Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
16. 6. 2023 12:05:52 - 12:07:05 94. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
112.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Milí kolegovia, vy ste obidvaja profesionáli, ktorí viete, o čom hovoríte, a o to viacej si cením, že ste teda podporili môj pozmeňujúci návrh. Nechcela som zdržiavať, naozaj je to tak ako hovoril Dušan Jarjabek, že mali by sme možno počas celej konferencie možnosť hovoriť o tom, čo vlastne všetko treba v tej RTVS-ke. Prečo sa plazí, hoci by to mala byť výkladná skriňa naozaj našich médií. Pre krátkosť času som napríklad nespomenula, že samostatnou kapitolou sú tri kreatívne centrá, ktoré v rámci bratislavského, košického a banskobystrického štúdia už sú v nástreloch a už existujú, ale musia sa ešte dobudovať, aby boli schopné ponúkať priestor mladým ľuďom, ponúkať priestor ľuďom v slobodnom povolaní, proste aby mohli fungovať tak, ako kreatívne centrá fungujú v celej Európe.
Takže veľmi pekne ďakujem za vaše faktické poznámky, cením si ich.
16. 6. 2023 12:02:10 - 12:04:08 94. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
106.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážené pani ministerky, vážený pán minister, milé kolegyne, kolegovia, ja budem veľmi stručná. Pokúsim sa veľmi prakticky a konkrétne vysvetliť, prečo je tento návrh zákona veľmi dôležitý a prečo si vyžaduje našu pozornosť. Napríklad aj preto, že budeme rozhodovať o existencii inštitúcie, ktorá onedlho na Slovensku bude mať 100 rokov. Rozhlas na Slovensku totižto začal vysielať v roku 1926. Ako vieme, dosluhujúca koalícia v decembri minulého roka takmer šmahom ruky zrušila koncesionárske poplatky bez toho, aby si uvedomila, aký tento počin bude mať dosah na 1 550 zamestnancov, priamych zamestnancov RTVS-ky a na desiatky, ba až stovky externistov, ktorí pracujú nie len v bratislavskom štúdiu, ale v štúdiách v Banskej Bystrici a v Košiciach.
Ako ministerka kultúry som naozaj mala možnosť riadiť zmluvné procesy spolu s RTVS-kou a naozaj som sa vždy snažila pomôcť, ako sa len dalo, pretože po 25 rokoch, ktoré som... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Kolegovia, pri všetkej úcte, vystupuje pani kolegyňa Laššáková, prosím vás, tichšie. Chcem vám povedať, pán minister, vzhľadom na to, že ešte je písomná rozprava, máte pomerne veľa času, čiže kľudne môžte ísť rokovať inde. Naozaj, máte ešte pomerne veľa času a myslím si, že tak najskôr o 12.30 h sa dostanete na rad.
Nech sa páči, pani poslankyňa, môžte pokračovať.

Laššáková, Ľubica, poslankyňa NR SR
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Takže veľmi stručne. Po 25 rokoch, ktoré som v rozhlase strávila ako aktívny moderátor, redaktor, veľmi dobre viem, že tie finančné prostriedky nikdy neboli dostačujúce a nikdy sme neboli schopní konkurovať ostatným verejnoprávnym médiám v Európe. Takže je to napnutý rozpočet a aj ten, ktorý predstavím v pozmeňujúcom návrhu, nie je nejakým luxusom, ale je to proste odštep HDP, ktorý pomôže udržať situáciu, ktorú RTVS-ka má. Ak si uvedomíme, že inflácia rastie, to nehovorím ja, to hovoria ekonómovia, tak jednoducho aj ten návrh odštepu HDP, ktorý predstavím v pozmeňujúcom návrhu, slúži len na to, aby RTVS-ka ako tak fungovala. Ak by ste dovolili, tak ja by som veľmi konkrétne povedala naozaj zopár praktických oblastí, prečo by sme mali zahlasovať za návrh, za pozmeňujúci návrh, ktorý v závere predstavím. A tento pozmeňujúci návrh hovorí, že mali by sme RTVS-ke vyčleniť do rozpočtu 0,19 % HDP. Za tých 200 miliónov, ktoré to, ktoré predstavujú túto sumu, by RTVS-ka mohla plniť nie nadštandardné nejaké úlohy, ale len zákonom stanovené úlohy v nejakom optimálnom variante. No a túto potrebu by som deklarovala programom.
