Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
15. 6. 2021 12:59:43 - 12:59:55 31. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čekovský, Kristián (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne. Poprosím členov výboru pre kultúru a médiá, bude pokračovať schôdza výboru v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem pekne.
15. 6. 2021 12:29:12 - 12:31:12 31. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čekovský, Kristián (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Vidím, že nielen teda nám poslancom, ale aj premiérovi zarezonovala asi najšokujúcejšia myšlienka, ktorú tu dnes Robert Fico povedal, ja to budem parafrázovať, že žiadna vláda nevyužila trestné právo na kriminalizáciu tej predchádzajúcej. Toto je ich svet, dámy a páni. Toto je ich svet, kedy politici sú podľa Roberta Fica, podľa sociálnych demokratov nedotknuteľní, voči ktorým sa nemôže nič, táto vláda v podstate ako keby porušila nejaký status quo o nestíhaní svojich predchodcov a nechala orgány činné v trestnom konaní slobodne robiť svoju prácu a toto ako aj poznamenal premiér, toto im vadí. Dokonca Robert Fico si pri tom svojom prejave pomohol aj tým a povedal niečo, že hovoril v podstate o kauze Gorila, o spise Gorila, nepovedal síce už to, že teda sa tam spomína aj jeho meno a jeho pitie koly a biznisy v zdravotníctve, ale v podstate on naznačil, že vidíte, po nás prišli iní, kedy bola tá Gorila na stole a my sme tu, pretože toto sa tak nerobí, aby tí, ktorí prídu po vás, vás za niečo stíhali. Takže toto je podstate dôvod, prečo tu dnes sme. Pretože podľa ich zmýšľania jednoducho trestné právo sa voči tej predchádzajúcej vláde jednoducho nevyužíva. Takže ja som rád, že táto vláda pod vedením v tejto chvíli premiéra Hegera a taktiež jednotlivých ministrov, odkrýva jednotlivé kauzy, biznisy predchádzajúcej vlády, odkrýva sa organizovaný zločin, zverejňujú sa zmluvy, ktoré boli roky pod pokrievkou utajované napríklad na IT a jednoducho blíži sa to k vám a ja verím, že naozaj v tomto rozhodnú súdy, transparentne všetci to uvidia. Ďakujem. (Potlesk.)
11. 5. 2021 11:23:27 - 11:23:36 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čekovský, Kristián (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Chcel by som poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá 12.05 h, máme schôdzu výboru v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem pekne.
7. 5. 2021 13:42:25 - 13:46:47 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čekovský, Kristián (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne, taktiež ďakujem pani predsedníčke Rady pre vysielanie a retransmisiu. Ja by som sa chcel iba v skratke poďakovať jednak pani predsedníčke aj členom Rady pre vysielanie a retransmisiu za, teda prácu v uplynulom roku, ale taktiež aj poslancom Národnej rady, ktorí podporili náš návrh zákona z minulého roku, ktorým sme vlastne zaviedli transparentné výberové konania, resp. aby som bol presný, verejné vypočutia kandidátov na členov Rady pre vysielanie a retransmisiu. To znamená, myslím si, že sme tým zaviedli taký pomerne zásadný prvok z, teda transparentnosti, pardon, zásadný prvok transparentnosti. Ľudia môžu proste sledovať online kto akým spôsobom sa do tejto rady vyberá. A myslím si, že je to niečo, čo určite do budúcna, ak to ostane v takejto podobe, ako sme sa to snažili aj hneď pri tom prvom verejnom vypočutí nastaviť, aby to bolo niečo, čo tu možno bude fungovať aj do budúcna aj po nás, o päť rokov, o 10 rokov. Možno pri tej politickej realite sa nie vždy podarí, aby po tých verejných vypočutiach boli vybratí tí najlepší z najlepší, uvidíme vždy pri ako zložení parlamentu, ale minimálne verejné vypočutia sú dobré preto, aby jednoducho do takých orgánov, akým je napríklad Rada pre vysielanie a retransmisiu neboli vybraní tí najhorší možno z najhorších. Takže odfiltruje to určitým spôsobom ľudí, ktorí nie sú dostatočne odborne podkutí na fungovanie v takýchto radách. Videli, vlastne aj to bol dôvod, prečo sme k takémuto niečomu pristúpili, lebo sme videli, akým spôsobom to fungovalo v minulosti a že niektorí teda niektoré politické strany si z toho robili vyslovene trafiky pre svojich nominantov a následne to potom tie rozhodnutia tak vyzerali. Čiže pre nás je dôležité, aby aj médiá a novinári mali na Slovensku právnu istotu a keďže Rada pre vysielanie a retransmisiu je kontrolným orgánom pre, pre médiá na Slovensku, tak, tak myslím si, že určitým spôsobom im to práve táto rada garantuje, čiže môžu pracovať a fungovať lepšie a slobodnejšie.
