Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
27. 6. 2023 18:35:16 - 18:35:25 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1601 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
No dobre, ešte som zisťoval, že či by predsa sa nestihol nejaký pozmeňovák k tomu spraviť, ale keďže nie, tak budeme o tom hlasovať zajtra o jedenástej.
27. 6. 2023 18:23:57 - 18:26:35 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1601 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Jozefa Hlinku, Petry Krištúfkovej, Adriany Pčolinskej, Zuzany Šebovej, Miloša Svrčeka a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1601) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1666 z 18. apríla 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Zároveň určila výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu, návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 779 zo 7. júna 2023, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 466 z 9. júna 2023.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 11 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať nasledovne. O bodoch ===== ... zo 7. júna 2023 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 466 z 9. júna 2023. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 11 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať nasledovne: O bodoch 1 až 6 a 8 až 11 spoločne s odporúčaním schváliť a o bode 7 osobitne s odporúčaním neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 482 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
27. 6. 2023 18:23:57 - 18:26:35 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1601 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Jozefa Hlinku, Petry Krištúfkovej, Adriany Pčolinskej, Zuzany Šebovej, Miloša Svrčeka a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1601) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1666 z 18. apríla 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Zároveň určila výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu, návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 779 zo 7. júna 2023, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 466 z 9. júna 2023.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 11 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať nasledovne. O bodoch ===== ... zo 7. júna 2023 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 466 z 9. júna 2023. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 11 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať nasledovne: O bodoch 1 až 6 a 8 až 11 spoločne s odporúčaním schváliť a o bode 7 osobitne s odporúčaním neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 482 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
27. 6. 2023 18:23:57 - 18:26:35 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1601 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Jozefa Hlinku, Petry Krištúfkovej, Adriany Pčolinskej, Zuzany Šebovej, Miloša Svrčeka a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1601) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1666 z 18. apríla 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Zároveň určila výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu, návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 779 zo 7. júna 2023, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 466 z 9. júna 2023.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 11 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať nasledovne. O bodoch ===== ... zo 7. júna 2023 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 466 z 9. júna 2023. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 11 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať nasledovne: O bodoch 1 až 6 a 8 až 11 spoločne s odporúčaním schváliť a o bode 7 osobitne s odporúčaním neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 482 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
27. 6. 2023 18:23:57 - 18:26:35 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1601 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Jozefa Hlinku, Petry Krištúfkovej, Adriany Pčolinskej, Zuzany Šebovej, Miloša Svrčeka a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1601) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1666 z 18. apríla 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Zároveň určila výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu, návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 779 zo 7. júna 2023, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 466 z 9. júna 2023.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 11 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať nasledovne. O bodoch ===== ... zo 7. júna 2023 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 466 z 9. júna 2023. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 11 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať nasledovne: O bodoch 1 až 6 a 8 až 11 spoločne s odporúčaním schváliť a o bode 7 osobitne s odporúčaním neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 482 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
27. 6. 2023 16:32:42 - 16:32:45 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1548 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem. Hlasovať o tomto návrhu budeme zajtra o jedenástej.
27. 6. 2023 16:07:39 - 16:10:29 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1548 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1548, v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1618 z 14. apríla 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru, Výboru pre hospodárske záležitosti a Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Zároveň určila Výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 778 zo 7. júna 2023, Výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 464 z 9. júna 2023 a Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 257 z 8. júna 2023. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 9 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 9 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh poslanca Miloša Svrčeka schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru pre hospodárske záležitosti č. 474 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu. ... č. 474 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Pán podpredseda, otvorte prosím rozpravu.
27. 6. 2023 16:07:39 - 16:10:29 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1548 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1548, v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1618 z 14. apríla 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru, Výboru pre hospodárske záležitosti a Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Zároveň určila Výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 778 zo 7. júna 2023, Výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 464 z 9. júna 2023 a Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 257 z 8. júna 2023. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 9 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 9 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh poslanca Miloša Svrčeka schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru pre hospodárske záležitosti č. 474 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu. ... č. 474 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Pán podpredseda, otvorte prosím rozpravu.
