Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
27. 6. 2023 18:35:16 - 18:35:25 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1601 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
167.
No dobre, ešte som zisťoval, že či by predsa sa nestihol nejaký pozmeňovák k tomu spraviť, ale keďže nie, tak budeme o tom hlasovať zajtra o jedenástej.
27. 6. 2023 18:23:57 - 18:26:35 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1601 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
157.
Ďakujem, pán podpredseda.
Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Jozefa Hlinku, Petry Krištúfkovej, Adriany Pčolinskej, Zuzany Šebovej, Miloša Svrčeka a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1601, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1666 z 18. apríla 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Zároveň určila výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu, návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 779 zo 7. júna 2023, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 466 z 9. júna 2023.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 11 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať nasledovne: O bodoch 1 až 6 a 8 až 11 spoločne s odporúčaním schváliť a o bode 7 osobitne s odporúčaním neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 482 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
27. 6. 2023 16:32:42 - 16:32:45 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1548 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Ďakujem. Hlasovať o tomto návrhu budeme zajtra o jedenástej.
27. 6. 2023 16:07:39 - 16:10:29 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1548 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Ďakujem, pán podpredseda.
Vážené kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1548, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1618 z 14. apríla 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Zároveň určila výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 778 zo 7. júna 2023, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 464 z 9. júna 2023 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 257 z 8. júna 2023. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 9 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 9 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh poslanca Miloša Svrčeka schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 474 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
27. 6. 2023 12:42:40 - 12:44:40 94. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
126.
Ďakujem pekne. Tak ja, samozrejme, takisto opakujem, že tento zákon podporím a rovnako ako teda odznelo aj v rozprave, ja takisto nemám nič proti primeranej veku a ja neviem, situáciám vzdelávanie v oblasti sexu na našich školách. Veď sme tak, dá sa povedať, dlhé obdobie vydržali a žili a sme tu a mám pocit, že sme žili taký normálny život. Ale reagujem hlavne na to, že bol niekoľkokrát spomenutý bývalý minister školstva pán Gröhling, ktorý proste podľa môjho úsudku nezvládol svoju prácu a myslím si, že je aj šťastie, že už na svojom mieste nie je, lebo ktovie, čo by tam ešte všetko poprímali. Kým tam bol on v rámci toho, že by to už nemohol ovplyvniť možno parlament. Veľmi často práve tento pán minister presadzoval, že sme v mnohých veciach v stredoveku a že nejdeme dopredu a že nenasledujeme Európu a ja neviem čo, že sme proste spiatočnícky. Ale, keď sa jednalo o tretiu hodinu telesnej výchovy, tak tam už Európsku úniu nepočúval. V roku 2007 Európska komisia doporučila krajinám Európskej únii, aby zvýšili počet hodín na minimálne tri. On za tri roky, kým bol vo svojej funkcii, sa tejto témy nedotkol. Práve naopak, ešte kládol prekážky. Takže takéhoto pána ministra sme tam mali. Takže je dobre, že tam nie je a, samozrejme, že tie jeho názory, môže mať taký názor, ja sa s ním nestotožňujem a verím, že väčšina poslancov v tejto snemovni tento návrh, ktorý tuná predkladá Richard Vašečka a kolegovia podporí a budeme mať to, čo potrebujeme, aby naše deti boli pod kontrolou rodičov, pretože rodičia sú za ich výchovu a vzdelávanie zodpovední.
Ďakujem.
27. 6. 2023 12:18:00 - 12:20:01 94. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
112.
Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja rovnako ako Richard Vašečka oceňujem to vystúpenie, na rozdiel od pána Gröhlinga to sa dalo počúvať, nevzbúrilo sa vo mne až tak, by som povedal, to, čo človek počuje a dostáva sa do jeho uší, ale ukončil, ukončil si svoje vystúpenie tým, že aby navrhovateľ tento zákon prepracoval a respektíve ešte lepšie, že aby ho stiahol alebo aby poslanci zaňho nehlasovali, tak ja, samozrejme, sa s týmto nestotožňujem.