Vieme veľmi dobre, koľkokrát hovoríme, že no ale tá RTVS a taký program a onaký program a zišli by sa nám kvalitné dokumenty. To všetko stojí peniaze. To všetko stojí peniaze. Obnoviť tradíciu veľkých rozhlasových hier, ktorými Slovenský rozhlas bol európsky známy. Vyrábať zaujímavé seriály pre deti a mládež, hovorím aj o rozhlase, aj o televízii. Tieto činnosti majú v súčasnej dobe úpadok. Úpadok ich postihne aj naďalej, ak jednoducho neopravíme to, čo minulá vláda pokazila, a teda zobrať koncesionárske poplatky bez akejkoľvek širšej diskusie. Takto budeme môcť pomôcť nielen RTVS-ke, ktorá má sídlo v Bratislave, ale najmä tým regionálnym štúdiám v Banskej Bystrici a v Košiciach.
Ďalším atribútom, pre ktorý by sme naozaj mali podporiť pozmeňujúci návrh, je to, že RTVS-ka spravuje jeden úžasný národný klenot a my si to vôbec neuvedomujeme, to je archív Slovenského rozhlasu a archív Slovenskej televízie. Ako som povedala, RTVS-ka bude mať v tomto roku 100 rokov existencie, presnejšie Slovenský rozhlas na Slovensku začal vysielať 3. augusta 1926 a za tých 100 rokov bolo vyprodukovaných tisícky a tisícky kvalitných programov. Ak ich nebudeme chrániť, a v tom archíve ich naozaj treba chrániť a momentálne to technické zabezpečenie archívu nie je na takej úrovni, aby sa tie tisícky a tisícky materiálov, rozhlasových aj televíznych, mohli kvalitne zachovať. Aj toto je teda, prosím, jeden z dôvodov, pre ktorý, hovorím, že naozaj tej RTVS-ke musíme pomôcť.
O štúdiách v Banskej Bystrici a v Košiciach som už hovorila. Väčšinou sa obracia pozornosť na centrálu RTVS v Bratislave. Tridsať percent programov dodávajú regionálne štúdia všetkých programov spravodajských a publicistických, to znamená, že ak my pomôžeme tej RTVS-ke napríklad aj tým, že vás poprosím o podporu pozmeňujúceho návrhu, ktorý o chvíľočku predložím, tak aj tu financie použije RTVS-ka napríklad na spustenie autonómnych televíznych vysielaní z regiónov, na obnovu autonómneho rozhlasového vysielanie z Reginy Banská Bystrica, z Reginy Košice a takisto na vybudovanie západoslovenského regionálneho tímu vysielania, ktorý teraz vlastne neexistuje.
Spravodajstvo, všetci vieme, že každý vysielateľ je založený, kvalitný vysielateľ je založený na spravodajstve. Verejnoprávny vysielateľ naozaj potrebuje moderné vybavenie pre všetkých svojich spravodajcov, a to už nehovorím o sieti zahraničných spravodajcov. Sledujete, že stále vidíme tie isté mená už niekoľko desiatok rokov, pretože nie sú zdroje na to, aby sme posilnili tímy zahraničných spravodajcov v rámci celej Európy a v rámci celého sveta.
Jedna z veľmi dôležitých oblastí, na ktorú by som chcela, milí kolegovia, upozorniť, je pomoc a služba pre postihnutých občanov a národnostné menšiny. Určite vieme, že pre nevidiacu časť obyvateľstva je rozhlas rukou, očami, všetkým proste. To národnostné vysielanie a vysielanie pre postihnutých občanov takisto potrebuje reštart, takisto sa ocitol niekde, kde nechceme, aby sa ocitol. Tak, prosím, porozmýšľajme aj nad týmto, ak budete, verím, že dvíhať ruku za tento môj pozmeňujúci návrh.