27. 6. 2023 16:07:39 - 16:10:29 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1548 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1548, v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1618 z 14. apríla 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru, Výboru pre hospodárske záležitosti a Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Zároveň určila Výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 778 zo 7. júna 2023, Výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 464 z 9. júna 2023 a Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 257 z 8. júna 2023. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 9 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 9 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh poslanca Miloša Svrčeka schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru pre hospodárske záležitosti č. 474 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu. ... č. 474 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Pán podpredseda, otvorte prosím rozpravu.
27. 6. 2023 16:07:39 - 16:10:29 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1548 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1548, v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1618 z 14. apríla 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru, Výboru pre hospodárske záležitosti a Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Zároveň určila Výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 778 zo 7. júna 2023, Výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 464 z 9. júna 2023 a Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 257 z 8. júna 2023. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 9 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 9 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh poslanca Miloša Svrčeka schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru pre hospodárske záležitosti č. 474 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu. ... č. 474 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Pán podpredseda, otvorte prosím rozpravu.
27. 6. 2023 15:10:18 - 15:11:25 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Ja len skutočne veľmi krátko, pretože tá faktická vlastne má smerovať na toho, kto, na koho reagujeme, ale keďže ten dotyčný tu nie je, mňa skôr ako by som povedal vyrušilo, keď úplne na začiatku povedal, že poslanci OĽANO a poslanci tam z druhej strany, že si nejako veľmi rozumieme a že či pôjdeme spolu aj do nejakej koalície, že je ešte čas, aby sme to spravili, takže nech si takéto nemiestne poznámky demokrat odpustí, pretože ak je skutočný demokrat, tak by mal rešpektovať to, že tu sa teraz nebavíme o politike, práve že určitá skupina ľudí sa snaží z tohto vybúchať nejaký politický kapitál. Ako som už povedal, keby tuná netlačil niekto túto sexuálnu výchovu do tých škôl takým spôsobom ako to tlačí, lebo my súhlasíme s tým, že tej sexuálnej výchove sa určite venovať treba, ale nie v takom, takým štýlom ako sa to robí. Čiže keby neprišli s touto témou, tak jednoducho možno ani tento zákon by nemusel byť. Ale treba si uvedomiť, že tento zákon sa netýka len sexuálnej výchovy, ale v podstate všeobecne, aby rodičia mali právo a možnosť rozhodovať sa za svoje deti v určitých veciach a to hlavne preto, že vlastne sú za nich zodpovední. Tá zodpovednosť je obrovská pre rodičov, keď aj maloletý spôsobí nejaké problémy, tak je ta zo zodpovedný rodič, tak ten rodič má právo, aby aj rozhodoval o tom, o čom sa bude vzdelávať, v čom sa bude vychovávať. Takže samozrejme, už to tu odznelo, že kolega Stančík, ktorý sa vyjadril, je ešte samozrejme mladý a treba mu to nejakým spôsobom prepáčiť, ale dúfame, že časom sa aj on správne zorientuje. Ďakujem. Ďakujem pekne. No, reagujem na kolegu, ktorý tu vlastne ani nie je, hej, počuje si reakcie na svoje vystúpenie, ktorý sa ma snažil osočiť, uraziť, no ale akože, keď sa pozriem na jeho vek, tak a skúsenosti a počet detí, tak mi je jasné, že teda vyjadroval sa len tak od brucha a bez nejakých skúseností a vedomostí. No a treba si uvedomiť, pán poslanec, že to, o čom my tu rokujeme dnes, sa týka našich detí, hlavne našich detí, keďže rodičia majú dať súhlas s výchovou, ktorú požadujú. No a, pán poslanec, v tvojich dvadsiatichôsmich rokoch by si mohol vedieť, že teda deti by sa mohli vzdelávať aj iným spôsobom ako cez porno stránky a ak budeš presadzovať eutanáziu, tak podpredsedom DEMOKRATOV nebudeš nikdy, lebo tvoj predseda má úplne iný názor na túto tému.