A dotknem sa niektorých tém, ktoré si spomenul, a to napríklad jedna z takých, si naznačoval, že rodičia na všetko nestačia, robia to ako najlepšie vedia, ale na všetko nestačia, to znamená, určité veci treba nechať aj kvázi na odborníkov, v tomto prípade na učiteľov ako takých. Potom si povedal a prirovnal si, že pekár má piecť, lekár má liečiť a učiteľ má učiť. To je v poriadku, s tým, samozrejme, s tebou súhlasím. Ale rovnako ako pri pekárovi, ja si vyberiem chlieb, ktorý si kúpim, neviem ako ty, ale ja si ho naozaj vyberám, lekára si takisto vyberáme, pretože chcem, aby naše zdravie bolo v čo najlepšom zdravie, takisto teda aj tá škola, je tam táto možnosť.
Ešte jedna vec, aby som to stihol, že predstav si, že štát povie, že náboženstvo sa bude učiť tak, ako sa kedysi učilo, na, v každej triede, ako to bolo kedysi. Čo by ste robili? Určite by sme namietali a bojovali proti tomu.
A posledná vec, aby som stihol, je opora v zákona, hej, v Občianskom zákonníku sa hovorí, že právo a povinnosť vychovávať dieťa rodič majú prá... majú právo a povinnosť vychovávať dieťa, starať sa o jeho zdravotný a telesný, psychologický a duševný rozvoj, o vzdelanie, štúdium, o odbornú prípravu v súlade so svojím vlastným presvedčením, hej? Takto tuná sa to proste zákon... v zákone je na to aj opora, to znamená, že my nič neporušujeme, len dodržiavame zákon pri výchove svojich detí.
27. 6. 2023 11:01:44 - 11:03:35 94. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
No, pán Gröhling, keby tu nenastávali tie zásahy do toho vzdelávania, vyučovania z vašej strany a zo strany tých, ktorí presadzujú túto sexuálnu výchovu do škôl, tak možnože tento zákon by tu ani nemusel byť. Väčšina z nás sme prešli tými časmi aj školami aj všetkým možným a sme tu, sme normálni. Ale tu sa ide narušiť taká určitá normálnosť, ktorá tu doteraz bola a vy ste do nej vpálili tieto veci a tak sa teraz nečudujte, že je tu iný názor. V poriadku, táto debata je na mieste, aby ste počuli, aby ste videli aj občania, aby počuli vás aj ďalších, že ako sa k tomu kto stavia, aký ma kto na to názor.
No a kolegyňa tuná spomenula to slovo demagógia a presne to som si označil hneď na začiatku, pretože som rozmýšľal, keď som vás počúval, že čo to je. Fabulovali ste tu rôzne veci a jednoducho ma napadlo slovo demagógia. Tak aby som proste nevymýšľal z vlastnej hlavy, ale vo Wikipédii sa píše, že typické prostriedky pre demagógiu sú prekrúcanie faktov, vytrhávanie z kontextu, špekulácie a so záujmami a túžbami ľudí, apelovanie na ich prízemné pohnútky a predsudky, lživé prísahy, nereálne sľuby. Súčasne klamlivé osočovanie protivníkov, to ste robili, lebo ste napádali Riša vedľa vás a vyvolávanie strachu a podobne. Toto ste robili vy.
A úplne na záver je napísané, že demagóg je človek, ktorý hlása veci, o ktorých vie, že nie sú pravdivé a to ľuďom, o ktorých vie, že sú hlupáci a my hlupáci nie sme.
23. 6. 2023 13:59:23 - 13:59:25 94. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1606 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
192.
Hlasovať o návrhu tohto zákona budeme v štvrtok 29. 6. o 17.00 hod.
23. 6. 2023 13:35:30 - 13:37:58 94. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1631 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
186.
Ďakujem, pán podpredseda. Milé kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Karola Galeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetiach... odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1606), v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1671 z 18. apríla 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámil gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 763 z 8. júna 2023 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 468 z 9. júna 2023.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tento správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh poslanca Národnej rady schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákonov v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 483 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady.