No a potom reprezentácia, to už je posledný bod, o ktorom chcem hovoriť. My sme napríklad niekoľko rokov, teda RTVS-ka niekoľko rokov už nie je schopná poslať svoj tím na Eurovíziu, čo je veľmi prestížna súťaž pre mladých talentovaných spevákov, umelcov. Nerobíme Eurovíziu, neposielame tam naše tímy, našich umelcov, pretože jednoducho nemáme na to peniaze.
A úplne posledná veta, často a radi sa porovnávame so, so svetom, porovnáme sa s Českou televíziou a s Českým rozhlasom, pretože to sú také naša bratské, partnerské, celé desiatky rokov sme fungovali ako Československý rozhlas, ako Československá televízia na Slovensku. Ja len pripomeniem, už, myslím, že pán kolega Vetrák hovoril, že ako oni fungujú z koncesií. Oni koncesie majú a viete, koľko majú len príjem z koncesionárskych poplatkov? 329 miliónov eur má Česká televízia a Český rozhlas len z koncesionárskych poplatkov. Tie ostatné zdroje nebudem uvádzať, ale ak bude záujem, tak, samozrejme, že ich poviem. Takže aj reprezentácia Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie navonok je veľmi dôležitá.
Vážení kolegovia, navrhujem teda zmenu príspevku v mojom pozmeňujúcom návrhu tak, ako som to uvádzala v úvode, teda 0,19 HDP zo štátneho, teda HDP. Dovoľte teraz, aby som prečítala pozmeňujúci a doplňujúci návrh, tlač 1590, zákon 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska.
V čl. I v bode 22 § 21 ods. 2 sa slová „0,15 %" nahrádzajú slovami „0,19 %".
Odôvodnenie veľmi stručné, jednou vetou. Dosluhujúca koalícia v decembri minulého roka, ako dobre vieme, bez diskusie a bez pripomienok zrušila koncesionárske poplatky, čím dostala RTVS-ku a jej 1 550 zamestnancov a ich rodiny do existenčnej neistoty. Týmto pozmeňujúcim návrhom chceme zabezpečiť, aby RTVS-ka mohla rozvíjať kvalitný program, aby mohla zveľaďovať tú kultúrnu pamäť národa, čím je archív RTVS a, samozrejme, posilniť regionálne štúdiá spravodajstva a publicistiku.
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať bod 2 zo spoločnej správy výborov na samostatné hlasovanie.
Skončila som, ďakujem pekne, pán predsedajúci.
15. 6. 2023 10:53:03 - 10:54:20 94. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem pekne za slovo.
Príspevok v rozprave, ktorý sme počuli od teba, pani poslankyňa, bol racionálny, praktický a plný faktov. Ja som sledovala aj pána ministra Šimka a tiež ho pozorne počúval a keďže jeho predchodca, minister Mikulec, túto tému trestuhodne zanedbal, tak ja verím, že pán minister Šimko si fakty aj návody a možno aj návrhy riešení, ktoré pani poslankyňa Saková predniesla, vezme ako možnosť naozaj urýchleného, najrýchlejšieho a čo najobjektívnejšieho riešenia, pretože myslím si to, čo si myslí asi polovica obyvateľov tejto krajiny, že nie je predsa možné, aby sa ľudia v pohraničných oblastiach Slovenska báli vyjsť na ulicu za bieleho dňa, aby sa báli odprevádzať svoje deti na rôzne krúžky v podvečerných hodinách a podobne. No a nie je predsa možné ani to, aby sme sa my v našej vlastnej krajine cítili ako prisťahovalci.
Ďakujem.
24. 5. 2023 13:01:44 - 13:03:06 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1691 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
181.
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená výborom pre kultúru a médiá za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá.
Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
9. 5. 2023 9:41:25 - 9:42:49 90. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1590 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
No, zrejme sme s pánom kolegom obidvaja nepočúvali dobre, pretože ja mám tiež poznačenú práve tú kontrolnú úlohu. Pani ministerka aj Michal Luciak, vy ste povedali, že v podstate ide o odstrihnutie sa od ministerstva kultúry, myslím, Michal, ty si to povedal, hej? Tak ja sa teraz pýtam, keď sa odstrihne RTVS-ka od ministerstva kultúry, ale bude na základe nejakého odštepu z verejných prostriedkov poberať nejaké financie, kto potom napríklad bude posudzovať to, čo sa robilo v prípade zmluvy so štátom? RTVS – štát mal nejaké dohody, na základe ktorých sa vyrábali programy vo verejnom záujme. O tomto sa vždy hovorilo na ministerstve kultúry. Keď sa odstrihne RTVS-ka od ministerstva kultúry, kto bude rokovať s RTVS-kou, kto bude kontrolovať napríklad tieto programy vo verejnom záujme? Bude RTVS-ka poletovať niekde v povetrí alebo nejaký indiferentný človek na Úrade vlády bude vždy určený, tak tentokrát to budeš ty? Toto mi naozaj visí v lufte, takže poprosila by som, keby ste to vysvetlili.
30. 3. 2023 10:42:21 - 10:43:41 88. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som len, chcela len krátko, dvoma vetami doplniť kolegu Janka Ferenčáka v tom, že možno sa zabúda na to, že samosprávy sú aj zriaďovateľom kultúrnych inštitúcií.
Veľa samospráv má v zriaďovateľskej pôsobnosti divadlá, knižnice, múzeá a podobne. Práve tento sektor bol najviac opomínaný počas pandémie, galérie, múzeá, knižnice a divadlá boli na samom chvoste pomoci, o tom nechcem hovoriť, pretože niekoľkokrát som už o tom hovorila. To znamená... aký bude výsledok teraz? Opäť sú na chvoste pomoci, ja to absolútne chápem, pretože ten primátor, župan, starosta, si uvedomí, či dofinancuje škôlky, školy a podobne alebo či dá na osvetlenie, na nové expozície v múzeách, knižniciach a galériách, takže chcem upozorniť na tento moment.
Kultúrne inštitúcie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti samospráv, opäť na to iba doplácajú.
24. 1. 2023 15:12:22 - 15:13:39 78. schôdza NR SR - 16.deň - B. popoludní Tlač 1163 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
85.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Peter, v rozprave si niekoľkokrát spomenul občanov Slovenskej republiky. No to je práve ten najväčší nepriateľ dnešnej koalície. Nemá to logiku, ale je to tak. Presvedčili nás o tom počas pandémie, ktorú nezvládli a spôsobili tisíce zbytočných úmrtí. To nehovorím ja, to hovoria zdravotnícki odborníci.
O tom, že najväčším nepriateľom súčasnej koalície je samotný občan Slovenskej republiky, svedčí vlastne každodenný život podnikateľov, zdravotníkov, živnostníkov, seniorov, rodín s nižším príjmom. Ak naozaj chcete, vážení koaliční poslanci, pomôcť tejto krajine, tak ako to hovoríte pri každej jednej príležitosti, prosím vás, odíďte. Odíďte aspoň so štipkou posledných zvyškov cti. Ale čím dlhšie sedím v tomto parlamente a počúvam niektorých koaličných poslancov, tak tým mi je jasnejšie, že o cti tu vlastne už nemôže byť ani reči.
Ďakujem.
15. 11. 2022 15:01:07 - 15:01:07 77. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1293 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
106.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
107.
Neni zač.

Laššáková, Ľubica, poslankyňa NR SR

108.
Matúš, mne sa vždy na tebe páči, ako ty dokážeš pomenovať veci presne tak, ako sú, hej. Pomenuješ to pravým menom, teba nezaujíma, kto si čo o tom myslí, a to je práve správne, pretože... a je to jedno, či je to tu v pléne Národnej rady, alebo je to v televíziách, alebo je to v rádiách. Ono stále treba donekonečna tieto veci opakovať, aby sa nezabudlo, čoho vlastne sú nominanti tejto vlády schopní.