Následne sa chcem ešte na záver poďakovať aj za to, že v podstate Rada pre vysielanie a retransmisiu ide nad rámec ešte aj toho zákona, ktorým sme my chceli primárne zaviesť transparentnosť a rada následne tie verejné, teda tie rokovania, ktoré sme tiež zaviedli, aby boli verejné, aby jednoducho aj prideľovanie frekvencií mohli sledovať, či už ľudia alebo uchádzači o tieto frekvencie, tak záznamy z týchto rokovaní sa zverejňujú na web Rady pre vysielanie a retransmisiu. Ako bolo spomenuté, funguje to dokonca aj ako edukačný prvok, to znamená, pre ľudí a budúcich novinárov a študentov žurnalistík alebo mediálnych škôl mediálneho práva, čiže to som ešte trošku ostal aj prekvapený, že aj takýto možno sekundárny, taká nejaká sekundárna výhoda aj z tohto celého zákona plynie. Takže toľko za mňa. Určite budeme aj my ďalej ešte pokračovať aj v zlepšovaní mediálneho prostredia na Slovensku aj takýmto spôsobom, aby rady a kontrolné orgány, ktoré na Slovensku máme v oblasti médií, aby fungovali lepšie, transparentnejšie. Ďakujem veľmi pekne a teda to je všetko. Vďaka.
7. 5. 2021 13:42:25 - 13:46:10 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čekovský, Kristián (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní správy o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2020, tlač 465a, vo výbore. Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2020 pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 493 z 31. marca 2021 na prerokovanie výboru pre kultúru a médiá. Súčasne poveril výbor predložiť informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh uznesenia Národnej rady. Výbor pre kultúru a médiá prerokoval Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2020 a odporučil ju Národnej rade uznesením č. 102 z 5. mája 2021 schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade:
1) schváliť Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2020,
2) vysloviť súhlas, aby predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu Marta Danielová správu uviedla a mohla vystúpiť v rozprave na schôdzi v Národnej rade.
Súčasne ma výbor určil za spravodajcu výboru a poveril ma, aby som informoval Národnú radu o výsledkoch rokovania vo výbore prerokovaná informácia k správe bola schválená uznesením gestorského výboru č. 103 zo dňa 5. mája 2021. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
6. 5. 2021 11:28:24 - 11:28:36 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čekovský, Kristián (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Chcel by som poprosiť členov výboru pre kultúru a média, aby prišli teda na schôdzu o 12-tej alebo teda 12.05 v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem.
5. 5. 2021 11:34:35 - 11:34:49 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čekovský, Kristián (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
111.
Chcel by som poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, stretneme sa dnes, teda máme schôdzu výboru o 12.05 hod. v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem.
3. 5. 2021 21:48:21 - 21:49:37 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čekovský, Kristián (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, ja by som aj vyzdvihol alebo ocenil to, že ste nás aspoň teda rozobrali na rozdiel od niektorých kolegov, konkrétne veci z toho programového vyhlásenia i keď by som povedal, že vo viacerých tých, a tým, že ste sa dotkli kultúry médií tak reagujem. Išli ste až by som povedal príliš ďaleko pretože programové vyhlásenie hovorí o nejakých zámeroch a mám pocit, že pri viacerých tých témach ste ste sa vyjadrili ako keby už bol nejaký návrh na stole a urobili ste si z neho vlastné závery čo teda či už to bolo o voľbe generálneho riaditeľa alebo potom nejakých kvótach alebo podobne, takže tie návrhy ešte tu nie sú. A zámery sú v programovom vyhlásení a viaceré tie zámery sa od minulého roka teda splnili alebo teda takto to poviem, že tie zámery, ktoré boli minulý rok v programovom vyhlásení tak viaceré sa splnili a myslím si, že aj vaši viacerí kolegovia ocenili mnohé zmeny či už v oblasti rozhlasového alebo televízneho vysielania, ktoré sa robili alebo aj v oblasti kultúry. Takže, takže len toľko v skratke, ďakujem pekne aspoň teda takto čiastkovo, že ste to rozobrali. Vďaka.
3. 5. 2021 21:35:55 - 21:36:29 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čekovský, Kristián (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za opravu. V podstate myslím, že máte pravdu. V každom prípade to nemení nič na fakte, že nemusela tá vláda čeliť kríze od prvého dňa fungovania, ale mala 2 - 3 roky na to, aby jednoducho mala povedzme v riadiacich pozíciách štátu na úroveň povedzme úradov, okresných úradov jednoducho svojich ľudí. Veď koniec koncov vieme, že dokonale spolitizovali štátnu správu až na úroveň riadiacich pracovníkov jednotlivých sekcií. Ďakujem.