Pán predsedaj... pán podpredseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
23. 6. 2023 12:47:33 - 12:49:33 94. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
151.
Ďakujem veľmi pekne. No ja sa ospravedlňujem, nebol som úplne na celom vystúpení kolegu, ale keď som prišiel, tak som vlastne začul vetu, že kde berie OĽANO ten správny svetonázor, že oni majú pravdu, a hneď zabrúsil ešte do ministerstva financií, do vecí okolo covidu a ďalších vecí, kde, samozrejme, na základe ktorých chcel nejakým spôsobom spochybniť to, že náš názor asi v tejto téme, ktorú teraz tuná prebereme, je pochybný alebo nie je správny.
Ale ja proste to nezdieľam, pretože aj v tých predošlých vystúpeniach, Tomáš, sme počuli to, že ako sa k tomu vyjadruje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ak chceme tento úrad spochybniť, tak potom to už je naozaj iná káva, ale on jasne povedal, že sa s týmto návrhom nestotožňuje a vyzýva poslancov, aby ho nepodporili. Okrem toho sa k tomu vyjadril teda nielen svetonázor OĽANO, ale aj názor ÚHP, ktoré rovnako skonštatovali, že v žiadnej, v žiadnej inej krajine, ako to tu bolo spomenuté, v Spojených štátoch a na Slovensku je nejakým spôsobom možnosť alebo štát povolil vyplácať si zisk z verejného zdravotníctva pre súkromné zdravotné poisťovne.
Takže tieto dva orgány a zároveň poslanci, ktorí sú v zdravotníckom výbore a ktorí tuná dnes nejakým spôsobom aj toto komunikujú, Marek Krajčí, Monika Kavecká, Eva Horváthová, Anka Záborská, Marek Šefčík aj ďalší, sa touto problematikou dlhodobo zaoberajú a ja by som nebol rád, aby sme spochybňovali aj tento ich názor, ktorý tuná jednoznačne poukazuje na to, že tento zákon, ktorý tuná pani kolegyňa predložila, je zlý a netreba ho absolútne podporiť.
Ďakujem.
23. 6. 2023 11:58:27 - 12:00:25 94. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
123.
Ďakujem pekne za vystúpenie Moniky Kaveckej, ktorá vlastne okrem iného poukázala na to, že prejednávame veľmi dôležitý zákon, ktorý, dá sa povedať, je dosť rozhodujúci na to, ako to zdravotníctvo pôjde ďalej, jeho kvalita. Ale konštatovala niekoľkokrát, že predkladateľka, ktorá tento zákon dala, tak svojím spôsobom ignoruje tú komunikáciu, ktorá tu je a na ktorú poukázala aj kolegyňa Šebová, že oni to podporili preto, aby to šlo do druhého čítania, kde sa môžu veci ešte vysvetliť, vypočuť sa a možno korigovať nejak tie svoje názory.
Ale ako pani... ako Monika konštatovala, predkladateľka to ignoruje. Vidíte, aj teraz v podstate, odchádza, prichádza, učí sa. No keď hneď prvý, kto vystupoval, tak mu ukázala prostredník, potom mu posiela pusy, tak myslím si, že to, to neni hodné jednej poslankyne, takto pristupovať k tomu, a to hovorí o tom, že ju vôbec nezaujíma náš názor. Ona proste zastupuje názor tých, ktorí ju tu poslali, hej. A to sú zástupcovia Dôvery, ktorú vlastní Penta.
A na záver, Monika, by som povedal, vyzvala kolegov, poslancov v Národnej rade, aby zvážili a podporili ten návrh zákona, ktorý má, by som povedal, vylepšiť podmienky určitých pracovníkov, väčšinou sú to, samozrejme, ženy a, naopak, vyzvala kolegov, aby nepodporili ten zákon, ktorý tuná dáva poslankyňa Janka Bittó Cigániková, ktorá v podstate naše názory úplne ignoruje.
Ďakujem.