Tých kamienkov do mozaiky odvolávania ministra Mikulca by bolo asi za celý kamión, ale je dobré, keď si aspoň tie najvypuklejšie pripomenieme, zopakujeme, a možno práve preto, aby aj poslanci, ktorí doteraz ešte nie sú celkom rozhodnutí, ako budú pri odvolávaní ministra Mikulca hlasovať, aby si možno prehrali ešte raz aj tvoju, aj ostatné rozpravy, a potom verím, že sa naozaj rozhodnú tak, ako im nie srdce a nie nejaká (povedané so smiechom) politická informácia, ale ako im rozum bude kázať.
Ďakujem pekne.
15. 11. 2022 14:31:07 - 14:32:31 77. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1293 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Tvoj príspevok, Deniska, v rozprave bol profesionálny, kultivovaný, s faktami a argumentmi, čo je dôležité, bez urážok a bez nadávok.
No a v súvislosti s odvolávaním ministra vnútra Mikulca by som si želala – a myslím si, že nielen ja, ale väčšina slovenskej verejnosti –, aby sme takýto profesionálny prejav počuli niekedy aj od samotného ministra. Určite by bolo dobré, keby si odvolávaný minister aspoň odsedel v sále svoje odvolávanie. Vypočul by si, kde zlyháva, pretože on to očividne nechce nielen vidieť, nechce to počuť a hlavne nechce to riešiť. Mal by tu sedieť aj preto, aby si vypočul, prečo vlastne jemu a strane, ktorá ho nominovala, nedôveruje väčšina obyvateľov tejto krajiny, a takisto aj preto, aby sa možno dozvedel, prečo väčšina obyvateľov tejto krajiny nedôverujú celej vláde.
Takže záver, veľmi krátko, dobre zvážte, milí kolegovia, ako budete hlasovať pri odvolávaní ministra Mikulca.
Ďakujem.
20. 10. 2022 11:10:08 - 11:10:26 75. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
96.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja by som vás chcela poprosiť o upresnenie. To znamená, toho 25. októbra my len rokujeme (reakcia predsedajúceho: "Áno.") o tých bodoch, pretože ste povedali, že 25., 26. sa nehlasuje. Ďakujem pekne za vysvetlenie. (Povedané súbežne s predsedajúcim.)
28. 9. 2022 17:55:03 - 17:55:03 73. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1201 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pôsobenie Igora Matoviča v štátnej funkcii a slovenskej politike vôbec má devastačné účinky na túto krajinu. Devastuje verejné financie, devastuje hospodárstvo, devastuje morálku, sociálne aj elementárne kultúrne cítenie.
V politike sa udomácnila nenávisť, nekompetentnosť a čoraz častejšie aj vulgárnosť, aká, predpokladám, nemá v posledných rokoch obdobu, a myslím si, že je preto povinnosťou každého opozičného poslanca zahlasovať za jeho odvolanie z funkcie ministra financií, a to bez ohľadu na to, kto tento návrh predkladá. Nie je predsa možné, aby takýto človek naďalej zastával jednu z najexponovanejších funkcií v štáte. Myslím si, že jeho odchod by bol vykúpením pre túto krajinu, ale mám pocit, že jeho odchod by bol vykúpením aj pre neho samého.
Ďakujem.
13. 9. 2022 16:10:03 - 16:25:22 71. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1191 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
88.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Matúš, ja by som k tvojmu skvelému prejavu dodala zopár vetičiek. Keby občania v tejto chvíli boli prítomní v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky, mali by úplný obraz o tom, ako vláde a koalícii a koaličným poslancom záleží na ľuďoch. Dvaja, v tejto chvíli traja poslanci celej koalície počúvajú argumenty pri odvolávaní, pardon štyria, už prišiel jeden, áno, kolega, takže štyria sedia v tejto sále a počúvajú.