27. 6. 2023 15:10:18 - 15:11:25 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Ja len skutočne veľmi krátko, pretože tá faktická vlastne má smerovať na toho, kto, na koho reagujeme, ale keďže ten dotyčný tu nie je, mňa skôr ako by som povedal vyrušilo, keď úplne na začiatku povedal, že poslanci OĽANO a poslanci tam z druhej strany, že si nejako veľmi rozumieme a že či pôjdeme spolu aj do nejakej koalície, že je ešte čas, aby sme to spravili, takže nech si takéto nemiestne poznámky demokrat odpustí, pretože ak je skutočný demokrat, tak by mal rešpektovať to, že tu sa teraz nebavíme o politike, práve že určitá skupina ľudí sa snaží z tohto vybúchať nejaký politický kapitál. Ako som už povedal, keby tuná netlačil niekto túto sexuálnu výchovu do tých škôl takým spôsobom ako to tlačí, lebo my súhlasíme s tým, že tej sexuálnej výchove sa určite venovať treba, ale nie v takom, takým štýlom ako sa to robí. Čiže keby neprišli s touto témou, tak jednoducho možno ani tento zákon by nemusel byť. Ale treba si uvedomiť, že tento zákon sa netýka len sexuálnej výchovy, ale v podstate všeobecne, aby rodičia mali právo a možnosť rozhodovať sa za svoje deti v určitých veciach a to hlavne preto, že vlastne sú za nich zodpovední. Tá zodpovednosť je obrovská pre rodičov, keď aj maloletý spôsobí nejaké problémy, tak je ta zo zodpovedný rodič, tak ten rodič má právo, aby aj rozhodoval o tom, o čom sa bude vzdelávať, v čom sa bude vychovávať. Takže samozrejme, už to tu odznelo, že kolega Stančík, ktorý sa vyjadril, je ešte samozrejme mladý a treba mu to nejakým spôsobom prepáčiť, ale dúfame, že časom sa aj on správne zorientuje. Ďakujem. Ďakujem pekne. No, reagujem na kolegu, ktorý tu vlastne ani nie je, hej, počuje si reakcie na svoje vystúpenie, ktorý sa ma snažil osočiť, uraziť, no ale akože, keď sa pozriem na jeho vek, tak a skúsenosti a počet detí, tak mi je jasné, že teda vyjadroval sa len tak od brucha a bez nejakých skúseností a vedomostí. No a treba si uvedomiť, pán poslanec, že to, o čom my tu rokujeme dnes, sa týka našich detí, hlavne našich detí, keďže rodičia majú dať súhlas s výchovou, ktorú požadujú. No a, pán poslanec, v tvojich dvadsiatichôsmich rokoch by si mohol vedieť, že teda deti by sa mohli vzdelávať aj iným spôsobom ako cez porno stránky a ak budeš presadzovať eutanáziu, tak podpredsedom DEMOKRATOV nebudeš nikdy, lebo tvoj predseda má úplne iný názor na túto tému.