23. 6. 2023 11:35:15 - 11:37:15 94. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
97.
Ďakujem pekne. Ja sa chcem, samozrejme, tiež vyjadriť k tomu, čo tuná kolega Milan Kuriak prečítal a ďakujem mu za to. A verím, že si to ešte vypočujú aj viacerí. Ja skutočne, ja si tie, tú poštu pozerám starostlivo aj si vymazávam tie veci, ktoré prichádzajú stonásobne, takže ja som ten, ja som ten mail nedostal, hej, takže neviem, akým štýlom sa to posielalo.
Hneď na začiatku sa kolega Kuriak opýtal pani Janky Bittó Cigánikovej, že aký má názor na prácu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. No ona povedala, že je nespokojná s jeho prácou. Následne, keď prečítal ten list, tak som pochopil, že prečo je nespokojná, pretože tento Úrad pre zdravotnú starostlivosť, teda pre dohľad, sa vyjadril k tomu jej návrhu, ktorý tuná dala, tak ako bolo spomenuté, bez toho, aby to prešlo nejakým medzirezortným pripomienkovým konaním. Jednoducho to tuná dala a hotovo.
Takisto úrad konštatuje, že tá zmena, ktorá nastala v decembri aj vďaka mojim kolegom Marekovi Krajčímu a ďalším, že je veľmi dobrá, a treba proste to zachovať, lebo sa zastavila, ako to bolo pomenované, homba za... honba za ziskami. Takisto spomenuli ÚHP, ktoré konštatuje, že nikde na svete, len teda na Slovensku a v Spojených štátoch amerických si vyplácajú zisk tieto súkromné poisťovne.
No a ešte aby som stihol, v závere je tam vlastne výzva pre Národnú radu, aby aby tento návrh nepodporila, takže ja verím, že poslanci tejto snemovne vypočujú názor Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. A tak ako to povedal kolega Milan, stredobodom záujmu majú byť pacienti, a nie oligarchovia.
23. 6. 2023 10:44:19 - 10:45:34 94. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
59.
Ďakujem pekne. V podstate ja neviem, o čom sa tuná bavíme. Pri konštatovaní, že žiadna kra... žiadna krajina v Európskej únii neumožňuje nejakým súkromným poisťovniam zisk. A my to tuná na Slovensku sme čo? Hviezda v Európe? V tom zdravotníctve, keď tam vojdete, do tej nemocnice? Veď to hanba! Jednoducho tak, ako to tuná už kolegyňa Horváthová povedala, keď to nefunguje, treba to zrušiť. No ale, samozrejme, že sú tu tlaky, prečo by sa to zrušilo? Poisťovňa Dôvera, ktorá za desať rokov, v období medzi 2010 - 2020 vykázala zisk po zdanení v hodnote 679 mil. eur. To je za desať rokov, čiže zisk, čistý zisk. Veď to sú obrovské peniaze. Tie obrovské peniaze získavajú oni a ľudia v nemocniciach čakajú na operácie mesiace, dokonca roky.
Takže naozaj toto, tento návrh je nehumánny, neetický a absolútne nemá čo robiť v parlamente.
Ďakujem.
23. 6. 2023 10:07:31 - 10:09:32 94. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
41.
Ďakujem pekne. Tak ja, samozrejme, Evke ďakujem a vysoko hu uznávam. A uznávam, dá sa povedať, väčšinu členov zdravotníckeho výboru a je tam Marek, je tam Monika, je tam Evka, ale aj ďalší, Janka... Anka Záborská. Si zoberte, že skutočne to sú ľudia, ktorí majú vedomosti, majú skúsenosti, majú dobré srdce. A do tohto parlamentu ich poslali ľudia s tým, že očakávali, že, že budú za... budú robiť všetko pre to, aby sa zlepšilo, zlepšil život na Slovensku, konkrétne oni, aby sa zlepšil život v zdravotníctve.
