova kultúrnych pamiatok, ktorej sa venovali od roku 2011 všetci ministri kultúry
===== ... mám na mysli rezignáciu na silný kultúrno-sociálny projekt, už tu odznel aj dnes, aj v piatok. Ja vysvetlím, o čo vlastne ide. Je to práve tá spomínaná obnova kultúrnych pamiatok, ktorej sa venovali od roku 2011 všetci ministri kultúry, tento projekt začal v tomto roku, fungoval, veľmi dobre bol nastavený a každý jeden minister, vrátane mňa, sme sa snažili zohnať na tento projekt čo najviac finančných prostriedkov, pretože má naozaj aj veľmi silný sociálny rozmer. Ja sa k tomu ešte na minútku vrátim. Pomoc pri pandémii, teda tú prítomnosť zase netreba ani komentovať, stačí si pozrieť reakcie najmä tej nízkopríjmovej časti kultúrnej obce volanie o pomoc, na ktoré nevedela pani ministerka reagovať, nevedela takmer rok reagovať, ľudia prepadávali cez sociálnu sieť a ona ako vzorná žiačka vlády pomoc nastavovala veľmi, veľmi komplikovane, zložito, častokrát neadresne. Našťastie to pochopila a posledné dve výzvy, tí, čo sa venujete kultúre, tak ste to iste zaregistrovali, už odkonzultovala s odbornou verejnosťou a tieto dve výzvy už nie sú výstrelom do prázdna. Kultúrny semafor, na základe ktorého sa dnes otvoria niektoré kultúrne inštitúcie, možno považovať za aké také pomyselné svetielko v tme ministerkinej nečinnosti.
Ak hovorím o rezignácii na budúcnosť, musím jasne povedať, že plán obnovy a neschopnosť presadiť dve percentá na kultúru a kreatívny priemysel z celkového balíka šesť miliárd je asi aj na politickú rezignáciu. Pán Mičovský, jej stranícky kolega a minister pri svojom zlyhaní aspoň uvažoval o odstúpení, pani ministerka sa tvárila, že akosi to len tak prešlo povedľa nej a si to ani nevšimla. Dala nejasný prísľub, že na kultúru peniaze zoženie z iných európskych fondov, kedy a ako to ale nikto nevie. No a ak by som zobrala vážne slová pána premiéra Hegera, ktorý hovoril, že plán obnovy je dôležitejší ako samotné Programové vyhlásenie vlády, tak kultúra sa nieže ocitla na konci jeho priorít, ale myslím, že rovno ju už uložili aj do pomyselného hrobu.
Predsa len, ak sa dnes bavíme o Programovom vyhlásení vlády, tak ja by som sa teda pozrela na to, čo sa v tomto dokumente vlastne nachádza v kapitole kultúra trošku podrobnejšie. Spomína sa životaschopná kreatívna kultúra, ktorá napomáha rozvoju kreatívneho a ekonomického potenciálu Slovenska. Názov kapitoly sa nezmenil, tak som si s veľkým záujmom prečítala, čo nabralo tie nové kontúry a čo vypadlo. Pretože ako bolo povedané, tie veci, ktoré sa splnili z aprílového Programového vyhlásenia vlády, sa už v tomto inovovanom nenachádzajú.
Nebudem sa venovať všetkým detailom, nakoniec niektoré už moji predrečníci dnes spomenuli, ale skôr ma teda zaujímalo, čo je splnené a teda vypadlo. V prvom rade vypadla celá pasáž o spolupráci rezortu kultúry s regionálnou a miestnou samosprávou v oblasti financovania kultúry. Budem teda pozorne sledovať či sa v návrhu rozpočtu aspoň na budúci rok objaví nejaký nový zaujímavý model spolupráce, pretože zatiaľ je zrejmé, že v tomto roku môžu regióny len nostalgicky spomínať na tých päť miliónov eur, ktoré sme na regionálnu kultúru vyčlenili za našej vlády. Z Programového vyhlásenia vlády vypadli aj presné čísla, ktoré hovoril o efektívnom legislatívnom nastavení sponzoringu súkromného sektoru na financovanie kultúry, to je pán poslanec Kéry to, čo si ty vlastne naznačil, takže ja len jednou vetou dám detail. Kým predtým sme sa dozvedeli, že bude snaha vlády a rezortu zvýšiť participáciu súkromných finančných zdrojov zo súčasných štyridsať centov na aspoň jeden a pol eura na osobu, presný údaj vypadol, takže predpokladám, že už sa asi legislatívne pripravuje.
Rovnako som nenašla zmienku povinných odvodov na kultúru z hazardných hier. To takisto vypadlo, takže tiež predpokladám, že v tomto smere sa pripravuje legislatíva, ak áno, budem prvá za takýto zákon určite hlasovať.
Pobavila ma pasáž o nutnosti digitalizácie našich pamiatkových predmetov. Ja len pripomeniem, že stačí pokračovať v nastavenom modely, pretože keď som ja odchádzala, tak mali sme v rámci projektu Slovakiana zdigitalizovaných viac ako štyri milióny predmetov a historických objektov. Takže pravidlá sú nastavené, stačí pokračovať, ale hlavne rýchlo, pretože budúci rok bude sumarizácia týchto prostriedkov a hlavne bude to príprava na ďalšie obdobie, ale to predpokladám vedenie rezortu kultúry vie. O tom ako sa rezort bude snažiť zvýšiť návštevnosť múzeí a galérii o 50 % v porovnaní s rokom 2019, som sa dočítala iba, že spôsob alebo aspoň jeho náznak ako to urobiť, absentuje.
No a spomeniem aj ďalší bod, ktorý sa v Programovom vyhlásení vlády tvári ako novinka a zatiaľ je to niečo, čo tu máme a praktizujeme celé roky, v Programovom vyhlásení vlády sa hovorí, citujem: "Vláda pripraví stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva, ktorú chce rezort pripraviť na roky 2022 až 2030." Pripomínam, že tieto stratégie sa pripravujú pre slovenské knihovníctvo už od roku 2006, takže žiadna nová iniciatíva iba akési udržanie dobrého zvyku. Povinná jazda, ktorá sa tu vykonáva už pätnásť rokov vždy na obdobie nasledujúcich dvoch rokov.
V návrhu rozpočtu na budúci rok budem sledovať aj financie na akvizíciu kníh, pretože aj o tom sa v Programovom vyhlásení vlády hovorí, ale aj to je niečo, čo je pravidelné, dané potrebou a každý rok sa mení iba výška financií, takže žiadna Amerika. Pousmiala som sa nad klauzulou, ktorá hovorí, že opäť citujem: "Obnova pamiatok bude rýchlejšia." Neviem, či to myslí rezort vážne, pretože momentálne to s jeho rýchlosťou vyzerá všelijako, ani zmienka o tom ako bude ministerstvo pokračovať v už začatých veľkých rekonštrukciách a obnovách. Rekonštrukcia a obnova hradu Krásna hôrka bola pripravená, intenzívne sa tam pracovalo, teraz bohužiaľ už takmer jeden rok stála.
Nenašla som zmienku o tom či sa Slovenskej národnej galérii bude venovať pri rekonštrukcii aspoň taká pozornosť, akú jej venovalo ministerstvo kultúry pod mojim vedením. Nedočítala som sa ani o rekonštrukcii historickej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave, Štátnej opery v Banskej Bystrici a mnohých ďalších sídelných budovách našich kultúrnych inštitúcií, ktoré majú to šťastie a zároveň aj smolu, že sídlia v národných kultúrnych pamiatkach. Realita je taká, že rekonštrukcia Krásnej hôrky takmer rok stála, Štátna opera v Banskej Bystrici sa rekonštruovať ani nezačala, na Spišskom hrade sa zrekonštruovali iba časti z balíka, ktoré nechala vláda Petra Pellegriniho a nič ďalšie v Programovom vyhlásení vlády, ale ani v rozpočte, ktorý som si pozorne pozrela, nie je.
Pár viet venuje Programové vyhlásenie vlády aj cirkvám, ktoré sú naozaj výraznou súčasťou nášho života, takisto v gescii ministerstva kultúry, dozvedela som sa, fíha, to som tak dlho rečnila? Tak sa ospravedlňujem.