27. 6. 2023 15:10:18 - 15:11:25 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Ja len skutočne veľmi krátko, pretože tá faktická vlastne má smerovať na toho, kto, na koho reagujeme, ale keďže ten dotyčný tu nie je, mňa skôr ako by som povedal vyrušilo, keď úplne na začiatku povedal, že poslanci OĽANO a poslanci tam z druhej strany, že si nejako veľmi rozumieme a že či pôjdeme spolu aj do nejakej koalície, že je ešte čas, aby sme to spravili, takže nech si takéto nemiestne poznámky demokrat odpustí, pretože ak je skutočný demokrat, tak by mal rešpektovať to, že tu sa teraz nebavíme o politike, práve že určitá skupina ľudí sa snaží z tohto vybúchať nejaký politický kapitál. Ako som už povedal, keby tuná netlačil niekto túto sexuálnu výchovu do tých škôl takým spôsobom ako to tlačí, lebo my súhlasíme s tým, že tej sexuálnej výchove sa určite venovať treba, ale nie v takom, takým štýlom ako sa to robí. Čiže keby neprišli s touto témou, tak jednoducho možno ani tento zákon by nemusel byť. Ale treba si uvedomiť, že tento zákon sa netýka len sexuálnej výchovy, ale v podstate všeobecne, aby rodičia mali právo a možnosť rozhodovať sa za svoje deti v určitých veciach a to hlavne preto, že vlastne sú za nich zodpovední. Tá zodpovednosť je obrovská pre rodičov, keď aj maloletý spôsobí nejaké problémy, tak je ta zo zodpovedný rodič, tak ten rodič má právo, aby aj rozhodoval o tom, o čom sa bude vzdelávať, v čom sa bude vychovávať. Takže samozrejme, už to tu odznelo, že kolega Stančík, ktorý sa vyjadril, je ešte samozrejme mladý a treba mu to nejakým spôsobom prepáčiť, ale dúfame, že časom sa aj on správne zorientuje. Ďakujem. Ďakujem pekne. No, reagujem na kolegu, ktorý tu vlastne ani nie je, hej, počuje si reakcie na svoje vystúpenie, ktorý sa ma snažil osočiť, uraziť, no ale akože, keď sa pozriem na jeho vek, tak a skúsenosti a počet detí, tak mi je jasné, že teda vyjadroval sa len tak od brucha a bez nejakých skúseností a vedomostí. No a treba si uvedomiť, pán poslanec, že to, o čom my tu rokujeme dnes, sa týka našich detí, hlavne našich detí, keďže rodičia majú dať súhlas s výchovou, ktorú požadujú. No a, pán poslanec, v tvojich dvadsiatichôsmich rokoch by si mohol vedieť, že teda deti by sa mohli vzdelávať aj iným spôsobom ako cez porno stránky a ak budeš presadzovať eutanáziu, tak podpredsedom DEMOKRATOV nebudeš nikdy, lebo tvoj predseda má úplne iný názor na túto tému.
27. 6. 2023 15:10:18 - 15:11:25 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Ja len skutočne veľmi krátko, pretože tá faktická vlastne má smerovať na toho, kto, na koho reagujeme, ale keďže ten dotyčný tu nie je, mňa skôr ako by som povedal vyrušilo, keď úplne na začiatku povedal, že poslanci OĽANO a poslanci tam z druhej strany, že si nejako veľmi rozumieme a že či pôjdeme spolu aj do nejakej koalície, že je ešte čas, aby sme to spravili, takže nech si takéto nemiestne poznámky demokrat odpustí, pretože ak je skutočný demokrat, tak by mal rešpektovať to, že tu sa teraz nebavíme o politike, práve že určitá skupina ľudí sa snaží z tohto vybúchať nejaký politický kapitál. Ako som už povedal, keby tuná netlačil niekto túto sexuálnu výchovu do tých škôl takým spôsobom ako to tlačí, lebo my súhlasíme s tým, že tej sexuálnej výchove sa určite venovať treba, ale nie v takom, takým štýlom ako sa to robí. Čiže keby neprišli s touto témou, tak jednoducho možno ani tento zákon by nemusel byť. Ale treba si uvedomiť, že tento zákon sa netýka len sexuálnej výchovy, ale v podstate všeobecne, aby rodičia mali právo a možnosť rozhodovať sa za svoje deti v určitých veciach a to hlavne preto, že vlastne sú za nich zodpovední. Tá zodpovednosť je obrovská pre rodičov, keď aj maloletý spôsobí nejaké problémy, tak je ta zo zodpovedný rodič, tak ten rodič má právo, aby aj rozhodoval o tom, o čom sa bude vzdelávať, v čom sa bude vychovávať. Takže samozrejme, už to tu odznelo, že kolega Stančík, ktorý sa vyjadril, je ešte samozrejme mladý a treba mu to nejakým spôsobom prepáčiť, ale dúfame, že časom sa aj on správne zorientuje. Ďakujem. Ďakujem pekne. No, reagujem na kolegu, ktorý tu vlastne ani nie je, hej, počuje si reakcie na svoje vystúpenie, ktorý sa ma snažil osočiť, uraziť, no ale akože, keď sa pozriem na jeho vek, tak a skúsenosti a počet detí, tak mi je jasné, že teda vyjadroval sa len tak od brucha a bez nejakých skúseností a vedomostí. No a treba si uvedomiť, pán poslanec, že to, o čom my tu rokujeme dnes, sa týka našich detí, hlavne našich detí, keďže rodičia majú dať súhlas s výchovou, ktorú požadujú. No a, pán poslanec, v tvojich dvadsiatichôsmich rokoch by si mohol vedieť, že teda deti by sa mohli vzdelávať aj iným spôsobom ako cez porno stránky a ak budeš presadzovať eutanáziu, tak podpredsedom DEMOKRATOV nebudeš nikdy, lebo tvoj predseda má úplne iný názor na túto tému.