A je smutné, keď konštatuje poslankyňa Národnej rady, poslanec Národnej rady, kolega včera Milan Kuriak a ďalší, že keď sa naozaj dostali do tej nemocnice so svojimi blízkymi alebo so svojimi samý... samo, so sebe samo... samými, tak proste zistili, že je to hrozné.
A dobre si, Evka, povedala, že ako je to možné, ako môžeme, keď je to hrozné, keď to neni dokonalé, keď to neni lepšie, ako by... Za čo by sme mali zvyšovať tie zisky pre poisťovne? Takže súhlasím s tým, že to v žiadnom prípade nie. A presne, ako si povedala, keď budeme vidieť, že sa to nezlepšuje, tak jednoducho treba ich zrušiť. Však to je iba biznis pre nich a oni na nič iné nepozerajú, len aby ten biznis fungoval.
A čo je smutné? To už tiež dnes odznelo, že tie zisky ani nezostávajú na Slovensku, ale nejakým takým zaujímavým spôsobom sa dostávajú do zahraničia, aby sa vyhli nejakému zdaňovaniu a tak ďalej, takže... No a ešte, že ten pacient vlastne nedostáva tú reálnu pomoc vtedy, keď to najviac potrebuje, tak to je proste tragédia.
Takže v žiadnom prípade, v žiadnom prípade ďalšie zisky pre poisťovne. Nie.
23. 6. 2023 9:44:15 - 9:46:15 94. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem za slovo. Ja sa chcem poďakovať kolegyni Moniky Kaveckej za, dá sa povedať, naozaj veľmi dobré zhrnutie a vysvetlenie. Bodaj by to počulo čo najviac našich kolegov. A tá jej výzva, aby sa viacej o to zaujímali ľudia zo zdravotníctva, lekári a všetky tie organizácie alebo tie, tie skupiny, ktoré sa dali dohromady, aby sa to zdravotníctvo zlepšilo, tak naozaj že chceme ich aj teraz počuť, aby, aby sa k tomu pridali, aby, aby aj teraz robili tlačovky, aby aj teraz apelovali na to, že to, čo sa tuná pripravuje, že nie je v poriadku a že s tým nesúhlasia.
No riešime tu vlastne niečo, čo tu sa podarilo v predošlých rokoch predošlej vláde, predošlým ľuďom, ktorí tu vytvorili tento systém, ktorý, dá sa povedať, oni sa naučili na to, že, že budú mať dostatok tých finančných prostriedkov a ešte sa im máli, hej. Chvalabohu, že sa podarilo v decembri vlastne toto celé zmeniť, a ako vidíme, teraz na poslednej schôdzi úplne to je také okaté, sa to snaží ešte niekto zvrátiť a mrzí ma teda, že Marek Šefčík to v tej svojej vystúpení, nemal by som reagovať teraz na predchádzajúceho, vymenoval všetky tie mená kolegov poslancov a ja dúfam, že si to premyslia a že tento návrh zákona nepodporia a nezahlasujú zaň.
Takisto som pov... by som povedal, že každý deň ráno som dúfal, že prídeme semká a povie pani Cigániková, že to stiahla, no zatiaľ to nestiahla, učí sa popri tom na skúšky, no tak dobre, má na to právo, ale tiež to o niečom svedčí, ako je... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
22. 6. 2023 14:19:34 - 14:20:27 94. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem, ďakujem, pán premiér, za odpoveď. Áno, do určitej miery teda, samozrejme, akceptujeme to, že je tá nestrannosť tuná, ktorá nám môže trošička tak pootvoriť túto tému, ako ste povedali, nestranne, takže len máme naozaj pred sebou také pomerne krátke obdobie a dokonca ešte také hluché obdobie, že kde by som teda si myslím nielen ja, ale mnohí uvítali práve to, čo ste spomenuli, aj tú verejnú diskusiu a oboznámenie, aby to nebolo také, že politici sa medzi sebou dohodli. Takže ja iba ešte možno, že či teda v tom vašom uvažovaní sa, uvažujete tak, že by teda boli len tie napríklad tri samosprávne kraje, trebárs ešte plus bratislavský, alebo nejakým iným spôsobom?