Ja viem, že ťažko sa počúva, lepšie je sedieť niekde mimo sály a opýtala by som sa tak, ako sa svojho času opýtal Hviezdoslav, že kto zapríčinil tento úpadok mravov? No a my máme aj odpoveď. Tento úpadok slušnosti, absenciu logiky, totálny nedostatok nejakej elementárnej sebakritiky, tak to je vláda Slovenskej republiky v roku 2022 a jej vizitkou je katastrofa, ktorá sa na väčšinu obyvateľov tejto krajiny valí.
Ďakujem.
28. 6. 2022 10:25:48 - 10:25:48 67. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1068 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Juraj, ty si zhrnul fakty a argumenty veľmi jasne a zrozumiteľne. K tomu by som sa nevracala. Ja by som skôr zareagovala na tú časť tvojho vystúpenia, kde hovoríš o úcte vlády k tejto snemovni. Je nehorázne, že my odvolávame ministra a z členov vlády tu nesedí nik. Nik nenašiel štipku slušnosti, aby sa sem unúval. Žiadny člen vlády, žiadny minister. Dokonca ani ten minister, ktorého odvolávame. V slušnej spoločnosti by sa minimálne prišiel obhajovať a mal by snahu obhajovať. Žiaľ, asi v slušnej spoločnosti nežijeme. No a o koaličných poslancoch ani nehovorím, pretože počas tvojho vystúpenia tu boli traja, teraz je ich tu, myslím, päť. Toto už nie je o tej spomínanej elementárnej slušnosti, ale toto je o arogancii a pohŕdaní. Parlament a obyvatelia tejto krajiny sú vám zrejme na smiech a nestoja vám ani za návštevu vášho parlamentu, vášho nadriadeného orgánu. Ešte stále je nadriadeným orgánom vlády Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky.
Ďakujem.
23. 6. 2022 10:25:01 - 10:40:20 66. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1052 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
No naozaj zdá sa, že v tomto parlamente sú skutočné zákony o podpore sociálne najslabších, ktoré sme tomuto auditóriu niekoľkokrát ponúkli z dielne HLAS-u, naozaj len hádzaním hrachu na stenu. Argumenty koaliční poslanci nechcú počúvať, tvária sa, ako veľmi pomáhajú. Pravda je však taká, že nepomáhajú. Ignorujú seniorov. Sme svedkami toho, ako sa im dokonca vysmievajú a vysmievali v podobe zvýšenia dôchodkov o 1,3 %. Naozaj je to hanba a ešte raz veľká hanba.
Kolegovia, prosím, zobuďte sa a vaša podpora tohto nášho návrhu zákona bude signálom, že to myslíte s podporou seniorov a všetkých tých, ktorí sú sociálne odkázaní a pomaličky pod hranicou chudoby, že to myslíte aspoň trochu vážne. Ďakujem!
16. 6. 2022 18:39:20 - 18:54:40 67. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1068 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Ďakujem pekne za slovo.
Pán predseda, počuli sme logické argumenty podložené faktami a hlavne pravdivý pohľad nielen do obdobia tvojej vlády, ale aj praktické ukážky toho, ako by to ďalej táto zvláštna vláda robiť mala. Je jasné, že pomoc doručiť nevie, tak by sa naozaj mohli pozrieť na to, ako to robia krajiny, okolité krajiny, ktoré to robiť vedia. Som veľmi rada, Peter, že si vniesol kultúru a profesionalitu do tejto rozpravy, lebo to je práve to, čo mám pocit, že sa z týždňa na týždeň a z mesiaca na mesiac z tohto parlamentu vytráca. Dobré je aj to, že si opäť upozornil na to, čo nás čaká v najbližších mesiacoch a mám pocit, že ružová budúcnosť to v našej krajine určite nebude. Ďakujem.
24. 5. 2022 10:07:18 - 10:42:51 65. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 762 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem pekne za slovo.
Pani ministerka, ja sa chcem opýtať, či ste sa nejako venovali aj prepracovaniu alebo dopracovaniu § 17 a ten hovorí o ochrane zdroja informácií a právo na informácie. A napríklad v bode 4 tohto paragrafu, ja som si to napísala, budem citovať, sa hovorí, že "osoba zachovávajúca mlčanlivosť má právo odoprieť súdu, inému orgánu verejnej moci" a tak ďalej "poskytnutie informácie o pôvode informácie, dokonca aj odoprieť vydať veci, z ktorých by mohol byť zistený pôvod alebo obsah takýchto informácií".