3. 5. 2021 21:54:09 - 22:04:18 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ja som si veľmi pozorne vypočula v piatok v podvečer vystúpenie pani ministerky kultúry a musím skonštatovať, že ma neopustil pocit, že ona vlastne stále žije v nejakom svojom vesmíre. Kultúra počas celého roka cítila jej nečinnosť a volanie kultúrneho a kreatívneho priemyslu sa akoby odrážalo od stien ministerstva. No ako ministerka zlyhala počas ročného svojho pôsobenia pri ochrane minulosti, pomoci prítomnosti a rezignovala aj na budúcnosť tak to vlastne teraz veľmi stručne vysvetlím. Keď hovorím o minulosti tak mám na mysli rezignáciu na silný kultúrno-sociálny projekt už tu odznelo aj dnes aj v piatok, ja vysvetlím o čo vlastne ide. Je to práve tá spomínaná obnova kultúrnych pamiatok, ktorej sa venovali od roku 2011 všetci ministri kultúry
===== ... mám na mysli rezignáciu na silný kultúrno-sociálny projekt, už tu odznel aj dnes, aj v piatok. Ja vysvetlím, o čo vlastne ide. Je to práve tá spomínaná obnova kultúrnych pamiatok, ktorej sa venovali od roku 2011 všetci ministri kultúry, tento projekt začal v tomto roku, fungoval, veľmi dobre bol nastavený a každý jeden minister, vrátane mňa, sme sa snažili zohnať na tento projekt čo najviac finančných prostriedkov, pretože má naozaj aj veľmi silný sociálny rozmer. Ja sa k tomu ešte na minútku vrátim. Pomoc pri pandémii, teda tú prítomnosť zase netreba ani komentovať, stačí si pozrieť reakcie najmä tej nízkopríjmovej časti kultúrnej obce volanie o pomoc, na ktoré nevedela pani ministerka reagovať, nevedela takmer rok reagovať, ľudia prepadávali cez sociálnu sieť a ona ako vzorná žiačka vlády pomoc nastavovala veľmi, veľmi komplikovane, zložito, častokrát neadresne. Našťastie to pochopila a posledné dve výzvy, tí, čo sa venujete kultúre, tak ste to iste zaregistrovali, už odkonzultovala s odbornou verejnosťou a tieto dve výzvy už nie sú výstrelom do prázdna. Kultúrny semafor, na základe ktorého sa dnes otvoria niektoré kultúrne inštitúcie, možno považovať za aké také pomyselné svetielko v tme ministerkinej nečinnosti.
Ak hovorím o rezignácii na budúcnosť, musím jasne povedať, že plán obnovy a neschopnosť presadiť dve percentá na kultúru a kreatívny priemysel z celkového balíka šesť miliárd je asi aj na politickú rezignáciu. Pán Mičovský, jej stranícky kolega a minister pri svojom zlyhaní aspoň uvažoval o odstúpení, pani ministerka sa tvárila, že akosi to len tak prešlo povedľa nej a si to ani nevšimla. Dala nejasný prísľub, že na kultúru peniaze zoženie z iných európskych fondov, kedy a ako to ale nikto nevie. No a ak by som zobrala vážne slová pána premiéra Hegera, ktorý hovoril, že plán obnovy je dôležitejší ako samotné Programové vyhlásenie vlády, tak kultúra sa nieže ocitla na konci jeho priorít, ale myslím, že rovno ju už uložili aj do pomyselného hrobu.
Predsa len, ak sa dnes bavíme o Programovom vyhlásení vlády, tak ja by som sa teda pozrela na to, čo sa v tomto dokumente vlastne nachádza v kapitole kultúra trošku podrobnejšie. Spomína sa životaschopná kreatívna kultúra, ktorá napomáha rozvoju kreatívneho a ekonomického potenciálu Slovenska. Názov kapitoly sa nezmenil, tak som si s veľkým záujmom prečítala, čo nabralo tie nové kontúry a čo vypadlo. Pretože ako bolo povedané, tie veci, ktoré sa splnili z aprílového Programového vyhlásenia vlády, sa už v tomto inovovanom nenachádzajú.
Nebudem sa venovať všetkým detailom, nakoniec niektoré už moji predrečníci dnes spomenuli, ale skôr ma teda zaujímalo, čo je splnené a teda vypadlo. V prvom rade vypadla celá pasáž o spolupráci rezortu kultúry s regionálnou a miestnou samosprávou v oblasti financovania kultúry. Budem teda pozorne sledovať či sa v návrhu rozpočtu aspoň na budúci rok objaví nejaký nový zaujímavý model spolupráce, pretože zatiaľ je zrejmé, že v tomto roku môžu regióny len nostalgicky spomínať na tých päť miliónov eur, ktoré sme na regionálnu kultúru vyčlenili za našej vlády. Z Programového vyhlásenia vlády vypadli aj presné čísla, ktoré hovoril o efektívnom legislatívnom nastavení sponzoringu súkromného sektoru na financovanie kultúry, to je pán poslanec Kéry to, čo si ty vlastne naznačil, takže ja len jednou vetou dám detail. Kým predtým sme sa dozvedeli, že bude snaha vlády a rezortu zvýšiť participáciu súkromných finančných zdrojov zo súčasných štyridsať centov na aspoň jeden a pol eura na osobu, presný údaj vypadol, takže predpokladám, že už sa asi legislatívne pripravuje.
Rovnako som nenašla zmienku povinných odvodov na kultúru z hazardných hier. To takisto vypadlo, takže tiež predpokladám, že v tomto smere sa pripravuje legislatíva, ak áno, budem prvá za takýto zákon určite hlasovať.
Pobavila ma pasáž o nutnosti digitalizácie našich pamiatkových predmetov. Ja len pripomeniem, že stačí pokračovať v nastavenom modely, pretože keď som ja odchádzala, tak mali sme v rámci projektu Slovakiana zdigitalizovaných viac ako štyri milióny predmetov a historických objektov. Takže pravidlá sú nastavené, stačí pokračovať, ale hlavne rýchlo, pretože budúci rok bude sumarizácia týchto prostriedkov a hlavne bude to príprava na ďalšie obdobie, ale to predpokladám vedenie rezortu kultúry vie. O tom ako sa rezort bude snažiť zvýšiť návštevnosť múzeí a galérii o 50 % v porovnaní s rokom 2019, som sa dočítala iba, že spôsob alebo aspoň jeho náznak ako to urobiť, absentuje.
No a spomeniem aj ďalší bod, ktorý sa v Programovom vyhlásení vlády tvári ako novinka a zatiaľ je to niečo, čo tu máme a praktizujeme celé roky, v Programovom vyhlásení vlády sa hovorí, citujem: "Vláda pripraví stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva, ktorú chce rezort pripraviť na roky 2022 až 2030." Pripomínam, že tieto stratégie sa pripravujú pre slovenské knihovníctvo už od roku 2006, takže žiadna nová iniciatíva iba akési udržanie dobrého zvyku. Povinná jazda, ktorá sa tu vykonáva už pätnásť rokov vždy na obdobie nasledujúcich dvoch rokov.
V návrhu rozpočtu na budúci rok budem sledovať aj financie na akvizíciu kníh, pretože aj o tom sa v Programovom vyhlásení vlády hovorí, ale aj to je niečo, čo je pravidelné, dané potrebou a každý rok sa mení iba výška financií, takže žiadna Amerika. Pousmiala som sa nad klauzulou, ktorá hovorí, že opäť citujem: "Obnova pamiatok bude rýchlejšia." Neviem, či to myslí rezort vážne, pretože momentálne to s jeho rýchlosťou vyzerá všelijako, ani zmienka o tom ako bude ministerstvo pokračovať v už začatých veľkých rekonštrukciách a obnovách. Rekonštrukcia a obnova hradu Krásna hôrka bola pripravená, intenzívne sa tam pracovalo, teraz bohužiaľ už takmer jeden rok stála.