27. 6. 2023 15:10:10 - 15:10:18 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
páčiť, ale dúfame, že časom sa aj on správne zorientuje. Ďakujem.
27. 6. 2023 12:42:40 - 12:44:40 94. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Tak ja samozrejme tak isto opakujem, že tento zákon podporím a rovnako ako teda odznelo aj v rozprave ja tak isto nemám nič proti primeranej veku a ja neviem situáciám vzdelávanie v oblasti sexu na našich školách. Veď sme tak dá sa povedať dlhé obdobie vydržali a žili a sme tu a mám pocit, že sme žili taký normálny život. Ale reagujem hlavne na to, že bol niekoľkokrát spomenutý bývalý minister školstva pán Gröhling, ktorý proste podľa môjho úsudku nezvládol svoju prácu a myslím si, že je aj šťastie, že už na svojom mieste nie je, lebo ktovie, čo by tam ešte všetko poprímali. Kým tam bol on v rámci toho, že by to už nemohol ovplyvniť možno parlament. Veľmi často práve tento pán minister presadzoval, že sme v mnohých veciach v stredoveku a že nejdeme dopredu a že nenasledujeme Európu a ja neviem čo, že sme proste spiatočnícky. Ale, keď sa jednalo o tretiu hodinu telesnej výchovy, tak tam už Európsku úniu nepočúval. V roku 2007 Európska komisia doporučila krajinám Európskej únii, aby zvýšili počet hodín na minimálne tri. On za tri roky, kým bol vo svojej funkcii sa tejto témy nedotkol. Práve naopak ešte kládol prekážky. Takže takéhoto pána ministra sme tam mali. Takže je dobre, že tam nie je a samozrejme, že tie jeho názory môže mať taký názor, ja sa s ním nestotožňujem a verím, že väčšina poslancov v tejto snemovni tento návrh, ktorý tuná predkladá Richard Vašečka a kolegovia podporí a budeme mať to, čo potrebujeme, aby naše deti boli pod kontrolou rodičov, pretože rodičia sú za ich výchovu a vzdelávanie zodpovední. Ďakujem.
27. 6. 2023 12:18:00 - 12:20:01 94. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja rovnako ako Richard Vašečka oceňujem to vystúpenie, na rozdiel od pána Gröhlinga to sa dalo počúvať, nevzbúrilo sa vo mne až tak, by som povedal, to, čo človek počuje a dostáva sa do jeho uší, ale ukončil, ukončil si svoje vystúpenie tým, že aby navrhovateľ tento zákon prepracoval a respektíve ešte lepšie, že aby ho stiahol alebo aby poslanci zaňho nehlasovali, tak ja, samozrejme, sa s týmto nestotožňujem.