3. 5. 2021 21:28:54 - 21:34:30 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čekovský, Kristián (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne. Ja som neplánoval sa zapájať, ale prekvapilo ma ako tu bez hanby počas týchto posledných dní už od piatka v podstate vystupovali poslanci SMER-u a SMER-o HLAS-u ako napríklad pán Blaha, Pellegriny, Tomáš alebo aj ďalšie kádre a hovorili o dopadoch ekonomickej krízy a jej zvládaní a človek by si až myslel, že keby tu nebola vláda Igora Matoviča alebo Eda Hegera, tak napriek pandémii zažívame raj. My už ale vieme ako táto partaj dokáže zvládať nie len krízu, ale aj dobré časy a niekedy je dobré pripomenúť si ako to teda vyzeralo. V roku 2008 malo Slovensko deficit okolo 2 % HDP a blížila sa hospodárska kríza. Strana SMER a najme jej predseda Robert Fico zjavne absolútne netušili, čo sa deje. Predseda SMER-u hovoril o výbornej ekonomike, rekordne nízkom deficite citujúc vyjadrenia z HN klubu vôbec sa nenapĺňajú slová o tom, že desaťtisíce pracovných miest sú ohrozené a jeho poslanci takto koncom roka schválili rozpočet, ktorý počítal s deficitom okolo 2 %. Realita v roku 2009 7 % deficit. To ste sa teda kolegovia zo súčasnej opozície teda prerátali. Začiatkom roka 2009 vám to, ale celé padlo na hlavu. Druhá vláda Roberta Fica ostala stáť obarená a ľuďom núkala tak maximálne vymeniť si starého favorita za nejakú zľavnenú fábiu prostredníctvom šrotovného. Taký je fakt. Dopad na ľudí bol fatálny. Koncom roka 2008 začala nezamestnanosť výrazne stúpať a to dvojnásobne rýchlejšie ako v Európskej únii. Za pár mesiacov od októbra 2008 do januára 2010 sa nezamestnanosť zvýšila o viac ako 5 %. Zo 7,5 % na takmer 13. Som mladý človek, ale pamätám si ako to vyzeralo v mestách. Zatvárali sa prevádzky, podnikatelia vracali živnosti. Centrá miest sa pomaly vyľudňovali, nebolo, čo míňať. Začiatkom roka 2010 bolo bez práce vyše 350 tisíc ľudí. Medziročne ostalo bez práce viac ako 100 tisíc ľudí a ja sa pýtam, kde súdruhovia zo SMER-u urobili chybu? V priepasti 7 % deficitu ste Slovensko márne ťahali nasledujúcich 10 rokov. Pričom nikdy sa vám nepodarilo hospodáriť vyrovnane napriek tomu, že ste to ľuďom dookola sľubovali a ekonomický rast, či výber daní vám to doslova ponúkal. Radšej ste plnili vačky sebe a svojim kamarátom a vyzerá to tak, že nielen vlastným oligarchom cez štátne zákazky, ale ako sa ukazuje tak prostredníctvom zločineckej skupiny. Zatiaľ, čo druhá Ficova vláda investovala do dopadov hospodárskej krízy asi 1,4 % HDP táto vláda podporila ekonomiku 6 % HDP. Áno, ľudia si zaslúžia poznať pravdu a aj súčasné zvládanie pandémie sa deje za cenu zadlžovania krajiny. Žiaľ je to tak. Deficit Slovenska sa prepadne približne o 5 - 6 %, teda podobne ako počas poslednej hospodárskej krízy. Nezamestnanosť sa šplhá na takmer 8 %, čo je o necelé 3 % viac ako pred rokom. Na úradoch práce je 218 tisíc ľudí, takže počet nezamestnaných narástol o 76 tisíc. Porovnajme si to v absolútnych číslach. Je to oproti kríze z roku 2009 o tretinu menej nezamestnaných. Napriek tomu, že táto pandémia je najväčšia v novodobej histórii Slovenska. Na záver sa teda patrí dodať iba toľko, nech si to každý porovná. Čo je zložitejšie a toto je podľa mňa aj pomerne podstatná vec. Či zvládať čisto hospodársku krízu, pripraviť niekoľko stimulov s ministrami, ktorých máte v úrade už siedmy alebo ôsmy rok, lebo v roku 2009 bol SMER vo vláde už siedmy rok alebo zvládať pandémiu, ktorá prináša okrem ťažkých zdravotných dopadov aj hospodársku krízu. Táto vláda musela od prvého dňa svojho nástupu manažovať zdravotníctvo, hranice, rozbité karanténne centrá, nemocnice, zaznalo tu niekoľkokrát sklady civilnej ochrany a v celej štátnej správe najmä vo vysokých pozíciách kopa vašich ľudí pripravená kedykoľvek hodiť poleno pod nohy, aby sa akékoľvek opatrenie vlády, aby nezafungovalo a nezabralo. Všetka česť všetkým ľuďom, ktorí sú vo všetkých úradoch a štátnych inštitúciách apoliticky, ale žiaľ medzi tými státisícmi alebo desať tisícmi ľudí je kopa vašich ľudí, ktorí dostali jasné inštrukcie, aby jednoducho blokovali snahu vlády zvládať pandémiu a aby sa snažili akokoľvek jednoducho zablokovať veci, aby nefungovali. Urobili sa aj chyby, ale v tejto chvíli, keď je pandémia na ústupe je dôležité sústrediť sa na plán. Plán tejto vlády, programové vyhlásenie, o ktorom tu rokujeme, ktorého hlavným cieľom je boj proti korupcii a plán obnovy Slovenska teda, ktorým zmeníme Slovensko k lepšiemu. Ďakujem pekne.