22. 6. 2023 12:49:52 - 12:51:52 94. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
112.
Ďakujem za slovo.
Ja som si tiež spravil niekoľko poznámok z vášho vystúpenia, pani Cigániková. Hneď na začiatku ste povedali, že z nás ide nejaká nenávisť. Nazvali ste to dokonca úprimná nenávisť. S tým sa dá celkom súhlasiť, pretože my nemáme tú nenávisť možno voči vám ako človeku, ale nenávisť voči tomu, čo tu chcete presadzovať a pre koho to chcete presadzovať a na koho úkor to chcete presadzovať. Áno, voči tomu máme nenávisť.
Ďalej ste spomínali, že tu má byť konkurencia a trh, ale to vám kolega Marek Krajčí vysvetlil, že je škoda, že proste nemáme tu jednu poisťovňu, tak ako to majú v mnohých krajinách, a nemuseli sme sa teraz s týmto tu zaoberať.
Ďalej ste povedali, že vy nemáte čo skrývať, že môžete povedať, ukázať svoje účty a tak ďalej. Tak nechápem, prečo ste nepodporili návrh zákona o preukazovaní majetku verejných funkcionárov a poslancov, keď proste, verím, že vy máte čisté úmysly rovnako ako aj my, takže verím, že keď tento zákon príde znova na program, že ho podporíte.
Takisto, ako bolo spomenuté, ste povedali, áno, som kontraverzná osoba. Nateraz proste sama hovoríte, že ste kontraverzná, no a zároveň my si myslíme, že podávate kontraverzný návrh zákona, ktorý zjavne ide zvyšovať zisky kontraverzným majiteľom. Kontroverzným. Hovoríte, že Všeobecná zdravotná poisťovňa môže šafáriť s peniazmi, veď to nie je ich, a že súkromní majitelia sa snažia každé euro mať pod kontrolou. Áno, a ako to, že nie sú v našich bankách tie ich zisky, ale že sa vyvážajú niekde do zahraničia, do daňových rajov.
Ďalej ste povedali, že nemocnice sa zadlžujú viac ako kedykoľvek predtým, za našej vlády. Ale nespomínate tu, koľko sme museli vynaložiť na covid, na energie, na zvyšovanie platov zdravotníckych pracovníkov. Ak to úpri... ak úp... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
22. 6. 2023 12:01:56 - 12:03:35 94. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
90.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. No, Igor Matovič začal s tým, že poďme sa pozrieť pravde do očí, keďže predkladateľka zostala sedieť tam, kde zostala, čo bolo také celkom výstižné. Ale Igor Matovič nehovoril za seba. Hovoril za ľudí v tejto krajine. Hovoril za pacientov, hovoril za zdravotníkov. No a to, že nehovoril o zákone, ako mu to niekto vyčíta, hovoril o tom, kto ho predkladá, akú má motiváciu, kto za tým je. A toto je veľmi dôležité, aby si to uvedomili nielen poslanci v tejto sále, lebo vieme, že tuná to funguje kadejako, ale aby si to hlavne uvedomili ľudia, ktorí pôjdu 30. septembra voliť, pretože toto je len také, taká jedna časť z toho všetkého, čo sa tu dialo a čo sa tu chce diať ďalej. A tomu my chceme, samozrejme, zabrániť. Boli tu prijaté veľmi dobré veci a tie sa chcú naopak zmeniť v prospech niekoho. A je naozaj smutné, že pani Cigániková zastupuje tých ľudí, ktorých zastupuje, a má, dá sa povedať, prepáčte, hrošiu kožu, keď napriek tomu všetkému, čo tuná bolo povedané, to nejakým spôsobom s ňou nehýbe. Ale ja verím, že tí obyčajní ľudia tú hrošiu kožu nemajú a že nejakým spôsobom to dajú najavo. Ďakujem.
21. 6. 2023 19:00:00 - 19:01:58 94. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
180.
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) Ďakujem. Dobre, ďakujem. Ja budem, áno, budem, budem krátky viac-menej.