A dotknem sa niektorých tém, ktoré si spomenul, a to napríklad jedna z takých, si naznačoval, že rodičia na všetko nestačia, robia to ako najlepšie vedia, ale na všetko nestačia, to znamená, určité veci treba nechať aj kvázi na odborníkov, v tomto prípade na učiteľov ako takých. Potom si povedal a prirovnal si, že pekár má piecť, lekár má liečiť a učiteľ má učiť. To je v poriadku, s tým, samozrejme, s tebou súhlasím. Ale rovnako ako pri pekárovi, ja si vyberiem chlieb, ktorý si kúpim, neviem ako ty, ale ja si ho naozaj vyberám, lekára si takisto vyberáme, pretože chcem, aby naše zdravie bolo v čo najlepšom zdravie, takisto teda aj tá škola, je tam táto možnosť.
Ešte jedna vec, aby som to stihol, že predstav si, že štát povie, že náboženstvo sa bude učiť tak, ako sa kedysi učilo, na, v každej triede, ako to bolo kedysi. Čo by ste robili? Určite by sme namietali a bojovali proti tomu.
A posledná vec, aby som stihol, je opora v zákona, hej, v Občianskom zákonníku sa hovorí, že právo a povinnosť vychovávať dieťa rodič majú prá... majú právo a povinnosť vychovávať dieťa, starať sa o jeho zdravotný a telesný, psychologický a duševný rozvoj, o vzdelanie, štúdium, o odbornú prípravu v súlade so svojím vlastným presvedčením, hej? Takto tuná sa to proste zákon... v zákone je na to aj opora, to znamená, že my nič neporušujeme, len dodržiavame zákon pri výchove svojich detí.
27. 6. 2023 11:01:44 - 11:03:35 94. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne za slovo. No, pán Gröhling, keby tu nenastávali tie zásahy do toho vzdelávania, vyučovania z vašej strany a zo strany tých, ktorí presadzujú túto sexuálnu výchovu do škôl, tak možnože tento zákon by tu ani nemusel byť. Väčšina z nás sme prešli tými časmi aj školami aj všetkým možným a sme tu, sme normálni. Ale tu sa ide narušiť taká určitá normálnosť, ktorá tu doteraz bola a vy ste do nej vpálili tieto veci a tak sa teraz nečudujte, že je tu iný názor. V poriadku, táto debata je na mieste, aby ste počuli, aby ste videli aj občania, aby počuli vás aj ďalších, že ako sa k tomu kto stavia, aký ma kto na to názor.
No a kolegyňa tuná spomenula to slovo demagógia a presne to som si označil hneď na začiatku, pretože som rozmýšľal, keď som vás počúval, že čo to je. Fabulovali ste tu rôzne veci a jednoducho ma napadlo slovo demagógia. Tak aby som proste nevymýšľal z vlastnej hlavy, ale vo Wikipédii sa píše, že typické prostriedky pre demagógiu sú prekrúcanie faktov, vytrhávanie z kontextu, špekulácie a so záujmami a túžbami ľudí, apelovanie na ich prízemné pohnútky a predsudky, lživé prísahy, nereálne sľuby. Súčasne klamlivé osočovanie protivníkov, to ste robili, lebo ste napádali Riša vedľa vás a vyvolávanie strachu a podobne. Toto ste robili vy.
A úplne na záver je napísané, že demagóg je človek, ktorý hlása veci o ktorých vie, že nie sú pravdivé a to ľuďom, o ktorých vie, že sú hlupáci a my hlupáci nie sme.
23. 6. 2023 13:59:23 - 13:59:25 94. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1606 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Hlasovať o návrhu tohto zákona budeme štvrtok 29. o 17. hodine.
23. 6. 2023 13:35:30 - 13:37:58 94. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1631 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pán podpredseda. Milé kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania Návrhu poslanca Národnej rady Karola Galeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 o regulácií sieťových odvetiach, odvetviach v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1606) v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1671 z 18. apríla 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámil gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 763 z 8. júna 2023 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 468 z 9. júna 2023.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tento správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh poslanca Národnej rady schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákonov v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 483 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady.
Pán predseda, pán podpredseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->