3. 5. 2021 21:07:45 - 21:09:29 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čekovský, Kristián (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Mňa fascinuje jedna vec, pán Mazurek, že vy prídete, vystúpite s tým a polovicu vášho vystúpenia k Programovému vyhláseniu vlády je vlastne nejaká rekapitulácia piatku o tom, že v pléne vystúpil minister financií a naňho reagovali poslanci hnutia OĽANO pochvalnými slovami a pritom vy robíte to isté. Aj teraz ako úplne rovnako reagovali vaši kolegovia, že vy sa tu tak vzájomne stále chválite. Rok to môžeme sledovať, ešte keď ste boli v jednom klube ste vystúpili v rozprave a iba za každým sme videli s prvou faktickou poznámkou pán Kotleba, Miňo, výborne, úžasný prejav a teraz to isté. Síce nemáte pána Kotlebu v klube, ale sú tu iba dvaja vaši kolegovia a obaja vystúpili, čiže 100-percentná úspešnosť vašich kolegov. Aj pán Ďurica, aj pán Kočiš, Miňo výborný prejav, chválim, bolo to úžasné, si perfektný.
Čiže naozaj ja neviem potom, že či si to ideme nejako prerátavať, že ako reagujú kolegovia na svojho kolega. A ešte aby som sa vyjadril k tomu psychotestom alebo psychickému zdraviu. No, na to máme možno každý nejaký iný meter. Pre mňa osobne je psychicky narušený človek, ktorý dokáže ublížiť niekomu fyzicky napríklad tým, že naplánuje úkladnú vraždu, a to robia vaši kamaráti spod Tatier, s ktorými máte fotky, sú to vaši kolegovia zo strany, a teda alebo z bývalej strany, takže toto sú pre mňa psychicky chorí ľudia a takíto ľudia by nielenže nemali byť v politike, ale ani by som povedal, neslobodno sa takými ľuďmi obklopovať. Takže toľko len možno k tým psychotestom. Ďakujem. (Potlesk.)
31. 3. 2021 16:42:23 - 16:45:10 25. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní - 31.03.2021 Tlač 448 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čekovský, Kristián (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu (tlač 448), tak preverím, že už je toto číslo správne. Je to dobre. Nakoľko materiál máte k dispozícii, nebudem ho čítať celý. Podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 308 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, dňom 22. decembra skončilo členstvo jednému členovi v Rade pre vysielanie a retransmisiu a podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o vysielaní a retransmisii sa dňom 19. februára 2021 vzdala členstva jedna členka Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Predseda Národnej rady sa listom z 5. januára 2021 a listom z 24. februára 2021 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodické tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili výboru pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na členov rady. Výbor dostal návrhy kandidátov na doplnenie rady, ktoré nájdete v tlači 448.