Nenašla som zmienku o tom či sa Slovenskej národnej galérii bude venovať pri rekonštrukcii aspoň taká pozornosť, akú jej venovalo ministerstvo kultúry pod mojim vedením. Nedočítala som sa ani o rekonštrukcii historickej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave, Štátnej opery v Banskej Bystrici a mnohých ďalších sídelných budovách našich kultúrnych inštitúcií, ktoré majú to šťastie a zároveň aj smolu, že sídlia v národných kultúrnych pamiatkach. Realita je taká, že rekonštrukcia Krásnej hôrky takmer rok stála, Štátna opera v Banskej Bystrici sa rekonštruovať ani nezačala, na Spišskom hrade sa zrekonštruovali iba časti z balíka, ktoré nechala vláda Petra Pellegriniho a nič ďalšie v Programovom vyhlásení vlády, ale ani v rozpočte, ktorý som si pozorne pozrela, nie je.
Pár viet venuje Programové vyhlásenie vlády aj cirkvám, ktoré sú naozaj výraznou súčasťou nášho života, takisto v gescii ministerstva kultúry, dozvedela som sa, fíha, to som tak dlho rečnila? Tak sa ospravedlňujem.
3. 5. 2021 21:54:09 - 22:04:18 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ja som si veľmi pozorne vypočula v piatok v podvečer vystúpenie pani ministerky kultúry a musím skonštatovať, že ma neopustil pocit, že ona vlastne stále žije v nejakom svojom vesmíre. Kultúra počas celého roka cítila jej nečinnosť a volanie kultúrneho a kreatívneho priemyslu sa akoby odrážalo od stien ministerstva. No ako ministerka zlyhala počas ročného svojho pôsobenia pri ochrane minulosti, pomoci prítomnosti a rezignovala aj na budúcnosť tak to vlastne teraz veľmi stručne vysvetlím. Keď hovorím o minulosti tak mám na mysli rezignáciu na silný kultúrno-sociálny projekt už tu odznelo aj dnes aj v piatok, ja vysvetlím o čo vlastne ide. Je to práve tá spomínaná obnova kultúrnych pamiatok, ktorej sa venovali od roku 2011 všetci ministri kultúry
===== ... mám na mysli rezignáciu na silný kultúrno-sociálny projekt, už tu odznel aj dnes, aj v piatok. Ja vysvetlím, o čo vlastne ide. Je to práve tá spomínaná obnova kultúrnych pamiatok, ktorej sa venovali od roku 2011 všetci ministri kultúry, tento projekt začal v tomto roku, fungoval, veľmi dobre bol nastavený a každý jeden minister, vrátane mňa, sme sa snažili zohnať na tento projekt čo najviac finančných prostriedkov, pretože má naozaj aj veľmi silný sociálny rozmer. Ja sa k tomu ešte na minútku vrátim. Pomoc pri pandémii, teda tú prítomnosť zase netreba ani komentovať, stačí si pozrieť reakcie najmä tej nízkopríjmovej časti kultúrnej obce volanie o pomoc, na ktoré nevedela pani ministerka reagovať, nevedela takmer rok reagovať, ľudia prepadávali cez sociálnu sieť a ona ako vzorná žiačka vlády pomoc nastavovala veľmi, veľmi komplikovane, zložito, častokrát neadresne. Našťastie to pochopila a posledné dve výzvy, tí, čo sa venujete kultúre, tak ste to iste zaregistrovali, už odkonzultovala s odbornou verejnosťou a tieto dve výzvy už nie sú výstrelom do prázdna. Kultúrny semafor, na základe ktorého sa dnes otvoria niektoré kultúrne inštitúcie, možno považovať za aké také pomyselné svetielko v tme ministerkinej nečinnosti.
Ak hovorím o rezignácii na budúcnosť, musím jasne povedať, že plán obnovy a neschopnosť presadiť dve percentá na kultúru a kreatívny priemysel z celkového balíka šesť miliárd je asi aj na politickú rezignáciu. Pán Mičovský, jej stranícky kolega a minister pri svojom zlyhaní aspoň uvažoval o odstúpení, pani ministerka sa tvárila, že akosi to len tak prešlo povedľa nej a si to ani nevšimla. Dala nejasný prísľub, že na kultúru peniaze zoženie z iných európskych fondov, kedy a ako to ale nikto nevie. No a ak by som zobrala vážne slová pána premiéra Hegera, ktorý hovoril, že plán obnovy je dôležitejší ako samotné Programové vyhlásenie vlády, tak kultúra sa nieže ocitla na konci jeho priorít, ale myslím, že rovno ju už uložili aj do pomyselného hrobu.
Predsa len, ak sa dnes bavíme o Programovom vyhlásení vlády, tak ja by som sa teda pozrela na to, čo sa v tomto dokumente vlastne nachádza v kapitole kultúra trošku podrobnejšie. Spomína sa životaschopná kreatívna kultúra, ktorá napomáha rozvoju kreatívneho a ekonomického potenciálu Slovenska. Názov kapitoly sa nezmenil, tak som si s veľkým záujmom prečítala, čo nabralo tie nové kontúry a čo vypadlo. Pretože ako bolo povedané, tie veci, ktoré sa splnili z aprílového Programového vyhlásenia vlády, sa už v tomto inovovanom nenachádzajú.
Nebudem sa venovať všetkým detailom, nakoniec niektoré už moji predrečníci dnes spomenuli, ale skôr ma teda zaujímalo, čo je splnené a teda vypadlo. V prvom rade vypadla celá pasáž o spolupráci rezortu kultúry s regionálnou a miestnou samosprávou v oblasti financovania kultúry. Budem teda pozorne sledovať či sa v návrhu rozpočtu aspoň na budúci rok objaví nejaký nový zaujímavý model spolupráce, pretože zatiaľ je zrejmé, že v tomto roku môžu regióny len nostalgicky spomínať na tých päť miliónov eur, ktoré sme na regionálnu kultúru vyčlenili za našej vlády. Z Programového vyhlásenia vlády vypadli aj presné čísla, ktoré hovoril o efektívnom legislatívnom nastavení sponzoringu súkromného sektoru na financovanie kultúry, to je pán poslanec Kéry to, čo si ty vlastne naznačil, takže ja len jednou vetou dám detail. Kým predtým sme sa dozvedeli, že bude snaha vlády a rezortu zvýšiť participáciu súkromných finančných zdrojov zo súčasných štyridsať centov na aspoň jeden a pol eura na osobu, presný údaj vypadol, takže predpokladám, že už sa asi legislatívne pripravuje.
Rovnako som nenašla zmienku povinných odvodov na kultúru z hazardných hier. To takisto vypadlo, takže tiež predpokladám, že v tomto smere sa pripravuje legislatíva, ak áno, budem prvá za takýto zákon určite hlasovať.
Pobavila ma pasáž o nutnosti digitalizácie našich pamiatkových predmetov. Ja len pripomeniem, že stačí pokračovať v nastavenom modely, pretože keď som ja odchádzala, tak mali sme v rámci projektu Slovakiana zdigitalizovaných viac ako štyri milióny predmetov a historických objektov. Takže pravidlá sú nastavené, stačí pokračovať, ale hlavne rýchlo, pretože budúci rok bude sumarizácia týchto prostriedkov a hlavne bude to príprava na ďalšie obdobie, ale to predpokladám vedenie rezortu kultúry vie. O tom ako sa rezort bude snažiť zvýšiť návštevnosť múzeí a galérii o 50 % v porovnaní s rokom 2019, som sa dočítala iba, že spôsob alebo aspoň jeho náznak ako to urobiť, absentuje.
No a spomeniem aj ďalší bod, ktorý sa v Programovom vyhlásení vlády tvári ako novinka a zatiaľ je to niečo, čo tu máme a praktizujeme celé roky, v Programovom vyhlásení vlády sa hovorí, citujem: "Vláda pripraví stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva, ktorú chce rezort pripraviť na roky 2022 až 2030." Pripomínam, že tieto stratégie sa pripravujú pre slovenské knihovníctvo už od roku 2006, takže žiadna nová iniciatíva iba akési udržanie dobrého zvyku. Povinná jazda, ktorá sa tu vykonáva už pätnásť rokov vždy na obdobie nasledujúcich dvoch rokov.