A takýto istý sporný je aj bod číslo 5. Ja viem, že tu asi pravdepodobne teraz ten návrh nemáte. Ja som vychádzala zo starého návrhu mediálneho zákona, ktorý sa vlastne posúval štyri mesiace už do parlamentu. Chcem sa opýtať, či ste aj, či ste sa venovali aj tomuto, pretože sa mi zdá, že takýto návrh paragrafu by bol v rozpore s niektorými zákonmi Slovenskej republiky.
Ďakujem.
24. 5. 2022 9:36:09 - 9:36:54 65. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 762 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Ja by som zareagovala, pán kolega, na ten prvý pozmeňujúci návrh. Verejnoprávny terestriálny vysielateľ dokázal doteraz na Slovensku zabezpečiť viac ako 90-percentné šírenie televízneho vysielania bezplatne, teda len za poplatok koncesionársky. Znamená to v tomto novom podaní, že tento spôsob šírenia zostane pre obyvateľov naďalej v platnosti, tento bezplatný?
Ďakujem pekne za vysvetlenie.
5. 5. 2022 10:06:48 - 10:07:47 65. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 993 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Erik, musím naozaj povedať, že tie akože 13. dôchodky možno navonok dobre znejú, ale pravdou je, že len pre tých, ktorých sa netýkajú, pretože ten 13. dôchodok je vlastne naozaj iba sociálna dávka. A poberatelia veľmi rýchlo v peňaženke zistia, že to nie je nič iné, len kôpka peňazí, ktorú by aj tak dostali. Skutočným navýšením a istou pomocou pre poberateľov dôchodkov, je súčasný návrh zákona z dielne strany HLAS – sociálna demokracia. A ja budem veľmi pozorne sledovať, ako budú hlasovať naši koaliční poslanci, kolegovia, ktorí majú teoretickej pomoci plné ústa, len realita je, bohužiaľ, prázdna, iná a bezzubá.
Ďakujem.
3. 5. 2022 10:33:27 - 10:35:02 65. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán predseda, milý Peter, myslím, že v tvojej rozprave nebola jediná jedna veta, s ktorou by národ nesúhlasil, teda tá príčetnejšia časť národa. Každá jedna veta charakterizovala súčasnú situáciu v tejto krajine.
Ja by som možno vyzdvihla len dva momenty, ktoré si spomenul. Vládnej koalícii naozaj ide len o to, aby mala skalp, aby mala človeka v putách, najlepšie pred všetkými kamerami. No a po druhé, aj to je moment, ktorý si správne pomenoval, prekryť neschopnosť riadiť krajinu, zahmlievať skutočné problémy ľudí, pretože ak si všímame, tak v tejto krajine neexistuje odvetvie, ktoré by bolo spokojné. Ľudia sú na kolenách a, bohužiaľ, musím povedať, že pomaly im zostávajú naozaj iba oči pre plač.
Tomuto sa venujte, milá koalícia, tomuto sa venujte, vážená vláda, venujte sa tomu, čo budeme jesť, čím budeme kúriť, ako zaplatíme účty, ako zachránime tie tisícky ľudí, ktorí sa vďaka vám stále viac a viac prepadávajú pod hranicu chudoby. Takže tomuto sa konečne venujte a nie bezzubým politickým skalpom.
Ďakujem.
9. 12. 2021 14:30:36 - 14:31:05 51. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Laššáková, Ľubica (-) - poslankyňa NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
23.
Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka, vážený pán predsedajúci. Veľmi pekne vám ďakujem za informácie, ktoré mi zosumarizovali moje zahraničné pracovné cesty, len akosi ste sa už nedostali k tomu, koľko vlastne stála tá švanda 21 ľudí z ministerstva kultúry a z okolia. Takže poprosím, keby ste mi povedali tých 21 ľudí, aké boli ich výdavky.

Deň v parlamente

<- ->