Výbor pre kultúru a médiá verejne vypočul prihlásených kandidátov a posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu na svojej 29. schôdzi. V uznesení č. 94a z 24. marca 2021 konštatoval, že kandidáti spĺňajú požadované podmienky a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými podľa § 6 ods. 3 a § 7 zákona o vysielaní a retransmisii. Kandidát pán Vladimír Repčík, ktorý bol navrhnutý Creo Advertising, s. r. o. Bratislava, nebol podaný oprávneným subjektom, preto sa naň neprihliada podľa čl. 2 ods. 1 a 5 Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady č. 498 zo 17. júna 2011. Výbor pre kultúru a médiá posúdil predložený návrh kandidáta na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a v uznesení č. 94a z 24. marca 2021 konštatoval, že kandidát nespĺňa požadovanú podmienku podľa § 6 ods. 3 zákona o vysielaní a retransmisii. Výbor pre kultúru a médiá po zvážení týchto skutočností zároveň vyslovil súhlas s návrhom na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu. Návrh na uznesenie Národnej rady, ako aj zoznam kandidátov je v prílohe materiálu. Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
31. 3. 2021 16:39:13 - 16:41:52 25. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní - 31.03.2021 Tlač 399 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čekovský, Kristián (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi prosím ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (tlač 399).
339 ja mám poznačené. Pán predsedajúci? 399. Dobre, tak ospravedlňujem sa, mám tu nesprávne číslo. Ďakujem. Nakoľko materiál máte k dispozícii, teda nebudem ho čítať celý. Do stanoveného termínu výbor dostal 18 návrhov na kandidátov.
Za oblasť rozhlasového vysielania, ja iba prečítam priezviská:
pán Abrahám, pán Antol, Balaščak, Guman, pani Hamarová, pán Himič, pán Kramara, pán Lavrík, pani Staneková, pán Uličiansky a pani Válková.
Za oblasť práva pán Caban, Daňko, Dobosová, pani Gajdošová, pán Okenica, pani Petrová, pán Ševec.
Dňa 10. marca 2021 stiahol kandidatúru na člena Rady RTVS pán Martin Kramara.
Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 86a zo 16. marca 2021 konštatuje, že
a) dňom 10. februára 2021 ...
===== Gajdošová, pán Okenica, pani Petrová, pán Ševec. Do 10. marca 2021 stiahol kandidatúru na člena Rady RTVS pán Martin Kramara. Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 86a zo 16. marca 2021 konštatuje, že dňom 10. februára 2021 sa skončilo funkčné obdobie pani Ildikó Nagy a Ľubomírovi Gumanovi, odborníkom v oblasti rozhlasovaného vysielania Jozefovi Vozárovi, odborníkovi v oblasti práva. Ďalej je potrebné zvoliť troch členov Rady RTVS podľa § 9 ods. 1 zákona č. 532/2010 o Rozhlase a Televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na funkčné obdobie do 10. februára 2027. Dvoch odborníkov v oblasti rozhlasového vysielania a jedného odborníka v oblasti práva.
Navrhovaní kandidáti za oblasť rozhlasového vysielania sú to pán Abrhám, Antol, Valaščák a pani Hamarová, pán Lavrík, pani Staneková, pán Uličianský a pani Válková. Za oblasť práva pán Caban, Daňko, pani Dobosová, Gajdošová, pán Okenica, pani Petrová a pán Ševec. Spĺňajú požadované podmienky a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými v § 9 a § 10 zákona o RTVS a po D. kandidáti, pán Ľubomír Guman a Peter Himič nespĺňajú podmienku dostatočnej odbornej, alebo riadiacej praxe, napriek uvedenému výboru pre kultúru a médiá odporúča Národnej rade vykonať voľbu so všetkými kandidátmi na voľbu do Rady Rozhlasu a Televízie Slovenska.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
31. 3. 2021 16:39:13 - 16:41:52 25. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní - 31.03.2021 Tlač 399 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čekovský, Kristián (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi prosím ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (tlač 399).
339 ja mám poznačené. Pán predsedajúci? 399. Dobre, tak ospravedlňujem sa, mám tu nesprávne číslo. Ďakujem. Nakoľko materiál máte k dispozícii, teda nebudem ho čítať celý. Do stanoveného termínu výbor dostal 18 návrhov na kandidátov.
Za oblasť rozhlasového vysielania, ja iba prečítam priezviská:
pán Abrahám, pán Antol, Balaščak, Guman, pani Hamarová, pán Himič, pán Kramara, pán Lavrík, pani Staneková, pán Uličiansky a pani Válková.
Za oblasť práva pán Caban, Daňko, Dobosová, pani Gajdošová, pán Okenica, pani Petrová, pán Ševec.
Dňa 10. marca 2021 stiahol kandidatúru na člena Rady RTVS pán Martin Kramara.
Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 86a zo 16. marca 2021 konštatuje, že
a) dňom 10. februára 2021 ...