V návrhu rozpočtu na budúci rok budem sledovať aj financie na akvizíciu kníh, pretože aj o tom sa v Programovom vyhlásení vlády hovorí, ale aj to je niečo, čo je pravidelné, dané potrebou a každý rok sa mení iba výška financií, takže žiadna Amerika. Pousmiala som sa nad klauzulou, ktorá hovorí, že opäť citujem: "Obnova pamiatok bude rýchlejšia." Neviem, či to myslí rezort vážne, pretože momentálne to s jeho rýchlosťou vyzerá všelijako, ani zmienka o tom ako bude ministerstvo pokračovať v už začatých veľkých rekonštrukciách a obnovách. Rekonštrukcia a obnova hradu Krásna hôrka bola pripravená, intenzívne sa tam pracovalo, teraz bohužiaľ už takmer jeden rok stála.
Nenašla som zmienku o tom či sa Slovenskej národnej galérii bude venovať pri rekonštrukcii aspoň taká pozornosť, akú jej venovalo ministerstvo kultúry pod mojim vedením. Nedočítala som sa ani o rekonštrukcii historickej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave, Štátnej opery v Banskej Bystrici a mnohých ďalších sídelných budovách našich kultúrnych inštitúcií, ktoré majú to šťastie a zároveň aj smolu, že sídlia v národných kultúrnych pamiatkach. Realita je taká, že rekonštrukcia Krásnej hôrky takmer rok stála, Štátna opera v Banskej Bystrici sa rekonštruovať ani nezačala, na Spišskom hrade sa zrekonštruovali iba časti z balíka, ktoré nechala vláda Petra Pellegriniho a nič ďalšie v Programovom vyhlásení vlády, ale ani v rozpočte, ktorý som si pozorne pozrela, nie je.
Pár viet venuje Programové vyhlásenie vlády aj cirkvám, ktoré sú naozaj výraznou súčasťou nášho života, takisto v gescii ministerstva kultúry, dozvedela som sa, fíha, to som tak dlho rečnila? Tak sa ospravedlňujem.
3. 5. 2021 21:54:09 - 22:04:18 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ja som si veľmi pozorne vypočula v piatok v podvečer vystúpenie pani ministerky kultúry a musím skonštatovať, že ma neopustil pocit, že ona vlastne stále žije v nejakom svojom vesmíre. Kultúra počas celého roka cítila jej nečinnosť a volanie kultúrneho a kreatívneho priemyslu sa akoby odrážalo od stien ministerstva. No ako ministerka zlyhala počas ročného svojho pôsobenia pri ochrane minulosti, pomoci prítomnosti a rezignovala aj na budúcnosť tak to vlastne teraz veľmi stručne vysvetlím. Keď hovorím o minulosti tak mám na mysli rezignáciu na silný kultúrno-sociálny projekt už tu odznelo aj dnes aj v piatok, ja vysvetlím o čo vlastne ide. Je to práve tá spomínaná obnova kultúrnych pamiatok, ktorej sa venovali od roku 2011 všetci ministri kultúry
===== ... mám na mysli rezignáciu na silný kultúrno-sociálny projekt, už tu odznel aj dnes, aj v piatok. Ja vysvetlím, o čo vlastne ide. Je to práve tá spomínaná obnova kultúrnych pamiatok, ktorej sa venovali od roku 2011 všetci ministri kultúry, tento projekt začal v tomto roku, fungoval, veľmi dobre bol nastavený a každý jeden minister, vrátane mňa, sme sa snažili zohnať na tento projekt čo najviac finančných prostriedkov, pretože má naozaj aj veľmi silný sociálny rozmer. Ja sa k tomu ešte na minútku vrátim. Pomoc pri pandémii, teda tú prítomnosť zase netreba ani komentovať, stačí si pozrieť reakcie najmä tej nízkopríjmovej časti kultúrnej obce volanie o pomoc, na ktoré nevedela pani ministerka reagovať, nevedela takmer rok reagovať, ľudia prepadávali cez sociálnu sieť a ona ako vzorná žiačka vlády pomoc nastavovala veľmi, veľmi komplikovane, zložito, častokrát neadresne. Našťastie to pochopila a posledné dve výzvy, tí, čo sa venujete kultúre, tak ste to iste zaregistrovali, už odkonzultovala s odbornou verejnosťou a tieto dve výzvy už nie sú výstrelom do prázdna. Kultúrny semafor, na základe ktorého sa dnes otvoria niektoré kultúrne inštitúcie, možno považovať za aké také pomyselné svetielko v tme ministerkinej nečinnosti.
Ak hovorím o rezignácii na budúcnosť, musím jasne povedať, že plán obnovy a neschopnosť presadiť dve percentá na kultúru a kreatívny priemysel z celkového balíka šesť miliárd je asi aj na politickú rezignáciu. Pán Mičovský, jej stranícky kolega a minister pri svojom zlyhaní aspoň uvažoval o odstúpení, pani ministerka sa tvárila, že akosi to len tak prešlo povedľa nej a si to ani nevšimla. Dala nejasný prísľub, že na kultúru peniaze zoženie z iných európskych fondov, kedy a ako to ale nikto nevie. No a ak by som zobrala vážne slová pána premiéra Hegera, ktorý hovoril, že plán obnovy je dôležitejší ako samotné Programové vyhlásenie vlády, tak kultúra sa nieže ocitla na konci jeho priorít, ale myslím, že rovno ju už uložili aj do pomyselného hrobu.
Predsa len, ak sa dnes bavíme o Programovom vyhlásení vlády, tak ja by som sa teda pozrela na to, čo sa v tomto dokumente vlastne nachádza v kapitole kultúra trošku podrobnejšie. Spomína sa životaschopná kreatívna kultúra, ktorá napomáha rozvoju kreatívneho a ekonomického potenciálu Slovenska. Názov kapitoly sa nezmenil, tak som si s veľkým záujmom prečítala, čo nabralo tie nové kontúry a čo vypadlo. Pretože ako bolo povedané, tie veci, ktoré sa splnili z aprílového Programového vyhlásenia vlády, sa už v tomto inovovanom nenachádzajú.
Nebudem sa venovať všetkým detailom, nakoniec niektoré už moji predrečníci dnes spomenuli, ale skôr ma teda zaujímalo, čo je splnené a teda vypadlo. V prvom rade vypadla celá pasáž o spolupráci rezortu kultúry s regionálnou a miestnou samosprávou v oblasti financovania kultúry. Budem teda pozorne sledovať či sa v návrhu rozpočtu aspoň na budúci rok objaví nejaký nový zaujímavý model spolupráce, pretože zatiaľ je zrejmé, že v tomto roku môžu regióny len nostalgicky spomínať na tých päť miliónov eur, ktoré sme na regionálnu kultúru vyčlenili za našej vlády. Z Programového vyhlásenia vlády vypadli aj presné čísla, ktoré hovoril o efektívnom legislatívnom nastavení sponzoringu súkromného sektoru na financovanie kultúry, to je pán poslanec Kéry to, čo si ty vlastne naznačil, takže ja len jednou vetou dám detail. Kým predtým sme sa dozvedeli, že bude snaha vlády a rezortu zvýšiť participáciu súkromných finančných zdrojov zo súčasných štyridsať centov na aspoň jeden a pol eura na osobu, presný údaj vypadol, takže predpokladám, že už sa asi legislatívne pripravuje.
Rovnako som nenašla zmienku povinných odvodov na kultúru z hazardných hier. To takisto vypadlo, takže tiež predpokladám, že v tomto smere sa pripravuje legislatíva, ak áno, budem prvá za takýto zákon určite hlasovať.
Pobavila ma pasáž o nutnosti digitalizácie našich pamiatkových predmetov. Ja len pripomeniem, že stačí pokračovať v nastavenom modely, pretože keď som ja odchádzala, tak mali sme v rámci projektu Slovakiana zdigitalizovaných viac ako štyri milióny predmetov a historických objektov. Takže pravidlá sú nastavené, stačí pokračovať, ale hlavne rýchlo, pretože budúci rok bude sumarizácia týchto prostriedkov a hlavne bude to príprava na ďalšie obdobie, ale to predpokladám vedenie rezortu kultúry vie. O tom ako sa rezort bude snažiť zvýšiť návštevnosť múzeí a galérii o 50 % v porovnaní s rokom 2019, som sa dočítala iba, že spôsob alebo aspoň jeho náznak ako to urobiť, absentuje.