Ďakujem kolegovi Marekovi Krajčímu za, dá sa povedať, vysvetlenie celej tej problematiky z jeho odborného hľadiska, pretože my poslanci, ktorí tuná sedíme v laviciach, samozrejme nie sme odborníci, ale on je človek jednak z praxe, jednak, samozrejme, bol ministrom zdravotníctva, takže veľmi dobre pozná tie podmienky. A to, čo hovorí, tak ja mu, samozrejme, verím. A je veľká škoda, že to, čo hovorí, že to počuje tak málo ľudí, možnože mnohí by naozaj zauvažovali a zmenili názor pri hlasovaní o tomto zákone.
Odzneli tam naozaj veľmi, veľmi, by som povedal, závažné veci, ktoré, ako sa hovorí, zaváňajú niečím. A my ako poslanci sme, samozrejme, v prvom rade tuná za ľudí, za občanov, za pacientov, za zdravotníctvo ako také. Samozrejmé, že potrebujeme aj dajme tomu, keď už máme tie poisťovne, aj tí mali, aby vedeli fungovať, aj keď odznel tuná od mnohých názor, že mala tu byť jedna štátna poisťovňa a neboli by tieto problémy. No umožnilo sa to a, žiaľ, aj v rozprave čo hovoril Marek Krajčí, za divných okolností sa robili rôzne veci, ako ten kmeň, ktorý sa navýšil, dá sa povedať, neadekvátne, resp. podivne, ale aj ďalšie veci, ktoré boli umožnené už možno z úradu pre dohľad, kde sa vytvorili tie podmienky, aby to mohli robiť tak, ako to robili. A, samozrejme, teraz keď sa to v decembri zmenilo, tak sa to poisťovniam, hlavne tým súkromným, nepáči. A my chceme toto, samozrejme, zmeniť, a ja verím, že v pléne sa nájde dosť hlasov na to, aby sme tento zákon nepodporili.
21. 6. 2023 12:18:47 - 12:20:47 94. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1554 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
152.
Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa takisto chcem poďakovať vlastne predkladateľom tohto zákona. Rovnako oceňujem vlastne tú dlhoročnú, tú niekoľkomesačnú prácu na tom, aby sa tento zákon o športe maximálne, dá sa povedať, vycibril tak, aby bol, aby bol prínosom vlastne pre slovenský šport ako taký, lebo vieme, že ten šport skutočne nemá to miesto, ktoré by si zaslúžilo, nielen preto, že aby sme mali kvalitných reprezentantov, z ktorých sa, samozrejme, tešíme. Včera sme sa tešili z výhry vo futbale, hej, ale videli sme, aké to bolo aj bolestné, ale aj o to, že vlastne ten šport má obrovský dosah vlastne na zdravie vlastne populácie ako takej. A ja si cením to, že vlastne pri zmene, teda pri tejto novele zákona sa oveľa viac pozerá na mládež a šport ako taký, teda mládež a šport, kde to všetko začína, a práve, práve túto oblasť treba podporiť.
Rovnako chápem aj to, že sú tu určité tlaky na to, že aby všetko zostalo po starom atď., ale skutočne si treba uvedomiť ten prechod z lotérií na tú stávkovú oblasť, pretože podstatne sa zvýšia finančné prostriedky pre každého. O tom sme hovorili dávno a poukazovali sme na to, napríklad na susednom Česku, kde v podstate podobný model, ako my teraz tuná chceme zaviesť, funguje, a vidíme, že čo to robí, že o koľko viac je tam športovísk, aj infraštruktúra sa zlepšuje.
Takže treba vidieť aj toto a určite každá zmena, samozrejme, prináša aj to, že sa niekto bráni, ale verím, že to uspeje. Zároveň oceňujem aj to, že sa trošička viacej posúva ako keby tá oblasť aj na hnutie ako také, aby to hnutie malo taký väčší vplyv aj na tých funkcionárov a vedenie ako také.
Takže ja verím, že sa to podporí a bude čas určite to ešte... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Deň v parlamente

<- ->