===== Gajdošová, pán Okenica, pani Petrová, pán Ševec. Do 10. marca 2021 stiahol kandidatúru na člena Rady RTVS pán Martin Kramara. Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 86a zo 16. marca 2021 konštatuje, že dňom 10. februára 2021 sa skončilo funkčné obdobie pani Ildikó Nagy a Ľubomírovi Gumanovi, odborníkom v oblasti rozhlasovaného vysielania Jozefovi Vozárovi, odborníkovi v oblasti práva. Ďalej je potrebné zvoliť troch členov Rady RTVS podľa § 9 ods. 1 zákona č. 532/2010 o Rozhlase a Televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na funkčné obdobie do 10. februára 2027. Dvoch odborníkov v oblasti rozhlasového vysielania a jedného odborníka v oblasti práva.
Navrhovaní kandidáti za oblasť rozhlasového vysielania sú to pán Abrhám, Antol, Valaščák a pani Hamarová, pán Lavrík, pani Staneková, pán Uličianský a pani Válková. Za oblasť práva pán Caban, Daňko, pani Dobosová, Gajdošová, pán Okenica, pani Petrová a pán Ševec. Spĺňajú požadované podmienky a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými v § 9 a § 10 zákona o RTVS a po D. kandidáti, pán Ľubomír Guman a Peter Himič nespĺňajú podmienku dostatočnej odbornej, alebo riadiacej praxe, napriek uvedenému výboru pre kultúru a médiá odporúča Národnej rade vykonať voľbu so všetkými kandidátmi na voľbu do Rady Rozhlasu a Televízie Slovenska.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
31. 3. 2021 16:39:13 - 16:41:52 25. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní - 31.03.2021 Tlač 399 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čekovský, Kristián (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi prosím ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (tlač 399).
339 ja mám poznačené. Pán predsedajúci? 399. Dobre, tak ospravedlňujem sa, mám tu nesprávne číslo. Ďakujem. Nakoľko materiál máte k dispozícii, teda nebudem ho čítať celý. Do stanoveného termínu výbor dostal 18 návrhov na kandidátov.
Za oblasť rozhlasového vysielania, ja iba prečítam priezviská:
pán Abrahám, pán Antol, Balaščak, Guman, pani Hamarová, pán Himič, pán Kramara, pán Lavrík, pani Staneková, pán Uličiansky a pani Válková.
Za oblasť práva pán Caban, Daňko, Dobosová, pani Gajdošová, pán Okenica, pani Petrová, pán Ševec.
Dňa 10. marca 2021 stiahol kandidatúru na člena Rady RTVS pán Martin Kramara.
Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 86a zo 16. marca 2021 konštatuje, že
a) dňom 10. februára 2021 ...
===== Gajdošová, pán Okenica, pani Petrová, pán Ševec. Do 10. marca 2021 stiahol kandidatúru na člena Rady RTVS pán Martin Kramara. Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 86a zo 16. marca 2021 konštatuje, že dňom 10. februára 2021 sa skončilo funkčné obdobie pani Ildikó Nagy a Ľubomírovi Gumanovi, odborníkom v oblasti rozhlasovaného vysielania Jozefovi Vozárovi, odborníkovi v oblasti práva. Ďalej je potrebné zvoliť troch členov Rady RTVS podľa § 9 ods. 1 zákona č. 532/2010 o Rozhlase a Televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na funkčné obdobie do 10. februára 2027. Dvoch odborníkov v oblasti rozhlasového vysielania a jedného odborníka v oblasti práva.
Navrhovaní kandidáti za oblasť rozhlasového vysielania sú to pán Abrhám, Antol, Valaščák a pani Hamarová, pán Lavrík, pani Staneková, pán Uličianský a pani Válková. Za oblasť práva pán Caban, Daňko, pani Dobosová, Gajdošová, pán Okenica, pani Petrová a pán Ševec. Spĺňajú požadované podmienky a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými v § 9 a § 10 zákona o RTVS a po D. kandidáti, pán Ľubomír Guman a Peter Himič nespĺňajú podmienku dostatočnej odbornej, alebo riadiacej praxe, napriek uvedenému výboru pre kultúru a médiá odporúča Národnej rade vykonať voľbu so všetkými kandidátmi na voľbu do Rady Rozhlasu a Televízie Slovenska.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
31. 3. 2021 16:39:13 - 16:41:52 25. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní - 31.03.2021 Tlač 399 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čekovský, Kristián (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi prosím ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (tlač 399).
339 ja mám poznačené. Pán predsedajúci? 399. Dobre, tak ospravedlňujem sa, mám tu nesprávne číslo. Ďakujem. Nakoľko materiál máte k dispozícii, teda nebudem ho čítať celý. Do stanoveného termínu výbor dostal 18 návrhov na kandidátov.
Za oblasť rozhlasového vysielania, ja iba prečítam priezviská:
pán Abrahám, pán Antol, Balaščak, Guman, pani Hamarová, pán Himič, pán Kramara, pán Lavrík, pani Staneková, pán Uličiansky a pani Válková.