No a spomeniem aj ďalší bod, ktorý sa v Programovom vyhlásení vlády tvári ako novinka a zatiaľ je to niečo, čo tu máme a praktizujeme celé roky, v Programovom vyhlásení vlády sa hovorí, citujem: "Vláda pripraví stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva, ktorú chce rezort pripraviť na roky 2022 až 2030." Pripomínam, že tieto stratégie sa pripravujú pre slovenské knihovníctvo už od roku 2006, takže žiadna nová iniciatíva iba akési udržanie dobrého zvyku. Povinná jazda, ktorá sa tu vykonáva už pätnásť rokov vždy na obdobie nasledujúcich dvoch rokov.
V návrhu rozpočtu na budúci rok budem sledovať aj financie na akvizíciu kníh, pretože aj o tom sa v Programovom vyhlásení vlády hovorí, ale aj to je niečo, čo je pravidelné, dané potrebou a každý rok sa mení iba výška financií, takže žiadna Amerika. Pousmiala som sa nad klauzulou, ktorá hovorí, že opäť citujem: "Obnova pamiatok bude rýchlejšia." Neviem, či to myslí rezort vážne, pretože momentálne to s jeho rýchlosťou vyzerá všelijako, ani zmienka o tom ako bude ministerstvo pokračovať v už začatých veľkých rekonštrukciách a obnovách. Rekonštrukcia a obnova hradu Krásna hôrka bola pripravená, intenzívne sa tam pracovalo, teraz bohužiaľ už takmer jeden rok stála.
Nenašla som zmienku o tom či sa Slovenskej národnej galérii bude venovať pri rekonštrukcii aspoň taká pozornosť, akú jej venovalo ministerstvo kultúry pod mojim vedením. Nedočítala som sa ani o rekonštrukcii historickej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave, Štátnej opery v Banskej Bystrici a mnohých ďalších sídelných budovách našich kultúrnych inštitúcií, ktoré majú to šťastie a zároveň aj smolu, že sídlia v národných kultúrnych pamiatkach. Realita je taká, že rekonštrukcia Krásnej hôrky takmer rok stála, Štátna opera v Banskej Bystrici sa rekonštruovať ani nezačala, na Spišskom hrade sa zrekonštruovali iba časti z balíka, ktoré nechala vláda Petra Pellegriniho a nič ďalšie v Programovom vyhlásení vlády, ale ani v rozpočte, ktorý som si pozorne pozrela, nie je.
Pár viet venuje Programové vyhlásenie vlády aj cirkvám, ktoré sú naozaj výraznou súčasťou nášho života, takisto v gescii ministerstva kultúry, dozvedela som sa, fíha, to som tak dlho rečnila? Tak sa ospravedlňujem.
3. 5. 2021 18:27:24 - 18:29:24 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Veľa vecí z toho čo tu odznelo Dušan ja budem mať pripravené v rozprave do ktorej sa určite prihlásim, ale chcela by som nadviazať hovoril si, že kultúre sa neudialo nič. Tak toto je taká obrovská pravda ako si len mohol povedať. Skutočne v tej praktickej živej kultúre sa neudialo nič pretože vieme, že tá kultúra nemohla žiť. Ľudia v nej pracujúci však doslova padli na kolená a tí žiť potrebujú, napriek tomu či môžu hrať či môžu robiť koncerty alebo nie. To, že sa, to, že sa nedalo rešpektujeme samozrejme akceptujeme, nemôžem ale rešpektovať, že nemáme plán ako po pandémii začať. Toto bol zmysel toto je vlastne alfa omega plánu obnovy a odolnosti pripraviť financie, pripraviť projekty zapracovať ich. My už sme mali mať vlastne v programovom vyhlásení vlády plán obnovy a odolnosti, nemáme. Absolútne nie je pripravený plán obnovy pre kultúru, to nie je žiadna novinka v nejakej podkapitole sa tam nachádza 213 miliónov eur na obnovu verejných budov, ktoré sú historickými kultúrnymi pamiatkami národnými. Keď som sa v piatok pani ministerky pýtala, že nech aspoň poviem zoznam alebo predstavu, ktoré to budú budovy tak odpovedať nevedela. nakoniec jedinú informáciu som sa dozvedela od ministra sociálnych vecí pána Krajniaka, ten povedal, že áno bude to 100 budov. Takže, skutočne veľa vecí poviem v mojom vystúpení. Pokiaľ ide o obnovu hradov, ktorá sa robila naozaj desať rokov dopoviem (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
3. 5. 2021 15:25:26 - 15:26:30 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Áno, aj ja by som podotkla, že pôdohospodárstvo a kultúra majú v tejto krajine spoločného menovateľa, neschopnosť v priamom prenose na čele oboch rezortov. Ako si správne, pán poslanec Blcháč, uviedol, budeme ťažko doplácať na infantilno-amatérske vedenie týchto pre mňa veľmi dôležitých rezortov.
Oceňujem tvoje skúsenosti z pôdohospodárstva aj samosprávy, ktoré by naozaj mali byť pretavené do konkrétnej praxe. Ak ťa tu prítomní ministri pozorne počúvali a nebáli by sa rozumných argumentov aj opozičných poslancov, ak by sa aspoň časť tvojich návrhov dostala do programového vyhlásenia vlády, určite by to tomuto dokumentu len prospelo, pretože mám pocit, že takto je to len nedôveryhodná kôpka veľmi málo výrečných dokumentov.
Ďakujem.
30. 4. 2021 17:46:09 - 17:48:09 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
192.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pani ministerka, budem reagovať, nebudem vám robiť zle, len zopár takých faktických vecí a budem rada, keď mi na niektoré otázky aj odpoviete. Povedali ste, že sme sa snažili reagovať čo najrýchlejšie, aby tá pomoc bola adresná a tak ďalej. Nebudem to komentovať, pretože sami umelci, sa vyjadrujú, že tá pomoc bola pomalá a veľmi slabá. Zaregistrovala som kultúrny semafor, to je veľmi dobré, umelcov ste potešili, určite. Poskytli ste 57, myslím, miliónov na kultúru, to určite poteší takisto.
Čo ale nepoteší, tak je tá spomínaná veľká nula v pláne obnovy a odolnosti. To boli peniaze, ktoré mohli vlastne byť poskytnuté na ten reštart, ktorý teda verím, že príde po COVID-e. No, ja viem, že môžete argumentovať tým, že, myslím, 216 miliónov tam je schovaných v jednej podkapitole, ale takisto som si prečítala, že to sú peniaze, ktoré budú určené na obnovu verejných budov, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Beriem, pán minister Krajniak pred vami pred chvíľočkou povedal, že sto takýchto budov by malo byť zrekonštruovaných z týchto peňazí, ak ale vieme, že len rekonštrukcia Slovenského národného divadla za oných čias bola nacenená na sto miliónov, tak skúste mi, prosím, odpovedať na otázku, či už máte nejaký harmonogram, ktoré teda verejné historické budovy by to mali byť a zhruba, s akým kapitálom sa tam investuje.
Ďakujem pekne. Počíta teda, s akým kapitálom sa tam počíta, pardon.
16. 3. 2021 18:28:39 - 18:30:39 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
204.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Dušan, ty si ma inšpiroval, aby som naozaj povedala zopár viet, ktoré by som asi k tejto téme povedať mala. Vznik tejto etickej komisie považujem za duplicitné. Etická komisia pri RTVS existuje, pracuje so všetkým tým, čo sme počuli, s etickým kódexom novinára, s príslušnými ustanoveniami európskych pravidiel a tak ďalej. Má vlastný štatút, má členov, má spolupracovníkov a tak ďalej. No a chcela by som povedať, že členmi sú profesionáli z oblasti rozhlasovej a televíznej tvorby, teda všetko ľudia, ktorí vedia posúdiť náležitosť alebo nenáležitosť prípadného podnetu. A ak existuje podozrenie, že súčasná etická komisia nepracuje profesionálne a nepracuje v súlade s pravidlami etiky a morálky, tak treba postupovať v súlade so zákonnými možnosťami.