Za oblasť práva pán Caban, Daňko, Dobosová, pani Gajdošová, pán Okenica, pani Petrová, pán Ševec.
Dňa 10. marca 2021 stiahol kandidatúru na člena Rady RTVS pán Martin Kramara.
Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 86a zo 16. marca 2021 konštatuje, že
a) dňom 10. februára 2021 ...
===== Gajdošová, pán Okenica, pani Petrová, pán Ševec. Do 10. marca 2021 stiahol kandidatúru na člena Rady RTVS pán Martin Kramara. Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 86a zo 16. marca 2021 konštatuje, že dňom 10. februára 2021 sa skončilo funkčné obdobie pani Ildikó Nagy a Ľubomírovi Gumanovi, odborníkom v oblasti rozhlasovaného vysielania Jozefovi Vozárovi, odborníkovi v oblasti práva. Ďalej je potrebné zvoliť troch členov Rady RTVS podľa § 9 ods. 1 zákona č. 532/2010 o Rozhlase a Televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na funkčné obdobie do 10. februára 2027. Dvoch odborníkov v oblasti rozhlasového vysielania a jedného odborníka v oblasti práva.
Navrhovaní kandidáti za oblasť rozhlasového vysielania sú to pán Abrhám, Antol, Valaščák a pani Hamarová, pán Lavrík, pani Staneková, pán Uličianský a pani Válková. Za oblasť práva pán Caban, Daňko, pani Dobosová, Gajdošová, pán Okenica, pani Petrová a pán Ševec. Spĺňajú požadované podmienky a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými v § 9 a § 10 zákona o RTVS a po D. kandidáti, pán Ľubomír Guman a Peter Himič nespĺňajú podmienku dostatočnej odbornej, alebo riadiacej praxe, napriek uvedenému výboru pre kultúru a médiá odporúča Národnej rade vykonať voľbu so všetkými kandidátmi na voľbu do Rady Rozhlasu a Televízie Slovenska.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
16. 3. 2021 18:30:53 - 18:32:53 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čekovský, Kristián (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
208.
Nevidím dôvod v tejto chvíli nejakým spôsobom, ak máte, takto poviem, ak máte konkrétne návrhy, ktoré, a ustanovenia tohto zákona, ktoré sa vám nepozdávajú, tak sme v normálnom, riadnom procese, nie sme v žiadnom skrátenom konaní, nech sa páči, som k dispozícii, pokojne môžete s tým prísť aj za mnou alebo rovno to predložiť aj ako pozmeňujúci návrh, ja sa tým budem rád zaoberať, pretože vo vašich vystúpeniach bolo viac emócií ako faktov.
Jednak neviem vlastne, načo ste začínali tým, že je to tretí orgán a ktorý tu vytvára nejaké dvojvládie a podobne. Jednoducho preto, pretože nemôže niečo fungovať mimo štruktúr RTVS. Ak chcem niečo vytvoriť, tak to musíme zasadiť do štruktúry RTVS.
Nevzniká žiadne dvojvládie, v zákone sú pomerne jasne a veľmi citlivo zadefinované kompetencie tejto etickej komisie, ktoré nie sú nadradené ani generálnemu riaditeľovi, ani Rade RTVS, ako ste to vy pomenovali alebo povedali. Táto etická komisia aj z tohto návrhu, ak si ho veľmi podrobne a s citom, bez emócií, prečítate, tak zistíte, že má odporúčací charakter, ale má určite aj, má určité kompetencie, aby nebola úplne, úplne bez... ako by som to nazval, proste bez akejkoľvek sily, takže... ale má ich voči Rade RTVS aj voči riaditeľovi, takže odporúča niečo riaditeľovi, následne môže navrhovať niektoré veci Rade RTVS.
Nie je nadradená rade, a toto ma práve zaujalo, lebo z toho je vidieť, že snažíte sa tu vytvoriť skôr nejaký dojem a naozaj to otočiť, ale tomu sa vôbec ani nečudujem. Nie je nadradená rade, práve naopak, posilňujúca kompetencie Rady RTVS. Vy ste to vlastne aj povedali v tom prejave, že na jednej strane je nadradená rade, ale na druhej strane sa tu vytvára nejaká možnosť odvolávania riaditeľa. Ale to sa dáva Rade RTVS, kde máte ešte aj vy stále väčšinu ľudí, takže ja vôbec nerozumiem ako keby tomu, čo, o čom ste hovorili.