A navyše, v tejto novele predkladanej mi vyvstalo aj niekoľko otáznikov, veľmi rýchlo by som ich prečítala. Do akej miery napríklad bude relevantné stanovisko tej novovzniknutej etickej komisie pri pracovnoprávnych sporoch? Akými prostriedkami chce vlastne tá nová etická komisia dohliadať na objektivitu, nezávislosť a nestrannosť vysielania RTVS? Možno to viete, ale nie je to tam nikde uvedené. Akými novými prostriedkami chce chrániť tvorbu, výrobu, vysielanie pred neoprávneným vonkajším alebo vnútorným zásahom alebo tlakmi, ako sme počuli?
Takže žiadne inovatívne návrhy a postupy som v tejto navrhovanej novele nezachytila. Existujúce problémy dokáže, myslím si, riešiť súčasná etická komisia. A posledná veta, príde mi naozaj postavenie tej novej navrhovanej etickej komisie ako niečo nadradené nad Radou RTVS a generálnym riaditeľom. Uvedomme si, že ich volí Národná rada.
16. 3. 2021 17:51:54 - 17:53:47 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
172.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som hneď v úvode chcela povedať, aby bolo vopred jasné, že mám obrovský rešpekt voči všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom, životom, dielom a tak ďalej prispeli k rozvoju a šíreniu dobrého mena Slovenska. Mám úctu voči všetkým, ktorí ležia na cintoríne, na Ondrejskom v Bratislave, v Martine, v Bystrici a podobne a patria teda k takýmto významným ľuďom. Ja by som ale podotkla, že na tomto zákone, ktorý vládna koalícia oprášila z dielne Jána Budaja, pretože nie je to žiadna novinka, mi prekáža niekoľko faktov.
Po prvé, ja si myslím, že národný cintorín môže byť iba jeden, a tým je Národný cintorín v Martine, ktorý je súčasťou národného centra Slovákov.
Po druhé, áno, je pravda, že nikto o tomto zákone nerokoval s predstaviteľmi martinskej samosprávy, inak by naozaj, ako už to odznelo, nemohol odznieť fakt, že tento cintorín nemožno rozširovať.
No a tretí veľmi dôležitý fakt je ten, že novela sa pripravila bez akejkoľvek širšej spoločenskej diskusie, no a výsledkom toho je vznik občianskej protestnej iniciatívy voči novele tohto zákona. Takže myslím si, že nedôstojné politické hádky o téme národného cintorína si nezaslúži ani jedna z významných osobností, ktoré sú tu pochované.
A posledná veta. My sme v jeseni minulého roka, ak si, kolegovia, spomínate, otvárali dotačný zákon ministerstva kultúry. Budeme ho otvárať opäť? Pretože tých 200-tisíc pôjde z veľmi maličkej dotačnej kôpky ministerstva kultúry. Neviem, či si to uvedomujeme.
Ďakujem.
16. 3. 2021 13:10:51 - 13:11:24 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Navrhujem vypustiť bod č. 44, tlač 453, z programu 25. schôdze. Ide o materiál, ktorý nik neprerokoval s odborníkmi, nebol súčasťou širšej spoločenskej diskusie. V dôvodovej správe sa nachádzajú skresľujúce informácie, výsledkom čoho je vznik protestnej občianskej iniciatívy, a navyše sa s ním otvára aj ďalší zákon o dotáciách v pôsobnosti ministerstva kultúry.
Ďakujem.
26. 2. 2021 10:22:36 - 10:23:57 24. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 434 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Je všeobecne známe, že k rezortom, ktoré sú najviac postihnuté pandémiou, patrí kultúra. Napriek tomu v pláne obnovy kultúra zahrnutá vôbec nie je, plán obnovy v kultúre a kultúra v pláne obnovy, teda rovná sa nule. Nebol akceptovaný dokonca ani náš návrh, ktorý vzišiel z parlamentného výboru pre kultúru a médiá a reflektoval návrh Únie, aby sa 2 % z európskych peňazí pomoci dali na kultúru. Toto stanovisko a toto uznesenie sme odovzdali v dostatočnom predstihu ešte niekedy koncom septembra minulého roka. Jediná zmienka o kultúre v pláne obnovy je v kapitole zelené projekty a súvisí s obnovou budov.
Pýtam sa, kto, prosím, bude v tých budovách na kultúre pracovať, keď kultúrne odvetvia a najmä tie neštátne, v ktorých pracujú desaťtisíce pre mnohých neviditeľných ľudí, pomaly zanikajú. Takže z mojej stránky otázka, kde v pláne obnovy sa myslí na kultúru?
Ďakujem.
3. 2. 2021 16:41:09 - 16:43:06 23. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 391 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Ďakujem... (ruch v sále a zaznievanie gongu), ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán podpredseda Šeliga, vy ste niekde v kontexte povedali, že takéto je moje hodnotenie situácie, takže ja by som si dovolila ponúknuť to moje, samozrejme, z pohľadu kultúry, pretože aj tu po desiatich mesiacoch vládne chaos, neistota a hlavne strach o budúcnosť, čo je vlastne symbolom toho, že vláda zlyháva pri celkovej pomoci. Je pomalá, slabá, komplikovaná a tak ďalej. To už sme veľakrát počuli. A tento amaterizmus vlastne pociťujú všetci ľudia na Slovensku vrátane segmentu kultúry.
Situácia naozaj nie je dobrá, kultúra a ľudia v nej sa sťažujú na veľmi nedostatočnú pomoc a myslím si, že je to aj preto, že ministerka veľmi dlho nekonala. Bez ohľadu na to, že sme ju vo výbore podporili a za účasti všetkých, ktorí majú čo dočinenia s kultúrou na Slovensku, sme jej dali silný mandát na získanie finančnej pomoci, vláda sa jej otočila chrbtom. No a pri sledovaní mediálnych vyjadrení predstaviteľov kultúry z rôznych oblastí cítim, že atmosféra naozaj hustne, a z pohľadu opozičnej poslankyne vidím akoby dve reality. Tá prvá z ministerskej úrovne vždy veľkolepo, marketingovo oznámi pomoc pre pandémiou zasiahnuté oblasti kultúry, ale tá druhá na úrovni ľudí odpovie, že táto pomoc je nedostatočná a komplikovaná.
Situácia v kultúre vlastne odráža celkovo život na Slovensku. Keďže toto je zúfalý obraz celej krajiny, prosím, netrápte ďalej túto krajinu, netrápte ďalej ľudí, ktorí v nej žijú, netrápte každý segment jej hospodárstva a nechajte, prosím, ľudí nech rozhodnú.
Ďakujem.
8. 12. 2020 9:32:39 - 9:34:26 18. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 307, 317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán poslanec Kotleba a pani poslankyňa Kozelová, určite v tej kultúre bolo možné za tie roky, stále hovoríte o 12 rokoch, ale ja som mohla ovplyvňovať aj rekonštrukcie, aj ďalší vývoj iba za posledné dva roky. Určite sa tam našlo veľa chybných rozhodnutí a tak ďalej, ale opakujem, ja som mohla rozhodovať len o čase, kedy som bola ja ministerkou kultúry, teda 2018 – 2020. A na Krásnej Hôrke sa začalo v robiť v lete 2018 a my sme naozaj pripravili všetko tak, že stačilo urobiť výberové konanie, ktoré, ako som spomínala, som nechala na nové vedenie, lebo sa mi to zdalo korektné.
Pán poslanec Pročko, toto je taká vaša mantra, vy s ňou neustále pracujete, ako Laššáková pomohla rozkradnúť 42 mil. Prosím, vážte slová, boli to eurofondové peniaze, keď som nastúpila na ministerstvo a zistila som, že prídeme o tie eurofondové peniaze na kreatívny priemysel, tak sme urobili (reakcia poslanca Pročka), kontrolujte sa, prosím, tak sme urobili výber na 49 nových hodnotiteľov, aby sme zo sumy vyše 200 mil. zachránili aspoň tých 42. Nemám veľa času, rada vám to vysvetlím niekde na chodbe. Ale chcem len upozorniť, porozprávajte sa vašou pani ministerkou kultúry, ktorá sa vyjadrila: „Laššáková rozhodla správne a dobre, že tie peniaze podpísala.“
Ďakujem.