Takže je tam, sú tam veľmi citlivo nastavené väzby medzi týmito orgánmi, aby tu nevznikalo nejaké samovládie, ako ste to nazvali, aby nemohla Rada RTVS, teda etická komisia robiť nejaké vážne zásahy alebo napríklad odvolávať riaditeľa; vôbec takáto kompetencia v tom zákone ani nie je, nemá to, túto kompetenciu. Ja neviem, ako ste proste na to prišli, len ste to potrebovali povedať, ale hovoríte toto v podstate od začiatku volebného obdobia, že tu sa ide zákon lámať cez koleno, chceme nasilu vymeniť riaditeľa RTVS a podobne.
Ja vám poviem k tomu asi iba toľko, že ak by sme to naozaj chceli lámať cez koleno, tak by sme sa inšpirovali napríklad vami, ako ste vy zákony lámali cez koleno niekoľko rokov, napríklad keď ste odvolali generálnu riaditeľku pani Miloslavu Zemkovú. Takže to bolo lámanie cez koleno a bolo to oveľa rýchlejšie po voľbách a nie v podstate teraz, keď sa tu naozaj vytvára systémová zmena.
Ešte raz opakujem, sme otvorení pripomienkam, ale, prosím, s konkrétnymi návrhmi. Ak sa vám nepáčia niektoré ustanovenia, ktoré by tam podľa vás nemali byť, tak ich treba predložiť.
Ďakujem pekne.
16. 3. 2021 18:18:40 - 18:21:29 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čekovský, Kristián (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
198.
Ďakujem pekne. Keď sa povie možno slovo systematická zmena, tak to znie tak vznešene, ale mám pocit, že občas chýba ako keby moment toho, že niekto príde s nejakou systematickou zmenou a nejakými návrhmi, ktoré naozaj neriešia možno iba akútnu nejakú situáciu, ale aj niečo do budúcna. No a my sme sa takto rozhodli v podstate postupne reformovať aj verejnoprávnu inštitúciu RTVS a začíname v oblasti ochrany novinárov, slobody prejavu, ale zároveň aj posilnením vnútornej etickej kontroly.
Návrh novely zákona je reakciou na problémy, ktoré sa vo verejnoprávnej televízii a rozhlase opakujú už dve desaťročia, pričom v posledných rokoch naberajú na intenzite. Zásahy do slobodnej tvorby zamestnancov a redaktorov na základe či už vnútorných, alebo vonkajších tlakov majú za následok dobrovoľné aj nedobrovoľné odchody novinárov. To naštrbuje dôveru divákov aj poslucháčov, ktorí za svoje koncesie očakávajú odvážne správy a investigatívu, a na tento negatívny trend už viackrát upozornili aj odborníci, ale taktiež aj medzinárodné organizácie, ako napríklad Reportéri bez hraníc.
Aj preto predkladám do prvého čítania návrh novely zákona o RTVS, aby bol vo vnútri inštitúcie zriadený orgán, ktorý pomôže riešiť nezhody medzi zamestnancami a manažmentom, ale taktiež aj rôzne eticky sporné situácie. Nová etická komisia bude fungovať ako taký vnútorný ombudsman. Podobné inštitúty fungujú vo vyspelých krajinách a špičkových redakciách po celom svete.
Zásadný rozdiel oproti súčasným kontrolným orgánom, ktoré v RTVS fungujú, bude jej nezávislosť najmä od generálneho riaditeľa RTVS a taktiež od politikov. Verím, že aj takto sa nám podarí chrániť novinárov a ďalších pracovníkov RTVS pred rôznymi tlakmi. Chceme, aby mali lepšie pracovné podmienky a aby mohli ľudia viac dôverovať verejnoprávnym médiám, ktoré podľa nás majú práve v dobe dezinformácií nezastupiteľnú úlohu.
Viac, samozrejme, už nájdete aj v dôvodovej správe. A rád by som poznamenal, že počas celého tohto legislatívneho procesu som aj ja otvorený pripomienkam napriek tomu, že teda tento návrh som, na tomto návrhu sme robili niekoľko mesiacov a aj s odborníkmi a podobne, ale, samozrejme, stále sa môžu objaviť rôzne dobré návrhy. Takže toľko asi z mojej strany.
Ďakujem pekne.
4. 2. 2021 17:24:44 - 17:25:01 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 354 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čekovský, Kristián (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
104.
Ďakujem. Rád by som upozornil členov výboru pre kultúru a médiá, že dnešné rokovanie výboru bolo prerušené a pokračovať bude zajtra pred schôdzou o 8.30 v miestnosti č. 32. Ďakujem.
4. 2. 2021 11:06:15 - 11:06:26 23. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 354 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čekovský, Kristián (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Rád by som iba pripomenul členom výboru pre kultúru a médiá, že o 12.30 máme rokovanie výboru. Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->