8. 12. 2020 9:15:01 - 9:28:19 18. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 307, 317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, hlavnou témou dnešných dní je rozpočet verejnej správy, dôležitý a hlavný zákon aj pre kapitolu kultúry. V návrhu rozpočtu na budúci rok je uvedené, že hlavným cieľom kultúrnej politiky je budovanie citlivej, otvorenej, informovanej a odlišnosti akceptujúcej spoločnosti. Podpora a šírenie umenia, kreatívnych aktivít, ochrana a sprístupňovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva a rozvoj kreatívnej ekonomiky.
Dozvieme sa, že pokiaľ ide o výdavky Slovenska na kultúru za roky 2011 až 2018, sú porovnateľné, až mierne vyššie, ako je to v európskych krajinách 28-ičky. Je tu ešte niekoľko informácií, ako to vyzerá s návštevnosťou kín, divadiel, múzeí, galérií. Dozvieme sa, aká je účelová podpora kultúry, ako vyzerá dotačný systém aj niektoré investičné akcie v rámci rezortu. Teda dozvieme sa to, akoby kultúra a kultúrne inštitúcie mohli pri všetkej skromnosti, ako sme boli zvyknutí, fungovať za normálnych okolností.
My však tieto normálne okolnosti nemáme. Máme tu desaťtisíce ľudí a desiatky kultúrnych inštitúcií, ktoré veľmi výrazne doplatili na pandémiu koronavírusu.
Rozpočet kapitoly kultúry vyzerá, že sa nič neudialo a vlastne ani nedeje. Naďalej pracuje so sumou okolo 300 mil., ktorú som nechala vlani na rok 2020.
V návrhu rozpočtu som nenašla žiadnu schému na vytvorenie systému finančných administratívnych opatrení, ktoré budú kompenzovať dôsledky protiepidemiologických opatrení na kultúru a kreatívny priemysel v roku 2021. Nikde sa nepíše ani o priklepnutých percentách finančných prostriedkov, ktoré by mohli a mali byť vyčlenené z mechanizmu obnovy a odolnosti na kultúrne a kreatívne obdobie.
V strane HLAS – SD sme vždy v tomto parlamente hlasovali za zákony, ktoré akýmkoľvek spôsobom naznačovali zlepšenie života našich obyvateľov počas pandémie, aj za zákony, s ktorými prišla pani ministerka kultúry, či už to bol vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky alebo vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie, ale napríklad aj za návrh zákona o fondoch a podobne. Napriek tomu sa uvedený návrh rozpočtu ministerstva kultúry na rok 2021 tvári, že korona neexistuje.
Tento návrh rozpočtu nemá veľmi ambíciu zlepšiť podmienky pre rozvoj kultúry na Slovensku ani v období pandémie, ale ani po nej. V legislatívnej oblasti nie je žiadny návrh zákona, ktorý by takéto podmienky pripravil a zaručil. Úprava dotačného zákona, s ktorým prišlo vedenie ministerstva kultúry v uplynulých týždňoch, je len veľmi úsporným doplnením roky jestvujúceho dotačného zákona. Teda žiadna novinka, ktorá navyše v novom rozpočte nie je ani zreteľná.
Ambíciu postrádajú akékoľvek návrhy nových rekonštrukcií. Opäť opakujem, že rozpočet kapitoly ministerstva kultúry je z väčšej časti rozpočtom, ktorý pripravil rezort pod mojím vedením a predpokladala som, že pri 8-miliardovom zadlžení ekonomiky sa niečo nájde aj na jednu-dve, možno na tri väčšie rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky. Možno sa deklarovaná pomoc týkala iba podpory zamestnancov a kultúrno-kreatívnych pracovníkov a inštitúcií, tým to naozaj netreba závidieť, pretože ostali na kolenách.
Ja mám ale v súčasnej situácii pocit, že sa to netýka ani ľudí, ani ich skromných, momentálne v drvivej väčšine nulových zárobkov, ale netýka sa to, žiaľ, ani nehnuteľných pamiatok. Aspoň v rozpočte o tom nie je ani zmienka. Dokonca som si prečítala, že rozpočet ráta len s investičnými akciami, ktoré prijalo ministerstvo pod mojím vedením v rokoch 2018 a 2019 na nasledujúce roky. Sú to štyri veľké investičné akcie aj s pôvodnými rozpočtami na ich rekonštrukciu a k tejto téme sa ešte určite niekoľkými vetami vrátim.
Takže žiadne financie navyše, ktoré by súviseli s rozvojom štátom zriadenej kultúry po pandémii COVID-u. Rovnako žiadne ani pre tie nezriadené, ktoré v predchádzajúcich rokoch od štátu pomoc nepotrebovali. Dokonca boli na to hrdí, že ju nepotrebujú a že si dokážu na svoju existenciu sami zarobiť, ale v súčasnosti potrebujú túto pomoc aj oni.
Úplne z rozpočtu vypadli vedecké knižnice napríklad, a to aj napriek tomu, že v programovom vyhlásení vlády bolo uvedené, že pani ministerka chce zvýšiť návštevnosť knižníc o 5, návštevnosť múzeí a galérií dokonca o 50 %. Nenašla som ale spôsob, akým spôsob... nenašla som spôsob, ako vlastne toto, toto chce učiniť. Myslím si, že ak to nie je v rozpočte, potom to zrejme nebude vôbec, pretože rozpočet sa nedá ani nafúknuť, ani dopĺňať podľa nálady a podľa okolností. Proste treba ho dodržať ako základný zákon každej inštitúcie od tej najmenšej až po tú najväčšiu, ako sú ministerstvá.
Nedočítala som sa napríklad, čo s verejnoprávnymi inštitúciami, čo s dofinancovaním podriadených organizácií, ktorých má ministerstvo kultúry 31, čo napríklad s prirodzeným rozvojom a obnovou v týchto inštitúciách, čo s novou technikou v pamäťových a fondových inštitúciách. Ako a za čo uchopíme napríklad vzdelávanie v nich, lebo každý rok sa tam istá čiastka na vzdelávanie pracovníkov v týchto inštitúciách nachádzala. Teda žiadne vízie, žiadne plány, žiadny pokrok pre slovenskú kultúru, tak ako som to po prečítaní rozpočtu vnímala ja.
Primeraný, ale ambiciózny rozpočet je naozaj základným zákonom, ktorý sa musí dodržiavať, a spoliehať sa na to, že veď ho odovzdáme a potom priebežne doplníme alebo zmeníme, prerobíme podľa peňazí, to nie je dobré a určite nie je ani zákonné. Ak rozpočet ministerstva kultúry na nasledujúce obdobie nemá ambíciu prepracovania a rozšírenia, tak nie je to pre slovenskú kultúru dobrá vyhliadka.
A teraz, ak dovolíte, by som niekoľkými vetami spomenula veľké rekonštrukcie, investičné akcie ministerstva kultúry. Možno aj preto, že pán minister Heger na tomto mieste, myslím, že dvakrát alebo trikrát spomenul, že v kapitole kultúry musia začať odznova v rekonštrukcii niektorých národných kultúrnych pamiatok, pretože predchádzajúca vláda sa im nevenovala. Napriek tomu v rozpočte sa spomínajú iba tie štyri, ktoré sme rozpracovali my.
Pripomeniem teda zopár faktov, pán minister, ktoré by vám možno mali nabudúce dať do diskusie tí, ktorí vám pripravovali túto diskusiu. Ide o veľké rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka, národnej kultúrnej pamiatky Štátnej opery Banská Bystrica, Slovenská národná galéria a havarijný stav hradného brala na Spišskom hrade.
Takže naozaj veľmi telegraficky.
Štátna opera Banská Bystrica. Projekt rekonštrukcie prijatý vládou v júli 2019, stavebný zámer vypracovala Technická univerzita v Košiciach, protokol o vykonaní štátnej expertízy na stavebný zámer, verejné práce schválilo v marci 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Uznesenie vlády doteraz platí, nikto ho nezrušil a, opakujem, v návrhu rozpočtu na rok 2021 je táto rekonštrukcia uvedená aj s rozpočtovanými finančnými prostriedkami, ktoré zostali z čias vedenia ministerstva kultúry, teda za mojich čias.
Krásna Hôrka. Veľmi sledovaná, veľmi pertraktovaná téma. Opäť zopár vetičiek. Pod mojím vedením ministerstva sme sa po siedmich rokoch rozhodli spustiť projekt obnovy a bolo to v lete 2018. Reštartovala sa príprava projektu Krásna Hôrka za účasti renomovaných odborníkov Slovenskej technickej univerzity a prizvali sme aj špecialistov a odborníkov, ktorí sa venujú iba obnove národných kultúrnych pamiatok. Podpísala sa zmluva o združení s obcou Krásnohorské Podhradie, pretože práve táto zmluva umožnila začať územné konanie. V januári, teda takmer, v januári 2020, teda takmer pred rokom, bolo prijaté uznesenie vlády s narozpočtovanými financiami a prvá časť projektovej dokumentácie. Podľa harmonogramu, ktorý sme odovzdali novému vedeniu, bolo možné začať s verejným obstarávaním v podstate okamžite, ale korektne som toto rozhodnutie nechala na nové vedenie rezortu. Kvalitu nového projektu potvrdila aj pani ministerka Milanová, keď sa pre médiá vyjadrila, citujem: „Je tu nový projekt, ktorý je lepší ako ten predtým a je podľa mňa realizovateľnejší a prospešnejší pre hrad.“ Koniec citátu. Aj keď v máji verejne potvrdila pani ministerka snahu pokračovať v pripravených zámeroch, dodnes sa vlastne na Krásnej Hôrke nič nedeje. V návrhu rozpočtu na tento rok sú opäť len naše projekty aj naše rozpočtovanie, žiadna pridaná hodnota tejto vlády.
Podobne by som mohla pokračovať, aj pokiaľ ide o rekonštrukciu hradného brala Spišského hradu. V rozpočte pracujete s uznesením našej vlády z októbra 2019, ktorá na výjazdovom zasadnutí okamžite po tom, ako som bola informovaná o havarijnom stave hradného brala, vyčlenila 1 500-tisíc eur na sanáciu hradného brala a na obnovu ďalších častí hradu a hradiska. Ďalšie financie, pretože zatiaľ bolo na účet Spišského hradu prostredníctvom Slovenského národného múzea zaslaných, teda do konca roka 2019, 300-tisíc eur. Ministerstvo financií zareagovalo veľmi promptne, my sme dali rozpočtové opatrenie, peniaze nám prišli, my sme ich poslali na Spišský hrad okamžite, ako sme tie peniaze dostali. Takže takáto je situácia.
Ten 1 500-tisíc plus ďalšie 2 mil. sú rozpočtované na sanáciu Spišského hradu podľa našich starých rozpočtov – a ako som zistila – aj podľa nových rozpočtov až do roku 2022. Takže sú to naše sumy, všetky štyri sumy sú naše spred roka, len zopakujem, že na drobné sa doteraz nerozmenili, to je jeden fakt. Druhý fakt, žiadna pridaná hodnota, žiadne financie navyše. Po zime sa pokojne, po zime 2019 – 2020 sa pokojne mohlo pokračovať v obnovách.
Takto nejako je to aj s rekonštrukciou a obnovou Slovenskej národnej galérie. Nenašla som ani čiarku navyše, nechcem sa opakovať, ale pokiaľ ide o kapitolu ministerstva kultúry, tak návrh rozpočtu pracuje s tými financiami, ktoré sme tam nechali my, opakujem, neupravili ste ani čiarku a robíte s našimi návrhmi.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
2. 12. 2020 18:58:08 - 18:59:14 18. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 307, 317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
107.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Dušan, správne si poznamenal, že kultúra je taká, aký je s ňou kamarát minister financií. V našej prvej televíznej debate s pani ministerkou kultúry niekedy na jar tohto roka som jej odporúčala v dobrom, aby sa veľmi skamarátila s pánom ministrom financií. Potešila som sa, keď som nedávno v jednej tlačovej besede zachytila informáciu, kde sa hovorilo o tom, že kultúra dostane toľko peňazí, koľko potrebuje. V návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky to však zreteľné nie je. Chce sa mi veriť, že sa mýlim, ale, bohužiaľ, teda pri čítaní toho rozpočtu nadobúdam dojem, že asi mám pravdu.
Mám pripraveného toho, samozrejme, podstatne viac, ale viac poviem v rozprave, do ktorej som písomne prihlásená.
Ďakujem pekne.
3. 11. 2020 14:50:44 - 14:52:31 16. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 286 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
43.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré na mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, pozn.red.) a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, otvorte rozpravu, prosím.
3. 11. 2020 10:10:01 - 10:25:20 16. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 223 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem pekne za slovo. Keby tam problém nebol, tak by tí športovci pred Úradom vlády nestáli. To znamená, že je diskutabilné, kto vytĺka politický kapitál.
Strana HLAS – sociálna demokracia, ako ste si iste všetci všimli, ponúkla riešenie. Ponúkla to riešenie, ktoré ste vy, pán kolega, nemali. Nedali ste športovcom ani euro, preto išli pred ten Úrad vlády protestovať. Iste ste zaregistrovali, že olympionici nemajú kde trénovať. Musia chodiť do Maďarska, takže toto je vaša pomoc. Nechali ste športovcov doslova ľahnúť popolom, pretože ste ignorovali ich prosby.
Ja len opakujem, že strana HLAS – sociálna demokracia sa s nimi seriózne stretla a ešte raz opakujem, ponúkla riešenia.
Ďakujem. (Potlesk.)
22. 10. 2020 10:13:47 - 10:14:57 16. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 314 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Áno, v podstate nadviažem na pani Kozelovú, ale svojím spôsobom to povedal Dušan. Ten štatút profesionálneho umelca máme, my sme o tom hovorili aj na výbore. Administruje ho Fond na podporu umenia a v ňom je preto iba tých 200-300 umelcov zapísaných, pretože oni vlastne necítili potrebu byť profesionálne niekde začlenení možno aj z toho dôvodu, čo hovoril Dušan. Ja som dva alebo trikrát mala stretnutie kvôli obnovenému štatútu profesionálneho umelca a viete, čo sme tam riešili? Pani ministerke som to už hovorila, my sme tam vtedy riešili v podstate daňovú úľavu pre ľudí, ktorí si kúpia umelecké dielo do verejného priestoru, hej? To znamená, že v tých časoch nebola nejaká evidentná potreba, aby sa tí ľudia prihlásili za profesionálnych umelcov možno aj z toho dôvodu, čo povedal teda Dušan. Ďakujem pekne.
22. 10. 2020 9:30:38 - 9:32:12 16. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 301 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, ja budem bez emócií úplne pragmaticky, pôjdem presne k tomu zákonu. Aj ja som, samozrejme, veľmi rada, že sa to podarilo a len nadviažem veľmi voľne na tie tri oblasti, o ktorých sme vlastne včera hovorili s pani ministerkou. Takže v podstate jedna oblasť je schéma, druhá oblasť je rozpočet a tretia oblasť je dátum, hej, doba.
Ak som dobre pochopila, to znamená, ak 16. novembra by mala výzva vyjsť, tak by sme mali vedieť presnú schému. Toto je vyriešená otázka, hej? Chcela by som poprosiť, ako teda ešte sa to bude riešiť financovanie, pretože v návrhu rozpočtu na rok 2021 toto financovanie nie je. Je ale možné, že to máte inak zariadené, ja neviem, európske, neviem aké peniaze, toto by som prosila, keby ste nám ozrejmili. A tá doba, hej? Keďže v návrhu tohto zákona je uvedené, že sa týka záležitosti do 31. decembra tohto roka, tak vlastne aká bude tá postupnosť? Tak toto som len chcela poprosiť. (Krátka pauza, rečníčka sa obrátila na predsedajúceho: "Môžem si sadnúť, hej? Hore? Mám byť tu?) Z mojej strany všetko.

Deň v parlamente

<- ->